zmiana warunków umowy o pracę

bsn, pap

Nie tylko pracodawca jest winny, gdy wręcza wypowiedzenie

Nie tylko pracodawca jest winny, gdy wręcza wypowiedzenie

Pracownik, który odmawia przyjęcia proponowanej mu przez szefa zmiany warunków pracy i płacy, może zostać uznać przez sąd za współwinnego rozwiązaniu umowy o pracę - taki precedensowy wyrok wydał Sąd Okręgowy w Białymstoku

Zgoda na zmianę warunków zatrudnienia

Jakakolwiek zmiana w umowie o pracę wymaga od pracodawcy - zastosowania określonych procedur prawnych i konsultacji z pracownikiem. Pracodawca ma prawo na podstawie tzw. porozumienia zmieniającego zmienić warunki pracy lub płacy pracownika. Ponadto przepisy przewidują również, że pracodawca uprawniony jest też do wypowiedzenia zmieniającego dotychczasowych warunków umowy.

We wrześniu propozycje zmian ws. umów na czas określony

- Propozycje zmian dotyczące umów na czas określony będą gotowe we wrześniu, rząd powinien je przyjąć w czwartym kwartale roku - zapowiedział minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz. Resort chce, by maksymalny czas trwania umów terminowych wynosił 36 miesięcy

Plaga zleceń, które powinny być etatami

Plaga zleceń, które powinny być etatami

zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach umów o pracę przybywa. Patrząc na dane za pierwsze pół tego roku, można się spodziewać, że liczba naruszeń będzie wyższa niż w 2013 r. - przyznaje Danuta Rutkowska, rzeczniczka głównego inspektora pracy. Najczęściej umowy cywilnoprawne niezgodnie z prawem

Czy w tym roku bezrobocie będzie jednocyfrowe? Minister pracy: - Jest na to szansa

Czy w tym roku bezrobocie będzie jednocyfrowe? Minister pracy: - Jest na to szansa

szczególnie w obszarze pomiędzy płacą minimalną a średnią - powiedział minister. Lepsza praca, dzięki nowym przepisom Według Kosiniaka-Kamysza, by podnieść jakość pracy i oferować lepsze warunki zatrudnienia, firmy mogą korzystać z zapisów nowej ustawy o zamówieniach publicznych. - W ministerstwie pracy

"S" za maksymalnie 24-miesięcznym zatrudnianiem na czas określony

"S" za maksymalnie 24-miesięcznym zatrudnianiem na czas określony

;) postulowały, by wynosił maksymalnie 18 miesięcy. Teraz NSZZ "Solidarność" stoi na stanowisku, że czas pracy na umowie terminowej nie powinien przekraczać 24 miesięcy, łącznie z zatrudnieniem na okres próbny. Solidarność podkreśla, że generalnie pozytywnie ocenia proponowane zmiany i przypomina, że

Język procentuje

Język procentuje

konsultantów, którzy będą dbali o podtrzymanie kontaktu. Łącznie przeszłam cztery etapy rekrutacji. W końcu zaproponowano mi umowę o pracę, ponieważ w Rumunii rzadko kiedy proponuje się inną formę zatrudnienia, oraz pensję odpowiadającą 2,9 tys. zł na rękę. To więcej niż wynosi średnie wynagrodzenie w tym

Szkolenia cudzoziemców w ramach kampanii "Bezpieczna praca w Polsce"

wykonywanie pracy w warunkach odbiegających od podanych w dokumentach a także brak umów o pracę. Pracodawcy zatrudniając obcokrajowców nie przestrzegają także przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy - w latach 2010-2012 dotyczyło to jednej czwartej zatrudnionych cudzoziemców. Pracodawcy zapominają

Co nas czeka w 2015 r.?

dzieckiem i osób niepełnosprawnych. W połączeniu ze zwiększeniem wsparcia finansowego dla szukających pracy do 5,5 mld zł (czyli o 500 mln) pozwoli to na dalszy spadek liczby osób bezrobotnych. Chcemy jednak dążyć nie tylko do wzrostu zatrudnienia, ale też poprawy warunków pracy. Chodzi przede wszystkim o

TVP tnie koszty pracy. Wybrała firmę, której przekaże pracowników. Zmusi ich do samozatrudnienia?

TVP tnie koszty pracy. Wybrała firmę, której przekaże pracowników. Zmusi ich do samozatrudnienia?

zatrudnia będą mieli pracę zagwarantowaną przez 2 lata, w tym przez rok na niezmienionych warunkach. Przekazanie części pracowników zewnętrznej firmie jest częścią planu restrukturyzacyjnego TVP. Celem jest prawdopodobnie zamiana umów o pracę na umowy o dzieło w przypadku zawodów, w których dzieło jest

Wszyscy chcą zmieniać kodeks pracy. A może napisać go od nowa?

Wszyscy chcą zmieniać kodeks pracy. A może napisać go od nowa?

. Najnowszy projekt posłów PiS przewiduje, że umowa o pracę będzie musiała być podpisana przed dopuszczeniem pracownika do pracy. A jeśli to nie będzie możliwe pracownik będzie musiał otrzymać pisemne streszczenie warunków umowy. Bez tego streszczenia nie będzie mógł rozpocząć pracy. Cel zmiany? Ochrona

Etat, kontrakt czy samozatrudnienie?

