wynagrodzenie zasadnicze

PAP, bsn

Nagrody zamiast podwyżek w Orlenie. Związki krytykują decyzję

Nagrody zamiast podwyżek w Orlenie. Związki krytykują decyzję

W wydanym w piątek w PKN Orlen zarządzeniu ustalono, iż w 2013 r. nie będzie tam podwyżek wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników. Będą natomiast indywidualne nagrody uznaniowe w wysokości średnio 1 tys. zł. Decyzję tę krytykują związkowcy.

Budżetówka 2004: Nauczyciele

Rząd zaproponował 2,22 proc. podwyżki wynagrodzeń zasadniczych, ale związki zawodowe wynegocjowały 3 proc. Porozumienie już podpisano, więc na takiej podwyżce pewnie się skończy. Jak i o ile wzrosną zarobki nauczycieli w związku z waloryzacją? Będzie sporo tłumaczenia i trochę liczenia...

Ile można zarobić w pierwszej pracy?

Według wyników Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2014 firmy Sedlak & Sedlak pracownicy dopiero rozpoczynający karierę zawodową otrzymywali średnie pensje w wysokości 2 380 PLN brutto miesięcznie. Jak się okazuje, w pierwszej pracy na najwyższe zarobki mogą liczyć najlepiej wykształceni - przede wszystkim ci z tytułem inżyniera

Zatrudnienie pracownika młodocianego

minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. 2002 r. Nr 200, poz. 1679), wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie niniejszej ustawy (obecnie minimalne wynagrodzenie wynosi 936,00 zł

Wynagrodzenie młodocianych a nieobecność w szkole

Wysokość wynagrodzenia młodocianego ustalają przepisy wykonawcze. Zależy ona od stażu nauki i poziomu przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia. Zgodnie z § 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. 1996 r

Czy wykształcenie wpływa na zarobki?

Czy wykształcenie wpływa na zarobki?

przekroczył jednego roku zarabiały 1 960 PLN. Natomiast osoby po zasadniczych szkołach zawodowych w swojej pierwszej pracy otrzymywały wynagrodzenie w wysokości 1 800 PLN brutto.Wykres 1. Mediana wynagrodzeń całkowitych brutto osób o różnym wykształceniu (staż pracy krótszy niż 12 miesięcy)Wynagrodzenia osób

Dyskryminacja w zakresie wynagrodzenia

Odpowiedź eksperta Jeżeli Pana wynagrodzenie mieści się w widełkach zawartych w zał. nr 1 do rozporządzenia, to powinien Pan sprawdzić, czy odpowiada ono tabeli zaszeregowań stanowisk pracy (zał nr 2 do rozporządzenia). Jeżeli wynagrodzenie odpowiada tej tabeli, to rzeczywiście wydaje się, że

Administracja rządowa otwiera się na stażystów. 12 tys. praktyk do wzięcia

Administracja rządowa otwiera się na stażystów. 12 tys. praktyk do wzięcia

ponad 120 tys. etatów (mniej o 964 etaty w stosunku do 2013 r.). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto to 4,8 tys. zł (od 2013 r. wzrost o 76 zł). Zasadnicze wynagrodzenie ponad 8 tys. osób wynosi poniżej 2 tys. zł. Z kolei powyżej 5 tys. zł zarabia blisko 9 tys. osób. W przedziale 2-3 tys. zł

Wynagrodzenia: ile zarabiają nauczyciele?

Wynagrodzenia: ile zarabiają nauczyciele?

wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym (95% ogółu) wyniosły one odpowiednio 83 PLN dla nauczyciela stażysty, 85 PLN kontraktowego, 97 PLN mianowanego i 114 PLN dyplomowanego. - Wynagrodzenie zasadnicze stanowi tylko jedną ze składowych wynagrodzenia nauczyciela

Kobieto, rozmawiaj o pieniądzach

Kobieto, rozmawiaj o pieniądzach

szkoleniach. Ulegają stereotypom, że mężczyźni lepiej sprawdzają się na kierowniczych stanowiskach. Za niższe pensje odpowiadają jednak też same kobiety. Już w czasie studiów mają mniejsze od swoich kolegów oczekiwania odnośnie wynagrodzenia za praktyki lub przyszłych pensji. Kobiety nie idą po podwyżkę

Minister nauki: wynagrodzenia pracowników uczelni wzrosną

Minister nauki: wynagrodzenia pracowników uczelni wzrosną

- Od dnia 1 stycznia 2007 r., nie przeprowadzono systemowej podwyżki miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w uczelniach publicznych - poinformowała minister nauki podczas posiedzenia sejmowej podkomisji ds. nauki i szkolnictwa wyższego. Minimalne stawki

Ile zarabiają strażacy?

Ile zarabiają strażacy?

ze względu na jednostkę na: komendę główną, komendę wojewódzką i komendę powiatową straży pożarnej. Wynagrodzenia w takim właśnie podziale zostały przedstawione na wykresie.Ponadto dla każdego rodzaju stanowiska, określone są maksymalne i minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego. Również w tym

Wynagrodzenia w branży Transport-Spedycja-Logistyka w 2011 r.

