zawód nauczyciela

Aleksandra Pezda

Nauczyciele są bierni - nie robią nic, żeby zmienić zawód. Bo kto zatrudni "wredną polonistkę"?

Nauczyciele są bierni - nie robią nic, żeby zmienić zawód. Bo kto zatrudni "wredną polonistkę"?

Zwolnieni z pracy nauczyciele uparcie szukają pracy w... szkołach. Nikt nie pomaga im odnaleźć się w nowej sytuacji

Nauczyciele poznali zawód przyszłości

Mentor multimedialny potrafi założyć stronę internetową, przygotować zdjęcia i grafiki do druku, prowadzić lekcje i kursy przez sieć. W Kujawsko-Pomorskiem jest już kilkunastu takich specjalistów.

"Barometr zawodów" wskazuje szanse na rynku pracy

Pracownicy z branży transportowej, usług finansowych, szefowie kuchni oraz pielęgniarki nie powinni mieć problemów ze znalezieniem pracy w woj. małopolskim. Trudności napotkają nauczyciele, humaniści i niektórzy inżynierowie - wynika z "Barometru zawodów" opublikowanego przez WUP

Nauczyciele szukają pracy

Nauczyciele szukają pracy

Portal "Praca dla nauczyciela" (www.nauczycielpraca.wroc.pl ) uruchomiono we Wrocławiu w 2010 r. z inicjatywy ówczesnego dyrektora wydziału edukacji Urzędu Miejskiego Krzysztofa Czai. Wicedyrektorka wydziału Iwona Bugajska chwaliła, że dzięki niemu nauczyciele przedmiotów

Ile pracy w pracy polskiego nauczyciela?

Ile pracy w pracy polskiego nauczyciela?

Etat nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi - podobnie jak w przypadku większości innych zawodów w Polsce - 40 godzin w tygodniu. Jednak ze względu na specyfikę tego stanowiska większość pedagogów nie przebywa w szkole 8 godzin dziennie. Karta Nauczyciela reguluje natomiast

Pedagodzy nie chcą do szkoły

Pedagodzy nie chcą do szkoły

Kryzys zawodu nauczyciela w nieoficjalnych rozmowach zauważają rektorzy szkół pedagogicznych. Według ich szacunków, na pracę w zawodzie decyduje się zaledwie 10 proc. absolwentów - pisze Dziennik Łódzki. - Nasi ludzie już teraz są praktycznie niepotrzebni na rynku, pracę znajdują nieliczni. Jeszcze

GW ujawnia: Pomostówki wciąż dla 40 zawodów

zawodom. "Gazeta" dotarła do tajnej listy tych zawodów. Jest na niej w sumie 40 zawodów, m.in. nauczyciele, piloci, kierowcy autobusów, pracownik platformy wiertniczej, maszyniści, dyżurni ruchu na kolei, anestezjologowie, pracownicy hospicjum, członkowie zespołów reanimacyjnych, monterzy

Pan położny wciąż rzadkością w sfeminizowanym zawodzie

Pan położny wciąż rzadkością w sfeminizowanym zawodzie

podczas takiej uroczystości furażerki. "Już w liceum w drugiej klasie wiedziałem, że pójdę na położnictwo. Nastawiłem nauczycieli, kolegów i koleżanki. W rodzinie było zdziwienie, mama się bardzo zdziwiła, ale jak zobaczyła mnie na pierwszym roku na czepkowaniu to stwierdziła, że jestem odpowiednią

Przemysł zabiera nam nauczycieli

szkolne "mózgi" zniszczyłyby ich na pierwszej lekcji. Nam potrzeba techników informatyków, inżynierów po pięciu latach studiów informatycznych - wyjaśnia dyrektor Jodko. Nadzieję na dostęp do fachowej kadry nauczycieli zawodu widzi w planach powołania kierunków politechnicznych na PWSZ lub

Biedne kobiety, bogaci nauczyciele

Biedne kobiety, bogaci nauczyciele

, zwłaszcza tych, które czują się szczególnie poszkodowane, w tym nauczycieli.Pod względem zarobków za godzinę pracy nauczyciele są w pierwszej dziesiątce na 112 zawodów. W tyle zostawiają m.in. inżynierów i kierowników małych firm.Wszystko dlatego, że w szkołach pracuje się - jak wynika z raportu - zaledwie

Matematycy na cenzurowanym

Matematycy na cenzurowanym

Konsekwencje niedouczonych pedagogów wykraczają daleko poza mury szkół i mogą mieć negatywny wpływ na tempo wzrostu gospodarki. Takie wnioski zawiera raport przedstawiony przez Instytut Badań Edukacyjnych. W ramach badań instytutu okazało się, iż studenci matematyki mają problemy z najprostszymi zad

Pani od specjalnych potrzeb

Pani od specjalnych potrzeb

;swoje chwile", odczuwają niepokój, przez co same stają się agresywne. W takie dni nauczyciele narażeni są na silny stres. Czasami Ania wraca do domu cała w nerwach, ale, jak twierdzi, nie zamieniłaby tej pracy na żadną inną. Wie, co mówi, bo imała się różnych zawodów. 1000 prac Herkuleski - Zawsze

Nauczycielki mają gorzej od nauczycieli?