Etat, kontrakt czy samozatrudnienie?

opłacała się zmiana pracodawcy. Etat Wciąż najpopularniejszą umową w branży IT jest umowa o pracę. Tradycyjny etat oznacza - przynajmniej na papierze - stałe godziny pracy, pensję w terminie, płatny urlop, opiekę zdrowotną i opłacone składki emerytalno-rentowe. Do tego pracownicy mogą liczyć na szereg

Oskładkowanie zleceń: rząd na "tak"

Oskładkowanie zleceń: rząd na "tak"

pracy, a to nie zachęca pracodawców do zatrudniania na umowy o pracę. Inna organizacja zrzeszająca pracodawców - Lewiatan nazywa projekt resortu pracy "wyważonym kompromisem". Ekspert tej organizacji Jeremi Mordasewicz mówi, że przyjęte przez rząd zmiany pozwolą wykonującym swoje obowiązki na

PO i PSL przeciwne zwiększeniu uprawnień inspektora pracy

PO i PSL przeciwne zwiększeniu uprawnień inspektora pracy

Projekt nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy przygotowany przez PiS zakłada, że inspektor pracy będzie mógł nakazać zastąpienie umowy cywilno-prawnej umową o pracę, jeśli wykonywana praca spełnia warunki zatrudnienia pracowniczego. Obecnie jest to możliwe przez wytoczenie powództwa przez

Kogo nie można zwolnić

Kogo nie można zwolnić

wydłużające i zrównujące wiek emerytalny kobiety i mężczyzn - do 67. roku życia). Przykład: Pan Waldemar pracuje w firmie produkującej pokrycia dachowe, po zmianie przepisów na emeryturę odejdzie kilka miesięcy po 65. urodzinach. Ma umowę o pracę i trzymiesięczny okres wypowiedzenia. Wiek przedemerytalny

Jeśli nie związki, to co?

Jeśli nie związki, to co?

monotonnych i w ustalonym z góry tempie, a także wykazu prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby dla asekuracji, wszelkie działania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, zawieszanie postanowień prawa zakładowego lub umów o pracę, ustalanie warunków telepracy, wprowadzenie rocznego

MPiPS: składki od umów o dzieło mają chronić pracujących

MPiPS: składki od umów o dzieło mają chronić pracujących

19,52 proc. podstawy wymiaru. Do końca tygodnia koncepcja MPiPS ma zostać rozesłana członkom Komisji Trójstronnej na piśmie, z prośbą o ustosunkowanie się do niej. Zdaniem ministra Buciora często ma miejsce sytuacja, w której pracodawcy oferują umowy o dzieło, ale sama praca ma charakter pracy na etacie

Praca w upały: Panie kierowniku, woda mi się należy

Praca w upały: Panie kierowniku, woda mi się należy

tego nie udało się zapewnić odpowiednich warunków pracy, pracodawca może zaproponować zmianę pomieszczenia, w którym wykonywana jest praca, na takie, które spełnia określone normy. Jeśli nie jest to możliwe, powinien skrócić czas pracy, np. zarządzając przerwę w czasie największego upału w ciągu dnia

Lepsza praca tymczasowa

Lepsza praca tymczasowa

pośrednictwem agencji przyjmują ich do tej samej pracy. Ale już na gorszych warunkach. Obchodzone są też przepisy o czasie takiego zatrudnienia. Przed upływem 18 miesięcy agencje zwyczajnie przekazują sobie pracowników, a ich faktyczne miejsce pracy się nie zmienia. Ilu osób mogą dotyczyć nadużycia? W 2013 r. w

Jak daliśmy listonoszowi podwyżkę

Jak daliśmy listonoszowi podwyżkę

umowę-zlecenie" - czyli coś, co po prostu nie istnieje lub jeżeli to praca taka jak etatowa, to powinna być zastąpiona umową o pracę - wypłaty byłoby ok. 1,2 tys. zł. Od tego jeszcze trzeba odjąć koszty paliwa.Zgodnie z raportami płacowymi przeciętna stawka w tym zawodzie waha się w granicach 2,3

Dyżur ekspertów z Państwowej Inspekcji Pracy: relacja

Dyżur ekspertów z Państwowej Inspekcji Pracy: relacja

ochronie przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w tym czasie jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Ochrona

Listonosz zrezygnował, bo nie był w stanie zarobić

Listonosz zrezygnował, bo nie był w stanie zarobić

przez niego informacje i się do nich odnieść. Każda osoba, która ubiega się o stanowisko doręczyciela, jest informowana o panujących warunkach i zasadach pracy. Obowiązującym systemem wynagrodzenia jest system premiowy - nasi przedstawiciele są premiowani za skutecznie doręczoną korespondencję, a nie za

Zlecenia pod obstrzałem: etatu nie masz, a składkę do ZUS płacisz

Zlecenia pod obstrzałem: etatu nie masz, a składkę do ZUS płacisz

zwolniony z pracy, będzie mi przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych? - pyta.Tak, ale przy spełnieniu określonych warunków. Każdy, kto wykonuje swoje obowiązki w oparciu o umowę-zlecenie, ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Musi jednak w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w urzędzie pracować na takiej

PIP o łamaniu praw pracowniczych w latach 2010-2012

przepisów dotyczących form zatrudnienia. Chodzi o zawieranie umów cywilnoprawnych w warunkach, w których powinna zostać zawarta umowa o pracę - w 2012 r. zakwestionowano 16 proc. kontrolowanych pod tym względem umów, podczas gdy w 2011 r. - 13 proc., a w 2010 r. - 10 proc.Inspektorzy stwierdzili też, że

