zatrudnienie

bsn, pap

Więcej pracy niż rok temu, pensje też w górę

Więcej pracy niż rok temu, pensje też w górę

Znowu niezłe informacje z rynku pracy. W kwietniu, w porównaniu z ubiegłym rokiem, zwiększyło się zatrudnienie i w górę powędrowało wynagrodzenie. To najnowsze dane GUS

Nowoczesna gospodarka znów zatrudnia najchętniej

W całej gospodarce wzrost zatrudnienia w 2014 r. wyniósł 0,6 proc. Ale w sektorze innowacyjnej gospodarki liczba miejsc pracy wzrosła o prawie 4,3 proc. Skąd ten sukces?

Zatrudnienie i zwolnienie z pracy: perspektywy na rok 2012

Perspektywy zatrudnienia w pierwszym kwartale 2012 roku zapowiadają zastój rynku. Eksperci pocieszają: - To nie kryzys

Raport NBP: spada liczba bezrobotnych, maleje ryzyko utraty pracy

Raport NBP: spada liczba bezrobotnych, maleje ryzyko utraty pracy

zatrudnienia, niż podwyżek wynagrodzeń podstawowych. Przedsiębiorstwa wciąż jednak w niewielkim stopniu posługują się pozwalającymi na to instrumentami; najczęściej stosują kontrakty czasowe, ale - jak się wskazuje - ich popularność w znacznym stopniu wynika z relatywnie wysokich przepływów na polskim rynku

Firmy chcą zatrudniać

Firmy chcą zatrudniać

Do dobrych prognoz swoją cegiełkę dokładają sami pracodawcy. Zdecydowana większość (81 proc.) planuje w najbliższym kwartale tego roku utrzymać obecny poziom zatrudnienia. Co ósmy pracodawca w tym okresie chce przyjąć nowych pracowników. Jeszcze lepiej sytuacja wygląda w perspektywie całego roku

Czy znalazłeś pracę dzięki agencji zatrudnienia?

Oto sonda, którą przeprowadziliśmy specjalnie dla naszych czytelników Czy znalazłeś pracę dzięki agencji zatrudnienia?

Będzie więcej ofert pracy w 2012 roku?

Będzie więcej ofert pracy w 2012 roku?

Zatrudnienia. - Nie wszystkie branże w pełni otrząsnęły się ze spowolnienia gospodarczego z lat ubiegłych, ale we wszystkich zaobserwowaliśmy zwiększenie liczby projektów rekrutacyjnych.Jeśli chodzi o zwolnienia, też nie jest źle. - Polska wypada bardzo dobrze na tle innych państw - twierdzi Skiba. - U nas

Przemysł mocno zwiększa zatrudnienie

Przemysł mocno zwiększa zatrudnienie

. Zgadza się z tym Tomasz Hanczarek z agencji pośrednictwa pracy Work Service. - Potrzeby zatrudnieniowe tego sektora gospodarki są niemal nieograniczone - uważa. Jego firma pośredniczy w zatrudnieniu kilkunastu tysięcy pracowników miesięcznie. Większość z nich znajduje zatrudnienie właśnie w przemyśle

Coraz więcej miejsc pracy w agencjach zatrudnienia

W trzecim kwartale 2014 roku agencje członkowskie PFHR zatrudniły łącznie 124 tys. pracowników tymczasowych, co w porównaniu do tego samego okresu w zeszłym roku daje nam wzrost na poziomie 12,5 proc. Liczba etatów na których zostali zatrudnieni wyniosła 60 tys. (wzrost rok do roku 10 proc.) co

Korzyści z zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Drodzy Praktycy, Badając rynek oraz analizując minione wydarzenia związane z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych w naszym kraju, postanowiliśmy stworzyć kameralne warsztaty net-workingowe dla praktyków mające na celu wartościową wymianę doświadczeń oraz możliwość zainspirowania się przedstawianymi

Agencje zatrudnienia rosną w siłę

Agencje zatrudnienia rosną w siłę

Według danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w 2014 r. ponad 1,028 mln osób w Polsce znalazło pracę za pośrednictwem agencji zatrudnienia. Zdecydowana większość z nich, bo niemal 700 tys., podjęło pracę tymczasową. Jest to wzrost o prawie 25 proc. w stosunku do 2013 r., gdy liczba

W UE zatrudnienie w administracji publicznej spada, ale w Polsce rośnie

Jak wynika z danych Eurofoundu, począwszy od 2008 roku, w państwach Unii Europejskiej zlikwidowano ponad 800 000 miejsc pracy w administracji publicznej. Oczywiście było to spowodowane koniecznością cięcia wydatków budżetowych na skutek kryzysu. Spadek zatrudnienia w administracji publicznej był

Urzędy wymuszają zatrudnienie, żeby sztucznie zawyżyć statystyki

Urzędy wymuszają zatrudnienie, żeby sztucznie zawyżyć statystyki

"Informujemy, że wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu został rozpatrzony negatywnie z uwagi na brak deklaracji zatrudnienia po zakończonym stażu" - taką odpowiedź z urzędu pracy w jednej z podwarszawskich miejscowości zobaczyliśmy w redakcji w minioną środę. - To zabawa ze

