wynagrodzenie w ciąży

e-prawnik

Praktyki zawodowe dla uczniów a pracodawca

Praktyki zawodowe dla uczniów a pracodawca

Firma budowlana (działalność w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej) zamierza podpisać ze szkołą zawodową umowę dotyczącą praktyk zawodowych dla uczniów. Jakie warunki musi spełniać firma, która zamierza przyjąć uczniów na praktyki zawodowe? Jakie ciążą obowiązki na takiej firmie w związku z tymi praktykami? Czy firma będzie ponosić koszty w związku z tymi praktykami w postaci wynagrodzeń i składek ZUS?

Kłopoty z ciążą i choroby układu oddechowego to główne powody zwolnień lekarskich

Ciąża, połóg, choroby układu oddechowego, a także choroby układu ruchu. Głównie z tych powodów korzystamy ze zwolnień lekarskich. Tak wynika z raportu "Praca. Zdrowie. Ekonomia. Perspektywa 2009-2013"*

Praca w ostatnich miesiącach ciąży równie szkodliwa dla dziecka jak palenie

Naukowcy z University of Essex w Wielkiej Brytanii ustalili, że praca do ostatnich dni ciąży hamuje rozwój płodu tak samo jak palenie. Dziecko rodzi się lżejsze, a to wpływa negatywnie na jego dalsze funkcjonowanie - zwiększa ryzyko chorób i śmiertelność. To alarmująca wiadomość dla polskich matek, z których blisko połowa bierze urlop macierzyński dopiero pod koniec trwania ciąży.

Ciąża w pracy: co się należy?

przywrócić cię do pracy. Podobnie, gdy zaszłaś w ciążę na wypowiedzeniu. Uwaga! Jeśli jesteś zatrudniona na umowę na czas określony i niedługo mija termin rozwiązania umowy, na wszelki wypadek poczekaj z zawiadomieniem szefa do końca trzeciego miesiąca ciąży. Wtedy firma będzie musiała przedłużyć z tobą

Ciąża a kodeks pracy

Ciąża a kodeks pracy

Czy kobietę w ciąży można zwolnić?Zgodnie z Art.177. kodeksu pracy pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę z kobietą w ciąży. Ta zasada nie dotyczy jednak pracownic znajdujących się na okresie próbnym poniżej jednego miesiąca oraz kobiet zatrudnionych w ramach zastępstwa

Kodeks pracy: będą zmiany

Kodeks pracy: będą zmiany

szkodliwe dla zdrowia". Obecną treść tego przepisu ministerstwo proponuje rozszerzyć i nadać następujące brzmienie: "Kobiety w ciąży i karmiące dziecko piersią nie mogą być zatrudniane przy pracach uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia, mogących mieć niekorzystny wpływ na

Ciąża to nie choroba

Ciąża to nie choroba

jej się również urlop macierzyński oraz wychowawczy, który kobieta może rozbić czasowo wedle własnych potrzeb.Zwolnienie lekarskie na okres ciąży może trwać maksymalnie 270 dni (9 miesięcy). W tym czasie kobiecie przysługuje wynagrodzenie równe jej średniej pensji z ostatnich 12 miesięcy. Prawo, które

Ciąża to nie choroba

rozbić czasowo wedle własnych potrzeb. Zwolnienie lekarskie na okres ciąży może trwać maksymalnie 270 dni (9 miesięcy). W tym czasie kobiecie przysługuje wynagrodzenie równe jej średniej pensji z ostatnich 12 miesięcy. Prawo, które miało zapewnić komfortowe warunki do zakładania rodziny, bywa jednak

Zwolnienie na urlopie macierzyńskim i wychowawczym

Zwolnienie na urlopie macierzyńskim i wychowawczym

zwolnieniem. Pracownica, która dowiedziała się, że jest w ciąży już po tym, jak szef wręczył jej wypowiedzenie musi przedstawić mu zaświadczenie lekarskie, że w momencie przyjęcia dokumentu była w ciąży.Rodzice na urlopie macierzyńskim mogą stracić pracę w przypadku likwidacji zakładu pracy lub upadłości. Na

Zlecenia pod obstrzałem: etatu nie masz, a składkę do ZUS płacisz

Zlecenia pod obstrzałem: etatu nie masz, a składkę do ZUS płacisz

płaconych składek. Różnicą jest natomiast składka chorobowa - ją od umowy-zlecenia płaci się dobrowolnie. Dzięki niej, gdy w wyniku choroby nie możemy pracować, ZUS wypłaca zasiłek chorobowy. Kobiety w ciąży, które opłaciły tę składkę, mają prawo do zasiłku macierzyńskiego.Rządowe propozycje nie zmieniają

Kłopoty z wypłatą. Co robić?

wynagrodzenie? Kodeks tego nie reguluje, jednak pensja nie może być niższa od minimalnej. - Generalny zakaz wypowiadania umów o pracę dotyczy m.in. pracownic w ciąży oraz osób w okresie przedemerytalnym - komentuje Łukasz Supera, aplikant adwokacki. - Pracownikom tym nie wolno obniżać wynagrodzenia bez ich

Dłuższy macierzyński ma już rok

Dłuższy macierzyński ma już rok

w ciąży, a nawet tych, które - według pracodawcy - mogą planować założenie rodziny. Z dziećmi zostają kobiety W Polsce z urlopów rodzicielskich i wychowawczych korzystają głównie kobiety. Zgodnie z powszechnym, stereotypowym przekonaniem to matka powinna opiekować się dzieckiem. Ma to pewne