Tychy: zwolnienia i mniej pracy

jego powodach. Podstawowym kryterium jest roczna ocena pracy danej osoby. Rzecznik FAP Bogusław Cieślar powiedział PAP, że zgodnie z przepisami regulującymi zasady zwolnień grupowych, rozwiązanie umów z pracownikami powinno nastąpić w ciągu miesiąca od zawarcia porozumienia dotyczącego warunków odejść

Czytelnicy pytają, prawnik odpowiada - cz. 1

wypowiedzenie umowy. 2.Otrzymam porozumienie zmieniające umowę o pracę (w tym wypadku odnosi się to do zmiany miejsca wykonywanej pracy). Ad.1.Jakie są moje prawa w związku z tym? Jaki okres wypowiedzenia mnie obowiązuje? Czy należy mi się odprawa? Ad.2.Co jeśli nie podpiszę porozumienia ? Czy pracodawca

Rząd wesprze firmy dotknięte rosyjskim embargiem

Środki państwowe mają pokryć koszty dopłat do wynagrodzeń dla pracowników zagrożonych zwolnieniami w firmach, w których pogorszyły się warunki. I stało się tak ze względu na czasowe ograniczenia eksportu produktów na terytoria innych krajów. Wnioski o pomoc mają być kierowane do starostw. Z informacji

Wyższe zarobki niskim kosztem

branży IT zarabia 3,5 tys. zł brutto. Jego zawodowy bliźniak pracujący w branży handlowej już tylko 2,1 tys. zł brutto. O korzyściach związanych ze zmianą branży przekonał się Marcin, 32-letni specjalista ds. obsługi klienta. - Zaczynałem pięć lat temu od pracy na infolinii jednego z ubezpieczycieli

Kto upomni się o polskiego pracownika?

zwiększenie ilości miejsc pracy, teraz - w warunkach wysokiego bezrobocia - jest bardzo ważne.Z badania CBOS wynika, że Polacy przestali wierzyć w związki zawodowe, ten protest ma im o was przypomnieć?- Badani nie przestali wierzyć w związki zawodowe. Badani nie wierzą w siłę przebicia związków i nawet chcą

Związkowcy nie przyjdą na obrady Komisji Trójstronnej, będą pikietować

zgłoszone wobec jego resortu oświadczył m.in., że nie planuje zmian w okresie rozliczeniowym czasu pracy i nie wycofa się z wydłużenia wieku emerytalnego. Jest natomiast gotów do rozmów m.in. o różnej płacy minimalnej w zależności od regionu lub branży.Udział w najbliższym posiedzeniu Komisji potwierdzają

REGULACJE PRAWNE DLA TELEPRACY

złożyć wypowiedzenie warunków pracy i płacy. Wypowiedzenie to, gdy odnosi się do umowy o pracę na czas nieokreślony, powinno zawierać uzasadnienie. Jednak brak zgody pracownika na zmianę warunków wykonywania pracy nie może stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę umowy o pracę

Trudne życie na proficie

metodach sprzedaży, zorientowanych na szybki i nie do końca uczciwy zysk. Osoby, które trafiły do takich firm, wynoszą z nich jak najgorsze zdanie o pracy w sprzedaży. Ale te negatywne głosy nie powinny zniechęcać do takiej pracy osób z prawdziwym potencjałem. - Praca była miła, w komfortowych warunkach. I

Czujemy się lepiej na rynku pracy, ale nie wykluczamy zmiany

lata uważa, że dosyć łatwo znajdzie nową pracę. W przypadku osób starszych jest to 42 proc. badanych.W ostatnim półroczu co czwarty Polak zmienił pracodawcę. Dla 35 proc. respondentów z tej grupy głównym powodem zmiany było poszukiwanie lepszych warunków zatrudnienia, a dla 34 proc. - restrukturyzacja

Co nas czeka w 2014 roku? Podwyżki na horyzoncie

Dla większości zatrudnionych minione 12 miesięcy było co najwyżej stabilne. Ich pensje w porównaniu z ubiegłym rokiem wzrosły o 3 proc., czyli powyżej progu inflacji, ale zbyt mało, by przełożyć się na realną poprawę warunków życia (przeciętne wynagrodzenie w listopadzie wyniosło nieco ponad 3,8

Praca w ZUS: jak się tam dostać i ile można zarobić

czytamy m.in.: "(...) Związek wyraża zaniepokojenie pogarszającymi się w Zakładzie psychospołecznymi warunkami pracy". Ale to dopiero początek, dalej autorka pisze o złej organizacji pracy, nieprzemyślanych zmianach organizacyjnych, powierzaniu pracownikom dodatkowych obowiązków, ciągle

Kiedy pracownikowi można obniżyć wynagrodzenie?

wypłacania mu wynagrodzenia z tego tytułu.Zawierając umowę o pracę, strony muszą uzgodnić określony rozmiar, formę i inne szczegóły dotyczące warunków zatrudnienia (mówi o tym art. 29 Kodeksu Pracy). W ramach umowy tej pracownik zobowiązuje się wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do

Polak drży o pracę

każeAgnieszka Bulik z zarządu agencji zatrudnienia Randstad podkreśla, że zmieniły się powody rotacji na rynku pracy. W większości przypadków decyzja o odejściu wynikała z decyzji pracodawcy, który zmieniał strukturę firmy (31 proc.), a nie z decyzji samego pracownika, który chciał mieć lepsze warunki pracy (26

