zakłady pracy chronionej

PAP

Pracownicy zakładów pracy chronionej pikietowali przed Sejmem

Pracownicy zakładów pracy chronionej pikietowali przed Sejmem

Zachowania zakładów pracy chronionej domagali się ich pracownicy, którzy zorganizowali pikietę przed Sejmem. W poniedziałek sejmowa podkomisja rozpoczęła prace nad projektem ustawy zakładającym ograniczenie dopłat do zatrudnienia niepełnosprawnych.

Niepełnosprawni na bruk

Małopolscy przedsiębiorcy burzą się przeciwko planowanej likwidacji ulg podatkowych dla firm mających status zakładów pracy chronionej, pisze "Dziennik Polski".

Niepełnosprawni na wylocie

Niepełnosprawni na wylocie

produkcyjnym to niepełnosprawni. Tylko co piąty z nich ma zajęcie. W listopadzie w zakładach pracy chronionej pracowało ponad 192 tys. W zwykłych firmach ponad 132 tys. Od stycznia liczba pracujących niepełnosprawnych topnieje. Dla firmy każdy niewidomy, upośledzony, cierpiący na epilepsję to obciążenie. Taki

230 tys. niepełnosprawnych otrzymuje dofinansowanie do zatrudnienia

wyższe.Osoby niepełnosprawne mają także problemy ze znalezieniem pracy. Pełnomocnik rządu ds. niepełnosprawnych Jarosław Duda chce, by osoby niepełnosprawne miały swojego asystenta, który towarzyszyłby im od momentu decyzji o podjęciu pracy, przeszkolenia aż po pomoc w ciągu pierwszych sześciu miesięcy

Banach: niepełnosprawni mogą być spokojni o swoją pracę

sposób rozsądnie planować i funkcjonować, jeżeli każdej jesieni przeżywamy stres, co będzie dalej" - apelował. Podkreślił, że Zakłady Pracy Chronionej są precyzyjnie kontrolowane przez wiele instytucji: urzędy skarbowe, Najwyższą Izbę Kontroli, Państwową Inspekcję Pracy, a mimo to, "co najmniej

Kampania: Zanim podejmiesz pracę

piśmie. W świetle prawa umowa ustna jest też ważna, ale lepiej warunki umowy mieć na papierze. 2.W umowie powinny znaleźć się następujące informacje: za ile pracujesz, w jakim wymiarze godzin, w jakim zakładzie pracy/firmie 3.Tylko po podpisaniu umowy o pracę (w wypadku pracy sezonowej umowy o prace na

Kogo nie można zwolnić

Kogo nie można zwolnić

też wiedzieć, że żaden urlop przysługujący rodzicom nie chroni przed zwolnieniem, gdy zakład pracy ogłosi upadłość lub zostanie zlikwidowany. Wtedy warunki wypowiedzenia powinny być uzgodnione ze związkami zawodowymi działającymi w firmie. Jeśli ich nie ma, to ze specjalnie wybranym przedstawicielem

Trener pracy - nowa instytucja wsparcia dla niepełnosprawnych na rynku pracy

Trener pracy - nowa instytucja wsparcia dla niepełnosprawnych na rynku pracy

wskazywały, że w końcu grudnia 2013 r. zarejestrowanych było łącznie 251,2 tys. osób niepełnosprawnych, w tym 84,4 tys. osób zatrudnionych na otwartym rynku pracy i 166,8 tys. osób pracujących w zakładach pracy chronionej. W 2013 r. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 59,3 tys. ofert pracy dla osób

Kontrowersyjny czas pracy

Kontrowersyjny czas pracy

podkreśla, że spór dotyczy już samej idei przepisów związanych z czasem pracy. - Z jednej strony, istnieje koncepcja, że mają one chronić pracowników, zapewnić im odpowiedni czas na wypoczynek. Z drugiej, istnieje przekonanie, że te przepisy są tylko po to, aby ułatwić swobodne porozumienie, tak aby

Nowe prawo pomoże niepełnosprawnym w pracy

Nowe prawo pomoże niepełnosprawnym w pracy

miesiące. Państwo zrefunduje też takiej osobie obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne. Ułatwienia przewidziane są też dla niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładach pracy chronionej. Chodzi o firmy, w których załoga liczy 25 lub więcej osób, a co najmniej połowę stanowią niepełnosprawni (30 proc

Zwolnienie na urlopie macierzyńskim i wychowawczym

Zwolnienie na urlopie macierzyńskim i wychowawczym

zakładu pracy lub upadłości. Na urlopie wychowawczym matka jest chroniona od momentu złożenia wniosku do jego końca urlopu. Uwaga! Nie jest chroniona, jeśli złoży wniosek już po tym, gdy szef zacznie procedurę zwolnienia. Urlop wychowawczy, podobnie jak macierzyński (i tacierzyński), nie chroni, gdy

Komisja o zmianach w dopłatach do zatrudnienia niepełnosprawnych

Komisja o zmianach w dopłatach do zatrudnienia niepełnosprawnych

niepełnosprawnych w zakładach pracy chronionej, zaproponowanych przez podkomisję. Zgodnie z nim dopłata do zatrudnienia niepełnosprawnych w stopniu znacznym ma wynosić 180 proc. najniższego wynagrodzenia, do zatrudnienia niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym - 100 proc., a w przypadku lekkiego stopnia

Niepełnosprawni żalą się do Trybunału

Niepełnosprawni żalą się do Trybunału

kodem lub zaświadczenie od lekarza specjalisty dołączone do orzeczenia ZUS-u. Od stycznia niepełnosprawni muszą zweryfikować dokumentacje.- Zmiany zaostrzyła wymagania dla zakładów pracy chronionej - mówi Bugajewska-Tykarska. - Status taki będą mogły otrzymać tylko te zakłady, w których niepełnosprawni

