wynagrodzenie zasadnicze

PAP

Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli wzrośnie od 133 do 182 zł

Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli wzrośnie od 133 do 182 zł

Od 133 do 182 zł brutto w zależności od stopnia awansu zawodowego i kwalifikacji ma wzrosnąć od 1 września wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli - takie kwoty zaproponowało MEN w projekcie nowelizacji rozporządzenia o minimalnych kwotach wynagrodzenia nauczycieli.

Nagrody zamiast podwyżek w Orlenie. Związki krytykują decyzję

W wydanym w piątek w PKN Orlen zarządzeniu ustalono, iż w 2013 r. nie będzie tam podwyżek wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników. Będą natomiast indywidualne nagrody uznaniowe w wysokości średnio 1 tys. zł. Decyzję tę krytykują związkowcy.

Sejm uchwalił ustawę podwyższającą uposażenie b. prezydentów

Byłym prezydentom dożywotnio będzie przysługiwało uposażenie w wysokości 75 proc. wynagrodzenia zasadniczego urzędującej głowy państwa - zdecydował w czwartek Sejm nowelizując ustawę w tej sprawie. Teraz rozpatrzy ją Senat.

Budżetówka 2004: Nauczyciele

Zasadniczo, czyli ile? Fundamentem pensji nauczyciela jest tzw. wynagrodzenie zasadnicze. Zależy ono przede wszystkim od tzw. stopnia awansu zawodowego (są cztery stopnie: nauczyciel stażysta, kontraktowy, mianowany, dyplomowany), a także od kwalifikacji (również cztery grupy kwalifikacji w każdym

Ile można zarobić w pierwszej pracy?

z wykształceniem wyższym inżynierskim - 2 500 PLN oraz wyższym magisterskim 2 200 PLN. Natomiast najmniej zarabiały w 2014 roku osoby posiadające wykształcenie podstawowe (podstawowe/gimnazjalne) oraz zasadnicze zawodowe. Najwyższe przeciętne wynagrodzenie dla pracownika w pierwszym roku kariery

Zatrudnienie pracownika młodocianego

minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. 2002 r. Nr 200, poz. 1679), wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie niniejszej ustawy (obecnie minimalne wynagrodzenie wynosi 936,00 zł

Czy wykształcenie wpływa na zarobki?

Czy wykształcenie wpływa na zarobki?

przekroczył jednego roku zarabiały 1 960 PLN. Natomiast osoby po zasadniczych szkołach zawodowych w swojej pierwszej pracy otrzymywały wynagrodzenie w wysokości 1 800 PLN brutto.Wykres 1. Mediana wynagrodzeń całkowitych brutto osób o różnym wykształceniu (staż pracy krótszy niż 12 miesięcy)Wynagrodzenia osób

Ile zarabiają nauczyciele?

Ile zarabiają nauczyciele?

wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym (95% ogółu) wyniosły one odpowiednio 83 PLN dla nauczyciela stażysty, 85 PLN kontraktowego, 97 PLN mianowanego i 114 PLN dyplomowanego. - Wynagrodzenie zasadnicze stanowi tylko jedną ze składowych wynagrodzenia nauczyciela

Wynagrodzenie młodocianych a nieobecność w szkole

Wysokość wynagrodzenia młodocianego ustalają przepisy wykonawcze. Zależy ona od stażu nauki i poziomu przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia. Zgodnie z § 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. 1996 r

Minister nauki: wynagrodzenia pracowników uczelni wzrosną

Minister nauki: wynagrodzenia pracowników uczelni wzrosną

- Od dnia 1 stycznia 2007 r., nie przeprowadzono systemowej podwyżki miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w uczelniach publicznych - poinformowała minister nauki podczas posiedzenia sejmowej podkomisji ds. nauki i szkolnictwa wyższego. Minimalne stawki

Wielka Brytania podnosi płacę minimalną

Wielka Brytania podnosi płacę minimalną

płacy minimalnej wchodzi przede wszystkim wynagrodzenie zasadnicze netto (basic pay) oraz zaliczka na poczet podatku dochodowego (income tax) i składka podstawowego ubezpieczenia społecznego (class 1 national insurance contribution). Ponadto pracodawca wlicza w nią wszelkie premie i prowizje, które

Wynagrodzenia w branży Transport-Spedycja-Logistyka w 2011 r.

Przeciętne wynagrodzenie zasadnicze pracownika TSL wzrosło średnio o 6% do poziomu 3 740 zł brutto (dla porównania: przeciętne wynagrodzenie brutto wg GUS za II półrocze w sektorze transportu i gospodarki magazynowej wyniosło 3 340, a przeciętne wynagrodzenie ogółem wg GUS w III kwartale 2011 r

Ile zarabiają strażacy?

Ile zarabiają strażacy?

ze względu na jednostkę na: komendę główną, komendę wojewódzką i komendę powiatową straży pożarnej. Wynagrodzenia w takim właśnie podziale zostały przedstawione na wykresie.Ponadto dla każdego rodzaju stanowiska, określone są maksymalne i minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego. Również w tym

Ile zarabia się w sądach?

Ile zarabia się w sądach?

