wynagrodzenie nauczycieli

Sedlak&Sedlak

Wynagrodzenia: ile zarabiają nauczyciele?

Wynagrodzenia: ile zarabiają nauczyciele?

Mimo wrześniowych podwyżek, nauczyciele wciąż narzekają na zarobki. Ile faktycznie zarabiają pedagodzy?

Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli wzrośnie od 133 do 182 zł

Od 133 do 182 zł brutto w zależności od stopnia awansu zawodowego i kwalifikacji ma wzrosnąć od 1 września wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli - takie kwoty zaproponowało MEN w projekcie nowelizacji rozporządzenia o minimalnych kwotach wynagrodzenia nauczycieli.

Minister edukacji: większe wynagrodzenia dla lepszych nauczycieli

Lepsi nauczyciele powinni zarabiać więcej - stwierdziła minister edukacji Katarzyna Hall podczas telewizyjnej dyskusji na temat czasu pracy nauczycieli, systemu ich wynagradzania i ewentualnych przyszłych zmian w Karcie Nauczyciela.

Ile zarabiają nauczyciele?

Jak dowodzą dane Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, płace nauczycieli wzrastają z roku na rok. Podczas gdy w roku 2006 mediana ich wynagrodzeń wyniosła 1 795 PLN, w 2008 roku mogli liczyć na 2 300 PLN. Ich zarobki wzrosły zatem w tym okresie o 28%. Jednak porównując dane dla pierwszego półrocza

Czy za pracę przy maturze nauczycielom należą się ekstra pieniądze

Wynagrodzenia za pracę przy maturach to kość niezgody pomiędzy resortem edukacji a reprezentującymi nauczycieli związkami zawodowymi. Związkowcy: nowa matura jest ogólnopolskim egzaminem zewnętrznym, za który odpowiada Centralna Komisja Egzaminacyjna i komisje okręgowe, a nie szkoły. - Nowa matura

Budżetówka 2004: Nauczyciele

Zasadniczo, czyli ile? Fundamentem pensji nauczyciela jest tzw. wynagrodzenie zasadnicze. Zależy ono przede wszystkim od tzw. stopnia awansu zawodowego (są cztery stopnie: nauczyciel stażysta, kontraktowy, mianowany, dyplomowany), a także od kwalifikacji (również cztery grupy kwalifikacji w każdym

Emeryci i fachowcy zastępują nauczycieli

Emeryci i fachowcy zastępują nauczycieli

Bogusław Januś uczył przedmiotów elektronicznych w Zespole Szkół Łączności w Krakowie. Dwa lata temu złożył wymówienie. Mieszkanie, żona, dziecko i studia podyplomowe - tego wszystkiego nie dało się utrzymać za 900 zł, które dostawał do ręki jako nauczyciel stażysta. Teraz pracuje w prywatnej

Nauczyciel śpi spokojnie

pedagogów (52 proc.) osiągnęła najwyższy stopień awansu zawodowego, czyli została nauczycielem dyplomowanym. Blisko jedna trzecia (27 proc.) to nauczyciele mianowani, 17 proc. kontraktowi, a jedynie 5 proc. stażyści. To istotna statystyka, ponieważ przekłada się na wysokość wynagrodzeń uzależnionych od

Asystenci pomagają w szkole

Asystenci pomagają w szkole

te mają za zadanie wspierać nauczyciela w prowadzeniu zajęć. Konkretny zakres zadań wyznacza dyrektor szkoły. - Asystenta nauczyciela zatrudnia się na zasadach określonych w Kodeksie pracy, z tym że wynagrodzenie ustala się nie wyższe niż przewidziane dla nauczyciela dyplomowanego. Do asystenta

Co mogą stracić nauczyciele?

Co mogą stracić nauczyciele?

mógłby być podzielony na części, ale przerwa pomiędzy nimi powinna wynosić co najmniej 3 lata. Dodatki do pensji Dodatków, z których obecnie mogą korzystać nauczyciele, jest kilkanaście, w tym m.in.: dodatek za trudne oraz uciążliwe warunki pracy (20 proc. wynagrodzenia zasadniczego), dodatek

Przywileje budżetówki

Przywileje budżetówki

system awansu, od którego zależy wysokość wynagrodzenia (według danych NIK aż 80 proc. nauczycieli ma najwyższe: trzeci lub czwarty stopień awansu zawodowego). Sposób rozliczania czasu pracy. Nauczyciel musi pracować 40 godzin tygodniowo, ale monitorowany jest jedynie czas, który spędza przy tablicy, a

USA: Pierwszy strajk nauczycieli od ćwierć wieku

wynagrodzenia, jedną z najważniejszych jest nowy system ewaluacji pracy belfrów. Miałby się opierać na ocenie wyników pracy ich podopiecznych. Nauczyciele nie chcą jednak jego implementacji, bo jak przekonują, nie uwzględnia on wielu czynników zewnętrznych wpływających na wyniki nauki. - System miał pomagać

Nauczycielu, co robić, gdy chcą cię zwolnić?

Nauczycielu, co robić, gdy chcą cię zwolnić?

! Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania wypłaca się odprawę w wysokości 6-miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.Co oprócz zwolnienia?Wymówienie to nie jedyne wyjście. W zamian można zaproponować:urlop zdrowotnyPrzysługuje po przepracowaniu przynajmniej siedmiu lat (w pełnym wymiarze i na czas

Dodatkowe godziny pracy dla nauczycieli

Dodatkowe godziny pracy dla nauczycieli

Od września nauczycielom szkół podstawowych i gimnazjów dochodzą dwie dodatkowe godziny pracy w tygodniu. Nie będą za nie otrzymywali wynagrodzenia. Wynika to z nowej Kary Nauczyciela, która weszła w życie we wrześniu 2009 r. Może to spowodować redukcję etatów w szkolnych świetlicach, ponieważ

Idą zmiany. Koniec z przywilejami i urlopami nauczycieli?

