wysokość zasiłku

Iwona Karkocha, Sedlak & Sedlak

Zarobki w branży pogrzebowej

Zarobki w branży pogrzebowej

W przypadku śmierci, gdy zmarły był ubezpieczony, ZUS wypłaca jego rodzinie zasiłek pogrzebowy. Ma on służyć pokryciu kosztów związanych z pogrzebem. Od 1 marca 2011 wysokość zasiłku wynosi 4 000 PLN. W 2010 roku zanotowano w Polsce 378 478 zgonów. Wartość rynku można więc oszacować na kwotę 151 mln PLN.

Nauczycielu: co możesz zrobić, jeśli zwolnią cię ze szkoły

Od 1 września wielu nauczycieli zostanie bez pracy. Tym, którzy zdecydują się na rejestrację w Urzędzie Pracy, przypominamy, na co mogą liczyć.

Świadczenia socjalne w krajach UE

Z raportu Eurostat opublikowanego w maju 2010 roku wynika, że kraje Unii Europejskiej różni nie tylko wysokość świadczeń socjalnych, ale też ich struktura. To, ile pieniędzy z ogólnej puli przeznaczanych jest na zasiłki dla bezrobotnych, emerytów i rencistów czy świadczenia zdrowotne jest indywidualną kwestią każdego członka Wspólnoty.

Wielka Brytania: rząd szykuje zmiany dla imigrantów z UE i tnie zasiłki

Wielka Brytania: rząd szykuje zmiany dla imigrantów z UE i tnie zasiłki

nie tylko Brytyjczycy, ale także inne kraje w Unii, np. Niemcy. Dlatego nasi zachodni sąsiedzi zaproponowali, aby imigranci zarobkowi otrzymywali od państwa, w którym aktualnie pracują, zasiłki takiej samej wysokości, jak te w kraju, z którego pochodzą. To oznacza, że polska rodzina w Wielkiej

Rodzic dorabia na urlopie

Rodzic dorabia na urlopie

- nie ma to wpływu na wysokość pobieranego zasiłku macierzyńskiego. Umowę cywilnoprawną można zawrzeć także z dotychczasowym pracodawcą, który udzielił urlopu macierzyńskiego. Podkreślić jednak należy, iż są to sytuacje wyjątkowe, obowiązki które wykonuje pracownik podczas takiej formy współpracy muszą

Tysiące osób na lewych zwolnieniach?

Tysiące osób na lewych zwolnieniach?

świadczeń pieniężnych z tytułu choroby i macierzyństwa nakładają też na ZUS obowiązek ograniczenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego w przypadku, gdy choremu ustaje tytuł do ubezpieczenia. Świadczenie chorobowe jest wówczas obniżane do wysokości 100 proc. przeciętnego

50-latek w urzędzie pracy: na co może liczyć? Nie tylko na zasiłek

50-latek w urzędzie pracy: na co może liczyć? Nie tylko na zasiłek

. Bezrobotnemu przysługuje stypendium w wysokości 120 proc. kwoty zasiłku na czas szkolenia, a także 20 proc. zasiłku na dokończenie szkolenia, jeśli w jego trakcie znalazł pracę. Dofinansowanie można otrzymać również na ukończenie studiów podyplomowych. Ponownie należy złożyć wniosek. Ich koszt nie powinien

Po miesiącu ubezpieczenia ZUS musi wypłacić maksymalny zasiłek

Po miesiącu ubezpieczenia ZUS musi wypłacić maksymalny zasiłek

podstawa wymiaru składki.SN wskazał, że osoba współpracująca przy prowadzeniu działalności gospodarczej, która przystąpiła dobrowolnie do ubezpieczenia chorobowego i w czasie tego ubezpieczenia urodziła dziecko, nabyła prawo do zasiłku macierzyńskiego, którego wysokość zależała od zadeklarowanej przez nią

Będą zmiany w urlopach dla rodziców

Będą zmiany w urlopach dla rodziców

są na podstawie umowy o pracę, przysługuje 20 tygodni urlopu macierzyńskiego, 6 tygodni urlopu dodatkowego oraz 26 tygodni urlopu rodzicielskiego. Przez pierwsze 26 tygodni urlopu rodzic otrzymuje zasiłek macierzyński w wysokości 100 proc. swojego dotychczasowego wynagrodzenia, a przez kolejne - 60

Polacy na fikcyjnych zwolnieniach chorobowych. Kogo może skontrolować ZUS?

Polacy na fikcyjnych zwolnieniach chorobowych. Kogo może skontrolować ZUS?

i narządów. Wysokość zasiłku to najczęściej 80 proc. przeciętnej miesięcznej pensji z 12 miesięcy poprzedzających zwolnienie (to tzw. podstawa wymiaru zasiłku). Za pobyt w szpitalu przysługuje zasiłek w wysokości 70 proc. dochodów. Od początku 2011 r. osoby, które ukończyły 50. rok życia, za pobyt w

Polskie dzieci na brytyjskim zasiłku

Polskie dzieci na brytyjskim zasiłku

laburzystowskiego posła Johna Manna; Timms nie podał jednak ogólnej wysokości świadczeń.Brytyjski zasiłek na dziecko wynosi 20 funtów tygodniowo za pierwsze dziecko i 13,2 funta za następne. Wysokość nie jest uzależniona od poziomu przychodów. Zasiłek zwykle wypłacany jest matce. Nie oznacza to jednak, że każde z

Zasiłek dla bezrobotnych i co jeszcze? Co się należy zwolnionym z pracy

Zasiłek dla bezrobotnych i co jeszcze? Co się należy zwolnionym z pracy

bezrobotny i stracił prawo do zasiłku). Okresy pobierania zasiłku wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych oraz okresów składkowych w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wysokość zasiłku zależy od stażu pracy. Przez

Zasiłek dla bezrobotnych: 5 tysięcy? Czemu nie!

