urlop ile przysługuje

Bartosz Sendrowicz

Rodzice na urlopie

Rodzice na urlopie

W połowie zeszłego roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące urlopów dla rodziców. Teraz mają oni łącznie do dyspozycji aż 52 tygodnie płatnego urlopu. Co przysługuje rodzicom?

Nauczycielu, co robić, gdy chcą cię zwolnić?

Sprawdź, na jakich zasadach możesz ubiegać się o odprawę lub przeniesienie w stan nieczynny. A może przysługuje ci urlop na poratowanie zdrowia albo świadczenie kompensacyjne?

Urlop macierzyński 2010

Od 2010 r. urlop macierzyński będzie dłuższy i złożony z dwóch części - 20 tygodni podstawowego urlopu i dodatkowego, udzielanego na wniosek pracownika. Od nowego roku urlopy będą przysługiwały również ojcom - to pierwszy rok, w którym obowiązywać będą urlopy ojcowskie.

Urlopowe ABC

Urlopowe ABC

Dla większości pracowników urlop to najlepsze momenty związane z pracą. To, że urlop przysługuje każdemu jest pewne. Wątpliwości pojawiają się kiedy trzeba wyliczyć, ile wolnego nam się należy lub kiedy możemy je wziąć. Pozornie może się wydawać, że nie ma nic prostszego niż wyliczenie ilości

Dłuższy urlop macierzyński

Dłuższy urlop macierzyński

przysługiwać w przypadku urodzenia dwójki dzieci, w przypadku urodzenia trójki dzieci - 33 tygodnie, czwórki dzieci - 35 tygodni, a pięciorga i więcej dzieci - 37 tygodni. W każdym z tych przypadków fakultatywny urlop wynosiłby osiem tygodni.

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

. Termin przedawnienia ekwiwalentu wynosi trzy lata. Wysokość tego świadczenia oblicza się na podstawie wynagrodzenia z okresu poprzedzającego miesiąc, w którym nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy. Ponadto ekwiwalent przysługuje również pracownikowi za urlopy zaległe (por.wyr.SN z 15. 10. 1976 r., I PRN

Skrócenie okresu wypowiedzenia - art. 36[1] kp

Odpowiedź ekspertaCo do zasady okres wypowiedzenia zalicza się do okresu pracy pracownika, a w związku z tym przysługują mu wszelkie świadczenia związane ze świadczeniem pracy. W związku z tym za okres wypowiedzenia przysługuje pracownikowi prawo do urlopu wypoczynkowego (proporcjonalnego

Kiedy i w jakich okolicznościach można zwolnić z pracy kobietę w ciąży?

wypowiedzieć umowę o pracę (w czasie ciąży lub urlopu macierzyńskiego) w razie upadłości lub likwidacji zakładu (art. 177 par. 4 kp). Zaawansowanie ciąży (czy jest to miesiąc, trzy miesiące czy pięć miesięcy) nie ma znaczenia. Kobiety w ciąży podlegają szczególnej ochronie w przypadku tzw. zwolnień grupowych

Będą zmiany w urlopach dla rodziców

Będą zmiany w urlopach dla rodziców

są na podstawie umowy o pracę, przysługuje 20 tygodni urlopu macierzyńskiego, 6 tygodni urlopu dodatkowego oraz 26 tygodni urlopu rodzicielskiego. Przez pierwsze 26 tygodni urlopu rodzic otrzymuje zasiłek macierzyński w wysokości 100 proc. swojego dotychczasowego wynagrodzenia, a przez kolejne - 60

Ile o swoich prawach w pracy wiedzą młodzi?

Ile o swoich prawach w pracy wiedzą młodzi?

m.in. o prawa, które im przysługują, gdy otrzymują umowę zatrudnienia na zastępstwo. Kodeks pracy dopuszcza zatrudnienie kogoś na zastępstwo w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności. Najczęściej nieobecność ta jest spowodowana długotrwałą chorobą, ciążą, urlopem macierzyńskim czy urlopem

Dyżur ekspertów z Państwowej Inspekcji Pracy: relacja

Dyżur ekspertów z Państwowej Inspekcji Pracy: relacja

dostali łącznie aż do 52 tyg. płatnego urlopu. Zmieniły się też nieco przepisy dotyczące urlopów wychowawczych (weszły w życie jesienią). Zmiany te ciągle jednak nie są jasne dla naszych czytelników. W poniedziałek pytali m.in. o to, jak długo trwa urlop ojcowski? Trwa on 2 tygodnie i przysługuje do

Urlop wychowawczy: jeden z 36 miesięcy dla drugiego rodzica

próbę sformowania definicji samotnego rodzica, aby grupa ta nie została nową regulacją pokrzywdzona. Wprowadzono zapis mówiący, że jeżeli dziecko pozostaje pod opieką jednego opiekuna, przysługuje mu urlop wychowawczy w wymiarze do 36 miesięcy, a także, że rodzic ma prawo do urlopu wychowawczego w