MPiPS: nowe przepisy o promocji zatrudnienia

MPiPS: nowe przepisy o promocji zatrudnienia

, dobrej informacji, większej liczbie szkoleń, ale i środków finansowych, rok 2014 był przełomowy. On będzie trudniejszy, ale już później będzie tylko lepiej - ocenił Męcina.Młodzi z gwarancjamiWiceminister przypomniał, że jednym z wprowadzanych w ustawie mechanizmów będą gwarancje dotyczące zatrudnienia

Lekcja 27: Elastyczne formy zatrudnienia

Flexible forms of employment, which are more and more common, may provide a solution in the era of the protracted economic slowdown and mass redundancies, as they allow for an organization of work tailored to the needs and modalities of particular institutions. When discussing flexible forms of emp

Więcej niż co trzeci zatrudniony oczekuje podwyżek

Więcej niż co trzeci zatrudniony oczekuje podwyżek

Zderzenie oczekiwań pracowników i pracodawców pokazało m.in., że sporo zatrudnionych, mimo tego, że gospodarka ciągle wyraźnie odczuwa skutki kryzysu, spodziewa się podwyżki. Niemal co drugi pracownik (49,3 proc.) spodziewa się, że w najbliższych miesiącach jego wynagrodzenie nie ulegnie zmianie

Randstad: 20 proc. firm chce zwiększyć zatrudnienie

Randstad: 20 proc. firm chce zwiększyć zatrudnienie

pracy tymczasowej Randstad Kajetan Słonina. Zaznaczył jednak, że sytuacja na rynku pracy nadal jest trudna.Połowa pracodawców nie zmieniła ostatnio stanu zatrudnienia; zdecydowana większość firm nie zmieniła też wynagrodzeń. W najbliższym czasie najtrudniej o podwyżkę będzie we wschodniej części Polski

Agencje zatrudnienia - instrukcja obsługi

Agencje zatrudnienia - instrukcja obsługi

Wyobraźmy sobie sytuację, w której ktoś usilnie, na własną rękę, szuka pracy, ale nie przynosi to żadnego efektu. Być może warto pomyśleć wtedy o tym, aby powierzyć swoją karierę specjalistom i skorzystać z usług agencji rekrutacyjnej. Jak wynika z danych Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia, w

Elastyczne zatrudnienie - na czym polega?

Zawieranie z pracownikami umów o pracę na czas nieokreślony to najczęściej stosowana w Polsce forma zatrudnienia. Zapewnia pracownikom największą stabilizację oraz najpełniejszą ochronę spośród przewidzianych przez prawo umów o pracę. Jednak z drugiej strony ogranicza możliwość dopasowania poziomu

Kto zatrudni studenta

Kto zatrudni studenta

Eksperci zajmujący się rynkiem pracy są zgodni: powoli wychodzimy z kryzysu. Z najnowszego badania "Plany pracodawców" firmy Randstad wynika, że jedna na cztery firmy deklaruje chęć zwiększenia zatrudnienia w najbliższym półroczu. Z tej informacji cieszy się Paweł, 23-letni student

Co druga firma chce zatrudnić menedżera

Co druga firma chce zatrudnić menedżera

Agencji Zatrudnienia, obecnie mniej firm chce zatrudniać menedżerów, bo kończą procesy rekrutacyjne, które rozpoczęły jeszcze w poprzednim roku. Większej gotowości do przyjmowania nowych pracowników Skiba spodziewa się w drugiej połowie roku. - Wiemy, że wiele przedsiębiorstw planuje wtedy nowe inwestycje

Komisarz UE ds. zatrudnienia spotka się ze związkowcami

Komisarz UE ds. zatrudnienia spotka się ze związkowcami

Dialogu Społecznego. Do tego chcą mieć kontrolę nad pieniędzmi zgromadzonymi w Funduszu Pracy. O poparcie tych pomysłów będą prosić komisarza ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego László Andora.- Komisarz po spotkaniu z nami w Łodzi weźmie udział w dużej konferencji na

Na starcie z agencją zatrudnienia

Na starcie z agencją zatrudnienia

agencji zatrudnienia Krzysztof Inglot z agencji Work Service. Agencje zatrudnienia zyskują ostatnio na popularności, a ich usługi obejmują szeroki zakres: od pośrednictwa pracy w kraju i za granicą, poprzez doradztwo personalne i poradnictwo zawodowe, po pracę tymczasową. Warto jednak pamiętać, że decyzja

Co ma zatrudnienie niepełnosprawnych do CSR?

pozwala też utrzymać w firmie wartościowych pracowników, którzy nabyli niepełnosprawność już w trakcie zatrudnienia. Wizerunek odpowiedzialnej organizacji Większość badanych przedsiębiorstw włącza tematykę zatrudniania osób niepełnosprawnych do komunikacji employer brandingowej: informuje o tym w treści

Elastyczne formy zatrudnienia - szansa czy zagrożenie?