Zasiłek dla bezrobotnych: 5 tysięcy? Czemu nie!

okres 3 do 6 miesięcy. Wysokość kwoty zależy od wysokości zasiłku przyznanego w kraju, gdzie bezrobotny się zarejestrował, a także od aktualnego kursu walut. Jako że od sześciu lat także Polacy mają prawo korzystać z transferu zasiłku do innego kraju, bardziej przedsiębiorcze urzędy pracy zaczęły nawet

Rząd zajmuje się oskładkowaniem umów zlecenia

Rząd zajmuje się oskładkowaniem umów zlecenia

zmiana przepisów. Rząd proponuje oskładkowanie wszystkich kolejnych zleceń w miesiącu przynajmniej do wysokości płacy minimalnej. W tym roku to 1680 zł. Resort przypomina też, że obowiązkowe opłacanie składek na ZUS przynajmniej od wysokości płacy minimalnej sprawi, że osoby pracujące na umowach

Zasiłek rodzinny: wyrok ws. "Kindergeldu" dla polskich robotników sezonowych

pracownik oddelegowany do RFN. Obydwaj mężczyźni starali się o wypłacenie im zasiłku na dzieci w wysokości 154 euro miesięcznie dla każdego dziecka, lecz wnioski te zostały odrzucone przez władze. Prawo UE nie zakazuje Republice Federalnej wypłaty takich świadczeń, orzekł Trybunał, lecz także nie narzuca

"GP": Zasiłek dla bezrobotnych wyższy prawie o połowę

trakcie opracowywania przez resort. "Przez pierwsze trzy miesiące zasiłek ma wynieść 70 proc. minimalnego wynagrodzenia" - mówi dziennikowi Czesława Ostrowska, wiceminister pracy. Oznacza to, że zasiłek wzrośnie do kwoty 788,2 zł. Będzie aż o 46 proc. wyższy niż obecnie. Jego aktualna wysokość

Skoro rodzisz - załóż firmę

Skoro rodzisz - załóż firmę

zasiłki związane z urodzeniem dziecka.Wystarczy, że kobieta, tuż przed przejściem na urlop macierzyński przystąpi do ubezpieczenia chorobowego (które jest dobrowolne w przypadku przedsiębiorców) i podniesie sobie do maksimum wysokość stawki. Dostanie wtedy nawet 5,7 tys. zł zasiłku miesięcznie przez cały

Hiszpania: wpadła szajka wyłudzająca ubezpieczenia społeczne

pracowników, aby w sposób niezgodny z prawem uzyskać świadczenia lub zgodę na pracę dla cudzoziemców" - wyjaśniła policja. Łącznie zarejestrowano ponad 8,4 tys. fałszywych pracowników, co pozwoliło im uzyskać na przykład 2,1 tys. zasiłków dla bezrobotnych, a 362 cudzoziemców usiłowało tą drogą

Zasiłek dla bezrobotnych: komu przysługuje zasiłek z urzędu pracy?

jak prawo do zasiłku, jest to, jakiej będzie on wysokości. Podstawowa stawka to 551 zł i 8 gr. Tyle dostanie ktoś, kto pracował co najmniej 5 lat. Jeśli jednak staż pracy jest dłuższy niż 20 lat, zasiłek wynosił będzie 120% kwoty podstawowej. W przypadku stażu pracy krótszego niż 5 lat zasiłek

Co jedenasta osoba na zwolnieniu mogła pracować

Co jedenasta osoba na zwolnieniu mogła pracować

kwartale br. zanotowano absencję chorobową ubezpieczonych na łączną liczbę 46,6 mln dni. Liczba zwolnień lekarskich w półroczu wynosi 8-9 mln. ZUS ma prawo do obniżania o 25 proc. wysokości zasiłku chorobowego i opiekuńczego za okres od 8. dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia

Trwają prace nad projektem ustawy o oskładkowania umów zleceń

Trwają prace nad projektem ustawy o oskładkowania umów zleceń

W środę w komisji odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu, który zakłada m.in. większą ochronę ubezpieczeniową pracujących na umowy zlecenia: osoby pracujące na takich umowach - niezależnie, na ilu, ale co najmniej na dwóch - będą opłacały składki przynajmniej od wysokości płacy minimalnej

Zlecenia pod obstrzałem: etatu nie masz, a składkę do ZUS płacisz

Zlecenia pod obstrzałem: etatu nie masz, a składkę do ZUS płacisz

płaconych składek. Różnicą jest natomiast składka chorobowa - ją od umowy-zlecenia płaci się dobrowolnie. Dzięki niej, gdy w wyniku choroby nie możemy pracować, ZUS wypłaca zasiłek chorobowy. Kobiety w ciąży, które opłaciły tę składkę, mają prawo do zasiłku macierzyńskiego.Rządowe propozycje nie zmieniają

Zasiłek macierzyński - czy mi się należy?

Zasiłek macierzyński - czy mi się należy?

powinien być wypłacany przez 39 tygodni. Zazwyczaj przez pierwsze 6 tygodni stanowi 90 proc. średnich zarobków, a przez następne 33 tygodnie płacony jest w wysokości standardowej (obecnie 123.06 funtów).NATOMIAST MATERNITY ALLOWANCEto zasiłek, który jest wypłacany przez Job Centre (Brytyjski Urząd Pracy

Koniec "lewych" zwolnień?

