zadaniowy czas pracy

Ewa Drzewiecka

Zadaniowy czas pracy

Zadaniowy czas pracy

Co to znaczy zatrudnienie pracownika w tzw. zadaniowym czasie pracy? Z czym wiąże się ten system czasu pracy? (trempas)

Zadaniowy czas pracy - nadgodziny

Co grozi pracodawcy za niewypłacanie wynagrodzenia za godziny wykraczające poza obowiązujące normy czasu pracy w zadaniowym systemie czasu pracy?

Pogotowie reporterskie "Gazety Praca": zadaniowy czas pracy

? - pyta się Tomasz. Aneta Borowiec: Czy zadaniowy czas pracy oznacza, że trzeba pracować od świtu do nocy? Sebastian Samol, adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Prawa Socjalnego na Wydziale Prawa i Administracji UAM, specjalista prawa pracy w kancelarii adwokackiej Celichowski-Szyndler: - W żadnym wypadku

Elastyczny system czasu pracy

funkcjonowania przedsiębiorstwa, wymaganiami stanowiska, jak również wynikać z potrzeb pracownika.Do elastycznych systemów czasu pracy zalicza się:indywidualny rozkład czasu pracy,system skróconego tygodnia pracy,system pracy weekendowej,zadaniowy czas pracy,ruchomy czas pracy,równoważny czas pracy,przerywany

Etat, kontrakt czy samozatrudnienie?

Etat, kontrakt czy samozatrudnienie?

praw do napisanego kodu. Może też niejako wypożyczyć go pracodawcy, zachowując pełnię praw. Minusem kontraktu może okazać się jego zadaniowy charakter. Innymi słowy - na czas jego trwania życiem pracownika rządzą terminy. Ponieważ nie podlega pod prawo pracy, może pracować po kilkanaście godzin

Praca w niepełnym wymiarze czasu

pracy, np.: skróconego tygodnia pracy, równoważnego czasu pracy, zadaniowego czasu pracy. Warunki płacowe dla pracownika świadczącego pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy muszą być ustalone w sposób nie mniej korzystny niż w stosunku do pracowników wykonujących taką samą lub podobną pracę w pełnym

Elastyczne formy zatrudnienia

pracy (np. job sharing),sposobem wynagradzania (wynagrodzenie zadaniowe).EFZ pozwalają optymalizować tryb i czas pracy, umożliwiają minimalizację kosztów pracy oraz maksymalizację korzyści dla pracownika i pracodawcy. Są korzystną formą zatrudnienia dla osób, które z różnych przyczyn nie mogą lub nie

Kobieto, rozmawiaj o pieniądzach

Kobieto, rozmawiaj o pieniądzach

Właśnie z wyceną swojej pracy kobiety zdają się mieć największy problem. W przeciwieństwie do mężczyzn większość z nich nie lubi rozmawiać o pieniądzach, rzadko negocjują wysokość wynagrodzenia podczas rozmów kwalifikacyjnych i równie rzadko proszą o podwyżkę. Problem zaczyna się już w czasie studiów. Jak

Po dyżurze prawnika

z regulaminu pracy, który mówi, że np. praca trwa stale od poniedziałku do piątku. A także o sytuacje, gdy pracownik zatrudniony jest w zadaniowym systemie czasu pracy, gdy wprowadzony został na pisemny wniosek pracownika indywidualny rozkład czasu pracy lub pracownik sam decyduje, o której

Rok pełen postanowień

Rok pełen postanowień

nad służbowym chaosem może zwrócić nam nawet do dwóch godzin w ciągu dnia. Wszystko, czego potrzebujemy, to odrobina samodyscypliny. Od czego zacząć? Banalnie - od przyjścia do pracy na czas. Coraz więcej osób wykonuje swoje obowiązki zadaniowo. Oznacza to, że dla ich przełożonego ważniejsze jest to

Elastyczny czas pracy, czyli jaki?