Idą zmiany. Koniec z przywilejami i urlopami nauczycieli?

danych NIK aż 80 proc. nauczycieli ma trzeci lub czwarty stopień awansu zawodowego. Przekłada się to głównie na wysokość ich wynagrodzeń, która jest uzależniona od siatki zaszeregowania, a nie efektów czy jakości pracy.Samorządy, które wypłacają szkolne pensje, narzekają również na sposób rozliczania się

To już ostatnie podwyżki dla nauczycieli

To już ostatnie podwyżki dla nauczycieli

zarobkach. Jak to możliwe? Otóż nie każdy nauczyciel otrzymał podwyżkę w takiej samej wysokości - 50 proc. to po prostu średnia. Realny wzrost wynagrodzeń zależy głównie od stopnia awansu zawodowego nauczyciela. Najwięcej zyskali stażyści - rządowi chodziło o to, żeby zatamować odpływ młodych ludzi z zawodu

"Barometr zawodów" wskazuje szanse na rynku pracy

"Barometr zawodów" wskazuje szanse na rynku pracy

. Poszukiwani będą także szefowie kuchni - wyspecjalizowani i doświadczeni kucharze, którzy są w stanie samodzielnie prowadzić placówki gastronomiczne. W tym roku jako deficytowy zawód w wielu powiatach wskazano również pielęgniarki. Z powodu niskich wynagrodzeń zmniejsza się liczba chętnych do nauki tego

Podwyżek dla nauczycieli ciąg dalszy

Podwyżek dla nauczycieli ciąg dalszy

Warto przypomnieć, że do 30 września bieżącego roku nauczyciele otrzymają obiecaną siedmioprocentową podwyżkę płacy zasadniczej. Oznacza to, że wynagrodzenie ogólne, w zależności od stopnia zawodowego, będzie się kształtowało na poziomie od 2447 do 4502 zł brutto.Pierwsza tura rozmów ze

ZNP apeluje do polityków o zawarcie porozumienia ws. Karty Nauczyciela

ZNP apeluje do polityków o zawarcie porozumienia ws. Karty Nauczyciela

- maksymalnego wymiaru pensum dydaktycznego nauczycieli zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach, trzecia - gwarantowanej minimalnej wysokości wynagrodzenia nauczycieli, składającego się z określanego corocznie przez ministra właściwego ds. oświaty wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków, określanych na

Ile pracy w pracy polskiego nauczyciela?

Ile pracy w pracy polskiego nauczyciela?

przerwa tego rodzaju należy mu się nie wcześniej niż po upływie roku od dnia zakończenia poprzedniej. Podczas urlopu nauczyciel zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego oraz innych świadczeń pracowniczych. Jak czas pracy polskich nauczycieli wygląda na tle innych państw? Ilu

Kto dostanie trzynastkę

Kto dostanie trzynastkę

liczyć na trzynastą pensję, trzeba było w danym urzędzie przepracować minimum pół roku. Według projektu nowelizacji ustawy o trzynastkach nauczyciele i urzędnicy, którzy pracowali krócej niż sześć miesięcy, również będą mieć prawo do dodatkowego wynagrodzenia. Warunek - w trakcie dotychczasowej pracy

Nauczycielu: co możesz zrobić, jeśli zwolnią cię ze szkoły

Nauczycielu: co możesz zrobić, jeśli zwolnią cię ze szkoły

Co ma zrobić nauczyciel, który został bez pracy? Powinien zarejestrować się w urzędzie pracy jako bezrobotny. Pozwoli mu to uzyskać zasiłek i skorzystać z form aktywizacji oferowanych przez urząd. W jakim czasie po ustaniu zatrudnienia należy się zarejestrować? Nie ma ustawowego terminu na

PIP: W 2015 r. inspektorzy sprawdzą 88 tys. podmiotów

PIP: W 2015 r. inspektorzy sprawdzą 88 tys. podmiotów

tys. podmiotów: pracodawców, przedsiębiorców, pracowników i innych osób świadczących pracę, rolników indywidualnych, dyrektorów szkół, nauczycieli "skieruje zaproszenia do udziału w przedsięwzięciach o charakterze prewencyjno-promocyjnym". Inspekcja wskazała, że z uwagi na coraz

Ile zarabiają nauczyciele?

, że pracuje 53 godziny tygodniowo. Nie brak tam wpisów w podobnym tonie. Nauczyciele narzekają, że podawane przez MEN dane dotyczące średnich wynagrodzeń są absurdalne. - Mam 49 lat i 1800 zł "na rękę". Pracuję w niezłej szkole. Mam sukcesy zawodowe (...) - pisze na innym forum użytkownik

Emeryt poszukiwany

. Chodzi o osoby będące na wcześniejszej emeryturze. Limity obowiązują też osoby na emeryturze pomostowej czy nauczycieli na świadczeniach kompensacyjnych Wysokość emerytury takiej osoby ulega zmniejszeniu, jeżeli dochód pracownika przekroczy 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Od 1 września 2014 r. ta

Przywileje wybranych grup zawodowych w Polsce

W przeważającej części przywileje zawodowe dotyczą profesji sfery budżetowej. Wymienić tu można nauczycieli, służby mundurowe czy pracowników sądownictwa. Poza sektorem publicznym ustawodawca objął swego rodzaju przywilejami w szczególności rolników. Młodzi emeryci Podstawowym rodzajem przywilejów

