zawód nauczyciela

Aleksandra Pezda

Nauczyciele są bierni - nie robią nic, żeby zmienić zawód. Bo kto zatrudni "wredną polonistkę"?

Nauczyciele są bierni - nie robią nic, żeby zmienić zawód. Bo kto zatrudni "wredną polonistkę"?

Zwolnieni z pracy nauczyciele uparcie szukają pracy w... szkołach. Nikt nie pomaga im odnaleźć się w nowej sytuacji

"Barometr zawodów" wskazuje szanse na rynku pracy

Pracownicy z branży transportowej, usług finansowych, szefowie kuchni oraz pielęgniarki nie powinni mieć problemów ze znalezieniem pracy w woj. małopolskim. Trudności napotkają nauczyciele, humaniści i niektórzy inżynierowie - wynika z "Barometru zawodów" opublikowanego przez WUP

Nauczyciele szukają pracy

250 wrocławskich nauczycieli bezskutecznie szuka pracy na miejskim portalu "Praca dla nauczyciela". - Było nas 60 na roku. W szkole nie pracuje już nikt - mówi Łukasz Migniewicz, z zawodu nauczyciel historii.

Pedagodzy nie chcą do szkoły

Kryzys zawodu nauczyciela w nieoficjalnych rozmowach zauważają rektorzy szkół pedagogicznych. Według ich szacunków, na pracę w zawodzie decyduje się zaledwie 10 proc. absolwentów - pisze Dziennik Łódzki. - Nasi ludzie już teraz są praktycznie niepotrzebni na rynku, pracę znajdują nieliczni. Jeszcze

Ile pracy w pracy polskiego nauczyciela?

Ile pracy w pracy polskiego nauczyciela?

Etat nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi - podobnie jak w przypadku większości innych zawodów w Polsce - 40 godzin w tygodniu. Jednak ze względu na specyfikę tego stanowiska większość pedagogów nie przebywa w szkole 8 godzin dziennie. Karta Nauczyciela reguluje natomiast

Pan położny wciąż rzadkością w sfeminizowanym zawodzie

Pan położny wciąż rzadkością w sfeminizowanym zawodzie

podczas takiej uroczystości furażerki. "Już w liceum w drugiej klasie wiedziałem, że pójdę na położnictwo. Nastawiłem nauczycieli, kolegów i koleżanki. W rodzinie było zdziwienie, mama się bardzo zdziwiła, ale jak zobaczyła mnie na pierwszym roku na czepkowaniu to stwierdziła, że jestem odpowiednią

Przemysł zabiera nam nauczycieli

szkolne "mózgi" zniszczyłyby ich na pierwszej lekcji. Nam potrzeba techników informatyków, inżynierów po pięciu latach studiów informatycznych - wyjaśnia dyrektor Jodko. Nadzieję na dostęp do fachowej kadry nauczycieli zawodu widzi w planach powołania kierunków politechnicznych na PWSZ lub

Biedne kobiety, bogaci nauczyciele

Biedne kobiety, bogaci nauczyciele

, zwłaszcza tych, które czują się szczególnie poszkodowane, w tym nauczycieli.Pod względem zarobków za godzinę pracy nauczyciele są w pierwszej dziesiątce na 112 zawodów. W tyle zostawiają m.in. inżynierów i kierowników małych firm.Wszystko dlatego, że w szkołach pracuje się - jak wynika z raportu - zaledwie

Matematycy na cenzurowanym

Matematycy na cenzurowanym

Konsekwencje niedouczonych pedagogów wykraczają daleko poza mury szkół i mogą mieć negatywny wpływ na tempo wzrostu gospodarki. Takie wnioski zawiera raport przedstawiony przez Instytut Badań Edukacyjnych. W ramach badań instytutu okazało się, iż studenci matematyki mają problemy z najprostszymi zad

Nauczycielki mają gorzej od nauczycieli?

Związkowcy ze Związku Nauczycielstwa Polskiego przeprowadzili kilkaset ankiet wśród nauczycieli w całym kraju i przeanalizowali dane o zatrudnieniu w szkołach. Okazało się, że choć panie w zawodzie nauczyciela stanowią przytłaczającą większość (ponad 80 proc.), awansują rzadziej niż ich koledzy i

Pani od specjalnych potrzeb

Pani od specjalnych potrzeb

;swoje chwile", odczuwają niepokój, przez co same stają się agresywne. W takie dni nauczyciele narażeni są na silny stres. Czasami Ania wraca do domu cała w nerwach, ale, jak twierdzi, nie zamieniłaby tej pracy na żadną inną. Wie, co mówi, bo imała się różnych zawodów. 1000 prac Herkuleski - Zawsze

Nauczyciel

Praca nauczyciela Nauczyciel to zawód polegający na nauczaniu dydaktycznym, wychowywaniu i opiece nad uczniami. Miejscem pracy nauczyciela jest szkoła publiczna lub prywatna. Jest to stanowisko publiczne określone przez ustawę. Nauczyciel prowadzi zajęcia - lekcje - z grupami uczniów - klasami