Rodzic dorabia na urlopie

Rodzic dorabia na urlopie

dorywczej) podreperować budżet. f Wychowawczy Trwa najdłużej ze wszystkich urlopów (nawet trzy lata) i w jego trakcie rodzicom nie przysługuje zasiłek macierzyński. Dla wielu rodzin może to oznaczać poważne problemy finansowe. W czasie urlopu wychowawczego pracownik również ma prawo podjąć pracę zarobkową

Oswoić Kodeks pracy - relacja z dyżuru prawników

Oswoić Kodeks pracy - relacja z dyżuru prawników

wynagrodzenie przysługuje w okresie urlopu rodzicielskiego? Czy w czasie tego urlopu można pracować na pół etatu?W okresie urlopu rodzicielskiego pracownikowi przysługuje zasiłek macierzyński. Jeżeli wniosek o urlop rodzicielski pracownik składa już w trakcie korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego

Nauczyciel śpi spokojnie

pracy, po którym przysługiwał. Nauczyciele będą mogli występować o urlop dla poratowania zdrowia dopiero po 20 latach pracy, a nie jak obecnie po 7 latach. Łączny czas urlopu nie będzie mógł przekroczyć jednego roku. Ułatwieniem ma być możliwość rozbicia rocznego urlopu na dwie części, jednak pod

Dni wolne w 2015 r. Ile długich weekendów nas czeka?

Dni wolne w 2015 r. Ile długich weekendów nas czeka?

do tego 13 dni ustawowo wolnych od pracy (czyli łącznie możemy mieć 33 lub 39 dni laby) okazuje się, że jesteśmy jednymi z najdłużej wypoczywających Europejczyków. W wielu krajach europejskich, np. w Holandii, Belgii, Rumunii czy w Szwajcarii, pracownikom przysługuje tylko 20 dni urlopu. Mają też

Dłuższy macierzyński ma już rok

Dłuższy macierzyński ma już rok

Od 17 czerwca 2013 r. rodzice mogą korzystać z wydłużonego urlopu na opiekę nad dzieckiem i jego wychowanie. Pary mają do wykorzystania 20 tygodni urlopu macierzyńskiego. Pierwsze 14 tygodni przysługuje wyłącznie matce, ale przez następnie 6 dzieckiem może opiekować się zarówno matka, jak i ojciec

Co mogą stracić nauczyciele?

Co mogą stracić nauczyciele?

wszystkich nauczycieli, a nie - jak to ma miejsce teraz - w ramach danego stopnia awansu zawodowego. Urlop wypoczynkowy Zapis w Karcie mówi, że "nauczycielowi przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania". Liczba dni była ruchoma i zależała m.in

Kodeks pracy 2012: urlop bezpłatny

Kodeks pracy 2012: urlop bezpłatny

). Jeśli urlop trwa krócej niż trzy miesiące, nie można też w tym czasie zwolnić w ramach zwolnień grupowych. Ale jeżeli trwa dłużej - nie ma odwrotu. Pracownikowi przysługuje wtedy należna odprawa.Cały Kodeks Pracy 2012 kupisz w Kulturalnym sklepie!

Prawnik odpowiadał na pytania

Jak wygląda sytuacja z urlopami w przypadku umów cywilno-prawnych? Czy przysługuje mi jakiś urlop, jeśli mam umowę-zlecenie?Do umowy-zlecenia nie mają zastosowania przepisy kodeksu pracy, lecz kodeksu cywilnego. Osobie wykonującej zlecenie nie przysługują więc uprawnienia pracownicze, w tym urlop

Czytelnicy pytają, prawnik odpowiada - cz. 3

Czytelnicy pytają, prawnik odpowiada - cz. 3

spotkałem się w tej kwestii z kilkoma różnymi opiniami i "scenariuszami" ze strony kilku różnych działów kadr:1. Pracownikowi przysługuje prawo wyłącznie do wybrania pozostałej części urlopu. Czyli pracodawca ściąga mnie na jeden dzień w środku mojego dwutygodniowego urlopu a potem nań wysyła

Kodeks pracy od nowa

rodzicielski, który trwa do 26 tygodni i przysługuje bezpośrednio po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego.Uwaga: Liczba tygodni jest stała i niezależna od liczby urodzonych dzieci.Urlop rodzicielski, jak sama nazwa wskazuje, może wykorzystać zarówno ojciec, jak i matka.Z dodatkowych 26 tygodni

Też możesz wziąć roczny urlop

Też możesz wziąć roczny urlop

, która odpowiada naszym kwalifikacjom. Co ważne, pensja pozostaje bez zmian. Po tym czasie może wręczyć nam wypowiedzenie zmieniające, które od nowa określa warunki współpracy. Co z osobami pracującymi na podstawie umów cywilnoprawnych? Bezpłatny urlop im po prostu nie przysługuje, ale ich elastyczna

