urlop na żądanie

red.

Nie żądamy urlopu na żądanie

Nie żądamy urlopu na żądanie

Obecnie polski pracownik może wykorzystać 4 dni urlopu na żądanie w ciągu roku. Przepisy pozwalają mu wziąć wolne w dowolnym terminie, bez uprzednich uzgodnień z pracodawcą i podania przyczyn. Większość pracujących rzadko decyduje się jednak skorzystać z tego przywileju.

Kodeks pracy 2012: urlop na żądanie

Urlop na żądanie to nie oddzielny rodzaj urlopu, ale prawo każdego pracownika do wzięcia dnia wolnego, o który może poprosić najpóźniej w tym dniu. Takich dni można zażądać tylko cztery razy w roku.

Urlop na żądanie w Przyjaznym Państwie

Zmiany w kodeksie pracy zaproponowane przez Pracodawców RP, dotyczące m.in. zmian w sposobie przyznawania urlopu na żądanie, budzą wątpliwości związkowców. - Kiedy projekt trafi do komisji trójstronnej z pewnością sprzeciwimy się wprowadzeniu tych rozwiązań - mówi Janusz Łaznowski z NSZZ "Solidarność".

"GP": Rząd nie zlikwiduje urlopu na żądanie

Wiceminister zapowiada także, że rząd zamierza skrócić okres ochrony przed zwolnieniem pracowników w wieku przedemerytalnym z obecnych czterech do dwóch lat. Na pytanie "GP", czy rząd zamierza zlikwidować urlop na żądanie, wiceminister Mleczko odpowiada, że nie chce go likwidować ani

Urlop na żądanie

Urlop to zagwarantowana przerwa w wykonywanej pracy w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Prócz tego kodeks pracy zawiera też stwierdzenie wskazujące, że pracodawca zobowiązany jest udzielić na żądanie pracownika czterech dni urlopu w terminie wykazanym przez niego w

Na żądanie? Nie biorę!

Poniedziałek rano. Budzisz się zmęczony, głowa ci pęka, budzik wskazuje, że jesteś w poważnym niedoczasie. Tak strasznie nie chce ci się iść do pracy! Co robisz? - Dzwonię do pracy i biorę urlop na żądanie - mówi Maciek, pracownik banku z Warszawy. - Jak nie mam siły albo ochoty pracować, to tego

Jak wygląda nasza znajomość Kodeksu Pracy?

, natomiast 42 proc. z nich średnie.Co wiemy...Jedno z pytań dotyczyło znajomości przepisów na temat urlopu na żądanie. Kodeks Pracy określa, że pracownikowi przysługują 4 takie dni w roku. Wiedziało o tym cztery na pięć ankietowanych osób. 14 proc. myślało, że ma prawo tylko do jednego dnia. Natomiast prawie

"Urlop po polsku"

"Urlop po polsku"

przysługuje ekwiwalent pieniężny Urlop na żądanie - Wszyscy pracujący wiedzą, że mają prawo do urlopu. Czasem można go zażądać...

Pracodawcy proponują zmiany w kodeksie pracy

Pracodawcy proponują zmiany w kodeksie pracy

, że pracodawca jest zobowiązany do wysłuchania pracownika przed zastosowaniem kary, a pracownik ma prawo wnieść odwołanie do sądu pracy, te dodatkowe wymogi są zbędne" - powiedział Walczak.Trzecia propozycja Pracodawców RP dotyczy urlopu na żądanie. Zgodnie z przepisami pracownik ma prawo do

Krakowscy celnicy strajkują

Pustki w krakowskiej izbie celnej i "pracownicy zastępczy" na lotnisku w Balicach - to efekt protestu funkcjonariuszy służby celnej w Krakowie. Celnicy masowo zgłaszają prośby o urlopy na żądanie. Chcą, żeby ministerstwo zwróciło uwagę na ich, jak twierdzą, katastrofalną sytuację

Atak zimy: nieobecność w pracy usprawiedliwiona

Atak zimy: nieobecność w pracy usprawiedliwiona

Kolejny atak zimy w Polsce: tym razem przejawia się nie mrozem, a zasypanymi chodnikami, korkami na drogach, opóźnieniami komunikacji publicznej i czasowymi postojami pociągów w tzw. polu. Synoptycy ostrzegają, że jeszcze dziś może spaść do kilkunastu centymetrów śniegu, a w Bieszczadach wieje

Pielęgniarki z Radomia podpisały ugodę z dyrekcją

oraz tzw. koordynujące. Reszta poprosiła o urlopy na żądanie, w związku z niespełnieniem ich postulatów płacowych. Istniało realne zagrożenie, że na dyżurze nocnym nie będzie komu opiekować się 680 pacjentami."Praca pielęgniarek to silny wysiłek fizyczny. Siostry oddziałowe i pielęgniarki

Pracownicy urzędów skarbowych grożą strajkiem

Pracownicy urzędów skarbowych grożą, że jeśli rząd nie znajdzie pieniędzy na podwyżki dla nich, pójdą w ślady protestujących niedawno celników i zaczną masowo brać zwolnienia lekarskie i urlopy na żądanie - donosi środowy dziennik "Polska". Według gazety, takie działania mogą na wiele

