wzór podania o podwyżkę wynagrodzenia

sprawdź też:

podanie

Zbigniew Pendel, Rafał Kalukin, nos

Czy z Twoim kontem emerytalnym wszystko w porządku?

Czy z Twoim kontem emerytalnym wszystko w porządku?

W grudniu ZUS zakończył wysyłanie informacji o stanie kont emerytalnych w tzw. I filarze (co to takiego te filary przypominamy w ramce poniżej) za rok 2003. Listy z ZUS dostało 12 mln Polaków.

wzór podania o podwyżkę wynagrodzenia - ogłoszenia z GazetaPraca.pl

BATNA

rozwinięta w ramach Harvard Negotiation Project, a jej autorzy: Roger Fisher i William Ury opisali jej zasady w książkach Dochodząc do TAK i Odchodząc od NIE. Przykłady BATNy: w negocjacjach o podwyżkę wynagrodzenia – znalezienie pracy w innej firmie, w negocjacjach cenowych ze sprzedawcą

Skalar (fizyka)

określonych problemów można zajmować się np. tylko wartością sił bez podania ich zwrotu i kierunku, ale tylko wówczas, gdy wcześniej stwierdzono, że wszystkie te cechy są zgodne dla wszystkich sił. PseudoskalarNa wzór podziału wektor, pseudowektor wyróżnia się skalary od pseudoskalarów. Skalary przy obrotach

Reklamacja

jakością towaru lub nienależytym wykonaniem usługi – przede wszystkim żądanie wymiany, naprawy towaru lub ponowne wykonanie, ew. "poprawienie", usługi, jak również żądanie zwrotu całości lub części kwoty uiszczonej tytułem ceny/wynagrodzenia.Procedura i pozostałe kwestie związane z reklamacji

Mocne hasło

Mocne hasło – hasło dostępu do np. danych, które cechuje się zmniejszonym prawdopodobieństwem "złamania" lub odgadnięcia, poprzez m.in. zwiększenie liczby znaków potrzebnych do jego podania i ułożenia ich w kolejność, która uniemożliwi atak słownikowy. Zasady tworzenia dobrych haseł

Wskaźnik M

od 1 do 5. WzórM = 1/n ?[i=1 do n] 10*log(Gi/Gw)3 + W/20gdzie: n - liczba kolejnych oznaczeń glikemii, Gi - wartość kolejnego oznaczenia glikemii, Gw - przeciętny poziom glikemii u ludzi zdrowych (można przyjąć Gw=100), W - różnica między największą, a najmniejszą wartością glikemii. Intepretacja

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.