Niepełnosprawność to nie przeszkoda

Niepełnosprawność to nie przeszkoda

przewidziane są też dla niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładach pracy chronionej. Chodzi o firmy, w których załoga liczy 25 lub więcej osób, a co najmniej połowę stanowią niepełnosprawni (30 proc. w przypadku określonych schorzeń). W takich firmach osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mogą

Zatrudnić niepełnosprawnych po nowemu

Zatrudnić niepełnosprawnych po nowemu

Nowe przepisy zmienią system dofinansowań dla zakładów pracy chronionej. Dotychczas pomoc dla tych zakładów była znacznie wyższa niż dla pozostałych przedsiębiorstw, teraz zostanie zmniejszona. Rok 2009 będzie okresem przejściowym. W tym czasie pracodawcy prowadzący działalność gospodarczą

Niepełnosprawni pełnosprawni w pracy

Niepełnosprawni pełnosprawni w pracy

niepełnosprawności. Sama firma pełni funkcję zakładu pracy chronionej.

Pół miliona Polaków traci zdrowie w pracy

Pół miliona Polaków traci zdrowie w pracy

Najnowsze badania GUS dotyczące warunków pracy w 2012 r. pokazują, że liczba osób pracujących w warunkach zagrożenia dla zdrowia stale maleje. Spośród 5,3 mln osób objętych badaniem 506,7 tys. pracowało w warunkach zagrożenia. To niemal 10 proc. załogi przebadanych zakładów. Przekrojowe wyniki z

Niepełnosprawni w pracy: pięć milionów powodów, żeby ich zatrudniać

Niepełnosprawni w pracy: pięć milionów powodów, żeby ich zatrudniać

Andrzej Kawa, właściciel firmy Glutenex k. Poznania, największego w Polsce producenta żywności dla diabetyków oraz osób na diecie bezglutenowej i niskobiałkowej Zatrudniam 80 pracowników, połowa z nich to osoby niepełnosprawne umysłowo, oraz niesłyszące i niemówiące. Zakładem pracy chronionej

Układ nie przetrwa?

;. Bez układu, bez ochrony? Pracowników chronią co prawda przepisy Kodeksu pracy, ale w układzie zbiorowym mogą oni sobie wynegocjować więcej przywilejów niż wynika z kodeksu. To jednak może zniechęcać pracodawców do ich zawierania. Jak wyjaśnia Paweł Śmigielski, prawnik z OPZZ, jednej z trzech

Zmieńmy kodeks pracy!

Zmieńmy kodeks pracy!

osoby. Upadłość zakładu pracodawcy? Znowu pracownik etatowy traktowany jest lepiej - szybciej ma szansę na odzyskanie swojego wynagrodzenia. Spór w sądzie? Pracownik idzie do sądu pracy, a tam nawet przepisy procedury poprawiają jego sytuację. "Cywilnoprawny" musi korzystać z sądu cywilnego

Zmiany w dofinansowaniu zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Zmiany w dofinansowaniu zatrudnienia osób niepełnosprawnych

zakładów pracy chronionej. Status taki będą mogły otrzymać te zakłady, w których niepełnosprawni stanowią co najmniej 50 proc. wszystkich zatrudnionych pracowników (w tym 20 proc. niepełnosprawni w stopniu znacznym). Obecnie jest to 40 proc. niepełnosprawnych, w tym 10 proc. w stopniu znacznym.Zdaniem

Pomoc dla firm w tarapatach

Pomoc dla firm w tarapatach

Centrum Informacyjne Rządu poinformowało we wtorek w komunikacie, że rząd przyjął projekt "ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla pracowników i przedsiębiorców na rzecz ochrony miejsc pracy związanych z łagodzeniem skutków spowolnienia gospodarczego i kryzysu ekonomicznego".Wprowadza on

Gdy pracodawca zwalnia

niż zatrudniać. Sprawdź, jakie prawa przysługują ci w razie zwolnienia. Na etacie Umowa o pracę to najkorzystniejsza forma zatrudnienia - chroni nas Kodeks pracy, który gwarantuje m.in. płatny okres wypowiedzenia lub - w wyjątkowych przypadkach - ochronę przed zwolnieniem. Umowa na czas nieokreślony

Zwolnienia grupowe

powiatowy urząd pracy oraz Radę Pracowników, jeśli taka jest w firmie. Zwolnienie grupowe na ogół wiąże się z poważnymi kłopotami firmy lub jego restrukturyzacją. To oznacza, że chronione przed utratą pracy nie są nawet osoby, które mają umowy na czas określony z zawartymi w niej klauzulami o braku

Przywileje wybranych grup zawodowych w Polsce

kopaniach odkrywkowych siarki lub węgla brunatnego, praca w zakładach montażowych czy naprawczych, wykonujących roboty pod ziemią czy członkostwo w zawodowym zespole ratownictwa górniczego). Dodatkowym przywilejem górników jest korzystniejszy przelicznik przepracowanych lat, jaki stosuje ZUS przy obliczaniu

Prezydent podpisał ustawę chroniącą związkowców przed zwolnieniem z pracy

. Dotychczas przysługiwało mu jedynie odszkodowanie.Trybunał orzekł, że pracownik chroniony na mocy ustawy o związkach zawodowych może żądać albo przywrócenia do pracy, albo odszkodowania (pracownikowi nieobjętemu taką ochroną przysługuje w dalszym ciągu tylko odszkodowanie).Nowela - zaproponowana przez Senat

Chorzowska firma zatrudnia 94 proc. niepełnosprawnych

Psychotesty - sprawdź, czy jesteś pracoholikiemWłaściciel firmy wybrał utrzymanie działalności w Polsce w ramach zakładu pracy chronionej, zamiast przeniesienia części produkcji do Chin. W poniedziałek otwarto nową siedzibę firmy, wytwarzającej elementy aparatury kontrolno-pomiarowej i odlewy

Pomocna dłoń z Unii. Jak skutecznie aktywizować bezrobotnych?

