zapotrzebowanie na zawody

mp

Rośnie zapotrzebowanie na nianie. Zawód z przyszłością?

Rośnie zapotrzebowanie na nianie. Zawód z przyszłością?

Rok 2011 był korzystny dla niań. Rosnące trudności z zapisaniem dziecka do żłobka lub przedszkola spowodowały, że rodzice chętniej korzystali z alternatywnych form opieki, takich jak klubiki dziecięce czy usługi opiekunek.

Co z pracą dla uchodźców?

W Polsce nie ma systemu przygotowującego obcokrajowców do wejścia na rynek pracy. Nikt nie wie, w jakich zawodach jest zapotrzebowanie na pracę, pracodawcy niechętnie ich szkolą, a pomoc państwa jest ograniczona. ROZMOWA Z Karoliną Grot z Instytutu Spraw Publicznych i Zuzanną Rejmer z Polskiego Forum Migracyjnego.

Zawody o największym spadku zapotrzebowania do roku 2010:

- robotnicy obróbki skóry, - górnicy i robotnicy obróbki kamienia, - rolnicy upraw polowych, - rolnicy produkcji roślinnej i ogrodnicy, - pracownicy żeglugi i lotnictwa, - rybacy pracujący na własne potrzeby, - operatorzy maszyn hutniczych, - robotnicy produkcji wyrobów włókienniczych, odzieży i

"Barometr zawodów" wskazuje szanse na rynku pracy

"Barometr zawodów" wskazuje szanse na rynku pracy

nauczania początkowego, przedmiotów ogólnokształcących w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz nauczyciele przedszkoli. Na liście zawodów nadwyżkowych znajdują się również socjolodzy i specjaliści ds. badań społeczno-ekonomicznych, specjaliści administracji publicznej, politolodzy, historycy i

Planista produkcji

całego przedsiębiorstwa, nie tylko wybranych produktów, oraz młodszych planistów produkcji, stawiających pierwsze samodzielne kroki w tym zawodzie, zobowiązanych konsultować swoje decyzje planistyczne z bardziej doświadczonymi kolegami. Według klasyfikacji zawodów i specjalności Ministerstwa Pracy i

Telemarketer

płatna. Cierpliwość i głos Według specjalistów w ciągu ostatniego roku zmienił się rynek telemarketerów. Przede wszystkim zwiększyło się zapotrzebowanie na nich. Coraz częściej firmy korzystają z takich pracowników, tworząc działy marketingu bezpośredniego czy własne call center, gdzie czasem i

To o nich pracodawcy będą walczyć w tym roku

To o nich pracodawcy będą walczyć w tym roku

Zapotrzebowanie na zawody badane i prognozowane jest w ramach Barometru Zawodów. To ogólnopolskie zestawienie zawodów nadwyżkowych, zrównoważonych i deficytowych. Pod auspicjami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Barometr koordynuje Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Na poziomie

Roboty zastąpią ludzi

Roboty zastąpią ludzi

ciągu dwóch dekad (2000-2019) zapotrzebowanie na przedstawicieli tych zawodów wzrośnie w sumie o kilka punktów procentowych. To jedyna grupa zawodów, na które wzrośnie popyt. Dla porównania chęć firm do zatrudniania przedstawicieli zawodów "powtarzalnych" (Routine occupations) pozostanie

Jakie zawody mają przyszłość?

Jakie zawody mają przyszłość?

narządów ruchu. A w przyszłości dynamika zapotrzebowania na te zawody nie spadnie. - Oprócz tego, że starzejące się społeczeństwo będzie wymagać opieki, czeka nas wymiana pokoleniowa w zawodach medycznych - wyjaśnia Arendt. Obecnie średni wiek lekarza specjalisty to 55 lat, a pielęgniarek - według różnych

Młodzież może sprawdzić, kogo dziś brakuje na rynku pracy

Młodzież może sprawdzić, kogo dziś brakuje na rynku pracy

pracy. Skorzysta z niego także wojewódzka rada zatrudnienia, która opiniuje kierunki rozwoju kształcenia zawodowego.Badacze po raz kolejny wybrali grupy zawodów, na które jest największe zapotrzebowanie na pomorskim rynku pracy oraz grupy najbardziej deficytowe, w których pracodawcy mieli trudności w

Zawody, które mogą zniknąć

Zawody, które mogą zniknąć

Lewiatana ma świadczyć choćby taki przykład z ministerialnych dokumentów. Zawód opiekunki dziecięcej znalazł się na 16. pozycji wśród 30 zawodów, w których najczęściej poszukuje się pracowników. A w 2012 r. deficyt w tym zawodzie oszacowano na 1280 osób. - Natomiast w 2012 i 2013 roku wśród "zawodów

Wyrok, który przekreśla karierę

Wyrok, który przekreśla karierę

tego ustawa. - Zawody, które wymagają niekaralności, to te związane z służbą publiczną, czyli na przykład stanowiska urzędnicze, w administracji samorządowej, policji, straży miejskiej - wyjaśnia dr Jóźwiak. Oprócz tego identyczne zaświadczenie będą musiały przedstawić osoby ubiegające się o posadę

Praca dla młodych będzie w IT

Praca dla młodych będzie w IT

zawody zaufania publicznego. Lekarz, prawnik, czy opiekun to specjaliści, na których rośnie lub utrzymuje się popyt w Polsce i u naszych zachodnich sąsiadów. Jeden z wyższych deficytów pracowników widać w branży medycznej. W tym roku zapotrzebowanie na specjalistów z tego sektora wzrośnie o 4 punkty

Kiedy warto zmienić zawód?