W styczniu i lutym z urlopów ojcowskich skorzystało 3,1 tys. osób

rodzicom przysługuje dodatkowo urlop wychowawczy, który można wykorzystać po zakończeniu urlopu macierzyńskiego/ojcowskiego. W ustawodawstwie polskim obowiązuje od lat 70. Przez długi czas z urlopu wychowawczego mogła skorzystać tylko matka (poza wyjątkowymi sytuacjami). Od 1995 r. z urlopu wychowawczego

Nowe urlopy rodzicielskie: dla kogo i jak długi urlop na dziecko

ich brania. Zdarza się, że firmy zwalniają tych, którzy złożą wniosek o urlop tacierzyński. Bo ustawodawca zapomniał o ochronie dla pracownika, zanim urlop się rozpocznie. Wielu ojców też nie wie, że takie prawo im przysługuje albo że urlop jest pełnopłatny. Dodatkowy urlop Urlop macierzyński trwa 20

Zwolnienie na urlopie macierzyńskim i wychowawczym

Nie można zwolnić m.in. kobiet na urlopie macierzyńskim, a od 2010 r. również ojców na tacierzyńskim.Od 2010 r. urlop macierzyński rozbity jest na dwie części: obowiązkową i nieobowiązkową. Ta druga w 2014 r. ma wynosić aż 6 tygodni. W tym czasie kobieta będzie mogła pracować w firmie, która ją

Polak urlopu nie sprzeda, ale też go nie bierze

14 dni. To niewiele, biorąc pod uwagę, że osobom zatrudnionym na etatach w zależności od długości stażu pracy przysługuje od 20 do 26 dni urlopu. Czyli większość wolnego spędziliśmy w domu. Powodem, dla którego nie wykorzystaliśmy w pełni urlopu, był najczęściej brak funduszy. Część badanych wskazała

Czytelnicy pytają, prawnik odpowiada - cz. 1

prawu pracy, ponieważ art.163 par.3 mówi o tym iż "Na wniosek pracownicy udziela się jej urlopu bezpośrednio po urlopie macierzyńskim". Zatem czy pracodawca może odmówić mi urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po macierzyńskim, czy urlop należy się za cały rok 2012(26 dni, bo tyle mi przysługuje

Kto dostanie trzynastkę

pracę, czy podstawą prawną zatrudnienia było powołanie, wybór lub spółdzielcza umowa o pracę. Nie ma też znaczenia wymiar czasu pracy - dodatkowe wynagrodzenie przysługuje zarówno zatrudnionym w pełnym wymiarze godzin, jak i niepełnoetatowcom. Dodatkowego uposażenia nie otrzymują natomiast: żołnierze

U jak urlop, w jak wolne

płatnego wypoczynku gwarantuje kodeks pracy.Na początek zła wiadomość dla zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, czyli o dzieło lub zlecenia. Płatny urlop wypoczynkowy przysługuje jedynie osobom pracującym na umowę o pracę. Brak etatu oznacza, że nie ma się prawa do żadnego rodzaju urlopu

Japończycy mają nowy dzień wolny od pracy

folkloru i sztuki, a najwyższy szczyt kraju, Fuji, widnieje na jednym z banknotów i uważany jest za święty. Do tego pokrywają one aż 70 proc. powierzchni kraju. Ogółem Japończykom przysługuje od piątku 16 dni w roku ustawowo wolnych od pracy. To więcej niż oferuje większość krajów wysoko rozwiniętych, w

Po dyżurze ekspertów PIP: o co pytaliście najczęściej?

. wydłużenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego i dodanie kolejnego płatnego urlopu dla matek i ojców - rodzicielskiego. Przepisy prawa pracy, nie tylko te najnowsze, ciągle budzą wiele wątpliwości naszych czytelników. Wiemy to, bo wielokrotnie zwracają się do nas z prośbą o rozstrzygniecie spornych kwestii

Kodeks pracy 2012: zmiany w nowym roku

roczny dochód przekroczy 85 tys., becikowe nie będzie przysługiwało. Ale ta zmiana nie została jeszcze uchwalona. Dłuższy urlop macierzyński i ojcowskiW tym roku urlop macierzyński zostanie wydłużony o dwa tygodnie. Ta zmiana dotyczy dodatkowej części urlopu. Co to takiego?Pierwsze 20 tygodni

Jak wygląda nasza znajomość Kodeksu Pracy?

