wileński

Skróty zadań w konkursie "Grasz o staż"

Wszystkie zadania znajdziesz na www.grasz.pl. Wystarczy rozwiązać jedno, żeby wygrać płatny staż w jednej z renomowanych firm

Będziemy błagać Ukraińców: Zostańcie u nas!

Nie boicie się tego Schengen? - pyta Natalia. - Teraz każdy ma w Warszawie swojego Ukraińca od czarnej roboty. Sprzątamy wam domy, zajmujemy się starymi i dziećmi, tyramy na budowach. Chyba się boicie. Ale ja też się boję. Bo bez tej roboty u was trudno by było na Ukrainie żyć

wileński - ogłoszenia z GazetaPraca.pl

Pakt wileński

Pakt wileński (28 listopada 1561) – drugi układ pomiędzy arcybiskupem ryskim, landmistrzem Gotthardem Kettlerem i stanami inflanckimi, na mocy którego Inflanty poddały się Zygmuntowi Augustowi jako królowi polskiemu i wielkiemu księciu litewskiemu. Tylko Ryga uchyliła się od zawarcia traktatu

Uniwersytet Wileński

Uniwersytet Wileński (lit. Vilniaus universitetas) – państwowy uniwersytet w Wilnie, założony w 1579 przez króla Polski Stefana Batorego jako Akademia i Uniwersytet Wileński. W okresie II Rzeczypospolitej w latach 1919–1939 Uniwersytet Stefana Batorego, trzeci najstarszy

Tygodnik Wileński

Tygodnik Wileński – wileńskie czasopismo naukowo-literackie. Tygodnik został założony w 1815 roku w Wilnie przez polskiego historyka, profesora Uniwersytetu Wileńskiego i Uniwersytetu Warszawskiego, Joachima Lelewela. Po trzech latach istnienia, w 1818 roku, został zmieniony w dwutygodnik

Rejon wileński

Rejon wileński (lit. Vilniaus rajono savivaldyb?, dosłownie Samorząd Rejonu Wileńskiego) – rejon we wschodniej Litwie. 52.07% ludności stanowią Polacy, 32.47% Litwini (2011).Merem samorządu rejonu jest Maria RekśćŚwiat Polonii – witryna Stowarzyszenia Wspólnota Polska – Wiadomości

Okręg wileński

Okręg wileński (lit. Vilniaus apskritis) – jeden z dziesięciu okręgów Litwy, położony we wschodniej części kraju przy granicy z Białorusią. Stolicą jest Wilno. Okręg zajmuje powierzchnię 9 731 km? i liczy 810 651 mieszkańców, gęstość zaludnienia wynosi 83,3 osób/km2.Litwini nie używają

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.