Ageism, czyli dyskryminacja ze względu na wiek

. Chodzi głównie o urzędników, nauczycieli oraz pracowników służby zdrowia - mówi Chutkowski. Jego zdaniem można zauważyć dwie tendencje - po pierwsze, dyskryminacja dotyczy głównie zawodów, gdzie pracownicy muszą wykazać się wysoką empatią. Wielu z nich nie wytrzymuje długotrwałej pracy w napięciu

"GP": 51 zawodów z prawem do emerytur pomostowych

Według gazety, prawo do wcześniejszej emerytury straci ponad 900 tys. osób. Do projektu dołączona jest lista prac, które uprawniać będą do wcześniejszej emerytury. 34 zawody zakwalifikowano jako prace w szczególnych warunkach. Są to np. prace przy przetwórstwie materiałów zawierających azbest

Nauczyciele protestują

Nauczyciele protestują

Statystycznego wynika, że zdecydowana większość Polaków zarabia poniżej tej kwoty. Niesatysfakcjonujące zarobki nie są więc wpisane jedynie w zawód pedagoga. Średnie zarobki nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego przedstawiają się następująco: * nauczyciel stażysta - 2717,59 zł (100 proc

Niż uderza w nauczycieli

Niż uderza w nauczycieli

szkole podstawowej. - Pracy w zawodzie szukam od roku, bezskutecznie. Na razie daję korepetycje. Finansowo jest gorzej, może nie jakoś bardzo źle, ale wciąż się rozglądam, pytam, także w szkołach poza miastem - mówi. - Nie chcę zmieniać zawodu - zastrzega. Nie chciał tego także pan Michał, nauczyciel

Lista Płac Zawodów

Lista Płac Zawodów

Dziesięciu dziennikarzy w największych, średnich i niewielkich miastach w Polsce sprawdziło, ile zarabiają przedstawiciele 30 najpopularniejszych zawodów w naszym kraju (kryterium to zainteresowanie ogłoszeniami oraz największa liczba ofert w danych zawodach we wszystkich serwisach rekrutacyjnych

Jak ZNP walczy o nauczycieli? Namawia ich do dzielenia się godzinami pracy

Jak ZNP walczy o nauczycieli? Namawia ich do dzielenia się godzinami pracy

zagrożonych utratą pracy. Zdaniem Związku Nauczycielstwa Polskiego to rząd powinien pilnie zainicjować prace nad rozwiązaniami prawnymi umożliwiającymi zatrzymanie w zawodzie wysoko wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej oraz wykorzystanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w pełniejszym niż obecnie zakresie

Stażysta

lekarz stażysta czy nauczyciel stażysta ma ściśle określony zakres uprawnień. W takich przypadkach staż trwa przez ustawowo określony czas i stanowi pierwszy szczebel kariery zawodowej. Tego typu staże są obowiązkowo płatne i po ich ukończeniu zazwyczaj lekarz stażysta czy nauczyciel stażysta zostaje

Co mogą stracić nauczyciele?

Co mogą stracić nauczyciele?

, który budzi najwięcej emocji. Obecnie, aby nauczyciel mógł z niego skorzystać, musi być zatrudniony w pełnym wymiarze godzin na czas nieokreślony i pracować minimum 7 lat w zawodzie. Urlop może zostać udzielony jednorazowo nawet na rok. O kolejny urlop pedagog może się upomnieć nie wcześniej niż po

Niemal 7 tys. nauczycieli straci pracę w tym roku

Niemal 7 tys. nauczycieli straci pracę w tym roku

uczyć w czterech, pięciu szkołach, by osiągnąć wymaganą liczbę godzin lekcji - powiedział. Wceminister Przemysław Krzyżanowski odpowiadał, że "nauczyciel to zawód wyjątkowy, dlatego MEN zależy, aby skala zwolnień wśród nauczycieli była jak najmniejsza". - Nie wszystkie wypowiedzenia jakie

Bibliotekarz

jego obowiązków należy także tworzenie narzędzi przydatnych do samodzielnego przeszukiwania zbioru informacji. Wymagania oraz zakres obowiązków bibliotekarzy reguluje ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. 1997 nr 85 poz. 539). Nauczyciel bibliotekarz a bibliotekarz archiwista

To o nich pracodawcy będą walczyć w tym roku

To o nich pracodawcy będą walczyć w tym roku

będzie miał pracę? Oto zawody najbardziej deficytowe w poszczególnych województwach. Dolnośląskie Programiści, inżynierowie budownictwa, kierownicy budowy, lektorzy, nauczyciele przedmiotów zawodowych, handlowcy, kucharze, fryzjerzy, murarze, tynkarze, betoniarze i zbrojarze, cieśle, brukarze, dekarze

Nowa praca dla zwalnianych nauczycieli: asystent rodziny

Jeden pomysł na pomoc dla nauczycieli masowo zwalnianych ze szkół to program ich przekwalifikowania - poszerzania kwalifikacji albo całkowitej zmiany zawodu. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że w nowym unijnym budżecie MEN zamierza zarezerwować na to pieniądze. Wykorzystywałyby je samorządy gminne

Czy jest życie poza szkołą? Ostatni dzwonek dla nauczycieli

Nauczyciele, którzy w tym roku dostali wypowiedzenia, albo ci, którym nie przedłużono umowy o pracę, czekają na 20 sierpnia z nadzieją. Bo może jeszcze da im szansę przez rok popracować w zawodzie. O takich belfrach pisaliśmy w "Gazecie" kilka dni temu: do ponad 20 szkół, w których