Relacja z dyżuru prawnika w "Gazecie Praca" i "Poradniku Domowym"

dzień urlopu "na żądanie', to ile dni takiego urlopu może otrzymać od kolejnego pracodawcy? Czy pracownik może jednorazowo wykorzystać cały swój urlop "na żądanie"? Wymiar urlopu "na żądanie" wynosi cztery dni w każdym roku kalendarzowym, niezależnie od liczby pracodawców. Jeśli

Czytelnicy pytają, prawnik odpowiada - cz. 3

Czytelnicy pytają, prawnik odpowiada - cz. 3

z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Plan urlopów nie obejmuje tzw. urlopu na żądanie. Pracodawca ma, zgodnie z KP, obowiązek uwzględnienia w planie urlopowym wszystkich dni urlopu z pominięciem

Urlop wypoczynkowy 2012

Urlop wypoczynkowy 2012

bezpowrotnie. Chcesz wiedzieć więcej na temat urlopów wypoczynkowych, urlopu na żądanie i urlopu bezpłatnego? Już 4 stycznia 2012 o wszystkich zmianach przeczytasz w gazecie Wyborczej, w dodatku gazetapraca.pl i w nowym Kodeksie pracy dołączonym do gazety.

Roszczenie o udzielenie urlopu może ulec przedawnieniu

., pracodawca powinien udzielić go pracownikowi najpóźniej do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego. Możliwość wykorzystania zaległego urlopu nie dotyczy części urlopu udzielanego na żądanie. Zaległy urlop musi być zatem w całości wykorzystany na wniosek w sposób określony w art. 163 k.p.W

U jak urlop, w jak wolne

U jak urlop, w jak wolne

macierzyńskim.Szefie, dziś mnie nie będziePoza urlopem planowym w ciągu roku pracownikowi przysługuje 4 dni urlopu na żądanie wliczone w podstawowy wymiar urlopowy. Ich liczba jest niezmienna bez względu na to, czy ma się prawo do 20, czy 26 dni wolnych. Można je wykorzystać w dowolnym momencie. Trzeba pamiętać o

Zatrzymał Cię pył? Możesz przedłużyć urlop

Zatrzymał Cię pył? Możesz przedłużyć urlop

bezpłatnego, pracownik nie może liczyć na odszkodowanie w sądzie pracy. - Nie ma bowiem podstawy prawnej do takiego żądania - powiedziała Gładoch.

Urlop wypoczynkowy w świadectwie pracy

godzin urlopu na żądanie (art. 167[2] kp) wykorzystanego przez pracownika do dnia ustania stosunku pracy. W związku z powyższym w świadectwie pracy powinien pan wskazać ilość wykorzystanego urlopu wypoczynkowego w daniach i godzinach, może być to wykonany w sposób przez Pana wskazany tj. 38 dni (228

Co oprócz pensji?

Co oprócz pensji?

uregulowania prawnego - tak pojawiły się ustawowe dni wolne od pracy.Pracownicy chcą więcejUpowszechnienie się prawa do urlopu wcale nie ograniczyło żądań pracowników. Wraz z rozwojem gospodarczym i cywilizacyjnym zaczęli oni starać się o kolejne udogodnienia - opiekę medyczną, dofinansowanie wczasów, służbowy

Mini-jobs: brytyjski pomysł na bezrobocie?

Mini-jobs: brytyjski pomysł na bezrobocie?

zlecenie? Brak urlopu na żądanie? Kłopoty z wypłaceniem wynagrodzenia? Sprawdź, czy znasz swoje prawa w pracy! W Niemczech pomysł okazał się skuteczny - był jednym z czynników, które pozwoliły naszym sąsiadom zza Odry na prawie dwukrotne zmniejszenie stopy bezrobocia w ciągu 7 lat (z ponad 12 proc. w 2005

Recesja dopadnie Niemcy? Oszczędności i zwolnienia

Recesja dopadnie Niemcy? Oszczędności i zwolnienia

zwiększyć jej efektywność. Zaskakujące w całej sytuacji jest to, że Siemens w ciągu ostatnich 15 miesięcy stworzył aż 23 tys. nowych miejsc pracy. Z czego 6 tys. w Niemczech. Praca na zlecenie? Brak urlopu na żądanie? Kłopoty z wypłaceniem wynagrodzenia? Sprawdź, czy znasz swoje prawa w pracy! Pod koniec

Zimno? Odmów pracy, masz prawo!

powiadomić pracodawcę (jeszcze przed rozpoczęciem godzin pracy) i poprosić o urlop na żądanie. Nasza nieobecność będzie usprawiedliwiona i zachowamy wynagrodzenie za ten dzień - przekonuje Kacprzak-Rawa. Rzecznik zwraca również uwagę, że to, czego nie regulują przepisy, powinno załatwić ludzka życzliwość

Świadectwo pracy

obowiązany jest wykazać świadectwo pracy na żądanie pracownika.W razie wygaśnięcia stosunku pracy z powodu śmierci pracownika (art. 631 § 1 k.p), pracodawca sporządza świadectwo pracy i włącza je do akt osobowych zmarłego pracownika. Z wnioskiem o wydanie przez pracodawcę świadectwa pracy może wystąpić

Alkohol na cenzurowanym

sytuacji można skorzystać z urlopu na żądanie - zauważa dr Zakrzewski. Rocznie to 4 dni urlopu (dla osób zatrudnionych na umowie o pracę), który można wziąć w każdej chwili, dzwoniąc rano do szefa i informując, że dziś nie będzie nas w pracy. W Niemczech alkohol jest przyczyną 44 proc. wszystkich