Kiedy warto zmienić zawód?

rozwoju, zapotrzebowanie na nie wciąż rośnie, a do tego istnieją możliwości wykonywania tych zawodów w formie prywatnej praktyki. Czyli w perspektywie najbliższych lat tylko przedstawicielom wybranych grup zawodowych będzie dane doczekać do emerytury w wyuczonym za młodu zawodzie? - Nie formułowałbym tak

W Unii potrzeba pracowników opieki zdrowotnej

W Unii potrzeba pracowników opieki zdrowotnej

najbardziej wzrosło zatrudnienie w zawodach kierowcy, lekarza, pracowników administracyjnych oraz w usługach sprzątania. Sprawozdanie KE wskazuje też, że zapotrzebowanie na siłę roboczą w UE spadło. W ostatnim kwartale 2012 roku było o 6 proc. mniej wolnych miejsc pracy niż w analogicznym okresie 2011 roku

Rynek pracy i edukacja publiczna ciągle się rozmijają

Rynek pracy i edukacja publiczna ciągle się rozmijają

dostaną wsparcie od państwa pod warunkiem, że nauczają w kierunkach odpowiadających zapotrzebowaniem rynku pracy i pozyskały partnera, zakład pracy w którym uczniowie mogą odbywać praktyki i staże. Z kolei marszałkowie w powiatach mają udostępniać szkołom listę potrzebnych zawodów w oparciu o

Blogosfera - praca przyszłości?

Blogosfera - praca przyszłości?

rynku pracy. Przyczyn tego zjawiska należy upatrywać w biznesie, który odnalazł tu obiecujące narzędzia do budowania relacji z klientem. W efekcie powstało zapotrzebowanie na ludzi, wykonujących swoją pracę niemal w całości w przestrzeni wirtualnej. Jak klasyfikować nowe internetowe zawody? Jednym z

Ile zarobi informatyk?

Ile zarobi informatyk?

, bo z jednej strony zespoły sprzedażowe są lokomotywami przedsiębiorstw, a z drugiej to zawód z ogromną rotacją. W przypadku informatyków rotacja jest znacznie niższa, a zapotrzebowanie na nich ogromne, bo informatyka jest wszechobecna. Od sterowania sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniach i

Znajomość języków nie jest przereklamowana

Znajomość języków nie jest przereklamowana

liczba branż i zawodów, w których fakt nieznajomości języków obcych ujdzie niezauważony. To nie najlepsza wiadomość dla osób, które nie mają talentu do nauki języków obcych. Na własnej skórze przekonała się o tym Agnieszka. Wykute na pamięć słówka ulatują jej z głowy po kilku tygodniach, a zasad

Kogo zastąpią roboty?

Kogo zastąpią roboty?

używając skomplikowanego algorytmu określili, o ile wzrośnie lub spadnie liczba miejsc pracy w poszczególnych zawodach. Czego się dowiedzieli? W najbliższych latach będzie zapotrzebowanie na przedstawicieli wolnych zawodów, choćby specjalistów od PR, ale także na inżynierów, programistów i doradców

Lepiej współpracować niż rywalizować. Znamy przynajmniej 5 powodów

Lepiej współpracować niż rywalizować. Znamy przynajmniej 5 powodów

Na liście zawodów, w których najczęściej i najszybciej dochodzi do wypalenia zawodowego, znajdują się profesje takie jak handlowiec, lekarz, dziennikarz, artysta czy tzw. wolny strzelec. Co łączy te zawody? Konieczność stałej rywalizacji o klienta, pacjenta, wyniki, zlecenia. Stała presja: jeśli nie

Kosmetolog, masażysta, fizjoterapeuta: kto nie lubi ludzi, niech nie szuka takiej pracy

szanse przetrwać te osoby, które są wykształcone, mają doświadczenie zawodowe oraz predyspozycje osobowościowe - to zawody wymagające bardzo bliskich relacji z klientami. Kto nie lubi relacji z innymi, nie ma szans na powodzenie w tym zawodzie. Tu liczy się pasja oraz umiejętność tworzenia relacji z

Kiedy pracownik staje się specjalistą

chodzi o zapotrzebowanie na specjalistów w kryzysie, to warto podkreślić, że pracodawcy szukają osób, które odpowiadają potocznej definicji, czyli pracowników z dużą wiedzą i doświadczeniem. Dzięki temu wśród najbardziej poszukiwanych zawodów znajdziemy również te wymagające wykształcenia zawodowego. Z

Kogo brakuje na rynku pracy?

podatkowych wyniosła 5 osób. W przypadku żołnierza zawodowego odnotowano 1 567 ofert pracy, a tylko 102 bezrobotnych. Na trzecim miejscu zestawienia zawodów deficytowych znalazł się urzędnik ubezpieczeń społecznych. Wskaźnik intensywności deficytu dla tego zawodu wyniósł 12,57 (176 ofert pracy i 14