"Zwalniam młodych, oni sobie poradzą". Dyrektorka szkoły o tym, że nauczyciele nie mogą już być niczego pewni

atmosfery powodującej wyrzuty sumienia z tego powodu, że się pracuje. W takim razie każdy mógłby myśleć, że pracuje kosztem kogoś, kto nie został zatrudniony. Nauczyciel po wielu latach pracy wypracował sobie przywilej stabilizacji w zawodzie. Tak już jest. Także Karta nauczyciela, chociaż w coraz mniejszym

Minister pracy dla "Gazety": Nie ma pracy w szkole dla nauczycieli, to mogą pracować w żłobkach

błąd. Nauczyciel to wyjątkowo trudna profesja, jeśli chodzi o zmianę pracy? Nigdy dotąd nie było w tym zawodzie masowych zwolnień, raz się zostało nauczycielem, to już na całe życie... - Nie widzę trudności większych niż w każdym innym przypadku, gdzie po wielu latach pracy w jednym zawodzie czy

Szkoły zawodowe bez kobiet

kampania informacyjna kierowana do dziewcząt, rodziców, nauczycieli i pracodawców zachęcająca dziewczęta do podejmowania nauki w nietradycyjnych dla nich zawodach - mówi Kinga Lohmann. Chodzi głównie o profesje związane z techniką i nowymi technologiami komputerowymi oraz ekologią. - Predyspozycje do nich

Nauczyciele tracą pracę. I co, do fabryki?

Elżbieta Leszczyńska, b. kurator oświaty w Poznaniu, dziś wykładająca na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM. Podkreślała: - Nauczyciel to zawód, który trudno zmienić. Zwolniony po 15 latach pracy w szkole historyk czy chemik nie pójdzie pracować do fabryki. Zdaniem pedagogów zwolnienia nauczycieli mogą też

Turcja chce zatrzymać uchodźców. Da im pozwolenia na pracę

mogą pracować w zamkniętych wspólnotach, np. nauczyciel lub doktor może wykonywać swój zawód, ale tylko w ośrodku dla uchodźców.

Minister edukacji: większe wynagrodzenia dla lepszych nauczycieli

nauczycieli bywa różna. Znam nauczycieli-pasjonatów, którzy bez względu na to ile zarabiają, bo ileś lat temu zarabiali trochę mniej, nadal wykonują ten zawód z pasją, poświęcając swój dodatkowy czas dzieciom z ogromnym zaangażowaniem i nie licząc tych godzin. A są i tacy, gdzie to wygląda gorzej - tłumaczyła

Nauczyciele stracą pracę. Co mogą zrobić?

zadał mi jeden z pracowników urzędu pracy na spotkaniach w regionach - czy taka oferta byłaby dobra dla nauczyciela. Oczywiście odpowiedziałem, że to byłby kardynalny błąd.Nauczyciel to wyjątkowo trudna profesja, jeśli chodzi o zmianę pracy? Nigdy dotąd nie było w tym zawodzie masowych zwolnień, raz się

Doradztwo zawodowe do zmiany

szkół ponadgimnazjalnych zatrudnia doradcę zawodowego na osobnym etacie. To dane Instytutu Badań Edukacyjnych, który sprawdził, jak działa doradztwo na przykładzie tysiąca szkół z całej Polski (w sumie mamy 13 tys. gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych). Nauczyciel doradca to najczęstszy błąd W czterech

Ekspert rynku pracy: Nauczycielom nie pomoże, jeśli będą o sobie myśleli jak o kimś dotkniętym tragedią

, ślusarza czy nauczyciela albo innych specjalistów - staje się hobby. Tak było np. w przypadku całej grupy pracowników służby celnej pod wejściu Polski do strefy Schengen - wyjeżdżali tam, gdzie jeszcze mieli zatrudnienie, albo zmieniali zawód. Zwolnienia są w całym kraju, trudno się przenieść. A zmienić

Gdzie jest praca dla nauczycieli? Sprawdzamy, kto chce ich zatrudnić

- Nauczyciel to zawód, który trudno zmienić. Zwolniony po 15 latach pracy w szkole historyk czy chemik nie pójdzie pracować do fabryki - mówiła niedawno Elżbieta Leszczyńska, była wielkopolska kurator oświaty. Tyle tylko, że jeśli nauczyciele rzeczywiście chcą zachować pracę w oświacie

Praca, której nie da się lubić

przedstawicieli zawodów co sądzą o swojej profesji. Ale CBOS regularnie pyta Polakmów o to, jakie profesje szanują najbardziej. Od lat na czele rankingu znajdują się strażacy. Szanujemy też inżynierów zatrudnionych w fabryce, pielęgniarki, nauczycieli i lekarzy. Nieco mniejszym poważaniem cieszą się sprzątaczki

Polscy nauczyciele pracują najkrócej na świecie

Etat nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi - podobnie jak w przypadku większości innych zawodów w Polsce - 40 godzin w tygodniu. Jednak ze względu na specyfikę tego stanowiska większość pedagogów nie przebywa w szkole 8 godzin dziennie. Karta Nauczyciela reguluje natomiast

Minister pracy: do września będziemy mieć oferty dla zwalnianych nauczycieli

Sęk w tym, że o te pieniądze dopiero wystąpił do Ministerstwa Finansów. Nieoficjalnie wiemy, że resort finansów chce się do tego wniosku przychylić. Już w styczniu minister pracy napisał do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, żeby pomagali zwalnianym nauczycielom znaleźć nowe zajęcie

Komu pomogła deregulacja zawodów?