Obowiązkowy urlop w marcu

żądanie:Pracownik ma prawo do 4 dni urlopu, które udziela się pracownikowi "na żądanie." Chcesz z niego skorzystać? Wniosek o wolny dzień złóż najpóźniej w tym dniu, kiedy chce iść na urlop. W praktyce - w wielu firmach dostaje się taki urlop "na telefon", a wniosek składasz, jak już wrócisz do

Protest w Cegielskim

biurowiec, wzięli urlopy na żądanie. Po tym oświadczeniu związkowcy zapowiedzieli, że jutro spotkają się - tym razem na terenie fabryki - i znów przyjdą przed biurowiec. Protestujący chcą, by władze firmy zrealizowały postulaty jednego z pięciu związków zawodowych, działających w spółce. Inicjatywa

Chmura! Co robić?

i polityki socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (DzU nr 60 poz. 281).Czy w takiej sytuacji mogę prosić o przedłużenie urlopu albo o urlop na żądanie? Tak, można wykorzystać możliwość przedłużenia urlopu

Zaprotestował i trafił do psychiatryka

spowodowało, że nie szukałem w tej kwestii rozstrzygnięć sądowych - mówi dyrektor. Ale już w lipcu br. Sawicki dostał pismo od pełnomocnika dyrektora z żądaniem wystosowania przeprosin za pomówienie szefa. Aptekarz ma wysłać je do wszystkich instytucji, do których składał skargi na dyrektora. Jeśli nie, to

Chcemy więcej praw w pracy. Ale nie znamy tych, które mamy

i w jakiej sytuacji nam przysługuje. Jak jest z obecną wiedzą na temat prawa pracy naszych czytelników? Co piąta osoba (19 proc.) biorąca udział w ankiecie przygotowanej przez serwis GazetaPraca.pl nie wiedziała, ile przysługuje jej dni urlopu na żądanie (4 dni, które mogą zostać wybrane pojedynczo

Problemy z obliczaniem urlopu dla niepełnoetatowców

! Sięgają one zenitu przy urlopie na żądanie. Pracownikowi przysługują cztery dni w roku, kiedy o wolnym dniu może poinformować w dniu, kiedy bierze ten urlop. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami oznacza to 32 godz. urlopu na żądanie dla kogoś, kto pracuje na pełen etat. A więc jeżeli ktoś pracuje 4

W IT to mają życie... i nietypowe oczekiwania

nietypowymi żądaniami ze strony pracowników i kandydatów się spotkali. Lista jest naprawdę ciekawa. Pracownicy jednego z przedsiębiorstw chcieli mieć np. możliwość przebierania się w biurze. Inni chcieli, aby w pokoju wypoczynkowym pojawiło się...solarium. Jeden z kandydatów do pracy wyznał, że chciałby, aby

Prezydent podpisał ustawę chroniącą związkowców przed zwolnieniem z pracy

. Dotychczas przysługiwało mu jedynie odszkodowanie.Trybunał orzekł, że pracownik chroniony na mocy ustawy o związkach zawodowych może żądać albo przywrócenia do pracy, albo odszkodowania (pracownikowi nieobjętemu taką ochroną przysługuje w dalszym ciągu tylko odszkodowanie).Nowela - zaproponowana przez Senat

Wszyscy chcą zmieniać kodeks pracy. A może napisać go od nowa?

w stosunkach pracy weksli podpisywanych przez pracowników, lub oświadczeń o poddaniu się egzekucji na rzecz pracodawcy. To patologia, na którą skarżą się pracownicy. Obawiają się, że taki weksel może być elementem szantażu. Nowe przepisy mają sprawić, że żądanie takiego weksla lub oświadczenia

Ma być trudniej o "kacowe"

zdania, taka opinia pozostanie również argumentem dla sądu pracy - mówi wiceminister Mleczko. Ostatni postulat dotyczy urlopu na żądanie, czyli tzw. kacowego. To urlop brany w sytuacji wyjątkowej, gdy pracownik nie może wcześniej ustalić wolnego z pracodawcą. Ostatnio taki urlop jako formę strajku masowo

Lewiatan chce zaskarżyć wolne w Trzech Króli

na żądanie, które muszą być przez pracodawcę udzielone) i organizują kilkudniowe przerwy w pracy na tzw. długie weekendy. "Biorąc pod uwagę układ kalendarza, Święto Trzech Króli przypada zaraz po Świętach Bożego Narodzenia i Nowym Roku co oznacza, że pracownicy będą korzystać z długich

Dzwoni szef na urlopie. Odbierać?