Integracji Społecznej we Wrocławiu postanowili z kolei wprowadzić na rynek pracy 120 niepełnosprawnych. Jak mówi Monika Zentkowska kierownik projektu "Praca bez barier", chodziło o przełamanie szeregu stereotypów dotyczących niepełnosprawnych. - Chcieliśmy, aby wszystkie firmy, nie tylko zakłady

Nauczyciele są zadowoleni ze swej pracy

Poziom satysfakcji z wykonywanego zawodu sprawdził wśród nauczycieli zespół naukowców Zakładu Psychologii Zarządzania i Zachowań Konsumenckich Politechniki Wrocławskiej. Badaniem objęto nauczycieli z różnych miast, pracujących w szkołach podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Wyniki

Dział czwarty - Obowiązki pracodawcy i pracownika. Rozdział II - Obowiązki pracownika

) przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy, 2) przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku, 3) przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych, 4) dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy

Po dyżurze ekspertek z GIP: odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania

wynagrodzenia, pytali o przepisy dotyczące zwalniania osób w wieku przedemerytalnym, czy regulacje dotyczące zatrudnionych w oparciu o umowy cywilnoprawne. Oto lista najważniejszych i najczęściej zadawanych przez czytelników pytań.W naszym zakładzie pracy zapowiedziano zwolnienia grupowe. Czy przed zwolnieniem

Zwolnić nie wolno, ale się da

"Doszedłem do wniosku, że w Polsce zwykły robotnik jest tylko starym przedmiotem, z którym można zrobić wszystko" - tak pan Henryk Jaśkiewicz zaczął list do "Gazety". Przepracował 22 lata w Zakładach Górniczo-Metalowych Zębiec SA pod Starachowicaami. Praca w szczególnych

TK o przywracaniu do pracy zatrudnionych na czas określony

odszkodowania. Natomiast pracownik chroniony na mocy ustawy o związkach zawodowych może żądać albo przywrócenia do pracy, albo odszkodowania.

Przywileje budżetówki

, dopłaty do wyjazdów wakacyjnych oraz bony świąteczne.Sędziowie To, co odróżnia ich od pozostałych pracowników, to m.in. dłuższe urlopy. Po 10 latach pracy otrzymują dodatkowe 6 dni wolnego, a po 15 latach pracy - 12 dni. Są chronieni immunitetem, czyli nie podlegają odpowiedzialności za wykroczenia. Mogą

Praca w ochronie: uprawnienia do pracy z bronią palną

sklepowych półek nie znikał towar. To jest główne zadanie dla ochroniarza: ma obserwować, czy nie ma kradzieży i im zapobiegać - wyjaśnia Wojciech Koza, specjalista ds. ochrony w Zakładach Usługowych EZT S.A. Tylko nieliczni licencjonowani ochroniarze, pilnujący np. budynków przemysłowych, wykonujący konwoje

Praca w ochronie: uprawnienia do pracy z bronią palną

sklepowych półek nie znikał towar. To jest główne zadanie dla ochroniarza: ma obserwować, czy nie ma kradzieży i im zapobiegać - wyjaśnia Wojciech Koza, specjalista ds. ochrony w Zakładach Usługowych EZT S.A. Tylko nieliczni licencjonowani ochroniarze, pilnujący np. budynków przemysłowych, wykonujący konwoje

Dzień Integracji, Siedlce

W programie:TARGI AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (godz. 10.00 - 15.00), ok. 30 stanowisk wystawienniczych, poradnictwo, warsztaty, filmy szkoleniowe. Wystawcami (konsultantami) będą: zakłady pracy chronionej, urzędy pracy, organizacje pozarządowe, instytucje działające na rzecz

Mało pracy dla niepełnosprawnych bezrobotnych

Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku. - Coraz mniej jest na rynku ofert pracy dla ludzi w jakimś stopniu upośledzonych; zmniejszyła się też liczba miejsc w zakładach pracy chronionej. Na wczorajszej konferencji podsumowano projekt "Zapotrzebowanie na pracę osób niepełnosprawnych wśród przedsiębiorców

Zwolnienia i wypowiedzenia

Za wypowiedzeniem, bez wypowiedzenia, grupowo, dyscyplinarnie. Każda forma zwolnienia z pracy daje pracownikowi inne prawa. Są też grupy pracowników szczególnie chronionych, jak matki, ojcowie, seniorzy czy związkowcy.Gdy dostajesz wypowiedzenieEwa, pracowniczka jednego z hoteli na Mazurach

Lodołamacze 2008 - konkurs dla pracodawców wrażliwych społecznie

, Kapituły Regionalnego Etapu, na podstawie nadesłanych materiałów zgłoszeniowych dokonają analizy i wyłonią finalistów regionalnych laureatów w kategoriach: - Zakład Pracy Chronionej, - Otwarty Rynek Pracy, - Pracodawca Nieprzedsiębiorca, - Przedsiębiorca - Osoba Niepełnosprawna, - Zakład Aktywności

Kiedy i kogo nie można zwolnić

latach pracy w zakładzie miał prawo do trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Jego 65. urodziny przypadały w listopadzie, więc mimo że szef chciał rozwiązać z nim umowę w październiku, nie mógł tego zrobić. Wiek przedemerytalny chroni też w przypadku zwolnień grupowych. W takiej sytuacji pracodawca może

Jak chronić demaskatorów

jako przyczynę wypowiedzenia podano utratę zaufania u pracodawcy. Pracownik wskazywał, że to przyczyna pozorna, że faktyczną przyczyną zwolnienia było ujawnienie nieprawidłowości w zakładzie pracy.I czym się ta sprawa skończyła?W pierwszej instancji pracownik został przywrócony do pracy. Wskutek

Jak się nie dać zwolnić

tego postępowania zatrzymać. Rodzice na wychowawczym mogą zostać zwolnieni w przypadku likwidacji zakładu pracy lub na podstawie zwolnienia dyscyplinarnego. Niestety, wychowawczy nie chroni przez zwolnieniami grupowymi, jeśli wzięłaś urlop na więcej niż trzy miesiące (art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 13

Nauczycielu, co robić, gdy chcą cię zwolnić?

