wypowiedzenie umowy o świadczenie usług

bsn

Po dyżurze ekspertów PIP: odpowiadamy na najpopularniejsze pytania

Po dyżurze ekspertów PIP: odpowiadamy na najpopularniejsze pytania

W poniedziałek 15 kwietnia, w redakcji "Gazety" odbył się dyżur specjalistów z Państwowej Inspekcji Pracy, poświęcony umowom cywilnoprawnym. Na pytania czytelników odpowiadali Wojciech Gonciarz i Katarzyna Pietruszyńska, oboje z Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy. Oto odpowiedzi na najciekawsze pytania.

Zleceń i dzieł przybywa

Czym różnią się umowy cywilnoprawne od umowy o pracę? Czy faktycznie nie gwarantują emerytury i żadnych praw?

Gdy pracodawca zwalnia

Firmy zwalniają pracowników! Boisz się, że i ty stracisz pracę? Sprawdź, kiedy i kogo nie można zwolnić, a na jakich warunkach warto odejść

Elastyczne zatrudnienie - na czym polega?

wyłącznie na podstawie umowy o dzieło, nie podlega z tego tytułu żadnym ubezpieczeniom społecznym. SamozatrudnieniePojęcie samozatrudnienia nie jest kompleksowo uregulowane w polskim prawodawstwie. Z reguły jest to świadczenie usług dla przedsiębiorców przez osoby prowadzące jednoosobową działalność

Zanim odejdziesz z pracy

Zanim odejdziesz z pracy

działu HR nie ma, składamy je na ręce szefa. Zanim jednak złożymy wypowiedzenie i ogłosimy nasze odejście oficjalnie, podpiszmy z przyszłym pracodawcą list intencyjny, a najlepiej umowę o pracę. Zadbajmy o to, żeby były w niej doprecyzowane kwestie dotyczące daty rozpoczęcia pracy, wysokości

Samozatrudniony kosztuje pracodawcę 18 proc. mniej niż etatowiec

Samozatrudniony kosztuje pracodawcę 18 proc. mniej niż etatowiec

usług strony mogą jednak przewidzieć świadczenie na rzecz samozatrudnionego w przypadku wypowiedzenia umowy przez pracodawcę, czyli świadczenie o podobnej funkcji do odprawy.Oszczędności pracodawcy mogą również powstać w związku z odpowiedzialnością za szkodę spowodowaną przez samozatrudnionego. W

Etat, zlecenie, dzieło

zatrudnionych jest w formie umów tzw. śmieciowych, czyli na umowach - zleceniach, o dzieło i samozatrudnieniu. Największym problemem, a zarazem patologią, o której "Solidarność" tak wiele obecnie mówi, jest skala tego zjawiska, a nie fakt, że umowy cywilnoprawne w ogóle istnieją.Co traci ta jedna

REGULACJE PRAWNE DLA TELEPRACY

pomieszczeń i urządzeń pracodawcy, z zakładowych obiektów socjalnych i prowadzonej działalności socjalnej.     Rozwiązanie umowy następuje po przygotowaniu i złożeniu wniosku, w którym pracodawca i pracownik powinni określić datę, od której pracownik przestanie świadczyć usługi jako telepracownik

Umowa agencyjna

zwykłą w danych stosunkach miarę.Umowa o świadczenie usług agencyjnych powinna być zawarta w formie pisemnej. W treści takiego dokumentu należy określać wszystkie postanowienia umowy. Umowa ta może być też zawarta w formie dowolnej, toteż niezachowanie formy pisemnej nie oznacza nieważności umowy

Zamiast etatu

Zamiast etatu

Osoby, które decydują się na nietypową formę pracy na podstawie umowy o pracę, nie muszą siedzieć w firmie cały dzień - pracują tylko wtedy, gdy akurat ich usługi są potrzebne, dzielą się obowiązkami, biorąc jeden etat "do spółki" z koleżanką albo wypełniają swoje obowiązki, nie wychodząc