Skandal podatkowy w Wielkiej Brytanii? Nauczyciele nie płacą podatków

ministrowie nie zrobili nic, gdy chodzi o pracowników sektora publicznego.Izba Skarbowa Jej Królewskiej Mości ma ostatnio ręce pełne roboty. Oprócz nauczycieli i celebrytów przyglądała się ostatnio także bankom. Na jaw wyszło, że bank JP Morgan wypłacał pracownikom część wynagrodzeń w raju podatkowym na

Karta Nauczyciela nie zostanie zlikwidowana

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń - ile zarabiają Polacy?"Ustawa regulująca pracę nauczycieli zawsze będzie, MEN nie chce likwidować Karty Nauczyciela. Ale po wielu latach funkcjonowania Karty i wielu regulacjach Karta w wielu miejscach »zgrzyta«" - mówiła m.in. Martynowicz do

Nauczyciel funkcjonariuszem publicznym - dwie strony medalu

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2009 - ile zarabiają Polacy?W październiku w Wielkiej Brytanii wchodzi w życie nowy kodeks wzmacniający rolę nauczycieli, nakładając na pedagogów obowiązki i prawa funkcjonariuszy zaufania publicznego. Rozwiązania przygotowane przez Krajową Radę Nauczycielską mają

Od stażysty do nauczyciela dyplomowanego

: nauczyciel kontraktowyŚrednie wynagrodzenie na tym stanowisku wynosi 2716 zł brutto, umowa o pracę jest już na czas nieokreślony. Kontraktowi stanowią liczniejszą grupę zawodową niż stażyści - jest ich nieco ponad 114 tysięcy. Po dwóch latach pracy na tym stanowisku mogą rozpocząć kolejny staż trwający 2

Ile zarabiają w szkole a ile na korepetycjach?

oszczędności obciąć nauczycielom kilka przywilejów, np. urlop na poratowanie zdrowia (po 7 latach pracy można wziąć w sumie 3 lata płatnego wolnego, wystarczy zmęczenie pracą).Średnie wynagrodzenie nauczycieli, również obliczone przez MEN po podwyżkach, wyniesie brutto: stażysty - 2 717, 59 zł, kontraktowego

Ranking najgorzej opłacanych stanowisk w 2009 roku

pozostawiają nadal wiele do życzenia (1 788 PLN). Listę najmniej dochodowych stanowisk zamykają ex aequo: sekretarki medyczne, recepcjoniści i nauczyciele wychowania przedszkolnego. Otrzymywali oni wynagrodzenia rzędu 1 800 PLN brutto.Jak kształtują się zarobki Polaków w 2010 roku? Na jakich stanowiskach

Dyrektorzy szkół mają więcej obowiązków

podstawowych są niższe niż w szkołach średnich. W ośmiu krajach, w tym w Polsce, nie występują żadne różnice w zarobkach pomiędzy rodzajami szkół.Bardzo różna jest też w Unii wysokość wynagrodzenia dyrektorów. Najwyższe są w Wielkiej Brytanii i Słowenii - minimalne wynagrodzenie nauczycieli jest dwukrotnie

Wynagrodzenia w nauce i szkolnictwie w 2008 roku

PLN. Jednocześnie 10% zatrudnionych w dziale nauki i szkolnictwa zarabia mniej niż 1 400 PLN. Nauczyciel w państwowej szkole, w pierwszym roku pracy, zarabia 950 PLN. Natomiast nauczyciel sprawujący opiekę merytoryczną nad praktykantem otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie według stawki 1,30 PLN za

Podyplomowe w liczbach

dyplom MBA (9,5 tys. zł).Studia podyplomowe w branży IT opłacają się tylko programistom i konsultantom ds. IT. Jak wyliczył portal wynagrodzenia.pl, różnica w zarobkach po podniesieniu kwalifikacji przez programistę wynosi 1 tys. zł, w wypadku konsultanta ds. IT aż 2 tys. zł. Wynagrodzenia na innych

Rozpoczął się strajk generalny przeciwko oszczędnościom

Jak podaje niemiecka agencja prasowa - DPA - Do strajku wezwały dwa największe związki zawodowe - sektora państwowego ADEDY i sektora prywatnego GSEE. Pracę przerwali pracownicy ministerstw i nauczyciele. Przestały kursować promy, metro, autobusy oraz tramwaje i taksówki. Spodziewane są znaczne

Warszawiak zarabia 6 tys. zł. I dostaje podwyżkę [RAPORT]

. Przeciętne wynagrodzenie w kraju wynosi 3,7 tys. zł brutto, czyli o 2,3 tys. mniej niż w Warszawie. Różnice na korzyść mieszkańców stolicy widać też, gdy przeanalizujemy zarobki w poszczególnych branżach. Najlepiej płaci sektor IT: w Warszawie przeciętnie 8 tys. zł miesięcznie, w całej Polsce o 2 tys. mniej

Do sądu na własne ryzyko - rozmowa ze związkowcem

Magdalena Kula: Czy nauczyciele mają prawo do dodatkowego wynagrodzenia za pracę przy maturze? Bogusław Soczyński, radca prawny sekcji krajowej oświaty i wychowania NSZZ "Solidarność": Moim zdaniem tak. Nauczyciele narzekali, że podczas matur pracowali nawet 12-15 godzin dziennie. A skoro

