wykształcenie średnie

pes, PAP

Wśród młodych bezrobotnych najwięcej osób z wykształceniem średnim

Wśród młodych bezrobotnych najwięcej osób z wykształceniem średnim

- Wśród zarejestrowanych bezrobotnych do 25. roku życia w województwie mazowieckim najwięcej było osób po liceach ogólnokształcących, szkołach policealnych i średnich zawodowych - wynika z danych, przedstawionych na konferencji "Kariera i potencjał".

Polki lepiej wykształcone od Polaków

Polki należą do najlepiej wykształconych kobiet w Unii Europejskiej - niemal 40% pracujących kobiet posiada wykształcenie wyższe, a kolejne 40% wykształcenie średnie . Wciąż jednak wiele pozostawia do życzenia ich aktywność zawodowa, która z kolei należy do najniższych wśród państw członkowskich. Zmiana tego trendu oznaczałaby korzyści dla kobiet, ich partnerów i rodzin, ale również dla pracodawców.

Raport: statystyczny nauczyciel ma ok. 40 lat lat i jest kobietą

Średnia wieku polskich nauczycieli to 40,9 roku; zdecydowana większość nauczycieli - 81 proc. - to kobiety, prawie wszyscy mają wykształcenie wyższe - wynika z raportu przygotowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Raport: statystyczny nauczyciel ma 40 lat i jest kobietą

Raport: statystyczny nauczyciel ma 40 lat i jest kobietą

Porównując dane zawarte w raporcie "Nauczyciele we wrześniu 2009" z danymi z lat poprzednich wynika, że średnia wieku nauczycieli nieznacznie, ale systematycznie rośnie.Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących są młodsi od nauczycieli przedmiotów zawodowych. Obecnie średnia wieku tych

UE: więcej kobiet pracuje, ale nadal zarabiają mniej

UE: więcej kobiet pracuje, ale nadal zarabiają mniej

komisarz ds. zatrudnienia Vladimir Szpidla. W Polsce jest najwyższy odsetek kobiet z wykształceniem "przynajmniej średnim" w wieku 20-24 lat i wynosił w 2006 roku 93,8 proc. Średnia unijna dla kobiet to 80,7 proc., a dla mężczyzn 74,8 proc. Raport ujawnia też, że zatrudnienie kobiet posiadających

Bez studiów świata nie zawojujesz

Błażycy, doradcy personalnego z firmy Hays, na rynku jest coraz więcej ofert pracy dla osób o takim wykształceniu. - Jedną z najczęściej pojawiających się możliwości jest praca na linii produkcyjnej. Jednak zdarzają się także oferty dla techników czy ekonomistów ze średnim wykształceniem - mówi

1100 złotych netto - sekretarka w Częstochowie

Pracuje w częstochowskiej, ale ogólnopolskiej firmie (telefonia komórkowa) - wykształcenie: wyższe - tygodniowo pracuje: 40 godzin - staż pracy: 2 lata - znajomość języków obcych: średnia - do dyspozycji: służbowy telefon komórkowy; - możliwość awansu zawodowego - nie ma - nie ma również

KIG: szkolenia dla kobiet i pomoc w działalności gospodarczej

Nieodpłatne szkolenia i pomoc przy zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej - zakłada projekt szkoleniowo-doradczy realizowany przez Krajową Izbę Gospodarczą (KIG). Jest on skierowany do kobiet, które ukończyły 30 lat i mają co najmniej średnie wykształcenie. Rekrutacja trwa do

Statystyczny nauczyciel to 40-letnia kobieta

Statystyczny nauczyciel to 40-letnia kobieta

70. roku życia. Rekordzista ma 89 lat.658 tys. nauczycieli, czyli 97 proc. ma wykształcenie wyższe. 3840 nauczycieli ma tytuł doktora lub doktora habilitowanego; najwięcej z nich to nauczyciele: polskiego, historii, angielskiego.Nauczyciele uczący przedmiotów ogólnokształcących stanowią 79,45 proc

Małe miasto, wielka kariera?

Małe miasto, wielka kariera?

turystyki. Rzadko zdarza się, aby niewielkie miasto miało do dyspozycji wszystkie te udogodnienia. Częściej mamy do czynienia z dominacją jednego czynnika, na którym oparty jest lokalny rynek pracy. Przykładowo miasto-satelita to bardzo często spotykany w naszym kraju typ małego lub średniego miasta. Jego

860 zł netto - informatyk w Łodzi

Ma średnie wykształcenie. Pracuje od 1,5 roku na pełnym etacie, w jednej z wyższych szkół w Łodzi. Uczelnia nie zapewnia mu żadnych bonusów z tytułu wykonywanej pracy. Ma dobrze opanowany język angielski, niemiecki oraz w mniejszym stopniu japoński. Tygodniowo przepracowuje 40 godzin. Za kilka

Tylko 38 proc. kierowników w Polsce to kobiety

Tylko 38 proc. kierowników w Polsce to kobiety

Wyższym Wykształceniem i Kadr Kierowniczych. Główne cele Femanetu to wspieranie dostępu kobiet do stanowisk profesjonalnych i menedżerskich, negocjowanie równości profesjonalistów w przedsiębiorstwach, doradztwo w sprawie godzenia życia zawodowego z życiem rodzinnym. Jak podkreśliła reprezentująca

600-2.000 zł netto - telemarketer w Bydgoszczy

Pracuje na umowę o dzieło na akord. Jak ma dobry miesiąc to uzbiera nawet 2 tys. zł, jak gorszy to nie dostaje nawet 600 zł. Pozyskuje reklamodawców do książek telefonicznych. Pracuje średnio 6-7 godzin dziennie. Ma średnie wykształcenie, jest na 4 roku zaocznych studiów. Pracę znalazła z