Związkowcy ze Związku Nauczycielstwa Polskiego przeprowadzili kilkaset ankiet wśród nauczycieli w całym kraju i przeanalizowali dane o zatrudnieniu w szkołach. Okazało się, że choć panie w zawodzie nauczyciela stanowią przytłaczającą większość (ponad 80 proc.), awansują rzadziej niż ich koledzy i

Ageism, czyli dyskryminacja ze względu na wiek

. Chodzi głównie o urzędników, nauczycieli oraz pracowników służby zdrowia - mówi Chutkowski. Jego zdaniem można zauważyć dwie tendencje - po pierwsze, dyskryminacja dotyczy głównie zawodów, gdzie pracownicy muszą wykazać się wysoką empatią. Wielu z nich nie wytrzymuje długotrwałej pracy w napięciu

Niż uderza w nauczycieli

Niż uderza w nauczycieli

szkole podstawowej. - Pracy w zawodzie szukam od roku, bezskutecznie. Na razie daję korepetycje. Finansowo jest gorzej, może nie jakoś bardzo źle, ale wciąż się rozglądam, pytam, także w szkołach poza miastem - mówi. - Nie chcę zmieniać zawodu - zastrzega. Nie chciał tego także pan Michał, nauczyciel

"GP": 51 zawodów z prawem do emerytur pomostowych

Według gazety, prawo do wcześniejszej emerytury straci ponad 900 tys. osób.Do projektu dołączona jest lista prac, które uprawniać będą do wcześniejszej emerytury. 34 zawody zakwalifikowano jako prace w szczególnych warunkach. Są to np. prace przy przetwórstwie materiałów zawierających azbest, prace

Lista Płac Zawodów

Lista Płac Zawodów

Dziesięciu dziennikarzy w największych, średnich i niewielkich miastach w Polsce sprawdziło, ile zarabiają przedstawiciele 30 najpopularniejszych zawodów w naszym kraju (kryterium to zainteresowanie ogłoszeniami oraz największa liczba ofert w danych zawodach we wszystkich serwisach rekrutacyjnych

Jak ZNP walczy o nauczycieli? Namawia ich do dzielenia się godzinami pracy

Jak ZNP walczy o nauczycieli? Namawia ich do dzielenia się godzinami pracy

zagrożonych utratą pracy. Zdaniem Związku Nauczycielstwa Polskiego to rząd powinien pilnie zainicjować prace nad rozwiązaniami prawnymi umożliwiającymi zatrzymanie w zawodzie wysoko wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej oraz wykorzystanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w pełniejszym niż obecnie zakresie

Co mogą stracić nauczyciele?

Co mogą stracić nauczyciele?

, który budzi najwięcej emocji. Obecnie, aby nauczyciel mógł z niego skorzystać, musi być zatrudniony w pełnym wymiarze godzin na czas nieokreślony i pracować minimum 7 lat w zawodzie. Urlop może zostać udzielony jednorazowo nawet na rok. O kolejny urlop pedagog może się upomnieć nie wcześniej niż po

Czy jest życie poza szkołą? Ostatni dzwonek dla nauczycieli

Czy jest życie poza szkołą? Ostatni dzwonek dla nauczycieli

Nauczyciele, którzy w tym roku dostali wypowiedzenia, albo ci, którym nie przedłużono umowy o pracę, czekają na 20 sierpnia z nadzieją. Bo może jeszcze da im szansę przez rok popracować w zawodzie. O takich belfrach pisaliśmy w "Gazecie" kilka dni temu: do ponad 20 szkół, w których

Niemal 7 tys. nauczycieli straci pracę w tym roku

Niemal 7 tys. nauczycieli straci pracę w tym roku

czterech, pięciu szkołach, by osiągnąć wymaganą liczbę godzin lekcji - powiedział.Wceminister Przemysław Krzyżanowski odpowiadał, że "nauczyciel to zawód wyjątkowy, dlatego MEN zależy, aby skala zwolnień wśród nauczycieli była jak najmniejsza".- Nie wszystkie wypowiedzenia jakie otrzymali

Nowa praca dla zwalnianych nauczycieli: asystent rodziny

Nowa praca dla zwalnianych nauczycieli: asystent rodziny

Jeden pomysł na pomoc dla nauczycieli masowo zwalnianych ze szkół to program ich przekwalifikowania - poszerzania kwalifikacji albo całkowitej zmiany zawodu. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że w nowym unijnym budżecie MEN zamierza zarezerwować na to pieniądze. Wykorzystywałyby je samorządy gminne

"Zwalniam młodych, oni sobie poradzą". Dyrektorka szkoły o tym, że nauczyciele nie mogą już być niczego pewni

"Zwalniam młodych, oni sobie poradzą". Dyrektorka szkoły o tym, że nauczyciele nie mogą już być niczego pewni

atmosfery powodującej wyrzuty sumienia z tego powodu, że się pracuje. W takim razie każdy mógłby myśleć, że pracuje kosztem kogoś, kto nie został zatrudniony. Nauczyciel po wielu latach pracy wypracował sobie przywilej stabilizacji w zawodzie. Tak już jest. Także Karta nauczyciela, chociaż w coraz mniejszym

Minister pracy dla "Gazety": Nie ma pracy w szkole dla nauczycieli, to mogą pracować w żłobkach

błąd. Nauczyciel to wyjątkowo trudna profesja, jeśli chodzi o zmianę pracy? Nigdy dotąd nie było w tym zawodzie masowych zwolnień, raz się zostało nauczycielem, to już na całe życie... - Nie widzę trudności większych niż w każdym innym przypadku, gdzie po wielu latach pracy w jednym zawodzie czy

Nauczyciele tracą pracę. I co, do fabryki?