Zwolnić złego nauczyciela

Wszystko przez uproszczoną drogę awansu, z której skorzystać może każdy, bez względu na faktyczne osiągnięcia. Komu taki awans szkodzi? Paradoksalnie samym nauczycielom. Sformalizowane zasady, według których jest przyznawany, pozbawiają go elementu motywacyjnego. Wystarczy odbyć staż, w trakcie

Stówa ekstra dla młodych pedagogów w Poznaniu

uczyć w szkole, bo szukałem ciekawej pracy, którą mógłbym łączyć z ciągnięciem drugiego kierunku studiów. Pieniądze na pewno nie były główną motywacją. Informacje z Poznania. Polecamy: Dlaczego kobiety idą do wojska?Przez rok wynagrodzenie podstawowe nauczyciela stażysty, takiego jak Morawski (magistra

Nauczyciele boją się o zarobki

W poniedziałek ZNP ogłosił pogotowie protestacyjne. Na budynkach niektórych olsztyńskich szkół przed południem pojawiły się flagi. - W projekcie budżetu zatwierdzonym przez ministra finansów zmniejszona została tzw. kwota bazowa, na podstawie której wyliczane są wynagrodzenie dla nauczycieli, ten

Na Warmii i Mazurach chcą pracować w straży granicznej

czerwcu bez pracy było tam ponad 20 proc. mieszkańców. Średnie wynagrodzenie miesięczne brutto wynosi 3,5 tys. zł., to także jeden z najniższych wskaźników w kraju. Bardzo trudna jest też sytuacja młodych. Jak wynika z danych agencji pośrednictwa pracy Grafton Recruitment lokalny rynek pracy nasycony jest

Hierarchia źródeł prawa pracy

aktami wyższego rzędu. W polskim systemie prawnym istnieje następująca hierarchia źródeł prawa pracy:Konstytucja RP. Ustawy (Kodeks pracy, Karta Nauczyciela). Akty wykonawcze do ustaw (rozporządzenia Rady Ministrów i poszczególnych ministrów). Układy zbiorowe pracy. Regulaminy i statuty określające prawa

Jak długo Polak pracuje na swoje święta?

spółki giełdowej (6 godzin i 24 minuty), który zarabiając średnio prawie 32 tysiące złotych netto, plasuje się na drugim miejscu. Przeciętny sędzia dostaje wynagrodzenie w wysokości 6336 złotych i w rankingu jest na trzecim miejscu. Aby zarobić na święta potrzebuje już znacznie więcej czasu niż liderzy

Wszędzie dobrze, ale w budżetówce najlepiej

awansu zawodowego (są cztery: nauczyciel stażysta, kontraktowy, mianowany i dyplomowany).To do tak wyliczanej pensji podstawowej trzeba doliczyć kilkanaście dodatków, które mogą stanowić nawet jedną trzecią całego wynagrodzenia. Niektóre z nich są wyliczane procentowo od pensji zasadniczej - jej podwyżka

Ile zarobią nauczyciele?

, wzrost: 54-87 zł(dyplomowany - było: od 1287 do 2090, będzie: od 1351 do 2195, wzrost: 64-105 zł* Ci nauczyciele w praktyce dostają 936 zł, czyli minimalne wynagrodzenie w kraju, różnicę dopłacają samorządy. Ich pensja po ministerialnej podwyżce nie drgnie. Na zmianie płac skorzystają w tym wypadku tylko

Mniejsze pensje wakacyjne dla wykładowców

, żeby zmniejszać wykładowcom pensje. Mamy rozliczenia roczne i z góry płacimy pensję wykładowcom, także w wakacje. Również na Uniwersytecie Warszawskim wynagrodzenie nauczycieli akademickich w czasie wakacji pozostaje bez zmian. A jak nowe zwyczaje w Olsztynie ocenia Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa

Nauczyciele

Zasadniczo... Fundamentem nauczycielskiej pensji jest tzw. wynagrodzenie zasadnicze. Zależy ono od stopnia awansu (czy jesteś nauczycielem stażystą, kontraktowym, mianowanym czy dyplomowanym) i od twoich kwalifikacji (są cztery grupy kwalifikacji w każdym stopniu awansu zawodowego). W tym roku

Szkoły mają problem, brakuje anglistów

świecie niezbędna - opowiada Zbigniew Kościk, dyrektor III LO w Zielonej Górze. Choć prawo nie zabrania dyrektorom płacić więcej nauczycielom wybranych przedmiotów (ustawa określa jedynie minimalne wynagrodzenie na poszczególnych stopniach awansu zawodowego), to taki ruch mógłby okazać się bardzo

Podwyżki nauczycieli na kredyt

Minister edukacji Roman Giertych rozporządzenie wprowadzające podwyżkę nauczycielskich płac podpisał pod koniec marca. Zakłada ono, że nauczyciele w maju muszą dostać pieniądze z wyrównaniem za pierwsze cztery miesiące 2007 roku. Podwyżka wyniesie od 73 zł dla stażystów do 165 zł dla nauczycieli

Windykator to nie osiłek?

prowadzenia rozmowy czy asertywność przydają mi się w życiu codziennym i na pewno będą pomocne w dalszej karierze - mówi. Jej praca polega głównie na tym, by przekonać klientów firmy, czyli dłużników, do dobrowolnego uregulowania zaległości. Obok niej pracują historycy, kulturoznawcy czy nauczyciele. - Żaden

Premier i ministrowie ujawnili swoje zarobki

, szef MSWiA Grzegorz Schetyna otrzymał ok. 31 tys. zł za wynajem lokalu. Również minister sportu Mirosław Drzewiecki zarobił w ten sposób ok. 11 tys. zł. Minister nauki Barbara Kudrycka otrzymuje 50 proc. wynagrodzenia z tytułu pracy nauczyciela akademickiego i osiągnęła z tego tytułu 44 tys. zł