Oswoić Kodeks pracy - relacja z dyżuru prawników

Oswoić Kodeks pracy - relacja z dyżuru prawników

tego urlopu powinien wykorzystać też ojciec. To może prowadzić do sytuacji, że firmy niechętnie będą zatrudniały potencjalne mamy, z obawy przed tym, że w przypadku ciąży odejdą z firmy aż na rok (taki okres wynika z połączenia urlopów macierzyńskiego i rodzicielskiego)Z kolei przepisy uelastyczniające

Praca w upały: Panie kierowniku, woda mi się należy

Praca w upały: Panie kierowniku, woda mi się należy

. Jak wyjaśnia Zedlewska, pracodawcy powinni pamiętać, że w takim okresie pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia i nie traci urlopu. Na szczególne traktowanie w upale mogą liczyć osoby niepełnoletnie oraz kobiety w ciąży i karmiące piersią. Kobiety np. nie mogą pracować w pomieszczeniach, w których

Prawa kobiet w ciąży - informator "Gazety Praca"

), kobieta ma prawo do pensji takiej samej jak przed zajściem w ciążę. W praktyce oznacza to, że nawet jeśli podstawa wynagrodzenia na nowym stanowisku jest niższa, kobiecie należy się dodatek wyrównawczy (art. 179 par. 4 kp).A co po urodzeniu dziecka? Pracodawca jest obowiązany zatrudnić pracownicę "

Giftwork, czyli jak zbudować zaufanie pracowników

Giftwork, czyli jak zbudować zaufanie pracowników

korporacja, świetnie radząca sobie na konkurencyjnym rynku. W relacjach wewnętrznych to przede wszystkim jednak firma rodzinna. - Kiedy byłam w ciąży z bliźniakami, przełożony przyszedł do mnie i zapytał, co może dla mnie zrobić, aby mnie wesprzeć - to bardzo miłe - słyszymy od jednej z pracownic. Wszystko

Przywileje budżetówki

Przywileje budżetówki

ulegli wypadkowi w drodze do pracy lub podczas powrotu do domu, oraz na zwolnieniu chorobowym w ciąży. Sędziowie mają też prawo do trzynastej pensji, nie otrzymują premii i mają zakaz pracy poza sądem. Z dodatków do płacy zasadniczej można wymienić dwa najbardziej typowe: dodatek za długoletnią

Gdy pracodawca zwalnia

Gdy pracodawca zwalnia

rozwiązana. Z jednym wyjątkiem - jeśli pracownica, z którą zawarto umowę, jest w ciąży, zostaje ona przedłużona do dnia porodu. Uwaga! Umowa na czas określony może być rozwiązana w każdej chwili za porozumieniem stron. Umowa o zastępstwo wygasa wraz z upływem terminu, na który ją zawarto, lub gdy do pracy

Czekając na podwyżkę

Czekając na podwyżkę

, która kiedyś dawała jej satysfakcję. Zastanawia się, jak wybrnąć z sytuacji. Coraz częściej świtają jej w głowie dwa wyjścia: zajście w ciążę i urlop macierzyński albo odejście z firmy. Kolejny etap rozwoju? Od kilku lat przedsiębiorcy brak podwyżek tłumaczą kryzysem, koniecznością cięć, "

Elastyczne formy zatrudnienia

chcą podjąć pracy w pełnym wymiarze godzin lub w jednym miejscu pracy. Maja zastosowanie przede wszystkim w przypadku: niepełnosprawnych, kobiet w ciąży lub wychowujących dziecko, osób uczących się lub studiujących, emerytów, rencistów, osób już pracujących, ale poszukujące dodatkowego źródła dochodu

Kiedy i w jakich okolicznościach można zwolnić z pracy kobietę w ciąży?

podlega szczególnej ochronie w całym okresie ciąży (art. 177 par. 1 kodeksu pracy), czyli od poczęcia dziecka do dnia rozwiązania. Nie można ci w tym czasie wypowiedzieć umowy o pracę (są wyjątki, ale o tym za chwilę) i masz prawo do pełnopłatnego okresu chorobowego. Nie ma znaczenia, czy pracodawca wie

Life work balance

; Udogodnienia dla kobiet w ciąży Zaczynając od stanowisk stażowych, kończąc na najwyższym kierownictwie, w Volkswagen Poznań pracuje ponad 300 kobiet, co stanowi 6 % zatrudnionych pracowników. Stąd zrodziła się potrzeba stworzenia projektu udogodnień dla kobiet w ciąży Program Przyszła Mama. Obejmuje on 

Gdy boisz się zwolnienia

Gdy boisz się zwolnienia

umowa może nie zostać przedłużona, czyli wygaśnie w dniu, do którego została podpisana. Pracodawca nie ma obowiązku jej przedłużenia. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy pracownica zajdzie w ciążę, wtedy umowa zostaje automatycznie przedłużona do dnia porodu.Okres wypowiedzenia w przypadku umów czasowych

"GP": zamiast przywrócenia do pracy, wyższe odszkodowanie

Według dziennika, który opisuje projekt nowelizacji kodeksu pracy, prawo do przywrócenia na zajmowane stanowisko zachowają kobiety w ciąży i związkowcy. W zamian za przywrócenie do pracy, zwolniony otrzymywałby wyższe odszkodowanie, nawet w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia. Obecnie to

Zadaniowy czas pracy - nadgodziny

sytuacji przysługują pracownikom, prawo przewiduje możliwość żądania wypłaty od pracodawcy zaległego wynagrodzenia za godziny pracy i godziny nadliczbowe wraz z odsetkami (na pracodawcy ciąży obowiązek udowodnienia, iż wypłacił wynagrodzenie) jak i prawo żądania odszkodowania, jeśli pracownik poniósł

