zasiłek dla bezrobotnych netto

Katarzyna Pawłowska-Salińska, Marta Piątkowska

Zasiłek dla bezrobotnych i co jeszcze? Co się należy zwolnionym z pracy

Zasiłek dla bezrobotnych i co jeszcze? Co się należy zwolnionym z pracy

Zwolnili cię z pracy? Jesteś bezrobotny? Sprawdź, czy przysługuje ci zasiłek i na jaką pomoc możesz jeszcze liczyć

Niemcy: Co czwarty mieszkaniec pracuje w sektorze niskich płac

Niemal co czwarty mieszkaniec Niemiec pracuje w sektorze niskich płac, a 7,6 miliona pobiera świadczenia socjalne zapewniające minimum egzystencji - alarmują eksperci niemieckiej Narodowej Konferencji ds. Ubóstwa (nak) w opublikowanym we wtorek raporcie.

Czy warto się szkolić?

Przychodzi baba do pośredniaka odc. 27. Nasza dziennikarka zarejestrowana przez pół roku jako bezrobotna w stołecznym urzędzie pracy wyszukała wiele przepisów, które utrudniają bezrobotnym życie. Także czytelnicy "Gazety" pomagają znajdować prawne nonsensy.

Rząd ogranicza biurokrację w pracy

Rząd ogranicza biurokrację w pracy

pracownika. Tak działające przepisy krytykowano wielokrotnie. Po pierwsze, narzucały na firmy dodatkowe obowiązki. Po drugie, zniechęcały czasem bezrobotnych do szukania pracy poza miejscem zamieszkania, gdyż dochód netto był obniżany o dodatkowy podatek. Nowe rozwiązanie z jednej strony odciąży pracodawcę

Zwolnili i co teraz?

Zwolnili i co teraz?

będą: dowód osobisty, świadectwa ukończenia ostatniej szkoły, świadectwa pracy lub umów cywilnoprawnych. Rejestracja trwa kilkanaście minut, a dzięki temu jest się ubezpieczonym i można iść do lekarza. Jeśli spełnia się warunki, wypłacony będzie zasiłek. Przez pierwsze trzy miesiące to 711 zł netto

Staż z urzędu pracy

W samym tylko województwie śląskim stażystów w 2009 roku było prawie 24 tys. Każdy z nich otrzymywał miesięczne wynagrodzenie w wysokości 890 zł brutto, czyli około 750 zł netto. Ponieważ podstawowym celem stażu jest aktywizacja osób bezrobotnych, wymiernym wskaźnikiem ich efektywności powinna być

Godnie, czyli ile?

Godnie, czyli ile?

inaczej wypadłabym z rejestru bezrobotnych i straciła prawo do opieki zdrowotnej i zasiłek. Za swoją pensję wynajmuję pokój w Raszynie - 500 zł, opłacam przejazdy - 100 zł, czasami kupię sobie coś do ubrania, ale nie wydaję na to więcej niż 200 zł miesięcznie. Mam też dobry układ z pracodawcą, bo mogę

Rewolucja w zasiłkach rodzinnych

zasada: dostaną go tylko te osoby, które mają prawo do zasiłku rodzinnego (kryterium dochodowe!). Ważne! Dodatek przysługuje matce lub ojcu albo prawnemu opiekunowi, także faktycznemu opiekunowi dziecka. Zasiłek okresowy z pomocy społecznej Jak jest teraz. To zasiłek dla osób bezrobotnych, samotnie

Rok 2011 na rynku pracy

Rok 2011 na rynku pracy

szkolenia dla bezrobotnych. Jeżeli nie ma na nie środków, liczba Polaków na zasiłku rośnie. Pomysł ministra skrytykowali specjaliści. W rozmowie z ?Gazetą? prof. Mieczysław Kabaj mówił, że to krok w tył, jeżeli chodzi o aktywną politykę rynku pracy i dodał: - Dyrektorzy urzędów pracy obliczyli, że na skutek

Ile można dorobić na emeryturze?