). Ile naprawdę zarabiają sędziowie? Ich wynagrodzenia są precyzyjnie określone w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych. Zasadnicza część pensji to kwota przeciętnego wynagrodzenia w II kwartale poprzedniego roku pomnożona przez wskaźnik awansowy (jest ich 10) dla poszczególnych stanowisk. Wskaźnik

Polacy: Praca w sobotę tak, ale za dodatkowe wynagrodzenie

Zgodnie z obecnymi przepisami za sobotę spędzoną w pracy, należy się dzień wolny. Posłowie proponują jednak, aby pracownik na etacie mógł sam wybrać formę rekompensaty - dzień wolny albo dodatkowe wynagrodzenie. Teraz wypłacanie wynagrodzenia za pracę w sobotę jest niezgodne z prawem. Badania

Wynagrodzenia polskich parlamentarzystów i ministrów

osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe i obejmuje trzy składowe: - wynagrodzenie zasadnicze, - dodatek funkcyjny, - dodatek stażowy. Wyjście do ustalenia wysokości wymienionych płac stanowi kwota bazowa kształtowana według odrębnych zasad określonych w ustawie budżetowej. Następnie wartość

Płaca

Pieniężna forma wynagrodzenia. Wlicza się do niej płacę zasadniczą, dodatki stałe i przejściowe, dopłaty, w tym premie periodyczne regulaminowe i uznaniowe, nadwyżkę akordową, deputaty i ryczałty.

Gdzie zarobisz najwięcej? W Warszawie

, w przypadku płac całkowitych, wynosiła więc 18 935 PLN. W przypadku wynagrodzeń podstawowych rozpiętość płac na różnych szczeblach wynosiła 15 100 PLN. Najmniejsza różnica między wynagrodzeniem zasadniczym a całkowitym dotyczyła pracowników szeregowych. Na tym szczeblu udział premii wynosił najmniej

Po pierwsze: pieniądze

Po pierwsze: pieniądze

proc.) lub podwyżka zasadniczego wynagrodzenia (32 proc.). Premia, jako dodatek motywacyjny, uplasowała się na trzecim miejscu, ale zebrała tylko 13 proc. głosów. Jako ważną w budowaniu motywacji - wskazał ją więc mniej więcej co ósmy zatrudniony. Praca głównie dla pieniędzy - Wciąż pracujemy głównie

Niemcy: podwyżka dla prezydenta

Niemcy: podwyżka dla prezydenta

państwowe. Zgodnie z jej zapisami wynagrodzenie zasadnicze Komorowskiego wynosi 12,3 tys. zł brutto, do tego jednak dochodzi dodatek funkcyjny (5,3 tys. zł) oraz dodatek za wysługę lat. W sumie to 20,1 tys. zł brutto. Prezydent nie ponosi przy tym żadnych dodatkowych kosztów związanych z zakwaterowaniem

Ile zarabiają najbogatsi amerykańscy prezesi? Imponujące kwoty

Ile zarabiają najbogatsi amerykańscy prezesi? Imponujące kwoty

Agencja Bloomberg przeanalizowała roczne wynagrodzenia 11 tys. prezesów amerykańskich spółek. W oparciu o te dane przygotowała zestawienie 15 najlepiej zarabiających menedżerów. O dziwo w zestawieniu nie ma ani jednej kobiety.Na roczne wynagrodzenia prezesów, o których pisze Bloomberg, składają się

Tani kredyt kosztem pracownika

Tani kredyt kosztem pracownika

Najwięcej kłopotów sprawia firmom wypłata ekwiwalentów za urlop i zapłata za godziny nadliczbowe oraz pracę w nocy. Takie problemy wykryto u 39 proc. pracodawców - akcentuje gazeta.Inspektorzy PIP zauważają, iż w większości przypadków pracownicy w obawie o pracę godzą się na samo wynagrodzenie

Układ nie przetrwa?

Polska w trosce o utrzymanie konkurencyjności musiała więc zredukować zatrudnienie. Kolejnym krokiem na drodze do zwiększenia konkurencyjności jest zmiana struktury wynagrodzeń. Właśnie z tego powodu firma wypowiedziała obecny układ. - Nasz obecny system wynagradzania jest niedostosowany do realiów

Płace w Małopolsce

zatrudnione w sektorze publicznym - 2 600 PLN. Rozpiętość płac w pozostałych analizowanych branżach sięgała 500 PLN.Wykształcenie miało zasadnicze znaczenie dla wysokości wynagrodzenia. Najniższe zarobki osiągały osoby z wykształceniem podstawowym lub zawodowym - 2 200 PLN. Jest to o 300 PLN mniej od osób z

Dam pracę, ale nie powiem za ile

wynagrodzenia zasadniczego) przynosi więcej szkody niż korzyści.W małych firmach elastycznieOpisane powyżej zasady dotyczą jednak dużych firm i korporacji, a polski rynek pracy opiera się głównie na małych i średnich przedsiębiorstwach. Tam niepodawanie kwoty lub przedziału wynagrodzenia podczas rekrutacji w

Nauczyciel śpi spokojnie

. Przykładowo obecnie dodatek wiejski wynosi 10 proc. wynagrodzenia zasadniczego poszczególnej grupy awansu zawodowego. W nowym systemie wciąż byłoby to 10 proc., ale od kwoty bazowej określanej w ustawie budżetowej, która stanowi punkt wyjścia do naliczania nauczycielskich pensji. Dodatkowo otrzymają go tylko

Związki lubimy i....nie lubimy

. Wyborcy PiS w większości odbierają tę działalność jako dobrą dla Polski. Prawo pracy w praktyce Z deklaracji osób pracujących wynika, że prawa pracownicze w ich zakładach pracy zasadniczo są przestrzegane. 37 proc. wskazało, że w ich firmie brak jest możliwości zrzeszania się w związkach zawodowych lub

8 tys. zł. dla dyrektora?