Przeciętne wynagrodzenie zasadnicze pracownika TSL wzrosło średnio o 6% do poziomu 3 740 zł brutto (dla porównania: przeciętne wynagrodzenie brutto wg GUS za II półrocze w sektorze transportu i gospodarki magazynowej wyniosło 3 340, a przeciętne wynagrodzenie ogółem wg GUS w III kwartale 2011 r

Murarz

powstawania fundamentów i "szkieletu" danej konstrukcji. Murarz - wymagania By podjąć pracę murarza, należy ukończyć technikum o profilu murarskim lub zasadniczą szkołę zawodową w klasie murarskiej i zdać egzamin zawodowy. Zawód murarza należy do grupy zawodów rzemieślniczych, więc kolejnymi

Wielka Brytania podnosi płacę minimalną

Wielka Brytania podnosi płacę minimalną

płacy minimalnej wchodzi przede wszystkim wynagrodzenie zasadnicze netto (basic pay) oraz zaliczka na poczet podatku dochodowego (income tax) i składka podstawowego ubezpieczenia społecznego (class 1 national insurance contribution). Ponadto pracodawca wlicza w nią wszelkie premie i prowizje, które

Płaca

Pieniężna forma wynagrodzenia. Wlicza się do niej płacę zasadniczą, dodatki stałe i przejściowe, dopłaty, w tym premie periodyczne regulaminowe i uznaniowe, nadwyżkę akordową, deputaty i ryczałty.

Wynagrodzenia polskich parlamentarzystów i ministrów

osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe i obejmuje trzy składowe: - wynagrodzenie zasadnicze, - dodatek funkcyjny, - dodatek stażowy. Wyjście do ustalenia wysokości wymienionych płac stanowi kwota bazowa kształtowana według odrębnych zasad określonych w ustawie budżetowej. Następnie wartość

Protest strażaków; w środę spotkanie z szefową MSW

Protest strażaków; w środę spotkanie z szefową MSW

Akcję prowadzą strażacy z województw zachodnio-pomorskiego, opolskiego, lubuskiego i podkarpackiego. Domagają się przede wszystkim podwyżek wynagrodzeń, rewaloryzacji budżetów komend, zabezpieczenia środków na wzrost dodatków za wysługę lat oraz zrównania wysokości rekompensaty za nadgodziny z 60

Glazurnik

glazurnika, należy ukończyć zasadniczą szkołę zawodową lub technikum budowlane w klasie o profilu glazurnik/płytkarz/kafelkarz. Do wykonywania tego zawodu można też przygotowywać się poprzez kursy dla glazurników lub samodzielnie, np. zatrudniając się w ekipie budowlanej na stanowisku pomocnika glazurnika i

Ile zarabia się w sądach?

Ile zarabia się w sądach?

). Ile naprawdę zarabiają sędziowie? Ich wynagrodzenia są precyzyjnie określone w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych. Zasadnicza część pensji to kwota przeciętnego wynagrodzenia w II kwartale poprzedniego roku pomnożona przez wskaźnik awansowy (jest ich 10) dla poszczególnych stanowisk. Wskaźnik

Nauczyciele protestują

Nauczyciele protestują

: wynagrodzenia zasadniczego, dodatków, nagród i innych świadczeń. Jednak jak zwykle przy podawaniu wysokości pensji kluczowe okazuje się słowo "średnia". Oznacza ono, że wśród nauczycieli znajdują się tacy, którzy zarabiają powyżej i poniżej tej kwoty. W drugiej grupie znalazł się Rafał, 36-letni

Gdzie zarobisz najwięcej? W Warszawie

, w przypadku płac całkowitych, wynosiła więc 18 935 PLN. W przypadku wynagrodzeń podstawowych rozpiętość płac na różnych szczeblach wynosiła 15 100 PLN. Najmniejsza różnica między wynagrodzeniem zasadniczym a całkowitym dotyczyła pracowników szeregowych. Na tym szczeblu udział premii wynosił najmniej

Polacy: Praca w sobotę tak, ale za dodatkowe wynagrodzenie

Zgodnie z obecnymi przepisami za sobotę spędzoną w pracy, należy się dzień wolny. Posłowie proponują jednak, aby pracownik na etacie mógł sam wybrać formę rekompensaty - dzień wolny albo dodatkowe wynagrodzenie. Teraz wypłacanie wynagrodzenia za pracę w sobotę jest niezgodne z prawem. Badania

Niemcy: podwyżka dla prezydenta

państwowe. Zgodnie z jej zapisami wynagrodzenie zasadnicze Komorowskiego wynosi 12,3 tys. zł brutto, do tego jednak dochodzi dodatek funkcyjny (5,3 tys. zł) oraz dodatek za wysługę lat. W sumie to 20,1 tys. zł brutto. Prezydent nie ponosi przy tym żadnych dodatkowych kosztów związanych z zakwaterowaniem

Tani kredyt kosztem pracownika

Najwięcej kłopotów sprawia firmom wypłata ekwiwalentów za urlop i zapłata za godziny nadliczbowe oraz pracę w nocy. Takie problemy wykryto u 39 proc. pracodawców - akcentuje gazeta.Inspektorzy PIP zauważają, iż w większości przypadków pracownicy w obawie o pracę godzą się na samo wynagrodzenie

Po pierwsze: pieniądze

proc.) lub podwyżka zasadniczego wynagrodzenia (32 proc.). Premia, jako dodatek motywacyjny, uplasowała się na trzecim miejscu, ale zebrała tylko 13 proc. głosów. Jako ważną w budowaniu motywacji - wskazał ją więc mniej więcej co ósmy zatrudniony. Praca głównie dla pieniędzy - Wciąż pracujemy głównie

Płace w Małopolsce

zatrudnione w sektorze publicznym - 2 600 PLN. Rozpiętość płac w pozostałych analizowanych branżach sięgała 500 PLN.Wykształcenie miało zasadnicze znaczenie dla wysokości wynagrodzenia. Najniższe zarobki osiągały osoby z wykształceniem podstawowym lub zawodowym - 2 200 PLN. Jest to o 300 PLN mniej od osób z