Praca dla handlowców

Masz co najmniej średnie wykształcenie, jesteś komunikatywny, lubisz negocjować, bez problemu obsługujesz komputer i internet i - najważniejsze - szukasz pracy, to mamy dla ciebie dobrą wiadomość. 500 doradców handlowych poszukuje Krajowy Rejestr Długów. KRD, pierwsza w Polsce firma, która

2.600 zł netto - przedstawiciel handlowy w Małopolsce

komórki. Zna dwa języki obce, ma wykształcenie średnie, przerwał studia ekonomiczne na trzecim roku, przeszedł szkolenia zawodowe - techniki sprzedaży, informatyki. Na razie zamierza piąć się po szczeblac W stosunku do 2004 roku zarabia 300 zł więcej. Andrzej od 3 lat jest przedstawicielem handlowym

Czy wykształcenie wpływa na zarobki?

Czy wykształcenie wpływa na zarobki?

W 2012 roku płace absolwentów, którzy ukończyli studia z tytułem magistra inżyniera wynosiły 3 000 PLN brutto. O 500 PLN mniej otrzymywali pracownicy posiadający wykształcenie wyższe licencjackie lub inżynierskie oraz magisterskie. Osoby z wykształceniem średnim, których staż pracy w 2012 roku nie

Czy opłaca się płacić za studia?

Czy opłaca się płacić za studia?

zdobywa wyższe wykształcenie. Muszą zarabiać, aby się utrzymać. Nauka jest na drugim miejscu. Zaczynają szukać pracy po szkole średniej, zwykle na nisko płatnych posadach. Plus: nabywają "kompetencje miękkie" (np. umiejętności interpersonalne, praca w grupie), których oczekują teraz pracodawcy

Emigracja w latach 1998-2007 wpłynęła na wzrost zarobków w Polsce

Emigracja w latach 1998-2007 wpłynęła na wzrost zarobków w Polsce

tylko 6 proc. w USA.Analitycy instytutu podkreślili, że emigrujący z Polski najczęściej legitymowali się wykształceniem średnim. Stanowili oni 74 proc. emigrantów w 1998 r. oraz 76 proc. w 2007 r., a ich średni wiek w 2007 r. wynosił ok. 32 lat. Jak dowodzili, emigracja osób ze średnim i wyższym

Co ma dyplom do pensji

Co ma dyplom do pensji

Pani Paulina ma 34-lata, z wykształcenia jest psychologiem. Studia, stacjonarne z bardzo dobrymi wynikami, ukończyła na Uniwersytecie Warszawskim. Pracuje w firmie zajmującej się doradztwem zawodowym i mierzeniem kompetencji kandydatów. Wiedzę psychologiczną wykorzystuje układając testy

Właściwy klucz do kariery. Polacy się szkolą

Właściwy klucz do kariery. Polacy się szkolą

niż krajowa średnia. Wpływ wyższego wykształcenia na rozwój kariery widoczny jest też w Stanach Zjednoczonych. Potwierdzają to badacze PEW Research Center - w ankietowanej przez nich grupie Amerykanów w wieku 25-35 lat aż 86 proc. absolwentów uczelni przyznało, że ma pracę dającą możliwość dalszego

Sondaż CBOS: Narzekamy na uczelnie, ale dyplom wolimy mieć w kieszeni

Sondaż CBOS: Narzekamy na uczelnie, ale dyplom wolimy mieć w kieszeni

Polacy z wykształceniem średnim - 3 tys. zł, i zasadniczym zawodowym - 2,5 tys. zł.Wpływ na wysokość pensji Polaków ma też rodzaj ukończonej uczelni. Dane firmy Sedlak & Sedlak pokazują, że najlepiej sytuowani są absolwenci Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W grupie osób mających krótki staż pracy

GUS. Polak szuka pracy prawie 11 miesięcy

prawie rok (11,9 miesiąca). Co ciekawe, absolwenci zasadniczych szkół zawodowych znajdowali pracę szybciej niż pracownicy ze średnim wykształceniem. Ci pierwsi potrzebowali na to niespełna 10 miesięcy, drudzy ponad miesiąc dłużej. Z analizy kierunków wykształcenia bezrobotnych wynika, że najszybciej

Rośnie liczba "wykształciuchów" wśród pracujących

Rośnie liczba "wykształciuchów" wśród pracujących

wcześniej.Na początku XXI wieku absolwenci uczelni wyższych tworzyli na rynku pracy czwartą co do wielkości grupę zatrudnionych. W gronie pracujących mniej licznie reprezentowane były jedynie osoby z wykształceniem średnim ogólnokształcącym oraz policealnym. Obecnie, pod względem liczebności, pracujący z

Sprzedaż: lista zarobków

co najmniej średnie wykształcenie, 2 lata doświadczenia w aktywnym pozyskiwaniu klientów w sektorze B2B, umiejętność budowania relacji i dobrze znać angielski Zarobki (kwota brutto): od 4 tys. zł do 6,5 tys. zł Junior Key Account Manager Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należy m.in

Coraz mniej chętnych do zmiany pracy

pracy. Najbardziej skore do zmiany pracodawcy są osoby z wykształceniem średnim ogólnokształcącym oraz wyższym - mówi Jabłońska.*Raport " Skłonność Polaków do zmiany pracy w latach 2006-2011 " prezentuje statystyki dotyczące skłonności Polaków do zmiany pracy. Zawiera on informacje o odsetku