Jeden z doświadczonych przewodników po Toruniu dobrze pamięta godziny spędzone nad materiałami, z których uczył się do egzaminu. - Jestem też nauczycielem. Kiedy po pracy sprawdziłem już wszystkie klasówki i przygotowałem się na następny dzień, siadałem do książek o historii miasta - opowiada

Ogrodnik

. Nie jest to jednak nieodzowny wymóg do wykonywania tego zawodu - pracę w ogrodnictwie mogą podejmować nie tylko technicy ogrodnicy czy inżynierowie ogrodnicy, ale wszyscy ci, którzy znają się na roślinach, ich hodowli i pielęgnacji. Nauczyciel ogrodnik natomiast, prowadzący szkółkę ogrodniczą

MEN: Pracę straci ok. 7 tys. nauczycieli. Co ich czeka?

nauczycieli. Potwierdza to zresztą ostatni raport Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE podlega Ministerstwu Edukacji Narodowej) poświęcony temu, jak samorządy wykorzystują potencjał intelektualny nauczycieli, którzy wypadli z zawodu w 2011 i 2012 roku. I co z niego wynika? Nie wykorzystują. Nauczyciele z Podkarpacia

To już ostatnie podwyżki dla nauczycieli

zawodu i przyciągnąć do niego dobrze wykształconych kandydatów. W 2007 r. początkujący nauczyciel dostawał na rękę niespełna 900 zł. Teraz jego pensja wynosi ok. 1830 zł. Od czego zależy wysokość pensji Nauczycielska płaca składa się z części zasadniczej, tzw. pensji minimalnej, której wysokość określa

ZNP apeluje do polityków o zawarcie porozumienia ws. Karty Nauczyciela

Zdaniem Związku Nauczycielstwa Polskiego tocząca się od kilku miesięcy dyskusja na temat pozycji i statusu zawodowego nauczycieli w Polsce nie wynika z troski o właściwe usytuowanie prawne nauczyciela, jako zawodu zaufania społecznego. "Zwracamy się do wszystkich liczących się w Polsce sił

Idealny zawodowiec

Od końca lat 90. w szkolnictwie zawodowym ubywało uczniów, a same szkoły kształciły w zawodach niepotrzebnych na rynku. Dziś jednak trend się odwraca - pracodawcy coraz częściej współpracują ze szkołami, a do tego mogą się włączyć w tworzenie podstaw programowych. Do współpracy zaprosiła ich

Dyplom czy doświadczenie?

chcą się przebranżowić i np. pracować jako specjaliści BHP, nauczyciele, którzy podejmują studia innej specjalizacji. - Kierunek wykształcenia zawsze będzie istotny w przypadku takich zawodów jak: farmaceuta, lekarz, prawnik, psycholog, informatyk, księgowy, czy też inżynier. Warto jednak pamiętać, że

Najszczęśliwsza praca świata: kapłaństwo

Autorzy badań chcieli dowiedzieć się, jaki zawód gwarantuje pracownikom największe szczęście. Okazało się, że najbardziej zadowoleni są kapłani. Na drugim miejscu wśród szczęśliwców znaleźli się pracownicy straży pożarnej. Kolejne miejsca zajmują: fizjoterapeuci, pisarze, wychowawcy szkół

Jak zdobyć nowy zawód w kilka tygodni?

możliwe - dodaje. Jak zapewnia, 80 proc. absolwentów Coders Lab w ciągu trzech miesięcy od skończenia kursu dostaje pracę w nowym zawodzie. Coders Lab proponuje dwa rodzaje kursów: programisty front-end (początkowe stadium procesu, kurs stacjonarny kosztuje 7,6 tys. zł, weekendowy 8,6 tys. zł) oraz

Feminizacja zawodów - proces nie zawsze korzystny dla kobiet?

zdominowane przez kobiety, co napędza dalszy odpływ mężczyzn z tej branży i jeszcze większą utratę prestiżu danego zajęcia. Dobrym przykładem na polskim rynku pracy może być zawód nauczyciela, pielęgniarki czy urzędnika. Warto przy tym zwrócić uwagę na fakt, że feminizacji podlegają często te zawody, które

Nauczyciel funkcjonariuszem publicznym - dwie strony medalu

na celu podkreślenie wagi tego zawodu w życiu brytyjskiego społeczeństwa. W myśl Kodeksu nauczyciel powinien być wzorem dla uczniów również poza szkołą i właśnie ten zapis wywołał burzę w środowisku pedagogów. Ponad 10 tysięcy nauczycieli podpisało się pod petycją o wycofanie nowego kodeksu