Prezydent Włocławka wydał zarządzenie odnośnie maksymalnych wynagrodzeń dla dyrektorów jednostek należących do miasta oraz kierowników gospodarstw pomocniczych tych jednostek. Według wyliczeń kwoty te mogą osiągnąć nawet wysokość 5400 zł wynagrodzenia zasadniczego plus 2,2 tys. dodatku funkcyjnego

Podwyżek dla nauczycieli ciąg dalszy

Warto przypomnieć, że do 30 września bieżącego roku nauczyciele otrzymają obiecaną siedmioprocentową podwyżkę płacy zasadniczej. Oznacza to, że wynagrodzenie ogólne, w zależności od stopnia zawodowego, będzie się kształtowało na poziomie od 2447 do 4502 zł brutto.Pierwsza tura rozmów ze

Przywileje budżetówki

pensum odpowiadające pełnemu etatowi wynosi 18 godzin tygodniowo. Do tego pedagodzy cieszą się najdłuższymi urlopami spośród wszystkich pracujących.Przysługują im również liczne dodatki (łącznie jest ich 14), w tym m.in.: dodatek za trudne oraz uciążliwe warunki pracy (20 proc. wynagrodzenia zasadniczego

Zarobki pracowników "skarbówki"

której naliczana jest prowizja w odpowiedniej wysokości.Wynagrodzenie prowizyjne nie może jednak przekraczać określonego poziomu. Punktem wyjścia jest wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla stanowiska wspomagającego. Tak jak wspomniano powyżej, w 2011 roku pensja ta wynosi 1 312 PLN. Wśród

Stała praca, przyzwoita płaca - policja szuka chętnych

9 tys. zł na rękę, a komendant główny ponad 14 tys. Na pensję policjantów składają się oprócz wynagrodzenia zasadniczego dodatki za lata pracy i sprawowaną funkcję.

Czekając na podwyżkę

jednak spora część stanowisk (np. przedstawiciele handlowi, doradcy finansowi, agenci ubezpieczeniowi), które mają niską płacę zasadniczą, a większą część wynagrodzenia wypłacaną w postaci premii uzależnionej od wyników sprzedaży. Taki system wynagrodzeń nie tylko motywuje, ale wymusza na pracowniku

Premia

Dodatkowe wynagrodzenie pracownika, zależne od jego efektów pracy. Premie dzielimy na regulaminowe, czyli takie których zasady przyznawania są określone i znane pracownikom oraz uznaniowe, które w zasadzie mają formę nagród. Premiowanie jest uzupełnieniem płacy zasadniczej. Rodzaje premii

Od 1 stycznia 2016 r. umowy zlecenia będą ozusowane

stycznia 2016 r. - mówił. Wskazał, że po raz pierwszy wprowadzane jest oskładkowanie umów członków rad nadzorczych. - To jest zasadnicza zmiana, która w najbliższym roku może przynieść kolejne, dodatkowe pieniądze do FUS w wysokości ok. 350 mln zł - podkreślił. - Oprócz tego w tej ustawie są ważne rzeczy

Płaca podstawowa

zakładowego i stanowionego przez ustawodawcę prawa pracy oraz polityka państwa, wyrażona w ustalaniu najniższego wynagrodzenia za pracę.Płaca podstawowa jest nazywana także płacą zasadniczą, wynagrodzeniem zasadniczym, wynagrodzeniem podstawowym, stawką osobistego zaszeregowania, stawką zasadniczą, stawką

Zarobki w kancelarii premiera i prezydenta RP

pracownikom przysługuje dodatek stażowy w wysokości od 5 do 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Na pewno lepiej jest być pracownikiem kancelarii prezydenta. Z kolei Kancelaria Premiera zdecydowanie bardziej dba o pieniądze obywateli i nie tylko w sferze deklaracji myśli o kosztach w czasach kryzysu

Ile zarabiają policjanci?

Policjant to trudny zawód. Bez wątpienia to również zawód wymagający. Jakie korzyści wobec tego płyną z wstąpienia do tych służb. Po pierwsze, warto wiedzieć, iż wynagrodzenie funkcjonariusza policji to suma kilku składników:- wynagrodzenia zasadniczego (zależy od grupy zaszeregowania),- dodatku

Co mogą stracić nauczyciele?

mógłby być podzielony na części, ale przerwa pomiędzy nimi powinna wynosić co najmniej 3 lata. Dodatki do pensji Dodatków, z których obecnie mogą korzystać nauczyciele, jest kilkanaście, w tym m.in.: dodatek za trudne oraz uciążliwe warunki pracy (20 proc. wynagrodzenia zasadniczego), dodatek

Wartościowanie pracy

zasadniczej w obrębie danej organizacji. Pierwsze próby zastosowania tej metody w kształtowaniu wynagrodzeń podjęto w latach 80-tych XIX wieku w sektorze publicznym w Chicago, dla zlikwidowania nadużyć w rządowych praktykach zatrudniania i wynagradzania.

Złoty stołek w samorządzie. Dlaczego warto się "załapać" w wyborach

siedmiokrotności tej kwoty, czyli niecałych 12,4 tys. zł. Ale o wysokości pensji decydują też zapisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Wynika z niego, że wynagrodzenie zasadnicze urzędnika stojącego na czele gminy liczącej powyżej 100 tys

Pracodawcy są winni pracownikom dziesiątki milionów złotych

inspektorzy nakazali im wypłatę pracownikom należnych pieniędzy - łącznie 50,01 mln zł.- Ponad 10 mln zł z tej wartości przypadło na zaległe odprawy z tytułu zwolnień. Pozostała część zaległości to przede wszystkim niewypłacone wynagrodzenie - zarówno pensje zasadnicze, jak i nadgodziny - wyjaśnia

Lekarze zarabiają nawet 1 mln zł rocznie

Kto zarabia najwięcej? - Wypełnij ankietę! Tygodnik "Wprost" dotarł do raportu Ministerstwa Zdrowia na temat wysokości płac lekarzy. Opracowano go na podstawie ankiet, które wypełniło 400 pracowników służby zdrowia. Miesięczne wynagrodzenie brutto ordynatora w połowie 2008 roku wynosiło