.- precyzuje Przybylski. Osobom, które w ciągu 7 dni od otrzymania zwolnienia lekarskiego nie dostarczą go do pracodawcy, ZUS będzie miał obowiązek obniżyć zasiłek chorobowy o 25 proc. wysokości wypłacanego zasiłku chorobowego i opiekuńczego. Z tego tytułu w I półroczu 2010 r. Zakład obniżył świadczenia na

Na zwolnieniu, a zdolni do pracy

Nowy certyfikat do cv? - zdobadź go! Tylko teraz za darmo Wypłatę zasiłku wstrzymano 15,7 tys. osób. Oznacza to, że za zdolnych do pracy uznano 11,6 proc. kontrolowanych. Zakład obniżył o 25 proc. wysokość zasiłków chorobowych osób, które spóźniły się z dostarczeniem zwolnienia lekarskiego

Umowa o dzieło

, koszt uzyskania przychodu przy tego typu umowie to minimum 20 proc. bez względu na ponoszone przez wykonawcę wydatki. Pracujący na podstawie takiej umowy nie ma prawa do urlopu wypoczynkowego i innych dni wolnych przewidzianych przez prawo pracy. Nie otrzymuje też świadczeń socjalnych: zasiłku dla

Czy warto się szkolić?

informacji. Jeżeli bezrobotna osoba nie pobiera zasiłku, to nie ma problemu. Zapisuje się na szkolenie, dostaje dodatkowe stypendium (jego wysokość jest uzależniona od godzin kursu) i jeszcze zwrócą jej koszty dojazdu na szkolenie. Gorzej, gdy bezrobotny pobiera zasiłek. Zasiłek wstrzymują, a dają stypendium

Ok. 100 tys. Polaków pobiera zasiłki na dzieci za granicą

zasiłek. Nie można pobierać dwóch świadczeń. Gdyby tak się zdarzyło, trzeba jedno z nich zwrócić, informując Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej o powodach takiego działania.Bogaty ZachódRóżnica w wysokości zasiłków na dzieci w Polsce i większości państw UE jest istotna. Przede wszystkim w innych krajach

Oswoić Kodeks pracy - relacja z dyżuru prawników

(najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem urlopu rodzicielskiego), to za okres urlopu rodzicielskiego przysługuje mu zasiłek macierzyński w wysokości 60% podstawy wymiaru. Przepisy umożliwiają też łączenie urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu, w wymiarze nie

Prawo do zasiłku chorobowego

opłacane. Z powyższego wynika zatem, że od 31 dnia choroby będzie Pani mieć prawo do wynagrodzenie chorobowego, a potem do zasiłku chorobowego. Pani umowa o pracę ulega przedłużeniu do dnia porodu zgodnie z art. 177 KP. Wysokość wynagrodzenia i zasiłku chorobowego w przypadku choroby w okresie ciąży wynosi

Jak wyliczyć pensję za okres choroby

Odpowiedź eksperta Wysokość wynagrodzenia chorobowego jest zróżnicowana w zależności od przyczyny nieobecności. Przyczyna nieobecności Wysokość wynagrodzenia chorobowego wypadek w drodze do pracy

Dyżur ekspertów z Państwowej Inspekcji Pracy: relacja

zawodowy reprezentujący interesy pracownika. (Podstawa prawna: art. 1867 i art. 1868 Kodeksu pracy; art. 1, 5 i 10 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników). W jakiej wysokości należy się wynagrodzenie za

Uprawnienia

wejściu w życie nowych przepisów o promocji zatrudnienia, czyli od 1 czerwca 2004 r., wysokość zasiłku dla bezrobotnych wynosi 504,20 zł. Ta kwota obowiązuje już od 1 marca 2004 r., kiedy odbyła się ostatnia waloryzacja zasiłku dla bezrobotnych, wg starych zasad. Powyższa, podstawowa kwota zasiłku

Dodatki płacowe

Składniki wynagrodzenia całkowitego uzupełniające, przewidziane przez przepisy prawa, układy zbiorowe i regulaminy pracy. Są to świadczenia o stałym lub przejściowym charakterze spełniające rolę ekwiwalentu za określone czynności lub warunki pracy. Wysokość dodatków ustalana jest procentowo od

Spotkanie ws. obniżenia zasiłków chorobowych w MSWiA

zmniejszenia wysokości innych świadczeń pieniężnych związanych ze służbą i naliczenia świadczeń emerytalnych.Przeciwna obniżeniu zasiłków chorobowych jest Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych, która zrzesza związki zawodowe policjantów, strażaków, strażników granicznych, funkcjonariuszy i

Samozatrudniony na zasiłku dla bezrobotnych

miesiące mogą liczyć na 742 zł, a po ich upływie będzie im przysługiwała kwota w wysokości 582 zł. Największy zasiłek dostaną osoby z ponad 20-letnim stażem pracy. Przez pierwsze trzy miesiące będzie on wynosił 890 zł, podczas gdy w dalszym okresie spadnie do 699 zł. (kwoty brutto).