Sprzątaczka lepsza od... ministra

zawody inteligenckie, wymagające długotrwałej edukacji wyraźnie tracą. - Jeszcze czternaście lat temu pierwsze miejsca wśród najbardziej poważanych profesji zajmowali kolejno profesor uniwersytetu, lekarz, nauczyciel i sędzia. Na wysokich pozycjach lokowali się inżynier, dyrektor fabryki, oficer zawodowy

Walczy z ogniem - jest szanowany, czyli jakie profesje poważają Polacy

górnicy. Sukces strażaków, zdaniem badaczy CBOS bierze się stąd, że zawód ten jest użyteczny i jednocześnie "uosabia ideę zaangażowanego i bezwarunkowego służenia społeczeństwu". Co ciekawe inni, uwzględnieni w zestawieniu, przedstawiciele służb mundurowych są przez Polaków obdarzani znacznie

10 najbardziej prestiżowych zawodów zdaniem Polaków

84% ankietowanych przyznało, że darzy dużym poważaniem przedstawicieli tej profesji. Jako naród szanujemy ludzi wykształconych, których praca nosi znamiona "służby społecznej". Autorzy raportu dodatkowo zwracają uwagę na pewną zależność: "W polskich warunkach wykonywanie zawodów, dla

Przywileje wybranych grup zawodowych w Polsce

W przeważającej części przywileje zawodowe dotyczą profesji sfery budżetowej. Wymienić tu można nauczycieli, służby mundurowe czy pracowników sądownictwa. Poza sektorem publicznym ustawodawca objął swego rodzaju przywilejami w szczególności rolników. Młodzi emeryci Podstawowym rodzajem przywilejów

Kwalifikacje pracodawcy w celu przyuczenia zawodu

młodocianych prowadzą uprawnieni do tego pracownicy. W związku z § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportowej z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu, zajęcia praktyczne prowadzą nauczyciele. Zajęcie ta mogą być realizowane również u pracodawców i w indywidualnych

Przywileje budżetówki

, dodatków czy warunki finansowe. Chyba, że chodzi o trzynastki. Te, bez względu na miejsce zatrudnienia dostają wszyscy pracownicy budżetówki. Nawet ci, którzy nie przepracowali pół roku w jednym miejscu. Na jakie przywileje i dodatki mogą liczyć pracownicy wybranych grup zawodowych?Nauczyciele Nie

Ile zarabiają w szkole a ile na korepetycjach?

zawodzie, ale nie może on przekroczyć 20 proc. pensji zasadniczej.Inne dodatki to m.in. wiejski: do 10 proc. za pracę tam, gdzie jest mniej niż 5 tys. mieszkańców. To on sprawia, że nauczycielom na wsi lepiej się powodzi finansowo niż tym w miastach, gdzie dziś trudniej się utrzymać (o ile oczywiście ci na

Optymizm pomoże w pracy

. Psycholożki z Politechniki Wrocławskiej i SWPS we Wrocławiu sprawdziły, jaki wpływ na poziom zadowolenia z pracy mają indywidualne cechy psychologiczne. Do badań zaangażowano tylko przedstawicieli zawodów z misją, nazywanych także zawodami społecznie użytecznymi. - Wybrałyśmy taką grupę, ponieważ nauczyciele

Ile zarabiają nauczyciele?

; (tzw. pensum). Na ogół wynosi ono 20 godzin lekcyjnych, choć może być wyższe. Pozostałe godziny z etatu nauczyciele muszą spędzić na doskonaleniu zawodowym, co często robią w domowym zaciszu.Konieczność stałego podnoszenia kwalifikacji jest jednak immanentną cechą wielu zawodów. Zobowiązani są do tego

Roboty i komputery - pomagają nam na rynku pracy, czy są konkurencją

się na pracownikach fizycznych. W 1871 roku w Anglii i Walii zawody, w których wykorzystywana jest siła fizyczna stanowiły 23,7 proc. wszystkich profesji. W 2011 roku odsetek ten wynosił już jedynie 8,3 proc. Szczególnie szybkie spadki nastąpiły w ostatnich latach. Pomiędzy 1992 a 2011 rokiem liczba

Wiek emerytalny: do 67. roku życia? Popracujemy jeszcze dłużej

zmiana oznacza zamknięcie drogi do zawodu młodym pracownikom. Resort Pracy i Polityki Społecznej nie zdecydował się jednak na zniesienie ograniczeń wiekowych w przypadku mianowanych nauczycieli i mianowanych nauczycieli akademickich zatrudniony w uczelni publicznej. Będzie można ich zwolnić w wieku 67

W Unii potrzeba pracowników opieki zdrowotnej

Laszlo Andor. Według komisarza w 2012 roku najszybciej rosło zatrudnienie w opiece osobistej w ochronie zdrowia. Na liście 25 najszybciej rozwijających się zawodów w UE znalazły się też zawody pielęgniarki i położnej, technika medycznego i farmaceutycznego, dentysty, farmaceuty i fizjoterapeuty. KE

Najmniej singli wśród bagażowych

kilku przypadkach. Na przykład wśród nauczycieli szkół wyższych, gdzie wysoki odsetek singli idzie w parze z dużą liczbą przyjaciół. W pozostałych, "singlowych" zawodach ilość przyjacielskich relacji była wyraźnie niższa. Na brak towarzystwa nie powinni narzekać żołnierze. Stosunkowo rzadko są

