zwolnienie odprawa

Tomasz Głogowski, Katowice

Sowite odprawy skłonią górników do zwolnień?

Sowite odprawy skłonią górników do zwolnień?

Wracają słynne jednorazowe odprawy w górnictwie! Spółki węglowe będą wypłacać je z własnych zysków i tylko pracownikom powierzchni. A wszystko dlatego, że Ministerstwo Gospodarki ponagla szefów przedsiębiorstw górniczych: Musicie bardziej zdecydowanie namawiać ludzi do odejścia z kopalń!

Zwalniają i pomagają

Uścisk dłoni albo nawet nie. Wymówienie i odprawa. Tak do niedawna wyglądało zwolnienie z pracy po polsku. Teraz prawie połowa firm proponuje zwalnianym pomoc. Także dlatego, że dbają o swój wizerunek.

Zwolnienia z pracy - szkoła przetrwania

W małych i średnich przedsiębiorstwach zwykle nie ma związków zawodowych. A jeśli w firmie pracuje poniżej 20 osób, przy zwolnieniach nie przysługują odprawy. Jak podaje PIP, w zeszłym roku o 46 proc. wzrosła liczba skarg pracowników dotyczących naruszania praw pracowniczych przy zatrudnianiu i zwalnianiu. W tym roku z powodu kryzysu może być jeszcze gorzej.

Koniec sporu zbiorowego w Orlenie

Związki zawodowe w PKN Orlen protestowały od kwietnia przeciwko zwolnieniu ponad 300 pracowników regionalnych struktur spółki i likwidacji zamiejscowych jednostek. Organizowały manifestacje, groziły strajkiem i udało się - firma zaproponowała odprawy, związkowcy podpisali porozumienie. Powstał

Zwolnienia grupowe w Orlenie

. Domagają się wstrzymania restrukturyzacji. Ich zdaniem niewiele ona zmieni, a zaplanowane oszczędności - 27 mln zł rocznie - są zbyt małe, by usprawiedliwić zwolnienia. Odmiennego zdania są giełdowi analitycy. - W PKN jest ciągle zbyt duże zatrudnienie. Nawet nieznaczna redukcja załogi jest korzystna dla

Dwa stosunki pracy równocześnie

Odpowiedź eksperta Można nawiązać dwa stosunki pracy równocześnie. Fakt otrzymania odprawy nie ma na to żadnego wpływu. Można nawiązać nowy stosunek pracy, przebywając na okresie wypowiedzenia w starej firmie. Jednak pracując w nowej firmie, nie może Pan odmówić wykonywania pracy w starej firmie

Fiat zwalniał niezgodnie z prawem?

Fiat zwalniał niezgodnie z prawem?

wykazały, że w takim ujęciu zwolniono więcej niż 30 osób w ciągu jednego miesiąca, a więc dokonano zwolnień grupowych. - Doszło jedynie do naruszenia procedury, natomiast nie oznacza to, że zwalniani pracownicy nie otrzymali przysługujących im odpraw - podkreślił rzecznik PIP. Inspektorzy nie ukarali

Zwolnienia grupowe od A do Z

Zwolnienia grupowe od A do Z

warunkujące zastosowanie mechanizmu zwolnień grupowych przyjmując zasadę, że im mniejszy zakład pracy, tym wyższa proporcja pracowników zwalnianych do zatrudnionych. Kiedy pracownikowi należy się odprawa pieniężna w ramach zwolnienia grupowego? Jaka powinna być wysokość odprawy? W każdym przypadku rozwiązania

Tydzień Prawa Pracy

Tydzień Prawa Pracy

przypadkach pracodawca nie może pozbawić cię etatu? Zwolnienia grupowe od A do Z - W jakich sytuacjach pracodawca może zwolnić pracownika na zasadach zwolnienia grupowego? Kiedy pracownikowi należy się odprawa pieniężna? Czy zwolnienie grupowe może zostać doręczone pracownikowi podczas zwolnienia lekarskiego

Z huty na bruk. 300 osób straci pracę

Z huty na bruk. 300 osób straci pracę

Pracy.Zwolnienia obejmą osoby głównie z administracji. Każdy zwolniony otrzyma dziesięciokrotność pensji jako odszkodowanie za zwolnienie z pracy, oraz pięciokrotną odprawę, której wysokość - jak wyjaśniał rzecznik grupy ISD - "będzie malała z każdym miesiącem".Ukraińska grupa ISD przejęła częstochowską

Kłopotów Fiata ciąg dalszy: kooperanci zwolnią w Tychach ok. 290 osób

Redukcja zatrudnienia w firmach kooperujących z Fiatem to następstwo zmniejszenia produkcji samochodów w fabryce w Tychach. W efekcie firma rozpoczęła zwolnienia grupowe, które dotknęły 1450 osób. W końcu ubiegłego roku zwolnienie 120 pracowników zapowiedziała też współpracująca z Fiatem firma

Tychy: zwolnienia i mniej pracy

Tychy: zwolnienia i mniej pracy

Zgodnie z zapowiedziami oraz warunkami porozumienia zawartego 20 grudnia ze związkami, w pierwszych dniach stycznia Fiat Auto Poland (FAP) rozpoczął zwolnienia grupowe w tyskim zakładzie. Wybrani pracownicy zapraszani są na indywidualne rozmowy, podczas których otrzymują informacje o zwolnieniu i

Tydzień Prawa Pracy

Tydzień Prawa Pracy

pracownikowi należy się odprawa pieniężna? Czy zwolnienie grupowe może zostać doręczone pracownikowi podczas zwolnienia lekarskiego? Nowe druki zwolnień lekarskich - Od środy, tj. od 12 stycznia, będą obowiązywać nowe formularze zwolnienia lekarskiego. Z dokumentu zniknęło pięć rubryk. Ma to ułatwić pracę

