warunki zatrudnienia kaufland

Marta Piątkowska

Pracownicy supermarketów mogą skarżyć

Pracownicy supermarketów mogą skarżyć

Byli i obecni pracownicy supermarketów i sklepów od połowy marca zyskali kolejne miejsce w internecie, w którym mogą zgłaszać przypadki łamania prawa pracy

W jakich firmach chcą pracować polscy specjaliści i menedżerowie?

Specjaliści i menedżerowie wciąż wskazują zatrudnienie w korporacjach lub firmach międzynarodowych jako najbardziej atrakcyjne. Dla pracowników tego szczebla ważne są przede wszystkim wielkość i prestiż firmy oraz styl zarządzania i kultura organizacyjna. Wiedzę o firmie zdobywają z biuletynów informacyjnych firm i od znajomych pracujących w danym przedsiębiorstwie.

Praca w supermarkecie: święta na półkach

Prowadzona od ośmiu lat akcja "Nie przehandluj pierwszej gwiazdki" zaczyna przynosić efekty. My - klienci - nie siedzimy już w sklepach do wieczora w Wigilię. Ale i tak pracownicy świąt nie lubią

Wielka walka o małe sprawy

Wielka walka o małe sprawy

Janek, informatyk: Ukraińcy? Na budowie - OK. W mojej pracy? Nie, dziękujęWedług organizatorów ponad połowa pracowników handlu narzeka na złe warunki pracy: niskie płace, wymuszanie bezpłatnych nadgodzin, ograniczanie przerw, pracę ponad siły. Robiąc zakupy warto zapytać pracownika sklepu, ile

warunki zatrudnienia kaufland - ogłoszenia z GazetaPraca.pl

Krzysztof Arciszewski (dyrektor teatru)

w zakresie literatury oraz formy teatralnej. Dominującą częścią jego pracy artystycznej było komponowanie muzyki, wyreżyserował w Toruniu pięć przedstawień. Stworzył warunki sprzyjające powstawaniu aktorskich inicjatyw teatralnych. Baj Pomorski okazał się ostatnim miejscem jego zatrudnienia w instytucji

Sytuacja zawodowa

, zwłaszcza charakter umowy o pracę, warunki jej rozwiązania lub zmiany, gwarancje stabilności zatrudnienia, poziom ryzyka osobistej odpowiedzialności związanej z wykonywaniem pracy (np. lekarz lub kierowca); fizyczne warunki wykonywania pracy, zwłaszcza poziom ich uciążliwości, wynikający z takich

Referendarz (administracja)

, w służbie zagranicznej W służbie cywilnej referendarz należy do grupy stanowisk specjalistycznych. Do zatrudnienia na stanowisku referendarza konieczne jest wykształcenie wyższe, z wyjątkiem urzędów kontroli skarbowej, w których do zatrudnienia na stanowisku referendarza i starszego referendarza wystarczy

OZZ "Inicjatywa Pracownicza"

mieszkaniowe dla osób o najniższych dochodach, rozwój budownictwa komunalnego oraz zaprzestanie reprywatyzacji budynków komunalnych. Ustalenie maksymalnego okresu zatrudnienia na okres próbny na poziomie sześciu miesięcy i likwidacja wszystkich niestałych form zatrudnienia. Ustalenie wieku emerytalnego

Instytucja szkoleniowa

Instytucja szkoleniowa – w myśl polskiej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy publiczny i niepubliczny podmiot prowadzący na podstawie odrębnych przepisów edukację pozaszkolnąUstawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.