Inwestycje w polskich specjalistów

. Trend wzrostowy rozpoczął się w 2006 r., gdy inwestorzy poznali lepiej nasz kraj, w dwa lata po przystąpieniu do UE.Odwraca się tendencja na rynku pracy. Wzrasta zapotrzebowanie na dobrze wykształconą kadrę, a maleje popyt na osoby słabiej wykształcone. W Polsce inżynier zarabia średnio 5 tys. zł. W

Ile i komu płacą agencje zatrudnienia

zatrudnienia korzysta w Polsce ponad 3 tys. pracodawców. Jak wynika z danych Forum HR* średnio za godzinę pracownik tymczasowy dostawał w pierwszym kwartale ponad 13 zł brutto.Najlepiej opłacane były osoby z wyższym wykształceniem. I tak pensję wysokości ponad 28 zł brutto za godzinę oferowano analitykom

Doktor uboższy od inżyniera

publicznym. Zarabia się na ideach, a nie na ich wykonaniu. Wielkie korporacje, które mają kolosalne pieniądze, chętniej ściągną młodych zdolnych Polaków do siebie, niż zakotwiczą się na terenie Polski. Doktorzy, ale również wielu magistrów, są za dobrze wykształceni; można by powiedzieć, że nasza gospodarka

Jak więcej zarabiać

podzielić na cztery pola równej wielkości, podpisując je kolejno: wykształcenie, doświadczenie, umiejętności, ograniczenia.W polu "wykształcenie" należy wymienić nie tylko przebieg edukacji, ale również zaliczone kursy i szkolenia zakończone dyplomem lub certyfikatem. Nie muszą dotyczyć tylko

Praca ważniejsza niż życie?

Polsce 41,3 proc. kobiet i mężczyzn w tym wieku. Jest to wskaźnik niższy od średniego w krajach UE, gdzie pracuje 50,9 proc. osób w tym wieku. Dla porównania: w Szwecji to 73,9 proc. osób, w Niemczech - 64,1, a w Danii - 62 proc. Na odebranie sobie życia częściej decydują się mężczyźni. W Polsce na sześc

Jak podnosić płacę minimalną?

W sporze o wysokość płacy minimalnej jednoznaczne stanowisko zajmują związki zawodowe. W ich ocenie trzeba doprowadzić do sytuacji, gdy wyniesie ona 50 proc. średniego wynagrodzenia. Stosowne projekty wpłynęły do Sejmu, było ich kilka. W parlamencie w przeszłości projekt ustawy zgłosił SLD. Ustawa

Wynagrodzenia w sektorze publicznym w 2012 roku

wykształceniem wyższym magisterskim była o 650 PLN wyższa niż w przypadku osób ze średnim wykształceniem i wyniosła 3 200 PLN. Połowa osób z tytułem magistra zarabiało w przedziale od 2 418 PLN do 4 500 PLN. W przypadku osób z wykształceniem co najwyżej gimnazjalnym mediana wyniosła nieco ponad 2 300 PLN.Mediana

Na Warmii i Mazurach chcą pracować w straży granicznej

przyjęcie do służby mogą ubiegać się osoby z wykształceniem co najmniej średnim, niekarane, spełniające wymogi psychofizyczne. Największe szanse mają jednak absolwenci wyższych uczelni na kierunkach prawniczych i informatycznych oraz administracji i elektroniki. Przy naborze preferowani są mieszkańcy

Nie masz pracy? Przyjdź na kurs

kobiety pełnoletnie, z wykształceniem średnim lub wyższym, zarejestrowane bądź nie zarejestrowane w urzędzie pracy.Jak się zgłosić? Osoby zainteresowane udziałem w projekcie w pierwszej kolejności powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy, który można pobrać ze strony www.miejscekobiet.pl. W przypadku pytań

Polak potrafi - tyle że dosyć przeciętnie

znaleźć informacje w internecie. W Polsce badanie przeprowadził Instytut Badań Edukacyjnych (IBE).Wyniki przedstawiono na skali od 0 do 500. Średnia dla krajów OECD w zakresie rozumienia tekstu wyniosła 273 punkty - Polska z wynikiem 267 punktów znalazła się na 19. miejscu. Gorsi są tylko Włosi, Francuzi

Certyfikaty w rachunkowości

wyżej wymienione osoby.Jak zdobyć certyfikat? Certyfikat uprawniający do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydawany jest przez Ministerstwo Finansów. Może go zdobyć osoba, która spełnia przynajmniej jeden z następujących warunków:- ma trzyletnie doświadczenie w księgowości oraz wykształcenie

Płace w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym

900 PLN) i przemyśle ciężkim (3 850 PLN). Najsłabiej natomiast wynagradzano zatrudnionych w nauce i szkolnictwie (2 500 PLN) oraz sektorze publicznym (2 800 PLN).Istotny wpływ na wysokość wynagrodzeń miało zdobyte wykształcenie. Pracownik szeregowy z wykształceniem średnim otrzymywał pensję o 416 PLN

Ile sprzedawcy w opiekunie klienta

stałej bazie klientów, do których zostali przydzieleni. Nie jest to jednak stała zasada i część firm może oczekiwać od swoich pracowników wychodzenia z inicjatywą i pozyskiwania nowych kontrahentów. Żeby zostać opiekunem klienta wystarczy mieć wykształcenie średnie, chociaż ukończenie studiów będzie

Dokąd Polacy jadą za chlebem

niemal tyle samo osób z wykształceniem wyższym (13 proc.), średnim (14 proc.), jak również zasadniczym zawodowym (13 proc.). Wyjątkiem są osoby z wykształceniem podstawowym - tylko 3 na 100 po skończeniu szkoły podstawowej pracowały za granicą. Nie bez znaczenia jest motywacja finansowa. Wynagrodzenie