Elżbieta Leszczyńska, b. kurator oświaty w Poznaniu, dziś wykładająca na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM. Podkreślała: - Nauczyciel to zawód, który trudno zmienić. Zwolniony po 15 latach pracy w szkole historyk czy chemik nie pójdzie pracować do fabryki. Zdaniem pedagogów zwolnienia nauczycieli mogą też

Nauczyciele stracą pracę. Co mogą zrobić?

zadał mi jeden z pracowników urzędu pracy na spotkaniach w regionach - czy taka oferta byłaby dobra dla nauczyciela. Oczywiście odpowiedziałem, że to byłby kardynalny błąd.Nauczyciel to wyjątkowo trudna profesja, jeśli chodzi o zmianę pracy? Nigdy dotąd nie było w tym zawodzie masowych zwolnień, raz się

Ekspert rynku pracy: Nauczycielom nie pomoże, jeśli będą o sobie myśleli jak o kimś dotkniętym tragedią

, ślusarza czy nauczyciela albo innych specjalistów - staje się hobby. Tak było np. w przypadku całej grupy pracowników służby celnej pod wejściu Polski do strefy Schengen - wyjeżdżali tam, gdzie jeszcze mieli zatrudnienie, albo zmieniali zawód. Zwolnienia są w całym kraju, trudno się przenieść. A zmienić

Praca, której nie da się lubić

przedstawicieli zawodów co sądzą o swojej profesji. Ale CBOS regularnie pyta Polakmów o to, jakie profesje szanują najbardziej. Od lat na czele rankingu znajdują się strażacy. Szanujemy też inżynierów zatrudnionych w fabryce, pielęgniarki, nauczycieli i lekarzy. Nieco mniejszym poważaniem cieszą się sprzątaczki

Minister edukacji: większe wynagrodzenia dla lepszych nauczycieli

nauczycieli bywa różna. Znam nauczycieli-pasjonatów, którzy bez względu na to ile zarabiają, bo ileś lat temu zarabiali trochę mniej, nadal wykonują ten zawód z pasją, poświęcając swój dodatkowy czas dzieciom z ogromnym zaangażowaniem i nie licząc tych godzin. A są i tacy, gdzie to wygląda gorzej - tłumaczyła

Gdzie jest praca dla nauczycieli? Sprawdzamy, kto chce ich zatrudnić

- Nauczyciel to zawód, który trudno zmienić. Zwolniony po 15 latach pracy w szkole historyk czy chemik nie pójdzie pracować do fabryki - mówiła niedawno Elżbieta Leszczyńska, była wielkopolska kurator oświaty. Tyle tylko, że jeśli nauczyciele rzeczywiście chcą zachować pracę w oświacie

Minister pracy: do września będziemy mieć oferty dla zwalnianych nauczycieli

Sęk w tym, że o te pieniądze dopiero wystąpił do Ministerstwa Finansów. Nieoficjalnie wiemy, że resort finansów chce się do tego wniosku przychylić. Już w styczniu minister pracy napisał do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, żeby pomagali zwalnianym nauczycielom znaleźć nowe zajęcie

Nauczyciele są zadowoleni ze swej pracy

Poziom satysfakcji z wykonywanego zawodu sprawdził wśród nauczycieli zespół naukowców Zakładu Psychologii Zarządzania i Zachowań Konsumenckich Politechniki Wrocławskiej. Badaniem objęto nauczycieli z różnych miast, pracujących w szkołach podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Wyniki

Raport: statystyczny nauczyciel ma 40 lat i jest kobietą

pracę w zawodzie, to 4,98 proc. Nauczyciele bez stopnia awansu stanowią zaś 2,9 proc. ogółu.Raport został przygotowany w oparciu o dane zebrane w roku szkolnym 2009/2010 przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

MEN: Pracę straci ok. 7 tys. nauczycieli. Co ich czeka?

nauczycieli. Potwierdza to zresztą ostatni raport Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE podlega Ministerstwu Edukacji Narodowej) poświęcony temu, jak samorządy wykorzystują potencjał intelektualny nauczycieli, którzy wypadli z zawodu w 2011 i 2012 roku. I co z niego wynika? Nie wykorzystują. Nauczyciele z Podkarpacia

Polscy nauczyciele pracują najkrócej na świecie

Etat nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi - podobnie jak w przypadku większości innych zawodów w Polsce - 40 godzin w tygodniu. Jednak ze względu na specyfikę tego stanowiska większość pedagogów nie przebywa w szkole 8 godzin dziennie. Karta Nauczyciela reguluje natomiast

Raport: statystyczny nauczyciel ma ok. 40 lat lat i jest kobietą

rozpoczynający pracę w zawodzie, to 4,98 proc. Nauczyciele bez stopnia awansu stanowią zaś 2,9 proc. ogółu.Raport został przygotowany w oparciu o dane zebrane w roku szkolnym 2009/2010 przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Opublikowano go we wrześniu.