Delegowani pracownicy będą lepiej chronieni

Chodzi o tzw. pracowników delegowanych. Są to osoby, które w ramach swojej umowy świadczą pracę w innym państwie. A Polska jest w tej dziedzinie europejskim liderem. Według szacunków Komisji Europejskiej w 2011 roku w UE pracowało 1,2 mln pracowników delegowanych. Najwięcej właśnie z Polski

Trzeba mieć odwagę mówić

kobiet. Ale nawet taka szczególna ostrożność nie gwarantuje bezpiecznej i legalnej pracy. Często mimo wiarygodnego ogłoszenia po przyjeździe na miejsce okazuje się, że są inne warunki, niż ustalono. Jeśli do tego pracodawca zwleka z podpisaniem umowy o pracę, to proponuję jak najszybciej się wycofać

Kłopoty z wypłatą. Co robić?

płacy oraz przedstawi zmiany na piśmie. W tej sytuacji nie ma zbyt wielu możliwości. Można podpisać nową umowę i zgodzić się tym samym na przedstawione w niej warunki lub złożyć odmowę. W tym drugim przypadku oznacza to rozwiązanie umowy o pracę - czyli zaczyna biec okres wypowiedzenia (zaczyna się z

ARiMR oszukuje pracowników? Obcięte pensje, praca w weekendy

Takie niepokojące wieści napłynęły do redakcji "Dzienika Gazety Prawnej" od samych pracowników ARiMR. Według nich agencja obniżyła pensje pracownikom, wcześniej ich o tym nie informując. Inspektorzy terenowi skarżą się także na zmieniające się co pewien czas warunki umowy i konieczność

Próba na wagę złota

obsłudze klienta, on w roli rzetelnego pracodawcy - opowiada Kasia. Po trzech miesiącach pracy w dziale szkoleń cierpliwość Kasi została nagrodzona. - Dostałam stałą umowę o pracę - na czas określony wprawdzie, ale zawsze. Podniesiono mi też pensję. Nie było problemu ze zmianą formy umowy - mówi Kasia

Idą zmiany. Koniec z przywilejami i urlopami nauczycieli?

roczne urlopy dla poratowania zdrowia, które przysługują im już po siedmiu latach pracy, a które na obecnych warunkach nauczyciel może wziąć nawet trzy razy w trakcie całej kariery. Co więcej, powodem do takiego odpoczynku może być przemęczenie, bo karta nie podaje listy chorób uprawniających do wzięcia

Też możesz wziąć roczny urlop

, która odpowiada naszym kwalifikacjom. Co ważne, pensja pozostaje bez zmian. Po tym czasie może wręczyć nam wypowiedzenie zmieniające, które od nowa określa warunki współpracy. Co z osobami pracującymi na podstawie umów cywilnoprawnych? Bezpłatny urlop im po prostu nie przysługuje, ale ich elastyczna

Rok 2013 w cytatach: co powiedzieli nam eksperci?

staż za 700 czy 800 zł miesięcznie. Powiedzmy szczerze, dla młodych ludzi to żadna oferta".Marek Lewandowski, rzecznik NSZZ "Solidarność""Chcemy, aby osoby, które wykonują pracę w znaczeniu kodeksowym, miały umowę o pracę. Chodzi o tych, którzy wykonują swoje obowiązki m.in. pod

Kodeks pracy 2012: urlop bezpłatny

może pracownika z niego odwołać. Musi mieć bardzo ważne powody - np. gdy z pracy nagle odeszła jedyna osoba, która mogła tę na urlopie zastąpić. Szef nie może jej w czasie trwania urlopu bezpłatnego wypowiedzieć umowy ani wręczyć wypowiedzenia zmieniającego (określające zmianę warunków pracy i płacy

Oburzeni są do odzyskania. Pomóżmy im

wprowadzić doradztwo zawodowe już od gimnazjum, a nawet w szkole podstawowej. Nie chodzi o regułki czy teoretyczne opisy zjawiska, tylko o atrakcyjne pokazanie młodym specyfiki rynku pracy, tego, że bardzo się zmienia i każdy powinien wymyślić sobie strategię odpowiednią do warunków finansowych, miejsca

Wakacje. Sezon na zarabianie

się to jutro, pojutrze lub za tydzień. Umowa zawiera najważniejsze kwestie tj. warunki pracy, obowiązki i wysokość wynagrodzenia. Bez tego nie powinno się pracy zaczynać - nawet wakacyjnej. Osobom, które dopiero rozpoczynają przygodę z rynkiem pracy specjaliści polecają zarejestrowanie się w bazie

Przejęcie zakładu pracy - przejęcie zadań

przysługuje odprawa pieniężna. Opisana powyżej procedura nie dotyczy pracowników świadczących pracę na podstawie spółdzielczej umowy o prace, umowy mianowania, powołania i wyboru. Wobec w/w pracowników pracodawca, z dniem przejęcia zakładu pracy lub jego części, jest obowiązany zaproponować nowe warunki pracy

Czytelnicy pytają, prawnik odpowiada - cz. 5

Czy pracownik zajmujący jedno stanowisko pracy (cały etat) może również być zatrudniony u tego samego pracodawcy na 0,2 etatu na stanowisku inspektora BHP? Oczywiście pracownik ma uprawnienia BHP.Nie ma przeciwwskazań, aby wykonywać umowę o pracę w większym wymiarze niż cały etat dla dwóch różnych