Drugi zawód w garści. Praca po godzinach: jak dorobić do pensji?

jako przedszkolanka. W trakcie studiów zamiast na drugi kierunek - tak wybrała większość jej znajomych - zdecydowała się na policealną szkołę wizażu. Nauka trwała rok. Dziś ma uprawnienia do wykonywania dwóch zawodów - głównym jest nauczyciel wczesnoszkolny, dodatkowym praca makijażystki, którą para

GUS: najwięcej kobiet pracuje w ochronie zdrowia i opiece społecznej

także wśród pracowników.Organizatorzy kampanii podkreślają, że utrwalanie stereotypów poprzez nienaturalną przewagę kobiet w danym zawodzie jest zjawiskiem niekorzystnym nie tylko dla pracowników obu płci, ale i dla ich otoczenia. Przykładem może być sfeminizowany zawód nauczyciela: w badaniach nad

Kim jest Howard Webb?

się najsłynniejsi sędziowie piłkarscy świata. Jak się okazuje większość z nich wykonuje zawody, które nie mają wiele wspólnego ze sportem. Najbardziej znany sędzia z RPA, Jerome Damon, mieszka w Kapsztadzie, gdzie uczy w szkole młodzież. Nauczyciel to popularny zawód wśród arbitrów, co potwierdza

Znajomość obcego może gwarantować pracę?

, wymiany studenckiej, mediów. Ono również postawiło na zdobywanie certyfikatów, które stanowią potwierdzenie deklarowanych umiejętności. I to oni najszybciej są wyłapywani przez pracodawców. Kto szuka poliglotów? Poza zawodami typu tłumacz, nauczyciel języka obcego itd. największe zapotrzebowanie na osoby

Ciężka praca, niska płaca

W walce o szacunek i poważanie Polaków pielęgniarki stoją na podium. Ich pracę doceniło 98 proc. respondentów, którzy w 2013 roku wzięli udział w badaniu CBOS. Lepsi okazali się m.in. strażacy i górnicy, ale za to nauczyciele czy lekarze musieli ustąpić im miejsca. Wniosek jest prosty - szanujemy

Dofinansowanie kształcenia młodocianego

dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać (§ 10 ust. 5 pkt 3 i 4 rozporządzenia) . Jeśli zgodnie z powyższym nauczyciel spełnia wskazane powyżej wymagania, wystarczające będzie przedłożenie

Czy cena jest wyznacznikiem jakości?

Rozpiętość cen pomiędzy poszczególnymi kierunkami nikogo nie dziwi, ale kiedy za studia o tym samym profilu jedna uczelnia życzy sobie dwa razy tyle co konkurencja, powstają dodatkowe pytania. Zakres ten sam, cena inna? Aneta w zawodzie pielęgniarki wytrzymała 15 lat. Po takim czasie spędzonym na

Nauczyciel

Szukasz pracy na stanowisku nauczyciela? Zobacz oferty pracy dla nauczycieli w naszym serwisieDefinicjaTen znany wszystkim zawód ma wiele znaczeń. Nauczyciel to przede wszystkim specjalista odpowiednio przygotowany do prowadzenia pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkołach na różnym szczeblu

Nauczyciele i górnicy wcale nie żyją krócej

jednoznaczna: "Analiza przeprowadzonych obliczeń wskazuje, że zawód nauczyciela nie wpływa na skrócenie dalszego oczekiwanego trwania życia. Nauczyciele kobiety i nauczyciele mężczyźni po przejściu na emeryturę żyją średnio dłużej niż pozostałe osoby w populacji. Różnice w długości trwania życia po

Lekarze najbardziej zadowoloną grupą zawodową w Polsce

Drugie miejsce zajmują pracownicy opieki osobistej. W czołówce znaleźli się także nauczyciele szkół podstawowych. W rankingu najbardziej zadowolonych wysoką pozycję zajmują również górnicy i żołnierze. Pomimo ryzyka, z jakim wiąże się ich praca, satysfakcję z niej czerpie odpowiednio 59% i 56

Praktyki zawodowe dla uczniów a pracodawca

profilaktyczne i napoje przysługujące pracownikom na danym stanowisku pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami, dostęp do urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeń socjalno-bytowych, wyznaczają odpowiednio nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz opiekunów praktyk zawodowych, zapoznają

Maszyny wypierają ludzi

nie zmieni się lub wręcz wzrośnie. Technologia spowoduje jednak zanikanie wielu zawodów lub mocny spadek popytu na nie, choć w zamian powstaną nowe branże i nowe profesje. - Dziś już nikt nie zastanawia się nad słusznością czy potrzebą automatyzacji pewnych procesów. Jednocześnie społeczeństwa muszą

Szczęście programisty, niedola urzędnika

firmy. W tym aspekcie wyprzedzają ich np. nauczyciele. Ale poza tym sukces informatyków nie może dziwić. Zarabiają najwięcej (mediana ponad 6 tys. zł brutto, najwyższa ze wszystkich branż), mają najwięcej ofert i wyzwań zawodowych, a firmy gotowe są wiele poświęcić, by ich zatrzymać. Ale jest branża

Czy szkoły policealne dają pracę?