. Uwaga! Uchwała Sądu Najwyższego z 2006 r. odnosi się tylko do nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania (nie chroni ich kodeks pracy, który zwalniania w czasie urlopu wyraźnie zakazuje). Czyli nauczyciela zatrudnionego na umowę o pracę, zgodnie z art. 41 kodeksu pracy, nie można zwolnić w czasie

Kodeks pracy 2012: zmiany w nowym roku

niepełnosprawne będą pracowały osiem godzin dziennie, a nie siedem. Dotyczy to osób ze znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności. Zaostrzono też wymogi dla zakładów pracy chronionej. Od teraz taki status mogą otrzymać firmy, które zatrudniają 50 proc. osób niepełnosprawnych, w tym 20 proc. w

Pracowniku, po siódme: nie kradnij

kierowców, których zatrudniam, podejrzenia miałem jedynie co do dziesięć osób, ale już to przeanalizowaliśmy i wyjaśniliśmy. Okazało się, że ci kierowcy po prostu nieekonomicznie jeżdżą. Często hamują i przyśpieszają, stąd te różnice. Zakład chronią także zainstalowane w różnych miejscach kamery. - Mój

O kulach do pracy

, nastawiałem na godz. 4.20 aż dwa budziki - wspomina. Dziś wystarczy jeden dzwonek. Rafał wstaje i drepcze do autobusu. Ten zawozi go do podswarzędzkich Rabowic. Wprost do firmy Dramers. To zakład pracy chronionej, który zatrudnia niemal stu niepełnosprawnych. To ponad 40 proc. ogółu załogi. - Z jednej strony

Intel na linii frontu

zakład wciąż pracuje. Jednak tylko część zatrudnionych pozostaje na terenie zakładu (pracują w specjalnych, chronionych pomieszczeniach) - reszta została oddelegowana do pracy zdalnej. "Nasi pracownicy wyposażeni są w komputery przenośne, a w bunkrach w Hajfie można korzystać z bezprzewodowego

Rencista nie idzie do pracy

podróży i inne podmioty żyjące dzięki pieniądzom z Europejskiego Funduszu Społecznego - mówi. - Większość ofert pracy pochodzi z zakładów pracy chronionej, gdzie zarobki kształtują się na poziomie 1030 -1600 zł netto. To sprawia, że te osoby niepełnosprawne, które mogły by pójść do pracy siedzą w domach

Jak mogą cię zwolnić?

pracowników przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę. Dlatego zdarza się, że pracodawcy nadużywają tej formy zwolnień.Co nie jest likwidacją zakładu pracy (Art. 411 par. 1 K.P.)?przejęcie przez przedsiębiorstwo państwowe jego wydzielonej części, stanowiącej odrębny zakład pracy (art. 3 K.P.) i

Kiedy pracownikowi można obniżyć wynagrodzenie?

nie pozwala na jednostronną zmianę warunków pracy i płacy i jednocześnie chroni pracownika przed taką zmianą. Dokonane przez pracodawcę wypowiedzenie warunków pracy lub płacy wywołuje alternatywne skutki, zależne od woli pracownika. W przypadku zgody na proponowane warunki doprowadza ono do zmiany

Zarobki w zawodach po kierunkach zamawianych

chronieniu środowiska i prowadzeniu zrównoważonej polityki rozwoju. Dziedzina ta związana jest z szerokim zakresem ludzkich działań (budownictwo, rolnictwo, przemysł), które mają ogromny wpływ na środowisko przyrodnicze. Studenci kończący ten kierunek mogą szukać pracy w organach administracji państwowej i

Komu i kiedy pomoże Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

FGŚP płacą wszyscy pracodawcy, z wyjątkiem tych instytucji, które nie mogą upaść ani zostać zlikwidowane. Jest to m.in. cała budżetówka, szpitale, a także zakłady pracy chronionej.

Praca tylko dla swoich

i niezadowoleniem obywateli. Większość z nich zaczyna chronić miejsca pracy swoich rodaków zamykając rynek, zwalniając cudzoziemców lub uniemożliwiając ich dalsze zatrudnianie. Szacuje się, że do marca stracić pracę może 12 tys. cudzoziemców pracujących w Czechach - podał portal CzeskeNoviny Rząd

Dział dziesiąty - Bezpieczeństwo i higiena pracy. Rozdział I - Podstawowe obowiązki pracodawcy

Art. 207. § 1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. § 2. Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim

Nowy rok, nowe prawo

zniesienie przywilejów i ulg w zatrudnieniu osób z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Np. od 1 stycznia pensje niepełnosprawnych już nie będą dofinansowane przez PFRON. Zniesiono też niektóre ułatwienia w funkcjonowaniu zakładów pracy chronionej. Mniejszą pomoc dostaną też niepełnosprawni

Polacy podbijają brytyjską prowincję

przenosząc się na angielską prowincję. Rośnie ilość ogłoszeń oferujących pracę na angielskich farmach. Zatrudnienie oferują również większe zakłady przemysłowe. Rynek pracy w dużych miastach, takich jak Londyn czy Birmingham, jest już nasycony - pracę mogą tam znaleźć niewykwalifikowani pracownicy fizyczni