Jak zaprząc pośredniaki do wydajnej pracy

minimalnej, należałoby też zmienić wysokość zasiłków dla bezrobotnych czy dodatków socjalnych. Na panelu obecny był również senator Marek Borowski, były wicepremier i minister finansów, który odniósł się do umów cywilnoprawnych i przyszłych emerytur osób na nich pracujących. - Bariera u pracodawców została

Kodeks pracy od nowa

wypadku pracodawca również nie może mu odmówić.Zmiany w zasiłkachBez zmian pozostaje wysokość zasiłku macierzyńskiego za czas podstawowego urlopu macierzyńskiego oraz zasiłku wypłacanego podczas dodatkowego urlopu macierzyńskiego - jest on płatny w wysokości 100 proc. wynagrodzenia. Jeżeli matka po tym

Smutny powrót emigrantów

pracowali mogą liczyć na transfer zasiłku. Jest on wypłacany przez trzy miesiące w takiej wysokości jaka była za granicą. - Zasiłek waha się od 2 do 3 tysięcy, a czasem nawet więcej i jest on zdecydowanie korzystniejszy niż półmiesięczny zasiłek krajowy - podkreśla Radosław Czerwiński z powiatowego urzędu

Brutto - netto na Wyspach

podatkowym 2007-2008 (rok podatkowy na Wyspach trwa od 6 kwietnia do 5 kwietnia następnego roku) obowiązują następujące progi podatkowe: Roczne zarobki Wysokość podatku do 5.225 funtów wolne od

Prawa pracowników tymczasowych

wynagrodzenia chorobowego, a potem do zasiłku wypłacanego przez ZUS dla pracowników tymczasowych nie jest uregulowane w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, a zatem ma Pani prawo do wynagrodzenia chorobowego, a potem do zasiłku z ZUS (oba w wysokości 100% - choroba w czasie ciąży). Natomiast do

Jaka praca, taka umowa

zdecydować, czy chce opłacać składkę chorobową. Obecnie wynosi ona 2,45 proc. wynagrodzenia. Dlaczego warto ją opłacać? Bo zyskujemy dzięki temu prawo do zwolnienia lekarskiego, a także zasiłku macierzyńskiego odpowiadającego urlopowi macierzyńskiemu i rodzicielskiemu, które są płatne. Uwaga! W przypadku

Umowa o dzieło i zlecenie: sprawdź, jak je podrasować

pozwala pójść na zwolnienie lekarskie, a w wypadku urodzenia dziecka - na otrzymanie zasiłku macierzyńskiego. Dla pracujących na umowę zlecenie ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne i można się do niego zgłosić się w każdej chwili. Wystarczy złożyć wniosek w kadrach. Objęcie ubezpieczeniem następuje od

Wielka Brytania: największy wzrost liczby bezrobotnych od 15 lat

maj.Ogólna liczba bezrobotnych, obejmująca również osoby bez pracy, nieupoważnione do pobierania zasiłku i zarejestrowane w urzędach pracy, wyniosła na koniec maja 1,62 mln i była wyższa o 12 tys. w porównaniu z poprzednimi trzema miesiącami. Odpowiada to stopie bezrobocia w wysokości 5,2 proc. W ocenie

Nauczyciel śpi spokojnie

pedagogów (52 proc.) osiągnęła najwyższy stopień awansu zawodowego, czyli została nauczycielem dyplomowanym. Blisko jedna trzecia (27 proc.) to nauczyciele mianowani, 17 proc. kontraktowi, a jedynie 5 proc. stażyści. To istotna statystyka, ponieważ przekłada się na wysokość wynagrodzeń uzależnionych od

Przywileje budżetówki

system awansu, od którego zależy wysokość wynagrodzenia (według danych NIK aż 80 proc. nauczycieli ma najwyższe: trzeci lub czwarty stopień awansu zawodowego). Sposób rozliczania czasu pracy. Nauczyciel musi pracować 40 godzin tygodniowo, ale monitorowany jest jedynie czas, który spędza przy tablicy, a

Tychy: zwolnienia i mniej pracy

odprawy w wysokości od 9 do 18 miesięcznych pensji w zależności od stażu pracy. Gdyby ktoś nie przyjął tych warunków, dostałby tylko trzymiesięczną odprawę, wynikającą z kodeksu pracy. Cieślar poinformował także, że w zakładzie uruchomiono punkty konsultacyjne dla zwalnianych pracowników, obsługiwane

FAQ: eksperci odpowiadają na Wasze pytania

?- Jeżeli opłacała Pani składki chorobowe terminowo i w odpowiedniej wysokości (takie, jakie obowiązywały w danym kwartale), przysługuje Pani zasiłek macierzyński na taki sam okres, przez jaki trwałby urlop macierzyński każdej pracownicy. Jeśli to Pani pierwsze dziecko, to należy się Pani 16 tygodni. Może

Czytelnicy pytają, prawnik odpowiada - cz. 1

nie przysługuje niestety nawet w zmniejszonej wysokości. Warunkiem ustawowym jest bowiem, aby pracownik otrzymywał w relewantnym okresie co najmniej wynagrodzenie minimalne (niezależnie od wymiaru czasu pracy). Osoby ubiegające się o zasiłek dla bezrobotnych, które pracowały w niepełnym wymiarze czasu

Rodzice na urlopie

Kamili i pana Rafała - dotyczy kolejnej części urlopu rodzicielskiego - określa się w nim termin zakończenia poprzedniej części i zakres już wykorzystanego urlopu. Uwaga: zarówno urlop macierzyński (podstawowy i dodatkowy), jak i rodzicielski, są płatne. Nie zmieniła się wysokość zasiłku za okres