Etat tylko dla wybranych

pracy, kiedy jedna z koleżanek zaszła w ciążę i była szansa na podpisanie umowy zastępstwa. - Choć miałam najlepsze wyniki w zespole, podpisano ją z kimś innym. W uzasadnieniu usłyszałam, że tamta osoba potrzebowała jej bardziej, bo ma rodzinę, a ja jestem studentką bez zobowiązań. Motywacja spadła do

Kiedy przyszła mama może stracić pracę

rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, DzU nr 90, poz. 844). Pracodawca może jedynie wypowiedzieć dotychczasowe warunki pracy i płacy kobiecie w ciąży (ale nie może jej zwolnić). Jeżeli wypowiedzenie warunków pracy i płacy powoduje obniżenie wynagrodzenia, to

Prawnik odpowiada na pytania naszych czytelników

różni się diametralnie.Kodeks jest regularnie nowelizowany, ale np. aby rozwiązać bez wypowiedzenia umowę o pracę z pracownicą w ciąży należy, zgodnie z ustawą, uzyskać zgodę organizacji związkowej. Jak stosować to w małym biurze, w którym nie ma związków? Odpowiedź dało orzecznictwo, ale nie każdy

Uelastycznienie czasu pracy - fakty i mity

ciągu tygodnia. Pod szczególną ochroną nadal pozostaną m.in. kobiety w ciąży czy pracownicy młodociani.Wydłużenie okresu rozliczeniowego pozwoli jedynie na lepsze dopasowanie czasu pracy pracowników do wielkości zamówień czy liczby zleceń. Gdy dłużej zostaniemy w pracy, innego dnia będziemy mogli

Resort pracy chce zlikwidować lukę w przepisach o zasiłkach macierzyńskich

najwyższej podstawy, a od takiej kwoty ZUS musi mu następnie wypłacać zasiłek macierzyński.Nie ma obowiązku, by kobieta, która założy firmę, a jest w ciąży, opłacała składkę chorobową od najwyższej podstawy przez dłuższy okres, np. 12 miesięcy. Może założyć firmę nawet na miesiąc - dwa miesiące przed porodem

Kosztowne zwolnienia chorobowe

podstawie polskiego prawa pracownikom przebywającym na zwolnieniu chorobowym przysługuje 80% ich pensji płacone przez pracodawcę lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Więcej, bo całość należnego wynagrodzenia, otrzymują kobiety, których nieobecności w pracy wynikają z ciąży czy połogu. Z danych ZUS wynika, że

Matka, ojciec, pracownik

?- Przyszłej mamie staramy się zaoferować pracę dostosowaną do jej stanu zdrowia i samopoczucia w okresie ciąży, natomiast po urodzeniu dziecka zapewniamy dodatkowy urlop macierzyński, który może zostać wykorzystany zarówno przez pracownika-ojca, jak i pracownika-matkę. Jeżeli naszemu koledze urodzi się

Akcja ZUS

ZUS coraz częściej odmawia wypłaty zasiłków macierzyńskich, bo jak ustaliła fundacja Rodzić po Ludzku, ZUS prowadzi tzw. akcję "Brzuszki". Pracownicy szczególnie kontrolują kobiety w ciąży. Według fundacji ZUS odmawia zasiłku, gdy kobieta zawrze umowę o pracę w ciąży (zwłaszcza na czas

Prawa kobiet w ciąży

masz wygraną. Nic nie tracisz Pracując krócej, na innym stanowisku lub w ogóle nie przychodząc do pracy (gdy przełożony zwalnia z tego obowiązku), kobieta ma prawo do pensji takiej samej jak przed zajściem w ciążę. W praktyce oznacza to, że nawet jeśli podstawa wynagrodzenia na nowym stanowisku jest

Polacy na fikcyjnych zwolnieniach chorobowych. Kogo może skontrolować ZUS?

przypada na okres ciąży - zasiłek chorobowy sięga 100 proc. pensji. Uwaga! Przez pierwsze 33 dni osobie przebywającej na zwolnieniu lekarskim wynagrodzenie wypłaca pracodawca, potem zasiłek chorobowy wypłaca ZUS. Dzieje się tak w przypadku zakładów pracy zatrudniających do 20 osób. W przypadku większych

Masz prawo być mamą i nie bać się zwolnienia z pracy

wypowiedzieć dotychczasowe warunki pracy i płacy kobiecie w ciąży (ale nie może jej zwolnić). Jeżeli wypowiedzenie warunków pracy i płacy powoduje obniżenie wynagrodzenia, to pracownicy przysługuje dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia (do końca okresu, w którym korzystałaby ze szczególnej ochrony przed

Rząd przyjął nowelizację przepisów dotyczących rynku pracy

odbywającymi studia podyplomowe, tyle że je będzie ubezpieczał starosta.Statusu osoby bezrobotnej nie będzie można kogoś pozbawiać z powodu niezdolności do pracy przekraczającej 90 dni czy ciąży, chyba że kobieta sama wystąpi z takim wnioskiem. Bezrobotni będą mogli być kierowani jednocześnie na kilka kursów

Prezydent podpisał ustawę chroniącą związkowców przed zwolnieniem z pracy

okresie ciąży oraz pracownikom - kobietom i mężczyznom - korzystającym z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, a także ojcom korzystającym z urlopu ojcowskiego.TK badał pytanie Sądu Rejonowego w Pabianicach, który rozpatrywał sprawę