2008 - rok podwyżek

składników wynagrodzenia on obejmuje. Czy uwzględnia jedynie wynagrodzenie zasadnicze?Przypomnijmy, że przez wynagrodzenie zasadnicze rozumiemy wszystkie gwarantowane roczne wypłaty gotówkowe dla pracowników przed potrąceniem podatków. W jego skład wchodzi zwykle miesięczne uposażenie pomnożone przez 12

Elastyczny system wynagradzania w Volkswagen Poznań

Volkswagen Poznań przywiązuje dużą wagę do zróżnicowania świadczeń i do związanych z tym składników wynagradzania ukierunkowanych na wydajność. Jednocześnie mocna podstawa płacowa daje każdemu pracownikowi wiarygodne bezpieczeństwo.   Wynagrodzenie zasadnicze jest ustalone w tabeli wynagrodzeń

Wynagrodzenia użytkowników portalu GazetaPraca.pl w 2010 roku

Już po raz ósmy firma Sedlak & Sedlak, wraz z czołowymi polskimi portalami (w tym GazetaPraca.pl), przeprowadziła Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń. Uczestniczyło w nim ponad 100 tys. osób co sprawia, że jest to największe niepubliczne badanie płac w Polsce.Ogólne dane o wynagrodzeniach

Praca w IT - nie tylko dla informatyków

pierwszym kwartale 2013 r. chęć zatrudnienia nowych pracowników deklarowało 70 proc. firm IT zajmujących się hardwarem (sprzęt) i 63 proc. zajmujących się softwarem (np. oprogramowanie). Bardzo atrakcyjnie prezentują się także wynagrodzenia. Średnia pensja, wg Raportu Wynagrodzeń Specjalistów i Menedżerów

Słowniczek terminów z zakresu wynagrodzeń budżetówki

, ZUS) Dodatek stażowy, czyli za "wysługę lat" - doliczany do wynagrodzenia zasadniczego. Zazwyczaj wyliczany tak: po 5 latach 5 proc. podstawy, za każdy następny rok 1 proc., ale maksimum 20 proc. Kategoria zaszeregowania - miejsce w tabeli wynagrodzeń, odpowiada zajmowanemu stanowisku

Regionalne zróżnicowanie poziomu wynagrodzeń w 2008 roku

terminów użytych w artykulewynagrodzenie podstawowe - stałe składniki wynagrodzenia brutto, tj. płaca zasadnicza określona umową o pracę, ponadto dodatek funkcyjny lub stażowywynagrodzenie całkowite - miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków

Ile zarabiają policjanci?

? Wynagrodzenie funkcjonariusza policji składa się z kilku składników, do których zaliczamy:wynagrodzenie zasadnicze - stanowiące iloczyn kwoty bazowej, wynoszącej 1 523,29 PLN netto oraz mnożnika, odpowiadającego grupie zaszeregowania (wartości liczbowe 0,8 - 4,95),dodatek stażowy - przez pierwsze 20 lat

Przedsiębiorcy nie płacą pensji

zasadniczą, ale także o wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach czy należne odprawy. Inspektorom PIP udało się pomóc 97 tys. poszkodowanych pracowników i odzyskać w sumie nieco ponad 75 mln zł. Przedsiębiorcy najczęściej tłumaczyli się kryzysem i opieszałością kontrahentów, którzy z kolei zalegają im z

Polki lepiej wykształcone od Polaków

Analiza struktury wykształcenia według płci wskazuje, że kobiety są lepiej wykształconą grupą, choć nie jest to sprzężone ze strukturą zawodów i wynagrodzeń. Kobiety częściej niż mężczyźni osiągają wykształcenie wyższe, policealne lub średnie (zwłaszcza średnie ogólnokształcące). Mężczyźni

Wynagrodzenia Polaków w różnym wieku

podstawowe - stałe składniki wynagrodzenia brutto, tj. płaca zasadnicza określona umową o pracę, ponadto dodatek funkcyjny lub stażowyWynagrodzenie całkowite - miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i

Czy górnicy zarabiają za mało?

bonusy mogą liczyć górnicy? W zależności od kopalni i wynegocjowanych w układach zbiorowych warunków oprócz pensji zasadniczej w skład wynagrodzenia mogą wchodzić: nadwyżka akordowa, dodatek za godziny nadliczbowe, dodatek za pracę w dni wolne i świąteczne, premia regulaminowa dniówkowa, premia

Wynagrodzenia kierowników w 2008 roku

osób o wykształceniu średnim, pełniących funkcje kierownicze.Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:Wynagrodzenie podstawowe - stałe składniki wynagrodzenia brutto, tj. płaca zasadnicza określona umową o pracę, ponadto dodatek funkcyjny lub stażowy.Wynagrodzenie całkowite - miesięczne wynagrodzenie

Wynagrodzenia pracowników o różnym poziomie wykształcenia w 2008 roku

zatrudnienia na stanowiskach specjalistycznych lub wyższych.Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:Wynagrodzenie podstawowe - stałe składniki wynagrodzenia brutto, tj. płaca zasadnicza określona umową o pracę, ponadto dodatek funkcyjny lub stażowy.Wynagrodzenie całkowite - miesięczne wynagrodzenie brutto

Kucharz trendy, kowal passé

Na początku lat 90. XX wieku 34% Polaków w wieku 16-18 lat uczyło się w zasadniczych szkołach zawodowych (współczynnik skolaryzacji netto). W 2003 roku było to już tylko 10%. Obecnie mamy do czynienia z zatrzymaniem tendencji spadkowej - w 2008 roku współczynnik skolaryzacji netto dla zasadniczych