To już ostatnie podwyżki dla nauczycieli

zarobkach. Jak to możliwe? Otóż nie każdy nauczyciel otrzymał podwyżkę w takiej samej wysokości - 50 proc. to po prostu średnia. Realny wzrost wynagrodzeń zależy głównie od stopnia awansu zawodowego nauczyciela. Najwięcej zyskali stażyści - rządowi chodziło o to, żeby zatamować odpływ młodych ludzi z zawodu

ZNP apeluje do polityków o zawarcie porozumienia ws. Karty Nauczyciela

Zdaniem Związku Nauczycielstwa Polskiego tocząca się od kilku miesięcy dyskusja na temat pozycji i statusu zawodowego nauczycieli w Polsce nie wynika z troski o właściwe usytuowanie prawne nauczyciela, jako zawodu zaufania społecznego. "Zwracamy się do wszystkich liczących się w Polsce sił

Nauczycielskie przewinienia mogą ujść płazem

Już 10 lat temu minister edukacji powinien wydać nowe rozporządzenie w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli. Taki obowiązek wynika z nowelizacji Karty nauczyciela z lutego 2000 r. Do dziś jednak MEN nie wydał nowego aktu prawnego, na podstawie którego mogłyby działać komisje. Mimo to

Przywileje wybranych grup zawodowych w Polsce

W przeważającej części przywileje zawodowe dotyczą profesji sfery budżetowej. Wymienić tu można nauczycieli, służby mundurowe czy pracowników sądownictwa. Poza sektorem publicznym ustawodawca objął swego rodzaju przywilejami w szczególności rolników. Młodzi emeryci Podstawowym rodzajem przywilejów

Sprzątaczka lepsza od... ministra

zawody inteligenckie, wymagające długotrwałej edukacji wyraźnie tracą. - Jeszcze czternaście lat temu pierwsze miejsca wśród najbardziej poważanych profesji zajmowali kolejno profesor uniwersytetu, lekarz, nauczyciel i sędzia. Na wysokich pozycjach lokowali się inżynier, dyrektor fabryki, oficer zawodowy

Walczy z ogniem - jest szanowany, czyli jakie profesje poważają Polacy

górnicy. Sukces strażaków, zdaniem badaczy CBOS bierze się stąd, że zawód ten jest użyteczny i jednocześnie "uosabia ideę zaangażowanego i bezwarunkowego służenia społeczeństwu". Co ciekawe inni, uwzględnieni w zestawieniu, przedstawiciele służb mundurowych są przez Polaków obdarzani znacznie

Najszczęśliwsza praca świata: kapłaństwo

Autorzy badań chcieli dowiedzieć się, jaki zawód gwarantuje pracownikom największe szczęście. Okazało się, że najbardziej zadowoleni są kapłani. Na drugim miejscu wśród szczęśliwców znaleźli się pracownicy straży pożarnej. Kolejne miejsca zajmują: fizjoterapeuci, pisarze, wychowawcy szkół

Przywileje budżetówki

, dodatków czy warunki finansowe. Chyba, że chodzi o trzynastki. Te, bez względu na miejsce zatrudnienia dostają wszyscy pracownicy budżetówki. Nawet ci, którzy nie przepracowali pół roku w jednym miejscu. Na jakie przywileje i dodatki mogą liczyć pracownicy wybranych grup zawodowych?Nauczyciele Nie

Feminizacja zawodów - proces nie zawsze korzystny dla kobiet?

zdominowane przez kobiety, co napędza dalszy odpływ mężczyzn z tej branży i jeszcze większą utratę prestiżu danego zajęcia. Dobrym przykładem na polskim rynku pracy może być zawód nauczyciela, pielęgniarki czy urzędnika. Warto przy tym zwrócić uwagę na fakt, że feminizacji podlegają często te zawody, które

Ile zarabiają w szkole a ile na korepetycjach?

zawodzie, ale nie może on przekroczyć 20 proc. pensji zasadniczej.Inne dodatki to m.in. wiejski: do 10 proc. za pracę tam, gdzie jest mniej niż 5 tys. mieszkańców. To on sprawia, że nauczycielom na wsi lepiej się powodzi finansowo niż tym w miastach, gdzie dziś trudniej się utrzymać (o ile oczywiście ci na

Nauczyciel funkcjonariuszem publicznym - dwie strony medalu

na celu podkreślenie wagi tego zawodu w życiu brytyjskiego społeczeństwa. W myśl Kodeksu nauczyciel powinien być wzorem dla uczniów również poza szkołą i właśnie ten zapis wywołał burzę w środowisku pedagogów.Ponad 10 tysięcy nauczycieli podpisało się pod petycją o wycofanie nowego kodeksu zawodowego

10 najbardziej prestiżowych zawodów zdaniem Polaków

84% ankietowanych przyznało, że darzy dużym poważaniem przedstawicieli tej profesji. Jako naród szanujemy ludzi wykształconych, których praca nosi znamiona "służby społecznej". Autorzy raportu dodatkowo zwracają uwagę na pewną zależność: "W polskich warunkach wykonywanie zawodów, dla

Kwalifikacje pracodawcy w celu przyuczenia zawodu

młodocianych prowadzą uprawnieni do tego pracownicy. W związku z § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportowej z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu, zajęcia praktyczne prowadzą nauczyciele. Zajęcie ta mogą być realizowane również u pracodawców i w indywidualnych

Optymizm pomoże w pracy

. Psycholożki z Politechniki Wrocławskiej i SWPS we Wrocławiu sprawdziły, jaki wpływ na poziom zadowolenia z pracy mają indywidualne cechy psychologiczne. Do badań zaangażowano tylko przedstawicieli zawodów z misją, nazywanych także zawodami społecznie użytecznymi. - Wybrałyśmy taką grupę, ponieważ nauczyciele

Ile zarabiają nauczyciele?