Co chcielibyście wiedzieć o prawie pracy? - odpowiedzi

Co chcielibyście wiedzieć o prawie pracy? - odpowiedzi

dodatkowe wynagrodzenie za pełnienie części obowiązków dyrektora?2. Czy po kilku miesiącach od zmiany pracodawcy mogę dochodzić tego wynagrodzenia?Prawnik: Jeżeli do umowy o pracę otrzymał Pan zakres obowiązków, to w tym przypadku może Pan dochodzić dodatkowego wynagrodzenia za świadczenie pracy w zakresie

Co się należy bezrobotnym

Co się należy bezrobotnym

nie pobierasz stałych zasiłków lub świadczeń z pomocy społecznej. Oczywiście nie możesz być nigdzie zatrudniony ani wykonywać pracy na umowę-zlecenie, o dzieło ani agencyjnej. Nie możesz być także rolnikiem, odbywać kary więzienia lub być aresztowanym. Ważna jest też twoja sytuacja majątkowa. Jeśli

Dla kogo zasiłek z urzędu pracy?

dostanie. Dostanie go natomiast ten, kto przez wspomniane 365 dni świadczył usługi na podstawie umowy zlecenia lub współpracował przy wykonywaniu takich umów. Pod jednym warunkiem - składki na Fundusz Pracy odprowadzał od kwoty równej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę (czyli 1126 zł w roku 2008). Zasiłek

Wypadki przy pracy

Wypadki przy pracy

podstawie umowy agencyjnej, umowy-zlecenia lub umowy o świadczenie usług;- wykonywania zwykłych czynności związanych z prowadzeniem lub współpracą przy prowadzeniu działalności pozarolniczej;- wykonywania przez osobę duchowną czynności religijnych lub czynności związanych z powierzonymi funkcjami

Masz prawo być mamą i nie bać się zwolnienia z pracy

ustalenie, że osoba świadcząca pracę na umowę-zlecenie bądź umowę o świadczenie usług de facto pracowała na umowę o pracę. To, czy pozew zostanie uznany, zależy od wielu czynników. Jeśli ktoś pracował m.in. na podstawie umowy cywilnej kilka lat bez przerwy, wykonywał te same obowiązki co inne osoby w firmie

Podłącz biznes do internetu

zł. Z kolei np. w UPC za usługę chello starter za prędkość 512 kb/s płacisz 39 zł miesięcznie (umowę możesz podpisać na kilka miesięcy lub na rok, jeśli potem jej nie wypowiesz, przechodzi na czas nieokreślony). Ale to tylko tzw. goły internet, tymczasem operatorzy w walce o klienta zaczęli bój na

Prawa matek pracujących na umowę zlecenie lub tzw. samozatrudnieniu

procesami o ustalenie, że osoba świadcząca pracę na umowę zlecenia bądź umowę o świadczenie usług de facto pracowała na umowę o pracę. Takich pozwów jest więcej w czasie, gdy kończą się prace sezonowe, a pracownikom zależy na stałej posadzie. To, czy pozew zostanie uznany zależy od wielu czynników. Jeśli

Wypowiedź "Dla Gazety": Maurice Delbar, prezes Creyf's Polska, członek zarządu Związku Agencji Pracy Tymczasowej

zarządzania kadrami, ma w tym cel. Inną kwestią, jest to, że pracownicy tymczasowi często dostają stały etat. Ale to ich zasługa, bo zapracowali na to swoją motywacją i sumiennością. Żadna ustawa nie zagwarantuje im etatu. Z kolei wprowadzenie tygodniowego okresu wypowiedzenia przy umowach powyżej dwóch

Co powinieneś wiedzieć o umowach o pracę

. Wykonując umowę o dzieło, nie jesteś ubezpieczony, a więc nie przysługują ci żadne świadczenia - nie masz prawa do urlopu, zwolnienia lekarskiego, emerytury, renty. Brak w umowie opłat na ubezpieczenie społeczne ma wpływ na wielkość podatku, który zapłacisz. Jest on obliczony od kwoty zapisanej w umowie