Ewolucja, czy rewolucja - odpowiedzialność majątkowa urzędników

także skuteczność nowych rozwiązań prawnych. Błąd urzędnika, będący rażącym naruszeniem prawa, może kosztować go nawet 12-krotność miesięcznego wynagrodzenia. Najwięcej zapłacą urzędnicy w województwie mazowieckim - średnio 51.923,76 zł, najmniej - w województwie podlaskim - 39.973,08 zł. Eksperci

Pierwsi w państwie

Pensje osób sprawujących kierownicze funkcje w państwie składają się - tak jak w całej budżetówce - z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego oraz dodatku za wysługę lat. Dwie pierwsze kwoty ustala się poprzez pomnożenie kwoty bazowej przez określony wskaźnik (znany nam już mnożnik). Kwota

Optymalizowanie wynagrodzeń menedżerów

badanych menedżerów za optymalny uważa kontrakt z dużą ilością oferowanych przez firmę akcji i innych praw własności. Menedżerowie powinni otrzymywać wyższe wynagrodzenie zasadnicze - powoduje to sytuację, w której menedżer inwestuje swoje prywatne oszczędności w zakup udziałów w firmie, jako uzupełnienie

To już ostatnie podwyżki dla nauczycieli

minimalne stawki brutto wynagrodzenia zasadniczego zarządzone przez MEN. Do tego dolicza się wszystkie dodatki. Średnie wynagrodzenie nauczycieli po podwyżkach od września, również zarządzone przez MEN, wyniesie brutto: dla nauczyciela stażysty - 2 717, 59 zł, kontraktowego - 3016,52 zł, mianowanego

Wynagrodzenia w działach księgowości w 2008 roku

mężczyzn.Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:Wynagrodzenie podstawowe - stałe składniki wynagrodzenia brutto, tj. płaca zasadnicza określona umową o pracę, ponadto dodatek funkcyjny lub stażowyWynagrodzenie całkowite - miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych

Czytelnicy pytają, prawnik odpowiada - cz. 1

pracownikowi będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych. Pracuję jako Asystent na Poczcie Polskiej. Około 10 lat temu po przeprowadzeniu obciążenia pracą stanowisk, zmniejszono etaty pracownikom z pierwszej linii z całego na 3/4 lub mniejsze. Obecnie moja pensja zasadnicza

Wynagrodzenia w branzy usługowej w 2008 roku

wynagrodzenia brutto, tj. płaca zasadnicza określona umową o pracę, ponadto dodatek funkcyjny lub stażowy.Wynagrodzenie całkowite - miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne.Mediana - wartość dzieląca

Premie i odprawy prezesów - kto dostał najwięcej?

Grendowicz otrzymał 4,52mln zł odprawy. Razem z wynagrodzeniem zasadniczym i rozliczeniem programu motywacyjnego zarobił 6,08 mln zł. Jego następca wynegocjował gorsze warunki. Jego podstawowa, roczna pensja wynosiła "zaledwie" 500 tys. zł. Wypominając premię Rafałowi Kaplerowi, nie można zapomnieć

Wynagrodzenia pracowników szeregowych w 2008 roku

płace.Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:Wynagrodzenie podstawowe - stałe składniki wynagrodzenia brutto, tj. płaca zasadnicza określona umową o pracę, ponadto dodatek funkcyjny lub stażowyWynagrodzenie całkowite - miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych

Będzie nowa ustawa o pracownikach samorządowych

, wprowadza też obowiązkową służbę przygotowawczą wzorowaną na istniejącej w Służbie Cywilnej. Nowy pracownik będzie musiał odbyć serię szkoleń zakończonych egzaminem. Rząd zamierza też wprowadzić nowy system wynagradzania. Premier określałby jedynie minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego. Obecnie ustala

Zarobki w agencjach reklamowych 2010

wartości indywidualnych wynagrodzeń zasadniczych i całkowitych dla stanowisk branżowych (poza Dyrektorem Generalnym/CEO) dotyczą osób zatrudnionych na stanowiskach Creative Director; Executive Creative Director, Financial Director w agencjach reklamowych oraz Media (Planning/Buying) Director, Buying

Urlopowe ABC

za urlop. Być może nawet się ucieszył, że pracodawca płaci mu dodatkowo za odpoczynek. Mina mogła mu jednak zrzednąć, kiedy zobaczył, że wynagrodzenie zasadnicze jest niższe. Wszystko powinno jednak wrócić do normy po sprawdzeniu stanu konta - takiego samego, jak w każdym miesiącu. To pozorne

Pokolenie Y chce od pracodawców więcej niż tylko średniej krajowej

pewnością nie charakteryzują całości. Jak pokazuje badanie Deloitte, w ramach tego pokolenia można wyróżnić co najmniej sześć kategorii osób różniących się zasadniczo podejściem do pracy i kariery zawodowej. Na jednym biegunie są ci, dla których praca jest nadrzędną wartością. Są wśród nich: "

Elastyczny czas pracy, czyli jaki?

cztery godziny dziennie. Uwaga: Mimo że będzie pracował krócej, zasadnicza część wynagrodzenia pana Sławomira nie ulegnie zmniejszeniu. Czy szef może kazać pracować 6 dni w tygodniu?Tak. Dziś też pracodawca może zlecić pracę w tzw. szóstym dniu tygodnia, może ją też zaplanować w harmonogramie czasu pracy

Motywacja polska i zagraniczna

i możliwość dokształcania się. Czynniki finansowe, np. wysokość wynagrodzenia, były dopiero na dziesiątym miejscu. Wniosek jest prosty. Jeśli firma chce, żeby załoga pracowała lepiej, powinna dać jej coś więcej niż tylko pieniądze. Dlatego istotną rolę odgrywają różnego rodzaju świadczenia