Ile zarabiają najbogatsi amerykańscy prezesi? Imponujące kwoty

Agencja Bloomberg przeanalizowała roczne wynagrodzenia 11 tys. prezesów amerykańskich spółek. W oparciu o te dane przygotowała zestawienie 15 najlepiej zarabiających menedżerów. O dziwo w zestawieniu nie ma ani jednej kobiety. Na roczne wynagrodzenia prezesów, o których pisze Bloomberg, składają

Policjant

netto miesięcznie, dzielnicowy ok. 3100 zł, a detektyw 3330 zł netto miesięcznie. Na stanowiskach kierowniczych - pomijając komendanta głównego policji i jego zastępcę - zarabia się w policji od 4000 do 8000 zł netto miesięcznie. Na wynagrodzenie policjanta - oprócz wynagrodzenia zasadniczego, które

Fryzjer

pracę fryzjera, wystarczy wykształcenie zasadnicze kierunkowe. Należy ukończyć szkołę zawodową fryzjerską lub technikum o profilu fryzjerskim, ewentualnie policealne studium fryzjerskie. Wraz z ukończeniem każdej z wymienionych szkół otrzymuje się uprawnienia do wykonywania zawodu. Kolejnym etapem jest

8 tys. zł. dla dyrektora?

Prezydent Włocławka wydał zarządzenie odnośnie maksymalnych wynagrodzeń dla dyrektorów jednostek należących do miasta oraz kierowników gospodarstw pomocniczych tych jednostek. Według wyliczeń kwoty te mogą osiągnąć nawet wysokość 5400 zł wynagrodzenia zasadniczego plus 2,2 tys. dodatku funkcyjnego

Dam pracę, ale nie powiem za ile

wynagrodzenia zasadniczego) przynosi więcej szkody niż korzyści.W małych firmach elastycznieOpisane powyżej zasady dotyczą jednak dużych firm i korporacji, a polski rynek pracy opiera się głównie na małych i średnich przedsiębiorstwach. Tam niepodawanie kwoty lub przedziału wynagrodzenia podczas rekrutacji w

Układ nie przetrwa?

Polska w trosce o utrzymanie konkurencyjności musiała więc zredukować zatrudnienie. Kolejnym krokiem na drodze do zwiększenia konkurencyjności jest zmiana struktury wynagrodzeń. Właśnie z tego powodu firma wypowiedziała obecny układ. - Nasz obecny system wynagradzania jest niedostosowany do realiów

Zarobki pracowników "skarbówki"

której naliczana jest prowizja w odpowiedniej wysokości.Wynagrodzenie prowizyjne nie może jednak przekraczać określonego poziomu. Punktem wyjścia jest wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla stanowiska wspomagającego. Tak jak wspomniano powyżej, w 2011 roku pensja ta wynosi 1 312 PLN. Wśród

Szkoły zawodowe bez kobiet

liczyć na pensje rzędu 3-3,5 tys. zł brutto (tyle zarobią np. stolarz i tokarz). To wynagrodzenia o przynajmniej kilkaset złotych wyższe niż w przypadku absolwentów czołowych uczelni. Niestety, ta zawodowa hossa wymyka się miarom poprawności politycznej, bo bardziej sprzyja panom. W pierwszej kolejności

Premia

Dodatkowe wynagrodzenie pracownika, zależne od jego efektów pracy. Premie dzielimy na regulaminowe, czyli takie których zasady przyznawania są określone i znane pracownikom oraz uznaniowe, które w zasadzie mają formę nagród. Premiowanie jest uzupełnieniem płacy zasadniczej. Rodzaje premii

Przywileje budżetówki

pensum odpowiadające pełnemu etatowi wynosi 18 godzin tygodniowo. Do tego pedagodzy cieszą się najdłuższymi urlopami spośród wszystkich pracujących.Przysługują im również liczne dodatki (łącznie jest ich 14), w tym m.in.: dodatek za trudne oraz uciążliwe warunki pracy (20 proc. wynagrodzenia zasadniczego

Nauczyciel śpi spokojnie

. Przykładowo obecnie dodatek wiejski wynosi 10 proc. wynagrodzenia zasadniczego poszczególnej grupy awansu zawodowego. W nowym systemie wciąż byłoby to 10 proc., ale od kwoty bazowej określanej w ustawie budżetowej, która stanowi punkt wyjścia do naliczania nauczycielskich pensji. Dodatkowo otrzymają go tylko

Związki lubimy i....nie lubimy

. Wyborcy PiS w większości odbierają tę działalność jako dobrą dla Polski. Prawo pracy w praktyce Z deklaracji osób pracujących wynika, że prawa pracownicze w ich zakładach pracy zasadniczo są przestrzegane. 37 proc. wskazało, że w ich firmie brak jest możliwości zrzeszania się w związkach zawodowych lub

Płaca podstawowa

zakładowego i stanowionego przez ustawodawcę prawa pracy oraz polityka państwa, wyrażona w ustalaniu najniższego wynagrodzenia za pracę.Płaca podstawowa jest nazywana także płacą zasadniczą, wynagrodzeniem zasadniczym, wynagrodzeniem podstawowym, stawką osobistego zaszeregowania, stawką zasadniczą, stawką

Stała praca, przyzwoita płaca - policja szuka chętnych

zarabia niemal 9 tys. zł na rękę, a komendant główny ponad 14 tys. Na pensję policjantów składają się oprócz wynagrodzenia zasadniczego dodatki za lata pracy i sprawowaną funkcję.

