zarobki nauczycieli tabela

Izabela Piechota, Sedlak&Sedlak

Przywileje wybranych grup zawodowych w Polsce

Przywileje wybranych grup zawodowych w Polsce

Przywileje grup zawodowych to temat, którego poruszanie zawsze budzi wielkie emocje, a projekty zmian w tym zakresie są szeroko komentowane. Głosy wielu obserwatorów mówią o przywilejach zawodowych jako reliktach poprzedniego systemu, grupy zawodowe żywo argumentują zasadność takich rozwiązań, ekonomiści wskazują na gospodarcze ich skutki, a prawodawcy zdają się lawirować między argumentami wszystkich stron w obawie przed utratą poparcia politycznego.

Wynagrodzenia w nauce i szkolnictwie w 2008 roku

Przedstawiamy wyniki największego w Polsce pozarządowego badania płac . W 2008 roku uczestniczyło w nim 58 500 osób. W obliczeniach uwzględniliśmy dane 55 111 osób.

Wynagrodzenia w zależności od wykształcenia

Wykształcenie to niewątpliwie jeden z najważniejszych czynników wpływających na wysokość naszych pensji. Poziom wiedzy i umiejętności determinuje bowiem zakres obowiązków i odpowiedzialności, na podstawie których wyceniana jest praca. Przyjrzyjmy się zatem jak w ubiegłym roku wykształcenie wpływało na wysokość wynagrodzeń.

Nauczyciele

mianowanego ma ok. 80 proc. polskich nauczycieli). Nowak jest wychowawcą. Poza tym opiekuje się stażystą. W miesiącu ma 10 stałych nadgodzin. Mieszka w dość zamożnej gminie. Ile zarabia Nowak i ile dostał podwyżki w tym roku? Krok pierwszy. Spójrzmy do tabeli. Ponieważ Nowak jest nauczycielem mianowanym i

Czarna lista płac - ile zarabiamy nielegalnie?

60 gr na minutę - lektorka języka francuskiego w prywatnej szkole językowej w Warszawie. Wykonuje pracę, którą wedle dokumentów zajmuje się inny nauczyciel. Dzięki tej "kreatywnej" księgowości szkoła oszczędza na pensjach. 4 zł na godzinę - student fizyki w Warszawie za położenie gładzi

Raport o rynku pracy w USA

.), psychologii i historii. Wolniej, bo tylko o 4,5 proc., rosną pierwsze zarobki inżyniera, informatyka, menedżera. Wybierając kierunek studiów, młody Amerykanin sprawdza tabelę najwyższych zarobków. Królują na niej lekarze. Chirurg w 1997 r. zarobił 100 920 dol. (rocznie), dentysta 91 280 dol. W związku ze

Budżetówka 2004: Nauczyciele

od wynagrodzenia zasadniczego. Ile zarabia i ile dostanie podwyżki Jola Kowalska? ♦ Krok pierwszy. Spójrzmy do tabeli. Wynika z niej, że jako mianowany nauczyciel z najwyższą grupą kwalifikacji będzie miała wynagrodzenie zasadnicze 1666 zł. To daje wzrost (wciąż patrzymy do tabeli) o 49 zł

zarobki nauczycieli tabela - ogłoszenia z GazetaPraca.pl

TEFL

oraz kursów teleedukacyjnych z uwagi na mniejszą liczbę godzin przeznaczonych na praktyki nauczycielskie. Bardziej prestiżowe szkoły wymagają od nauczycieli uczestnictwa w specjalnych wewnętrznych szkoleniach metodycznych. Zarobki i warunki pracyZarobki nauczycieli zależą od wielu czynników: wykształcenia

Kazanice

wielkiego ołtarza (II poł. XV w.). Od roku 1773 wieś przeszła w posiadanie rządu pruskiego, który po roku 1789 sprzedał ją prywatnemu właścicielowi. Parafia obejmowała wsie: Kazanice, Raczek, Zielkowo i Byszwałd. Szkoła powstała we wsi w latach 1787-1797. Uczyło tutaj 3 nauczycieli katolickich. Poważne

Liceum Pedagogiczne nr 1 w Szczecinie

”, al. Piastów 12) i szkołę męską (II LO, kier. Franciszek Białous), przeniesioną 4 października 1946 na ul. Henryka Pobożnego (nazywaną „Pobożniakiem”). W następnych latach liczba szkół rosła (zob. np. tabela dotycząca szkół podstawowych) – brakowało nauczycieli. Stan organizacyjny

Sytuacja kobiet w II Rzeczypospolitej

, zobowiązywał państwa-strony do równej płacy za pracę tej samej wartości bez względu na płeć osoby ją wykonującej. W praktyce zasada równości płac nie była w Polsce przestrzegana, a różnice w zarobkach na niekorzyść kobiet były znaczące. Tygodniowe zarobki kobiet były przeciętnie dwukrotnie niższe niż zarobki

Oświata w Irlandii

, a także kontrola pracy nauczycieli. Możliwość tworzenia szkół mają osoby prywatne, władze kościelne, czy inicjatywy lokalne poszczególnych hrabstw Edukacja odbywa się w języku angielskim lub irlandzkim (irl. Gaelscoileanna).Obowiązek szkolny w Irlandii trwa od 6 do 15 roku życia. Alfabetyzm w Irlandii

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.