Elastyczny czas pracy, czyli jaki?

wyjątki, które pozwalają nie tylko wydłużyć czas pracy, ale też kształtować go zależnie od potrzeb, czy wymagań danego zawodu. I tak na przykład w zadaniowym czasie pracy mogą swoją pracę wykonywać handlowcy czy kierowcy. Często oni sami decydują, o której zaczynają i kończą dzień pracy, muszą tylko

Klucz do sukcesu: pogodzić młodość i doświadczenie

Klucz do sukcesu: pogodzić młodość i doświadczenie

nie ułatwiają im życia, np. poprzez ograniczenie ilości koniecznych do przetworzenia danych. Dlatego zamiast zająć się tzw. pracą koncepcyjną, czyli wymyślaniem nowych rozwiązań pracownicy tracą czas na sporządzanie raportów. Zdaniem ekspertów Deloitte zarówno firmy, jak i pracownicy muszą zrozumieć

Czytelnicy "Gazety" pytali prawnika

Czytelnicy "Gazety" pytali prawnika

Najwięcej pytań zadały osoby pracujące w nienormowanym lub zadaniowym czasie pracy, jak sprzedawcy czy przedstawiciele handlowi. - Dzwoniła do mnie pracownica centrum handlowego i chciała się dowiedzieć, w jakie dni przysługuje jej urlop - mówi mec. Szczesna. - Czy jeśli wzięła tydzień urlopu, to

Czytelnicy pytają, prawnik odpowiada - cz. 2

Czytelnicy pytają, prawnik odpowiada - cz. 2

nowy system czasu pracy? Obecnie obowiązuje podstawowy a pracodawca informuje, że od września będą obowiązywały dwa systemy czasu pracy : podstawowy oraz zadaniowy. Czy pracodawca dobrze interpretuje art. 150 kodeksu pracy? - Możliwość wprowadzania poprzez obwieszczenie nowego systemu czasu pracy

Gry komputerowe - przyszłość w diagnozie i rozwoju kompetencji zawodowych

Jednocześnie, z perspektywy metodologicznej, gry komputerowe stwarzają możliwości dokonywania precyzyjnych pomiarów naszych zachowań, w tym podejmowanych decyzji. To co w tradycyjnych sytuacjach zadaniowych często umyka obserwatorom, w realiach aplikacji komputerowej podlega drobiazgowej analizie

Zawody w krzywym zwierciadle

Zawody w krzywym zwierciadle

. Do tego obraz z serialu - młody, piękny, zajmujący się ważnymi i ciekawymi sprawami. - Cóż, większość prawników lepiej radzi sobie na rynku pracy niż przeciętny Polak, ale ścieżka kariery nie wygląda jak w "Magdzie M" - mówi. I wymienia: lata spędzone w książkach, kilkadziesiąt ciężkich

Elastyczne zatrudnienie - na czym polega?

Zawieranie z pracownikami umów o pracę na czas nieokreślony to najczęściej stosowana w Polsce forma zatrudnienia. Zapewnia pracownikom największą stabilizację oraz najpełniejszą ochronę spośród przewidzianych przez prawo umów o pracę. Jednak z drugiej strony ogranicza możliwość dopasowania poziomu

Szukasz zatrudnienia? Na to zwróć uwagę

Szukasz zatrudnienia? Na to zwróć uwagę

rozmowę, warto rozejrzeć się po korytarzach, popatrzeć na pracowników i postarać wybadać, jaka panuje tam atmosfera. Jeśli rekruter lub szef dzwoni po godz. 18 i o takiej samej porze umawia spotkanie, to można mieć pewność, że w tej firmie jest zadaniowy czas pracy. Jeśli spotkania się przesuwają, osoby

Nowoczesna praca, nowoczesna rekrutacja

Nowoczesna praca, nowoczesna rekrutacja

Jak będzie wyglądała praca przyszłości? Mówi się, że będziemy pracować: bez etatów, zadaniowo i będziemy zmieniać nie tylko firmę, ale zawód. I to kilka razy w życiu.Ryszard Petru, szef Towarzystwa Ekonomistów Polskich: - Wariant jedno miejsce pracy na całe życie kończy się. Mamy olbrzymią