Zarobki w kancelarii premiera i prezydenta RP

pracownikom przysługuje dodatek stażowy w wysokości od 5 do 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Na pewno lepiej jest być pracownikiem kancelarii prezydenta. Z kolei Kancelaria Premiera zdecydowanie bardziej dba o pieniądze obywateli i nie tylko w sferze deklaracji myśli o kosztach w czasach kryzysu

Praca w KGHM: jak ją zdobyć, ile można zarobić?

brutto). Statystyka nie uwzględnia pensji członków zarządu, które mogłyby zawyżać średnią. Ale w skład tej kwoty wchodzą m.in.: wynagrodzenie zasadnicze i za pracę w nadgodzinach, a do tego firma dzieli się z pracownikami zyskiem. Według zapewnień spółki w 2012 każdemu przypadła suma będąca niemal

Czekając na podwyżkę

jednak spora część stanowisk (np. przedstawiciele handlowi, doradcy finansowi, agenci ubezpieczeniowi), które mają niską płacę zasadniczą, a większą część wynagrodzenia wypłacaną w postaci premii uzależnionej od wyników sprzedaży. Taki system wynagrodzeń nie tylko motywuje, ale wymusza na pracowniku

Wartościowanie pracy

zasadniczej w obrębie danej organizacji. Pierwsze próby zastosowania tej metody w kształtowaniu wynagrodzeń podjęto w latach 80-tych XIX wieku w sektorze publicznym w Chicago, dla zlikwidowania nadużyć w rządowych praktykach zatrudniania i wynagradzania.

Ile zarabiają policjanci?

Policjant to trudny zawód. Bez wątpienia to również zawód wymagający. Jakie korzyści wobec tego płyną z wstąpienia do tych służb. Po pierwsze, warto wiedzieć, iż wynagrodzenie funkcjonariusza policji to suma kilku składników:- wynagrodzenia zasadniczego (zależy od grupy zaszeregowania),- dodatku

Od 1 stycznia 2016 r. umowy zlecenia będą ozusowane

stycznia 2016 r. - mówił. Wskazał, że po raz pierwszy wprowadzane jest oskładkowanie umów członków rad nadzorczych. - To jest zasadnicza zmiana, która w najbliższym roku może przynieść kolejne, dodatkowe pieniądze do FUS w wysokości ok. 350 mln zł - podkreślił. - Oprócz tego w tej ustawie są ważne rzeczy

2008 - rok podwyżek

nie ma pewności, ile składników wynagrodzenia on obejmuje. Czy uwzględnia jedynie wynagrodzenie zasadnicze? Przypomnijmy, że przez wynagrodzenie zasadnicze rozumiemy wszystkie gwarantowane roczne wypłaty gotówkowe dla pracowników przed potrąceniem podatków. W jego skład wchodzi zwykle miesięczne

Być najlepszym pracodawcą

międzynarodowych rynkach firmach wynagrodzenie zasadnicze przestaje pełnić centralną funkcję motywacyjną. Obecnie pracownicy oczekują także dodatkowych motywatorów pozafinansowych - pytanie o świadczenia pojawia się już na rozmowach kwalifikacyjnych - zwraca uwagę Katarzyna Dyłożyńska, dyrektor ds. zarządzania

Słowniczek terminów z zakresu wynagrodzeń budżetówki

, ZUS) Dodatek stażowy, czyli za "wysługę lat" - doliczany do wynagrodzenia zasadniczego. Zazwyczaj wyliczany tak: po 5 latach 5 proc. podstawy, za każdy następny rok 1 proc., ale maksimum 20 proc. Kategoria zaszeregowania - miejsce w tabeli wynagrodzeń, odpowiada zajmowanemu stanowisku

Pracodawcy są winni pracownikom dziesiątki milionów złotych

inspektorzy nakazali im wypłatę pracownikom należnych pieniędzy - łącznie 50,01 mln zł. - Ponad 10 mln zł z tej wartości przypadło na zaległe odprawy z tytułu zwolnień. Pozostała część zaległości to przede wszystkim niewypłacone wynagrodzenie - zarówno pensje zasadnicze, jak i nadgodziny - wyjaśnia Olesiak

Lekarze zarabiają nawet 1 mln zł rocznie

Kto zarabia najwięcej? - Wypełnij ankietę! Tygodnik "Wprost" dotarł do raportu Ministerstwa Zdrowia na temat wysokości płac lekarzy. Opracowano go na podstawie ankiet, które wypełniło 400 pracowników służby zdrowia. Miesięczne wynagrodzenie brutto ordynatora w połowie 2008 roku wynosiło

Praca w IT - nie tylko dla informatyków

pierwszym kwartale 2013 r. chęć zatrudnienia nowych pracowników deklarowało 70 proc. firm IT zajmujących się hardwarem (sprzęt) i 63 proc. zajmujących się softwarem (np. oprogramowanie). Bardzo atrakcyjnie prezentują się także wynagrodzenia. Średnia pensja, wg Raportu Wynagrodzeń Specjalistów i Menedżerów

Elastyczny system wynagradzania w Volkswagen Poznań

Volkswagen Poznań przywiązuje dużą wagę do zróżnicowania świadczeń i do związanych z tym składników wynagradzania ukierunkowanych na wydajność. Jednocześnie mocna podstawa płacowa daje każdemu pracownikowi wiarygodne bezpieczeństwo.   Wynagrodzenie zasadnicze jest ustalone w tabeli wynagrodzeń