Etat na zlecenie

Raport ministra Michała Boniego "Młodzi 2011" przywrócił dyskusję o trudnej sytuacji osób wchodzących na rynek pracy. Z przedstawionych w nim danych wynika, że 60 proc. nowo zatrudnionych pracuje na umowach tymczasowych. Oznacza to, że nie mają poczucia stabilizacji i w krótkim czasie

Ciąża a kodeks pracy

pory kobieta pracowała nocą lub w trybie zmianowym, pracodawca zobowiązany jest do zmiany w grafiku, żeby godziny jej pracy wypadały w ciągu dnia. W przypadku kiedy jest to niemożliwie, pracodawca powinien zmienić jej zakres obowiązków i przenieść na inne stanowisko pracy, które spełnia te warunki

Dzień wolny przy umowie zlecenia

jak pracownik w ramach stosunku pracy). Jeżeli pracodawca nie zgodzi się na zmianę umowy zlecenia na umowę o pracę, a Pani nie złoży pozwu i nie wygra w sądzie, to niestety warunki urlopu musi Pani negocjować z pracodawcą.

Okiem pracodawcy: LG Display Poland Sp. z o.o.

Państwa firmy - czego oczekują kandydaci od Państwa jako pracodawcy?W dzisiejszych, niepewnych czasach, bardzo istotnym czynnikiem jest umowa o pracę. Pytanie o rodzaj i długość umowy pojawia się dość często. Drugim, równie ważnym elementem, o który kandydaci pytają coraz częściej wprost jest możliwość

Kto dostanie trzynastkę

pracę, czy podstawą prawną zatrudnienia było powołanie, wybór lub spółdzielcza umowa o pracę. Nie ma też znaczenia wymiar czasu pracy - dodatkowe wynagrodzenie przysługuje zarówno zatrudnionym w pełnym wymiarze godzin, jak i niepełnoetatowcom. Dodatkowego uposażenia nie otrzymują natomiast: żołnierze

"Zwalniam młodych, oni sobie poradzą". Dyrektorka szkoły o tym, że nauczyciele nie mogą już być niczego pewni

się, żeby mówić młodym nauczycielom, że warunki pracy w tym zawodzie się zmieniają. Że nie ma już nic pewnego, że muszą być gotowi na zmianę i na to, że niekoniecznie będą nauczycielami przez całe życie. Więcej o pracy dla zwalnianych nauczycieli czytaj na gazetapraca.pl

Igrzyska w Londynie zaszkodziły setkom tysięcy pracowników z Azji

umieścił w dokumencie odległe miejsce, aby wywołać poczucie strachu i nie dopuścić do kwestionowania warunków zatrudnienia. Zarząd zawsze może przecież wysłać pracownika do fabryki oddalonej o 200 km od miejsca zamieszkania i w ten sposób zmusić go do zwolnienia się z pracy. Co jeszcze opisuje raport

Praca rezydentów i pilotów: pobyt w raju czy upalny stres?

Większość pilotów zagranicznych wycieczek nie ma etatu. - Biura podróży bardzo rzadko podpisują umowy o pracę - mówi Katarzyna z Łodzi, pilotka jeżdżąca z turystami do Niemiec. - W naszym zawodzie prowadzi się własną działalność albo pracuje na umowach śmieciowych. Przez to nikt nie ma gwarancji

Reforma emerytalna: dłuższa praca to więcej niepewności

satysfakcję oraz nie być przymusowa. A o reformie emerytalnej ciężko powiedzieć, że spotkała się z ciepłym przyjęciem obywateli.Skąd ten opór? - System emerytalny to rodzaj umowy społecznej, którą pracownik zawiera z państwem w momencie opłacenia pierwszej składki. Robiąc to, godził się na określone warunki

Jakie uprawnienia przysługują pracownikowi w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia?

Jakie uprawnienia ma do wyboru pracownik? Pracownikowi, z którym rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę w tym trybie, przysługuje roszczenie o: przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowanie. O przywróceniu do pracy lub

Na co skarżą się pracownicy tymczasowi?

Tego typu agencje zatrudniają pracowników na umowy o pracę tymczasową i kierują ich do pracy w innych firmach i zakładach. Formalnie pracodawcą jest więc agencja, ale zatrudnieni pracują dla kogoś innego. Agencja Work Express postanowiła zbadać, co jej pracownicy myślą o firmach, w których pracują

PIP vs TVP

też uwagę na nieudzielanie urlopów wypoczynkowych do końca I kwartału roku następnego oraz "zawieranie umów o pracę z naruszeniem wewnętrznych przepisów zatrudnienia oraz zmiany warunków pracy i płacy pracowników TVP SA". Wirtualne zatrudnienia Informację o wynikach kontroli główny inspektor

Świadectwo pracy

związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 361 § 1 Kodeksu pracy, okres odbytej czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych, okres wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, okresy nieskładkowe, przypadających w okresie zatrudnienia

Praca za granicą receptą na bezrobocie?

pamiętać przed wyjazdem? Osoby wyjeżdżające do pracy za granicę przede wszystkim powinny zatroszczyć się o kompleksowe pozyskanie informacji na temat warunków zatrudnienia. - Nie bójmy się pytać rekrutera o każdą najdrobniejszą rzecz. To pozwoli uniknąć nam nieporozumień czy rozczarowań, które powstają ze