Informatyk poszukiwany

- mówi Madejski. Zdaniem Justyny Nowak z firmy SMT Software spektrum zawodów w IT jest szerokie, a gdy ktoś już się uprze, może nauczyć się programowania we własnym zakresie. Czasem można też liczyć na dobry gest pracodawcy. - Zatrudniamy kilka młodych mam, które studiów informatycznych nie kończyły

Opiekun

starszej W związku z postępującym procesem starzenia się społeczeństwa rośnie zapotrzebowanie na opiekunów osób starszych. Osoby zajmujące się opieką nad osobami starszymi bez większych problemów znajdą zatrudnienie zarówno w kraju, jak i za granicą. Państwami, do których najczęściej emigrują opiekuni osób

Kompetencje na wagę złota

raportu Banku Światowego "Skills, not Just Diplomas" w obecnych czasach wzrosło zapotrzebowanie na umiejętności komunikacyjne i poznawcze, przydatne przy wykonywaniu nierutynowych zadań, zmalało natomiast zapotrzebowanie na pracowników wykonujących rutynowe i manualne czynności. Wśród

Masażysta, kosmetyczka, fizjoterapeuta czyli jak zarobić na urodzie

placówki oferują administrację, informatykę, bardzo popularną w ostatnich latach kosmetologię, fizjoterapię, kursy dla masażystów czy kursy stylizowania paznokci. - Zainteresowanie zawodami okołozdrowotnymi rośnie z roku na rok - słyszymy w sekretariacie szkoły Cosinus w Krakowie. - Największy ruch jest na

Ginekolog

danych Naczelnej Izby Lekarskiej w Polsce zostało zarejestrowanych około 5000 ginekologów. Liczba ginekologów w przeliczeniu na jednego mieszkańca jest wystarczająca, by zaspokoić zapotrzebowanie na tych lekarzy specjalistów. Wielu ginekologów pracuje też w sektorze prywatnym, co skraca czas oczekiwania

Dermatolog

Dermatolog - charakterystyka zawodu Dermatolog to lekarz zajmujący się diagnozowaniem i terapią schorzeń skóry i jej przydatków (włosów, paznokci) oraz niektórymi chorobami ogólnoustrojowymi, ujawniającymi się przede wszystkim na skórze (np. łagodne i złośliwe nowotwory jak czerniak złośliwy lub

Rolnik

. Praca rolnika dawniej i dziś Praca rolnika jest ważna i potrzebna. Nie zmieniło się to przez wieki rozwoju cywilizacyjnego i nie zmieni w przyszłości. Rolnik jest producentem żywności, czyli dobra niezbędnego do przetrwania. Stąd też historia tego zawodu sprzężona jest z dziejami ludzkości - pracą na

Jeśli nie studia, to co?

pracy. A ten ostatnio coraz chętniej upomina się o pracowników kompetentnych w danym zawodzie czy obszarze. Jednocześnie jednak pracodawcy na początku drogi zawodowej często nie oczekują wyższego wykształcenia, a raczej konkretnych umiejętności i wiedzy. W Polsce nadal mało popularny jest tzw. 5. poziom

Wielka Brytania: Pogotowie ratunkowe werbuje pracowników w Polsce

pracowników zagranicą, by pozbawiać służby zdrowia innych krajów wykwalifikowanego personelu - uważa działaczka związku Sarah O'Donoghue. - Rosnące zapotrzebowanie na usługi ratownicze oznacza wzrost obciążenia pracą. Pracownicy zostają na służbie po zakończeniu zmiany, zdarza się, że nie biorą przerwy na

Poszukiwany/poszukiwana na rynku pracy, czyli SKAi w kolejnej fazie

Czy wiesz, że ponad połowa Polaków wykonuje pracę nieadekwatną do swojego wykształcenia? Czy można to zmienić? W jaki sposób wybierać kierunek studiów, aby pracować w swoim zawodzie? Jeśli odwiedzisz www.skai.edu.pl , dowiesz się kogo szukają pracodawcy, jak wyglądają trendy na rynku pracy i w jaki

Branże podwyższonego ryzyka

wielu profesji. I nie chodzi tylko o takie archaiczne zawody jak: bednarz, mincerz, flisak, kołodziej, czy giloszer. W ostatnich latach znacznie zmniejszyło się zapotrzebowanie np. na inkasentów czy niektórych pracowników produkcji. Wypiera ich z rynku np. rewolucja technologiczna skutkująca

Starszy nie znaczy gorszy

- to były twoje sukcesy. Zwróć uwagę szczególnie na te z nich, które wiążą się z dojrzałością. Upewnij się, co konkretnie możesz zaoferować pracodawcom. Rozpoznaj rynek Zorientuj się, jakie jest obecnie zapotrzebowanie na twój dotychczasowy zawód lub specjalizację. Warto także wiedzieć, w jakich

Znajomość obcego może gwarantować pracę?