Zwolnienia i wypowiedzenia

firmy, a także radę pracowników, jeśli jest w firmie.Jesteś kobietą w ciąży albo rodzicem?Jeśli tak, to jesteś dodatkowo chroniona. Kobiety w ciąży pracujące na etacie nie mogą być zwolnione z pracy. Jeśli pracują na czas określony, szef ma obowiązek przedłużyć z nimi umowę do momentu porodu, pod

Dyżur ekspertów z Państwowej Inspekcji Pracy: relacja

przepisów odrębnych dotyczących szczególnej ochrony pracowników przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy (ochronie ograniczonej podlega jedynie kobieta w ciąży oraz w okresie urlopu macierzyńskiego, tj. pracodawca może jedynie wypowiedzieć jej dotychczasowe warunki pracy i płacy). Ponadto

Rząd wpisał politykę prorodzinną do kodeksu pracy

chorobowych dla kobiet w ciąży do 270 dni. "W tej chwili jest to 180 dni, co w przypadku trudnych ciąż i konieczności pozostawania w domu powoduje duże kłopoty" - zaznaczyła minister pracy.Ponadto, aby otrzymać tzw. becikowe, od 10. tygodnia ciąży matka będzie musiała pozostawać pod opieką lekarską

Jak się nie dać zwolnić

pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. nr 90, poz. 844). Pracodawca może jedynie wypowiedzieć dotychczasowe warunki pracy i płacy, ale nie może zwolnić kobiety w ciąży. Jeżeli wypowiedzenie warunków spowoduje obniżenie wynagrodzenia, to pracownicy przysługuje dodatek

Kodeks pracy 2012: zmiany w nowym roku

wolnym związku, czy też rodzic wychowuje je samotnie. Becikowe może dostać tylko jedno z rodziców - albo matka, albo ojciec - lub prawny opiekun dziecka. Dotąd było tak, że rodzic dziecka musiał przedstawić zaświadczenie, że kobieta w ciąży poddała się przynajmniej jednemu badaniu wykonanemu przez

Szukamy najlepszych rozwiązań...

Jednakże w człowieku przy pracy musimy uznać również istotę ludzką. Musimy, innymi słowy, położyć nacisk na przymiotnik "ludzki" (Peter F. Drucker).   "Właśnie oczekuję narodzin trzeciej córeczki - jestem w szóstym miesiącu ciąży. Pracując w Imperial Tobacco Polska S.A. łatwo

Szukamy najlepszych rozwiązań .

Jednakże w człowieku przy pracy musimy uznać również istotę ludzką. Musimy, innymi słowy, położyć nacisk na przymiotnik "ludzki" (Peter F. Drucker). "Właśnie oczekuję narodzin trzeciej córeczki - jestem w szóstym miesiącu ciąży. Pracując w Imperial Tobacco

"GP": Będzie łatwiej zwolnić pracownika

również kobiety w ciąży, nie będą mogli żądać przywrócenia do pracy, jeśli wypowiedzenie okaże się bezprawne. Projekt wprowadza też zmiany dotyczące wszystkich pracodawców, bez względu na liczbę zatrudnionych. Od 2009 r. firmy będą płacić podwładnym 80 proc. wynagrodzenia tylko za 14, a nie jak obecnie za

Forum: Ciąża: kiedy powiedzieć szefowi?

spowodowane przeziębieniem, w ciąży masz prawo do 100 proc. wynagrodzenia (i płatny pierwszy dzień). Aśka: A ja jestem w "ciąży adopcyjnej" i tu dopiero jest problem. W każdej chwili mogę być zwolniona. I kiedy powiedzieć pracodawcy? Jak już przyznają nam dziecko? To nie fair wobec szefa. Ale mnie

Pytanie o prawa matek w Holandii

proporcja sumy, którą wpłaca pracownik i pracodawca zależy od dochodów pracownika. Kobiety w ciąży na zwolnieniu lekarskim otrzymują zasiłek w wysokości 100 proc. wynagrodzenia. W Holandii urlop macierzyński nazywa się urlopem ciążowym i trwa od sześciu tygodni przed porodem do sześciu tygodni po urodzeniu

Ciąża i praca

obowiązku świadczenia pracy, pozostawiając ci jednak wynagrodzenie równe temu, jakie otrzymywałaś przed zajściem w ciążę. Gdybyś czuła się w ciąży źle i musiała skorzystać ze zwolnienia lekarskiego, otrzymasz za czas swojej nieobecności 100 proc. wynagrodzenia.Ważna lojalnośćDziałaj rozważnie. Możesz

Pogotowie reporterskie "Gazety Praca"

temu, po ponad czterech latach urlopu, okazało się jednak, że znowu jest w ciąży, poinformowała o tym pracodawcę. - Nie mógł mnie zwolnić, ale poinformował, że podczas mojej nieobecności zmieniły się zasady wypłaty wynagrodzeń i teraz zarabiam dwa razy mniej niż przed pójściem na urlop - mówi Ewa

Kobiety na starość będą biedniejsze

wychowawczy, to po co w nią inwestować. Nie opłaca się wysyłać na szkolenia, dawać nowych zadań albo podwyżki. Jeżeli sama się o siebie nie upomni, to nikt nic jej nie da.Uważa się, że w czasie ciąży czy wychowywania dziecka kobieta nic nie robi. Przecież siedzi w domu, gotuje obiad, wychowuje, sprząta