, udowodnienie jego winy będzie bardzo trudne. W praktyce nie da się wykazać, czy komórkę wyłączono celowo, czy np. akurat nie było zasięgu.O ile regulamin pracy nie stanowi inaczej, o tyle pracodawca nie może żądać od pracownika odbierania telefonu na urlopie wypoczynkowym.. Niezgodne z prawem jest też

Coraz gorsze warunki pracy w hipermarketach. Będą protesty.

przypadku nagłej choroby dziecka zgłaszają w pracy nieusprawiedliwiona nieobecność. Boją się prosić o urlop na żądanie. Kolejnym problemem jest brak swobody zrzeszania się w związkach zawodowych, co także teoretycznie gwarantuje kodeks pracy. W praktyce pracownicy są za takie działania często szykanowani

Byle do piątku, czyli kto i dlaczego markuje pracę

domu. Jednak wiele osób, chociaż może wziąć urlop na żądanie lub w uzasadnionych przypadkach zwolnienie lekarskie, mimo wszystko woli przyjść do pracy. Powody są różne. Właśnie dobiega końca ważny projekt, którym zajmowali się od początku i nie będzie miał ich kto zastąpić, albo w firmie chodzą słuchy

L4 dla zaawansowanych, czyli sposób na długotrwałe zwolnienie znany tylko nielicznym

długotrwałe zwolnienie przerwie się na jeden dzień. Nie wiadomo tylko, ile osób o tym wie i umie przepisy wykorzystać. Urlop na żądanieSposobem na przerwanie tykającego w ZUS odliczania jest wzięcie należącego się każdemu dnia urlopu na żądanie. Takich dni w roku mamy zgodnie z prawem cztery. Potem można

Euro jak długi weekend

trwa w Polsce długi weekend. - mówi Karina Maciorowska, marketingowiec jednej z krakowskich firm. - Wszyscy żyją tylko mistrzostwami, albo właśnie przygotowują się do wyjścia na mecz, a dziś, kiedy gra Polska, połowy moich kontrahentów nie ma w firmach. Urlop na żądanie, zwolnienie lekarskie - takie

Urlop wypoczynkowy. Wszystko, co powinieneś wiedzieć

ani żadnego innego wynikającego z kodeksu pracy (np. urlopu bezpłatnego, urlopu na żądanie).KiedyJuż po miesiącu swojej pierwszej pracy masz prawo do odpoczynku. Należy ci się wtedy 1/12 rocznego urlopu (z każdym kolejnym miesiącem liczba dni wolnych proporcjonalnie rośnie).Przykład. Jesteś

Tydzień Prawa Pracy

- Pracodawcy żądają czasem weksla jako zabezpieczenia umów lub szkód wyrządzonych przez pracownika. Sąd Najwyższy uznał w tym roku, że przy umowie o pracę weksle są nieważne. Urlop ojcowski na dłużej - Polacy powoli przekonują się, że zmienianie pieluch i karmienie dziecka przez mężczyznę to nie wstyd. Z

Ponad stu policjantów nie pracuje.Chcą podwyżki

policjantów? Większość jest na zwolnieniach, które dostali od lekarzy ogólnych albo psychiatrów. Niektórzy wzięli dzień wolnego za honorowe oddanie krwi czy na badania profilaktyczne. Byli tacy, którzy brali urlop na żądanie. W ten sposób funkcjonariusze chcą zaprotestować przeciwko niskim zarobkom. - Co

Jakie uprawnienia przysługują pracownikowi w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia?

okres zatrudnienia umożliwia im uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku) i 177 (tj. do pracownic w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego) oraz w przepisach szczególnych dotyczących ochrony pracowników przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę, chyba że uwzględnienie żądania

Co przyszługuje młodej mamie (lub tacie) w pracy

żądanie kobiety pracodawca musi udzielić jej urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim; po 14 tygodniach macierzyńskiego kobieta może zrezygnować z pozostałej części na rzecz ojca dziecka. Urlop wychowawczy Przysługuje tylko pracownikom (matkom i ojcom) z co najmniej półrocznym stażem

Jak się nie dać zwolnić

wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę w tym trybie, przysługuje roszczenie o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowanie, którego wartość nie może być większa od równowartości wynagrodzenia za przysługujący pracownikowi okres wypowiedzenia. Żądanie

Polacy na fikcyjnych zwolnieniach chorobowych. Kogo może skontrolować ZUS?

lekarskie jako dodatkowy urlop. Zrobiła tak pani Justyna (imię zmienione). Ma 46 lat. Pracuje w banku. I od lat uskarżała się na bóle kręgosłupa. Ostatni raz zwolnienie lekarskie wzięła dwa lata temu. Ale - podobnie jak wielu Polaków - czasu nie spędzała, leżąc w łóżku. - Dawno nie byłam na urlopie. Uznałam

Co mówi prawo o urlopach

powrotu naraziła przedsiębiorstwo na straty, przegrasz sprawę. Może pocieszy cię to, że wszystkie koszty, jakie poniesiesz w związku z powrotem, ma opłacić firma. Pamiętaj, że możesz żądać przyznania płatnego urlopu z dnia na dzień, bez podawania przyczyny. Pracodawca musi ci go udzielić, ale w ten sposób

Jak pokonać globalny niedobór talentów

).Praca na zlecenie? Brak urlopu na żądanie? Kłopoty z wypłaceniem wynagrodzenia? Sprawdź, czy znasz swoje prawa w pracy!Najgorzej jest w Japonii (gdzie fiasko rekrutacyjne poniosło 81 proc. firm) i Brazylii (71 proc.). Nawet w Stanach Zjednoczonych, uznawanych za mekkę emigracji zarobkowej, w co drugiej

Zima w pracy

. Nie oznacza to jednak, że do pracy możemy nie dotrzeć w ogóle. Mimo spóźnienia należy zachować określony wymiar godzin pracy. Jeżeli przerazi nas zimowa aura i na widok słupka rtęci odechce się wychodzić z domu, najlepiej skorzystać z urlopu na żądanie, pamiętając jednak o tym, żeby poinformować