FSO Żerań przestanie produkować auta

FSO Żerań przestanie produkować auta

Stosowne pismo wpłynęło już z dyrekcji zakładu do związków zawodowych. Planowe zwolnienia grupowe nastąpią w okresie pięciu miesięcy, wręczenie wypowiedzeń ma rozpocząć się w listopadzie i potrwa do marca roku przyszłego. Pieniądze na odprawy mają pochodzić z ewentualnej sprzedaży gruntów. 110 ha

Cięcia w biurokracji: 30 tys. Kanadyjczyków na bruk

W ciągu najbliższych kilku lat (do 2015 roku) Kanada zamierza zlikwidować deficyt budżetowy, a zwolnienia w urzędach to część sporego planu oszczędnościowego. Inne odcinki, na których rząd Kanady będzie starał się zaoszczędzić, to m.in. system emerytalny i armia (rezygnacja z zakupu nowych

Walka o odprawę emerytalną: Marian Flunt ma wyrok sądowy i jest bezsilny. Komornik umorzył postępowanie

Walka o odprawę emerytalną: Marian Flunt ma wyrok sądowy i jest bezsilny. Komornik umorzył postępowanie

nie pójdę. Nie wypłacili, więc poszedłem. Pozwał pracodawcę o odprawę i odszkodowanie za zwolnienie. Wygrał. 2 października 2013 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia zasądził na rzecz pracownika prawie 6,5 tys. zł i nadał klauzulę natychmiastowej wykonalności. Dziś z odsetkami to ponad 9 tys. zł

Grupą na bezrobocie

Grupą na bezrobocie

nowej rzeczywistości. Pracowała w stoczni szczecińskiej przez 5 lat, gdy rozpoczął się proces kompensacji stoczni - czyli likwidacji majątku przedsiębiorstwa. Dzięki temu, że skorzystała z programu zwolnień monitorowanych nie tylko przysługiwała jej odprawa, ale mogła wziąć udział w organizowanych przez

Zwolnienia grupowe

Zwolnienia grupowe

Ze zwolnieniem grupowym mamy do czynienia, gdy w ciągu 30 dni wypowiedzenie otrzymuje: 10 pracowników, jeśli zakład zatrudnia mniej niż 100 osób,10 proc. załogi, gdy jest 100-300 zatrudnionych,co najmniej 30 osób, gdy w firmie pracuje ich 300 i więcej.Pracodawca musi o wszystkim poinformować

Gdy pracodawca zwalnia

Gdy pracodawca zwalnia

niż zatrudniać. Sprawdź, jakie prawa przysługują ci w razie zwolnienia. Na etacie Umowa o pracę to najkorzystniejsza forma zatrudnienia - chroni nas Kodeks pracy, który gwarantuje m.in. płatny okres wypowiedzenia lub - w wyjątkowych przypadkach - ochronę przed zwolnieniem. Umowa na czas nieokreślony

Zwolnienia grupowe

. pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników,30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 pracowników. Wszystkim pracownikom zwalnianym na podstawie ustawy o zwolnieniach grupowych przysługuje prawo do odprawy. Jej wysokość uzależniona jest od tzw

Czytelnicy pytają, prawnik odpowiada - cz. 2

Czytelnicy pytają, prawnik odpowiada - cz. 2

odwołania nie oznacza samo w sobie jeszcze ani przyjęcia, ani odrzucenia nowych warunków.Czy w przypadku zwolnienia grupowego lub zwolnienia z winy pracodawcy (wypowiedzenia), jeżeli prowadzę jednoosobową działalność, należy mi się odprawa? Czy też muszę zawiesić działalność lub ją zlikwidować? Jestem

Pensja minimalna w górę

Pensja minimalna w górę

nocnej - wynosi on 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę; z kolei odprawa pieniężna w przypadku zwolnień grupowych nie może przekroczyć 15-krotności minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. będzie to do dokładnie 25,2 tys. zł.Wysokość płacy minimalnej określa także

Po dyżurze ekspertów PIP

związane z oskładkowaniem umów - przywilejami emerytalnymi i ubezpieczeniem zdrowotnym. Chcieli wiedzieć, czy przysługuje im urlop macierzyński i płatne zwolnienie lekarskie. Pytali też o zasady wypowiedzenia obowiązujące na umowach cywilnoprawnych oraz o to, czy korzystanie ze służbowego samochodu i

Nauczycielu, co robić, gdy chcą cię zwolnić?

! Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania wypłaca się odprawę w wysokości 6-miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.Co oprócz zwolnienia?Wymówienie to nie jedyne wyjście. W zamian można zaproponować:urlop zdrowotnyPrzysługuje po przepracowaniu przynajmniej siedmiu lat (w pełnym wymiarze i na czas

Zwolnienia i wypowiedzenia

przed nimi obronić. W tym przypadku pracownik może liczyć na odprawę, czasami bardzo wysoką. Takie zwolnienia przeprowadzane są tylko w firmach, które zatrudniają ponad 20 osób, np. fabrykach czy korporacjach. Pracodawca musi wcześniej poinformować o swoich zamiarach urząd pracy odpowiedni dla siedziby

Za późno na powrót pracowników

pracownika niż dla pracodawcy - mówi w "Rz" Witold Polkowski, doradca Konfederacji Pracodawców Polskich. - Brak możliwości jednostronnego wycofania się ze zwolnień grupowych wymusza na firmach większą rozwagę. Powinny się zastanowić nad innymi rozwiązaniami, np. pracą na część etatu czy opcjami z

Zleceń i dzieł przybywa

określonej długości okresu wypowiedzenia. Co jeszcze charakteryzuje tą umowę? Brak płatnego urlopu, brak odprawy przy zwolnieniu, osoba wykonująca swoje obowiązki w oparciu o nią nie ma też np. prawa do minimalnego wynagrodzenia. Jej interesów nie chroni Kodeks pracy, jak w przypadku etatowców, tylko Kodeks