, wymiany studenckiej, mediów. Ono również postawiło na zdobywanie certyfikatów, które stanowią potwierdzenie deklarowanych umiejętności. I to oni najszybciej są wyłapywani przez pracodawców. Kto szuka poliglotów? Poza zawodami typu tłumacz, nauczyciel języka obcego itd. największe zapotrzebowanie na osoby

Maszyny wypierają ludzi

nie zmieni się lub wręcz wzrośnie. Technologia spowoduje jednak zanikanie wielu zawodów lub mocny spadek popytu na nie, choć w zamian powstaną nowe branże i nowe profesje. - Dziś już nikt nie zastanawia się nad słusznością czy potrzebą automatyzacji pewnych procesów. Jednocześnie społeczeństwa muszą

Więcej pracy na święta

. Optymistą w tej kwestii jest też Łukasz Kozłowski: - Po kilku latach spowolnienia Polskę czeka teraz okres stabilnego wzrostu i trwałej poprawy na rynku pracy. Owocne święta Zapotrzebowanie na pracowników szczególnie odczuwalne jest przed końcem roku. Wtedy sklepy, firmy usługowe czy logistyczne zwiększają

Ortopeda

lekarza ortopedy - w przychodni państwowej przy prywatnej? Według danych Naczelnej Izby Lekarskiej w Polsce zostało zarejestrowanych około 2500 ortopedów. Liczba ortopedów w Polsce w przeliczeniu na jednego mieszkańca jest niewystarczająca, by zaspokoić zapotrzebowanie na tych lekarzy specjalistów. Co

Debata z Gowinem: "będę deregulował tak długo, jak będę ministrem". Sala: "robi uniki".

z sali: - Dlaczego wszystko, w tym deregulacja, jest porównywane do reszty świata? Czy ja ustalając swój budżet patrzę na sąsiada? Uważam, że sygnał, który wychodzi od państwa, że kwalifikacje są nieistotne i wszystko wyrówna rynek, to jak mówienie, że demokracja to dżungla. Przedstawiciele zawodów

Gdzie zarobisz najwięcej?

znaczeniu jeszcze bardziej zyskają zawody związane z medycyną, ochroną zdrowia i wsparciem osób starszych. Trudniej za to będzie np. prawnikom. Ciągle mogą przyzwoicie zarabiać, ale muszą liczyć się z koniecznością pogłębienia specjalizacji. "Prawnicy odczuwają skutki wzrostu konkurencji na rynku usług

Praca w Warszawie: jaka i za ile?

W czołówce zawodów, na które jest największe zapotrzebowanie, od początku lata utrzymują się te związane z gastronomią - kelnerzy, barmani, czy nawet kucharze znajdą zajęcie bez trudu. Katarzyna jest studentką Akademii Wychowania Fizycznego i jak co roku w wakacje zamierza pracować jako kelnerka

Jakie studia wybrać, żeby się opłaciło?

powodzeniem będą się ciągle cieszyć także studia podyplomowe z tzw. wiedzy powszechnej: zarządzania, zarządzania projektami czy psychologii w biznesie. Jest to wiedza specjalistyczna, która jednocześnie może być uniwersalna dla wielu zawodów na różnych etapach kariery, szczególnie w kontekście zarządzania

Kogo brakuje na rynku pracy? Techników.

- powiedziała Kłosiewicz-Górecka. - Najmniejsze zapotrzebowanie będzie na pracowników niewykwalifikowanych - podkreśliła.Oczywiście żadne badanie - także i to - nie jest w stanie wskazać w sposób jednoznaczny i ostateczny, czy dana szkoła i dany zawód za 20 lat będą w danym miejscu potrzebne, a inne nie. - To

6 zawodów, w których możesz ubierać się w co zechcesz

naprawdę nie ma wielkiego znaczenia. Zadanie osób wykonujących te zawody jest proste - mają zgromadzić informacje i napisać na ich podstawie rzetelny tekst. Ubiór, w jakim to zrobią jest sprawą drugorzędną, choć oczywiście nie jest zupełnie bez znaczenia. Nikt bowiem nie wyobraża sobie, że dziennikarze

Poligrafia szansą dla młodych

uczelniach wyższych posiadają odpowiednią wiedzę potrzebną do skutecznego wykonania pracy zawodzie. W przypadku absolwentów szkół zawodowych jest jeszcze gorzej. Tylko jedna piąta firm uznaje, że wiedza absolwentów tych szkół jest na akceptowalnym poziomie. Eksperci prognozują, że zmiany na rynku pracy i

Karierę zawodową robią tylko bogaci

czwarte wszystkich brytyjskich rodzin.Milburn powiedział, że w niedalekiej przyszłości dojdzie do dużego zapotrzebowania na te zawody - do 2020 r. potrzeba będzie 7 mln nowych profesjonalistów, co stwarza szansę na drugą falę "mobilności społecznej", podobnie do sytuacji po II wojnie światowej.

