zasiłek przedemerytalny ile wynosi

Bartosz Sendrowicz

Kogo nie można zwolnić

Kogo nie można zwolnić

Pracodawcy zwalniając pracowników, nie zawsze postępują zgodnie z prawem. Warto wiedzieć, co chroni przed zwolnieniem z pracy

Niższe świadczenie przedemerytalne i ostrzejsze kryteria

Jedno świadczenie przedemerytalne zamiast obecnych dwóch: zasiłku i świadczenia będzie wypłacane nowym zasiłkobiorcom o odpowiednim wieku i stażu pracy, zwolnionym z przyczyn zakładu pracy - postanowili w środę posłowie z komisji polityki społecznej.

Gdy pracodawca zwalnia

Firmy zwalniają pracowników! Boisz się, że i ty stracisz pracę? Sprawdź, kiedy i kogo nie można zwolnić, a na jakich warunkach warto odejść

Informator "Gazety" o nowych świadczeniach przedemerytalnych

proc. mniej). Skąd te kwoty i od czego zależy, ile dostaniesz pieniędzy? Świadczenie przedemerytalne to 80 proc. twojej przyszłej emerytury (tę kwotę wyliczą ci w ZUS). Nie może jednak być niższe niż 120 proc. zasiłku dla bezrobotnych (zasiłek to 503,20 zł, czyli minimalne świadczenie wynosi właśnie

Ile można dorobić na emeryturze?

Jesteś emerytem lub rencistą? Otrzymujesz świadczenie lub zasiłek przedemerytalny, rentę rodzinną lub socjalną, zasiłek z pomocy społecznej albo dla bezrobotnych? Dorabiasz? Chcesz dorobić? To sprawdź, jak dorabiać bezpiecznie. Wyjaśniamy, kto i kiedy może dorabiać bezkarnie, kiedy mogą zmniejszyć

Komu wcześniejsza emerytura, komu pomostówka?

. Zasady przechodzenia na świadczenie przedemerytalne określa ustawa z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (DzU nr 120, poz. 1252).O świadczenie może wystąpić osoba mająca status bezrobotnej, która:- pobierała zasiłek dla bezrobotnych przez co najmniej 6 miesięcy, a po upływie tego okresu

Blaski i cienie pracy na swoim

, możemy się spodziewać niższej emerytury; 95 proc. samozatrudnionych deklaruje najniższą podstawę do odprowadzania składek ubezpieczeniowych. - Tracimy prawo do wcześniejszej emerytury i zasiłku przedemerytalnego. Aby zyskać takie świadczenie, musimy być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.

Nowy system świadczeń rodzinnych

podstawie tzw. hektara przeliczeniowego. Przyjmuje się, że miesięczny dochód z takiego hektara wynosi tyle, ile połowa progu dochodowego - a więc 252 zł. Prawo do nowego zasiłku rodzinnego przysługuje ci, jeśli masz nie więcej niż dwa hektary przeliczeniowe (2 x 252 zł daje 504 zł). Komu nie przysługuje

Rewolucja w zasiłkach rodzinnych

. Wypłacany przez dwa lub trzy lata (ciąża mnoga, samotny rodzic) albo przez sześć lat (dziecko niepełnosprawne). Wynosi 318,10 zł dla osoby zamężnej lub 505,80 zł dla samotnego rodzica (lub na trzecie dziecko). Po 1 maja 2004. Ten zasiłek zniknie! Ale pojawi się dodatek z tytułu urlopu wychowawczego

Ile ci się należy za dziecko

Możesz starać się o zasiłek rodzinny i dodatki do niego (świadczenia rodzinne). Zasiłek rodzinny to podstawa. Dopiero wtedy, gdy należy ci się zasiłek, możesz się starać o inne dodatki. Przysługuje, gdy dochód na osobę w rodzinie wynosi do: 504 zł netto, 583 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko

Dyskryminacja po polsku

Dyskryminacja po polsku

. Nie walczyła o przywrócenie do pracy. Znalazła zatrudnienie w innym radiu. Pensja niższa niż zasiłek Na drugim miejscu w niechlubnym rankingu dyskryminowanych w pracy znaleźli się niepełnosprawni. Wskazało na nich 40 proc. badanych Polaków. Ich problem stanowią mniej atrakcyjne rodzaje umów, niższe

Jak tu się żenić, gdy pracy nie ma?

Jak tu się żenić, gdy pracy nie ma?

znajdzie pracy, to i tak jest w bezpiecznej sytuacji. Do emerytury zostały mu tylko trzy lata. Pójdzie na zasiłek przedemerytalny. Odszkodowanie - 60 tys. zł - zamierzają trzymać na czarną godzinę. Danuta Kowalczyk zastanawia się: - Może część tych pieniędzy od razu przeznaczymy na spłatę wszystkich

Zwolnienia - poradnik dla pracowników i pracodawców

pracujesz i czy masz umowę na czas nieokreślony, określony czy próbny. Wypowiedzenie umowy na okres próbny trwa: trzy dni, jeżeli umowa jest zawarta na dwa tygodnie tydzień, gdy okres próbny jest dłuższy niż dwa tygodnie dwa tygodnie, kiedy okres próbny wynosi trzy miesiące A jak wypowiadać umowę na

Brakuje pieniędzy na emerytury

Brakuje pieniędzy na emerytury

mld zł rocznie, a na świadczenia kolejarzy ponad 500 mln zł. W sumie wcześniejsze emerytury kosztują budżet państwa ponad 16 mld rocznie. Dodatkowe 4 mld zł idą na świadczenia przedemerytalne. Waloryzacja i demografia ZUS przyznaje, że na czarne prognozy wpływ miały też ubiegłoroczne zmiany prawne

zasiłek przedemerytalny ile wynosi - ogłoszenia z GazetaPraca.pl

Zasiłek

emeryturę lub rentę. Zasiłek pogrzebowy przysługuje rodzinie zmarłego w wysokości 200% przeciętnego wynagrodzenia. W okresie od marca do maja 2008 jego wysokość wynosiła 5799,66 zł a od grudnia 2010 do lutego 2011 wynosi 6406,16 złotych. Od 1 marca 2011 wynosi 4000 zł.Zasiłki pogrzebowe w Polsce są jednymi

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny – jedno ze świadczeń rodzinnych, którego celem jest częściowe pokrycie wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Do zasiłku pielęgnacyjnego uprawnione

Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny – zasiłek, mający na celu częściowe pokrycie wydatków związanych utrzymaniem dziecka. Zasady ustalania uprawnień i wypłaty zasiłku rodzinnego reguluje ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.Zasiłek rodzinny przysługuje: rodzicom, jednemu z rodziców

Dodatek pielęgnacyjny

ograniczonej zdolności do samodzielnego funkcjonowania. Wysokość tego świadczenia wynosi 203,50 zł miesięcznie (marzec 2013).Dodatek pielęgnacyjny przysługuje: osobie uprawnionej do renty/emerytury, jeśli została ona uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz samodzielnej egzystencji, osobie

Przygotowanie zawodowe

nawiązania stosunku pracy. Przygotowanie zawodowe ma na celu ułatwienie ponownego wejścia na rynek pracy osobom, które utraciły pracę i mają niskie lub nieaktualne kwalifikacje zawodowe.Okres odbywania przygotowania zawodowego wynosi: od 3 do 6 miesięcy - przyuczenie do pracy, od 12 do 18 miesięcy

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.