Rewolucja w zasiłkach rodzinnych

! Wysokość wszystkich świadczeń i progów dochodowych podajemy w kwotach netto, czyli na rękę. Zasiłek rodzinny Jak jest teraz. Przysługuje rodzinom, w których dochód na osobę nie przekracza 548 zł lub 612 zł (samotnie wychowujący dziecko lub rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym) - na dziecko do 16. roku

Bezrobotny zarejestrowany

lat,nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, nie pobiera świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego;nie jest właścicielem lub posiadaczem nieruchomości rolnej o

Ile zarabiają księża? Zarobki, emerytury i podatki duchownych

dzięki zasadzie 8 promili, czyli odpisów od podatku w tej wysokości, deklarowanych przez obywateli na utrzymanie Kościoła katolickiego. Co roku włoski Kościół otrzymuje z "8 promili" blisko miliard euro.W Niemczech księża mają status porównywalny do statusu urzędników państwowych i podlegają

Rząd chce obniżyć chorobowe mundurowych; związkowcy są przeciw

służbowych, choroby w czasie ciąży, poddania się badaniom lekarskim koniecznym dla dawców komórek, tkanek i narządów, a także niezdolności do służby powstałej podczas misji zagranicznych.Według propozycji rządu przebywanie na zwolnieniu będzie wpływać na wysokość nagrody rocznej - proporcjonalnie do czasu

Pracodawcy wydają fortunę na bezrobotnych

bezrobocia. Dowodem wzrostu będzie zmian podstawy jej wyliczania. Teraz stanowi 70 proc. zasiłku pielęgnacyjnego - 294 zł. Od stycznia wzrośnie do 538 zł, ponieważ podstawą stanie się wysokość zasiłku dla bezrobotnych - podaje "Rzeczpospolita". - Jeśli nowy rząd zastanawia się, w jaki sposób

Niższe świadczenie przedemerytalne i ostrzejsze kryteria

. Propozycja ta przynosząc budżetowi oszczędności, ma jednocześnie uzdrowić relacje między wysokością zasiłku dla bezrobotnych, nowym świadczeniem przedemerytalnym a przyszłą emeryturą świadczeniobiorcy. Obecnie często bywa, że zasiłek lub świadczenie przedemerytalne jest wyższe niż hipotetyczna przyszła

Bez imigrantów Wrocław nie pociągnie

, bo niby dlaczego my, podatnicy, mamy bezrobotnym finansować zasiłek i dodatkowo jeszcze sprowadzać Chińczyków, skoro jest nadmiar miejsc pracy?Masz problem za znalezieniem pracownika? Zamieść ogłoszenie w naszym serwisie.Sęk jednak w tym, że tego problemu nie da się rozwiązać tylko odmową udzielenia

Chory pracownik to drogi pracownik

wysokości 2,45 proc. odliczana jest od pensji każdego pracownika - w większości pokrywa koszt ich nieobecności. Średnio na jeden miesiąc zwolnienia mama pracuje przez cztery lata, to dłużej niż inny pracownik, bo jej zasiłek wynosi 100 proc. pensji, a nie 80 proc., jak to ma miejsce przy większości zwolnień

Pracownik socjalny na 50 rodzin i osób samotnie gospodarujących

proponowano - przez trzy. Łączenie zasiłku z zatrudnieniem będzie możliwe tylko raz na dwa lata.Obecnie osoby, które korzystają z różnych form pomocy społecznej, w chwili otrzymania propozycji zatrudnienia tracą wszystkie uprawnienia, co często zniechęca je do podjęcia pracy, ponieważ łączna wysokość

Nowości rynku pracy

. To w sumie daje prawie rok na opiekę nad maluchem. Co ważne, urlopami rodzice będą mogli się dzielić: już po 14. tygodniu wszystko jest do podziału między mamę i tatę.Niestety, im dłuższy urlop, tym zasiłek będzie niższy - za czas urlopu rodzicielskiego mama albo tata dostaną tylko 60 proc. podstawy

Rząd przyjął nowelizację przepisów dotyczących rynku pracy

, jeśli ich ukończenie zwiększy szansę na zatrudnienie. Nowelizacja wprowadza minimalną wysokość stypendium szkoleniowego, które ma wynosić 20 proc. zasiłku dla bezrobotnych. Wydłuża też z 9 do 10 dni okres, w którym bezrobotny może zgłosić brak gotowości do podjęcia pracy. O rok, tj. do końca 2011 r

Bony pieniężne: kto je dostaje i na co wydaje

podwyższają podstawy wynagrodzenia. To z kolei ma znaczenie przy naliczaniu ekwiwalentu urlopowego oraz kwoty zasiłku chorobowego i macierzyńskiego. Innymi słowy, premia gotówkowa, poza tym, że dostajemy pieniądze do ręki, podwyższa nam również wynagrodzenie w wymienionych przypadkach. Bony - nie - wyjaśnia

Wypadek w pracy. Co robić?

prywatnych, w tym także na posesji należącej do osoby poszkodowanej. Jeżeli więc złamiemy rękę albo skręcimy nogę na własnym podwórku, ale stało się to, gdy wybieraliśmy się do lub wracaliśmy z pracy, dalej możemy liczyć na płatne zwolnienie. Ile wynosi odszkodowanie? Wysokość odszkodowania precyzyjnie

Promocja zatrudnienia - aktywne formy walki z bezrobociem

może również dotyczyć aktywnego poszukiwania pracy. Bezrobotnemu skierowanemu na szkolenie przysługuje dodatek szkoleniowy w wysokości 20% podstawowej kwoty zasiłku (patrz rozdział: Ile wynosi zasiłek?). Należy pamiętać, że osoba, która z własnej winy nie ukończy szkolenia, jest zobowiązana do zwrotu