Angliści powinni zarabiać więcej

W ubiegłym roku absolwentka naszego kolegium otrzymała pracę w niemieckiej szkole jeszcze zanim zrobiła dyplom. Będąc na trzecim roku znalazła ogłoszenie, wysłała swoje CV, przeszła pozytywnie rozmowę kwalifikacyjną i od września uczy angielskiego w Berlinie. Nauczyciel stażysta po Nauczycielskim

Praktyki zawodowe dla uczniów a pracodawca

odbycie praktycznej nauki zawodu, środki te są przeznaczone na: refundowanie pracodawcom wynagrodzenia instruktorów praktycznej nauki zawodu, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 1, prowadzących zajęcia praktyczne z uczniami - do wysokości minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela

Okiem pracodawcy: Provident Polska

kariery ale również uczestniczenia w interesujących projektach i inicjatywach. To także szansa na pracę na innych rynkach lub ścisła z nimi współpraca. Dobre warunki pracy, interpretowane w sposób szeroki, to zarówno konkurencyjne wynagrodzenie i świadczenia dodatkowe, narzędzia pracy, wyposażenia biura

Nauczyciel

;krajach zachodnich. Wiąże się to głównie z poziomem wynagrodzeń osiąganych przez nauczycieli, ale nie tylko. Kwalifikacje zawodowe znaczą tu także sporo. Mimo to są już w Polsce szkoły elitarne, gdzie nauczyciel posiada wysoką pozycję społeczną, jest szanowany i nieźle wynagradzany.Jak

Więcej wolnego już nie będzie

Weź udział w Internetowym Badaniu Wynagrodzeń 2008Zdaniem posłanki Lewicy Izabeli Jarugi-Nowackiej wolne 6 stycznia faworyzowałoby katolików. Dlatego nowy projekt zakładał, że odpoczynek ma być świecki, dla wszystkich - nawet dla niewierzących. Posłowie Lewicy napisali w uzasadnieniu swego projektu

Ile można zarobić w zawodach po kierunkach zamawianych?

kierunek, zechce zapewne podjąć pracę jako nauczyciel. MatematykaMogłoby się wydawać, iż matematyka wyższa jest na tyle abstrakcyjną i teoretyczną wiedzą, że po jej ukończeniu pozostaje tylko praca nauczyciela lub kontynuacja kariery naukowej. Nic bardziej mylnego. Matematycy znajdują pracę w

Technik farmaceutyczny - zawód do likwidacji

nawet 8 tys. zł netto. - Oczywiście nieco inaczej jest w ośrodkach akademickich, w których "podaż" magistrów jest duża. Tam można zaproponować niższe wynagrodzenie - dodaje Żyro. - Ale punkty apteczne w większości przypadków prowadzą technicy. Zadzwoniłam do apteki na warszawskim Wilanowie

Zawody w krzywym zwierciadle

zostały nam bezkrytycznie wtłoczone. To dzięki nim doskonale wiemy, jakie cechy przypisać m.in. policjantom, lekarzom, strażakom czy nauczycielom, chociaż osobiście nie znamy nikogo, kto para się takim zajęciem. I jak bardzo byśmy się nie starali, we wszystkich dziedzinach życia, zanim do głosu dojdzie

Po 200 złotych na belfra

nauczycieli według własnego uznania. Jak? MEN określa pensję zasadniczą nauczyciela - czyli ok. 65 proc. całego wynagrodzenia - a reszta to dodatki, których wysokość ustalają gminy. Ale Hall wycofała się z tego. - Nie zgodziłyby się związki zawodowe, które wolą walczyć z MEN niż z każdym samorządem osobno

Sprzątaczka lepsza od... ministra

zawody inteligenckie, wymagające długotrwałej edukacji wyraźnie tracą. - Jeszcze czternaście lat temu pierwsze miejsca wśród najbardziej poważanych profesji zajmowali kolejno profesor uniwersytetu, lekarz, nauczyciel i sędzia. Na wysokich pozycjach lokowali się inżynier, dyrektor fabryki, oficer zawodowy

Rynek pracy

Rodzaj rynku, na którym przedmiotem wymiany pomiędzy kupującym a sprzedającym jest praca. W przypadku rynku pracy kupującym jest oferujący zatrudnienie pracodawca, a sprzedającym - pracownik otrzymujący za swoją pracę określone wynagrodzenie. Rynek pracy kształtowany jest poprzez podaż pracy oraz

Nauczyciele zarabiają tyle co informatycy?

na dwie równe części - połowa przebadanych osób otrzymuje wynagrodzenia wyższe niż mediana, a połowa - niższe - wyjaśnia Jakubiec i podaje konkretny przykład: - Dwie trzecie osób w Polsce zarabia poniżej średniej miesięcznej płacy podawanej przez GUS. Czy tak jest w przypadku nauczycieli? Na Polskiej

1,2 miliona Polaków pracuje na dwa etaty

Liczba osób pracujących na więcej niż jeden etat systematycznie wzrasta od 2006 roku - wynika z raportu przytoczonego przez serwis gazetaprawna.pl. Sytuacja ta jest rezultatem niskich wynagrodzeń, szczególnie w sektorze publicznym, oraz drożejących kredytów hipotecznych. Najczęściej dodatkową pracę