Zdaniem Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia jest to pogląd stereotypowy i mylący, chociaż taki obraz pracy tymczasowej w dalszym ciągu pokutuje wśród rzeszy polskich pracowników, z historycznego punktu widzenia przywykłych do sztywnych form zatrudnienia oraz systemu pracy etatowej. Dlaczego śmieci

Koszty zatrudnienia w Polsce: jesteśmy tani i wykwalifikowani

Z badania, które ogłoszono w poniedziałek, wynika, że w 2011 r. roczne koszty pracodawcy ponoszone na wynagrodzenia i świadczenia (wraz z podatkami oraz ZUS) wzrosły w stosunku do 2010 r. o 8,1 proc. i wyniosły przeciętnie na jednego zatrudnionego 90 tys. 392 zł brutto.Jak wskazano w analizie, w

Sejm za zwiększeniem zatrudnienia niepełnosprawnych w urzędach

niepełnosprawna będąca w pierwszej piątce będzie miała pierwszeństwo w zatrudnieniu. W przypadku naboru na wyższe stanowiska, kandydat niepełnosprawny zachowa pierwszeństwo w zatrudnieniu, jeśli znajdzie się w dwójce najlepszych kandydatów.Wyjątkiem będą urzędy, w których obowiązuje ustawa o pracownikach urzędów

Boni: wczesne doradztwo zawodowe, elastyczne formy zatrudnienia

zatrudnienie sezonowe mogło być powtarzalne, traktowane jako element stabilności - miałoby to zwiększyć wiarygodność pracownika u kredytobiorcy. Według autorów istotne jest także zwiększenie elastyczności wymogów dotyczących telepracy, stworzenie modelu promocji przedsiębiorczości innowacyjnej, stworzenie

230 tys. niepełnosprawnych otrzymuje dofinansowanie do zatrudnienia

zostać przyjęta po 2013 roku, gdyż wówczas wchodzi w życie nowe rozporządzenie Unii Europejskiej o pomocy publicznej. Zapisy te dotyczą m.in. zakresu wsparcia udzielanego przy zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.Obecnie zatrudnionych jest około 230 tys. osób niepełnosprawnych. "Zatrudnienie

Mimo kryzysu zatrudnią pracowników

obecny poziom produkcji, ale szukać nowych możliwości rozwoju - powiedział podczas konferencji prasowej prezes LG Display Polska Yeu Jung Ung. Zapewnił, że mimo kryzysu firma nie zamierza zwalniać pracowników, choć nie osiągnie takiego zatrudnienia, o jakim wcześniej mówiła. Początkowo LG Display

Koncern Cisco zatrudni w Krakowie inżynierów i studentów

Jak poinformował dziennikarzy wiceprezes firmy Cisco Olivier Kohler, w kolejnych latach, wraz z rozwojem krakowskiego ośrodka, liczba zatrudnionych osób znacząco wzrośnie. - W ciągu najbliższych dwóch lat może to być wzrost trzy - czterokrotny. Po pięciu latach w Krakowie może pracować nawet ponad

Pomysł PiS: Narodowy Program Zatrudnienia

, to nam daje podwójną korzyść - tłumaczył rozwiązania proponowane przedsiębiorstwom Stanisław Szwed, który przedstawił główne założenia projektu w imieniu PiS.Pieniądze na sfinansowanie programu zostałyby pozyskane dzięki utworzeniu w Banku Gospodarstwa Krajowego Funduszu Wspomagania Zatrudnienia i

Szukasz zatrudnienia? Na to zwróć uwagę

WIECZNA REKRUTACJA Ogłoszenie na to samo stanowisko publikowane jest regularnie co jakiś czas lub w ogóle nie znika z portali rekrutacyjnych. Może to oznaczać, że nowo zatrudniona osoba została zwolniona lub odeszła, lub że w firmie jest duża rotacja bądź pracodawca nie do końca wie, kogo szuka

Zatrudnienie pracownika młodocianego

młodocianych, którzy: ukończyli co najmniej gimnazjum; przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu. Młodociany nie posiadający kwalifikacji zawodowych może być zatrudniony tylko w celu przygotowania zawodowego. Młodocianym w rozumieniu kodeksu pracy jest

ZUS zwiększy zatrudnienie niepełnosprawnych

Prezes ZUS Paweł Wypych wyjaśnił, że z powodu zbyt małego zatrudnienia osób niepełnosprawnych, ZUS corocznie musi wpłacać do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 27 mln zł. Dodał, że aby wypełnić wymogi ustawowe, ZUS musiałby zatrudnić ok. 2,6 tys. osób niepełnosprawnych na

Zmaleją koszty zatrudnienia obcokrajowców

Już wkrótce - od 26 października - obowiązywać będzie nowe rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej. Regulacja na nowo określa wysokość opłaty, jaką musi ponieść pracodawca, który zaczyna starać się o zatrudnienie obcokrajowca. - Jest to bardzo wyczekiwana zmiana, zwłaszcza dla tych

Rząd: Dynamika wzrostu zatrudnienia wyhamuje?

GUS podał w poniedziałek, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w listopadzie 2007 r. w stosunku do ubiegłego miesiąca o 0,3 proc. i wyniosło 5.233,4 tys. osób. "Pomimo że dynamika zatrudnienia w listopadzie uległa nieznacznemu spowolnieniu w stosunku do października br

Olsztyński ratusz zatrudni 14 bezrobotnych jako gońców

Według rzeczniczki prasowej urzędu miasta Anety Szpaderskiej zatrudnienie gońców urzędowych niesie ze sobą korzyści głównie dla mieszkańców. - Przede wszystkim mieszkańcy miasta będą krócej czekali na otrzymanie informacji zwrotnej z urzędu, która będzie dostarczana zaraz po jej wytworzeniu