Rozmowa z minister pracy i polityki społecznej

zbiorowych, za mało porozumień na poziomie zakładu pracy bezpośrednio między pracodawcą a pracownikiem. Już dziś w ramach obowiązującego prawa niektórzy pracodawcy dogadują się z pracownikami, kiedy i ile będą pracować, bo np. nie ma zamówień. Oczekiwanie, że wszystko musi być zapisane w kodeksie pracy i

Kto się boi Edwarda Altmana?

jakiś czas mam telefon z PFRON. Każą mi dostarczyć kolejne dokumenty. Potem milkną. Za jakiś czas znowu jakiś urzędnik czegoś się domaga. I tak trwa to piąty miesiąc. Szef zakładu pracy chronionej dodaje: - Wpisują dane z naszych sprawozdań finansowych w jakieś rubryczki i wychodzi im, czy firma ma

Czyściciel w firmie

łatwiej zastraszyć podwładnych i wymusić podporządkowanie bez konieczności stosowania mobbingu.Słyszałam, że pracodawcy wręcz wypożyczają sobie czyścicieli?- Z moich informacji wynika, że "pani prawnik", o której wspominałem, była już uprzednio "sprawdzona" w kilku zakładach pracy i

Czynię źle dla dobra firmy

interesie firmy, ukrywając to przed przełożonymi. Bywa, że do nielegalnego lub nieetycznego działania pcha ich chęć zabłyśnięcia świetnymi wynikami lub samodzielnego rozwiązywania problemów. Bardzo często to jednak konsekwencja złego planowania pracy w firmie i braku kontroli. Motywacji jest wiele, skutki

Jak chronić pracowników?

, ponieważ nie przysługuje im takie prawo. Podkreśliła też, że większość polskich zakładów pracy to mikrofirmy, zatrudniające mniej niż 9 osób. Tymczasem żeby założyć związek, potrzeba 10 pracowników - dodała Miszczuk.

Wszyscy jesteśmy niepełnosprawni

dofinansowanie. A ten wzrost umożliwiło m.in. wyrzucenie w 2008 r. jednego zdania z ustawy, co pozwoliło na dofinansowanie niepełnosprawnych emerytów. Z zakładów pracy chronionej tylko w tę jedną noc przybyło do ewidencji ok. 20 tys. niepełnosprawnych pracowników.Pracodawcy mówią: brak dopłat lub ich

Lodołamacze 2009

regionalnych laureatów. Zwycięzcy poszczególnych kategorii, automatycznie biorą udział w centralnym etapie Konkursu, w którym Kapituła Centralna wskaże Ogólnopolskich LODOŁAMACZY 2009.Wyróżnienia zostaną przyznane w kategoriach:Otwarty Rynek,Zakład Pracy Chronionej,Pracodawca Nieprzedsiębiorca,Przedsiębiorca

Kiedy i w jakich okolicznościach można zwolnić z pracy kobietę w ciąży?

Przyszłe mamy boją się mówić o ciąży swojemu pracodawcy, obawiając się np. wypowiedzenia bądź rozwiązania umowy o pracę. Wiele z nich ukrywa ciążę aż do końca trzeciego miesiąca, bo uważają, że dopiero wtedy chroni je kodeks pracy. A to nieprawda! Przypominamy: zgodnie z ogólnymi zasadami kobieta

Finał Kampanii Zatrudnij Niepełnosprawnego, Warszawa

przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy; prowadzący zakład pracy chronionej. Wysokość dofinansowania dla pracodawcy, to: 130% najniższego wynagrodzenia, gdy zatrudniony ma znaczny stopień niepełnosprawności, 110% najniższego wynagrodzenia, gdy zatrudniony ma umiarkowany stopień niepełnosprawności, 50

Ochroniarz

pracy.RzeszówWojtek, 36 lat, od 5 lat jest ochroniarzem w supermarkecie w Rzeszowie. Ma umowę na pełny etat. Zarabia ok. 800 zł miesięcznie, bez premii i dodatków. Nie jest zadowolony z pracy, ale na razie nie szuka innego zajęcia. Nigdzie nie dorabia.ŁódźWaldemar, rencista, jest zatrudniony w zakładzie pracy

Czy związki zawodowe to zło konieczne?

traktowane są jak miejsce "ciepłych posadek". Związkowcy mają pracę i zagwarantowane etaty. Dlatego też starają się za bardzo nie wychylać, aby nie popsuć sobie stosunków z pracodawcą. - Najgorzej jest jednak, gdy w jednym zakładzie funkcjonuje kilka związków zawodowych. My nazywamy to konfliktowym

Kiedy przyszła mama może stracić pracę

Przyszłe mamy boją się mówić o ciąży swojemu pracodawcy, obawiając się zwolnienia. Wiele z nich ukrywa ciążę aż do końca trzeciego miesiąca, bo uważają, że dopiero wtedy chroni je kodeks pracy. A to nieprawda! Zgodnie z ogólnymi zasadami kobieta podlega szczególnej ochronie w całym okresie ciąży

Mój zawód - ten sam, a jednak inny

jest podwójnie chroniony - czyta z telepromptera [czytnika tekstów - przyp. red.] i ma słuchawkę w uchu, w której m.in. może usłyszeć podpowiedzi, co robić. Nad jego pracą czuwa wielki zespół ludzi: wydawcy, pomocnicy redaktorów, kierownicy produkcji. Dziennikarz przygotowuje swoje wypowiedzi wcześniej

Zwolnienia z pracy - szkoła przetrwania

jest reprezentantem załogi pracowniczej, w żaden sposób nie jest chroniony przed utratą pracy. W dużych firmach pracownik ma lepiej: gdy działają związki zawodowe ma ochronę; gdy są zwolnienia grupowe - szef musi zgłosić ich zamiar do urzędu pracy i wypłacić pracownikom odprawy.Pomoże ci inspektorJako