; (tzw. pensum). Na ogół wynosi ono 20 godzin lekcyjnych, choć może być wyższe. Pozostałe godziny z etatu nauczyciele muszą spędzić na doskonaleniu zawodowym, co często robią w domowym zaciszu.Konieczność stałego podnoszenia kwalifikacji jest jednak immanentną cechą wielu zawodów. Zobowiązani są do tego

Wiek emerytalny: do 67. roku życia? Popracujemy jeszcze dłużej

drogi do zawodu młodym pracownikom.Resort Pracy i Polityki Społecznej nie zdecydował się jednak na zniesienie ograniczeń wiekowych w przypadku mianowanych nauczycieli i mianowanych nauczycieli akademickich zatrudniony w uczelni publicznej. Będzie można ich zwolnić w wieku 67 lat. - Rozwiązania te mają

W Unii potrzeba pracowników opieki zdrowotnej

Laszlo Andor.Według komisarza w 2012 roku najszybciej rosło zatrudnienie w opiece osobistej w ochronie zdrowia. Na liście 25 najszybciej rozwijających się zawodów w UE znalazły się też zawody pielęgniarki i położnej, technika medycznego i farmaceutycznego, dentysty, farmaceuty i fizjoterapeuty.KE

Od stażysty do nauczyciela dyplomowanego

odsetek absolwentów tuż po studiach, bez wymaganego doświadczenia w zawodzie. Według danych MEN w polskich szkołach na tym stanowisku zatrudnionych jest 29 tysięcy nauczycieli. W pierwszym roku pracy są zobowiązani do przedstawienia planu rozwoju zawodowego, zostaje im również przydzielony w roli opiekuna

Zwolnić złego nauczyciela

zazdroszczą nam inne kraje. - Karta porządkuje bowiem stan prawny, określa istotę zawodu nauczycielskiego, także w zakresie misji, posłannictwa i odpowiedzialności nauczyciela - tłumaczy.Zgodnie z obowiązującą Kartą nauczyciela, pedagogów z 3. i 4. stopniem zawodowym, czyli zatrudnionych na podstawie aktu

Najmniej singli wśród bagażowych

kilku przypadkach. Na przykład wśród nauczycieli szkół wyższych, gdzie wysoki odsetek singli idzie w parze z dużą liczbą przyjaciół. W pozostałych, "singlowych" zawodach ilość przyjacielskich relacji była wyraźnie niższa.Na brak towarzystwa nie powinni narzekać żołnierze. Stosunkowo rzadko są

GUS: najwięcej kobiet pracuje w ochronie zdrowia i opiece społecznej

także wśród pracowników.Organizatorzy kampanii podkreślają, że utrwalanie stereotypów poprzez nienaturalną przewagę kobiet w danym zawodzie jest zjawiskiem niekorzystnym nie tylko dla pracowników obu płci, ale i dla ich otoczenia. Przykładem może być sfeminizowany zawód nauczyciela: w badaniach nad

Praca dla wielu kobiet ma wymiar wyłącznie finansowy

chłopców, np. nawet 10-krotnie częściej chciałyby one, żeby to ich syn, a nie córka został informatykiem. Swoje córki matki widziałaby głównie w zawodach związanych z wykształceniem humanistycznym, takich jak psycholog, socjolog, nauczyciel, pedagog, a także zawodach artystycznych. Bez względu na płeć

Czy naprawdę lubisz to, co robisz?

innowacyjnych rozwiązań technologicznych, dla innych udogodnień dla lokalnej społeczności, a jeszcze innych w pełni zadowoli przebywanie w określonej grupie osób. Satysfakcję może dawać na przykład praca nauczyciela. Choć w ostatnim czasie o tym zawodzie mówi się jedynie z perspektywy problemów wychowawczych z

Kim jest Howard Webb?

się najsłynniejsi sędziowie piłkarscy świata.Jak się okazuje większość z nich wykonuje zawody, które nie mają wiele wspólnego ze sportem. Najbardziej znany sędzia z RPA, Jerome Damon, mieszka w Kapsztadzie, gdzie uczy w szkole młodzież. Nauczyciel to popularny zawód wśród arbitrów, co potwierdza

Czy szkoły policealne dają pracę?

szkół policealnych, które starają się przyciągać jak największą liczbę kandydatów. - Tak naprawdę nie jest ważne, co mówimy na zajęciach i czy w ogóle ktoś nas słucha - mówi "Gazecie" magister farmacji, który dorabia jako nauczyciel w jednej ze szkół policealnych z Torunia. - Idziemy na ilość

Dofinansowanie kształcenia młodocianego

dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać (§ 10 ust. 5 pkt 3 i 4 rozporządzenia) . Jeśli zgodnie z powyższym nauczyciel spełnia wskazane powyżej wymagania, wystarczające będzie przedłożenie

Zawody w krzywym zwierciadle

zostały nam bezkrytycznie wtłoczone. To dzięki nim doskonale wiemy, jakie cechy przypisać m.in. policjantom, lekarzom, strażakom czy nauczycielom, chociaż osobiście nie znamy nikogo, kto para się takim zajęciem. I jak bardzo byśmy się nie starali, we wszystkich dziedzinach życia, zanim do głosu dojdzie

Lekarze najbardziej zadowoloną grupą zawodową w Polsce

Drugie miejsce zajmują pracownicy opieki osobistej. W czołówce znaleźli się także nauczyciele szkół podstawowych. W rankingu najbardziej zadowolonych wysoką pozycję zajmują również górnicy i żołnierze. Pomimo ryzyka, z jakim wiąże się ich praca, satysfakcję z niej czerpie odpowiednio 59% i 56