Starszy pracownik - cenny pracownik

zespołem - wtedy ważne jest, żeby pracownicy przychodzili do firmy. Można też poprosić o zmianę charakteru pracy. Jeden ze starszych pracowników chciał zrezygnować z wyjazdów pomiarowych. Były one robione w warunkach dość uciążliwych - praca w nocnych godzinach na statku. Skończyło się tak, że dane te

Łatwiej się doszkolisz

mają zachęcić pracodawców do wyrażania zgody na podnoszenie kwalifikacji podwładnych. Wprowadzono m.in. przepis, który przewiduje korzystne dla pracodawców warunki kierowania pracowników na szkolenia. W przypadku wysyłania pracownika na różne kursy czy szkolenia, które nie są określone wprost w

Czytelnicy pytają, prawnik odpowiada - cz. 4

Witam, mój poprzedni pracodawca (wójt gminy) wręczył mi wypowiedzenie zmieniające umowę o pracę z całego etatu na pół etatu, powołując się na zmiany w regulaminie organizacyjnym urzędu. Wypowiedzenie określało, że po 3 miesiącach miałbym pracować na pół etatu. Jednak ja nie zgodziłem się na

Kodeks pracy

gdy rozwiązanie umowy o pracę miałoby nastąpić przed upływem tego terminu - nie później niż do dnia rozwiązania umowy. § 33. Poinformowanie pracownika o zmianie jego warunków zatrudnienia, o których mowa w § 3 pkt 1-4, może nastąpić przez pisemne wskazanie odpowiednich przepisów prawa pracy

Warunki zatrudniania osób niepełnoletnich

pewnych warunków. Jakie warunki muszą być spełnione aby można było zatrudnić młodocianego? Młodocianego można zatrudnić, gdy: ukończył co najmniej gimnazjum oraz posiada świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca którą ma wykonywać nie zagraża jego zdrowiu. Abyś mógł skutecznie zawrzeć umowę o pracę z

Umowa na zastępstwo

mieć na uwadze, iż wynagrodzenie powinno być adekwatne do wykonywanej pracy, wymaganych kwalifikacji, oraz uwzględnić ilość i jakość świadczonej pracy (art. 78 § 1 k.p.). Warunki i zakres obowiązków powinny być identyczne jak u nieobecnego zastępowanego pracownika. Jednakże umowa pracownika

Młodzi: To pracodawcy nas wykorzystują

realizację zadań i projektów dla swoich klientów, ale nie oferują za to ani wynagrodzenia, ani stałej współpracy.Nieuczciwe traktowanie młodych to niejedyna przyczyna, dla której myślą o zmianie pracy. Często motywacją są lepsze warunki finansowe, ale i to nie stanowi reguły. - Mimo że zarabiam teraz mało

Praca w Holandii w 2012 r.

zasilają budżet królestwa kwotą 1,2 miliarda euro rocznie, co ma przełożenie na wzrost PKB o 0,3 proc. (ok. 1,8 miliarda euro). - Warunki zatrudnienia z roku na rok są coraz lepsze. Pracodawcy podnoszą wynagrodzenia, standard zakwaterowania czy opieki, więc część osób woli skorzystać z ich propozycji, niż

W IT atrakcyjna praca na kontrakcie

Świadczy to o zmianie postaw tej grupy zawodowej uwarunkowanej coraz bardziej zmienną koniunkturą gospodarczą oraz wejściem pokolenia Y na rynek pracy.Praca etatowa? Wolę kontraktTradycyjnie w Polsce pracę specjalisty bądź menedżera utożsamia się z pracą etatową. Zmienna koniunktura gospodarcza

Cel: utrzymać etat

. Rezygnujemy z poprawy warunków życia, na przykład zmiany mieszkania na większe, czy wymiany samochodu na nowszy. Nie chcemy brać na siebie długotrwałych zobowiązań finansowych, bo nie wiemy, jak długo będziemy w stanie spłacać raty. Częściej chorujemy, mamy problemy ze snem. Tracimy umiejętność oceny sytuacji

Europejczycy pracują, Polacy studiują

nauki. Większość młodych Polaków decyduje się na kontynuowanie edukacji na studiach wyższych. Najczęściej rezygnują przy tym z pracy i to nawet wtedy, gdy studiują wieczorowo lub zaocznie. Czas studenckiej beztroski wydłużają dodatkowo adaptowane do polskich warunków praktyki z Europy Zachodniej. Coraz

Jak Polaka zatrudniali - rekrutacja kiedyś i dziś

doświadczenia, życiorys zawierał głównie dane osobowe i przebieg edukacji. Kiedy dokumenty wstępnie przyjęto, szło się na rozmowę z przełożonym, który przedstawiał warunki pracy. Jeżeli kandydat był z nich zadowolony, a najczęściej był, bo nie miał innego wyboru, to zaczynał pracę. Tamte pokolenia pracowników

Pogotowie reporterskie "Gazety Praca"

poznańskiej kancelarii adwokackiej Celichowski-Szyndler. Czy zmiana pracodawcy powinna skutkować zmianą umowy o pracę? - Niekoniecznie. Przyjście nowego pracodawcy nie musi powodować zmiany warunków pracy, więc pracownik wcale nie musi podpisywać nowej umowy. Skąd pracownik ma wiedzieć, że zmienił się

Zmiany treści wypowiedzenia umowy o pracę

ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy. Ustalenie takie nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pracę. Jednakże do zmiany konieczne jest ustalenie między pracodawcą, a pracownikiem; pracodawca nie może skrócić terminu wypowiedzenia samodzielnie. Jeżeli nie wyrażała Pani zgody na skrócenie terminu

Masz prawo być flexi!