Aaaa handlowca zatrudnię

Z danych serwisu rekrutacyjnego GazetaPraca.pl wynika, że w 2013 r. w internecie to właśnie wakatów dla handlowców było najwięcej - niemal 50 tys. To o blisko 8 tys. ogłoszeń więcej niż w całym 2012 r. Ale jak się okazuje pracodawcy szukali osób do pracy w sprzedaży także za pośrednictwem urzędów pr

Dell zatrudni więcej niż planował

ogóle możliwe? Już teraz wiadomo, że w tym roku rozpocznie pracę trzech kooperantów Della. Są to firmy: * RR Donnelly (produkuje myszki i klawiatury), * Flextronics (firma logistyczna), * Gandon Logistics (wykonuje napisy i nadruki na wyrobach Della). Dwie pierwsze zatrudnią w sumie 700 osób. Trzecia

Boni: W 2009 roku spadnie dynamika zatrudnienia

- Nie wierzę w radykalny wzrost bezrobocia. Oczekujemy, że będą zwolnienia, ale nie spodziewamy się, aby pracę straciło bardzo dużo osób - powiedział minister. Podkreślił, że zahamowanie przyrostu zatrudnienia nie musi oznaczać dramatycznego wzrostu bezrobocia. - Należy zauważyć, że w ostatnich

Wskaźnik zatrudnienia

zatrudnienia oznacza udział pracujących w ogólnej liczbie ludności w wieku 15 lat i więcej.(stopa zatrudnienia, współczynnik zatrudnienia)

Microsoft gwałtownie zwiększa zatrudnienie

Tylko w centrali firmy w Redmond (i okolicach) zatrudnienie znalazło kolejne 3 938 osób - obecnie pracuje ich tam 33 333. Na całym świecie (włącznie z Redmond) Microsoft ma 71 553 pracowników. W bieżącym roku podatkowym firma zapowiedziała zatrudnienie kolejnych 4-5 tysięcy osób. Wzrost

Finał Kampanii Zatrudnij Niepełnosprawnego, Warszawa

bieguna południowego, podczas panelu dyskusyjnego w trakcie finału kampanii I Społecznej Ogólnopolskiej Kampanii Zatrudnij Niepełnosprawnego zorganizowanej przez Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości i Business Centre Club. Kampania budziła ogromne zainteresowanie w regionach wśród pracodawców. Za

Zakończyło się Francuskie Forum na rzecz zatrudnienia

proponowane podczas forum były bardzo zróżnicowane: pod względem przygotowania zawodowego kandydatów, sektorów gospodarki, wymogów co do znajomości języka francuskiego, a także miejsca zatrudnienia. Wśród wystawców Francuskich Dni Kariery dominowały firmy francuskie poszukujące pracowników do pracy w Polsce

Nie zatrudnią i będą zwalniać

. szefów mówi, że będzie pensje obniżać. - Dalekie od optymistycznych oczekiwania przedsiębiorców odzwierciedlają się nie tylko w mniej korzystnych prognozach dotyczących płac i zatrudnienia, ale i w rosnącym popycie na pracę tymczasową - mówi Michał Gorzelak, główny specjalista wydziału informacji

BONJOUR KARIERO !. Forum na rzecz zatrudnienia

Forum jest odpowiedzią wobec zmian zachodzących na rynku pracy w Polsce wynikających między innymi z otwarcia rynków europejskich oraz nowych perspektyw kariery dla Polaków. Równolegle do targów prezentujących oferty zatrudnienia i staży, forum podejmie tematykę współpracy pomiędzy uczelnią i

Nowe formy zatrudnienia a ocena pracowników

brać pod uwagę czynniki takie, jak sposób zatrudnienia oraz fizyczną odległość od pracodawcy. Umowy stałe a czasowe Umowy czasowe to nie tylko umowy zlecenia i umowy o dzieło, ale też części etatów oraz wszelkiego rodzaju działania projektowe. Wszystkie je cechuje dużo mniejsze poczucie stabilizacji, a

"Express do zatrudnienia" czyli jak Małopolska walczy z bezrobociem

Europejskiego Funduszu Społecznego. Od 1 listopada 2013 roku, partner projektu, firma Ingeus prowadzi aktywizację 1 tys. osób długotrwale bezrobotnych w powiatach: tarnowskim, dąbrowskim, oświęcimskim, chrzanowskim, gorlickim i w mieście Nowy Sącz. Celem projektu jest zatrudnienie i utrzymanie pracy przez 35

Ile i komu płacą agencje zatrudnienia

W Polsce praca tymczasowa często kojarzy się tylko z branżą produkcyjną i przetwórczą, które w sezonie potrzebują większej liczby niewykwalifikowanych pracowników. Ale agencje zatrudnienia mają też sporo propozycji dla specjalistów. Kto i na jaką pracę może liczyć? Obecnie z usług agencji

Aaaaaamatora zatrudnię

policję. Na miejscu funkcjonariusze poinformowali go, że pracownicy, których zatrudnił do budowy domu, zostali zatrzymani na prośbę sąsiadów. Budowlańcy zrobili sobie imprezę w nieukończonej posiadłości Sobczaka, ale nad ranem na skutek różnicy zdań pijane towarzystwo się pobiło. W ruch poszły nie tylko

Informatyków zatrudnię. Gdzie szukać pracy w IT?