Nauczyciele i górnicy wcale nie żyją krócej

jednoznaczna: "Analiza przeprowadzonych obliczeń wskazuje, że zawód nauczyciela nie wpływa na skrócenie dalszego oczekiwanego trwania życia. Nauczyciele kobiety i nauczyciele mężczyźni po przejściu na emeryturę żyją średnio dłużej niż pozostałe osoby w populacji. Różnice w długości trwania życia po

Alkohol na cenzurowanym

Jacek Zakrzewski, psycholog z SWPS, zauważa zmianę, która zaszła w naszym podejściu do nietrzeźwości w pracy. - Moim zdaniem trudno dziś spotkać pijanych w pracy. Zdecydowanie wzrosła nasza wrażliwość na tym punkcie. Wyłapuje się takie osoby, zwłaszcza w zawodach związanych ze służbą, jak lekarze

Nauczyciel

Szukasz pracy na stanowisku nauczyciela? Zobacz oferty pracy dla nauczycieli w naszym serwisieDefinicjaTen znany wszystkim zawód ma wiele znaczeń. Nauczyciel to przede wszystkim specjalista odpowiednio przygotowany do prowadzenia pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkołach na różnym szczeblu

Praktyki zawodowe dla uczniów a pracodawca

profilaktyczne i napoje przysługujące pracownikom na danym stanowisku pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami, dostęp do urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeń socjalno-bytowych, wyznaczają odpowiednio nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz opiekunów praktyk zawodowych, zapoznają

Na Warmii i Mazurach chcą pracować w straży granicznej

- wyjaśniła.Zainteresowanie pracą na granicy rośnie od kilku lat, przed rokiem zarejestrowano 800 kandydatów. W tym roku warmińsko-mazurski oddział planuje przyjąć do trzyletniej służby przygotowawczej ok. 100 osób, to znaczy, że o jedno miejsce ubiega się 10 kandydatów.Zdaniem Szubstarskiej kandydatów do zawodu

Technik farmaceutyczny - zawód do likwidacji

, że nie będą pracować w aptece - zauważa Żyro. - Tym samym nie ma ryzyka zagrożenia z ich strony dla pacjentów - dodaje dr Smolik (nie tylko pracownik uniwersytetu medycznego, ale i egzaminator oraz nauczyciel zawodu w szkole dla techników). - A jeśli chodzi o błędy popełniane przez techników, to jak

Ile zarobią nauczyciele?

jednym ze sztandarowych i pierwszych haseł ministra edukacji Romana Giertycha po objęciu stanowiska w maju 2006 r. Mówił, że chce podnieść prestiż zawodu, a tego nie da się zrobić, bez godnych zarobków. Obiecywał nauczycielom 7 proc. więcej, ale po negocjacjach z Ministerstwem Finansów, ogłosił że będzie

Lista płac nauczycieli

lat pracy2500 zł - nauczyciel zawodu, szkoła publiczna - zawodowa, Olsztyn, uczy 22 godz. w tygodniu, 6 lat pracy2500 zł - polonistka, szkoła publiczna - gimnazjum, Gliwice, uczy 32 godz. w tygodniu, w tym 4 godz. dyżuru w bibliotece, w wakacje zatrudnia się jako opiekunka na kolonii, 6 lat pracy2600

Praca nauczyciela - pracą o szczególnym charakterze

Jak poinformowała Kalata na konferencji prasowej, szczegółowy wykaz zawodów, które wykonują pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze znajdzie się rozporządzeniu Rady Ministrów.Kalata przypomniała, że zgodnie w wcześniejszymi zapowiedziami emerytury pomostowe objąć mają osoby

Studia, po których znajdziesz pracę

na absolwentów kierunków pozwalających wykonywać te właśnie zawody? Coraz dłużej będą trwały kariery zawodowe, co pociągnie za sobą konieczność ustawicznego podnoszenia kwalifikacji - to obszar, w którym potrzebni będą nauczyciele. Rozwijać będzie się również sfera pracy socjalnej, po części z takich

Rząd: Koniec z wcześniejszymi emeryturami

(ale już nie nauczyciele), miałyby jeszcze jedną furtkę do wcześniejszej emerytury - przepis w ustawie o Funduszu Ubezpieczeń Społecznych pozwalający przechodzić na emeryturę każdej kobiecie (niezależnie od zawodu), która skończyła 55 lat i ma 30 lat stażu pracy. Tyle że od stycznia 2008 r. według

Studia podyplomowe - trwają zapisy, co nowego w ofercie?

Studia podyplomowe to jeden z najszybszych sposobów na zdobycie kolejnego zawodu, przekwalifikowanie lub rozszerzenie kompetencji. Często uczelnie wprowadzają nowe kierunki w porozumieniu z firmami. Jak informuje Katarzyna Brzozowska z krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej, odbywa się to bardzo

Taksówkarze narzekają więcej niż inni

sklepikarze, nauczyciele i biegli księgowi.Z ankiety wynika, że zachodzi związek pomiędzy możliwością uśmiania się w pracy, a częstotliwością brania zwolnień lekarskich. Absencja chorobowa wśród sekretarek i gosposi należy do najniższych wśród ankietowanych zawodów.