Oswoić szefa z chorobą

Oswoić szefa z chorobą

oddalali, a ja zaczynałam mozolną wędrówkę.Czy pani zdaniem osoba chorująca na SM może wydajnie pracować?W przypadku prac umysłowych, jeśli obie strony wykażą elastyczność to zatrudnianie "SM-owca" nie musi być działalnością charytatywną. Wystarczy, aby firma wyznaczała pracę zadaniowo i

1,2 miliona Polaków pracuje na dwa etaty

1,2 miliona Polaków pracuje na dwa etaty

dwóch etatów powinien zatem umiejętnie pogodzić rozkłady pracy. Dzięki zadaniowemu systemowi czasu pracy oraz zapewnionej przez pracodawcę swobodzie organizowania pracy możliwe jest połączenie dwóch etatów. Nieuczciwy szef? Spytaj prawnika, co możesz z tym zrobić

Ponad 1,2 mln Polaków dorabia. Jak szukać dodatkowej pracy?

powinny się w nim znaleźć, to: jaką usługę chce się świadczyć, w jakim czasie i miejscu, jakie ma się doświadczenie, jakiej zapłaty za tę pracę się oczekuje oraz, w których godzinach można się skontaktować. Najwygodniejszy sposób do kontaktu to podanie numeru telefonu. Jeśli ktoś woli go nie podawać

Zagraj o doświadczenie

konkursowe i przystępuje do jego rozwiązania? - Radziłbym przyłożyć się do rozwiązywanych zadań - wykonać je w miarę wcześnie, a później dać sobie trochę czasu, aby spojrzeć na nie świeżym okiem. Jak przygotowałeś się do rozmowy rekrutacyjnej? - Czytałem materiały w różnych portalach branżowych. Ale teraz

Co teraz rząd zrobi dla młodych

zadaniowego czasu pracy, ruchomych godzin; - dać ulgi młodym zakładającym firmy; - zmienić system szkolnictwa na bardziej ogólny i kształcący wszechstronnie; - doradztwo zawodowe - najlepiej od podstawówki. Co z tych propozycji wybierają ministrowie rządu? Co można wprowadzić? I kiedy? Mniejsze składki na

Telepraca - nowe wyzwania, nowe możliwości

zadaniowego czasu pracy i systemu rozliczeń, bazującego na efektach; niższe koszty prowadzenia biznesu, to możliwość konkurowania na rynku ceną.   Telepraca daje także pracodawcom możliwość poszukiwania pracowników w rejonach, gdzie koszty wynagrodzenia są najniższe. Pracodawcy dostrzegają, że

Zarządzanie wiedzą się opłaca!

wszystkim poznali ograniczenia. Lista zalet jest jednak znacznie dłuższa.Co możemy do niej zaliczyć?- Wzrost skuteczności działań szkoleniowych i zagwarantowanie ciągłości tego procesu w zmiennych warunkach. Oszczędność czasu i pieniędzy. Szkolenia wewnętrzne są tańsze od zewnętrznych. Godzina pracy trenera

Wrócić z wakacji i nie zwariować

nie jest praca moich marzeń, ale na razie daje mi duże poczucie finansowego bezpieczeństwa i mogę dzięki niej np. wyjechać na urlop. Dla wielu z nas taki argument będzie wystarczający, by skoncentrować się na zadaniowym traktowaniu zawodowych obowiązków. Jeśli nie możemy realizować się w pracy

7 powodów dla których warto u Nas pracować

kampanii marketingowych, przez sprzedaż, obsługę techniczną, po najtrudniejsze stanowiska związane z negocjacjami i rozwiązywaniem kompleksowych sytuacji problemowych. Dajemy naszym pracowniom również możliwość awansu na stanowisko lidera lub trenera koordynującego pracę grup zadaniowych, który

65 tysięcy za nadgodziny z gumą do żucia

nawet pojęcia nadgodzin, a ja pracowałem po 12-14 godzin dziennie - przekonywał M. w sądzie. Pokazał też dokumenty z rozliczenia czasu pracy, z których wynikało, że tygodniowo robił 30 godzin ponad normę kodeksu pracy (osiem godzin dziennie). Wrigley wynajął renomowaną kancelarię prawną, a Sebastian