szkół policealnych, które starają się przyciągać jak największą liczbę kandydatów. - Tak naprawdę nie jest ważne, co mówimy na zajęciach i czy w ogóle ktoś nas słucha - mówi "Gazecie" magister farmacji, który dorabia jako nauczyciel w jednej ze szkół policealnych z Torunia. - Idziemy na ilość

Zawody w krzywym zwierciadle

zostały nam bezkrytycznie wtłoczone. To dzięki nim doskonale wiemy, jakie cechy przypisać m.in. policjantom, lekarzom, strażakom czy nauczycielom, chociaż osobiście nie znamy nikogo, kto para się takim zajęciem. I jak bardzo byśmy się nie starali, we wszystkich dziedzinach życia, zanim do głosu dojdzie

Czy naprawdę lubisz to, co robisz?

innowacyjnych rozwiązań technologicznych, dla innych udogodnień dla lokalnej społeczności, a jeszcze innych w pełni zadowoli przebywanie w określonej grupie osób. Satysfakcję może dawać na przykład praca nauczyciela. Choć w ostatnim czasie o tym zawodzie mówi się jedynie z perspektywy problemów wychowawczych z

Ile zarobią nauczyciele?

jednym ze sztandarowych i pierwszych haseł ministra edukacji Romana Giertycha po objęciu stanowiska w maju 2006 r. Mówił, że chce podnieść prestiż zawodu, a tego nie da się zrobić, bez godnych zarobków. Obiecywał nauczycielom 7 proc. więcej, ale po negocjacjach z Ministerstwem Finansów, ogłosił że będzie

Praca dodatkowa: gdzie pracujemy? Ile zarabiamy?

kierunek - jak większość jej znajomych - zdecydowała się na policealną szkołę wizażu. Nauka trwała rok. Dziś ma uprawnienia do wykonywania dwóch zawodów - głównym jest nauczyciel wczesnoszkolny, dodatkowym praca makijażystki. Pracę dodatkową wykonuje głównie w sezonie ślubnym oraz karnawałowym. - Za

Praca nauczyciela - pracą o szczególnym charakterze

Jak poinformowała Kalata na konferencji prasowej, szczegółowy wykaz zawodów, które wykonują pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze znajdzie się rozporządzeniu Rady Ministrów. Kalata przypomniała, że zgodnie w wcześniejszymi zapowiedziami emerytury pomostowe objąć mają osoby

Rząd: Koniec z wcześniejszymi emeryturami

(ale już nie nauczyciele), miałyby jeszcze jedną furtkę do wcześniejszej emerytury - przepis w ustawie o Funduszu Ubezpieczeń Społecznych pozwalający przechodzić na emeryturę każdej kobiecie (niezależnie od zawodu), która skończyła 55 lat i ma 30 lat stażu pracy. Tyle że od stycznia 2008 r. według

Na Warmii i Mazurach chcą pracować w straży granicznej

- wyjaśniła.Zainteresowanie pracą na granicy rośnie od kilku lat, przed rokiem zarejestrowano 800 kandydatów. W tym roku warmińsko-mazurski oddział planuje przyjąć do trzyletniej służby przygotowawczej ok. 100 osób, to znaczy, że o jedno miejsce ubiega się 10 kandydatów.Zdaniem Szubstarskiej kandydatów do zawodu

Taksówkarze narzekają więcej niż inni

sklepikarze, nauczyciele i biegli księgowi. Z ankiety wynika, że zachodzi związek pomiędzy możliwością uśmiania się w pracy, a częstotliwością brania zwolnień lekarskich. Absencja chorobowa wśród sekretarek i gosposi należy do najniższych wśród ankietowanych zawodów.

Lista płac nauczycieli

lat pracy2500 zł - nauczyciel zawodu, szkoła publiczna - zawodowa, Olsztyn, uczy 22 godz. w tygodniu, 6 lat pracy2500 zł - polonistka, szkoła publiczna - gimnazjum, Gliwice, uczy 32 godz. w tygodniu, w tym 4 godz. dyżuru w bibliotece, w wakacje zatrudnia się jako opiekunka na kolonii, 6 lat pracy2600

Alkohol na cenzurowanym

Jacek Zakrzewski, psycholog z SWPS, zauważa zmianę, która zaszła w naszym podejściu do nietrzeźwości w pracy. - Moim zdaniem trudno dziś spotkać pijanych w pracy. Zdecydowanie wzrosła nasza wrażliwość na tym punkcie. Wyłapuje się takie osoby, zwłaszcza w zawodach związanych ze służbą, jak lekarze

Stówa ekstra dla młodych pedagogów w Poznaniu

, a za które szkoła lepiej płaci, z pieniędzmi byłoby naprawdę kiepsko - mówi Morawski. Miasto chce, żeby takich nauczycieli jak Morawski - młodych i dobrze wykształconych - było w poznańskich szkołach coraz więcej. I żeby ci, którzy już w szkołach pracują, w zawodzie zostali. Pierwszym krokiem w tym

Studia, po których znajdziesz pracę

na absolwentów kierunków pozwalających wykonywać te właśnie zawody? Coraz dłużej będą trwały kariery zawodowe, co pociągnie za sobą konieczność ustawicznego podnoszenia kwalifikacji - to obszar, w którym potrzebni będą nauczyciele. Rozwijać będzie się również sfera pracy socjalnej, po części z takich