Ucz się języków, a zarobisz więcej

w miesiąc, przyznaje, że tak. Lepsza znajomość języka, więcej na koncie Podobną drogą podążają setki polskich budowlańców, cieśli, spawaczy, monterów, kierowców, operatorów wózków widłowych, blacharzy, dekarzy, glazurników, malarzy, operatorów taśm i maszyn produkcyjnych. W tych zawodach można

Statystyczny bezrobotny to nie magister

wykształceniem przybywa, owszem. Ale wciąż to nie oni mają największe kłopoty na rynku pracy.Aby zbudować charakterystykę bydgoskiego bezrobotnego i poziom zapotrzebowania na konkretnych fachowców na lokalnym rynku pracy, PUP stworzył specjalny raport. Na czele bezrobotnych są absolwenci szkół zawodowych. Wśród

Praca sezonowa: na czym zarobić przed Świętami

rankingiem TOP 10 zawodów świątecznych, wskazującym, który z nich otrzymuje najwyższe płace. - W okresie przedświątecznym z roku na roku obserwujemy wzmożone zapotrzebowanie na pracowników tymczasowych. Najczęściej są to zajęcia związane z handlem i usługami, które w tym czasie odnotowują wyższe niż

Kogo szukają firmy z Krzemowej Doliny?

pracy szuka m.in. Facebook i Twitter. Oto pięć - zdaniem Matta Mickiewicza - zawodów, których przedstawiciele są najbardziej poszukiwani w Dolinie Krzemowej. Zestawienie otwierają programiści tworzący aplikacje w języku "Ruby on Rails". Firmy przyznają, że zapotrzebowanie na takich

Kucharz trendy, kowal passé

raportu KPMG, zapotrzebowanie na kadrę z wykształceniem zawodowym w 2007 roku deklarowało 72% polskich przedsiębiorstw. Z kolei według rankingu przygotowanego przez firmę Manpower, wykwalifikowani pracownicy fizyczni znaleźli się w 2009 roku na pierwszym miejscu najbardziej poszukiwanych zawodów w Polsce

Kto zatrudni studenta

zajęcie znajdą też studenci, którzy znają się na programowaniu. Są oni w pierwszej piątce najbardziej pożądanych zawodów w aż dziesięciu województwach. Co ciekawe, już w pierwszej pracy mogą liczyć na bardzo dobre zarobki. W zależności od województwa wahają się one od 2,8 tys. zł brutto do nawet 6 tys. zł

Praca za granicą bez znajomości języka. Jak ją dostać? Ile można zarobić?

szczegółów z niej nie wyciągniemy. Praca za granicą bez znajomości języka: jakie zawody? Od momentu wejścia naszego kraju do UE Niemcy, ze względu na bliskość geograficzną, były obok Wielkiej Brytanii jednym z najważniejszych kierunków dla chcących dorobić za granicą. Dziś - jak wynika z danych agencji

Francja nie tylko dla Francuzów

zabraknie dla nich ofert pracy nad Sekwaną - twierdzi Magdalena Kubiś z Exterea Polska. - Zapotrzebowanie na pracowników w tych zawodach utrzymuje się na stałym poziomie - dodaje. Sporo jest ofert m.in. dla fizjoterapeutów. - Polscy fizjoterapeuci chwalą przede wszystkim możliwość pracy z nowoczesnym

Zastąp urlopowicza i zarabiaj w wakacje

praktykowane w okresie wakacji letnich, rzadziej w zimę. Najczęściej dotyczy ono zawodów wymagających podstawowego lub średniego poziomu kwalifikacji. - Mimo kryzysu nie zauważamy spadku zapotrzebowania na pracowników na zastępstwo. Problematyczne dla firm jest jedynie to, że chętnych do współpracy należy

Ubywa bezrobotnych po studiach

oświatowych, doradcy rolniczy, doradcy zawodowi, psychologowie, architekci, fizjoterapeuci czy inżynierowie budownictwa. - Wśród pracodawców nie pojawiło się natomiast zapotrzebowanie na jakieś nowe zawody - dodaje Alfred Czesla. W jakim kierunku powinien pójść rozwój szkolnictwa wyższego? - Warto inwestować

Rodzice nie wiedzą jak pomóc dzieciom w wyborze kariery

udział w badaniach fokusowych nie miała również nigdy kontaktu z doradcą zawodowym i wskazuje na potrzebę istnienia systemu doradztwa. Takie zapotrzebowanie wynika z deficytu informacji dotyczących szerokiego spektrum zawodów dostępnych na współczesnym rynku pracy oraz jego aktualnych trendów i potrzeb

Tanatopraktor, zawód nie dla każdego

Tanatopraktor jest ostatnią osobą zajmującą się ciałem zmarłego. Kiedy zakończy swoje zadanie, ciało będzie gotowe do pochówku. W związku z tym, funkcję tanatopraktora należy raczej łączyć z funkcją pracownika zakładu pogrzebowego. Jest to zgodne z klasyfikacją zawodów i specjalności przygotowaną

Praca w Niemczech nie wszystkim będzie się opłacać

ich wyuczonym zawodem. - Muszę ich zmartwić, bo prace proste, niewymagające większych kwalifikacji, są w Niemczech zawodami nadwyżkowymi, czyli zapotrzebowanie na rynku pracy jest na nie mniejsze, niż liczba chętnych, którzy szukają pracy w tych zawodach. Pracownicy niewykwalifikowani muszą też zadać

Dobra praca dla znawców Internetu

typowych zajęć content designera należy m.in. umieszczanie postów na fan page'ach firmy, "ćwierkanie" na Twitterze i aktywność na forach internetowych.   10 najbardziej prestiżowych zawodów zdaniem Polaków   Ciekawe zajęcie, wysokie zarobki   Jak napisać dobre CV - instrukcja