Komentuje Dla Gazety

wyraźnych podstaw prawnych. Wątpliwości powstają też przy obliczaniu urlopu osobom o zadaniowym czasie pracy (wtedy pracodawca nie musi ewidencjonować godzin pracy) albo zatrudnionym w skróconym lub weekendowym systemie czasu pracy. Uważam, że kodeks powinien być jak najszybciej poprawiony. W innym razie

Przedstawiciel handlowy Wrigleya chce zapłaty za nadgodziny

Sprawa właśnie ruszyła przed poznańskim sądem: z jednej strony 29-letni Sebastian M. i mało znana kancelaria prawnicza, z drugiej - najsłynniejsza fabryka gum do żucia i renomowani adwokaci. Sebastian M. przedstawił w sądzie dokumenty rozliczenia czasu pracy, z których wynika, że pracował po 12-14

"GP": Pracodawca zapłaci za internet telepracownika

pracodawcy zastosują w stosunku do telepracowników zadaniowy system pracy, bo godzinowo określona formuła czasu pracy nie będzie się w tym przypadku sprawdzać.Przedsiębiorcy będą musieli zapewnić pracownikom odpowiedni sprzęt służący do przesyłania danych drogą elektroniczną i pokryć koszty jego eksploatacji

Co proponuje rząd

ograniczenie obowiązku tworzenia regulaminów pracy i wynagradzania oraz bhp w małych firmach (do 20 pracowników); wydłużenie okresu rozliczeniowego za pracę z 3 do 4 miesięcy; upowszechnienie przerywanego i zadaniowego czasu pracy; możliwość udzielenia pracownikowi urlopu na dni robocze w

PIP vs TVP

. wystąpiły do Prezesa TVP S.A. z wnioskiem o zawarcie umowy o pracę, ze względu na faktyczne wykonywanie czynności w warunkach odpowiadających stosunkowi pracy" - napisano w informacji. PIP zwróciła też uwagę na łamanie przepisów o zadaniowym systemie czasu pracy i innych, dotyczących nieudzielania

Młodzi na rynku pracy: są jacyś inni?

pozwoliłoby łatwiej zatrudniać, ale i zwalniać; ¨ obniżenie kosztów zatrudnienia młodych dzięki ulgom na ich ubezpieczenie; ¨ wprowadzenie zadaniowego czasu pracy i jej ruchome godziny; ¨ odmrożenie środków z Funduszu Pracy; ¨ wprowadzenie indywidualnych kont dla pracujących, na wzór

REGULACJE PRAWNE DLA TELEPRACY

przeprowadzana jest na wniosek telepracownika, przed rozpoczęciem wykonywania przez niego pracy.     W przypadku wynagrodzenia, najczęściej stosuje się system proefektywnościowy, wynikający z zadaniowego czasu pracy. Należy jednocześnie podkreślić, że poziom płac dla telepracowników powinien być

Kogo brakuje, a kto ma braki

na nią zdecyduje - jego wynagrodzenie ma być wyższe o 10 proc. Jeśli ktokolwiek w dzisiejszych czasach może spać spokojnie, to specjaliści, jak Marek. Dla nich nawet w kryzysie pracy nie zabraknie. Jak wynika z najnowszej edycji badania międzynarodowej firmy doradztwa personalnego ManpowerGroup "

Polak marzy o urzędzie

czwarty badany za wymarzone miejsce pracy uznał administrację, co szósty służby mundurowe, a co dziewiąty - państwowe firmy.Co jest ich największym atutem? Stabilność, pensje wypłacane na czas, bezpieczeństwo i przywileje.Plusy pracy w budżetówce Największymi są stała pensja, dodatki i możliwość awansu

Kariera w korporacji

godzinach. Ważne, aby w tygodniu "wyrobił" ustawowe 40 godzin. W przypadku niektórych firm dodatkowym ograniczeniem są godziny otwarcia placówki. Inną formą elastycznego zatrudnienia jest zadaniowy czas pracy. Generalnie polega on na tym, że do każdego zlecenia przypisany jest czas, w jakim