Rodzice na urlopie

rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego przez niego. Co do zasady, pracodawca nie może zwolnić zatrudnionej w okresie ciąży, a także podczas jej urlopu macierzyńskiego. Może to zrobić tylko w dwóch przypadkach: z winy pracownicy (bez wypowiedzenia) albo z powodu likwidacji lub upadłości firmy. Urlop rodzicielski

Kiedy pracownikowi można obniżyć wynagrodzenie?

na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jeżeli strony zastrzegły w takiej umowie możliwość jej wypowiedzenia.Szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem zmieniającym podlegają między innymi: pracownica w ciąży, pracownik, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres

FAQ: eksperci odpowiadają na Wasze pytania

Z powodu ogromnego zainteresowania eksperci nie byli w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania, a zwłaszcza odpisać na wszystkie e-maile. Oto niektóre pytania czytelnikówJestem w ciąży i źle się czuję. Dwa dni temu skończył mi się zasiłek chorobowy, bo byłam na zwolnieniu 182 dni. Zostałam bez

Rząd chce obniżyć chorobowe mundurowych; związkowcy są przeciw

służbowych, choroby w czasie ciąży, poddania się badaniom lekarskim koniecznym dla dawców komórek, tkanek i narządów, a także niezdolności do służby powstałej podczas misji zagranicznych.Według propozycji rządu przebywanie na zwolnieniu będzie wpływać na wysokość nagrody rocznej - proporcjonalnie do czasu

Zwolnienia grupowe od A do Z

wypowiedzieć pracownikom jedynie warunki pracy i płacy. W takim przypadku jest to dopuszczalne nawet w czasie zwolnienia lekarskiego. Nie jest jednak dopuszczalne zastosowanie procedury definitywnego zwolnienia grupowego wobec pracowników w ciąży i w okresie urlopu macierzyńskiego.Jakie korzyści lub straty

Samozatrudniony kosztuje pracodawcę 18 proc. mniej niż etatowiec

ubezpieczenie społeczne i zdrowotne nie będzie już na nim ciążył. Składki na te ubezpieczenia odprowadza sam samozatrudniony.Pracodawca jest również płatnikiem zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzenia określonego w umowie o pracę. Zaliczka ta jest pobierana przez niego zgodnie z progresywną skalą

Nagrodzono firmy przyjazne matkom w pracy

macierzyńskie, a 22 proc. spotkało się z negatywną reakcją pracodawcy po poinformowaniu o ciąży. Prawie co trzecia matka na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym spodziewa się zwolnienia, a pracę traci co szósta. Weź udział w Internetowym Badaniu Wynagrodzeń 2009

Relacja z dyżuru prawnika w "Gazecie Praca" i "Poradniku Domowym"

obejścia przepisów o czasie pracy (wyrok SN z dnia 13 marca 1997 r. I PKN 43/97, OSNAP 1997/24/494). Pracownica poinformowała pracodawcę o tym, że jest w ciąży, już po wręczeniu jej wypowiedzenia. Czy pracodawca faktycznie nie może jej zwolnić? Przecież kiedy wręczał jej wypowiedzenie, to o ciąży nie

Umowa na zastępstwo

na zastępstwo nie chroni pracownicy w ciąży przed rozwiązaniem stosunku pracy. Toteż gdyby okazało się, że pracownica - zastępczyni jest w ciąży w momencie wypowiedzenia lub rozwiązania umowy, to umowa ta nie ulega przedłużeniu do dnia porodu (177 § 3(1) k.p. Oznacza to w praktyce, iż pracodawca

Ile zarabiają księża? Zarobki, emerytury i podatki duchownych

-Wirtembergii - 8 proc.Zarówno anglikańscy jak i katoliccy księża w Wielkiej Brytanii do celów podatkowych traktowani są jako osoby pracujące na własny rachunek i rozliczają się z przychodów jako indywidualni podatnicy. Oznacza to, że ciąży na nich obowiązek przygotowania dorocznego rozliczenia podatkowego na

Konkurencyjne wynagrodzenie i benefity

też narodziny dziecka. W takich sytuacjach zawsze można liczyć na upominek ze strony firmy i zrozumienie, że nowa sytuacja życiowa , tj. ciąża i macierzyństwo, rodzi konieczność zmiany w życiu prywatnym i zawodowym poprzez łączenie roli rodzica i pracownika. "Pracę w firmie w okresie ciąży

Czy to dobrze, że świąteczny prezent jest niezapomniany?

, pozycje pt. "Dlaczego inne religie są złe" lub podobne z tej kategorii mogą być nie do końca trafionym pomysłem. Naprawdę jednak przerażającym wydaje się być przypadek pewnej kobiety w zaawansowanej ciąży. Od swojego szefa dostała przezroczysty breloczek w kształcie brzemiennej kobiety, której

Pierwszy wyjazd bez ryzyka

pobytu i prawo do opieki lekarskiej. Warto upewnić się, jaka jest minimalna stawka płacy i sposób rozliczania nadgodzin; na jaką ochronę mogą liczyć kobiety w ciąży i po urodzeniu dziecka; poznać minimalny wymiar płatnego urlopu oraz upewnić się co do warunków wynajmu pracowników oraz zasad bhp

Co chcielibyście wiedzieć o prawie pracy? - odpowiedzi

. wynagrodzenia za pracę w porze nocnej, za godziny nadliczbowe, dodatek funkcyjny w wyniku uśrednienia tych składników. Wówczas otrzymane wynagrodzenie za czas urlopu może być minimalnie niższe. Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu ciąży wynosi 100% podstawy wymiaru, czyli jeżeli Pani jedynym