Cała prawda o zarobkach wykładowcy

Wynagrodzenia profesorów uczelni publicznych reguluje ustawa o szkolnictwie wyższym. Według niej, profesorowie zarobią minimum 7 200 zł brutto; docenci, adiunkci i starsi wykładowcy ok. 4 700 zł, a asystenci i wykładowcy ok. 2 450 zł. Do tego mogą liczyć na maksymalnie 20 proc. wynagrodzenia

Wszyscy "etatowcy" dostaną podwyżki w 2008 roku

Jak wynika z analizy przeprowadzonej przez "Gazetę Prawną" 11,8 mln pracowników najemnych od przyszłego roku może liczyć na wyższe wynagrodzenie. Stanie się tak dzięki redukcji składki rentowej, która po raz drugi zostanie obniżona w styczniu o kolejne 2 pkt proc. (zmaleje z 3,5 proc. do

Feminizacja zawodów - proces nie zawsze korzystny dla kobiet?

przeciwnej z powodu obniżenia zarobków czy zwiększenia ilości obowiązków w ramach tego samego wynagrodzenia. Wzrost ilości zatrudnionych w danym zawodzie kobiet jest więc zarówno przyczyną jak i skutkiem obniżenia jego prestiżu. Stereotypowe postrzeganie mężczyzn przez pracodawców i społeczeństwo jako tych

Kobiety na starość będą biedniejsze

piątą mniej od mężczyzn. Tylko co to znaczy dla Kowalskiej? Ona chciałaby znać różnicę w swoim wynagrodzeniu, nie interesuje jej skala zjawiska.- To sedno problemu, przeciętna kobieta nie jest w stanie powiedzieć, czy zarabia dużo, czy mało, bo nie ma do czego się porównać. Przecież nie podejdzie do

Górnicy nie mają się z czego uczyć

Kalkulator wynagrodzeń - sprawdź wysokość swoich zarobków Problem dotyczy w tej chwili 6 tys. młodych ludzi - tylu uczy się w reaktywowanych kilka lat temu szkołach górniczych. Kopalnie wypłacają najlepszym uczniom stypendia i nagrody, a absolwentom gwarantują zatrudnienie. Z jednym tylko mają

Nauczyciel/ka

Trójmiasto45-letnia polonistka (klasy 4-6) z 21-letnim stażem zarabia ok. 2300 zł, na co składa się pensja zasadnicza nauczyciela dyplomowanego oraz dodatki (motywacyjny, za staż, za wychowawstwo). Ostatnią podwyżkę dostała na początku roku (200 zł brutto). Nie dorabia, nie szuka innej pracy bo

Czy naprawdę lubisz to, co robisz?

. Psychologia jest nauką doświadczalną, zmuszającą do ciągłego myślenia, zadawania pytań i szukania na nie odpowiedzi w badaniach. Ciężko mówić tutaj o rutynie. Czyli docenia pan głównie możliwość rozwoju i atmosferę. Tymczasem z badań wynika, że dla większości Polaków liczy się wynagrodzenie i poczucie

Wynagrodzenia w zależności od wykształcenia

Internetowe Badanie Wynagrodzeń 2008 - wypełnij nową ankietęInternetowe Badanie Wynagrodzeń (IBW) to największe w Polsce pozarządowe badanie płac. Uczestniczyła w nim rekordowa liczba 80008 osób. W obliczeniach uwzględniliśmy dane 72111 osób. Niniejszy artykuł jest podsumowaniem najważniejszych

W 2011 nie licz na etat w budżetówce

urlopu macierzyńskiego, czy mężczyzn korzystających z urlopu ojcowskiego.Kto dostanie podwyżkę?Jedną z nielicznych grup, która wyjdzie obronną ręką z oszczędnościowych planów rządu, są nauczyciele. We wrześniu ich pensje wzrosły o 7 proc. Wysokość minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w

Polak potrafi - tyle że dosyć przeciętnie

kompetencjami a wynagrodzeniem. Polacy w zestawieniu wypadają przeciętnie. Wyniki zbliżone do średniej w OECD osiągnęli wyłącznie pracownicy sektora usług. Najlepiej wypadli ci, których praca wiąże się m.in. z usługami z zakresu informatyki, finansów, ubezpieczeń, komunikacji, reklamy, marketingu, obsługi rynku

Ile zarabiają księża? Zarobki, emerytury i podatki duchownych

średnio 600-800 euro. Dla księży pracujących dodatkowo w charakterze kapelanów szpitalnych przeznacza się dodatek do pensji w wysokości ok. 140 euro, kanonicy otrzymują dodatkowe wynagrodzenie nieprzekraczające 300 euro.Kapłani pracujący jako nauczyciele czy pielęgniarze, którzy są zatrudnieni na umowę o

Stracić pracę i nie zwariować

. Dyrektorka szkoły poproszona o wyjaśnienie swojej decyzji odpowiedziała: "Możemy spotkać się w sądzie."Przez sześć miesięcy Anna przebywała w stanie nieczynnym. Zgodnie z kartą nauczyciela w tym czasie pobierała wynagrodzenie ze szkoły i czekała cierpliwie na pismo z Zespołu Obsługi Placówek

Polak marzy o urzędzie

proc., czyli o 24,7 tys. osób. Redukcja etatów dotknęła przede wszystkim nauczycieli (aż o 8,5 tys.), ale też pracowników ubezpieczeń społecznych (o prawie 1,6 tys.).Jak wynika z danych GUS, na koniec III kwartału 2011 r. w sektorze prywatnym pracowało ponad 5,3 mln osób, a w państwowym - niecałe 3,2

Pierwsi w państwie

(obliczony wg zasady wyjaśnionej powyżej: 1603 zł 56 gr razy 3). W sumie daje to 16035 zł 60 gr. I jeszcze 20 procent Czyli dodatek stażowy. W przypadku obecnego prezydenta będzie to maksymalna stawka - 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego (zasady naliczania dodatku stażowego są identyczne jak u nauczycieli

Będzie strajk szkolnych sprzątaczek?