otwarcie kolejnego biura - w Łodzi. - Do naszych oddziałów chcemy zatrudnić m.in. specjalistów utrzymania aplikacji, specjalistów budowy i rozwoju aplikacji oraz konsultantów znających się na obsłudze systemu do zarządzania przedsiębiorstwem SAP - wymienia jednym tchem Anna Marciniak z HP Polska. Dodaje

BH zaprzecza plotkom o dużej redukcji zatrudnienia

"Podczas wizyty szefa Citi w Polsce nie było mowy o drastycznych redukcjach zatrudnienia" - powiedziała w piątek PAP Charuba-Chadryś. Piątkowa prasa informowała, że według nieoficjalnych informacji w 2008 roku w Banku Handlowym będzie wdrożony plan oszczędnościowy zakładający zwolnienie

Gdzie jest praca dla nauczycieli? Sprawdzamy, kto chce ich zatrudnić

bez Karty Nauczyciela - zaznacza Mateusz Krajewski, wiceprezes Fundacji Familijny Poznań, która prowadzi szkoły i przedszkola w kilku miastach w Polsce. To zresztą tylko część zapotrzebowania fundacji. W Poznaniu oprócz pracowników żłobków zatrudni też nauczycieli przedszkolnych w wymiarze 3/4 lub 7/8

Warunki zatrudnienia osoby niepełnoletniej - opinia prawna

Stan faktyczny Czy można zatrudnić osobę która nie ukończyła 17 lat ale nie w celu przygotowania do zawodu, tylko na zwykła umowę o pracę? Czy jeżeli chodzi o urlop to są jakieś różnice w stosunku do dorosłego? Proszę zwrócić moją uwagę na ewentualne różnice w zatrudnianiu niepełnoletnich. Opinia

Sejm odrzucił projekt Narodowego Programu Zatrudnienia przygotowany przez PiS

Według projektodawców celem Narodowego Programu Zatrudnienia (NPZ) miało być stworzenie rozwiązań prawnych, które wspierałyby tworzenie miejsc pracy oraz rozwój przedsiębiorczości ludzi młodych.Co proponowali posłowie PiS? Przedsiębiorcom m.in. możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów

Elastyczne formy zatrudnienia

Formy zatrudnienia różniące się od tradycyjnego, sztywnego modelu pracy (umowa o pracę, pełen etat, praca wykonywana w siedzibie pracodawcy) nietypowym:miejscem pracy (np. telepraca),czasem pracy (np. praca w niepełnym wymiarze czasu),stosunkiem pracy (np. umowa zlecenia, umowa o dzieło),zakresem

Zatrudnij się w handlu przed świętami

możemy dać zatrudnienie od zaraz - mówi Karol Romecki z Progresu. Znalezienie tylu rąk do pracy nie jest jednak łatwe. Na rynku brakuje chętnych. W poprzednich latach do przedświątecznych prac garnęły się osoby bezrobotne i studenci. Dziś sytuacja się zmieniła. Coraz mniej bydgoszczan nie ma etatu. A

Potencjał pracowników zatrudnienia zewnętrznego

bardziej elastycznej struktury zatrudnienia, pozwalającej na utrzymywanie stałych, niskich kosztów, a w efekcie - na osiągnięcie więcej, mniejszym nakładem. Pracodawcy nie mają już możliwości swobodnego działania ani środków, by zwiększać liczbę pracowników stałych. Zamiast tego, muszą wykształcić

23 sierpnia, Zatrudnij niepełnosprawnego - ostatnia szansa, Warszawa

kierownik projektu Zatrudnij Niepełnosprawnego. Padały również pytania o to w jaki sposób i gdzie szukać osób niepełnosprawnych chętnych do pracy. Pracodawcy, którzy dają prace osobom niepełnosprawnym zwracali uwagę na ich ponad przeciętną motywację, zaangażowanie oraz na budowanie pozytywnego wizerunku

Kryzys w zatrudnieniu może potrwać 6-8 lat

- Wiemy na podstawie wcześniejszych kryzysów, że zatrudnienie odzyskuje poziom sprzed kryzysu z opóźnieniem 4-5 lat (licząc od momentu poprawy koniunktury). To oznacza, że świat może czekać kryzys zatrudnienia i ochrony socjalnej trwający 6-8 lat - oświadczył Somavia, przedstawiając swój raport na

Mafijnego kuriera zatrudnię

Jedno z ogłoszeń dotyczy posady kuriera słynnej włoskiej mafii - Cosa Nostry. "Pracodawca" szukał trzech kierowców, najlepiej z własnym środkiem transportu. Do ich zdań należałoby odbieranie "cennych przesyłek" z Amsterdamu i przewożenie ich do Wielkiej Brytanii. Inne dotyczyło p

Jak zatrudnić niepełnosprawnego

W zeszłym tygodniu w ramach kampanii "Sprawni w pracy" uruchomiono specjalną infolinię dla niepełnosprawnych pracowników i ich pracodawców. Dzwoniąc pod numer 0 801 801 015, można dowiedzieć się o korzyściach płynących z zatrudniania osób niepełnosprawnych, szczególnych uprawnień niep

Zatrudnij gosposię, opłaci ci się

Zapaliło się żółte światło dla wszystkich, którzy myśleli o legalnym zatrudnieniu pomocy domowej, ale odstraszały ich formalności i wysokie koszty ubezpieczenia. Rząd przyjął projekt zmiany ustawy o promocji zatrudnienia, w którym po raz pierwszy pojawia się możliwość zatrudniania gospoś do prac