Jesteś emerytem lub rencistą? Otrzymujesz świadczenie lub zasiłek przedemerytalny, rentę rodzinną lub socjalną, zasiłek z pomocy społecznej albo dla bezrobotnych? Dorabiasz? Chcesz dorobić? To sprawdź, jak dorabiać bezpiecznie. Wyjaśniamy, kto i kiedy może dorabiać bezkarnie, kiedy mogą zmniejszyć

Nowy system świadczeń rodzinnych

, alimenty, ekwiwalenty, ryczałty i diety. Muszą to być dochody netto (czyli po odliczeniu podatku i różnych składek). Najlepiej wyciągnąć je z rozliczenia rocznego dla urzędu skarbowego (zresztą urząd ma obowiązek wydać ci takie zaświadczenie na odpowiednim druku). To ważne! Składając wniosek o zasiłek w

Nadchodzi era 1,5 tys. zł

Nadchodzi era 1,5 tys. zł

Własna firma - zobacz jak założyć własną działalność gospodarczą "Były budowlaniec szuka pracy" - takiej treści ogłoszenia naklejał na warszawskich przystankach 30-letni Adam Kaczorowski. Jeszcze dwa miesiące temu jako murarz-tynkarz zarabiał 3 tys. netto. Dziś nieliczne firmy budowlane

Jest praca dla ministra

efektywnością. A efektywność to nie liczba kursów aktywizujących dla osób bezrobotnych zmuszonych do przyjścia na szkolenia. Musi być wprowadzony wskaźnik, który po określonym czasie pokaże efekty ich pracy, tzn. ile każdy pracownik znalazł ofert pracy, z których skorzystali bezrobotni.Mniejsze zasiłkiprof

Śląska lista płac

średnio grafik komputerowy, który na czarno pracuje dla kilku śląskich agencji reklamowych 1800 zł netto - bezrobotny absolwent Politechniki Śląskiej bez prawa do zasiłku. W swoim domu udziela lekcji angielskiego (bierze po 25 zł za godz.) 1800-2000 zł na rękę - tyle średnio wyciąga właściciel

Rodaku, zrób to sam

zawsze domaganie się od rządu, żeby zwiększył zasiłki dla bezrobotnych i utrzymywał nierentowne zakłady. I od przedsiębiorców, żeby utrzymywali zbędne miejsca pracy. Nie tędy droga. Obok tzw. wrażliwych są na szczęście osoby, które naprawdę mają coś do powiedzenia na ten temat - np. siostra Małgorzata

Trzeba zmienić kodeks pracy. Ale jak?

się popatrzy na skłonność bezrobotnych do poszukiwania pracy, to okazuje się, że ona jest największa wtedy, kiedy kończy się zasiłek. Podobny mechanizm występuje przy długich wypowiedzeniach - więc raczej należy je zmniejszać, niż różnicować. Proponuję, by zostały zachowane dwa okresy wypowiedzenia

Brutto - netto na Wyspach

Do opodatkowanych dochodów należą:- zarobki,- dochody z nieruchomości,- zasiłki chorobowe,- świadczenia z tytułu niezdolności do pracy, oprócz pierwszych 28 tygodni,- zasiłek macierzyński,- zasiłek dla bezrobotnych,- emerytury,- inne świadczenia opieki społecznej,- oprocentowanie lokat

zasiłek dla bezrobotnych netto - ogłoszenia z GazetaPraca.pl

Zasiłek

pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie. Zasiłek dla bezrobotnychBezrobotni otrzymują zasiłek w wysokości 742,10 zł brutto przez pierwsze 3 miesiące i 582,70 zł brutto przez resztę uprawnionego okresu. Wyższy zasiłek otrzymają także ci bezrobotni, którym przyznano go do końca ubiegłego roku. Od 1

Zasiłek stały

Zasiłek stały - forma pieniężnego świadczenia z pomocy społecznej. Jest to świadczenie obligatoryjne (obowiązkowe), które przysługuje na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej.Zasiłek stały przysługuje: osobie samotnie gospodarującej, która jest całkowicie niezdolna do pracy z powodu wieku

Transfer budżetowy

socjalnych (zasiłek dla bezrobotnych, emerytura, renta itp.), dotacje i subwencje ale również wpłaty do budżetu (rządowego czy samorządowego) podatków i różnych opłat.

Prewencja rentowa

Prewencja rentowa - działanie prowadzone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych mające na celu leczenie ludzi pobierających od dłuższego czasu (min. 30 dni) zasiłek dla bezrobotnych i mających realną szansę na odzyskanie zdolności do pracy. Najczęściej są to ludzie cierpiący na choroby układu

Funkcje socjalne państwa

przy pracy. Świadczenia z ubezpieczenia społecznego związane z macierzyństwem i opieka nad dzieckiem obejmują zasiłek w czasie urlopu macierzyńskiego, zasiłek porodowy, zasiłek wychowawczy, zasiłek opiekuńczy. Świadczenia dla ludzi starych i niezdolnych do pracy są to: emerytury, renty inwalidzkie, renty

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.