Wejdź i wypełnij - Internetowe Badanie Wynagrodzeń 2008Z początkiem września do skrzynek elektronicznych w sekretariatach poznańskich szkół trafił e-mail. "Drogie koleżanki i koledzy pracownicy administracji i obsługi. PYTAMY!!! Czy ta śmiesznie niska podwyżka nas zadowala?! Proponujemy bojkot

Jest praca - kujawsko-pomorskie

. Urzędy pracy w regionie poszukują handlowców, informatyków, nauczycieli języków obcych, opiekunek do dzieci i osób starszych, spawaczy, stolarzy i techników elektronicznych i oczywiście budowlańców.InformacjeBezrobocie w styczniu 2007 r. wynosiło 19,6 proc. (o 3,2 proc. mniej niż rok temu).Przeciętne

Jest praca - małopolskie

, specjaliści ds. handlu i marketingu, a także pielęgniarki i nauczyciele języków obcych. Brakuje ludzi w gastronomii i budownictwie oraz pracowników biurowych, administracyjni.W Niepołomicach trwa budowa fabryki ciężarówek MAN-a Obok zakładu, w którym pracę ma znaleźć 650-1000 pracowników (rekrutacje i

Bieda dotknęła amerykańskich prezesów

Skończyły się złote czasy dla prezesów (CEO - Chief Executive Officer) wielkich spółek w USA. Ich olbrzymie wynagrodzenia spadły w tym roku o 33 proc., do poziomu z 1996 roku, czyli średnio o 7,4 mln dol. rocznie. To jednak nie daje pełnego obrazu sytuacji, bowiem rekordzista, prezes Oracle Corp

Ile się zarabia w budżetówce?

). Przykładowe zarobki: - komendant wojewódzki: 7358 zł - starszy brygadier, 26 lat służby - dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej: 3390 - starszy kapitan, 17 lat służby - stażysta: 1542 zł - strażak, 13 lat służby Nauczyciele Jak w całej budżetówce pensje nauczycieli składają się z wynagrodzenia zasadniczego

Pani z budżetówki, pan w firmie

Jak podaje w ostatnim raporcie portal Rynekpracy.pl, aż 80 proc. pracujących w gastronomii i zakwaterowaniu to kobiety. W służbie zdrowia jeszcze więcej - 82 proc. Wśród nauczycieli kobiety to "tylko" 77 proc. (statystyki psują profesorowie mężczyźni na wyższych uczelniach). Za to na

Uratować humanistę od bezrobocia

wielkich korporacji warto rozważyć pracę jako szkoleniowiec. Firmy, a coraz częściej również instytucje państwowe, poszukują nauczycieli kompetencji "miękkich": zarządzania czasem, radzenia sobie ze stresem, negocjacji czy prezentacji. Prowadzą je zwykle absolwenci psychologii, socjologii i

Debata z minister nauki m.in. o reformach szkolnictwa wyższego

nauczyciele "z zemsty" nie byli oceniani niżej. Socjolog zaznaczył, że systemu oceniania wykładowców przez studentów nie należy "fetyszyzować". - Jest to tylko jeden z instrumentów oceniania pracy dydaktycznej pracownika - stwierdził. Kudrycka zapewniła, że jej resort będzie się starał

Przepis kształcenie zawodowe po niemiecku

otrzymują ok. 1000 euro miesięcznie wynagrodzenia stażowego.Haering nie ma gwarancji, że wykształceni przez niego ludzie będą pracować dla jego firmy. Z zeszłorocznych absolwentów odeszło aż 30 proc., m.in. żeby kontynuować naukę. Na pytanie, ilu uczniów musiałoby podjąć u niego pracę po zakończeniu

Jest praca - dolnośląskie

Wrocławiu szuka kilkudziesięciu pracowników administracji oraz instruktorów i ratowników. W urzędach pracy są jeszcze oferty dla nauczycieli, głównie języka angielskiego, operatorów maszyn, kierowców, spawaczy, przedstawicieli handlowych, sprzedawców, budowlańców i drogowców.InformacjeBezrobocie na Dolnym

Jak się pracuje w branży IT

dobre warunki zatrudnienia. Do minusów zaliczam brak ustalonego harmonogramu - tuż przed wyjściem potrafi pojawić się jakiś problem i zatrzymać nas na następne trzy godziny w pracy.Paweł Weder, z wykształcenia nauczyciel języka niemieckiego, pracuje jako kierownik projektów w firmie Ganymede, która

Magistrowie robią kursy dekarzy i fryzjerów

do kwiaciarni - przyznaje Małgorzata, która skończyła polonistykę. Wynagrodzenia robotnika i pracownika z branży usługowej przewyższają zarobki nauczyciela. W Zielonej Górze fryzjer zarabia 1,5-2 tys. zł, a dobry murarz, szpachlarz czy płytkarz do 3 tys. zł. Dla porównania: nauczyciel stażysta z

Boni: "Nie ma straconego pokolenia" - debata Polacy w Pracy 2020

nauki - podsumował. Zawodowiec Obaj eksperci wskazywali, że potrzeba zmian w szkolnictwie zawodowym jest ewidentna, zgadzając się jednocześnie, że szkoły zawodowe powinny ściślej współpracować z pracodawcami, a nauczyciele mieć odpowiednie przygotowanie. - Nauczyciele powinni znać procesy i trendy tak