Co ci przysługuje przy zwolnieniach grupowych

odprawy były dużo wyższe. Od 1 stycznia br. ich maksymalna wysokość wynosi piętnastokrotność najniższego wynagrodzenia, czyli 19 tys. 140 zł. Ten limit nie ma jednak zastosowania gdy układ zbiorowy pracy przewiduje korzystniejsze rozwiązania lub gdy szczegółowe warunki zwolnienia przewiduje indywidualny

Firmy szkolą za unijne granty

Psychotesty - sprawdź, czy łatwo poddajesz się stresowiPan Wiesław jest hutnikiem. Rok temu objęły go grupowe zwolnienia w krakowskiej Hucie im. Sendzimira. Chociaż dostał 100 tys. zł odprawy, pieniądze szybko się rozeszły. Wtedy pan Wiesław przypomniał sobie o szkoleniach, które zafundował mu

Intel będzie zwalniał

Część z osób, które będą musiały odejść, pracowały w Intelu od 25 lat. Koncern obiecał, że, w zależności od stażu pracy, zaoferuje pracownikom atrakcyjne odprawy oraz pierwszeństwo przy ubieganiu się o pracę na innych stanowiskach. To kolejne zwolnienia w Intelu, do których dochodzi w ciągu

Dlaczego Was dręczą?

przysługuje odprawa. Jeżeli będzie miał dość dręczenia i odejdzie sam - nic mu się nie należy. * Drugi powód - prawny: w sytuacji, kiedy normalne zwolnienie jest trudne lub niemożliwe - np. urzędników lub nauczycieli mianowanych, członków zarządu związków zawodowych, członków rad pracowniczych, radnych

Zwolnienia zwolnieniom nierówne

. Powodem wprowadzenia zarządu komisarycznego kilka miesięcy temu były nieprawidłowości w działaniu kasy. Jakie? Chodziło m.in. o to, że czterech członków zarządu zapewniło sobie w umowach wysokie odprawy na wypadek zwolnienia (łącznie ponad 6 mln. zł.). O równie interesującej sytuacji informuje rzeszowska

Zwolnienie, wypowiedzenie

poszukiwanie nowego zajęcia: dwa - jeśli okres jest krótszy niż miesiąc i trzy - jeśli trwa trzy miesiące.Przy zwolnieniu za wypowiedzeniem pracodawca musi podać jego powód.Po pierwsze to ją można zakwestionować przed sądem.Po drugie, jeśli rozwiązanie umowy następuje z powodów, leżących po stronie zakładu

Wadliwe wypowiedzenie umowy o pracę

Odpowiedź eksperta W literaturze prawa pracy prezentowano stanowisko, że jeżeli nastąpiło wadliwe wypowiedzenie umowy o pracę na podstawie ustawy o zwolnieniach grupowych, to pracownikowi - poza prawem do odszkodowania - przysługuje odprawa pieniężna przewidziana w ustawie. W tej sprawie

Zwolniony zgodnie z prawem

możliwość dochodzenia roszczeń, bo upłynął termin wystąpienia z powództwem - mówi Wojciech J. Dziób. - Pracownik ma na to tylko 7 dni (lub 14 w przypadku zwolnienia dyscyplinarnego) od dnia następnego po ostatnim dniu wypowiedzenia. Można wystąpić do sądu pracy o przedłużenie terminu, ale trzeba mieć ważny

Kolejne redukcje etatów

. Zwolnienia mają zostać przeprowadzone w najbliższych miesiącach i zakończyć się w czerwcu. Firma zamierza przeprowadzić również program dobrowolnych odejść. Pracownicy, którzy dobrowolnie odejdą z firmy, otrzymają dodatkowe przywileje. Poza gwarantowaną przez prawo odprawą będzie im przysługiwać jedno

Zwolnienia w małych firmach

Pani Małgorzata pracowała w dużym koncernie w Warszawie. Kiedy pod koniec roku kryzys dopadł i jej branżę, szefostwo zgłosiło w urzędzie pracy zamiar zwolnień grupowych. Informację o zwolnieniu każdej osoby musiały też otrzymać związki zawodowe. Każdemu wytypowanemu do zwolnienia zaproponowano

Śląskie

1200, a może nawet 1500 nowych miejsc pracy. Wszystko za sprawą powstającej Galerii Jurajskiej. To pierwsze centrum handlowo-rozrywkowe w regionie. Częstochowska Galeria Jurajska pomieści około 200 sklepów, punktów usługowych, restauracji, kawiarni. Zobacz listę firm, które zapowiedziały zwolnienia

Jak mogą cię zwolnić?

zatrudnionych jest 300 osób lub więcej, zwolnienia grupowe obejmują co najmniej 30 osób.Zwolnienia takie są korzystne dla pracowników, bo każdemu zwolnionemu należy się wtedy odprawa. Firmy unikają tej formy zwolnień, bo jest kosztowna. Szefowie próbują to ominąć, zwalniając nieco mniej osób w ciągu 30 dni, niż

Kiedy i kogo nie można zwolnić

. Najtrudniej będzie rolnikom i zatrudnionym w starych gałęziach przemysłu, takich jak górnictwo i hutnictwo. A ponieważ mimo wszystko będziemy się bogacić, pracę będą mieli też związani z branżą rozrywkową, turystyką i rekreacją. Grupowo i z sowitą odprawą W kryzysie dużo mówi się o zwolnieniach grupowych. I