Browary i gorzelnie zwalniają. Mniej pijemy?

społecznych. Przestajemy tolerować siadanie za kółkiem po spożyciu, czy picie alkoholu przez kobiety w ciąży. - Jeszcze nigdy picie nie było dla Polaków czymś tak wstydliwym jak dziś. Kiedyś lubiliśmy się chwalić, ile możemy wypić. Dziś już mało kto uważa, że tęga głowa może stanowić powód do dumy - mówi

Pierwsza praca za granicą

otrzymać prawo pobytu i prawo do opieki lekarskiej. Warto upewnić się, jaka jest minimalna stawka płacy i sposób rozliczania nadgodzin; na jaką ochronę mogą liczyć kobiety w ciąży i po urodzeniu dziecka; poznać minimalny wymiar płatnego urlopu oraz upewnić się co do warunków wynajmu pracowników oraz zasad

Nowy rok, nowe prawo

kurs". Od lutego bezrobotni będą mogli być kierowani na kilka kursów, pod warunkiem że potencjalnie pomogą im one znaleźć pracę. Więcej osób będzie też mogło zyskać status bezrobotnego (i korzystać z ubezpieczenia zdrowotnego oraz ze szkoleń). Po pierwsze, zachowają go kobiety w ciąży i w połogu

Jakie uprawnienia przysługują pracownikowi w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia?

, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku, albo z pracownicą w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego, wynagrodzenie przysługuje za cały czas pozostawania bez pracy; dotyczy to także przypadku, gdy rozwiązano umowę o pracę z pracownikiem-ojcem

Niedopuszczalne pytania na rozmowie kwalifikacyjnej

jest jasno określona w polskim prawie pracy - podkreśla. Marta Chrustowicz z agencji rekrutacyjnej Promedica24 precyzuje, że pytanie kobiety o planowaną ciążę, czy zamążpójście podchodzi pod dyskryminację płciową. Ty możesz odmówić odpowiedzi na podobne pytania, a pytającemu za ich zadawanie grożą

Ciężarna na kontrolę

To, że ZUS na masową skalę odmawia wypłaty zasiłku macierzyńskiego kobietom w ciąży, wyszło na jaw rok temu. Decyzję o wstrzymaniu wypłat ZUS podejmował, gdy kobieta zaszła w ciążę w okresie krótszym niż trzy miesiące od podpisania umowy o pracę - chodziło głównie o umowy na czas nieokreślony - lub

Poradnik dla mamy i taty, czyli prawa, przywileje, urlopy, pomoc i pieniądze dla przyszłych i obecnych rodziców

- za cały czas pozostawania bez pracy należy się jej odszkodowanie. To szczególny przywilej, bo innym pracownikom należałoby się w takiej sytuacji tylko wynagrodzenie za maksymalnie trzy miesiące (art. 56 i 57 kodeksu pracy). Nawet jeżeli kobieta w trakcie ciąży straciła pracę i ubezpieczenie

Pracownicy o niskich kwalifikacjach na rynku pracy

padała ofiarą praktyk dyskryminacyjnych - zwolnienie z pracy następowało w okresie ciąży lub w trakcie urlopu macierzyńskiego na skutek likwidacji ich miejsca pracy.Drugim czynnikiem determinującym długość okresu pozostawania poza rynkiem pracy było wykształcenie. Co trzeci pracownik o niskich

Mamy w pracy mogą więcej?

powody: obawę przed zwolnieniem i konsekwencjami, część właśnie miało dostać awans, a ciąża mogła te plany pokrzyżować, jeszcze inne wyznały z rozbrajającą szczerością, że... szef nie lubi, gdy ktoś zachodzi w ciążę (!). Aż dwie trzecie kobiet powiedziało swemu pracodawcy o ciąży, gdy nie była ona

Dyskryminacja Brytyjczyków. Praca tylko dla Polaków?

z raportu sieci biur darmowych porad prawnych (Citizens Advice Bureau). Jednak nawet i ci "szczęściarze" bywają zmuszani do pracy na 12 godzinnych zmianach przez 6 dni w tygodniu. Nawet i tam do ciężkiej pracy fizycznej zmusza się kobiety w ciąży. Raport CAB był zresztą tak szokujący, że

Młodzi z syndromem Scarlett O'Hary

pracy. Chcieli dobre wynagrodzenie i umów na czas nieokreślony, szczególnie kobiety na piątym roku. Mężczyźni stawiali na wysokość pensji i byli bardziej skłonni pracować na umowach cywilnoprawnych, jeżeli dostawaliby więcej pieniędzy. Może kobiety myślały o zabezpieczeniu w przypadku, gdy zajdą w ciążę

Krawiec od zadań specjalnych

na brzuchatego, żeby nie wyglądał jak kobieta w ciąży, i na zgarbionego, jak ja. Pan Jan ocenia, że księża to wymagający klienci. - Zdarza się, że skusi księdza głupia oszczędność i wypierze sutannę, zamiast oddać ją do czyszczenia. Wtedy przychodzi po ratunek. Ale dla takiej sutanny ratunku nie ma

Kiedy i kogo nie można zwolnić

gwarancję przedłużenia jej do dnia porodu, jeśli pierwotny termin rozwiązania umowy wypada po upływie trzech miesięcy ciąży. Umowa pani Justyny, specjalistki od marketingu, mówiła o półrocznym zatrudnieniu i miała kończyć się w maju. W styczniu kobieta zaszła w ciążę. W maju była więc już w czwartym jej

Dyrektor czy dyrektorka?