Jak walczyć o najlepszych z pokolenia Web 2.0?

na drabinie wynagrodzeń. Na uwagę zasługuje także innowacyjność - znak rozpoznawczy pokolenia sieci. - Jeśli gry komputerowe nauczyły czegoś młodych ludzi, to przekonania, że każdy problem ma niemal nieskończoną liczbę rozwiązań - pisze Tapscott.Wskazówka 2: "Zrewidujcie pojęcie autorytetu

Gospodarka zwalnia, ale nie pensje

do początku 2009 roku (wtedy większe pensje dostaną nauczyciele). Rosnące wynagrodzenia to podstawowy motor napędzający naszą gospodarkę. Mamy więcej w kieszeniach, to stać nas na więcej. Ale i niebezpieczeństwo - jesteśmy bowiem bardziej skłonni akceptować podwyżki cen. Analitycy Banku Millennium

Podwyżki 2007 - Komu, kiedy, ile?

Joanna Ćwiek: Wszędzie mówi się o tym, ze pensje wzrastają. Pracownicy coraz częściej buntują się, grożą odejściem i żądają podwyżek. Czy presja podwyżkowa jest dziś faktem?Dr Michał Boni, ekspert rynku pracy: Tak. Z danych GUS wynika, że w marcu bieżącego roku wynagrodzenia w sektorze

Kto zarobi więcej w 2008 roku?

obnażenie kosztów pracy - Nadchodzą tłuste lata - podsumowuje tarocista.Kto dostanie więcej?Jeśli chodzi o sferę budżetową, w myśl nowych przepisów, w 2008 roku mają wzrosnąć pensje nauczycieli, wynagrodzenia za dyżury lekarzy, pensje służb mundurowych (policjantów, strażaków i funkcjonariuszy straży

Z(orient)owany na pracę

firmy. Również na forach portali społecznościowych trafiają się oferty Polaków, którzy potrzebują pomocników, przedstawicieli handlowych czy nauczycieli języka polskiego za wschodnią granicą. -Zatrudniam dwóch Polaków, którzy pomagają mi porozumieć się z kontrahentami - zdradza sprowadzający na nasz

Obijamy się w pracy

zajęty, a dla mnie to doskonałe ćwiczenie na poprawienie krążenia" tłumaczył pewien respondent. Pracownicy nie czują wyrzutów sumienia, że się obijają. 33 proc. tłumaczyło swoją bezczynność brakiem obowiązków zawodowych, 23 proc. zemstą za zbyt niskie wynagrodzenie, a 15 proc zwalało winę na

Czy dostałeś już podwyżkę

Szybki wzrost gospodarczy (6,1 proc. PKB w 2006 r.) powoduje, że po latach chudych Polacy wreszcie mają nadzieję na wyższe wynagrodzenia. "Solidarność" i OPZZ nawołują do walki o podwyżki w imię "sprawiedliwego dzielenia owoców wzrostu gospodarczego". Dziś strajkują lekarze w ok

Tylko Polacy dorabiają

fachowcem w swojej dziedzinie i za swoją pracę otrzymywać godziwe wynagrodzenie. - Dodatkowego zajęcia najczęściej szuka się z biedy, a nie z potrzeby rozwoju zawodowego - tłumaczy dr Anna Kwiatkiewicz z Katedry Gospodarowania Zasobami Pracy SGH. Dlatego dorabiają prawie wyłącznie mieszkańcy dawnych krajów

wynagrodzenie nauczycieli - ogłoszenia z GazetaPraca.pl

Karta Nauczyciela

Rozdział 3 Wymagania kwalifikacyjne Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli Rozdział 4 Nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy Rozdział 5 Warunki pracy i wynagrodzenie Rozdział 6 Nagrody i odznaczenia Rozdział 7 Uprawnienia socjalne i urlopy Rozdział 7a Finansowanie dokształcania i doskonalenia

TEFL

i wymagań. Szkoły publiczne mają zwykle mniejszą liczbę godzin tygodniowo (od 12 do 18) i oferują niskie wynagrodzenie, natomiast szkoły prywatne wymagają ponad 22 godzin tygodniowo, co może wiązać się z wyższymi zarobkami. Wyjątek mogą stanowić przedszkola i szkoły podstawowe, które proszą nauczycieli

Kolno (województwo warmińsko-mazurskie)

kościoła. W 1622 roku nauczyciel otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 33 grzywien. W 1935 roku do szkoły uczęszczało tu 156 dzieci; miała ona trzech nauczycieli. W 1783 roku Kolno posiadało 79 domów. W 1830 roku wieś liczyła 539 mieszkańców, w 1848 roku – 707, a w 1939 – 816. W 1827

Grzęda (województwo warmińsko-mazurskie)

się tu proces o czary przeciwko Annie Lenc. Proces prowadził kanonik kapituły warmińskiej Jan Jerzy Kunigk. W drugiej połowie XVIIIw. nauczycielem był tu Michał Marten, który równocześnie pełnił funkcję organisty. Jako łączne wynagrodzenie od proboszcza i gospodarzy otrzymywał w gotówce: 34 talary, 58 groszy

Prawa człowieka na Nauru

jednak nie było zgłoszeń nietolerancji wobec tych ludzi na rynku pracy, edukacji, dostępu do opieki zdrowotnej, czy świadczenia innych usług państwowych. Brak przepisów regulujących dostęp osób niepełnosprawnych do budynków publicznych. Uczniowie niepełnosprawni edukują się w domach nauczycieli. Nie ma agencji rządowej

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.