Obecnie obowiązujące przepisy

pracownika w dziesięcioosobowej firmie to już "zwolnienie grupowe", a co za tym idzie - zwiększona odprawa dla zwalnianej osoby; limit godzin nadliczbowych wynosi 150 godz. Za pierwsze dwie nadliczbowe godziny pracy dziennie zatrudnionemu przysługuje 150 proc. stawki podstawowej; za każda kolejną

Praca w Niemczech - pytania i odpowiedzi

oznacza to jednak, że pracodawca nie zwolni pracownika z innych powodów. Pracownik może sprzeciwić się zmianie pracodawcy i tym samym pozostać w dotychczasowym przedsiębiorstwie. Wtedy jednak poważnie ryzykuje zwolnienie lub pogorszenie swojej sytuacji.Pracowałem w Niemczech i zostałem zwolniony. Czy

Toruńskie Torpo bez szans na ratunek

. Wtedy firma miała niewielki zysk, zatrudniała 430 osób. Potem było gorzej - w 2009 r. pierwsze zwolnienia i strata 3,3 mln zł. Nowi akcjonariusze przegłosowali likwidację.Kucharski twierdzi, że wszystko przez kryzys, który dotknął zagranicznych kontrahentów. Do tego Torpo nie wytrzymywało konkurencji z

Odprawa po urlopie wychowawczym

Odpowiedź eksperta Ustawa o zwolnieniach grupowych, na podstawie której przysługuje odprawa, znajduje zastosowanie nie tylko w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę, ale także wtedy, gdy pracodawca z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych itp. wypowie warunki pracy i płacy, a pracownik odmówi

Czytelnicy pytają, prawnik odpowiada - cz. 1

Przerwałam swój urlop wychowawczy i wróciłam do pracy. Przepracowałam tydzień, po czym zachorował mój syn (niespełna 2 lata), więc zmuszona byłam wziąć zwolnienie lekarskie na niego. Mimo, iż umowę mam na czas nieokreślony, boję się, że będę na "cenzurowanym" i pracodawca bardzo szybko

"GP": Będzie łatwiej zwolnić pracownika

33 dni zwolnienia lekarskiego. Po dwóch tygodniach pracownik będzie miał prawo do zasiłku chorobowego. Propozycje te popierają pracodawcy, ale związki zawodowe już zapowiadają protesty. Ich zdaniem znacząco pogarszają one sytuację pracowników.

Polska bez etatów. Ponad milion osób ma tylko umowy o dzieło lub zlecenia

m.in. prawa do: płatnego urlopu, minimalnego wynagrodzenia, szerokiej ochrony przed zwolnieniem, odpraw. I obowiązują krótsze okresy wypowiedzenia. A gdy szef narusza zapisy umowy, pracujący może iść jedynie do sądu cywilnego, a nie sądu pracy. Główny inspektor pracy zapowiada, że do końca roku

Etat na zlecenie

cywilnoprawnych, czyli o dzieło i na zlecenie, którymi pracodawcy coraz chętniej zastępują etaty. W przeciwieństwie do zatrudnionych na umowach o pracę na czas określony tak pracujący nie są chronieni przez kodeks pracy. Żyją m.in. bez prawa do urlopu, zwolnienia lekarskiego, płatnych nadgodzin, ochrony w czasie

Zlecenia pod obstrzałem: etatu nie masz, a składkę do ZUS płacisz

na etacie?Ktoś, kto wykonuje swoje obowiązki na podstawie umowy-zlecenia, ma słabszą ochronę przed zwolnieniem z pracy niż etatowiec - krótszy okres wypowiedzenia i nie przysługują jej np. odprawy, gdy straci pracę nie ze swojej winy. Gdy pani Alina zajdzie w ciążę, pracodawca będzie mógł ją zwolnić

Etat, zlecenie, dzieło

wyłącznie jego wina i on w całości ponosi konsekwencje prawne i finansowe. Gdyby był na etacie najpierw przyjrzano by się pracodawcy, czy zadbał o to, żeby nie doszło do wypadku.Jeżeli etatowiec ulegnie wypadkowi w drodze do pracy, to ma prawo do płatnego zwolnienia lekarskiego. Często jest objęty

Szukanie pracy to też praca

outplacementu. Firma w kilku fazach zwalniała grupy pracowników najniższego szczebla. W większości były to kobiety z wykształceniem podstawowym i zawodowym, właściwie bez perspektyw na rynku pracy. Moment zwolnienia powinien być dla nich tragedią, tymczasem wysokie odprawy, które otrzymały, zadziałały jak

Redukcje zatrudnienia w Hucie Królewska

przesunięciem produkcji na walcownię dużą. Zmniejszenie skali zwolnień oznacza, że pracę straci 15 proc. 760 - osobowej załogi huty, zamiast - jak proponował zarząd - 19 proc. Grupowe zwolnienia pracowników rozpoczną się już w czerwcu. Zwalniani pracownicy otrzymają standardowe odprawy przewidziane w Kodeksie

Nawet znani tracą pracę

Do piątku 17 kwietnia Niezgoda pełniła funkcję wiceprezesa banku Pekao SA. Według Super Ekspressu rada nadzorcza banku zdecydowała o jej zwolnieniu. "Puls Biznesu" wyliczył, że roczne zarobki byłej wiceprezes za ubiegły rok wyniosły 1,334 mln zł. Odprawa może być równie wysoka. Podobny

Pracownicy urzędów skarbowych grożą strajkiem

Pracownicy urzędów skarbowych grożą, że jeśli rząd nie znajdzie pieniędzy na podwyżki dla nich, pójdą w ślady protestujących niedawno celników i zaczną masowo brać zwolnienia lekarskie i urlopy na żądanie - donosi środowy dziennik "Polska". Według gazety, takie działania mogą na wiele

Premie i odprawy prezesów - kto dostał najwięcej?