Studia, po których znajdziesz pracę

na absolwentów kierunków pozwalających wykonywać te właśnie zawody? Coraz dłużej będą trwały kariery zawodowe, co pociągnie za sobą konieczność ustawicznego podnoszenia kwalifikacji - to obszar, w którym potrzebni będą nauczyciele. Rozwijać będzie się również sfera pracy socjalnej, po części z takich

Kogo na celowniku mają "łowcy głów" w Rosji?

poszukiwanym, aby tylko zapewnić swoim firmom płynne i efektywne funkcjonowanie", komentuje Luc Jones, partner w Antal Rosja.Lista zawodów, na które jest największe zapotrzebowanie:1. Specjalista prognozowania popytu - poszukiwany przez międzynarodowe sieci handlowe, producentów czy firmy eksportowe

Jak pracują polscy detektywi?

nie naruszać obowiązującego prawa i nie działać na szkodę klienta - ocenia Piotr Radlak. - W tym roku branża detektywistyczna zaczyna odczuwać wejście w życie deregulacji zawodu. Na rynku jest coraz więcej detektywów, którzy biorą niewielkie pieniądze za swoją pracę, nie zawsze wykonując ją

Klucz do przyszłości - aplikacja, która przewidzi zmiany w edukacji i na rynku pracy

-prognostyczny polskiej gospodarki uwzględniający obszary takie jak edukacja, kształcenie dorosłych, sytuacja na rynku szkoleniowym, zapotrzebowanie na specjalistów w poszczególnych grupach zawodowych itp. Tak powstał EduMod, na zlecenie IBE model wykonał Instytut Badań Strukturalnych, organizacja pozarządowa

Czy warto wyjechać do Norwegii?

się pan Paweł - oznacza sporo zleceń. Jest fach, są pieniądze - W Norwegii jest duże zapotrzebowanie na cieśli konstrukcyjnych i szalunkowych, murarzy, malarzy, stolarzy, zbrojarzy czy monterów rusztowań, spawacz i hydraulików - wymienia Iwo Paliszewski z agencji Grafton Recruitment. A Artur Ragan z

Po pracę do Australii

właśnie w przemyśle wydobywczym. Aktualną listę zawodów pożądanych na australijskim rynku pracy można znaleźć na stronie Ministerstwa Imigracji i Obywatelstwa (Department of Immigration and Citizenship). Dlaczego warto Najważniejsze plusy pracy w Australii to wysoka pensja i dobre warunki pracy. Górnicy

Listy czytelników: tak napędza się bezrobocie

- czy raczej procedury ją poprzedzające trzeba słono zapłacić. Są zawody, w których zdobycie uprawnień może kosztować nawet ponad 6 tys. złotych. Oczywiście interes szybko zwietrzyły tu organizacje wydające licencje, stąd znacznie więcej licencjonowanych przedstawicieli określonych profesji, niż miejsc

Dla kogo będzie praca

zdecydowanie wzrośnie zapotrzebowanie na nowe umiejętności. Co będzie stanowiło o sukcesie pracownika? Trzeba będzie umieć połączyć wiedzę z kilku zawodów (multidyscyplinarność). Niezbędna będzie biegła obsługa zaawansowanych aplikacji komputerowych (kompetencje cyfrowe), a także umiejętność radzenia sobie w

10 najbardziej obiecujących zawodów w Wielkiej Brytanii w 2010 roku

każdym aspekcie danej organizacji. Programiści którzy projektują i rozwijają nowe aplikacje są poszukiwani na rynku jak nigdy wcześniej.Administracja w sektorze medycznym (Medical administrator)Wraz ze wzrostem serwisów zdrowotnych zwiększa się również zapotrzebowanie na administratorów i urzędników

Młodzi, niewykwalifikowani, bezrobotni

najbardziej "opłacalnym" wyborem są technika (zawody techników i innego średniego personelu). Szanse na względnie szybkie znalezienie pracy i relatywnie wysokie zarobki daje też ukończenie szkoły zawodowej, pod warunkiem jednak, że chodzi o zawód, na który istnieje rzeczywiste zapotrzebowanie

W tych zawodach pracy nie będzie

szturmem zdobywają nasze serca i ramówki kolejnych stacji telewizyjnych. Bez problemu rozpoznajemy na ekranach twarze znanych kucharzy. Jednak na 8. miejscu rankingu zawodów zagrożonych bezrobociem znaleźli się właśnie kucharze. Pod koniec czerwca w bazach danych urzędów pracy figurowało ponad 30 tys

Praca w Holandii w 2012 r.

projektu czy wykonania zlecenia - zauważa Agnieszka Cybulska. Z listy zawodów deficytowych z pewnością nie znikną rzeźnicy. Holandia pozostanie też miejscem na znalezienie zatrudnienia dla osób, które nie posiadają fachu w ręku. Część pracodawców chętnie stawia na kandydatów mających mniej niż 22 lata i