Praca w call center: fakty i mity

ubezpieczeniowej nie usłyszeliśmy potwierdzenia. Dowiedzieliśmy się jedynie, że prowizje faktycznie mogą być wyższe niż wynagrodzenie zasadnicze. A to np. w call center mBanku i Multibanku dla początkujących pracowników wynosi niespełna 2 tys. zł brutto miesięcznie. Dla doświadczonych - 3,1 tys. brutto.Konsultant

Prezesem banku warto być

Jednak w dwóch dużych bankach odchodzą ich prezesi. W takich przypadkach inkasują spore doprawy. Dla Macieja Grendowicza BRE Bank przeznaczył na ten cel 4,52 mln zł. Razem z zasadniczym wynagrodzeniem i premiami bankowiec zarobił w 2010 r. nieco ponad 6 mln zł.Najwyższą, jak do tej pory, odprawą

Nauczycielu, co robić, gdy chcą cię zwolnić?

traktowany jak osoba zatrudniona. Zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego oraz do innych świadczeń pracowniczych, np. dodatków socjalnych (wiejskiego i mieszkaniowego) przez maksimum sześć miesięcy. Po tym czasie stosunek pracy wygasa.Uwaga! Dyrektor szkoły ma obowiązek przywrócenia do

Wynagrodzenia w nauce i szkolnictwie w 2008 roku

w województwie wielkopolskim, dla połowy nauczycieli pensja wynosi od 1 900 PLN do 2 700 PLN. Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:Wynagrodzenie podstawowe - stałe składniki wynagrodzenia brutto, tj. płaca zasadnicza określona umową o pracę, ponadto dodatek funkcyjny lub stażowyWynagrodzenie

Wynagrodzenia w służbie zdrowia w 2008 roku

różnice wynagrodzeń wiązały się ze stanowiskiem. W mniejszym stopniu wysokość płac zależała od stażu pracy, znajomości językó w obcych czy wielkości miejsca zatrudnienia.Wyjaśnienie terminów użytych w artykuleWynagrodzenie podstawowe - stałe składniki wynagrodzenia brutto, tj. płaca zasadnicza określona

Ci absolwenci na zarobki nie narzekają

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń - Ile zarabiają Polacy?Automatyka i robotyka oraz mechanika i budowa maszynAbsolwenci automatyki i robotyki znajdują pracę w instytutach naukowo-badawczych oraz ośrodkach badawczo-rozwojowych, wdrażających i projektujących najnowsze technologie. Miejsca pracy dla

Kiedy warto zmienić zawód?

? - Zasadnicze błędy w tym procesie mogą dotyczyć wyboru niewłaściwej opcji, czyli takiej, do której nie mamy przekonania lub która rynkowo jest mało realna, np. nie uwzględnienia strony finansowej zmiany. Przykładem może być historia pewnego przedstawiciela handlowego, który po utracie pracy zdecydował się

Sondaż CBOS: Narzekamy na uczelnie, ale dyplom wolimy mieć w kieszeni

pracy, jak i te, które nie podzielają tego poglądu. Dlaczego? Bo dyplom - uważają Polacy - nie tylko pozwala nabrać karierze rozpędu, ale ma też bezpośredni związek z wysokością zarobków. Pokazują to wyniki Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń zrealizowanego przez firmę Sedlak & Sedlak. Niezależnie od

Internetowe Badanie Wynagrodzeń 2007 - podsumowanie

podstawowe - stałe składniki wynagrodzenia brutto, tj. płaca zasadnicza określona umową o pracę, ponadto dodatek funkcyjny lub stażowywynagrodzenie całkowite - miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i

Bardziej opłaca się pracować w zagranicznych firmach? Jak Polak Polakowi płaci

. zł na rękę, też ma trzynastą pensję.Różnice w zarobkach naszych rozmówców znajdują swoje odbicie w danych dotyczących całej gospodarki. Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2012 przeprowadzonego przez firmę Sedlak&Sedlak, zarobki w firmach z przewagą kapitału zagranicznego wynoszą

Wynagrodzenia w miastach różnej wielkości w 2008 roku

angielskiego. Ponadto, bez względu na miasto, lepiej opłacano osoby, które były zatrudnione w firmach z dominującym kapitałem zagranicznym niż z polskim. Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:Wynagrodzenie podstawowe - stałe składniki wynagrodzenia brutto, tj. płaca zasadnicza określona umową o pracę

Szefie, oceniaj uczciwie albo wcale

Są dwie zasadnicze korzyści wynikające z wprowadzenia systemu ocen pracowniczych: (zgromadzenie informacji koniecznych do podejmowania decyzji personalnych (ważne z punktu widzenia firmy); (dostarczenie pracownikom informacji zwrotnych o tym, jak oceniania jest ich praca i możliwościach rozwoju

Dokąd Polacy jadą za chlebem

niemal tyle samo osób z wykształceniem wyższym (13 proc.), średnim (14 proc.), jak również zasadniczym zawodowym (13 proc.). Wyjątkiem są osoby z wykształceniem podstawowym - tylko 3 na 100 po skończeniu szkoły podstawowej pracowały za granicą. Nie bez znaczenia jest motywacja finansowa. Wynagrodzenie

Wynagrodzenia w mediach, reklamie, wydawnictwach i PR w 2008 roku

rozbieżności. Wyjaśnienie terminów użytych w artykulewynagrodzenie podstawowe - stałe składniki wynagrodzenia brutto, tj. płaca zasadnicza określona umową o pracę, ponadto dodatek funkcyjny lub stażowywynagrodzenie całkowite - miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem

Wynagrodzenia w przemyśle lekkim w 2007 roku

artykule:wynagrodzenie podstawowe - stałe składniki wynagrodzenia brutto, tj. płaca zasadnicza określona umową o pracę, ponadto dodatek funkcyjny lub stażowywynagrodzenie całkowite - miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie

Wynagrodzenia w gospodarce chińskiej

kraju". W ostatnim czasie przeprowadzono reformę systemu wynagrodzeń. Do tej pory wynagrodzenia składały się z płacy zasadniczej i wielu innych dodatkowych składników. Płaca zasadnicza była na stosunkowo niskim poziomie i wynosiła nie więcej niż 50% całego wynagrodzenia. Większość stanowiły dodatki

Zleceń i dzieł przybywa

określonej długości okresu wypowiedzenia. Co jeszcze charakteryzuje tą umowę? Brak płatnego urlopu, brak odprawy przy zwolnieniu, osoba wykonująca swoje obowiązki w oparciu o nią nie ma też np. prawa do minimalnego wynagrodzenia. Jej interesów nie chroni Kodeks pracy, jak w przypadku etatowców, tylko Kodeks

W IT atrakcyjna praca na kontrakcie

. Konkurencyjne wynagrodzenie to priorytetDla ponad połowy (51%) respondentów decydującym kryterium w przypadku podejmowania kolejnego projektu będą warunki finansowe. Często (16% wskazań respondentów) najważniejsza okazuje się jednak możliwość uczestniczenia w bardzo interesującym projekcie. Respondenci cenią

Podwyżki dla lekarzy. Decyzję podejmie rząd

południu swoich prywatnych gabinetów, będą mogli bezkarnie odmówić ich pełnienia. A ci, którzy zechcą dorabiać na dyżurach, mogą postawić warunek: "owszem, zgodzę się, ale tylko wówczas, jeśli moje wynagrodzenie zasadnicze zostanie zwiększone do np. dwóch-trzech średnich wynagrodzenia krajowego. Jeśli

Wynagrodzenia w logistyce, transporcie, spedycji i komunikacji w 2007 roku

zagranicznego. Liczyła się także znajomość języka angielskiego.Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:wynagrodzenie podstawowe - stałe składniki wynagrodzenia brutto, tj. płaca zasadnicza określona umową o pracę, ponadto dodatek funkcyjny lub stażowywynagrodzenie całkowite - miesięczne wynagrodzenie brutto

Nauczyciele

Zasadniczo... Fundamentem nauczycielskiej pensji jest tzw. wynagrodzenie zasadnicze. Zależy ono od stopnia awansu (czy jesteś nauczycielem stażystą, kontraktowym, mianowanym czy dyplomowanym) i od twoich kwalifikacji (są cztery grupy kwalifikacji w każdym stopniu awansu zawodowego). W tym roku

Wynagrodzenia w działach sprzedaży w 2007 roku

artykule:wynagrodzenie podstawowe - stałe składniki wynagrodzenia brutto, tj. płaca zasadnicza określona umową o pracę, ponadto dodatek funkcyjny lub stażowywynagrodzenie całkowite - miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie

Wynagrodzenia osób rozpoczynających pracę w 2005 roku

Artykuł powstał w oparciu o wyniki Internetowego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez portal wynagrodzenia.pl wraz z wp.pl, pracuj.pl, bankier.pl, cvonline.pl, jobs.pl, gazetaprawna.pl, nowoczesna firma.pl.Przyjrzyjmy się ile zarabiają osoby z wyższym wykształceniem w pierwszym roku pracy

Matka, ojciec, pracownik

Globalnym Centrum Biznesowym Hewlett-Packard we Wrocławiu mają specjalny program "HaPpy Parenting" skierowany do obojga rodziców. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni mogą skorzystać z dodatkowych sześciu tygodni płatnego urlopu macierzyńskiego - otrzymują 80 proc. wynagrodzenia zasadniczego.- Jeśli

Pracownicy o niskich kwalifikacjach na rynku pracy

niskie wynagrodzenia i mają niewielkie szanse na zmianę swojego statusu ekonomicznego.Co drugi na rynku pracyJak pokazują badania, średni udział pracowników o niskich kwalifikacjach w przedsiębiorstwach wynosi 49 proc. Grupę tę stanowią przede wszystkim osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (24

Służba zdrowia

dyrekcja proponuje własne rozwiązania płacowe. Dyrektor nie da, bo nie ma... - Dam podwyżki tylko pielęgniarkom z bloku operacyjnego i OIOM. One pracują najciężej - mówi dyrektor warszawskiego szpitala. Zasadnicze wynagrodzenie pielęgniarki to 1000-1300 zł brutto. Do tego dodatek stażowy (wyliczany tak

Co chcielibyście wiedzieć o prawie pracy? - odpowiedzi

składnikiem wynagrodzenia jest płaca zasadnicza, to powinna Pani otrzymać wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy w wysokości równej Pani wynagrodzeniu zasadniczemu wynikającemu z umowy o pracę. AM2308: Mam pytanie. Pracodawca organizuje na terenie zakładu pracy w godzinach pracy (2 razy w tygodniu po 1h

Co się należy bezrobotnym

masz inne dochody w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia (750 zł brutto), nie zarejestrują cię. Nie możesz się też uczyć w szkole w systemie dziennym.Status: bezrobotny Idź do urzędu pracy tam, gdzie jesteś zameldowany, lub tam, gdzie aktualnie mieszkasz. Musisz wypełnić kartę rejestracyjną i

wynagrodzenie zasadnicze - ogłoszenia z GazetaPraca.pl

 • Asystent ds. remontów łazienek

  Warszawa i okolice, mazowieckie, Polska

  Oferta archiwalna

  okolicach. Wynagrodzenie zasadnicze+ premie od realizacji projektu. Zgłoszenia mailowe: lub telefoniczne: 509 510 177. 1680,00 ...