Ile zarabiają kierownicy?

kierowników mieściły się w przedziale 4 000 do 5 000 PLN.Na wysokość wynagrodzeń menedżerów wpływał poziom i rodzaj zdobytego przez nich wykształcenia. Najniższe zarobki (3 200 PLN brutto) otrzymywały osoby z wykształceniem zawodowym. Płace menedżerów, którzy ukończyli zawodową szkołę średnią wyniosły 3 700

Co trzeci Polak obawia się zwolnień

36 proc. zatrudnionych, obawiających się utraty pracy, to najwyższy wynik od ponad 3 lat, czyli od kiedy firma Randstad realizuje badania Monitor Rynku Pracy. Wynik ten plasuje też Polskę powyżej średniej europejskiej, która wynosi 31 proc.Bardziej od Polaków utraty pracy boją się zmagający się z

"Rzeczpospolita": dyplom daje zarobić

brutto miesięcznie zarabia średnio w Polsce osoba z wyższym wykształceniem. To o 2,2 tys. zł więcej niż ludzie mogący się pochwalić jedynie maturą. Pensje pracowników po podstawówce są jeszcze niższe. Dzieli je prawie 2,8 tys. zł od płac ludzi z dyplomem wyższej uczelni - pokazują badania "Rz"

Guwernantka lepsza od niani?

- mówi Natalia Godlewska, kierownik ds. medycznych Baby&Care.Rodzice zdają sobie sprawę, że ich wymagania przewyższają kompetencje, jakie oferuje przeciętna niania, dlatego guwernantkom są gotowi zapłacić więcej. Średnie zarobki na tym stanowisku sięgają nawet 20 złotych za godzinę, choć im dłuższa i

Zawody deregulowane: doradca będzie bez doświadczenia?

. Zajmują się, mówiąc najprościej, delegowaniem "klientów" urzędów pracy na odpowiednie szkolenia i warsztaty, "kojarzeniem" bezrobotnych z konkretnymi ofertami pracy oraz współpracą z lokalnymi pracodawcami. Ten zawód mogą wykonywać osoby ze średnim wykształceniem. Ale żeby dostać

Wielka Brytania: Na rynku pracy jest zbyt wielu absolwentów uniwersytetów

do całej Europy. - "Postrecesyjny rynek pracy jest szczególnie trudny dla młodzieży rozpoczynającej życie zawodowe"- piszą. Odsetek ludności z wyższym wykształceniem wzrósł w Wielkiej Brytanii z 17 proc. w 1992 r. do 38 proc. obecnie, ale rynek pracy nie rośnie na tyle szybko, by przyjąć

Co studiować, aby być mądrym i bogatym. Na Zachodzie znów chcą humanistów, a u nas?

nawet 55,3 tys. dol., podczas gdy średnia płaca absolwenta kierunków humanistycznych w USA wynosi (według, dla odmiany, Krajowego Stowarzyszenia College'ów i Pracodawców - NACE) 37-41 tys. dol., zależnie od studiowanego przedmiotu. Według komunikatu uczelni ma to przeczyć opinii, że kierunki

Przyjmą każdą pracę

i wykształceni nie mogą dostać pracy? - W wielu branżach rynek się już nasycił, posady są zajęte - tłumaczy Piotr Sarnecki z organizacji pracodawców PKPP Lewiatan. - Po drugie, za liczbą osób z wyższym wykształceniem nie poszła jakość wykształcenia. Trzecia przyczyna to kryzys.Dr Wiktor

Kim są z zawodu polskie gwiazdy?

-dekarz. Oznacza to, że gdyby nie skakał, zajmowałby się naprawianiem i układaniem dachów. W 2010 r. zdał maturę, zdobywając tym samym wykształcenie średnie. Obecnie Małysz wiąże jednak nadzieje z rajdami samochodowymi i jeśli odniesie w nich sukcesy, jako dziwny epizod z przeszłości będziemy pewnie

Praca administracji unijnej? Wystarczą dwa języki i zapał

Co trzeba umieć, żeby zostać urzędnikiem w Brukseli? Na pewno dobrze znać języki obce. Najlepiej dwa i to biegle. Ponadto jeden z nich musi być językiem roboczym wspólnoty - angielski, niemiecki lub francuski.Kandydaci na urzędników muszą też mieć wyższe wykształcenie. Pozostałe warunki określone w

Wynagrodzenia pracowników o różnym poziomie wykształcenia w 2008 roku

dyrektorów (3651 osób) posiadała wykształcenie wyższe, z czego 594 osób odpowiadało za zarządzanie dużym przedsiębiorstwem (powyżej 1000 pracowników). Z kolei 321 pracowników najwyższego szczebla zarządzania legitymowało się dyplomem ukończenia szkoły średniej, z czego jedynie 23 zarządzało przedsiębiorstwem

Emigracja zarobkowa: Polak najczęściej jeździ do Niemiec

wykształcenie. Doświadczenie pracy za granicą potwierdza niemal tyle samo osób z wykształceniem wyższym (13 proc.), średnim (14 proc.) i zasadniczym zawodowym (13 proc.). Wyjątkiem są osoby z wykształceniem podstawowym - tylko trzy na sto pracowały za granicą. - Niewielki odsetek pracujących za granicą wśród