Dobre zawody, do których nie trzeba dyplomu

kariery, jest jak najbardziej legalna i można na niej ugrać, dosłownie i w przenośni, ponad 100.000 dolarów. Wraz z postępem technologicznym, na całym świecie zwiększyło się zapotrzebowanie na specjalistów IT, zwłaszcza w dużych firmach, w największych miastach USA. - Wśród najbardziej popularnych zawodów

Praca we Francji w 2012 r.

przypadku wielu ofert wymagana jest chociaż podstawowa znajomość języka francuskiego, umożliwiająca zrozumienie poleceń przełożonych i właściwe wykonywanie obowiązków - zauważa Anna Kamińska-Socha. Cały czas w cenie pozostaną umiejętności przedstawicieli zawodów budowlanych. - Niestety zmniejszona pula

Projekt "Bilans kapitału ludzkiego" obnaża zaniedbania pracodawców

oraz nauczycieli (przede wszystkim lektorów języka angielskiego, nauczycieli przedszkolnych oraz wychowawców).Stosunkowo duże zapotrzebowanie wśród polskich pracodawców (22 proc.) stanowią także przedstawiciele zawodów związanych z usługami, wśród których są sprzedawcy, kucharze, kelnerzy i fryzjerzy

Niż uderza w nauczycieli

szkole podstawowej. - Pracy w zawodzie szukam od roku, bezskutecznie. Na razie daję korepetycje. Finansowo jest gorzej, może nie jakoś bardzo źle, ale wciąż się rozglądam, pytam, także w szkołach poza miastem - mówi. - Nie chcę zmieniać zawodu - zastrzega. Nie chciał tego także pan Michał, nauczyciel

Niemal 7 tys. nauczycieli straci pracę w tym roku

stanu rzeczy jest "masowe zamykanie szkół", spowodowane trudną sytuacją finansową samorządów. Posłanka zwróciła też uwagę na zmiany w kształceniu w szkołach ponadgimnazjalnych - w efekcie tych zmian zmniejszyło się zapotrzebowanie na nauczycieli niektórych przedmiotów. Jej partyjny kolega

Nie mamy majtków... czyli w Polsce brakuje marynarzy

Zdaniem pomysłodawców projektu, na całym świecie, w tym także w Unii Europejskiej, jest duże zapotrzebowanie na marynarzy, a szczególnie na oficerów floty handlowej. Prorektor szczecińskiej Akademii Morskiej dr Zbigniew Szozda, twierdzi, że co roku uczelnie morskie opuszcza tysiąc absolwentów

Co nowego na studiach podyplomowych?

uczelnia dostała zielone światło na jego wprowadzenie. Innowacyjnymi kierunkami warto zainteresować się z wielu powodów, ale najważniejszy dotyczy ich przydatności na rynku pracy. Często powstają w odpowiedzi na zapotrzebowanie lokalnych pracodawców bądź w wyniku analizy rozwoju danej branży albo przemian

Atrakcyjny, dobrze płatny - zawód kucharza w oczach Polaków

odpowiednie kwalifikacje. Na rynku występuje duże zapotrzebowanie na fachowców, którzy posiadają udokumentowane doświadczenie zawodowe. Warto, aby przyszli pracownicy brali udział w dodatkowych szkolenia, konkursach lub olimpiadach, które dodatkowo będą świadczyć o ich aktywności i chęci zdobywania nowej

Zawody, których nazwy nic ci nie mówią...

żegludze, gdzie reprezentuje interesy właściciela statku wobec innych podmiotów. Czuwa m.in. nad prawidłową obsługą statku w porcie, dodatkowo załatwia formalności dotyczące ładunków, finansów i zaopatrzenia statku. Duże szanse na zatrudnienie w tym zawodzie mają osoby, które zdobyły doświadczenie w pracy

Zainwestuj w siebie

czy nawet nowych zawodów, tylko trzymanie ręki na pulsie, obserwowanie branży i reagowanie w momencie, kiedy dodatkowa umiejętność, certyfikat, dyplom lub uprawnienia mogą pomóc w karierze. To wymóg skierowany do osób mających doświadczenie zawodowe i tych, które wiedzą, w jakim kierunku zmierzają. Co

Ekspert rynku pracy: Nauczycielom nie pomoże, jeśli będą o sobie myśleli jak o kimś dotkniętym tragedią

przestarzałych maszynach tracą pracę, mają ten sam problem - muszą się przekwalifikować, niezależnie od wieku. Dziwi panią, że użyłam przykładu ślusarzy? Chcę podkreślić, że wykształcenie ma mniejsze znaczenie w sytuacji, w której na dany zawód nie ma zapotrzebowania na rynku. Wtedy każdy zawód - górnika

"Zwalniam młodych, oni sobie poradzą". Dyrektorka szkoły o tym, że nauczyciele nie mogą już być niczego pewni

zakresie chroni wieloletnich nauczycieli. Nauczyciele, którzy w zawodzie pracują dopiero kilka lat, mogą jeszcze zmienić i pracę, i zawód. Wszystko przed nimi, są otwarci na zmiany, łatwiej się dopasują do rynku pracy. Uznałam, że trudniej by było szukać nowej drogi zawodowej nauczycielom z dłuższym

Maturzysto, wybierz przyszłość

, że kierunki ścisłe to jest to, na co powinni postawić młodzi. Do kampanii społecznej dołączyło państwo, wprowadzając listę kierunków zamawianych, czyli takich, na które jest największe zapotrzebowanie na rynku pracy, a student takiego kierunku może liczyć na stypendium. W rezultacie w roku

Gdzie jest praca dla nauczycieli? Sprawdzamy, kto chce ich zatrudnić

dziś na wagę złota - powtarzał wielokrotnie dr Krzysztof Bondyra, socjolog z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i specjalista do spraw rynku pracy. - Jak wynika z danych ministerialnych w 2011 roku, nauczyciele zawodów znaleźli się w piętnastce najbardziej deficytowych profesji - przypomina.Ci, którzy

Podyplomowe: co nowego?