Mama tacie nierówna

Mocniej zaświeciło słońce, na spacery do parku masowo ruszyli rodzice z małymi dziećmi. - Jak to się dzieje, że w naszym parku na 30 wózków pchanych przez kobiety przypada jeden pchany przez mężczyznę? - zastanawiała się jedna z mam, które spotkałam niedawno na spacerze. - Przecież są już urlopy

Prawnik odpowiada:

dni odwołać się od tej decyzji pracodawcy do sądu pracy z żądaniem przywrócenia do pracy lub odszkodowania. Podstawa prawna: art. 30 § 4 kodeksu pracy Dwóch pracodawców naraz Czy będąc na urlopie w czasie wypowiedzenia u jednego pracodawcy, można już pracować na umowę o pracę w

Związkowcy chcą tysiąca złotych podwyżki

zamiennych) będą wspólnie walczyć o podwyżki i bonusy w branży.Najważniejsze żądanie to tysiąc złotych podwyżki dla każdego pracownika. Związkowcy chcą też zwiększenia dodatku za prace nadliczbowe, zmniejszenie norm na nocnej zmianie oraz urlopu zdrowotnego po przepracowaniu minimum 5 lat.Przewodniczący

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o urlopach

zwolniony z obowiązku planowania urlopów. Będzie mógł porozumieć się z pracownikiem i ustalić najdogodniejsze dla obu stron terminy. WAŻNE: Od Nowego Roku będziemy mogli także żądać od szefa przyznania płatnego urlopu z dnia na dzień, bez podawania przyczyn. Musi nam go udzielić, ale w ten sposób nie możemy

Na sezon, a może dłużej

Opala. Także zasady dotyczące urlopów czy obowiązków takiego pracownika są ściśle określone. Zatrudniony za pośrednictwem agencji nie może być więc przesunięty do innych zadań, niż ma zapisane w umowie, może korzystać także z urlopu na żądanie. W razie niewykorzystania w całości lub w części urlopu

O czym powinnaś wiedzieć, zanim zostaniesz mamą

Zacznijmy od początku - musisz pamiętać, że wszystkie przywileje związane z ciążą i macierzyństwem przysługują tylko kobietom pracującym. Jeśli masz umowę o pracę, to zapewne spokojnie przetrwasz ciążę i urlop macierzyński. Nie ma znaczenia, czy pracujesz na cały etat, czy pół etatu, ani jaki masz

Zdrowie się burzy

. - Wymaga się od nas ciągłego kształcenia, musimy mieć na to czas - tłumaczy Krzysztof Bukiel, szef OZZL.Ministerstwo Zdrowia twardo mówi, że żądania OZZL nie będą spełnione. W czwartek minister zdrowia Zbigniew Religa powiedział: - To, co było możliwe, zostało zrobione. Dalsze podwyżki w tym roku są

Pytanie do Gazety Praca

świadectwo pracy. Nawet jeśli między kolejnymi umowami są tylko dwa dni przerwy. I to jest jego obowiązek niezależnie od tego, czy pracownik go poprosi o świadectwo. Jeśli następna umowa o pracę jest podpisywania natychmiast po wygaśnięciu poprzedniej, to pracodawca musi wydać świadectwo tylko na żądanie

Gdzie się podziali prawdziwi fachowcy?

, którzy wykonują rzemieślnicze zawody bez uprawnień. Przecież w większości nikt nie sprawdza, czy w ogóle je mają. Pani pewnie też tego nie zrobiła. Praca na zlecenie? Brak urlopu na żądanie? Kłopoty z wypłaceniem wynagrodzenia? Sprawdź, czy znasz swoje prawa w pracy! Nie, nawet mi to nie przyszło do

Co chcielibyście wiedzieć o prawie pracy? - odpowiedzi

dzień tygodnia. Ponieważ pracuje Pan w soboty i niedziele to najprawdopodobniej należy się Panu również wynagrodzenie za godziny nadliczbowe. raskol: W firmie nie ma zwyczaju "wyganiania" ludzi na zaległy urlop. Ogólnie ciężko o urlop. Jak dochodzić swoich praw o zaległy urlop? Jak ma się

Pan Julio nie chce, żebyś tu pracowała

już wodę do picia i słuchawki ochronne. Wreszcie zaczęły dostawać wypłatę na czas. Skończyły się też przymusowe urlopy - wcześniej, jak nie było pracy i fabryka stawała, szefowie kazali kobietom wypisywać wolne. Wciąż żądają 30-procentowej podwyżki - w tej chwili średnia płac w firmie wynosi tysiąc na

Prawna opieka nad matką w ciąży - przypomnienie

porodu. Niestety, od końca ubiegłego roku obowiązuje przepis, który pozwala pracodawcy nie przedłużyć twojej umowy do dnia porodu, nawet jeśli jesteś w zaawansowanej ciąży. Dzieje się tak, gdy pracujesz na tzw. zastępstwo. Urlop macierzyński. Nie można cię zwolnić (wyjątkiem jest likwidacja lub upadłość

Niepełnosprawny pracuje

dodatkowy 10-dniowy urlop. Jednak zgodnie z wymienionym powyżej Rozporządzeniem (§2.2), w przypadku wykorzystania dodatkowego urlopu wypoczynkowego pracodawca może udzielić zwolnienia z zachowaniem prawa do wynagrodzenia na czas, który stanowi różnicę pomiędzy liczbą dni roboczych (np. 14 dni) w czasie

Pięć godzin dla matki i dziecka

dla kobiet, które po urlopie wychowawczym chciałyby wrócić do pracy. Takie pięciogodzinne darmowe oddziały działają m.in. w przedszkolach w Poznaniu. Pokazaliśmy przykłady dwóch matek, które skorzystały z tego prawa. Dzięki temu jedna ma czas na studia, a druga na pracę przedstawiciela handlowego

Umowa na czas określony

żądania pracownika - orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu - o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu (art. 45 § 1 k.p.).