Jest praca dla handlowców i księgowych

wydruk dotyczący historii współpracy. Największa liczba nowych stanowisk pracy zostanie utworzona w okolicach Warszawy, Krakowa, Poznania oraz Łodzi. Specjaliści ds. finansowo-księgowych będą musieli wykazać się minimum rocznym doświadczeniem na podobnym stanowisku, minimum średnim wykształceniem

Badanie: mężczyźni więcej pracują zawodowo, kobiety - w domu

większym stopniu zagrożone bezrobociem; nie chroni ich przed tym nawet wykształcenie - według GUS bezrobotne kobiety są lepiej wykształcone od bezrobotnych mężczyzn.Jak wynika z danych MPiPS, mężczyźni pracowali w 2009 r. średnio 41,6 godziny tygodniowo, a kobiety 37,1 godzin. Panowie zostają w pracy

Rynek pracy A i B

wykształceniem policealnym i wyższym zdobywało nowe umiejętności mając na uwadze karierę zawodową. Takie działania podejmowało tylko 12% badanych legitymujących się wykształceniem średnim i niecałe 5% osób, które zakończyły edukację na poziomie szkoły zawodowej lub gimnazjum. Co oczywiste, poziom wykształcenia

Polak na drugim etacie

Tomasz, Michał i Karolina mają odpowiednio 32, 35 i 27 lat, są dobrze wykształceni i pochodzą spoza Warszawy. Do stolicy przyjechali na studia, po nich stosunkowo łatwo poradzili sobie na rynku pracy. Tomasz jest z wykształcenia informatykiem, ale pracuje jako przedstawiciel handlowy. Sprzedaje

Co studiują młodzi? Kierunki, które w 2012 roku cieszyły się największą popularnością

Od kilku lat eksperci od rynku pracy, urzędy statystyczne i agencje rekrutacyjne podkreślają, że brakuje w Polsce absolwentów z wykształceniem technicznym i znajomością języków obcych innych niż angielski czy niemiecki, a młodzi ludzie zbyt często wybierają "modne" i bezużyteczne kierunki

Kto zarabiał najwięcej?

życia. Mężczyźni w tym wieku zarabiali średnio 2,7 tys. zł, a kobiety 2,4 tys. zł. W tej grupie wiekowej różnica w zarobkach między płciami była najmniejsza. - Chociaż młode kobiety są lepiej wykształcone od kolegów, to różnica w zarobkach może wynikać ze stereotypów lub właśnie z wyboru mniej

Zarobki w Krakowie w 2009 roku

Krakowie rosła wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia. Największe różnice pomiędzy płacami osób z wykształceniem średnim i wyższym wystąpiły na stanowiskach kierowniczych (67%). Kierownicy posiadający magistra lub inżyniera otrzymywali 6 000 PLN, menedżerowie o wykształceniu średnim zarabiali miesięcznie 3

Płace w Małopolsce

wykształceniem średnim. Najlepiej opłacani byli pracownicy z wykształceniem wyższym - 3 800 PLN. Jak pokazały wyniki Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, osoby, które nie obroniły pracy dyplomowej, otrzymywały ponad 1 000 PLN mniej.Jaki wpływ na wynagrodzenia w województwie małopolskim miał staż pracy? Najlepiej

Księgowy bez certyfikatu

specjalności. Drugi wariant to trzyletnia praktyka w księgowości i wykształcenie wyższe magisterskie oraz ukończone studia podyplomowe z rachunkowości. Trzecią opcją jest dwuletnia praktyka w księgowości, wykształcenie co najmniej średnie oraz zdany egzamin sprawdzający kwalifikacje. Jak będzie po zmianach

Niezła praca bez magistra

ponad 5 tys. zł brutto miesięcznie. - Nasze badania pokazują, że w tym sektorze poziom kierowniczy można osiągnąć nawet przy średnim wykształceniu. Na przykład regionalny kierownik sprzedaży z takim wykształceniem może liczyć na miesięczna płacę całkowitą na poziomie ponad 11 tys. zł brutto - mówi

Oburzeni do odzysku - piszą czytelnicy Gazety

. Ostatnio przełożony zaproponował jej podwyższenie kwalifikacji i rozpoczęcie szkoły policealnej. Nie wie, że koleżanka ma ukończone studia wyższe, sześć podyplomówek, kończy właśnie studia doktoranckie i ma otwarty przewód doktorski. Żeby dostać tę pracę, musiała ukryć swoje wykształcenie. Czy państwo

Bezrobotnemu do urzędu nie po drodze

Z raportu wynika, że Polacy niechętnie rejestrują się jako bezrobotni. Poza tym rzadko pobierają zasiłek, a jednak jakoś wiążą koniec z końcem. Do tego nawet osoby z wyższym wykształceniem przez wiele miesięcy nie mogą znaleźć pracy. Co jeszcze o bezrobociu w Polsce mówi to opracowanie?Statystyki

Wyższe wymagania, dłuższa rekrutacja

, ale również wydłużeniem całego procesu rekrutacyjnego. "Jeszcze rok temu średni czas szukania zatrudnienia wynosił 3 miesiące. Obecnie obserwujemy nawet podwojenie tego okresu. W przypadku specjalistycznych zawodów lub stanowisk wyższego szczebla znalezienie nowej pracy może być jeszcze dłuższe

SLD chce walczyć z bezrobociem wśród młodych

właściwie upomina się o własne pieniądze.Wiceprzewodnicząca SLD Paulina Piechna-Więckiewicz podkreśliła, że w Polsce poziom bezrobocia wśród młodych ludzi to blisko 30 proc., podczas gdy średnia unijna to 23 proc. W grupie wiekowej 18-24 lat blisko 70 proc. pracuje na tzw. umowach śmieciowych

