wywiad wojskowy rekrutacja

Karol Dolecki

Policja czeka na znających języki

Policja czeka na znających języki

Nawet 120 chętnych do pracy w mundurze może przyjąć wiosną kujawsko-pomorska policja. Właśnie rozpoczął się kolejny nabór. A będą w tym roku jeszcze dwa.

Praca w polskich służbach specjalnych

Może być tak, że służby same zwerbują właśnie ciebie. Agentem służb specjalnych możesz też zostać wysyłając swoje CV do jednej z kilku rządowych agencji. Ale tylko nielicznym udaje się pracować jako kolega po fachu Jamesa Bonda i zarabiać całkiem dobre pieniądze.

Jak zostać pracownikiem służb specjalnych

Chcesz zostać polskim Bondem lub analitykiem tajnych służb? Masz szansę, jeśli skończyłeś niedawno prestiżowy kierunek studiów, najlepiej prawo czy stosunki międzynarodowe, znasz dwa języki obce, lubisz ludzi

Informator "Gazety Praca" o naborze kandydatów na ławników

za zbyt szybką jazdę samochodem, to nie masz nieskazitelnego charakteru). Dzielnicowy może też przeprowadzić tzw. wywiad środowiskowy, czyli dowiedzieć się, co o tobie mówią sąsiedzi i współpracownicy. A jeśli np. twój brat był karany? Choć formalnego zastrzeżenia nie ma, to twoje szanse na zostanie

wywiad wojskowy rekrutacja - ogłoszenia z GazetaPraca.pl

Wywiad wojskowy

Wywiad wojskowy – końcowy efekt procesu gromadzenia, przetwarzania, systematyzacji, ochrony i dystrybucji informacji (zobacz niżej: cykl wywiadowczy), przeznaczonych na potrzeby sił zbrojnych. Informacje jakie gromadzi wywiad wojskowy dotyczą głównie: obcych sił zbrojnych, gospodarki, nowych

Wywiad Wojskowy (G2)

Wywiad Wojskowy Army Intelligence (G-2) – amerykańska struktura wojskowa odpowiedzialna za formułowanie polityki, planowanie, programowanie, budżetowanie, zarządzanie, nadzór personelu, ocenę i nadzór działań wywiadu dla Departamentu Armii. G-2 jest odpowiedzialny za ogólną koordynację

Agenturalny Wywiad Operacyjny

bojowych wojsk własnych. Sławomir Cenckiewicz, Długie ramię Moskwy. Wywiad wojskowy Polski Ludowej 1943-1991 (wprowadzenie do syntezy), Poznań 2011, s. 168-169.Decyzja o powołaniu Agenturalnego Wywiadu Operacyjnego została prawdopodobnie podjęta w Moskwie i zaakceptowana przez kierującego Sztabem

Rezydent (wywiad)

Informacyjne rezydentami służb wojskowych byli (i są) oficerowie wywiadu wojskowego przy attaché wojskowych. Służą tam attaché wojskowi, lotniczy lub morski. Prowadzą oni bardziej działalność reprezentacyjną lecz także wywiadowczą, lecz wówczas podlegają pod Attachat wojskowy tylko formalnie, aby chronił

Wywiad (instytucja)

wojskowy – obszary zainteresowania; struktura, kadry sił zbrojnych, ruchy wojsk, stan i proces modernizacji, osiągnięcia naukowe w dziedzinie obronności, morale żołnierzy; zbiera wszelkie informacje dotyczące bezpieczeństwa obronnego danego państwa wywiad naukowy – analizuje wszystko co wiąże

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.