Wynagrodzenia użytkowników portalu GazetaPraca.pl w 2010 roku

Już po raz ósmy firma Sedlak & Sedlak, wraz z czołowymi polskimi portalami (w tym GazetaPraca.pl), przeprowadziła Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń. Uczestniczyło w nim ponad 100 tys. osób co sprawia, że jest to największe niepubliczne badanie płac w Polsce.Ogólne dane o wynagrodzeniach

Co mogą stracić nauczyciele?

mógłby być podzielony na części, ale przerwa pomiędzy nimi powinna wynosić co najmniej 3 lata. Dodatki do pensji Dodatków, z których obecnie mogą korzystać nauczyciele, jest kilkanaście, w tym m.in.: dodatek za trudne oraz uciążliwe warunki pracy (20 proc. wynagrodzenia zasadniczego), dodatek

Regionalne zróżnicowanie poziomu wynagrodzeń w 2008 roku

terminów użytych w artykulewynagrodzenie podstawowe - stałe składniki wynagrodzenia brutto, tj. płaca zasadnicza określona umową o pracę, ponadto dodatek funkcyjny lub stażowywynagrodzenie całkowite - miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków

Pierwsi w państwie

Pensje osób sprawujących kierownicze funkcje w państwie składają się - tak jak w całej budżetówce - z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego oraz dodatku za wysługę lat. Dwie pierwsze kwoty ustala się poprzez pomnożenie kwoty bazowej przez określony wskaźnik (znany nam już mnożnik). Kwota

Ile zarabiają policjanci?

? Wynagrodzenie funkcjonariusza policji składa się z kilku składników, do których zaliczamy:wynagrodzenie zasadnicze - stanowiące iloczyn kwoty bazowej, wynoszącej 1 523,29 PLN netto oraz mnożnika, odpowiadającego grupie zaszeregowania (wartości liczbowe 0,8 - 4,95),dodatek stażowy - przez pierwsze 20 lat

Złoty stołek w samorządzie. Dlaczego warto się "załapać" w wyborach

siedmiokrotności tej kwoty, czyli niecałych 12,4 tys. zł. Ale o wysokości pensji decydują też zapisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Wynika z niego, że wynagrodzenie zasadnicze urzędnika stojącego na czele gminy liczącej powyżej 100 tys

Wynagrodzenia Polaków w różnym wieku

podstawowe - stałe składniki wynagrodzenia brutto, tj. płaca zasadnicza określona umową o pracę, ponadto dodatek funkcyjny lub stażowyWynagrodzenie całkowite - miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i

Kucharz trendy, kowal passé

Na początku lat 90. XX wieku 34% Polaków w wieku 16-18 lat uczyło się w zasadniczych szkołach zawodowych (współczynnik skolaryzacji netto). W 2003 roku było to już tylko 10%. Obecnie mamy do czynienia z zatrzymaniem tendencji spadkowej - w 2008 roku współczynnik skolaryzacji netto dla zasadniczych

Wynagrodzenia kierowników w 2008 roku

osób o wykształceniu średnim, pełniących funkcje kierownicze.Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:Wynagrodzenie podstawowe - stałe składniki wynagrodzenia brutto, tj. płaca zasadnicza określona umową o pracę, ponadto dodatek funkcyjny lub stażowy.Wynagrodzenie całkowite - miesięczne wynagrodzenie

Wynagrodzenia pracowników o różnym poziomie wykształcenia w 2008 roku

zatrudnienia na stanowiskach specjalistycznych lub wyższych.Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:Wynagrodzenie podstawowe - stałe składniki wynagrodzenia brutto, tj. płaca zasadnicza określona umową o pracę, ponadto dodatek funkcyjny lub stażowy.Wynagrodzenie całkowite - miesięczne wynagrodzenie brutto

Czy górnicy zarabiają za mało?

bonusy mogą liczyć górnicy? W zależności od kopalni i wynegocjowanych w układach zbiorowych warunków oprócz pensji zasadniczej w skład wynagrodzenia mogą wchodzić: nadwyżka akordowa, dodatek za godziny nadliczbowe, dodatek za pracę w dni wolne i świąteczne, premia regulaminowa dniówkowa, premia

Polki lepiej wykształcone od Polaków

Analiza struktury wykształcenia według płci wskazuje, że kobiety są lepiej wykształconą grupą, choć nie jest to sprzężone ze strukturą zawodów i wynagrodzeń. Kobiety częściej niż mężczyźni osiągają wykształcenie wyższe, policealne lub średnie (zwłaszcza średnie ogólnokształcące). Mężczyźni

Przedsiębiorcy nie płacą pensji

zasadniczą, ale także o wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach czy należne odprawy. Inspektorom PIP udało się pomóc 97 tys. poszkodowanych pracowników i odzyskać w sumie nieco ponad 75 mln zł. Przedsiębiorcy najczęściej tłumaczyli się kryzysem i opieszałością kontrahentów, którzy z kolei zalegają im z

Ewolucja, czy rewolucja - odpowiedzialność majątkowa urzędników

także skuteczność nowych rozwiązań prawnych. Błąd urzędnika, będący rażącym naruszeniem prawa, może kosztować go nawet 12-krotność miesięcznego wynagrodzenia. Najwięcej zapłacą urzędnicy w województwie mazowieckim - średnio 51.923,76 zł, najmniej - w województwie podlaskim - 39.973,08 zł. Eksperci