Zgodnie z ustawą o telepracy, praca w elastycznych godzinach (telepraca, flexi-praca) polega na regularnym wykonywaniu pracy z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (komputera, Internetu, telefonu). Wniosek o zmianę formy wykonywania pracy może złożyć sam pracownik, ale inicjatorem może

Zmiany treści wypowiedzenia umowy o pracę

przez jedną z nich ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy. Ustalenie takie nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pracę. Jednakże do zmiany konieczne jest ustalenie między pracodawcą, a pracownikiem; pracodawca nie może skrócić terminu wypowiedzenia samodzielnie. Jeżeli nie wyrażała Pani zgody na

Nowe urlopy rodzicielskie: dla kogo i jak długi urlop na dziecko

będzie też można łączyć z zatrudnieniem na część etatu. Czyli pobierać część zasiłku macierzyńskiego i odpowiednią część pensji. Premier Donald Tusk obiecuje, że tę zmianę wprowadzi późnym latem przyszłego roku. Minister pracy liczy, że po wprowadzeniu urlopów rodzicielskich poprawi się sytuacja kobiet

Dział drugi - Stosunek pracy. Rozdział II - Umowa o pracę

pracy - dodatkowo o porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy. § 4. Zmiana warunków umowy o pracę wymaga formy pisemnej. § 5

Kryzys spala pracowników

związek z tzw. niepewnością pracy.Może się ona przejawiać na dwa sposoby. Pierwszy to niepewność ilościowa, która polega na tym, że ludzie boją się, czy uda im się zachować pracę. Drugi to niepewność jakościowa, czyli obawa przed pogorszeniem warunków pracy i strach przed tym, że ulegną zmianie ważne

Co teraz rząd zrobi dla młodych

pozwoli szybciej reagować na potrzeby rynku. Młodzi też muszą dostosować się do zmieniających warunków na rynku. Teraz trzeba być otwartym na zmiany, dokształcać się. Żeby taka postawa się upowszechniła, potrzebne są też zmiany w systemie szkoleń - muszą być dostosowane do potrzeb rynku pracy. Niech

Praca na emeryturze. Rząd wraca do starych przepisów

z Polskiego Związku Emerytów i Rencistów w rozmowie z serwisem GazetaPraca.pl ostrzega, że zmiana raczej nie przychyli się do poprawy sytuacji emerytów. "Osoba która rozwiązała umowę o pracę w celu otrzymania świadczeń emerytalnych, może powrócić na swoje dawne stanowisko, ale po podpisaniu

Zwolnienia grupowe od A do Z

umowy o pracę w ramach zwolnienia grupowego podczas zwolnienia lekarskiego jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy upłynęły już terminy wynikające z art. 53 § 1 kodeksu pracy uprawniające pracodawcę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia chyba, że pracodawca zamierza w ramach zwolnienia

Telepraca (prawie) usankcjonowana

przewodniczył zespołowi, który opracował dość gruntowne zmiany do rządowego projektu nowelizacji kodeksu pracy o przepisy dotyczące telepracy.Dominika Karp: Warunki i zasady zatrudnienia telepracownika w Polsce określa już unijne, ramowe porozumienie. Skoro istnieją już takie regulacje, czy nowelizacja kodeksu

Boni: wczesne doradztwo zawodowe, elastyczne formy zatrudnienia

finansowane z Funduszu Pracy powinny być uelastycznione, by można było zatrudniać absolwentów w samorządach przy realizacji projektów zadaniowych czy studentów oraz uczniów w okresach specjalistycznych praktyk zawodowych.Kolejna rekomendacja mówi o konieczności wzmocnienia warunków prawnych, by zatrudnienie

Młodzi na rynku pracy: są jacyś inni?

o propozycje zmian, które mogłyby poprawić sytuację młodych. Jako najważniejsze wymieniali: ¨ konieczność wprowadzenia doradztwa zawodowego już w podstawówkach; ¨ liberalizację kodeksu pracy poprzez skrócenie okresu wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony z trzech miesięcy do jednego, co

Pracować, kiedy inni odpoczywają

radzi: Ponownie - odstawmy na bok negatywne emocje, bo nie dość, że są złym doradcą, to jeszcze rozpraszają. Wspólnie ustalcie, czy możliwa jest zmiana sposobu realizacji projektu, która uprości wybrane zadania. Można poprosić o czasowe przesunięcie pracownika z innego działu, który będzie mógł wesprzeć

Oni pomogą za darmo

z tym kosztów przejazdu czy zakwaterowania. Powinny być zapisane w umowie wraz z warunkami, na jakich pieniądze zostały pobrane lub opisem procedury potrącania ich z przyszłej pensji.Pracownik rady szukaKto pomoże, gdy jest się zatrudnionym? Pracownicy najwięcej problemów mają z prawem pracy

Bunt w supermarkecie

czas, dbają o odzież ochronną. - Nasi inspektorzy badają przygotowanie do pracy i jej warunki bezpieczeństwa. Nie zajmują się problemami socjalnymi, a o te głównie chodzi protestującym - wyjaśnia Danuta Rutkowska, rzecznik GIP.Specjaliści rynku pracy zwiększonej frustracji u pracowników supermarketów