Różnice pomiędzy różnymi rodzajami umów

budzić wątpliwości, powinien różnić się od urlopu pracowniczego, np. jako przerwa w świadczeniu usług, za którą nie przysługuje wynagrodzenie. Płatny urlop to wyjątek. Podobnie jak w umowie-zleceniu zależy od ustaleń między stronami. Płatny urlop jest jednak wyjątkiem

Kolejny dzień bez wydobycia węgla w Jastrzębskiej Spółce Węglowej

Kolejny dzień bez wydobycia węgla w Jastrzębskiej Spółce Węglowej

), wstrzymano przyjęcia do pracy (zatrudnienie zmniejszy się o ok. 1,3 tys. osób), zmniejszono nadgodziny i ilość osób zatrudnionych pracy w weekendy. Ponieważ rynkowe załamanie trwa nadal, w ostatnim czasie zarząd JSW wprowadził kolejne oszczędności - renegocjowane są umowy z firmami zewnętrznymi, a część

Samozatrudnienie przedstawicieli handlowych: w sądzie możesz wywalczyć etat

Samozatrudnienie przedstawicieli handlowych: w sądzie możesz wywalczyć etat

, potem Polmos kazał mu założyć jednoosobową firmę. Firma Dobrzańskiego podpisała umowę cywilnoprawną z wrocławską spółką. Zobowiązała go do wyłącznego świadczenia usług na rzecz Polmosu. Lesław Dobrzański miał swojego przełożonego, musiał mu meldować, kiedy rozpoczyna pracę i ją kończy. Szef

Na czym polega profesjonalny screening telefoniczny?

Na czym polega profesjonalny screening telefoniczny?

informacji w konkretnych organizacjach, jak i przygotowywanie raportów dla klientów zlecających te działania.W Polsce dany podmiot gospodarczy z licencją i wpisem do MSWiA może świadczyć innym firmom usługi z zakresu background screening na podstawie umowy. Jest to o tyle istotne, że zleceniodawca takich

Zrobieni na szaro - czyli pracujący na czarno

pięćdziesiątce i przed dwudziestką, Polacy, Białorusini, Ukraińcy. Pracują w domach, gospodarstwach, prywatnych firmach, na roli. Łączy ich to, że nie mają umowy o pracę i że pracodawcy nie płacą za nich podatków ani świadczeń. Jak wynika z ostatniego raportu Państwowej Inspekcji Pracy, na czarno zatrudnia w

Samozatrudniony jest pracownikiem

wrzesień 2004 r., 3077 zł za okres wypowiedzenia umowy o pracę i ponad 4 tys. zł za niezgodne z prawem zwolnienie. Polmos musi także wystawić świadectwo pracy mieszkańcowi Rzeszowa. - Zapis w umowie wyraźnie mówił, że będę świadczył usługi w imieniu i na rzecz Polmosu. Wszyscy świadkowie, którzy zeznawali

Prawo pracy - kodeks, który można złamać

. Michał uważa, że powód wypowiedzenia jest fikcyjny. Dlaczego? - Ponieważ miałem zlecenia w tym okresie i świadczy o tym fakt, że co miesiąc otrzymywałem pełną premię uznaniową - wyjaśnia. To jednak nie koniec. - W dniu dzisiejszym mija termin wypłaty za sierpień, a ja jeszcze nie dostałem tej za lipiec

Wady i zalety kontraktu menedżerskiego

umowy prawa cywilnego. I tę drugą możliwość wykorzystuje się najczęściej (jako umowę o świadczenie usług). W takiej umowie znajdują się podobne informacje co w zwykłej umowie o pracę, a więc m.in. dane dotyczące pracy, czas jej trwania, obowiązki menedżera, wysokość wynagrodzenia menedżera, świadczenia

Czekając na drugą falę

tys. mniej.Nowe miejsca pracy: 3774Kto zwalnia?Do końca roku pracodawcy zamierzają rozwiązać umowy o pracę z 375 pracownikami (34 z sektora publicznego i 341 z prywatnego).Kto zatrudnia?Goodrich: producent podwozi do samolotów na terenie PPNT w Jasionce w grudniu planuje zakończyć budowę fabryki za 50