Wszędzie dobrze, ale w budżetówce najlepiej

Rząd dał nauczycielom w 2009 r. dwa razy po 5 proc. podwyżki - pierwszy raz w styczniu, w drugi we wrześniu. Konsekwentnie największe podwyżki rząd PO-PSL daje początkującym nauczycielom. Chodzi o zachęcenie i zatrzymanie ich w zawodzie, bo co roku z zawodu rezygnuje ok. 75 proc. początkujących

Stówa ekstra dla młodych pedagogów w Poznaniu

, a za które szkoła lepiej płaci, z pieniędzmi byłoby naprawdę kiepsko - mówi Morawski. Miasto chce, żeby takich nauczycieli jak Morawski - młodych i dobrze wykształconych - było w poznańskich szkołach coraz więcej. I żeby ci, którzy już w szkołach pracują, w zawodzie zostali. Pierwszym krokiem w tym

Polak potrafi - tyle że dosyć przeciętnie

osiągają zatrudnieni w tych zawodach w krajach biorących udział w badaniu. Względnie dobre wyniki osiągnęły też osoby pracujące w usługach edukacyjnych, czyli nauczyciele szkolni i akademiccy oraz wychowawcy przedszkolni. Mniej więcej dwie trzecie tej grupy miało umiejętności na poziomie 3 i wyższym

Ja, nauczyciel

zawodzie nauczyciela, jego znaczeniu oraz trudnościach, walce o uczniów i ich wdzięczności. Niektóre emocje nie słabną nawet z czasem, a oczy zachodzą charakterystyczną mgiełką.Pamięta Pani swoje początki w zawodzie? Ciężko było?Hanna Buśkiewicz - Piskorska: Łatwo na pewno nie. Miałam 24 lata, wyglądałam

Nadchodzi czas specjalistów. Nowych specjalistów

na forum Gazeta.pl internauta o nicku adas_l. Czy nowe zawody staną się przebojem na rynku pracy? Tak było dwa lata temu. Portale i firmy rekrutacyjne zaczęły poszukiwać trenerów sportowych, osobistych rehabilitantów czy nauczycieli biznesu. Od tamtej pory pojawiło się wielu speców od coachingów czy

Francuz potrafi: 33 tygodnie, 33 zawody, 33 kraje

Urodzony w Paryżu Jan Lachner, z wykształcenia aeronauta, od listopada 2011 roku wykonywał już 16 zawodów w 16 krajach Europy. - Nie chodzi o pieniądze, bo z pewnością projekt nie przynosi mi zysków. Chodzi mi głównie o możliwość poznania różnych sposobów na życie, które częściowo są również

Podatnik płaci 1250 zł na młodego emeryta

Od kilku miesięcy związkowcy i rząd spierają się o emerytury pomostowe. Nie mogą się dogadać, kto powinien mieć prawo wcześniej przestać pracować i do czasu osiągnięcia standardowego wieku emerytalnego dostawać pomostówkę. Najliczniejszą grupą, której spór dotyczy, są nauczyciele. Związkowcy

Nie umiesz liczyć? To nie oznacza, że jesteś humanistą [DEBATA]

z gry. W zespole potrzebny jest humanista." Nie obeszło się też bez słowa krytyki wobec systemu edukacji, który tłumi potencjał: -"Nauczyciele w szkole koncentrują się na tym, czego nie umiemy i w efekcie tracimy poczucie wartości. Później z tym strzaskanym poczuciem wartości przychodzimy

Nauczyciele zarabiają tyle co informatycy?

liczbę pensum i wyszło im, że nauczyciele są w czołówce najlepiej zarabiających zawodów - mówi Marta Pióro, z działu Informacji Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" - Nie wzięto pod uwagę tego, że nauczyciele muszą przygotować się do lekcji, sprawdzać prace uczniów - dodaje. Pióro zwraca także

Pani z budżetówki, pan w firmie

Jak podaje w ostatnim raporcie portal Rynekpracy.pl, aż 80 proc. pracujących w gastronomii i zakwaterowaniu to kobiety. W służbie zdrowia jeszcze więcej - 82 proc. Wśród nauczycieli kobiety to "tylko" 77 proc. (statystyki psują profesorowie mężczyźni na wyższych uczelniach). Za to na

Windykator to nie osiłek?

prowadzenia rozmowy czy asertywność przydają mi się w życiu codziennym i na pewno będą pomocne w dalszej karierze - mówi. Jej praca polega głównie na tym, by przekonać klientów firmy, czyli dłużników, do dobrowolnego uregulowania zaległości. Obok niej pracują historycy, kulturoznawcy czy nauczyciele. - Żaden

PR-owiec, czyli kto?

popyt na prawdziwy PR, czyli np. konsultacje społeczne, w których się specjalizuje. Jak sam mówi, miał dobrego nauczyciela zawodu, dlatego dziś rozumie, że nie da się zbudować drogi czy linii energetycznej bez akceptacji ze strony ludzi, obok których te inwestycje infrastrukturalne mają powstać. To samo

Nauczyciele mogą uczyć w szkole?

Chodzi o nauczycieli, którzy w tym roku spełniają warunki przejścia na wcześniejszą emeryturę - a więc mają 30 lat stażu, w tym 20 lat pracy w szkole. Aby mogli zachować prawo do wcześniejszych emerytur - tak stanowiły dotychczasowe przepisy - musieli w tym roku (a dokładnie do końca maja) zwolnić

Minister Gowin się nie ugiął

Marek Rzepkiewicz z Centralnego Ośrodka Sportu w Warszawie, trener dżudo:- Minister Gowin mnie nie przekonał. Dlatego jestem debatą rozczarowany. Po pierwsze, było bardzo wiele osób, które reprezentowały mnóstwo różnych zawodów. Gdy fachowiec zadaje konkretne pytania dotyczące swego zawodu, to nie