. Jak podliczył Puls Biznesu, kilka miesięcy jego pracy kosztowało paliwowego giganta 5,7 mln zł. Jan Krzysztof Bielecki, który w lutym 2010 r. zwolnił fotel prezesa w banku Pekao SA, dostał od byłego pracodawcy rekordowe 7,3 mln zł odprawy. Z wynagrodzeniem podstawowym zarobił blisko 9 mln zł. Swoje

Zamiast etatu

stanowiska pracy między dwóch lub więcej pracowników pracujących w niepełnym wymiarze czasu pracy. Wynagrodzenie jest dzielone między nich. Każdy odpowiada za swoją pracę.KorzyściJob-sharing może być sposobem na uniknięcie zwolnień; wykorzystywany jest też przez matki wychowujące dzieci, które wolą pracować

Zwolnili mnie z pracy!

odejścia pracownika z firmy (zwolnienie na życzenie, redukcja etatów, odejście na emeryturę) powoduje ujemne następstwa dla przedsiębiorstwa. O związku emocjonalnym pracownika z firmą decydują zaangażowanie racjonalne i emocjonalne. Racjonalne to wynagrodzenie i pakiet socjalny, emocjonalne - przyjaźnie w

Będzie łatwiej zwalniać

o zwolnieniach grupowych. Zmienia się również ustawa o związkach zawodowych. Co się zmieni od 1 lipca? Jeśli pracujesz w małej firmie (zatrudniającej do 20 osób), a pracodawca cię zwolni z przyczyn organizacyjnych, ekonomicznych itp., nie dostaniesz odprawy. Przepisy ustawy stosuje się także w

Co proponuje rząd

zamian za pracę w dni ustawowo wolne; uzależnienie wysokości odpraw przy zwolnieniach grupowych od stażu pracy w firmie (obecnie - od ogólnego stażu pracy) i zlikwidowanie przepisów o zwolnieniach grupowych w małych przedsiębiorstwach (do 20 pracowników); obniżenie stawek za trzecią i czwartą

Samozatrudniony kosztuje pracodawcę 18 proc. mniej niż etatowiec

rozwiązania umowy z samozatrudnionym z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, samozatrudnionemu nie będzie przysługiwała odprawa z tytułu tzw. zwolnień grupowych przewidziana w ustawie z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących

Pracodawcy są winni pracownikom dziesiątki milionów złotych

inspektorzy nakazali im wypłatę pracownikom należnych pieniędzy - łącznie 50,01 mln zł.- Ponad 10 mln zł z tej wartości przypadło na zaległe odprawy z tytułu zwolnień. Pozostała część zaległości to przede wszystkim niewypłacone wynagrodzenie - zarówno pensje zasadnicze, jak i nadgodziny - wyjaśnia

Nie opłaca się zwalniać

Zatrudnianie nadmiaru pracowników, kiedy kryzys depcze firmie po piętach, choć wygląda na gest dobrej woli, tak naprawdę opiera się na ścisłej kalkulacji ekonomicznej. Koszty formalnej obsługi zwolnień, wypłacenie odpraw oraz konieczność ponownej rekrutacji, kiedy rynek się odbije, niekiedy

Kodeks pracy 2012: zmiany w nowym roku

. Ale to nie wszystko. Wzrost płacy minimalnej oznacza też podniesienie odpraw wypłacanych w przypadku zwolnień grupowych. W 2012 r. najwyższa taka odprawa wyniesie 22,5 tys. zł. Skąd to wiadomo? Maksymalna odprawa pieniężna to 15-krotność minimalnego wynagrodzenia. Dla porównania, w 2011 r. taka

Nie tylko pracodawca jest winny, gdy wręcza wypowiedzenie

stanowisko pracy, co wiązało się z obniżką wynagrodzenia. Jako przyczynę wskazał zmiany organizacyjne w wydawnictwie. Gdy redaktorka nie przystała na proponowane zmiany, szef wręczył jej wypowiedzenie. Zwolniona udała się do sądu. W I instancji redaktorka wygrała - jesienią ub. roku Sąd Rejonowy w

Patowa sytuacja pracowników Zakładów Mięsnych

(ustawowe minimum przy zwolnieniach grupowych), mogą liczyć na trzymiesięczne odprawy i zaległe pensje. - Nie wyraziliśmy naszej zgody na zwolnienia grupowe, ponieważ nauczony doświadczeniem wolę być ostrożny w tych sprawach - tłumaczył załodze Michał Bury, przewodniczący związku zawodowego "

Pracodawcy są winni pracownikom 110 mln zł

takich przypadków 237, rok wcześniej - 234. Spadła natomiast liczba skarg pracowników w sprawie ich zwolnień - do końca czerwca było ich 342, rok wcześniej - 513.Inspektorzy pracy przeprowadzili od stycznia do końca czerwca 50,5 tys. kontroli i nałożyli 11,5 tys. mandatów za nieprzestrzeganie praw

Kiedy i w jakich okolicznościach można zwolnić z pracy kobietę w ciąży?

wypowiedzieć umowę o pracę (w czasie ciąży lub urlopu macierzyńskiego) w razie upadłości lub likwidacji zakładu (art. 177 par. 4 kp). Zaawansowanie ciąży (czy jest to miesiąc, trzy miesiące czy pięć miesięcy) nie ma znaczenia. Kobiety w ciąży podlegają szczególnej ochronie w przypadku tzw. zwolnień grupowych

Co proponuje PO

firmy jako firmy zatrudniającej do 50 pracowników (według rządu - 20); możliwość zwolnienia z pracy pracownika na zwolnieniu dłuższym niż miesiąc (ma to zapobiec uciekaniu w fikcyjne choroby); obciążenie pracodawcy obowiązkiem wypłacania pracownikowi wynagrodzenia za siedem dni w kwartale (obecnie