Praca dzięki rekomendacji

najtańsza forma pozyskania pracownika. Tak prowadzona rekrutacja jest pomniejszona o koszty ogłoszeń w prasie i internecie, czy ewentualne wynagrodzenie dla agencji rekrutacyjnej. Do tego dochodzi jeszcze jeden trudny do oszacowania zysk - czas prowadzenia całego procesu rekrutacyjnego. Czyli analizowania

Wynagrodzenia w działach księgowości w 2008 roku

mężczyzn.Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:Wynagrodzenie podstawowe - stałe składniki wynagrodzenia brutto, tj. płaca zasadnicza określona umową o pracę, ponadto dodatek funkcyjny lub stażowyWynagrodzenie całkowite - miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych

Wynagrodzenia w branzy usługowej w 2008 roku

wynagrodzenia brutto, tj. płaca zasadnicza określona umową o pracę, ponadto dodatek funkcyjny lub stażowy.Wynagrodzenie całkowite - miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne.Mediana - wartość dzieląca

Urlopowe ABC

za urlop. Być może nawet się ucieszył, że pracodawca płaci mu dodatkowo za odpoczynek. Mina mogła mu jednak zrzednąć, kiedy zobaczył, że wynagrodzenie zasadnicze jest niższe. Wszystko powinno jednak wrócić do normy po sprawdzeniu stanu konta - takiego samego, jak w każdym miesiącu. To pozorne

Zarobki w agencjach reklamowych 2010

wartości indywidualnych wynagrodzeń zasadniczych i całkowitych dla stanowisk branżowych (poza Dyrektorem Generalnym/CEO) dotyczą osób zatrudnionych na stanowiskach Creative Director; Executive Creative Director, Financial Director w agencjach reklamowych oraz Media (Planning/Buying) Director, Buying

Wynagrodzenia pracowników szeregowych w 2008 roku

płace.Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:Wynagrodzenie podstawowe - stałe składniki wynagrodzenia brutto, tj. płaca zasadnicza określona umową o pracę, ponadto dodatek funkcyjny lub stażowyWynagrodzenie całkowite - miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych

To już ostatnie podwyżki dla nauczycieli

obowiązującej). To minimalne stawki brutto wynagrodzenia zasadniczego zarządzone przez MEN. Do tego dolicza się wszystkie dodatki. Średnie wynagrodzenie nauczycieli po podwyżkach od września, również zarządzone przez MEN, wyniesie brutto: dla nauczyciela stażysty - 2 717, 59 zł, kontraktowego - 3016,52 zł

Premie i odprawy prezesów - kto dostał najwięcej?

Grendowicz otrzymał 4,52mln zł odprawy. Razem z wynagrodzeniem zasadniczym i rozliczeniem programu motywacyjnego zarobił 6,08 mln zł. Jego następca wynegocjował gorsze warunki. Jego podstawowa, roczna pensja wynosiła "zaledwie" 500 tys. zł. Wypominając premię Rafałowi Kaplerowi, nie można zapomnieć

Prezesem banku warto być

Jednak w dwóch dużych bankach odchodzą ich prezesi. W takich przypadkach inkasują spore doprawy. Dla Macieja Grendowicza BRE Bank przeznaczył na ten cel 4,52 mln zł. Razem z zasadniczym wynagrodzeniem i premiami bankowiec zarobił w 2010 r. nieco ponad 6 mln zł.Najwyższą, jak do tej pory, odprawą

Czytelnicy pytają, prawnik odpowiada - cz. 1

pracownikowi będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych. Pracuję jako Asystent na Poczcie Polskiej. Około 10 lat temu po przeprowadzeniu obciążenia pracą stanowisk, zmniejszono etaty pracownikom z pierwszej linii z całego na 3/4 lub mniejsze. Obecnie moja pensja zasadnicza

Praca w ZUS: jak się tam dostać i ile można zarobić

nie to jest zasadniczym problemem. Szczytem nepotyzmu, zdaniem mieszkańca Ostrowca Świętokrzyskiego, jest zatrudnienie w zakładzie małżonki "Pana X". Rzekomo nie skończyła ona żadnej szkoły, nie ma kwalifikacji i umiejętności. - Jedynym jej "atutem" są znajomości... - kwituje

Wynagrodzenia w nauce i szkolnictwie w 2008 roku

w województwie wielkopolskim, dla połowy nauczycieli pensja wynosi od 1 900 PLN do 2 700 PLN. Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:Wynagrodzenie podstawowe - stałe składniki wynagrodzenia brutto, tj. płaca zasadnicza określona umową o pracę, ponadto dodatek funkcyjny lub stażowyWynagrodzenie

Wynagrodzenia w służbie zdrowia w 2008 roku

różnice wynagrodzeń wiązały się ze stanowiskiem. W mniejszym stopniu wysokość płac zależała od stażu pracy, znajomości językó w obcych czy wielkości miejsca zatrudnienia.Wyjaśnienie terminów użytych w artykuleWynagrodzenie podstawowe - stałe składniki wynagrodzenia brutto, tj. płaca zasadnicza określona

Praca w call center: fakty i mity

ubezpieczeniowej nie usłyszeliśmy potwierdzenia. Dowiedzieliśmy się jedynie, że prowizje faktycznie mogą być wyższe niż wynagrodzenie zasadnicze. A to np. w call center mBanku i Multibanku dla początkujących pracowników wynosi niespełna 2 tys. zł brutto miesięcznie. Dla doświadczonych - 3,1 tys. brutto.Konsultant