Aby mieć ładne świadectwo

inne uprawnienia. Chodzi np. o dodatkowe przywileje wynikające z układów zbiorowych pracy, tu także wpisuje się w przypadku osób niepełnosprawnych czy wykorzystali dziesięć dni płatnego urlopu na rehabilitację, urlop na żądanie pracownika 162(2) - można wziąć cztery dni w roku, czy wykorzystałeś

Gdyńscy celnicy poszli na urlopy

legalne urlopy tzw. chwilówki, każdy ma prawo do czterech takich dni w roku - tłumaczy Jarosław Łukowicz, pracujący w Gdyni wiceprzewodniczący Zrzeszenia Związków Zawodowych Służb Celnych RP. - Mamy do czynienia ze spontaniczną reakcją rozgoryczonych ludzi na ignorowanie ich problemów przez kolejne ekipy

Lekarze w cenie

wie, że jeśli dobrze nie zapłaci, lekarze odejdą do konkurencji. Tak jak w innym łódzkim szpitalu - im. Barlickiego, gdzie wszyscy chirurdzy szczękowi złożyli wypowiedzenia, bo dyrekcja nie chce spełnić ich żądań.- Jeśli pójdzie tak dalej, nie będzie nas stać na pracę lekarzy - martwi się Anna

Wypowiedzenie umowy o pracę

Rejonowego dla Warszawy Pragi, Wydział X Pracy w terminie czternastu dni od doręczenia Panu/Pani niniejszego pisma". Terminy odwołań oraz żądań przywrócenia i odszkodowania Należy podkreślić, że zachowanie terminów jest niezbędne dla złożenia określonego żądania. Odwołanie od wypowiedzenia umowy o

Umowa o dzieło

, a nie za samo działanie. Dzieło może mieć natomiast charakter niematerialny, np. w przypadku działalności twórczej czy doradczej. Wykonawca dzieła powinien je wykonać zgodnie ze sposobem i w terminie określonym w umowie. Jeżeli wykonane dzieło ma wady, zamawiający może żądać ich usunięcia. Możliwe

Ochroniarze wyjdą na ulice?

- Chcemy poszanowania naszych praw, wyższych zarobków, umów o pracę, płatnych urlopów i świadczeń zdrowotnych - mówi Krzysztof Zgoda z NSZZ "Solidarność".Raport Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej "Zatrudnienie w Polsce w 2007 r." podaje, że pracownik ochrony jest - obok

Pay Gap to mit

pytają o podwyżkę, ponieważ nie wierzą w siebie, nie są skłonne do podejmowania ryzyka i rywalizacji. Nauczone zostały przecież w dzieciństwie, że powinny być posłuszne dobre, opiekuńcze, a nie agresywne. A tak właśnie, w ich mniemaniu, żądanie podwyżki, choćby najbardziej uzasadnione, odbierze

Kiedy i w jakich okolicznościach można zwolnić z pracy kobietę w ciąży?

wypowiadać umowy o pracę. Uwaga! Jedyny wyjątek to zwolnienia grupowe. Wtedy można cię zwolnić, gdy jesteś na urlopie wychowawczym, ale pod warunkiem że wzięłaś go na więcej niż trzy miesiące (art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z

Jak będąc na samozatrudnieniu wygrać etat

prawnika czy osobiście? To zależy od ciebie i od sprawy. Co wtedy, gdy sąd zapyta, czy modyfikujesz, czy podtrzymujesz żądanie pozwu? W sadzie pracy nie ma obowiązku posiadania własnego adwokata, więc jeżeli czujesz się na siłach, sam możesz walczyć o swoje. Przy sprawach bardziej skomplikowanych lepiej

Leczenie w UE tylko z europejską kartą ubezpieczenia zdrowotnego?

Narodowy Fundusz Zdrowia regularnie przypomina wszystkim wyjeżdżającym, aby nie zapomnieli zabrać na urlop, delegację czy jadąc do pracy do krajów Unii Europejskiej druku E-111. Uprawnia on bowiem do skorzystania z unijnej pomocy medycznej. Tych zaleceń posłuchała pani Janina z Poznania, ale... i

Od samozatrudnienia do etatu. Czy to możliwe?

ubezpieczenie na czas urlopu wychowawczego. W sądzie W pozwie trzeba dokładnie opisać, czego żądasz od pracodawcy i z jakiego tytułu. W tym przypadku opisz, że mimo prowadzenia własnej działalności jesteś traktowany i pracujesz jak etatowi pracownicy i prosisz o ustalenie istnienia stosunku pracy. Pamiętaj o

Przewodnik po zmianach w kodeksie pracy

wprowadza się tylko na pisemny wniosek pracownika. Nie może on pracować dłużej niż 12 godzin na dobę, a okres rozliczeniowy trwa najwyżej miesiąc. To oferta przede wszystkim dla uczniów i studentów, aby mogli pogodzić pracę z nauką. Urlopy + Już po pierwszym miesiącu pracy nowy pracownik ma prawo do urlopu