Ludzi trzeba przytulać

, a koszty trzeba ciąć.W książce Responsible Restructuring pisze pan o tym, że koszty znacznie przewyższają korzyści osiągane z tego tytułu. Jak do tego dochodzi?Jednym z powodów, dla którego zwolnienia pracowników są pozorną oszczędnością jest potrzeba wyszkolenia ich zastępców i następców. To, że

Prawa matek pracujących na umowę zlecenie lub tzw. samozatrudnieniu

chodzi o redukcję etatów z przyczyn ekonomicznych to wtedy zwalnianemu pracownikowi przysługuje odprawa - mówi mec. Sebastian Samol. Sprawdź w jakiej wysokości należy się Tobie odprawa przy zwolnieniu z przyczyn ekonomicznych. Jeśli pracowałaś łącznie u wszystkich pracodawców: poniżej 10 lat - masz

Zanim cię zwolnią. Co każdy pracownik wiedzieć powinien

w jednej turze, wystarczy, że firma zwalnia - nawet po jednym - łącznie 10 proc. pracowników w trzy miesiące. Jeśli masz już zostać zwolniony, zwolnienie grupowe jest najkorzystniejsze. Przysługuje ci bowiem odprawa: - jeśli twój ogólny staż pracy jest nie wyższy niż 10 lat - w wysokości

Umowy "śmieciowe": Duda chce rozmawiać z Tuskiem

wyższy, im niższa średnia wieku pracowników. Wśród zatrudnionych między 24, a 30 rokiem życia - taki kontrakt ma ponad 2/3 osób. Jednak w grupie do 24. roku życia, aż 85 proc.W jednym z projektów przygotowanych przez "S" (są dwa) znalazły się np. zapisy o odprawach dla pracowników zatrudnionych

Co powinno być zmienione w obowiązujących przepisach?

w danym zakładzie pracy co najmniej dziesięć lat; likwidacja nakazu uzasadniania zwolnień; przepisy o zwolnieniach grupowych powinny obowiązywać jedynie w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 50 pracowników; godziny nadliczbowe - limit utrzymać na poziomie 150 godz. rocznie; rozważyć

Masz prawo być mamą i nie bać się zwolnienia z pracy

ubiegłego roku dostaliśmy właśnie w tej sprawie najwięcej listów i pytań od czytelniczek. Zwolnienie kobiety w ciąży Przyszłe mamy boją się mówić o tym swojemu pracodawcy, obawiając się np. zwolnienia. Wiele z nich ukrywa ciążę aż do końca trzeciego miesiąca, bo uważają, że dopiero wtedy chroni je kodeks

Szansa na porozumienie w Wyborowej SA

nim prezes spółki - César Giron Źródłem trwającego w Wyborowej SA (dawny Polmos Poznań) konfliktu są plany zwolnienia 119 osób z ponad 200 zatrudnionych w poznańskim zakładzie. To dlatego od 31 sierpnia w firmie trwa głodówka i strajk okupacyjny. Ten ostatni przyjął dość specyficzną formę

Hindusi wylecieli przez Polaków

m.in. z Polski. Normalna procedura zwolnień grupowych wymaga jednak poważnych kosztów, np. na odprawy. Władze firmy postanowiły tego uniknąć prowokując pracowników do strajków. Strajkujący mieli być zwolnieni dyscyplinarnie, a prowodyrzy pociągnięci do odpowiedzialności. Amerykanie cierpliwość

Jakie zmiany w kodeksie proponują OPZZ i pracodawcy? Jak oceniają je eksperci?

obowiązku tworzenia planu urlopów; przepisy ograniczające wypłacanie odpraw zwalnianym pracownikom. Ponadto OPZZ i pracodawcy proponują, by: każda godzina nadliczbowa w dniu roboczym premiowana była dodatkiem 50-proc., a w niedziele i święta - 100-proc.; pracodawca płacił pracownikowi na zwolnieniu

W 2011 nie licz na etat w budżetówce

boją się o posady. We wrześniu w budynkach MSZ "Solidarność" Służby Zagranicznej RP wyłożyła prawie 2 tys. ulotek, w których informowano o planowanych zwolnieniach. Związkowcy zarzucają rządowi, że zwolnienia nie będą dotyczyć tych, których w ostatnich latach rządząca ekipa przyjęła do pracy

Krakowscy celnicy strajkują

kolegów w stolicy Małopolski wesprą pracownicy Izb Celnych z Nowego Targu i Nowego Sącza. - To sytuacja nadzwyczajna, każdy kierownik oddziału natychmiast musi informować o tym ministerstwo. Nie wiemy, jak ten protest będzie się rozwijał, czy później te osoby będą na zwolnieniach lekarskich. Możemy mieć

Statystyka może zabić

zmiana funkcjonowania komendy pod kątem wyników pracy (statystyki)". Dalej pisze o frustracji asp. M. Przywołuje incydent, gdy komendant odmawia zwolnienia go z funkcji. A w końcu dwa kluczowe dowody - opinię kardiologa i psychologa, biegłych sądowych. Kardiolog nie ma wątpliwości, że stres miał

Boni: "Nie ma straconego pokolenia" - debata Polacy w Pracy 2020

odprawa, gdy zwolnienie jest z przyczyn niezależnych od pracownika - mówił dr Męcina. Pytany o kierunek zmian zasugerował model: dwa lata z umową na czas określony, później umowa na czas nieokreślony, ale z krótszym okresem wypowiedzenia. Minister Boni przypominał natomiast o problemach kredytowych

GM zarobi 9 mld dolarów na sprzedaży firmy finansującej nieruchomości

mld dolarów. Zwiększa to wartość całej transakcji do prawie 9 mld dolarów. GM rozmawia jeszcze o sprzedaży udziałów GMAC. Dochody z tych transakcji pomogłyby amerykańskiemu koncernowi sfinansować koszty odpraw dla pracowników. Do 2008 r. GM planuje zwolnić 30 tys. pracowników w USA. Dodatkowo GM i

Zalety outplacementu

znajdują miejsca pracy - mówi Patrycja Hendler. Konsultanci nie chcą mówić o kosztach programu. Przekonują jedynie, że przy i tak dużych kosztach zwolnień grupowych (odprawy i odszkodowania) outplacement nie odgrywa znaczącej roli.Na Zachodzie outplacement trwa zwykle sześć-dwanaście miesięcy, w Polsce

Średnia krajowa - ilu Polaków ją dostaje?