Pokolenie Y chce od pracodawców więcej niż tylko średniej krajowej

pewnością nie charakteryzują całości. Jak pokazuje badanie Deloitte, w ramach tego pokolenia można wyróżnić co najmniej sześć kategorii osób różniących się zasadniczo podejściem do pracy i kariery zawodowej. Na jednym biegunie są ci, dla których praca jest nadrzędną wartością. Są wśród nich: "

Internetowe Badanie Wynagrodzeń 2007 - podsumowanie

podstawowe - stałe składniki wynagrodzenia brutto, tj. płaca zasadnicza określona umową o pracę, ponadto dodatek funkcyjny lub stażowywynagrodzenie całkowite - miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i

Nauczycielu, co robić, gdy chcą cię zwolnić?

traktowany jak osoba zatrudniona. Zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego oraz do innych świadczeń pracowniczych, np. dodatków socjalnych (wiejskiego i mieszkaniowego) przez maksimum sześć miesięcy. Po tym czasie stosunek pracy wygasa.Uwaga! Dyrektor szkoły ma obowiązek przywrócenia do

Elastyczny czas pracy, czyli jaki?

cztery godziny dziennie. Uwaga: Mimo że będzie pracował krócej, zasadnicza część wynagrodzenia pana Sławomira nie ulegnie zmniejszeniu. Czy szef może kazać pracować 6 dni w tygodniu?Tak. Dziś też pracodawca może zlecić pracę w tzw. szóstym dniu tygodnia, może ją też zaplanować w harmonogramie czasu pracy

Wynagrodzenia w miastach różnej wielkości w 2008 roku

angielskiego. Ponadto, bez względu na miasto, lepiej opłacano osoby, które były zatrudnione w firmach z dominującym kapitałem zagranicznym niż z polskim. Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:Wynagrodzenie podstawowe - stałe składniki wynagrodzenia brutto, tj. płaca zasadnicza określona umową o pracę

Motywacja polska i zagraniczna

stabilność i możliwość dokształcania się. Czynniki finansowe, np. wysokość wynagrodzenia, były dopiero na dziesiątym miejscu. Wniosek jest prosty. Jeśli firma chce, żeby załoga pracowała lepiej, powinna dać jej coś więcej niż tylko pieniądze. Dlatego istotną rolę odgrywają różnego rodzaju świadczenia

Nauczyciele

Zasadniczo... Fundamentem nauczycielskiej pensji jest tzw. wynagrodzenie zasadnicze. Zależy ono od stopnia awansu (czy jesteś nauczycielem stażystą, kontraktowym, mianowanym czy dyplomowanym) i od twoich kwalifikacji (są cztery grupy kwalifikacji w każdym stopniu awansu zawodowego). W tym roku

Wynagrodzenia w mediach, reklamie, wydawnictwach i PR w 2008 roku

rozbieżności. Wyjaśnienie terminów użytych w artykulewynagrodzenie podstawowe - stałe składniki wynagrodzenia brutto, tj. płaca zasadnicza określona umową o pracę, ponadto dodatek funkcyjny lub stażowywynagrodzenie całkowite - miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem

Wynagrodzenia w przemyśle lekkim w 2007 roku

artykule:wynagrodzenie podstawowe - stałe składniki wynagrodzenia brutto, tj. płaca zasadnicza określona umową o pracę, ponadto dodatek funkcyjny lub stażowywynagrodzenie całkowite - miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie

Sondaż CBOS: Narzekamy na uczelnie, ale dyplom wolimy mieć w kieszeni

pracy, jak i te, które nie podzielają tego poglądu. Dlaczego? Bo dyplom - uważają Polacy - nie tylko pozwala nabrać karierze rozpędu, ale ma też bezpośredni związek z wysokością zarobków. Pokazują to wyniki Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń zrealizowanego przez firmę Sedlak & Sedlak. Niezależnie od

Wynagrodzenia w gospodarce chińskiej

kraju". W ostatnim czasie przeprowadzono reformę systemu wynagrodzeń. Do tej pory wynagrodzenia składały się z płacy zasadniczej i wielu innych dodatkowych składników. Płaca zasadnicza była na stosunkowo niskim poziomie i wynosiła nie więcej niż 50% całego wynagrodzenia. Większość stanowiły dodatki

Podwyżki dla lekarzy. Decyzję podejmie rząd

południu swoich prywatnych gabinetów, będą mogli bezkarnie odmówić ich pełnienia. A ci, którzy zechcą dorabiać na dyżurach, mogą postawić warunek: "owszem, zgodzę się, ale tylko wówczas, jeśli moje wynagrodzenie zasadnicze zostanie zwiększone do np. dwóch-trzech średnich wynagrodzenia krajowego. Jeśli

Służba zdrowia

dyrekcja proponuje własne rozwiązania płacowe. Dyrektor nie da, bo nie ma... - Dam podwyżki tylko pielęgniarkom z bloku operacyjnego i OIOM. One pracują najciężej - mówi dyrektor warszawskiego szpitala. Zasadnicze wynagrodzenie pielęgniarki to 1000-1300 zł brutto. Do tego dodatek stażowy (wyliczany tak

Bardziej opłaca się pracować w zagranicznych firmach? Jak Polak Polakowi płaci

. zł na rękę, też ma trzynastą pensję.Różnice w zarobkach naszych rozmówców znajdują swoje odbicie w danych dotyczących całej gospodarki. Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2012 przeprowadzonego przez firmę Sedlak&Sedlak, zarobki w firmach z przewagą kapitału zagranicznego wynoszą