Ranking najgorzej opłacanych stanowisk w 2009 roku

Zaraz za nimi uplasowali się kelnerzy z miesięcznymi zarobkami rzędu 1 500 PLN (bez napiwków). O 38 PLN więcej otrzymywali kasjerzy-sprzedawcy. Mało płatny zawód mieli również telemarketerzy, których miesięczne dochody w 2009 roku wyniosły 1 588 PLN. Niskie były także płace referentów zatrudnionych

Z sali lekcyjnej na plac budowy

éant Polska. - Biorą pół etatu albo ćwierć. Deklarują dyspozycyjność w weekendy i popołudniami. To reguła w całej Polsce. - Nie prowadzimy statystyk zawodów pracowników kas, ale oczywiście są wśród nich również nauczyciele, bo dorabiają u nas ci, którzy mało zarabiają - dopowiada Michał Kubajek z

Pokaż stan konta, a dostaniesz pracę

prawnikiem, specjalistką z zakresu prawa pracy z kancelarii prawnej Chajec, Don-Siemion & ŻytoJak dziś sprawdza się pracownika?W Polsce możliwość weryfikacji historii karnej kandydata dotyczy tylko tych zawodów i stanowisk, które zostały określone w odrębnych ustawach (np. sędzia, lekarz, nauczyciel

Jak długo Polak pracuje na swoje święta?

975 złotych. Na podstawie tych danych firma Work Service S.A. dokonała analizy porównawczej zarobków w poszczególnych zawodach pod kątem wydatków świątecznych.Najszybciej na Święta zarobią profesorowie medycyny. Potrzeba im na to 5 godzin i 36 minut. Niewiele dłużej będzie musiał pracować prezes

Nauczyciel/ka

Trójmiasto45-letnia polonistka (klasy 4-6) z 21-letnim stażem zarabia ok. 2300 zł, na co składa się pensja zasadnicza nauczyciela dyplomowanego oraz dodatki (motywacyjny, za staż, za wychowawstwo). Ostatnią podwyżkę dostała na początku roku (200 zł brutto). Nie dorabia, nie szuka innej pracy bo

Uczą cudze dzieci

jakość uczenia. 93 proc. ankietowanych deklaruje, że pracuje również wieczorem, a 90 proc. osób także podczas weekendów, gdy powinni odpoczywać. 90 proc. jest przekonana, że przedstawiciele innych zawodów nie zdają sobie sprawy, ile czasu muszą poświęcać nauczyciele swojej pracy. Z badań agencji rządowej

Jest praca - wielkopolskie

wzrosła o 36 proc. Pracę znajdą nauczyciele zawodów potrafiący wykształcić krawca, elektryka lub mechanika i lektorzy języków obcych oraz księgowi. Jak w innych regionach brakuje budowlańców, handlowców, spawaczy, kierowców.InformacjeBezrobocie - 12 proc.Średnia pensja w Wielkopolsce - 2,4 tys. zł brutto

Kto sprawdza bilety?

personaliów (na awersie legitymacji widnieje jedynie fotografia i numer służbowy).Nadzór z doskoku W Warszawie pracuje ich łącznie około 200. 70 jest na etacie w Zarządzie Transportu Miejskiego (ZTM). Pozostałych, traktujących ten zawód jako dodatkowe źródło dochodu, ZTM zatrudnia na umowę zlecenie w

Wypalenie zawodowe

, depersonalizacji i obniżonego poczucia dokonań osobistych. Może on wystąpić u osób, pracujących z ludźmi, kiedy ciągła, intensywna i zaangażowana interakcja z drugim człowiekiem stanowi istotę profesjonalnego działania i warunkuje powodzenie w danym zawodzie. Wyczerpanie emocjonalne (emotional exhaustion) odnosi

zawód nauczyciela - ogłoszenia z GazetaPraca.pl

Roselyne Lefrançois

Roselyne Lefrançois (ur. 20 czerwca 1950 w Saint-Malo) – francuska polityk, nauczycielka, samorządowiec, posłanka do Parlamentu Europejskiego (2007–2009). ŻyciorysUkończyła studia ekonomiczne oraz z zakresu socjologii. W latach 1977–2007 wykonywała zawód nauczyciela w Rennes

Nauczyciel

/. O uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela na terenie RP może ubiegać się także osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Nauczyciel a Karta NauczycielaZawód nauczyciela regulowany jest w dwóch zupełnie odmiennych aktach

Philipp M. Schmutzer

Philipp Maximilian Schmutzer (ur. 31 grudnia 1821 w Chotovicach, Czechy; zm. 17 listopada 1898 w Feldkirch w Austrii) był austriackim muzykiem i kompozytorem. BiografiaPhilipp Maximilian Schmutzer jako syn nauczyciela muzyki zetknął się już we wczesnej młodości z muzyką poważną. W późniejszych

Richard Schirrmann

Richard Schirrmann (ur. 15 maja 1874 w Gronówko; zm. 14 grudnia 1961 w Grävenwiesbach) – twórca schronisk młodzieżowych.Richard Schirrmann był synem nauczyciela i sam również wykonywał ten zawód. Egzaminy nauczycielskie zdał w 1895. Uczył w szkole ludowej w Gelsenkirchen. Często wyjeżdzał

Wiktor Grodzicki

Uczelni Technicznej w Liege. Przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego wykonywał zawód nauczyciela. Podczas II wojny światowej wstąpił do PPR, z jej ramienia zasiadał w 1944 w Prezydium Warszawskiej Rady Narodowej. Redagował pisma będące jej organami ("Tramwajarz" i "Pracownik Stolicy"). Walczył

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.