Otwarci urbaniści i architekci i jeszcze 90 zawodów

zawodowego.Uprawnienia automatycznieSpore zmiany dotyczą też architektów i inżynierów posiadających uprawnienia budowlane. Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi (w ograniczonym zakresie) miałyby automatycznie osoby z wykształceniem średnim zawodowym legitymujące się dyplomem technika w zawodzie budowlanym, po

Ofert pracy przybywa. Gdzie i dla kogo? Raport GazetaPraca.pl

wyższego wykształcenia, w tym z minimum średnim, są mocnym segmentem rynku. W tym obszarze funkcjonuje np. część handlowców i osób na stanowiskach technicznych - produkcyjnych - wyjaśniają autorzy badania.Niewiele mniej ofert skierowanych było do specjalistów z wykształceniem wyższym - 135,6 tys. W dalszej

Holandia potrzebuje wykształconych pracowników.

gorszym wykształceniem - ich liczba zmalała z 38 do 30 procent. Mimo to, najwięcej wolnych miejsc pracy jest nadal w zawodach wymagających średniego i podstawowego wykształcenia. Z badań holenderskiego biura statystycznego wynika, że poszukiwani są przede wszystkim pracownicy administracji i handlu.

Hiszpania: potrzeba 100 tys. wykwalifikowanych imigrantów rocznie

- to wynik starzenia się społeczeństwa i małego przyrostu naturalnego.Oprócz specjalistów z wyższym wykształceniem hiszpański rynek pracy będzie potrzebował techników ze średnim wykształceniem dla różnych dziedzin przemysłu, operatorów i techników-konserwatorów, jak również elektryków i

Za wysokie wykształcenie... O szukaniu pracy z dyplomem doktora

Teoretycznie 3-4-letnie studia doktoranckie przygotowują przyszłą kadrę naukową uczelni wyższych i innych ośrodków naukowych. W praktyce absolwenci, z wyjątkiem osób już zatrudnionych, są zmuszeni starać się o posady przeznaczone dla magistrów, a nawet osób z wykształceniem średnim. Powód: brak

Polak sfrustrowany, bo źle opłacany

Na pytanie "Ile zarabiasz?" większość Polaków bez zastanowienia odpowiada: za mało. O ile za mało? O połowę - wynika z badania* przeprowadzonego przez TNS Polska i portal społecznościowy NK. Większość ankietowanych stwierdziła, że średnie wynagrodzenie na ich stanowisku jest aż o 30 proc

Godnie, czyli ile?

wydatki, albo stracisz pracę i już jesteś na minusie. Bogaci też mają swoje problemy, ale mimo wszystko lepiej borykać się z trudami bogactwa niż biedy.Piotr, 34 lata, wykształcenie średnie, budowlaniec, Kraśnik:- Obecnie przebywam na świadczeniu rehabilitacyjnym po wypadku w pracy: dostaję równowartość

6 zawodów, w których zarobki cię zaskoczą

przez cesarza Wespazjana zdanie mogą powtarzać pracownicy służb oczyszczania miasta, którzy za Oceanem zarabiają przeciętnie 60 tys. dolarów rocznie. A to tylko średnia, czyli część z nich zarabia więcej...Mechanik specjalizujący się w naprawie wind zarabia w Stanach ponad 70 tys. dol. rocznie. Ale

Młodzi, tu jest praca!

przemysłowych. Wymagania: wykształcenie zasadnicze zawodowe i doświadczenie. Płaca: min. 1,6 tys. zł na obu stanowiskachOptima SA - 15 przedstawicieli handlowych. Wymagania: wykształcenie min. zasadnicze zawodoweHotel Interferie Medical SPA - 10 kelnerów/barmanów. Wymagania: wykształcenie średnie, aktualna

Żona z magisterką przedłuży ci życie

, jak zawał czy udar mózgu. Okazało się, że wykształcenie partnerek silniej wpływa na długość życia panów niż ich własny poziom edukacji - wynika z artykułu opublikowanego na łamach pisma "Epidemiology and Community Healthcare".Psychotesty - sprawdź, czy łatwo poddajesz się stresowiBadacze

Jak długo będziemy potęgą?

, Warszawa, Wrocław, Łódź i Trójmiasto) nieprzypadkowo stały się "outsourcingowymi zagłębiami". Lokalizacje te są kopalniami potencjalnych pracowników - wykształconych, znających języki obce, często na początku swojej ścieżki zawodowej, a więc bez wygórowanych wymagań finansowych. Silna pozycja

Kto zarabiał najwięcej, a kto najmniej w 2011 roku

Wśród ankietowanych dominowali młodzi ludzie z wykształceniem wyższym, co siódmy nie miał więcej niż 35 lat. Respondenci najczęściej zajmowali stanowiska specjalistyczne, dlatego ich wynagrodzenia - zdaniem autorów projektu - są wyższe od przeciętnych.Generalnie w różnych branżach i zawodach

Proces rekrutacji do policji

korzystanie z pełni praw publicznych minimum średnie wykształcenie (możliwe wyjątki za zgodą Komendanta wojewódzkiego, jeżeli kandydat przejawia duże predyspozycje do pracy w Policji) dobra kondycja fizyczna i psychiczna uregulowany stosunek do służby wojskowej Jeżeli kandydat spełnia powyższe kryteria, może

Moda na zwiadowców i testerów

. Osoba na stanowisku mystery shopper (z ang. tajemniczy klient) wciela się w rolę klienta, ocenia pracowników sklepu, ich fachowość, poziom świadczonych usług i sposób traktowania klientów. Wymagania stawiane kandydatom nie są wyśrubowane. Pracodawcy oczekują zwykle minimum średniego wykształcenia