Mroczny przedmiot pożądania

lata, ale jak podkreślają specjaliści, pewnym w zawodzie można się poczuć po 7-8 latach pracy, jeśli ma się jeszcze trochę talentu i zamiłowania do szycia. Zdaniem Sochackiej-Koper w małych pracowniach uczeń ma szansę nauczyć się wszelkich tajników futrzarskiego fachu. - W zakładach produkcyjnych

Mamo, poznaj swoje prawa - odpowiedzi na pytania czytelników

! Najwięcej pytań, choć dużo o tym pisaliśmy, dotyczyło właśnie ciąży. Przyszłe mamy boją się mówić o tym swojemu pracodawcy, obawiając się konsekwencji, np. zwolnienia. Wiele z nich ukrywa ciążę aż do końca trzeciego miesiąca, bo uważają, że dopiero wtedy chroni ich kodeks pracy. - Nie mogę zrozumieć, skąd

W pracy z HIV

zadawania pytań o status serologiczny osobie starającej się o pracę lub już zatrudnionej. Również współpracownicy nie powinni być zobowiązani do ujawnienia tak osobistych informacji - czytamy w kodeksie ILO. ... i polska rzeczywistość Według danych Państwowego Zakładu Higieny osób zakażonych wirusem HIV

Masz prawo być mamą i nie bać się zwolnienia z pracy

. za kradzież (tzw. rażące naruszenia podstawowych obowiązków pracownika, art. 177 par. 1 kp). Jeśli jednak w twoim zakładzie pracy działają związki zawodowe, do których należysz lub do których zwróciłaś się z prośbą o reprezentację, musi uzyskać od nich zgodę na zastosowanie dyscyplinarki; jeśli

Dręczenie w pracy

numerach odeszłam z pracy. Leżałam w domu i patrzyłam w sufit przez trzy miesiące, włosy wychodziły mi garściami - mówi.Ciąża szczególnie chroniona- Łatwym obiektem mobbingu są kobiety w ciąży - mówi Joanna Grzywińska z Państwowej Inspekcji Pracy. - Pracodawcy potrafią dawać im do zrozumienia, że nie są w

Wypowiedzenie umowy o pracę

w przypadkach szczególnych, zwłaszcza w razie chęci rozwiązania lub wypowiedzenia umowy o pracę z: pracownikami chronionymi, np. kobietą w ciąży oraz w przypadku podjęcia zamiaru wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony. W takim przypadku pracodawca zawiadamia

Jak oskubać inwalidów i wyłudzić pieniądze

przyszedł złożyć zawiadomienie o przestępstwie. W tej sytuacji przyszedłem do "Gazety".Bierze pan albo do widzeniaFirma, w której zatrudnił się pan Grzegorz, nazywa się Centralny Fundusz Inwestycyjny spółka z o.o. Z początkiem roku uzyskała od wojewody łódzkiego status Zakładu Pracy Chronionej i

Szwajcarzy zgadzają się na otwarcie rynku pracy

siły polityczne (poza ekstremistami z prawa i lewa) i ekonomiczne wspólnie agitowały za otwarciem rynku pracy dla nowych członków UE. Politycy i pracodawcy argumentowali, że jeśli Szwajcarzy zechcą chronić się przed napływem siły roboczej z zagranicy, to szwajcarskie firmy - chcąc pozostać

Jak firmy strzegą swoich tajnych informacji?

Wartościowych. Nowoczesne bramki, wartownicy, osobiste kontrole czekają ich przy każdym wejściu i wyjściu z zakładu pracy. Do tego dochodzą specjalne karty dotykowe, by móc wejść na teren zakładu. Wszystko, począwszy od logowania się do sieci, a skończywszy na wchodzeniu do specjalnych, tajnych pomieszczeń

Molestowanie w pracy

W zeszłym tygodniu prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie podejrzenia molestowania seksualnego pracownic fabryki chipsów Frito Lay w Grodzisku Mazowieckim. Osiem kobiet wyrzucono z pracy, gdy zaczęły mówić głośno o molestowaniu przez kierownika. Za wykorzystywanie seksualne pracownicy sąd w

Cyrograf z pracodawcą

określającą wzajemne prawa i obowiązki. Może z tego zrezygnować, gdy kierując pracownika na szkolenie nie zobowiązuje go do przepracowania określonego czasu w swoim zakładzie pracy po ukończeniu nauki" - mówią przepisy polskiego prawa.Gwarancja na inwestycję w pracownikaUmowa lojalnościowa, zwana

Zwolnili mnie z pracy!

zwolnienia, załatw sobie długie zwolnienie lekarskie. Jesteś nie do ruszenia przez jakiś czas, ale każde zwolnienie lekarskie kiedyś się kończy... Umożliwienie powrotu do pracy, aby zaraz zwolnić z czystym sumieniem (kobieta na urlopie macierzyńskim jest chroniona przez prawo - ale tuż po jego zakończeniu

Będzie łatwiej zwalniać

go do wykorzystania urlopu. W ten sposób pracownik traci prawo do pieniężnego ekwiwalentu za urlop). Wreszcie przyszedł czas na ostatnią - dotyczącą ustawy z 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, czyli tzw. ustawy

Prawna opieka nad matką w ciąży - przypomnienie

Wszystkie przywileje związane z ciążą i macierzyństwem przysługują tylko kobietom zatrudnionym na umowę o pracę. Nie ma znaczenia, czy pracujesz na cały etat, czy pół etatu ani jaki masz staż pracy, ważne, abyś nie pracowała na podstawie umowy o dzieło czy na zlecenie. Prawo chroni cię już od