, honoraria, dodatkowe wynagrodzenia roczne w sferze budżetowej, wypłaty z tytułu udziału w zysku lub nadwyżce bilansowej firm. Nie wlicza się m.in. odpraw wynikających z ustaw, wypłat pracowniczych przy zwolnieniach grupowych lub świadczeń z zakładowych funduszów świadczeń socjalnych. A w II kwartale tego

Mobbing bazuje na milczeniu

ochrona pracownika przed zwolnieniem, jaka dotyczy osób dyskryminowanych.Mam wrażenie, że pracodawcy próbują zdjąć z siebie odpowiedzialność za mobbing. A przynajmniej ją rozmyć. Do sejmowej komisji "Przyjazne państwo" wpłynął projekt zmian w prawie autorstwa organizacji Pracodawcy RP

Amerykanie ciężko przeżywają traumę bezrobocia

końcem.Aż 83 procent zostało zwolnionych z pracy bez okresu wypowiedzenia i bez odprawy lub jakiejkolwiek rekompensaty. 61 procent informuje, że zasiłki dla bezrobotnych nie wystarczają na pokrycie ich podstawowych wydatków.Psychotesty - sprawdź, czy łatwo poddajesz się stresowi46 procent bezrobotnych

Zmiany w kodeksie pracy

dzień zwolnienia lekarskiego trwającego do sześciu dni. Tę niedogodność być może zrekompensuje nowa możliwość wzięcia w ciągu roku czterech jednodniowych urlopów, niezaplanowanych wcześniej i nieuzgodnionych z pracodawcą. O absencji spowodowanej np. złym samopoczuciem pracownik będzie musiał zawiadomić

Księża, którzy mają kasę

. oraz gratyfikację urlopową i ekwiwalent za niewykorzystane przejazdy w roku zwolnienia. Jak wyliczyli dziennikarze - wyszło ok. 136 tys. zł. Ponadto w związku ze zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej jako generał dywizji biskup Głodź skorzystał również z przysługującego mu prawa do jednorazowego

Dziesięć najważniejszych zmian w kodeksie pracy

traci bowiem urlop, płatne zwolnienie lekarskie (do 33 dni choroby sam sobie płaci wynagrodzenie), prawo do odprawy i wiele innych przywilejów. Sam opłaca składki na ZUS, a na dodatek co miesiąc musi uporać się z podatkową buchalterią. Nowa definicja ma zapobiec patologiom. Czy będzie w stanie

Zwalniam pana i proszę nie płakać

spółce punkt informacyjny, wszyscy pracownicy pytali, na co mogą liczyć. Obiecano im odprawy, których wysokość zależała od stażu pracy i liczby lat do emerytury - średnio po 100 tys. zł. Na odejście zdecydowało się 700 osób. Ale to można robić, jeśli firma w porę bierze się za zwolnienia. A zwykle

Skandal w urzędach pracy

pracowników. - Bez nich nie poradzilibyśmy sobie. Są u nas od dawna i mają już ogromną wiedzę. Pracują tak samo dobrze jak ludzie na etatach - chwali. Opowiada jak urzędnicy "na robotach" ofiarnie unikają korzystania ze zwolnień lekarskich. A gdy choroba jest ciężka, wolą wziąć urlop, niż przynieść

Zupełnie nowy Kodeks Pracy

); działacze związków zawodowych mają mieć ograniczoną ochronę przed zwolnieniem z pracy (teraz wiele nowych organizacji związkowych powstaje tylko po to, by chronić działaczy i w efekcie w niektórych dużych zakładach funkcjonuje po kilkanaście związków); związki zawodowe nie musiałyby już opiniować

Młodzi, zdolni i bez pracy

czas określony, korzystają z usług agencji pracy tymczasowej, gdy mają spiętrzenie zamówień. Niestety wykorzystują też zatrudnienie na czarno. Sytuacja gospodarcza, wysokie opodatkowanie pracy i perspektywa wypłaty odpraw w razie zwolnienia pracownika nie zachęcają do zatrudniania legalnie bądź na

Prawna opieka nad matką w ciąży - przypomnienie

chroniona przed zwolnieniem. Urlop może dostać również ojciec dziecka. Niestety, nic cię nie chroni, gdy przerwiesz urlop lub się on skończy. Pamiętaj: niezależnie od tego, czy do pracy wróciłaś z urlopu wychowawczego, czy też macierzyńskiego, pracodawca może cię od razu zwolnić, np. z powodu redukcji

Sushi po polsku

podjęli pracę w drukarni. Kiedy jednak dowiedzieli się, że firma planuje redukcje, nie czekali na zwolnienie, ale sami zaczęli działać. Kiedy stanęło przed nimi widmo bezrobocia, postanowili... otworzyć bar.Przygotowania do otwarciaWłaściwie zaczęło się od pomysłu na mały punkt z jedzeniem na wynos

Mniej zabezpieczeń, więcej motywacji do pracy

; porównuje ten typ polityki socjalnej do szampana - ma wspaniały smak, ale jest luksusem zgubnym dla portfela. Alternatywa śródziemnomorska - preferowana przez Włochy, Hiszpanię, Grecję - również zapewnia pracownikom ochronę przez zwolnieniami, czasem nawet bardziej rozbudowaną. Zasiłki dla bezrobotnych są