Nielegalni imigranci zatrudnieni w parlamencie

Co najmniej jedną osobę - 44-letniego Nigeryjczyka - aresztowano i czeka ona na deportację. Agencja kontroli granic UKBA, ani policja nie mówią, ile osób zatrzymano ogółem, ale deportacja grozi także innym. UKBA prowadzi dochodzenie.Przed zatrudnieniem przy pracach administracyjnych, bądź

Stabilne zatrudnienie u docenionego pracodawcy

W ramach zatrudnienia zapewniamy dodatkowe ubezpieczenie na życie oraz prywatną opiekę medyczną dla pracownika i członków jego rodziny. Wszechstronny rozwój naszych pracowników jest dla nas bardzo ważny, dlatego zachęcamy wszystkich do rozwijania swoich różnorodnych pasji również po pracy

Zatrudnić niepełnosprawnych po nowemu

otwarty rynek. Utrzymano różne dofinansowanie do zatrudnienia pracownika ze względu na stopień niepełnosprawności - w przypadku osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności wynosi ono 160 proc. najniższego wynagrodzenia, z umiarkowaną niepełnosprawnością - 140 proc., a z lekką - 60 proc. Nowelizacja

Zatrudnię bodyguarda na Euro 2012

jedna. Zostać agentem nie jest łatwo. Prawdopodobieństwo zatrudnienia w zawodzie jest małe, bo wymagania są naprawdę wysokie. - Zdarza się, że naszym absolwentom składamy propozycję pracy. Wielu z nich znajduje zatrudnienie za granicą. Na przykład jeden przebywa teraz na misji wysokiego ryzyka na Haiti

Lepiej zatrudnić kogoś, kto popełnia błąd

jest zły szef. A dobry? W zachodniej kulturze biznesu taki szef powiedziałby dozorcy: "Ty jesteś odpowiedzialny za to, żeby chodnik był czysty przez całą zimę. Jak to zrobisz - czy zatrudnisz rodzinę, czy będziesz spalał śnieg palnikiem - to mnie nie interesuje". Deleguje się nie zadanie, ale

Aaaaaa magistra zatrudnię

propozycje dla pracowników fizycznych.Poprawa na rynku zatrudnienia w miastach średniej wielkości to też efekt nowego zjawiska - mobilności najbardziej wykształconych pracowników. - Etaty zwalniają doświadczeni pracownicy, którzy przenoszą się do innych miast - uważa Justyna Nita z bydgoskiego oddziału

Nauczyciele są bierni - nie robią nic, żeby zmienić zawód. Bo kto zatrudni "wredną polonistkę"?

usłyszały, że mają zbyt wysokie kwalifikacje. Kto zatrudni "wredną polonistkę"? - mówi. Rekordowe zwolnienia W podobnej sytuacji może być w tej chwili ponad 7 tys. nauczycieli, drugie tyle może mieć obcięte etaty - to szacunki Związku Nauczycielstwa Polskiego i MEN. W zeszłym roku pracę straciło

Badanie rynku pracy. Gdzie zatrudnią, gdzie zwolnią

W najbliższych miesiącach aż 40 proc. pracodawców z tego sektora chce zwiększyć zatrudnienie. Dlaczego tak się dzieje? - Konsument w Polsce jest coraz bardziej wymagający i potrzeba doświadczonych specjalistów marketingu i sprzedaży, żeby do nich dotrzeć - tłumaczy Agnieszka Lalik z firmy Hudson

Staną na głowie, żeby tylko kogoś zatrudnić

"To jest Twoja szansa!", "U nas Twoja kariera nabierze tempa", "I Ty możesz być jednym z nas!" - tak dziś zaczyna się większość ogłoszeń o pracy. W ten sposób pracodawcy chcą zachęcić fachowców do rekrutacji, bo w czasach kryzysu wielu nie chce zmieniać miejsca pracy. D

Śląskie kopalnie chcą zatrudnić ponad 1000 osób

Na przyjęcia w górnictwie musi się zgodzić Ministerstwo Gospodarki. Ale to właściwie tylko formalność, bo nowi ludzie nie zwiększą zatrudnienia w górnictwie, tylko zastąpią tych, którzy odeszli na emerytury i renty. - Musimy zachować ciągłość wydobycia, a bez nowych górników, którzy zajmą miejsca

Badanie rynku pracy. Gdzie zatrudnią, gdzie zwolnią

Mamy dobre wiadomości. Tylko 5 proc. firm uczestniczących w badaniu chce w ciągu najbliższych trzech miesiącach zwolnić pracowników. Zatrudnienie nowych ludzi planuje aż 35 proc. pracodawców! Jednak nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej - firmy z większości branż nie przewidują żadnych

Badanie rynku pracy. Gdzie zatrudnią, gdzie zwolnią

Job Index jest badaniem rynku pracy, które co trzy miesiące robi firma doradztwa personalnego Hudson Global Resources. Biorą w nim udział krajowe i międzynarodowe firmy działające na polskim rynku, które pytane są o plany dotyczące zatrudnienia (gdzie będą zatrudniać, gdzie raczej zwalniać). W