Jakie masz prawa, kiedy pracodawca ci nie płaci

za jakiś czas pieniądze jednak będą. Inaczej jest, kiedy pracodawca płacił terminowo i nagle przestał albo wypłacił tylko część pensji. W tym przypadku już po kilkudniowej zwłoce warto się zainteresować, co się dzieje. Co możesz zrobić? Rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia Jeśli nie

Co, gdy nie dostajesz pensji na czas

rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia. Przepisy nie mówią, po jakim czasie możesz to zrobić - tylko od ciebie zależy, czy wypowiesz umowę o pracę po tygodniu czy trzech miesiącach spóźnienia. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia składasz na piśmie. Musi znaleźć się tam przyczyna

Kit czy korzyść - oto sprzedażowe pytanie...

wyłowiłem Justynę, właśnie o tym świadczy - opowiada.Zdaniem pana Michała to "coś", co musi mieć handlowiec, to bliżej nieokreślona umiejętność przykuwania czyjejś uwagi i koncentracji. - Trochę jest tak, że aby sprzedać produkt, handlowiec musi najpierw "sprzedać" siebie. Czy

Informator o pracy za Odrą i Nysą

zleceniodawcami niemieckimi umowy o dzieło, czyli na świadczenie usług. To samo dotyczy również firm jednoosobowych. Właśnie świadczenie usług w ramach małej, najczęściej jednoosobowej firmy jest nową, coraz częściej wykorzystywaną przez Polaków furtką w niemieckich restrykcjach na rynku pracy, która otworzyła

Softbank walczy z byłymi pracownikami

Softbanku byli zatrudnieni legalnie. Fakt legalności wynika z ważnych umów o pracę i możliwości korzystania przez spółkę ze swobody jednolitego rynku - swobody świadczenia usług transgranicznych" - czytamy. "Gazeta" odwiedziła internetowe strony polskiej ambasady w Wiedniu. Wyczytaliśmy tam

Zwalniam pana i proszę nie płakać

wykroczenie - tłumaczy prezes. - A poza tym dysponujemy bardzo poufnymi informacjami od naszych klientów. Marketing jest wojną, więc lepiej, żeby postronne osoby nie przebywały na froncie, a tym bardziej na zapleczu. Dlatego w okresie wypowiedzenia stosujemy tzw. zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy, co

wypowiedzenie umowy o świadczenie usług - ogłoszenia z GazetaPraca.pl

Wypowiedzenie umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę – jednostronna czynność prawna skutkująca rozwiązaniem stosunku pracy. Wypowiedzenie dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy zezwala na to odpowiedni przepis prawa. Wypowiedzenie umowy o pracę w PolsceWypowiedzenie musi mieć formę pisemną; może je złożyć zarówno

Świadczenie

że jej niemożliwość jest skutkiem okoliczności, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność. Wówczas wierzyciel może domagać się odszkodowania. Podobnie jest przy umowach wzajemnych. Świadczenie wzajemneZachowanie jednej strony umowy, które jest odpowiednikiem świadczenia jej kontrahenta. W umowie sprzedaży

Świadczenie usług drogą elektroniczną

Świadczenie usług drogą elektroniczną – termin prawniczy zdefiniowany w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną uchwalonej 18 lipca 2002 roku. Jest to wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie

Świadczenie usług telekomunikacyjnych

Świadczenie usług telekomunikacyjnych – według określenia zawartego w prawie telekomunikacyjnym, wykonywanie usług za pomocą własnej sieci, z wykorzystaniem sieci innego operatora lub sprzedaż we własnym imieniu i na własny rachunek usługi telekomunikacyjnej wykonywanej przez innego dostawcę

Umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego – umowa między organizatorem publicznego transportu zbiorowego a operatorem publicznego transportu zbiorowego, która przyznaje temu operatorowi prawo i zobowiązuje go do wykonywania określonych usług związanych

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.