Z Anną Mistewicz rozmawia Joanna Sokolińska Zatrudniła Pani kiedyś kobietę w ciąży? Kiedyś rekomendowałam kandydatkę na stanowisko asystentki w dużej firmie. Jasno mówiła, że zależy jej na tej pracy, ale chce pracować 'od do', bo ma troje dzieci i chce mieć dla nich czas. To nie było przeszkodą

Moja złota, szara strefa

Beata mieszka w niewielkiej miejscowości pod Mrągowem na Mazurach. Wykształcenie ma tylko podstawowe, zawodówki nie skończyła, bo zaszła w ciążę i musiała zajmować się dzieckiem. Marek jest taksówkarzem w Wieliczce, ale umie też ułożyć kafelki, a nawet sam w ciągu kilku dni wyremontować całą

Etat na zlecenie

ciąży i ubezpieczeń społecznych (umowa o dzieło). Można ich zwolnić z dnia na dzień bez podania przyczyny. To problem, która dotyka wszystkich obecnych na rynku pracy, bez względu na wiek. Niepoliczalni cywilnoprawni W Polsce nie ma dokładnych danych, ile osób może pracować w ten sposób. Nie liczy ich

Co ci przysługuje przy zwolnieniach grupowych

, którym do osiągnięcia wieku emerytalnego brakuje nie więcej niż cztery lata, kobiety w ciąży, pracownicy przebywający na urlopie macierzyńskim, pracownicy będący członkami zakładowej organizacji związkowej, upoważnieni do reprezentacji związku wobec pracodawcy i społeczni inspektorzy pracy.Ile można

W 2011 nie licz na etat w budżetówce

. Ustawa nie dotyczy sędziów, prokuratorów, policjantów, zatrudnionych w służbie więziennej, straży granicznej, służbie celnej, straży pożarnej, ABW, CBA i innych służbach mundurowych.Zwolnienia nie dotkną też tych, którym brakuje nie więcej niż 4 lata do wieku emerytalnego, pracownic w ciąży, w trakcie

Czym firmy kuszą pracowników?

" - ze względu na protesty pracujących w firmie ojców). Jest to pakiet udogodnień skierowanych do kobiet w ciąży, na urlopie macierzyńskim i powracającym do pracy. - Gdy byłam w ciąży, mogłam ustalić z przełożoną indywidualny czas pracy - opowiada Marzena Budziszewska-Pettyn, mama trzymiesięcznej

O co nie wolno pytać na rozmowie kwalifikacyjnej

macierzyńskie - przyznaje Agnieszka Nordbo z firmy doradztwa personalnego TempService. - Ostatnio mieliśmy klienta, który trzykrotnie zatrudnił kobiety, które albo już były w ciąży, albo wkrótce w nią zaszły. Dlatego prosił, by na stanowisko znaleźć mu kobietę po 35. roku życia, z dziećmi - dodaje. Magdalena

Laureaci III edycji plebiscytu

należy się temu szefowi, który na wieść o ciąży swojej pracownicy nie tylko nie wyrzucił jej z pracy, ale jeszcze zatroszczył się o to, by nie była zbyt uciążliwa..Prawdziwi sprzymierzeńcyTymczasem jury szukało firm, o których można powiedzieć, że zrobiły coś więcej ponad to, co nakazuje kodeks

Z bliższej perspektywy - wywiad z Dorotą

pracy, satysfakcjonujące wynagrodzenie, wolne weekendy, możliwość rozwoju i awansu. Przeszłam proces rekrutacji, jednakże ponieważ zaszłam w ciąże musiałam zrezygnować. Po około 2 latach zajrzałam na stronę KRD by zobaczyć czy nadal firma ma wakaty. Ponownie złożyłam aplikację i ponownie się dostałam

Zwolnienia z pracy - szkoła przetrwania

Jak można cię zwolnić? Najczęstszy sposób to rozwiązanie umowy o pracę bez podania prawdziwej lub jakiejkolwiek przyczyny zwolnienia. Bywa też, że pracodawca zwolni cię z pracy z naruszeniem kodeksu pracy, np. w czasie ciąży czy urlopu macierzyńskiego. Czasem pracownik, zanim odejdzie sam, jest

Praca tymczasowa krok po kroku

(przy umowach dłuższych). Pracodawca i tak płaci ci za całość. Umowa na czas wykonania określonej pracy kończy się z chwilą zrealizowania zadania i nie można jej wypowiadać. Ważne dla kobiet w ciąży! Pracującym kobietom w ciąży nie wolno np. kazać dźwigać ciężarów, zlecać nadgodzin. Pracownice

Prawa matek - wszystko o urlopach i zasiłkach

- dodatki funkcyjne, stażowe itp.). Trzeba się liczyć z tym, że pracodawca z "widełek" wybierze najniższe wynagrodzenie. A jeśli w trakcie urlopu wychowawczego zajdę w ciążę i urodzę następne dziecko, czy będzie mi przysługiwał nowy urlop? Tak, bo na każde dziecko przysługuje trzyletni urlop

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

rozwiązania umowy bez wypowiedzenia jest zgoda zakładowej organizacji związkowej - wymagana tylko w przypadku, gdy pracodawca rozwiązuje umowę w trybie natychmiastowym z niektórymi pracownikami szczególnie chronionymi (np. pracownica w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego), Przepis art. 52 § 3 k.p

Zgoda na zmianę warunków zatrudnienia

ciąży - gdyż nie ma tu zastosowania przepis art. 42 par. 2 k.p. Poza tym pracodawca uprawniony jest dokonać w dowolnym dla siebie czasie zmiany umowy - w czasie obecności, lub nieobecności pracownika w pracy.PrzykładTreść porozumienie zmieniające może być sformułowana np.: "Strony stosunku pracy