Okiem pracodawcy: PKO Bank Polski SA

klientami, dobrze słuchać, analizować informację, są dokładne w działaniu a także potrafią wykorzystać zdobyte wcześniej wiedzę i doświadczenie tak z życia prywatnego jak zawodowego. Myślę tu także o doświadczeniach ze studiów czy nawet szkoły średniej np.: organizacyjnym czy projektowym.Poszukujemy głównie

Płace kierowników w 2010 roku

wykształcenie podstawowe lub zawodowe - 3 000 PLN. zdecydowanie więcej niż te, które ukończyły wyłącznie szkołę średnią, podstawową lub zawodową. Studia podyplomowe różnicują zarobki, ale nie aż w takim stopniu jak posiadanie certyfikatu MBA.Sprawdź, ile powinieneś zarabiać! Weź udział w Ogólnopolskim

Inżynier na emigracji - gdzie mu najlepiej?

angielski w stopniu komunikatywnym, ale wszędzie na wyższych stanowiskach niezbędna będzie znajomość miejscowych języków.Co z dodatkowym wykształceniem? Warto robić kolejne uprawnienia i międzynarodowe certyfikaty?- Na pewno warto, jeśli staramy się o pracę na stanowiskach specjalistycznych - kursy nas do

Jak często zmienimy pracę?

Jak wynika z badania połowa polskich pracowników jest zatrudniona u jednego pracodawcy krócej niż 4 lata. - To znacznie mniej niż wykazały badania Eurobarometru. Według tej instytucji z jednym pracodawcą wiążemy się na średnio 12 lat. Na znacznie niższe wyniki mógł jednak wpłynąć fakt, że większość

Ile zarabiają sekretarki i asystentki?

przypadku kobiet.Co jeszcze miało wpływ na wysokość płacy sekretarek i asystentek? Przede wszystkim wykształcenie. Osoby na tym stanowisku z tytułem magistra zarabiały miesięcznie na poziomie 2 700 PLN brutto, podczas gdy sekretarki z wykształceniem średnim mogły liczyć na płace w wysokości 2 300 PLN. Duże

Kobiety na rynku pracy - 7 mitów

. Wszystkie te umiejętności przydatne są np. podczas negocjacji.Rzeczywistość pokazuje wręcz przeciwną tendencję. Więcej kobiet niż mężczyzn posiada średnie i wyższe wykształcenie. Tylko w UE szacuje się, że 60% absolwentów wyższych uczelni to właśnie kobiety. W Polsce  w 2010 roku panie stanowiły aż 65

Wynagrodzenia w zależności od wykształcenia

, wykształconych ludzi, posiadających dostęp do Internetu. Pragniemy również podkreślić, że prezentując dane liczbowe posługujemy się głównie medianą, gdyż miara ta lepiej niż średnia charakteryzuje populację badaną. Z badań GUS wynika bowiem, iż 2/3 polaków zarabia poniżej średniej co może być przyczyną błędów

Wykładowcy AWF do Gowina: Nie każdy może być trenerem

, instruktor sportowy i trener sportowy. Ministerstwo liczy, że dzięki tym zmianom w Polsce powstanie wiele nowych miejsc pracy.W projekcie nowej ustawy zapisano, że aby zostać trenerem lub instruktorem sportowym, wystarczy być pełnoletnim, posiadać wykształcenie średnie, nie mieć wyroków za przestępstwa

Młodzi, niewykwalifikowani, bezrobotni

grupie mężczyzn w wieku 50-64 lata wynosił on 49 proc. (średnia dla całej UE 65 proc.), a kobiet w wieku 50-59 lat - 48 proc. (średnia UE 63 proc.).Warto studiowaćMonitoring wskazuje jednocześnie, że właśnie wiek jest jedną z istotnych cech branych pod uwagę w procesie rekrutacji. Preferencje wiekowe

Urodzeni zimą zarabiają mniej

, system edukacji? Para ekonomistów- Kasey Buckles i Daniel Hungerman przestudiowali dane z amerykańskiego spisu ludności pod kątem sytuacji społecznej matek. Z ich badań wynika, że osobami rodzącymi dzieci w zimie są najczęściej kobiety niezamężne, bez średniego wykształcenia czy nastolatki. Często ciąża

Wynagrodzenia użytkowników portalu GazetaPraca.pl w 2012 roku

Jak co roku przypominamy, że w naszym badaniu dominują ludzie młodzi (64,9% ma nie więcej niż 35 lat) oraz osoby z wykształceniem wyższym (75,0%). Sprawia to, że nasi respondenci zajmują bardziej specjalistyczne stanowiska, a ich wynagrodzenia są wyższe niż pozostałych osób. Główną zaletą takiej

1500 zł brutto i sześciuset chętnych

. Przesłuchanie ponad pół tysiąca osób trwałoby kilka tygodni, dlatego urzędnicy rozważają przeprowadzenie testu pisemnego. Osoby, które osiągną najlepsze wyniki, zostaną zaproszone na rozmowę.Od kandydatów na stanowisko sekretarki WIOŚ oczekiwano wykształcenia minimum średniego. Większość osób, które przesłały

W tym kraju nie opłacam się nawet na umowie "śmieciowej" [LIST]

, oczekuje się ode mnie rzetelności, zmusza do nadgodzin, do traktowania firmy jak własnego biznesu. Godzę się na coraz więcej za coraz mniej, pensja często nie przekracza 1 500 zł netto mimo, że jest to stanowisko specjalisty. Jestem osobą z kilkuletnim doświadczeniem, wykształceniem wyższym, chęcią do