Nie jestem śmieciem

i pensji, nie czuję się zagrożona. Na stabilność zatrudnienia nie wpływa rodzaj umowy, tylko to, jak się pracuje. Urlopu mogę wziąć więcej niż etatowcy, tyle że nikt mi za niego nie zapłaci. Mam zadaniowy czas pracy i nikt mnie z tego nie rozlicza. Tylko z tego, co zrobię. Opłacam sobie składkę

"Moim ulubionym błędem jest pozwalanie ludziom ciężko pracować"

dogadywania się w biznesie. Brakuje odwagi, bo wciąż mamy szyszkę w tyłku, że ktoś nas wykorzysta. Toteż pisanie Polakom, żeby urządzali czas pracy co do minuty i definiowali cel na pięć lat do przodu jest mało trafną transplantacją systemu amerykańskiego, gdzie zespoły zadaniowe miesza się od poziomu

Czy górnicy zarabiają za mało?

PLN brutto. Lepiej opłacani byli tylko zatrudnieni w sektorze technologii informatycznych (5 000 PLN). W całej branży na płace mocno wpływa staż pracy. Jak pokazują dane, w 2009 roku na najwyższe wynagrodzenie mogli liczyć zatrudnieni w górnictwie z doświadczeniem zawodowym od 11 do 15 lat. Ich

Praca idzie do domu, dom idzie do pracy

firmy (wy-najmu powierzchni biurowej, ogrzewania, klimatyzacji). Eliminuje spóźnianie się pracowników. Przymusi też pracodawcę do stosowania zadaniowego czasu pracy i uelastyczni działanie przedsiębiorstwa. Autokratyczny pracodawca nie będzie mógł planować zebrania tak, jak pasuje jemu, tylko tak, jak

Jesteśmy na szarym końcu, czyli o telepracy w Polsce

telepracyEwa Dobosiewicz wymienia wiele korzyści, jakie wynikają z zatrudnienia telepracownika: - Przez to, że ściśle wiąże się z systemem zadaniowym taka praca pozwala na zwiększenie efektywności pracownika. Atutem telepracy jest także zmniejszenie kosztów funkcjonowania firmy - mówi. Jak wyliczyli zajmujący

Wracają gratyfikacje dla pracowników

wirtualnym świecie. Na pierwszy rzut oka można odnieść wrażenie, że większość pracowników wypoczywa, a pracują nieliczni. - Jesteśmy nastawieni na pracę zadaniową, dlatego nie liczymy pracownikom czasu spędzonego w firmie. Poza tym przykładamy bardzo dużą wagę do tego, by nasi pracownicy byli zadowoleni

Czego pragną inżynierowie?

wymiarze czasu pracy ale z nienormowanymi godzinami preferuje 29 proc. respondentów. Na trzecim miejscu, z tym samym wynikiem 20 proc. znaleźli się studenci, dla których najdogodniejszym systemem zatrudnienia byłaby praca zadaniowa lub samozatrudnienie. Jedynie 8 proc. ankietowanych preferuje pracę zdalną

Sam sobie szefem

, graficy), a także osoby, które nie muszą cały czas przebywać w biurze lub pracownicy mający zadaniowy czas pracy. Telepraca to dobra alternatywa dla architektów, copywriterów, specjalistów od marketingu i reklamy oraz handlowców. Dziś telepracownicy stanowią ponad 1 proc. wszystkich zatrudnionych

Jak zrelaksować pracowników?

stresogenne sytuacje i pracownik musi się zrelaksować. U nas rozliczamy pracę zadaniowo - dodaje Smaszcz-Kurzajewska. W branży informatycznej zapewnienie relaksu w pracy staje się już standardem. Wiele firm przymyka oczy na gry sieciowe w czasie pracy. Jak pokazały czerwcowe badania, opublikowane w TopCap

Kontrola Pracowników

zadaniowego czasu pracy, ale też czy ma nadgodziny. Zdarza się bowiem, że pracownicy chcąc "dorobić" do pensji przesiadują w biurze w nadgodzinach bez powodu czy polecenia służbowego. Ciekawym rozwiązaniem technicznym, które pojawiło się ostatnio jest czytnik linii papilarnych zamiast czytników kart