 • Operator Samodzielnych Maszyn Górniczych

  Dolny Śląsk, dolnośląskie, Polska

  Oferta archiwalna

  . zasadnicze, doświadczenie w pracy min. 1 rok, ukończony kurs spawania gazowego i elektrycznego. Oferujemy stałą pracę oraz atrakcyjne warunki wynagrodzenia. CV ...

 • Krawcowa/krawiec

  Warszawa i okolice, mazowieckie, Polska

  Oferta archiwalna

  -08-28 Wykształcenie zasadnicze zawodowe/średnie techniczne- krawiectwo; 3 lata doświadczenia w zawodzie; umiejętność bardzo dobrego szycia. Zakres obowiązków: ...

 • Kasjer/ka

  Warszawa i okolice, mazowieckie, Polska

  Oferta archiwalna

  OSÓB PEŁNO- I NIEPEŁNOSPRAWNYCH Wykształcenie min. zasadnicze zawodowe. Zakres obowiązków: obsługa klienta na kasie. Pracodawca oferuje przyuczenie do zawodu; naukę obsługi kasy ...

 • Tokarz

  Tarnowskie Góry, śląskie, Polska

  Oferta archiwalna

  umowy: Umowa o pracę.Wymiar czasu pracy: Pełny etat, system dwuzmianowy.Wynagrodzenie brutto: płaca zasadnicza + miesięczna premia motywacyjna, premia ...

 • Układacz mozaiki kamiennej

  Warszawa i okolice, mazowieckie, Polska

  Oferta archiwalna

  -05-30 Miejsce wykonywania pracy: Konstancin-Jeziorna. Wymagania: wykształcenie zasadnicze zawodowe/średnie techniczne- szkoła plastyczna; doświadczenie w pracy w ...

 • Pracownik fizyczny (szycie)

  Warszawa i okolice, mazowieckie, Polska

  Oferta archiwalna

  -06-05 Wykształcenie zasadnicze zawodowe- szycie; konieczne doświadczenie zawodowe; umiejętność szycia. Zakres obowiązków: szycie rękawic kuchennych, fartuszków, ...

 • Mechanik samochodowy

  Warszawa i okolice, mazowieckie, Polska

  Oferta archiwalna

  w Sulejówku. Wymagania: wykształcenie zasadnicze zawodowe, kierunek/specjalność: mechanik, 4 lata doświadczenia zawodowego, znajomość zagadnień związanych z motoryzacją, samodzielne ...

 • Tokarz CNC

  Warszawa i okolice, mazowieckie, Polska

  Oferta archiwalna

  zasadnicze zawodowe- obróbka skrawaniem. Wynagrodzenie 14 zł/h, umowa zlecenie, trzy zmiany. Osoby zainteresowane ofertą proszone są o składanie CV w portierni ...

 • Starszy dozorca

  Warszawa i okolice, mazowieckie, Polska

  Oferta archiwalna

  -06-17 Wykształcenie zasadnicze zawodowe. Zakres obowiązków: prace sprzątające (zewnętrzne) i ogrodowe. Praca co drugi dzień- również w weekendy. ...

Płaca

pracodawcy wynagrodzenia dzielą się na: wynagrodzenia osobowe – wynikające z tytułu umowy o pracę, wynagrodzenia bezosobowe – wynikające z tytułu umowy o dzieło, zlecenia lub agencyjnej. Na wynagrodzenia osobowe składają się: wynagrodzenie zasadnicze, dopłaty (premie, wynagrodzenie za pracę

Referendarz sądowy

administracyjnegoArt. 27. ustawy Prawo o ustroju sądów administracyjnych .Awans na starszego referendarza w sądzie administracyjnym jest uwarunkowany identycznie jak w sądzie powszechnym. WynagrodzenieWynagrodzenie zasadnicze referendarza sądowego w celu zagwarantowania mu niezależności w zakresie wykonywania

Staż podyplomowy lekarza i lekarza dentysty

zasadnicze wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1403 zł. Stażyście za każdą godzinę dyżuru medycznego pełnionego w porze dziennej oraz nocnej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 125 % stawki godzinowej zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego.

Asesor

oraz Sądem Najwyższym. W czasie pełnienia tych obowiązków pisma procesowe asesora objęte są aprobatą bezpośrednio przełożonego prokuratora. Bez tych uprawnień asesor może występować tylko jako oskarżyciel publiczny w postępowaniu uproszczonym. Wynagrodzenie zasadnicze asesora prokuratorskiego wynosi 80

Prokurator

prokuratorów są regulowane odpowiednimi ustawami i rozporządzeniami, uzależnione są od umiejscowienia w hierarchii prokuratorskiej i zajmowanej funkcji. Zajmowane stanowiska kierownicze (kierownik sekcji, naczelnik wydziału, Prokurator Rejonowy, Okręgowy lub Apelacyjny) zwiększają zasadnicze wynagrodzenie o 10

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Wynagrodzenie zasadnicze

Wynagrodzenie zasadnicze

Wynagrodzenie zasadnicze jest najbardziej podstawowym wynagrodzeniem. W obręb tego rodzaju wynagrodzenia, zalicza się te, które bezpośrednio wynikają ze stosunku pracy oraz stosowanego systemu wynagrodzeń. W teorii mówi się o dwóch systemach wynagrodzeń zasadniczych. Jest to system czasowy oraz system akordowy.

Czasem jednak, niektórzy wspominają o trzecim systemie, dość popularnym w niektórych branżach, a mianowicie system prowizyjny.

Zobacz także:

Zdjęcia - wynagrodzenie zasadnicze