Wynagrodzenia w logistyce, transporcie, spedycji i komunikacji w 2007 roku

zagranicznego. Liczyła się także znajomość języka angielskiego.Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:wynagrodzenie podstawowe - stałe składniki wynagrodzenia brutto, tj. płaca zasadnicza określona umową o pracę, ponadto dodatek funkcyjny lub stażowywynagrodzenie całkowite - miesięczne wynagrodzenie brutto

Szefie, oceniaj uczciwie albo wcale

Są dwie zasadnicze korzyści wynikające z wprowadzenia systemu ocen pracowniczych: (zgromadzenie informacji koniecznych do podejmowania decyzji personalnych (ważne z punktu widzenia firmy); (dostarczenie pracownikom informacji zwrotnych o tym, jak oceniania jest ich praca i możliwościach rozwoju

Wynagrodzenia w działach sprzedaży w 2007 roku

artykule:wynagrodzenie podstawowe - stałe składniki wynagrodzenia brutto, tj. płaca zasadnicza określona umową o pracę, ponadto dodatek funkcyjny lub stażowywynagrodzenie całkowite - miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie

Dokąd Polacy jadą za chlebem

niemal tyle samo osób z wykształceniem wyższym (13 proc.), średnim (14 proc.), jak również zasadniczym zawodowym (13 proc.). Wyjątkiem są osoby z wykształceniem podstawowym - tylko 3 na 100 po skończeniu szkoły podstawowej pracowały za granicą. Nie bez znaczenia jest motywacja finansowa. Wynagrodzenie

wynagrodzenie zasadnicze - ogłoszenia z GazetaPraca.pl

 • Kurier

  Warszawa i okolice, mazowieckie, Polska

  Oferta archiwalna

  zasadnicze zawodowe/średnie; znajomość topografii Warszawy. Zakres obowiązków: odbiór i dostawa przesyłek kurierskich własnym samochodem osobowym na terenie Warszawy i okolic. ...

 • Sprzedawca

  Warszawa i okolice, mazowieckie, Polska

  Oferta archiwalna

  ; znajomość branży wędliniarsko-mięsnej oraz ogólnospożywczej. Wynagrodzenie zasadnicze + premia regulaminowa. Zgłoszenia mailowe: lub telefoniczne: 882 191 220. ...

 • Monter instalacji sanitarnych

  Warszawa i okolice, mazowieckie, Polska

  Oferta archiwalna

  obowiązków: konserwacja i przeglądy instalacji i urządzeń sanitarnych, centralnego ogrzewania. Wynagrodzenie zasadnicze 1840zł + premia regulaminowa + dodatek ...

 • Operator maszyn obróbki skrawaniem CNC

  Warszawa i okolice, mazowieckie, Polska

  Oferta archiwalna

  . Wynagrodzenie zasadnicze + premia uznaniowa. Miejsce wykonywania pracy: Warszawa-Wawer. Zgłoszenia telefoniczne: 22 615 70 48 w. 25 2600,00 - ...

 • Pokojowa

  Warszawa i okolice, mazowieckie, Polska

  Oferta archiwalna

  : wykształcenie podstawowe/zasadnicze zawodowe, doświadczenie zawodowe. Zakres obowiązków: sprzątanie pokoi, korytarzy. Praca w systemie dwuzmianowym w godz. 7-15; 12-20, ...

 • Szef kuchni

  Warszawa i okolice, mazowieckie, Polska

  Oferta archiwalna

  ; przygotowywanie posiłków zgodnie z jadłospisem oraz przestrzeganie ilości i jakości wydawanych potraw. Wynagrodzenie zasadnicze + wysługa lat + premia uznaniowa. ...

 • Spawacz - ślusarz

  Warszawa i okolice, mazowieckie, Polska

  Oferta archiwalna

  urządzeń technicznych i ich elementów. Miejsce pracy: Warszawa-Ursus i na terenie budów. Wynagrodzenie zasadnicze + premia regulaminowa. Zgłoszenia mailowe: lub ...

 • Kasjer/ka

  Warszawa i okolice, mazowieckie, Polska

  Oferta archiwalna

  z wynagrodzeniem 975 zł brutto lub na 3/4 etatu z wynagrodzeniem 1465 zł brutto. 975,00 0.00 inna ...

 • Doręczyciel pocztowy z własnym środkiem transportu K/M

  Warszawa i okolice, mazowieckie, Polska

  Oferta archiwalna

  wśród Klientów. Pracodawca oferuje: zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie, pracę w zgranym zespole, stałe wynagrodzenie + przejrzysty system premiowy. CV proszę ...

 • Doręczyciel pocztowy z rowerem K/M

  Warszawa i okolice, mazowieckie, Polska

  Oferta archiwalna

  firmie, pracę w zgranym zespole, stałe wynagrodzenie + przejrzysty system premiowy. CV proszę przesłać na adres: wpisując w temacie Warszawa (Praga Południe, Wawer i okolice). ...

Wynagrodzenie zasadnicze

Wynagrodzenie zasadnicze

Wynagrodzenie zasadnicze jest najbardziej podstawowym wynagrodzeniem. W obręb tego rodzaju wynagrodzenia, zalicza się te, które bezpośrednio wynikają ze stosunku pracy oraz stosowanego systemu wynagrodzeń. W teorii mówi się o dwóch systemach wynagrodzeń zasadniczych. Jest to system czasowy oraz system akordowy.

Czasem jednak, niektórzy wspominają o trzecim systemie, dość popularnym w niektórych branżach, a mianowicie system prowizyjny.

Zobacz także:

Zdjęcia - wynagrodzenie zasadnicze