Oferta uczelni dostosowuje się do zmian na rynku pracy, regularnie wprowadzane są nowe kierunki. Jeszcze w latach 90. przyszli studenci do wyboru mieli zaledwie kilka możliwości, teraz ich liczba na niektórych uczelniach przekracza setkę. Przykładowo na Uniwersytecie Warszawskim zainteresowani mogą

Na jakie stanowiska trudno znaleźć pracowników?

wahającą się między 6,5 a 8 tys. zł brutto. Na problemy powinni się też przygotować pracodawcy poszukujący analityków biznesowych. To trudny zawód i niewielu chętnych się do niego garnie. Specyfika pracy na tym stanowisku wymaga rozumienia zasad rządzących firmą, relacji pomiędzy finansami, logistyką

Rok 2013 w cytatach: co powiedzieli nam eksperci?

kwalifikacje - do obsługi tego przemysłu. Stąd np. popularność zawodów związanych z informatyką".Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej"W Polsce nie ma doradztwa zawodowego - ani na poziomie szkoły średniej, ani na studiach. A przecież wejście na rynek pracy naprawdę zaczyna

Przybywa miejsc pracy, koniec kryzysu?

popularny zawód - zachęca Jabłońska.Ekspertka doradza również, aby przed podjęciem nauki sprawdzić zapotrzebowanie na dany zawód w swoim regionie. - W całej Polsce brakuje spedytorów, a z naszych danych wynika, że są regiony, gdzie ta branża jest słabo rozwinięta i osoby z tym wykształceniem nie mają pracy

Młodzi biorą dziś, co dają

trendy w zatrudnianiu i gdzie kierować młodych. Tak od 50 lat robią w Holandii i to działa.Potrzebny jest instytut albo zespół międzyresortowy, który z danych będzie umiał korzystać. Dziś nawet jeżeli dyrektorzy urzędów pracy wiedzą, na jakie zawody jest zapotrzebowanie, to nie przekazują tego dyrektorom

W świat za lepszym jutrem

przez dekadę mogło wyjechać od 400 tys. do nawet miliona osób. Na początku Polacy imali się prostych zawodów w Anglii i Irlandii, głównie dlatego, że oba te kraje oferowały świetne - w porównaniu z krajowymi - zarobki. Przez dekadę wiele się jednak zmieniło. - W Irlandii szybko dorobiliśmy się własnego

Profilowanie bezrobotnych: na czym polega?

pytań osiem to pytania, których się nie będzie zadawało - odpowiedzi na nie są pobierane automatycznie z procesu rejestracji - podał. - Przy rejestracji trzeba podać imię, nazwisko, zawód i informację o niepełnosprawności - to jedyna informacja wrażliwa, ale nie jest ona zbierana przy profilowaniu

Kogo i gdzie szukają pracodawcy

zarządzającej średniego szczebla (29 proc.), inżynierów (27 proc.), mistrzów/brygadzistów (20 proc.), przedstawicieli kadry zarządzającej wyższego szczebla (17 proc.), pracowników obsługi klienta (8 proc.).- Od kilku lat grupa najbardziej poszukiwanych zawodów pozostaje niezmienna. Nie obserwujemy jednak, by

Staż - dobry początek kariery zawodowej

stanowisko aplikują. Bywa, że studenci danego kierunku słyszą, że jest na nich duże zapotrzebowanie na rynku pracy dlatego mają bardzo wysokie wymagania wobec pracodawcy. Sami jednak muszą się jeszcze wiele nauczyć. Ostatnio coraz częściej spotykam się też z sytuacją, że kandydaci pod koniec procesu

Kogo szukali pracodawcy

centra outsourcingowe weszły w rolę niewyczerpanego źródła ofert pracy. Wzrosło zapotrzebowanie na pracowników zajmujących stanowiska finansowe, logistyczne, produkcyjne i budowlane. Odnotowano również ruch w tych zawodach, na które popyt uzależniony jest od ogólnej koniunktury rynkowej. Rafał Gloger

Minister pracy popiera zatrudnianie fachowców z zagranicy

Minister powiedziała gazecie, że zleciła w swoim resorcie przygotowanie listy zawodów, odnośnie których rząd rozważy częściowe zniesienie ograniczeń dotyczących zatrudniania obcokrajowców. Zgodnie z obecnie obowiązującymi regulacjami pracodawca może zatrudnić fachowca z zagranicy, jeśli agencja

zapotrzebowanie na zawody - ogłoszenia z GazetaPraca.pl