Nowy system świadczeń rodzinnych

zasiłek? Dziecku przebywającemu w rodzinie zastępczej (rodzaj i wysokość należnych wtedy świadczeń regulują przepisy o pomocy społecznej) lub w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (w domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo-wychowawczej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym

Etat, zlecenie, dzieło

odprawa, a po wszystkim w niektórych przypadkach również zasiłek dla bezrobotnych. Zostają z niczym.Ci na umowie-zleceniu przecież płacą składki, dlaczego mieliby nie dostać zasiłku? - Bo jednym z podstawowych kryteriów jego otrzymania jest płacenie składek minimum od 1,5 tys. zł brutto. Tyle wynosi

Krojenie świadczeń

prasowej. Projekty tzw. ustaw okołobudżetowych, które pozostawił rząd Jerzego Buzka, zakładały m.in. zamrożenie świadczeń z pomocy społecznej, zasiłków dla bezrobotnych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, obniżenie o połowę kryterium do pobierania zasiłku rodzinnego. Nowy rząd nie zaakceptował tego

Zasiłki rodzinne w UE

wysokości, czyli najkorzystniejsze. Gdy masz prawo do świadczeń w dwóch krajach, a są one różnej wysokości, to jeden wypłaca całą kwotę, a drugi dopłaca różnicę.Przykład: Zenon Nowak pracuje w jednym kraju, a jego żona z dziećmi mieszka w drugim. Z pierwszego należałyby im się świadczenia (zasiłek i

Formalności: Pobyt we Francji

utrzymanie. Ich wysokość jest oceniana wg minimalnego dochodu gwarantowanego. Dla osoby samotnej jest to 454,63 euro (na dzień 1 czerwca 2009), lub - jeśli zainteresowany spełnia warunek wieku - wg zasiłku solidarnościowego dla osób starszych, czyli 677,13 euro miesięcznie na osobę (na dzień 1 kwietnia 2009

MBA czy podyplomowe - co wybrać?

studiów podyplomowych do wysokości 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia (ale nie więcej niż 300 proc.). W takiej sytuacji przysługuje mu tylko 20 proc. zasiłku dla bezrobotnych aż do ukończenia studiów. Jeśli natomiast w trakcie studiów takiej osobie uda się znaleźć pracę, nie traci prawa do dotacji aż do

Nie urlopy a żłobki i przedszkola pomogą rodzicom

najszybciej, jest szaleństwem. Więc robi się coś dokładnie odwrotnego. Dziwi im się pani?- Dziwię się temu, że stawiają na rozwiązanie, które sprawdza się na krótką metę. Przez rok będą pobierały zasiłek w wysokości 80 proc. pensji, czyli mniej niż tysiąc złotych. Po tym czasie część przejdzie na wychowawczy

Wypadki przy pracy

rodzaju wypadku i jego wpływu na stan zdrowia pracownika, można liczyć na następujące świadczenia:- Zasiłek chorobowy w wysokości wynagrodzenia miesięcznego, wypłacany maksymalnie przez 182 dni, licząc od pierwszego dnia po wypadku. Do wypłacenia zasiłku potrzebne jest zaświadczenie od lekarza

Trzymiesięczna umowa o pracę warunkiem otrzymania dodatków

- Nie może to być ani umowa-zlecenie, ani umowa o dzieło - dodał. Dodatek relokacyjny w wysokości sześciokrotności zasiłku dla bezrobotnych będzie wypłacany osobom zwolnionym z pracy w związku z trudną sytuacją przedsiębiorstwa, które podjęły nową pracę co najmniej 50 km od dotychczasowego miejsca

Ile można dorobić na emeryturze?

Jesteś emerytem lub rencistą? Otrzymujesz świadczenie lub zasiłek przedemerytalny, rentę rodzinną lub socjalną, zasiłek z pomocy społecznej albo dla bezrobotnych? Dorabiasz? Chcesz dorobić? To sprawdź, jak dorabiać bezpiecznie. Wyjaśniamy, kto i kiedy może dorabiać bezkarnie, kiedy mogą zmniejszyć

Pytanie o prawa matek w Holandii

proporcja sumy, którą wpłaca pracownik i pracodawca zależy od dochodów pracownika. Kobiety w ciąży na zwolnieniu lekarskim otrzymują zasiłek w wysokości 100 proc. wynagrodzenia. W Holandii urlop macierzyński nazywa się urlopem ciążowym i trwa od sześciu tygodni przed porodem do sześciu tygodni po urodzeniu

Jak zarejestrować się w urzędzie pracy?

przypadkach takich jak przebywanie na rencie czy zasiłku chorobowym lub macierzyńskim.Kto pracował na zasadzie umowy-zlecenia czy umowy agencyjnej będzie musiał przedstawić zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek w rozbiciu na poszczególne miesiące oraz zaświadczenie o

Co czeka bezrobotnego jeśli zostanie rachmistrzem

ponieść inną drobną stratę. Otóż w ramach tzw. aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu urzędy pracy organizują rozmaite szkolenia absolwenckie. Osoba korzystająca z nich pobiera stypendium w wysokości 60 proc. zasiłku dla bezrobotnych. Jeżeli ma za sobą jakąś dorywczą pracę, dodatek maleje do 20 proc

Emigranci już nie wrócą. Chyba że na emeryturę

siłą powróciły ataki na imigrantów. Między innymi Polaków przedstawiano jako głównych sprawców kłopotów na brytyjskim rynku pracy - tych, którzy tylko korzystają z brytyjskich zasiłków. Szacuje się, że w latach 2008-10 pracę mogło stracić nawet 100 tys. Polaków.Trudna sytuacja na brytyjskim rynku pracy