Naciąganie na L4

furaginu, bo miałam w domu.ron88najlepiej to zajść w ciąże...Na Wyspach ludzie jakoś uczciwsikierunek_zachodNo gdzie, przecież ona na kilka dni tylko to potrzebuje !! ;-))PS1. A nie mogą cię zwolnić z obowiązku świadczenia pracy ?? I tak się już obijasz :-))PS2. Ech, a w UK po prostu dzwonisz do sekretarki

Sygnalistka na ławie oskarżonych

w ciąży i przebywała na długim zwolnieniu - mówi Halina Malec. Nagrody do podziału Wszystko się zaczęło pod koniec 2006 r., choć prokurator uznał, że w 2008 r. - Główna księgowa przyszła do mnie i powiedziała, że będziemy dostawały wysokie nagrody, ale większość pieniędzy mamy oddawać kierownikowi

Strzeż się tych paragrafów!

są opisane w kodeksie. Jakimi? Czytaj poniżej. Zakaz zajścia w ciążę. Niektórzy pracodawcy już podczas rozmowy kwalifikacyjnej żądają od kandydatek podpisania oświadczenia, że nie zajdą w ciążę. Wpisują też takie zobowiązanie do umów o pracę. Takie "zobowiązanie" jest nic nie warte, a

Jak pogodzić pracę z macierzyństwem za Oceanem

pełnopłatnego urlopu macierzyńskiego oraz gwarancję, że przez do 17. tygodniu urlopu nie straci pracy. Co roku firma refunduje do 600 dol. kosztów, które służą poprawie zdrowia i samopoczucia, np. zajęcia z osobistym trenerem. Oferuje też dobre miejsca parkingowe dla kobiet w ciąży (blisko wejścia do budynku

Od samozatrudnienia do etatu. Czy to możliwe?

można więc pozbyć się go nawet z dnia na dzień). Ale do sądu pracy warto się zwrócić, kiedy: pracodawca chce zrezygnować ze współpracy, masz już dosyć i nie masz nic do stracenia, jesteś w ciąży - jeśli udowodnisz stosunek pracy, zyskasz prawo do pensji podczas ciąży i urlopu macierzyńskiego oraz

Położna

obowiązku ustawicznego zbierania tzw. punktów edukacyjnych za za uczestniczenie w dokształcaniu się.Status społeczny i wynagrodzenie Uznanie społeczne dla tego zawodu jest duże, bo wiąże się z ważną społecznie rolą - ochroną zdrowia kobiet w ciąży i noworodków. Prestiż zawodu nie jest jednak tak duży jak

Duńskie związki blokują polskie firmy

, tłumacząc, że "to nie ich sprawa". - Moi ludzie byli ubezpieczeni, sprawdzała nas inspekcja pracy, policja. Tylko związki się przyczepiły. Doszło do tego, że kobieta w ciąży blokowała drzwi - odpowiada Stanisław Ziółkowski, współwłaściciel JGS. Wkrótce o blokadzie było głośno w duńskich mediach

Wysokie obcasy na wysokich stanowiskach

. Przełożony ma obawy, że kobieta przerwie pracę na okres ciąży i cały wysiłek związany z byciem dla niej mentorem i przyuczaniem jej do objęcia wysokiego stanowiska pójdzie na marne. Drugi czynnik, to częste zatrudnianie kobiet na stanowiskach pomocniczych, z których wolniej się awansuje, np. w sekretariacie

wynagrodzenie w ciąży - ogłoszenia z GazetaPraca.pl

Zwolnienie lekarskie

chorobowyWynagrodzenie chorobowe przysługuje pracownikowi w wysokości 80% jego wynagrodzenia, z wyjątkiem zwolnienia lekarskiego w czasie ciąży, na skutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy, oraz w przypadku poddania się badaniom lub zabiegom związanym z oddaniem komórek, tkanek lub narządów (100% wymiaru zasiłku

Wypowiedzenie umowy o pracę

okresu wypowiedzenia.Pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy, przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy – nie więcej niż za 3 miesiące i nie mniej niż za 1 miesiąc. Jeżeli umowa ta została rozwiązana z: pracownikiem, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata

Zasiłek

ciąży mają prawo do zasiłku chorobowego przez okres do 270 dni.).Prawo do zasiłku chorobowego nie przysługuje za okres pierwszych 5 dni niezdolności do pracy, jeżeli w zaświadczeniu o czasowej niezdolności do pracy zamieszczony jest kod literowy „C” lub, jeżeli w odpowiednim postępowaniu

Blanka Kaczorowska

co najmniej do kwietnia 1972 r. Za ten czas otrzymywała wynagrodzenie pieniężne. W latach 1976–1977 „była w zainteresowaniu” Departamentu II, a następnie Departamentu I MSW (wywiad)." Waldemar Grabowski: "Kalkstein i Kaczorowska w świetle akt UB". Biuletyn IPN 8-9 (43/44)/2004 s.98 wersja

Dzieci w islamie

. On stwarza to, co chce. On daje córki komu chce, i On daje synów komu chce. (42:49) Dzieci rozwiedzionych kobiet mają prawo do alimentów od ojca: Matki pragnące w pełni wykarmić swoje dzieci będą je karmiły przez całe dwa lata. A na ojcu dziecka ciąży obowiązek zaopatrzenia ich w żywność i odzież, zgodnie

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.