Sportowca zatrudnię. Zapłacę w złotówkach

zajmujących się zatrudnianiem koszykarzy w polskich klubach: - Na młodego, dwudziestokilkuletniego zawodnika ze Stanów Zjednoczonych trzeba wydać miesięcznie od 8 do 10 tys. dolarów. To standardowa cena. Co to oznacza dla klubu, który takiego gracza zatrudnił na podstawie kontraktu? Latem, kiedy podpisywane

Ofensywa Alior Banku: zatrudnią 1100 osób

fachowcy odejdą. Co na to inne banki? W większości trwają rekrutacje - od kilku do kilkudziesięciu osób na różne stanowiska. W całej Polsce w tej chwili kilkanaście banków oferuje kilkaset miejsc pracy. I tak np. Polbank zatrudni w oddziałach 45 osób. Eurobank przyjmie 38 osób, a 25 propozycji pracy lub

Zgoda na zmianę warunków zatrudnienia

treści umowy o pracę była zaakceptowana przez obydwie strony stosunku pracy. Tak więc porozumienie takie uzyskuje moc prawną wtedy, kiedy pracownik wyrazi zgodę na zmianę swoich warunków zatrudnienia. Pamiętać należy, że pracodawca nie może samodzielnie dokonać takiego porozumienia, kiedy pracownik nie

Amerykański koncern TRW zwiększa zatrudnienie

zostało objęte Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. W zamian za uzyskane ulgi zobowiązaliśmy się zainwestować 35 milionów dolarów i zwiększyć zatrudnienie do 3897 pracowników. Pierwszą obietnicę spełniliśmy już prawie w połowie, bo rozbudowa zakładu poduszek powietrznych przy ul. Rolniczej pochłonęła

Ile urlopu nam przysługuje?

przybywa. Liczba dni urlopowych zależy od stażu pracy. 20 dni - gdy wynosi on mniej niż 10 lat. 26 dni - gdy wynosi co najmniej 10 lat. Do okresu zatrudnienia wlicza się wszystkie przepracowane lata. Ponadto do stażu pracy doliczamy okres nauki, w tym 3 lata dla szkoły zawodowej, 5 lat dla średniej

Koszt zatrudnienia

To część kosztów pracy, bezpośrednich i pośrednich, które są brane pod uwagę w procesie wyliczania kosztu zapełnienia wakatu. Koszty bezpośrednie obejmują m.in.: ogłoszenie, opłaty firm rekrutacyjnych, przekazywanie charakterystyk kandydatów do rozpatrzenia, koszty kredytowania i sprawdzania referen

Gwarancje zatrudnienia w Jelfie

Jelfie zakończyło negocjacje z Litwinami na temat pakietu socjalnego dla załogi. Anna Mularczyk, dyrektor biura zarządu Jelfy, potwierdza: - Związki podpisały porozumienie dotyczące spraw pracowniczych i socjalnych. Związkowcy domagali się m.in. dziesięcioletnich gwarancji zatrudnienia, świątecznej

Zatrudnienie młodocianego poniżej 16 roku życia

; przedstawienia pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Natomiast w przypadku młodocianego, który nie ukończył gimnazjum, wymagane jest uzyskanie zezwolenia dyrektora gimnazjum, w którego obwodzie mieszka ta osoba, na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą. Młodociany może być zatrudniony na

The Sun zatrudnił dziennikarzy z Polski na czas Euro 2008

Jeff Webster odpowiedzialny w "The Sun" za polską wersję gazety w wywiadzie dla Metra potwierdził, że gazeta sprowadziła kilku dziennikarzy z Polski, żeby pomogli przy przygotowywaniu relacji z turnieju : - Ze względu na brak brytyjskich drużyn na tych mistrzostwach będziemy trzymać kci

Prawie 30 mln mieszkańców USA ma niepełne zatrudnienie

ustalił sondaż Gallupa, wydają o 36 procent mniej pieniędzy niż zatrudnieni w pełnym wymiarze. Odbija się to na gospodarce, gdyż konsumpcja indywidualna stanowi około 70 procent aktywności ekonomicznej w USA.Niepełnozatrudnieni mają też gorszy dostęp do ochrony zdrowia i mają bardziej pesymistyczne

Mazowsze. Kontrole legalności zatrudnienia

zatrzymani tylko w Siedlcach (49) i Radomiu (jedna osoba). Wszystkich deportowano z Polski. Oprócz tego policja pracy wysłała do sądów prawie 800 wniosków, połowa dotyczyła ukarania firm, które nielegalnie zatrudniały obcokrajowców. W trakcie kontroli pracodawcy zalegalizowali zatrudnienie 375 osób i

MRR chce zwiększyć zatrudnienie na wsi do 54 proc.

"Chcemy również zwiększyć odsetek ludności na obszarach wiejskich, korzystających z kanalizacji, z obecnych 18 proc. do 75 proc. w przyszłości" - poinformował na wtorkowej konferencji prasowej wiceminister rozwoju regionalnego Jerzy Kwieciński. Środki na realizację tych zadań mają pochodzi

Redukcje zatrudnienia w Hucie Królewska

poniedziałek rzecznik Mittal Steel Poland, Andrzej Krzyształowski. Dodał, że redukcja zatrudnienia dotknie osoby z różnych wydziałów - od administracji, poprzez służby pomocnicze, po pracowników produkcyjnych. Zwolnienia związane są ze znaczącym zmniejszeniem zamówień na produkty tzw. walcowni średnio-małej i

Małopolska najbardziej innowacyjna w walce z bezrobociem

, tarnowskiego i miasta Nowy Sącz. Pieniądze publiczne, agencja pośrednictwa prywatna Zlecanie usług aktywizacyjnych podmiotom zewnętrznym to nowy instrument wprowadzony przez wprowadzoną w maju 2014 r. nowelizację Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ministerstwo Pracy i Polityki

Kto zatrudni zwolnionych?