Ekonomiczny Nobel za teorię poszukiwania na rynku pracy

Nazwiska laureatów tegorocznej nagrody w dziedzinie ekonomii ogłoszono w poniedziałek w Sztokholmie. Komitetowi, który przyznał nagrodę w tym roku, przewodniczył profesor ekonomii Bertil Holmlund z Uppsala University. Wysokość nagrody to 10 mln koron szwedzkich, czyli ok. 4,3 mln zł. Jak

Stypendia dla bezrobotnych absolwentów

wysokości 60 proc. zasiłku również w czasie kontynuowania nauki w szkołach ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych albo wyższych, ale tylko jeśli uczy się wieczorowo lub zaocznie.

Prawa matek - wszystko o urlopach i zasiłkach

każdej ubezpieczonej kobiecie. Po urodzeniu dziecka ZUS wypłaca zasiłek w wysokości 100 proc. Podstawy wymiaru. Czas, przez który będziesz dostawać zasiłek, jest równy pełnej długości urlopu macierzyńskiego. Okresowy zasiłek macierzyński od niedawna dostają także matki korzystające z pomocy społecznej

Poradnik dla mamy i taty, czyli prawa, przywileje, urlopy, pomoc i pieniądze dla przyszłych i obecnych rodziców

Staramy się o dziecko Lecząc niepłodność, możemy korzystać ze zwolnień lekarskich na takich samych zasadach, jak podczas choroby. Czy, kiedy i na jak długo je dostaniemy, decyduje lekarz prowadzący. Mamy prawo do zasiłku chorobowego (patrz: słowniczek) w wysokości 80 proc. podstawy wymiaru (podczas

Za wysokie wykształcenie... O szukaniu pracy z dyplomem doktora

dotąd na umowę o dzieło - nie ma prawa do zasiłku. Zostanie natomiast, jak inni bezrobotni, objęty ubezpieczeniem zdrowotnym.Sytuację na rynku pracy pogarsza fakt, że oferty dla osób z tytułem doktora trafiają się rzadko. Wiąże się to z niżem demograficznym na uczelniach i minimalną rotacją w pracującej

Brak wypłaty w terminie

przysługuje Panu odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Rozwiązanie pociąga za sobą skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy przez pracodawcę za wypowiedzeniem (czyli jest prawo do zasiłku dla bezrobotnych). Oczywiście nie ma Pan obowiązku rozwiązania umowy. Ponadto

Czy to Polki wykańczają brytyjskie szpitale?

- jest ich co roku coraz więcej; szacuje się, że nawet 150 tys. rocznie.- To imigranci zabierają nam łóżka w szpitalach, korzystają z zasiłków - piszą od ponad dwóch miesięcy brytyjskie gazety. W antyimigranckich tekstach celują "Daily Mail", "Daily Express" i "Evening Standard

Nauczycielu, co robić, gdy chcą cię zwolnić?

wysokość oblicza się tak jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy.Zwolniony nauczyciel zatrudniony na umowę o pracę otrzyma dodatkowo:wynagrodzenie miesięczne, jeśli pracował w szkole krócej niż 2 lata;dwumiesięczne, jeśli pracował od 2 do 8 lat;trzymiesięczne, jeśli przepracował ponad osiem lat.Uwaga

Bezrobotny sam jak palec

na szkolenia indywidualne. Są skuteczne, gdy pracodawca oświadcza, że po nich zatrudni bezrobotnego. Szkolenia grupowe są mniej efektywne - ponad 40 proc. A dotacje na założenie firmy? - W tym roku przyznaliśmy ok. 100 dotacji, każda w wysokości sześciu średnich pensji. Ile z tych osób wraca po roku

Gdy pracownik często choruje...

jest o wiele trudniejsze.Gdy lekarz potwierdzi, że twoja przypadłość to choroba zawodowa, możesz za to dostać różne świadczenia. Najważniejsze z nich to jednorazowe odszkodowanie, renta z tytułu niezdolności do pracy i renta rodzinna. Są też inne: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek

Jaworzno: pól tysiąca miejsc pracy dla bezrobotnych

społecznie użyteczne są nową formą aktywizacji bezrobotnych, prawnie usankcjonowaną od listopada 2005 r. Prace mogą bezterminowo wykonywać bezrobotni, nieposiadający już prawa do zasiłku. Na czas zatrudnienia pozostają objęci ubezpieczeniem zdrowotnym oraz wypadkowym. Odmowa podjęcia zaproponowanej przez

Gwałtowny wzrost bezrobocia w Islandii

Wyspę. Na przyszły rok premier Geir Haarde przewiduje dalszy, znaczny wzrost bezrobocia. Aby uchronić się przed bankructwem państwa, Islandia musiała zaciągnąć kredyt wysokości 2,1 miliarda USD w Międzynarodowym Funduszu Walutowym. Agencja dpa pisze, że w obliczu wielkich trudności gospodarczych

Nauczyć się wracać po walce

tak działającego wymiaru sprawiedliwości - mówi Anna.W sierpniu przyznano jej zasiłek dla bezrobotnych w wysokości ponad 700 zł brutto, od listopada suma ta zmniejszy się do 580 zł brutto. Od lutego zasiłek straci. - Myślę o Norwegii, istnieje możliwość zostania tam nauczycielem wspomagającym polskich