"Rz": Celnicy masowo odchodzą z pracy

Kiedy w 2004 r. Polska wchodziła do Unii Europejskiej, celników pracujących na zachodzie i południu kraju zaczęto przerzucać na wschód, by zajęli się odprawami na zewnętrznej granicy Unii. Na Warmię i Mazury trafiło wtedy 270 funkcjonariuszy.Dziś z tej grupy zostało tylko 155 osób. Z izby celnej

OPZZ akceptuje zmiany w kodeksie pracy

ustawowo wolne (rząd proponuje, by pierwsze cztery nadgodziny premiowane były dodatkiem 50 proc., a każda następna - 100 proc.); umożliwione ma być zwiększanie rocznego limitu godzin nadliczbowych w układach zbiorowych; pracodawca ma być odciążony od obowiązku płacenia za zwolnienie lekarskie

Porozumienie w sprawie kodeksu pracy

pracę; zniesienie obowiązku sporządzania planu urlopów; niższe diety za podróże służbowe; pozbawienie praw do odpraw pracowników niezwalnianych w systemie zwolnień grupowych; na zniesienie obowiązku tworzenia zakładowych funduszy świadczeń socjalnych w małych firmach. W porozumieniu znalazły się

zwolnienie odprawa - ogłoszenia z GazetaPraca.pl

 • Pomoc do Działu Kadr i Płac

  Warszawa i okolice, mazowieckie, Polska

  Oferta archiwalna

  kwestii związanych z wynagrodzeniem bądź innymi sprawami kadrowo-płacowymi; wprowadzanie danych do systemu kadrowo-płacowego R2płatnik; rozliczanie czasu pracy (urlopy, zwolnienia, ...

 • Asystent/ka do spraw księgowości

  Warszawa i okolice, mazowieckie, Polska

  od: 12 dni

  innymi sprawami kadrowo-płacowymi, wprowadzanie danych do systemu kadrowo-płacowego R2płatnik, rozliczanie czasu pracy (urlopy, zwolnienia, inne absencje), pomoc w przygotowaniu ...

 • Specjalista ds. kadr i płac

  Kraków, małopolskie, Polska

  od: 19 dni

  ;, - dokonywanie rozliczeń kadrowych (wynagrodzenia, urlopy, zwolnienia lekarskie, itp.), - obsługa płacowa pracowników (sporządzanie i rozliczanie list płac, ...

 • Koordynator ds. zatrudnienia i rekrutacji

  Elbląg, warmińsko-mazurskie, Polska

  od: 39 dni

  ), zarządzał dokumentacją pracowniczą w trakcie zatrudnienia (zwolnienia lekarskie, wnioski urlopowe itp.), jak i związane zakończeniem współpracy. Ponadto może być ...

 • Asystentka w dziale HR

  Chludowo, wielkopolskie, Polska

  od: 7 dni

  osób na stanowisko: Asystentka w dziale HRMiejsce pracy: Chludowo/ okolice Poznania Obowiązki: prace administracyjne, bieżące prace kadrowe (wprowadzanie danych do systemu: ...

 • Kadrowy/Kadrowa

  Kraków, małopolskie, Polska

  Oferta archiwalna

  , Prowadzenie akt osobowych, dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy, Prowadzenie i aktualizacja bazy pracowników (przyjęcia, zwolnienia, urlopy, zwolnienia ...

 • Managera

  Gorzów, lubuskie, Polska

  Oferta archiwalna

  przyjaznym zespole. Zadania: przygotowanie niezbędnej dokumentacji realizacja i fakturowanie zamówień klientów odprawa zamówień kontrola realizacji dostaw prowadzenie ...

 • AGENT CELNY

  miasta nie podano, podlaskie, Polska

  Oferta archiwalna

  ) Bardzo dobra praktyczna znajomość przepisów celnych Praktyczna znajomość programów celnych Doświadczenie w dokonywaniu odprawach celnych importowych i ...

 • Młodszy Agent Celny

  Gdańsk, pomorskie, Polska

  Oferta archiwalna

  Miejsce pracy: Gdańsk Nr ref.: AC/GD Osoba zatrudniona na tym stanowisku, będzie odpowiedzialna za sprawną i terminową odprawę celną przesyłek ...

 • Agent Celny

  Korczowa, podkarpackie, Polska

  Oferta archiwalna

  : Korczowa Nr ref: AC/KCZ Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za sprawną i terminową odprawę celną przesyłek eksportowych i importowych. Do ...

Polskie Siły Zbrojne w ZSRR (1941-1942)

na Łubiance. 14 sierpnia 1941 roku podpisano umowę wojskową, która dała podstawę do rozpoczęcia formowania Armii Polskiej w ZSRR. Dowództwo armiiW gmachu polskiej ambasady w Moskwie 27 sierpnia 1941 roku odbyła się odprawa oficerów powołanych do pracy w dowództwie armii. Gen. Anders poinformował zebranych

Aleksander Krzyżanowski

Polski w granicach z 1939 roku, pokrycie wszystkich strat, poniesionych przez Polskę wskutek inwazji niemieckiej, zwolnienie jeńców wojennych, więźniów obozów koncentracyjnych i wywiezionych na przymusowe roboty oraz przekazanie dla partyzantów uzbrojenia wraz z artylerią i bronią pancerną dla 30 tys

Kalendarium Wojska Polskiego 2008

poza rejon działania batalionu 8 lutego apel o zwolnienie z aresztu żołnierzy oskarżonych w związku z zajściem w afgańskiej wiosce Nangar Khel wystosowali m.in. były dowódca GROM gen. bryg. Sławomir Petelicki, członkowie Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari: gen. bryg. Stanisław Nałęcz-Komornicki, gen

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.