Bodyguard po polsku, czyli jacy są nasi ochroniarze

ochroniarskim w Polsce. - Ta branża sama sobie strzela gole. Konkurencja jest bardzo duża i brutalna, w dużej mierze przez wadliwe prawo. Mamy ustawę o zakładach pracy chronionej, która hamuje i wręcz uniemożliwia rozwój branży. Firmy ochroniarskie chcą zarabiać zatrudniając za najniższe stawki ludzi, na

Poradnik dla mamy i taty, czyli prawa, przywileje, urlopy, pomoc i pieniądze dla przyszłych i obecnych rodziców

ochronę. Warunek: musi wrócić do swojego zakładu w ciągu maksymalnie 7 dni od ustania funkcji z wyboru (art. 74 kodeksu pracy). Od kiedy kobieta jest chroniona Od początku ciąży. I wcale nie jest ważne, kiedy poinformowała o swoim stanie pracodawcę. Przykład: Pani Alina Z. chciała powiedzieć szefowi, że

Nowy wymiar integracji

zupełnie nowy las. Nową formę integracji chwalą też pracownicy. - To doskonały sposób na spędzenie wolnego czasu na świeżym powietrzu z kolegami i koleżankami z pracy - mówi Wojciech Liczkowski z biura prasowego Dell. Razem z koleżanką posadził 42 drzewa, głównie dęby i lipy. - Trochę się zmęczyliśmy, ale

Sprawdź, ile pracujesz i co się Ci należy za pracę w nadgodzinach

Co to jest "czas pracy"? Kodeks pracy mówi, że chodzi o "czas, w którym pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy". A więc niekoniecznie musi być to okres, w którym faktycznie pracujesz. Jeśli pracodawca

O czym powinnaś wiedzieć, zanim zostaniesz mamą

zatrudnienia w zakładzie. - jeśli podejrzewasz, że chcą Cię zwolnić po powrocie z urlopu macierzyńskiego, złóż przed przyjściem do pracy wniosek o urlop wychowawczy. Od tego momentu jesteś chroniona przed zwolnieniem - jednak pamiętaj o konsekwencjach - to urlop bezpłatny. - musisz rozważyć, czy propozycja

Gadomski: To Balcerowicz rozbił układ

są najważniejsi. Ci, którzy są zmuszeni do konkurencji, presję odczuwają boleśnie. Tęsknią do monopolu, najlepiej chronionego przez państwo. Pod koniec lat 80. robiłem reportaż o pewnym śląskim producencie pieców gazowych. Jego prywatny zakład był prawie monopolistą, przyjmował przedpłaty od klientów

Zupełnie nowy Kodeks Pracy

); działacze związków zawodowych mają mieć ograniczoną ochronę przed zwolnieniem z pracy (teraz wiele nowych organizacji związkowych powstaje tylko po to, by chronić działaczy i w efekcie w niektórych dużych zakładach funkcjonuje po kilkanaście związków); związki zawodowe nie musiałyby już opiniować

Kryzys zabiera pracę i resztki godności

konkurencji.Upadł król, nie żyje królDziennikarka nie może jednak narzekać, bo w Warszawie czy innych dużych aglomeracjach, pracę da się znaleźć. Gorzej mają ci, którzy są skazani na pracodawcę. W małych miejscowościach i na wsiach jest zazwyczaj jeden zakład - cukrownia lub przetwórnia i gdy nie pracuje się tam

Kryzys zabiera pracę i resztki godności

już pracę u konkurencji. Upadł król, nie żyje królDziennikarka nie może jednak narzekać, bo w Warszawie czy innych dużych aglomeracjach, pracę da się znaleźć. Gorzej mają ci, którzy są skazani na pracodawcę. W małych miejscowościach i na wsiach jest zazwyczaj jeden zakład - cukrownia lub przetwórnia i

Regulacja ustawowa

1.5.1989 r.) obowiązywał art. 101 KP ustanawiający ograniczony i względny zakaz podejmowania dodatkowego zatrudnienia (na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego) przez pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy bez zgody zakładu pracy, chyba że przepis szczególny stanowił inaczej

Uwaga, przyszli emeryci! Pilnujcie kapitału początkowego

informatyczny wciąż nie działa porządnie). Ale przecież są jeszcze te składki emerytalne, które płaciliśmy przed wprowadzeniem reformy. Co z nimi? Nie przepadły. To właśnie jest ten kapitał początkowy, który policzy nam ZUS. Żeby Zakład mógł to zrobić, musimy udowodnić swój staż pracy oraz zarobki z okresu

Przewodnik po nowych przepisach o pracy tymczasowej

chroni prawo pracy (poza pewnymi wyjątkami, o czym piszemy w punkcie 6.). c) Czasami agencja może też podpisać umowę cywilną (zlecenie lub o dzieło). Kiedy? Gdy nie "pracujesz pod kierownictwem pracodawcy oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym" (art. 22 par. 1 kp). Umowa cywilna jest

Chcecie pracy? Zapomnijcie o fabrykach

miejsc pracy. To prawda, od roku 1990 politycy stali wobec dramatycznych wyzwań. Musieli gasić strajki, chronić tych, którzy sami nie dawali sobie rady. W gorącej atmosferze podejmowano jednak decyzje, które musiały mieć złe skutki. Pracownikom zezwalano na wcześniejsze odchodzenie na emerytury - wiele

Co zrobić z armią z KUP

KUP, a więc zwierzchnikiem Piętakiewicza. Po co to wszystko? Zielińska argumentowała, że chroni w ten sposób 400 osób przed zwolnieniem z pracy. Prawdziwe przyczyny wydają się jednak inne. Biuro Krajowe miało wpływ na gospodarowanie majątkiem Funduszu, kontrolę decyzji Rady Funduszu, wyznaczało limity

zakłady pracy chronionej - ogłoszenia z GazetaPraca.pl

 • Asystent kierownika/ Staż kierowniczy/Kierownik zakładu

  miasta nie podano, świętokrzyskie, Polska

  Oferta archiwalna

  minimum średnie. Mile widziane wykształcenie wyższe; preferowane kierunki techniczne lub ekonomiczne, dyspozycyjność pracy w różnych miejscach kraju, tj. objęcie po okresie stażu ...