Praca w wakacje. Jaką umowę podpisać?

roku. Zazwyczaj chodzi o pracę, kiedy firma ma dużo zleceń i potrzeba kogoś do pomocy (często dzieje się tak w wakacje). W grę wchodzi także zastąpienie pracownika będącego na chorobowym lub urlopie. Może to być zarówno praca fizyczna (np. rozładowanie magazynu, pakowanie towarów), jak i umysłowa

Przewodnik po nowych przepisach o pracy tymczasowej

do agencji pracy tymczasowej. Jeśli to nie poskutkuje, poskarż się w najbliższym oddziale państwowej inspekcji pracy. Skontrolują firmę pracodawcy-użytkownika i na podstawie dokumentów sprawdzą, kto ile zarabia. Wtedy masz argumenty do swoich żądań o odszkodowanie, np. w sądzie pracy. Odszkodowanie

Masz prawo być mamą i nie bać się zwolnienia z pracy

wniosku o urlop wychowawczy i w czasie jego trwania nie wolno wypowiadać umowy o pracę. Uwaga! Jedyny wyjątek to zwolnienia grupowe. Wtedy można cię zwolnić, gdy jesteś na urlopie wychowawczym, ale pod warunkiem że wzięłaś go na więcej niż trzy miesiące (art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o

Celnicy: zawodowi tropiciele kontrabandy

narażamy życie, kontrolując przemytników, nie a starcza nam na życie - argumentowali. Protest skończył się po obietnicach podwyżek złożonych przez premiera Tuska, ale celnicy zapowiadają, że to nie koniec ich żądań. W Polsce jest około 14 tysięcy celników, z czego około 4 tysiące pracuje przy przejściach

Strzeż się tych paragrafów!

Umowy o pracę W umowach o pracę szczegółowe postanowienia nie powinny być mniej korzystniejsze dla pracownika, niż gwarantuje to prawo pracy (art. 9 kp). Nie wolno żądać od niego, aby zrzekł się wynagrodzenia, prawa do urlopu, płatnych nadgodzin. Można natomiast obarczać go obowiązkami, które nie

Czy z Twoim kontem emerytalnym wszystko w porządku?

składka nie wpłynęła, byłeś na bezpłatnym urlopie A co robić, jeśli nie byłeś na zwolnieniu, urlopie, a mimo to nie masz na koncie części składek (za niektóre miesiące składka wpłynęła, a za niektóre nie)? To zdarza się często. Przyczyną mogą być błędy w: miesięcznym raporcie imiennym przesyłanym przez

2006: Co tam, panie, w komputerach?

każdego tygodnia natknąć się możemy na informacje o nowych pozwach kierowanych przez przedstawicieli organizacji zajmujących się zbiorową ochroną praw autorskich. Nawet taki gigant, jakim stał się YouTube, musiał ugiąć się przed takimi żądaniami. W październiku z serwisu zniknęło prawie 30 000 plików

Co powinieneś wiedzieć o umowach o pracę

Z powodu kryzysu firmy oszczędzają w pierwszej kolejności na etatowych pracownikach, bo należą się im przywileje takie jak płatne urlopy, zwolnienia lekarskie, odprawy. Pracodawca musi też opłacać za nich składki na ZUS. Pracownika nie jest też łatwo zwolnić. Stąd popularność innych rodzajów

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

wypowiedzenia zgłosi swój powrót do pracy niezwłocznie po ustaniu przyczyn zwolnienia. Powtórne zatrudnienie takiego pracownika następuje na podstawie nowej umowy o pracę.W przypadku rozwiązania bezprawnego pracownik zwolniony z pracy może wedle swojego wyboru żądać przywrócenia do pracy albo odszkodowania. O

Polski oszust we Włoszech

30-letni Jarosław G. z Iławy werbował kandydatów do pracy poprzez ogłoszenia w lokalnych gazetach. Pierwsze z nich pojawiły się na początku roku. Ci, którzy zdecydowali się na wyjazd na włoską plantację pomidorów musieli zapłacić 50 euro za usługę pośrednictwa. Mężczyzna żądał też kopii dowodów

Kraje starej UE nie chcą pracowników z nowej

tydzień. Oficjalnie nie podano dlaczego, ale jak ustaliliśmy, raport wciąż wywołuje kontrowersje w samej Komisji. Gabinety wielu komisarzy zgłosiły poprawki. Belgijski komisarz ds. rozwoju i pomocy humanitarnej Louis Michel (obecnie na urlopie w związku z udziałem w wyborach w Belgii) miał kazać swoim

Kiedy przyszła mama może stracić pracę

dniach ciąży zostaniesz zwolniona - masz prawo żądać od pracodawcy przywrócenia cię do pracy (ale powinnaś przedstawić w pracy zaświadczenie od lekarza). Jeśli tego nie zrobi - zwróć się do sądu pracy. A oto wyjątki: Upływ trzeciego miesiąca ciąży ma znaczenie tylko w umowach terminowych (umowa na czas

Jak zgodnie z prawem zostać stażystą

będzie gotowa zatrudnić cię na praktyki w ten sposób, i to zawsze na umowę na czas określony. Jako pracownik masz najwięcej przywilejów, chroni cię prawo. Należy ci się płatny urlop, zasiłek na czas choroby, płatne nadgodziny. Firma płaci wszystkie obowiązkowe ubezpieczenia, staż pracy liczy się do