Informator "Gazety" o nowych świadczeniach przedemerytalnych

je otrzymywać w dotychczasowej wysokości (jakiej i od czego to zależy, wyjaśniamy za chwilę). A jak ma być od kwietnia 2004 r.? Rząd chce zmotywować bezrobotnych do szukania pracy, a nie przechodzenia na zasiłek. I dlatego osoba, która utraciła pracę, nie będzie mogła od razu starać się o świadczenie

Stracić pracę i nie zwariować

wysokości raty, ponieważ w obecnej sytuacji była ona dla niej nie do przyjęcia. Otrzymała odmowę. Nieuregulowaną kwotę szkoła ściągnęła z pensji żyrantów Anny, nauczycieli z którymi pracowała w Kleczy. Obydwoje natychmiast powiadomili ją o tym fakcie pisemnie. Oświadczając tym samym, że dają jej dwa

Dział trzeci - Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia. Rozdział IV - Odprawa pośmiertna

Art. 93. § 1. W razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, rodzinie przysługuje od pracodawcy odprawa pośmiertna. § 2. Wysokość odprawy, o której mowa

Poza statystyką

oficjalny wskaźnik poziomu bezrobocia, jest B.N., pracownica biurowa ze Śląska. Jej historia zaczyna się w okresie poprzedniego kryzysu. W tamtym czasie bankructwo i zwolnienia to rzecz normalna. O osłonach dla upadających zakładów nikt nie myśli, jedyne, na co mogą liczyć byli pracownicy to zasiłek dla

Staż z urzędu pracy

otrzymują - 120 proc. wysokości zasiłku - to nie wynagrodzenie, a stypendium. Co więcej, ponieważ stażysta nie jest zatrudniony w danej firmie czy instytucji, o jego czasie pracy decyduje nie szef, a starosta. Bezrobotny nie może odbywać stażu w niedziele i święta, w porze nocnej, w systemie pracy zmianowej

Mniej zabezpieczeń, więcej motywacji do pracy

się, czy w kolejnym miesiącu będzie miał pracę i dochód w wysokości około 600 euro, czy nie. Takich jak on krótkoterminowych pracowników jest w Hiszpanii 4 mln, co stanowi jedną trzecią wszystkich zatrudnionych. Pracują za niskie wynagrodzenie na umowy obejmujące od jednego dnia do pół roku. Dzięki

Po dyżurze ekspertek z GIP: odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania

z art. 85 § 1 Kodeksu pracy wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie. Wynagrodzenie za pracę płatne raz w miesiącu wypłaca się z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu pierwszych

Jakie uprawnienia przysługują pracownikowi w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia?

uprawnienie do zasiłku chorobowego, okres pobierania tego zasiłku należy odliczyć od okresu, za który pracownikowi ma być przyznane wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy. Jeżeli jednak umowę o pracę rozwiązano z pracownikiem, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego

Pomoc dla pracodawców w związku z powodzią

problemy z wypłatą wynagrodzeń, będzie mógł otrzymać z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych nieoprocentowaną pożyczkę na pokrycie wynagrodzeń pracownikom - w wysokości maksymalnej do dwukrotności najniższego wynagrodzenia na jednego pracownika - i za trudności spowodowane do końca lipca tego

wysokość zasiłku - ogłoszenia z GazetaPraca.pl

Dodatki do zasiłku rodzinnego

na trzecie i następne dzieci w rodzinie uprawnione do zasiłku rodzinnego; wysokość dodatku wynosi 80 zł miesięcznie na dziecko, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, przysługuje na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka posiadającego orzeczenie

Zasiłek pielęgnacyjny

orzeczenie: ZUS zaliczające do II grupy inwalidzkiej lub całkowitej niezdolności do pracy) osoby które ukończyły 75 lat. Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi od 1 września 2006 roku 153 zł miesięcznie.

Zasiłek rodzinny

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Wysokość zasiłku rodzinnego uzależniona jest od wieku dziecka i wynosi: 77,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia; 106,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia; 115,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia

Zasiłek

zostanie ustalone, że niezdolność ta została spowodowana nadużyciem alkoholu. Wysokość zasiłku chorobowego wynosi: 80% podstawy wymiaru (zasiłek chorobowy), 70% podstawy wymiaru (zasiłek za okres pobytu w szpitalu), 100% podstawy wymiaru, jeżeli niezdolność do pracy: przypada w okresie ciąży, powstała

Świadczenia przedemerytalne

osobie, która: pobierała zasiłek dla bezrobotnych przez co najmniej 6 miesięcy, a po upływie tego okresu jest nadal zarejestrowana jako bezrobotna w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Wysokość zasiłku

Wysokość zasiłku

Wysokość zasiłku Wysokość zasiłku dla bezrobotnych po waloryzacji znacznie się różni od kwot jakie bezrobotny otrzymywał jeszcze przed waloryzacją. W chwili obecnej wysokość zasiłku dla bezrobotnych możemy podzielić na trzy etapy, gdzie w każdym z nich jesteśmy w stanie określić konkretną kwotę jaką bezrobotny otrzyma po przyznaniu mu statusy bezrobotnego.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych jest zróżnicowana i uzależniona od czasu przepracowanych lat oraz okresu zatrudnienia w danym zakładzie pracy. W chwili obecnej zasiłek dla bezrobotnych może być podzielony na:

80% ? dla osób, które przepracowały mniej niż 5 lat; 100% ? dla osób które przepracowały od 5 do 20 lat; 120% ? dla osób które przepracowały minimum 20 lat;