 • Asystent kierownika/ Staż kierowniczy/Kierownik zakładu

  miasta nie podano, kujawsko-pomorskie, Polska

  Oferta archiwalna

  minimum średnie. Mile widziane wykształcenie wyższe; preferowane kierunki techniczne lub ekonomiczne, dyspozycyjność pracy w różnych miejscach kraju, tj. objęcie po okresie stażu ...

 • Asystent Kierownika/staż kierowniczy/Kierownik Zakładu

  miasta nie podano, małopolskie, Polska

  Oferta archiwalna

  jej zakładachna stanowisko Asystent Kierownika/staż kierowniczy/KIEROWNIK ZAKŁADU które ma na celu przygotowanie pracownika do objęcia w przyszłości stanowiska kierowniczego w ...

 • Asystent Kierownika/staż kierowniczy/Kierownik Zakładu

  miasta nie podano, lubelskie, Polska

  Oferta archiwalna

  jej zakładachna stanowisko Asystent Kierownika/staż kierowniczy/KIEROWNIK ZAKŁADU które ma na celu przygotowanie pracownika do objęcia w przyszłości stanowiska kierowniczego w ...

 • Asystent Kierownika/staż kierowniczy/Kierownik zakładu

  miasta nie podano, kujawsko-pomorskie, Polska

  Oferta archiwalna

  minimum średnie. Mile widziane wykształcenie wyższe; preferowane kierunki techniczne lub ekonomiczne, dyspozycyjność pracy w różnych miejscach kraju, tj. objęcie po okresie stażu ...

 • Kierownik zakładu/Staż kierowniczy

  miasta nie podano, podlaskie, Polska

  Oferta archiwalna

  Polski Wymagania: wykształcenie wyższe; preferowane kierunki techniczne lub ekonomiczne, dyspozycyjność pracy w różnych miejscach kraju, tj. objęcie po okresie stażu jednego z ...

 • Kierownik zakładu/Staż kierowniczy

  miasta nie podano, śląskie, Polska

  Oferta archiwalna

  Polski Wymagania: wykształcenie wyższe; preferowane kierunki techniczne lub ekonomiczne, dyspozycyjność pracy w różnych miejscach kraju, tj. objęcie po okresie stażu jednego z ...

 • Kierownik zakładu/Staż kierowniczy

  miasta nie podano, zachodniopomorskie, Polska

  Oferta archiwalna

  Polski Wymagania: wykształcenie wyższe; preferowane kierunki techniczne lub ekonomiczne, dyspozycyjność pracy w różnych miejscach kraju, tj. objęcie po okresie stażu jednego z ...

 • Kierownik zakładu/Staż kierowniczy

  miasta nie podano, wielkopolskie, Polska

  Oferta archiwalna

  Polski Wymagania: wykształcenie wyższe; preferowane kierunki techniczne lub ekonomiczne, dyspozycyjność pracy w różnych miejscach kraju, tj. objęcie po okresie stażu jednego z ...

 • Kierownik Zakładu/ Plant Manager

  Województwo Lubelskie, lubelskie, Polska

  Oferta archiwalna

  Naszym Klientem jest międzynarodowy koncern z branży spożywczej, który do swojego zakładu zlokalizowanego w województwie lubelskim poszukuje kandydata na stanowisko ...

Zakłady Kórnickie

Zakłady Kórnickie – fundacja (nazywana także: fundacją Kórnicką albo fundacją Zamoyskich) utworzona 20 kwietnia 1924 przez hr. Władysława Zamoyskiego, powstała z oddanego Narodowi Polskiemu majątku nieruchomego w Wielkopolsce (Kórnik i okolice) oraz w Małopolsce (Zakopane i okolice

Zakłady Mięsne w Kole

dojeżdżała do pracy z okolicznych wsi. Podjęto więc decyzję o budowie pracowniczego osiedla mieszkaniowego (fragment Osiedla Warszawskiego). Pierwsze dwa bloki zbudowano jeszcze przed 1973. W latach 1973-1975 dobudowano siedem kolejnych budynków. Łącznie znalazło się tam 400 mieszkań. Oprócz tego zakłady

Zakłady Artystyczno-Badawcze

Le Corbusiera, Teorią formy otwartej Oskara Hansena i metodą zespołowej pracy Waltera Gropiusa (metoda integracyjna).Lata 60. były latami odchodzenia od idei dydaktycznych zakładów na rzecz "produkcji", coraz częstszych wyjazdów zagranicznych Sołtana i emigracją do USA w 1967. Ostatecznie Zakłady

Krakowskie Zakłady Sodowe Solvay

Krakowskie Zakłady Sodowe Solvay – fabryka sody w Borku Fałęckim, utworzona w 1906 roku i zlikwidowana w latach 1989–1996 ze względu na silne negatywne oddziaływanie na środowisko. Budynki zostały rozebrane, a teren poddano rekultywacji i przeznaczono na cele handlowo-usługowe (m.in

Zakłady Amunicyjne Pocisk

Zakłady Amunicyjne Pocisk Sp. Akc. – utworzone w 1919 w Warszawie i Rembertowie zakłady produkujące amunicję karabinową do Mannlichera, Mausera i Lebela. W skład zakładów wchodziła wytwórnia w Warszawie na Pradze przy ul. Mińskiej oraz wytwórnia w Rembertowie. Kapitał zakładowy wynosił 40

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.