Potrzeba strażników

również ukończone 21 lat i posiadać obywatelstwo polskie. - Cały czas szukamy chętnych do pracy. Do 23 września chcemy przyjąć 50 osób - mówi Marek Kulasza z zespołu prasowego stołecznej straży miejskiej. - Cały czas trwa odpływ pracowników. Jedni przychodzą, inni odchodzą - dodaje. Jak przyznają jednak

Praca - wartość i znaczenie na przestrzeni lat

Irlandii czy Wielkiej Brytanii spowodowały falę emigracji na ogromną skalę. W kraju rynek pracodawcy zmienił się w rynek pracownika. Deficyt rąk do pracy sprawił, że przedsiębiorcy musieli sprostać często wygórowanym wymaganiom kandydatów. W tym czasie na rynek pracy wkroczyło tzw. pokolenie "Y"

Pracuję, na którą chcę

koszmarem. Nie miałem na nic czasu, żadnego życia prywatnego - wspomina. W końcu poprosił szefa, by zgodził się na zmianę czasu pracy. Dziś wyjeżdża z domu przed godz. 6 rano, po 40 minutach jest w pracy. O godz. 14.30 jest już w samochodzie i przed godz. 16 dojeżdża do domu. - Dla firmy nie ma znaczenia

Dział szósty - Czas pracy. Rozdział IV - Systemy i rozkłady czasu pracy

pracę. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za czas przerwy, o której mowa w § 1, jeżeli wynika to z umowy o pracę. Art. 140. W przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy lub jej organizacją albo miejscem wykonywania pracy może być stosowany system zadaniowego czasu pracy. Pracodawca, po

Z laptopem na plaży

ma się zapewniony dostęp do sieci gratis, ale można też wypożyczyć mały laptop.Cyfrowe wakacje dla samozatrudnionychTylko po co komu laptop na urlopie?! Przecież każdy psycholog powie nam: pracę trzeba oddzielić od życia osobistego; wykonywanie obowiązków zawodowych w czasie urlopu to zbrodnia. I

Zanika okres próbny

- podwykonawcy dużego przedsiębiorstwa budującego 10-kilometrowy odcinek północnej obwodnicy przez Warszawę. Po krótkiej rozmowie kwalifikacyjnej dostał umowę do podpisania. Jednak tym razem różniła się od tych, jakie podpisywał dotychczas. Etat, praca na czas nieokreślony. Bez żadnego okresu próbnego. - Szef

Ile zarabiają menedżerowie?

Więcewicz - nie tylko Polacy wyjeżdżają do Europy. Czasem jest dokładnie na odwrót: - Zauważamy trend, iż coraz częściej menedżerowie z Europy Zachodniej są zainteresowani pracą w Polsce na podobnych warunkach, co te, które są oferowane polskim menedżerom.Sprzyjająca koniunktura i spadające bezrobocie

Praca w BOR: VIP pod ochroną

wyobrażenie o pracy agenta ochrony, kreowane przede wszystkim przez sceny znane z filmów sensacyjnych. A jak to wygląda w rzeczywistości?Na co dzień służba "borowików" nie jest tak ekscytująca, jak ta pokazywana w telewizji. Trzy czwarte czasu pracy funkcjonariusza ochrony osobistej to oczekiwanie

Życie osobiste czy zawodowe - co jest dla ciebie ważniejsze?

mister_lipca #: Witam Witamspons2 : ) Mój szef bez przerwy wypytuje o moje życie rodzinne, samopoczucie etc. Ja natomiast oddzielam życie prywatne od zawodowego i nie mam ochoty opowiadać o tym, co u mojej żony. Jak się zachować?ente #: praca zajmuje mi coraz więcej czasu, jak mogę poprawić swoje