-Tworzyńska. - Robiliśmy już podobne rzeczy, ale nie na taką skalę. Przy grupie 20 zwykłych pracowników proponujemy cenę ok. 200 zł od osoby. Oferta obejmuje podstawowe rzeczy jak napisanie CV, trening autoprezentacji oraz ewentualne szukanie pracy, ale bez gwarancji zatrudnienia - zastrzega Kurpiewska.

Mity pracy tymczasowej

tymczasowej - jak to bywa z mniejszym złem, broni się sama. Oto mity, z którymi chcę powalczyć . 1. Praca za darmo. Praca tymczasowa często dotyczy zatrudnienia na stanowiskach niższego szczebla, w przypadku których wynagrodzenie jest niskie (chociaż to się zmienia - patrz punkt ostatni). Nie oznacza to

Poszatkowany rynek pracy

. Pociesza fakt, że - według danych agencji zatrudnienia Work Service - zwiększenie zatrudnienia planują firmy z całego kraju, ale tempo jest już wyraźnie zróżnicowane. Na Podkarpaciu zamierza robić to co ósmy pracodawca, w pozostałych wschodnich województwach co piąty. Dla porównania w centrum kraju nowych

"Śmieciówki" na celowniku PIP w 2016 r.

na czas określony i nieokreślony wymuszą większą liczbę kontroli prawidłowości zawierania umów. Umowa na czas określony nie może być bowiem zawarta bez wyraźnej konieczności. Z informacji GIP wynika jednak, że przy obecnym stanie zatrudnienia realizacja kontroli w tym obszarze może być kłopotliwa

Najwyższa Izba Kontroli i Państwowa Inspekcja Pracy wspólnie strzegły praw pracowniczych

, jednostki samorządu terytorialnego, spółki Skarbu Państwa oraz spółki komunalne - czytamy w komunikacie NIK. Poinformowano w nim także, że prezes Izby Krzysztof Kwiatkowski, na spotkaniu z Głównym Inspektorem Pracy Iwoną Hickiewicz, zapowiedział zbadanie zatrudnienia w jednostkach sektora finansów

[11-12.05.2015] Trójmiejskie Targi Pracy 2015

niektóre firmy, na przykład Platan, Staples czy Wipro przewidują zatrudnienie 100 - 300 osób w okresie przyszłych kilkunastu miesięcy. Wystawcy Trójmiejskich Targów Pracy 2015 to nie tylko przedsiębiorcy, lecz również instytucje publiczne W tym roku gościmy m.in. Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku, Ochotnicze

Badanie rynku pracy. Gdzie zatrudnią, gdzie zwolnią

Najbardziej optymistyczna jest branża informatyczna. Połowa firm chce w ciągu najbliższych trzech miesięcy przyjąć nowych ludzi, co spowoduje aż 7-proc. wzrost zatrudnienia w tym sektorze. - To efekt przenoszenia centrów obsługi i działów rozwoju z Europy Zachodniej do Polski. Mamy świetnych

Polski informatyk nigdzie się nie wybiera?

pracodawcy. Większość pomysłów przyszła do nas z Zachodu. Międzynarodowe korporacje standaryzują warunki zatrudnienia, dzięki czemu rozwiązania uważane do tej pory za egzotyczne z powodzeniem zadomawiają się na naszym rynku. Konsekwencje? Już nie trzeba wyjeżdżać za granicę, żeby poczuć się jak w Dolinie

Rekordowy kwartał dla agencji pracy tymczasowej

Dziś w Polsce działa ponad 5,6 tys. podmiotów o zróżnicowanej formie prawnej, sklasyfikowanych pod względem profilu działalności gospodarczej jako agencje zatrudnienia (dane: KRS). Z tak dużą liczbą firm zajmujących się w rozmaity sposób rekrutacją zajmujemy w Europie jedno z czołowych miejsc

Co czwarta firma chce zatrudniać

udział w badaniu były raczej wstrzemięźliwe w tworzeniu nowych miejsc pracy - podkreśliła. Według niej drugą dużą grupą rozwijających się pracodawców są firmy opierające się na kapitale zagranicznym. - Blisko połowa z nich będzie zwiększać zatrudnienie - mówiła Bulik. Zatrudnienie wzrośnie w całym kraju

zatrudnienie - ogłoszenia z GazetaPraca.pl

zatrudnienie

Zatrudnienie (praca w sensie prawnym), jest umową między dwiema stronami, pierwszą będącą pracodawcą i drugą zwaną pracownikiem. Stosunek między obiema stronami regulowany jest Kodeksem pracy. W ujęciu ekonomicznym pracodawca układa wydajne zajęcie, przeważnie z zamiarem tworzenia zysku, a pracownik wnosi swoją pracę do tego przedsięwzięcia, zwykle w rewanżu otrzymując pensję.Zatrudnienie

więcej o zatrudnienie na pl.wikipedia.org