Księgowa

przedsiębiorstwie handlowo-produkcyjnym. Ma umowę na stałe. Zarabia 2200 zł, do tego dochodzą premie (10% od stałej płacy) oraz dodatek za pracę w warunkach szkodliwych (45 zł). Często pracuje po godzinach, ale nie otrzymuje za to wynagrodzenia. Dorabia robiąc zeznania podatkowe.ŁódźMaria, 55 lat, pracuje na umowę

Euro 2012: czy miejsca pracy mogą być stałe?

kiełbaskami, ale to z cała pewnością są miejsca pracy tymczasowe.Ale jakieś plusy muszą być, nawet tej pracy tymczasowej.Ależ oczywiście. Każdy z tych pracowników, którzy znajdą zatrudnienie w związku z mistrzostwami, zdobędzie doświadczenie i informacja o tym, że coś się robiło w trakcie trudnych warunków, a

Nauczycielu, co robić, gdy chcą cię zwolnić?

wymiarze godzin.Jeśli szkoła planuje zwolnienie nauczyciela, musi o tym poinformować organizację związkową, do której ten należy. Jeżeli tego nie zrobi, będzie to warunek wystarczający do podważenia wymówienia w sądzie pracy. Związkowcy mają 7 dni na pisemne zgłoszenie umotywowanych zastrzeżeń. Jeżeli

Zwolnić nie wolno, ale się da

warunkach dawała mu prawo do wcześniejszej emerytury - już od 60. roku życia. Mógł na nią przejść 30 stycznia 2010 r. Był prawnie chroniony przed zwolnieniem. Artykuł 39 kodeksu pracy mówi, że pracodawca nie może zwolnić pracownika, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, o

Inżynier

finansowo-inwestycyjnej. Ma umowę na stałe. Zarabia 2920 zł. Do tego premia motywacyjno-zadaniowa oraz dodatek za pracę w godzinach nocnych (łącznie 150-300 zł miesięcznie). Nie szuka innej pracy. Nie dorabia.ŁódźMichał, 31 lat, automatyk w dużej firmie. Ma umowę na stałe, choć wcale na takie warunki nie

Co chcielibyście wiedzieć o prawie pracy? - odpowiedzi

niego świadczenie spełniało warunki umowy o pracę np. określony czas pracy, praca pod nadzorem. W przypadku umowy cywilno prawnej zabezpieczenie wekslem jest możliwe, natomiast w przypadku umowy o pracę nie. Weksel powinien być zwrócony po upływie czasu, na który została zawarta umowa o zakazie

Oni udają, że płacą, my udajemy, że pracujemy

;.- Z doświadczenia wiem, że firmy, które proponują rozsądną pensję i warunki pracy, nie narzekają na brak wykwalifikowanych pracowników - dodaje w tym samym miejscu "krka".Chcesz fachowca, to w niego zainwestujCzytelnicy narzekają także na wygórowane oczekiwania pracodawców i brak chęci do

Kto się nie boi Inspekcji Pracy

warunki, w których pracujemy, rodzaj podpisanej umowy i przestrzeganie czasu pracy. Jednak jak pokazują statystyki, nie wszystkie zgłoszenia faktycznie dotyczą łamania prawa. - Na przykład w 2010 roku spośród wszystkich skarg tylko 63 proc. było zasadnych lub częściowo zasadnych - mówi Maria Kacprzak-Rawa

zmiana warunków umowy o pracę - ogłoszenia z GazetaPraca.pl

Wypowiedzenie umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę – jednostronna czynność prawna skutkująca rozwiązaniem stosunku pracy. Wypowiedzenie dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy zezwala na to odpowiedni przepis prawa. Wypowiedzenie umowy o pracę w PolsceWypowiedzenie musi mieć formę pisemną; może je złożyć zarówno

Umowa o pracę

przez niego określonym, a pracodawca do zapłaty umówionego wynagrodzenia. Rodzaje umów o pracęUmowy bezterminowe: na czas nieokreślony Umowy terminowe: na czas określony na okres próbny na czas wykonania określonej pracy na zastępstwo Elementy umowy o pracę data zawarcia umowy określenie rodzaju umowy określenie

Zmiana klimatu

) lub wpływ czynników naturalnych. W ostatnich latach termin „ogólna zmiana klimatu”, używany jest w kontekście globalnego ocieplenia i wzrostu temperatury na powierzchni Ziemi, ale rozważane są scenariusze powodujące oziębienie powierzchni Ziemi (np. wywołane odbiciem energii słonecznej

Umowa o pracę na czas nieokreślony

stałych więzów z cenionym pracownikiem. Umowa za czas nieokreślony powinna zawierać wszystkie elementy umowy o pracę, tj.: określać rodzaj pracy, miejsce jej wykonywania, wymiar czasu pracy, wynagrodzenie i jego elementy, termin rozpoczęcia pracy.

Zmiana biegu rzeki Arno

Zmiana biegu rzeki Arno – projekt inżynierski tworzony latach w 1503-1504 przez włoskiego artystę renesansowego Leonarda da Vinci na zlecenie rządu Republiki Florenckiej. Powstanie pomysłuPiza, którą Piero de'Medici oddał w 1494 r. Francuzom, w 1495 r. po ich wycofaniu się z Włoch ogłosiła

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.