Nadchodzi czas specjalistów. Nowych specjalistów

na forum Gazeta.pl internauta o nicku adas_l. Czy nowe zawody staną się przebojem na rynku pracy? Tak było dwa lata temu. Portale i firmy rekrutacyjne zaczęły poszukiwać trenerów sportowych, osobistych rehabilitantów czy nauczycieli biznesu. Od tamtej pory pojawiło się wielu speców od coachingów czy

Wszędzie dobrze, ale w budżetówce najlepiej

Rząd dał nauczycielom w 2009 r. dwa razy po 5 proc. podwyżki - pierwszy raz w styczniu, w drugi we wrześniu. Konsekwentnie największe podwyżki rząd PO-PSL daje początkującym nauczycielom. Chodzi o zachęcenie i zatrzymanie ich w zawodzie, bo co roku z zawodu rezygnuje ok. 75 proc. początkujących

Technik farmaceutyczny - zawód do likwidacji

, że nie będą pracować w aptece - zauważa Żyro. - Tym samym nie ma ryzyka zagrożenia z ich strony dla pacjentów - dodaje dr Smolik (nie tylko pracownik uniwersytetu medycznego, ale i egzaminator oraz nauczyciel zawodu w szkole dla techników). - A jeśli chodzi o błędy popełniane przez techników, to jak

PKB Poznaj Kim Będziesz

DLACZEGO? Żyjemy w dynamicznym świecie ciągłych zmian. Trendy, mody płyną jak chmury po niebie. Rynek pracy to rollercoaster. Zawody i profesje przychodzą i odchodzą. Czasy, kiedy obowiązywał linearny model kariery, w którym absolwent farmacji zostawał aptekarzem i latami pracował w jednej aptece

Magistrowie robią kursy dekarzy i fryzjerów

tytułem licencjata na rękę dostaje ok. 680 zł, a z tytułem magistra ok. 850 zł za podstawowy wymiar godzin. A absolwent pedagogiki pracując w zawodzie, może liczyć na ok. 750 zł netto. Jednak zmiana zawodu z nauczyciela na spawacza kosztuje. Na kurs zawodowy trzeba przeznaczyć od 700 zł do 3 tys. zł

Z sali lekcyjnej na plac budowy

PR Géant Polska. - Biorą pół etatu albo ćwierć. Deklarują dyspozycyjność w weekendy i popołudniami. To reguła w całej Polsce. - Nie prowadzimy statystyk zawodów pracowników kas, ale oczywiście są wśród nich również nauczyciele, bo dorabiają u nas ci, którzy mało zarabiają - dopowiada Michał

Francuz potrafi: 33 tygodnie, 33 zawody, 33 kraje

Urodzony w Paryżu Jan Lachner, z wykształcenia aeronauta, od listopada 2011 roku wykonywał już 16 zawodów w 16 krajach Europy. - Nie chodzi o pieniądze, bo z pewnością projekt nie przynosi mi zysków. Chodzi mi głównie o możliwość poznania różnych sposobów na życie, które częściowo są również

Pani z budżetówki, pan w firmie

Jak podaje w ostatnim raporcie portal Rynekpracy.pl, aż 80 proc. pracujących w gastronomii i zakwaterowaniu to kobiety. W służbie zdrowia jeszcze więcej - 82 proc. Wśród nauczycieli kobiety to "tylko" 77 proc. (statystyki psują profesorowie mężczyźni na wyższych uczelniach). Za to na

Polak potrafi - tyle że dosyć przeciętnie

osiągają zatrudnieni w tych zawodach w krajach biorących udział w badaniu. Względnie dobre wyniki osiągnęły też osoby pracujące w usługach edukacyjnych, czyli nauczyciele szkolni i akademiccy oraz wychowawcy przedszkolni. Mniej więcej dwie trzecie tej grupy miało umiejętności na poziomie 3 i wyższym

Studia podyplomowe - trwają zapisy, co nowego w ofercie?

Studia podyplomowe to jeden z najszybszych sposobów na zdobycie kolejnego zawodu, przekwalifikowanie lub rozszerzenie kompetencji. Często uczelnie wprowadzają nowe kierunki w porozumieniu z firmami. Jak informuje Katarzyna Brzozowska z krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej, odbywa się to bardzo

Uczą cudze dzieci

jakość uczenia. 93 proc. ankietowanych deklaruje, że pracuje również wieczorem, a 90 proc. osób także podczas weekendów, gdy powinni odpoczywać. 90 proc. jest przekonana, że przedstawiciele innych zawodów nie zdają sobie sprawy, ile czasu muszą poświęcać nauczyciele swojej pracy. Z badań agencji rządowej

Minister Gowin się nie ugiął

Marek Rzepkiewicz z Centralnego Ośrodka Sportu w Warszawie, trener dżudo:- Minister Gowin mnie nie przekonał. Dlatego jestem debatą rozczarowany. Po pierwsze, było bardzo wiele osób, które reprezentowały mnóstwo różnych zawodów. Gdy fachowiec zadaje konkretne pytania dotyczące swego zawodu, to nie

zawód nauczyciela - ogłoszenia z GazetaPraca.pl