Prawa kobiet w ciąży - informator "Gazety Praca"

być tyle, aby kobieta zdążyła dojechać na badania i z nich wrócić oraz załatwić wszystkie "inne czynności związane z badaniem".Za czas nieobecności w pracy z tego powodu należy się wynagrodzenie w pełnej wysokości. Pracodawca oblicza je tak jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.Pamiętaj

Śląsk. Nielegalni górnicy

. Przez pół roku walczyli o uratowanie kopalni. Wywieźli na taczkach dyrektora, zamurowali się z prezesem spółki, okupowali cechownię. Wszystko na nic. Bank Światowy dawał pieniądze na reformę górnictwa i żądał, żeby ich kopalnię zamknąć. Bo ma najdroższy i najgorszy węgiel. - Tylko że ten bank nie

Poradnik o tym, jak wyjechać do pracy na Cypr

- w całej Polsce kilkadziesiąt firm rekrutuje do pracy za granicą (muszą mieć certyfikat MGiP). Zanim skorzystasz z pomocy prywatnego pośrednika, sprawdź, czy ma on zgodę na pośrednictwo zagraniczne - szczegóły - www.praca.gov.pl/npp lub w wojewódzkich urzędach pracy w całym kraju. Dla kogo jest

Pokolenia internautów a praca

najbardziej cenią sobie nagrody finansowe, którymi mogą rozporządzać wedle własnego uznania. Na drugim miejscu w przypadku nadgodzin respondenci wymieniają dodatkowy płatny urlop. W sytuacji nałożenia na nich dodatkowych obowiązków raczej preferują awans niż dodatkowe "wolne". W rzeczywistości

Uwaga! Praktyki!

, i to zawsze na umowę na czas określony. Jako pracownik masz najwięcej przywilejów, chroni cię prawo. Należy ci się płatny urlop, zasiłek na czas choroby, płatne nadgodziny. Firma płaci wszystkie obowiązkowe ubezpieczenia, staż pracy liczy się do emerytury. Masz zagwarantowaną płacę minimalną

Prawa kobiet w ciąży

firma będzie miała kłopot. Takie uzasadnienie to dyskryminacja ze względu na płeć - pracodawca musi się liczyć z tym, że w sądzie niedoszła pracownica wygra, a on zapłaci jej odszkodowanie. Zakazane oświadczenie. Pracodawca nie może też żądać od kandydatki do pracy pisemnego zobowiązania, że nie zajdzie

Nie patrz w sufit - rozmowa z psychologiem o bezrobociu

Aneta Borowiec: Długotrwałe bezrobocie prowadzi do poważnych zmian osobowości, psychologowie nazwali to syndromem bezrobotnego. Czym się on objawia? Elżbieta Sołtys*: Wyróżniamy kilka faz syndromu. Pierwszą nazywamy heroiczną - osobie, która straciła pracę, świat wali się na głowę, ale jest

Przegląd kursów językowych za granicą

Wszyscy wiemy, że do nauki języka niezbędna jest wytrwałość. Co, gdy tej jednak brakuje, a znajomość angielskiego czy niemieckiego jest nam konieczna? Najlepiej poświęcić urlop na naukę języka za granicą. Oprócz zajęć za szkolną ławą czekają nas zmagania z tubylcami, a tym samym konieczność

urlop na żądanie - ogłoszenia z GazetaPraca.pl

Urlop

, w którym ma być udzielony urlop, tylko wtedy, gdy pozostała mu do wykorzystania część urlopu nie obejmuje całego dnia roboczego.Artykuł 167? kodeksu pracy – udzielanie urlopów na żądanie "Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym

Rajmund Oppeln-Bronikowski

pod Raszynem i został mianowany adiutantem gen. Dąbrowskiego. W roku 1809 wstąpił jako kapitan do Legii Nadwiślańskiej, na czele której stał Mikołaj Bronikowski, wkrótce jednak wziął urlop, by zająć się sprawami majątkowymi rodziny i nie brał udziału w walkach lat 1809-1814. W roku 1819 Rajmund Bronikowski

21 postulatów MKS

21 postulatów MKS – lista postulatów ogłoszonych 17 sierpnia 1980 przez Międzyzakładowy Komitet Strajkowy. Listę otwierało żądanie utworzenia wolnych związków zawodowych. Pozostałe dotyczyły przestrzegania konstytucyjnych praw i wolności, zniesienia przywilejów partyjnych oraz poprawy

Konsulat Generalny RP w Chicago

Gawrońskiego (który otrzymał "urlop bezpłatny") i powołał na to stanowisko Karola RipęAAN: Akta ambasady RP w Waszyngtonie, t.2990..Działalność konsulatu w czasie wojny – wobec małego zainteresowania Polonii – została ograniczona do minimum. Amerykanie (także polskiego pochodzenia

Wiadomości (program informacyjny)

ze specjalnością dziennikarską. Od 2014 Ambasador województwa lubuskiego. Anna Hałas-Michalska (obecnie urlop macierzyński) Michał Siegeda Dawniej„Wiadomości” w latach 1989-2010 prowadzili m.in.: Wojciech Reszczyński, Krzysztof Bartnicki, Aleksandra Jakubowska, Grzegorz Miecugow, Jarosław Gugała

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.