Czy pracoholik to dobry pracownik? - zapytaliśmy doradców personalnych

? Zresztą kogo uznajemy za pracoholika? Kogoś, kto pracuje intensywnie od 8 do 16, czy kogoś, kto spędza na pogawędkach w pracy 12 godzin? Pracoholizm wyszedł z mody, coraz więcej firm stosuje zadaniowy czas pracy - nieważne, ile ktoś spędza czasu w pracy, ważne są wyniki. Lidia Pijawska, menedżer działu

Sprawdź, ile pracujesz i co się Ci należy za pracę w nadgodzinach

ciągłym, czyli wtedy, gdy pracy nie można ani na chwilę przerwać. W ruchu ciągłym tygodniowa norma nie może przekroczyć 48 godzin w czterotygodniowym okresie rozliczeniowym. Dzienny czas pracy może zaś zostać wydłużony do 12 godzin. Są też inne wyjątki Praca może być zadaniowa... Pracodawca może również

Zrobieni na szaro - czyli pracujący na czarno

niepełnym wymiarze, zadaniowy czas pracy albo telepraca. Ale nawet jeśli te zmiany uda się wcielić w życie, to i tak nie oznacza, że Polacy zrezygnują z pracy na czarno. - Ekonomiści nie lubią o tym mówić, ale szara strefa to w Polsce kwestia kulturowa - twierdzi Mateusz Walewski. - Bo u nas ludzie często

Komu należy się wolne za 1 listopada

osiem godzin na dobę, 40 godzin w tygodniu. Jeśli więc w sobotę wypada święto, to nie mają prawa do dodatkowego wolnego, a jeśli święto jest w środku tygodnia, to zyskują jeden dzień). A co z pracownikami, którzy mają tzw. "zadaniowy czas pracy"? Ich ten przepis oczywiście dotyczy, ale w

My w 2020 roku

Institute for Employment Studies przyszłość pracy i zatrudnienia będzie bardziej ewolucją niż rewolucją. Większość z nas czeka praca dla kogoś, nie w domu, lecz nadal w biurze, fabryce, innym miejscu zatrudnienia. Wielu z nas za 10 lat będzie pracowało na zasadzie wolnych strzelców. Praca będzie zadaniowa

Kompetencyjne laboratorium

ostatnie lata w HRM-ie to czas weryfikacji wielu metod, z których tylko nieliczne zyskały miano popularnych, sprawdzonych, czy użytecznych. Assessment i Development Center oraz ocena w miejscu pracy metodą 180 i 360 stopni stały się w zasadzie standardem, jednak ich pewnym ograniczeniem jest fakt, że w

Nowelizacja kodeksu pracy. Jakie przepisy wchodzą w życie 1 stycznia

będzie musiała mieć taki regulamin) bądź w umowach o pracę (w firmach małych, do 20 pracowników). Czas pracy. Zmieni się okres rozliczeniowy pracy. Co to oznacza? Że wydłuży się okres, w którym liczba przepracowanych godzin musi zgadzać się z ustawowymi normami. Tygodniowa norma czasu pracy to od

Kto pracuje na domowej kanapie, czyli o wadach i zaletach telepracy

pracy. Telepracę ma wprowadzić dopiero nowy kodeks pracy, którego projekt przygotowuje obecnie rząd. Jak na razie do tej formy zatrudnienia stosuje się przepisy o zadaniowym czasie pracy, czyli rozlicza się nie z przepracowanych godzin, ale z efektów. Czy telepracownik zarabia mniej? Niekoniecznie

Praca ekstremalna. Niebezpieczny urok 70-godzinnego tygodnia pracy

pracowników.Badania poświęcone pracy ekstremalnej przeprowadziłyśmy w ramach projektu Hidden Brain Drain Task Force, uruchomionego w lutym 2004 roku, którym obecnie kierujemy. Pod koniec roku 2005 cztery firmy członkowskie zespołu zadaniowego - American Express, BP, ProLogis i UBS - zdecydowały się na sponsorowanie

Dziesięć najważniejszych zmian w kodeksie pracy

. Podobnie jest z tzw. zadaniowym czasem pracy, czyli z pracą nastawioną na wykonanie zleconych przez pracodawcę zadań, a nie na siedzenie "od do". Aby jednak zadania nie były zbyt wyśrubowane, w okresie rozliczeniowym pracownik nie może pracować ponad wspomniane wyżej 48 godzin norm czasowych. Po