TNS OBOP o oszczędnościach Polaków

najczęściej osoby w wieku 30-39 lat (35 proc.), z wykształceniem wyższym (50 proc.) lub średnim (33 proc.), zajmujące kierownicze i specjalistyczne stanowiska (55 proc.), prywatni przedsiębiorcy (42 proc.) oraz żyjący w miastach liczących powyżej 100 tys. mieszkańców.Z sondażu wynika, że 7 proc. respondentów

Tylko dla mężczyzn? To niezgodne z prawem

pracę. Pracodawca nie wymagał doświadczenia, zaznaczył tylko, że byłoby ono mile widziane. Nie sprecyzował też, jakie wykształcenie powinien mieć kandydat. Praca miała odbywać się w Niemczech, ale firma zobowiązała się pokryć koszty zakwaterowania i podróży. Wyżywienie zatrudniony musiałby już zapewnić

W polskich bankach pracują głównie kobiety

. pracowników banków, a wykształcenie średnie 39 proc. Tylko 3 proc. ma wykształcenie podstawowe i niepełne średnie. Norbert Jeziolowicz z ZBP podkreślił, że wysoki odsetek pracowników banków z wyższym wykształceniem wynika m.in. stąd, że banki przestały zatrudniać pracowników służb pomocniczych, takich jak

Nierówne płace także w Wielkiej Brytanii

pięćdziesięciolatków panowie zarabiają o jedną piątą więcej - średnio 14,69 funta za godzinę, wobec 11,99 funta, które w tym czasie zarabiają kobiety. - Wyniki badań są alarmujące. Wiemy, że kobiety płacą cenę za macierzyństwo, ale te dane pokazują, że nierówności zaczynają się zanim wiele z nich zdąży założyć

Doradco, co robić? Przeglądamy CV i pomagamy zdobyć pracę

"Wysyłam ponad 100 CV miesięcznie, a jeszcze nikt nie zaprosił mnie na rozmowę", "Co robię źle, że nie mogę znaleźć pracy?", "Dla ludzi z moim wykształceniem i doświadczeniem nie ma ofert" - piszą do nas Czytelnicy.Postanowiliśmy sprawdzić, czy tak jest naprawdę

Jakie wymagania na typowe stanowiska

Umiejętności "miękkie" Umiejętności "twarde" Minimalne wykształcenie sekretarka komunikatywność, sumienność, umiejętność pracy w zespole, zdolności organizacyjne, zdyscyplinowanie obsługa

Zawód: pomagać

związane - ideały, które stoją za nimi, ludzi, którzy je tworzą, atmosferę, dzięki której tworzę rzeczy, o których wcześniej nawet nie marzyłam. Nie ma znaczenia, czy jest to praca w organizacji ekologicznej, w której pomagałam małym i średnim przedsiębiorstwom rozwijać się dzięki działaniom na rzecz

W pawilonie ERW dzień wolontariatu międzynarodowego

MSZ.Aby wziąć udział w programie, "trzeba być osobą pełnoletnią i mieć co najmniej średnie lub średnie zawodowe wykształcenie w przypadku wolontariatu długoterminowego - powyżej 3 miesięcy. W przypadku wolontariatu krótkoterminowego dodatkowo wymagane jest wykształcenie kierunkowe i minimum 5-letnie

wykształcenie średnie - ogłoszenia z GazetaPraca.pl

Wykształcenie średnie

Zgodnie z art. 11a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświatyUstawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, tekst ujednolicony z dnia 2010-09-13. wykształcenie średnie posiada osoba, która: ukończyła szkołę ponadpodstawową, z wyjątkiem: zasadniczej szkoły zawodowej, szkoły

Wykształcenie

, które ukończyły gimnazjum, wykształcenie zasadnicze zawodowe – posiadają osoby, które ukończyły zasadniczą szkołę zawodową, szkołę zasadniczą lub inną szkołę równorzędną, wykształcenie średnie – posiadają osoby, które ukończyły szkołę ponadpodstawową (na podbudowie 8-klasowej szkoły podstawowej

Wykształcenie podstawowe

jest wykształcenie gimnazjalne. Po zdobyciu wykształcenia podstawowego uczeń ma prawo (już nie obowiązek) do dalszego kształcenia - może wtedy starać się o wykształcenie zasadnicze, wykształcenie zawodowe lub wykształcenie średnie.

Szkoła Książęca

. Augustyna w Grimma. Z przekazanymi przez lokalnych władców budynkami i gruntami należącymi do klasztorów szkoły te dysponowały od razu dobrymi warunkami.Zadaniem tych szkół było wykształcenie następców nauczycieli i urzędników administracyjnych. Do szkół przyjmowani byli chłopcy w wieku 11 lub 12

Julian Piotrowiak

Julian "Julo" Piotrowiak, urodzony 29 kwietnia 1970, wykształcenie średnie. Basista zespołu Pidżama Porno. Kuzyn Rafała Piotrowiaka – perkusisty Pidżamy Porno i Strachów na Lachy. Obecnie pracuje jako nauczyciel gry na basie w Poznaniu.

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

wykształcenie średnie

Zgodnie z art. 11a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (według stanu na 11 maja 2007 r.) wykształcenie średnie posiada osoba, która:
ukończyła szkołę ponadpodstawową, z wyjątkiem:
zasadniczej szkoły zawodowej,
szkoły zasadniczej lub
innej szkoły im równorzędnej,
ukończyła szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem:
zasadniczej szkoły zawodowej o okresie nauczania nie krótszym niż

więcej o wykształcenie średnie na pl.wikipedia.org