Jak wywalczyć nadgodziny

zakresie obowiązków, jest nie do wykonania w niepełnym czasie pracy. Tak właśnie - według inspekcji pracy - jest w dużych marketach: ewidentnie jest za mało ludzi w stosunku do ilości pracy, którą trzeba wykonać, a większość pracowników ma niepełny etat. Albo mają tzw. zadaniowy czas pracy, którego

Uprawnienia pracownika

służbowych, poddawania się systematycznemu doskonaleniu zawodowemu pracy w zróżnicowanym lub zadaniowym czasie pracy. Wśród najczęściej spotykanych ograniczeń i zakazów wymienić można te, które dotyczą: chpodejmowania dodatkowej działalności poza stosunkiem pracy, prowadzenia działalności konkurencyjnej

Kto ma problem z internetem?

inwestycjach w internetowe projekty. - Chwilowo nie pozwalają nam na to możliwości finansowe. Internet nie przynosi jeszcze takich zysków - powiedział nam Tomasz Wróblewski, redaktor naczelny tygodnika Newsweek Polska. {{dalej}} Do pracy nad serwisem newsweek.pl nie ma wyznaczonej grupy zadaniowej - Wciąż

Kadry zapasowe, czyli wychowaj sobie następcę

. Co robić? Oczywiście można sobie poradzić, korzystając chociażby z usług head huntera, ale znacznie korzystniejsze jest promowanie w takim momencie pracowników firmy, przygotowywanych od pewnego czasu do objęcia takiej właśnie roli. Jest to jednak możliwe tam, gdzie istnieje rozwinięta funkcja (i

Polska Lista Płac 2003 odcinek pierwszy: pensje od 0 do 1300 zł

, wykształcenie podstawowe. 600 zł - 25-letnia pedagog szkolny na pół etatu w Katowicach. Nie ma czasu na dorabianie, bo w pracy spędza tyle czasu jak na całym etacie. 600-2500 zł - w takim przedziale wahają się zarobki kosmetyczki z Elbląga. Wynagrodzenie zależy od liczby klientów. Płaci za siebie ZUS i spłaca

zadaniowy czas pracy - ogłoszenia z GazetaPraca.pl

Czas pracy

Czas pracy – pojęcie prawne określające długość czasu pracy, jak i jego organizację. Wymiar czasu pracy zależy od rodzaju zawartej umowy o pracę, wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje umów: na czas nieokreślony (bezterminowa), czas określony, na czas wykonania określonej pracyhttp

Czas pracy ? la carte

Czas pracy ? la carte – jedna z form elastycznego kształtowania czasu pracy w wymiarze chronologicznym i chronometrycznym. Ta forma organizacji czasu pracy polega na umożliwieniu pracownikowi wyboru różnych wariantów podziału czasu pracy w ustalonych wcześniej ramach, odbiegających

Umowa na czas wykonania określonej pracy

Umowa na czas wykonania określonej pracy jest rodzajem umowy terminowej zawieranej na czas określony - wykonania przedsięwzięcia, zrealizowania zadania, np. wykonanie remontu instalacji budynku, zbiór owoców sezonowych itp. Czas trwania takiej umowy jest ściśle powiązany z czasem realizacji zadania

Umowa na czas określony

Umowa na czas określony należy do najpopularniejszych umów terminowych. Strony zawierają umowę o pracę na czas określony, gdy zamierzają pozostawać w stosunku pracy przez z góry określony czas.Oznaczenie czasu trwania umowy może nastąpić poprzez wskazanie: konkretnej daty kalendarzowej

Umowa o pracę na czas nieokreślony

Umowa o pracę na czas nieokreślony jest najbardziej korzystną formą zatrudnienia dla pracownika, zapewnia bowiem pracownikowi najlepszą ochronę stosunku pracy.Tego typu umowa wiąże strony bezterminowo, przez co daje pracownikowi stabilizację zatrudnienia, pracodawcy zaś pozwala na zbudowanie

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.