, natomiast 42 proc. z nich średnie.Co wiemy...Jedno z pytań dotyczyło znajomości przepisów na temat urlopu na żądanie. Kodeks Pracy określa, że pracownikowi przysługują 4 takie dni w roku. Wiedziało o tym cztery na pięć ankietowanych osób. 14 proc. myślało, że ma prawo tylko do jednego dnia. Natomiast prawie

Po dyżurze ekspertów PIP

związane z oskładkowaniem umów - przywilejami emerytalnymi i ubezpieczeniem zdrowotnym. Chcieli wiedzieć, czy przysługuje im urlop macierzyński i płatne zwolnienie lekarskie. Pytali też o zasady wypowiedzenia obowiązujące na umowach cywilnoprawnych oraz o to, czy korzystanie ze służbowego samochodu i

Roszczenie o udzielenie urlopu może ulec przedawnieniu

, pracownikowi przysługuje odpowiedni ekwiwalent. Jeżeli natomiast stosunek pracy jest kontynuowany, to pracownik ma prawo do wykorzystania zaległego urlopu z lat poprzednich. Zgodnie z art. 291 § 1 k.p. roszczenia wynikające ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem trzech lat od dnia, w którym

Pracowniku, zanim wyjedziesz, poznaj swoje prawa!

on jednak krótszy niż czterokrotność liczby godzin pracy danego pracownika w tygodniu. Oznacza to, że osobie pracującej 40 godzin w tygodniu, przysługuje co najmniej 20 dni urlopu. W praktyce jednak umowy zbiorowe przewidują dłuższe okresy urlopowe, zazwyczaj do 30 dni rocznie.Świadczenia chorobowe

Prezydent podpisał ustawę chroniącą związkowców przed zwolnieniem z pracy

. Dotychczas przysługiwało mu jedynie odszkodowanie.Trybunał orzekł, że pracownik chroniony na mocy ustawy o związkach zawodowych może żądać albo przywrócenia do pracy, albo odszkodowania (pracownikowi nieobjętemu taką ochroną przysługuje w dalszym ciągu tylko odszkodowanie).Nowela - zaproponowana przez Senat

Koniec urlopu na studia podyplomowe

mi odpowiada. Studia Marianny zbliżają się już ku końcowi - został tylko egzamin. Jednak niedawno Marianna dowiedziała się, że nie przysługuje jej już wolne na naukę. Ta wiadomość ją zaskoczyła. - Bardzo liczyłam na urlop szkoleniowy - mówi. Myślałam, że wreszcie będę mogła spokojnie usiąść, odpocząć

Idą zmiany. Koniec z przywilejami i urlopami nauczycieli?

roczne urlopy dla poratowania zdrowia, które przysługują im już po siedmiu latach pracy, a które na obecnych warunkach nauczyciel może wziąć nawet trzy razy w trakcie całej kariery. Co więcej, powodem do takiego odpoczynku może być przemęczenie, bo karta nie podaje listy chorób uprawniających do wzięcia

Nauczyciele na bruk. Po wakacjach tysiące stracą pracę

urlopami?To nie koniec obostrzeń i oszczędności w oświacie. Sejm ma się także zająć urlopami, które przysługują nauczycielom z minimum 7-letnim stażem na poratowanie zdrowia. Decyzję o przyznaniu takiego świadczenia wydawaliby orzecznicy ZUS i to właśnie ZUS miałby wziąć na siebie koszty finansowania

"Urlop po polsku"

przysługuje ekwiwalent pieniężny Urlop na żądanie - Wszyscy pracujący wiedzą, że mają prawo do urlopu. Czasem można go zażądać...

Obowiązkowy urlop w marcu

nie zauważyło, że zmieniły się przepisy i nadal pozwalają na pierwszy urlop dopiero po przepracowaniu pół roku. Musisz jednak pamiętać, że po miesiącu pracy nie przysługuje ci pełen wymiar urlopu, a jedynie jego 1/12 jego wymiaru. Czyli jeżeli np. jest to twoja pierwsza praca, to przysługuje ci 20 dni

Kogo nie można zwolnić

pracy. Wówczas, mimo stosownego wieku, taka osoba może zostać zwolniona. Ciąża i urlopy dla rodziców Pracodawca nie może zwolnić kobiety w ciąży. Kodeks pracy nie pozwala na wypowiedzenie ani rozwiązanie umowy z ciężarną. Uwaga: Przepisy te dotyczą jednak kobiet zatrudnionych na umowę o pracę na czas

Chcemy więcej praw w pracy. Ale nie znamy tych, które mamy

i w jakiej sytuacji nam przysługuje. Jak jest z obecną wiedzą na temat prawa pracy naszych czytelników? Co piąta osoba (19 proc.) biorąca udział w ankiecie przygotowanej przez serwis GazetaPraca.pl nie wiedziała, ile przysługuje jej dni urlopu na żądanie (4 dni, które mogą zostać wybrane pojedynczo

PE chce wprowadzić minimalne urlopy macierzyńskie w całej UE

urodzeniu dziecka - niezależnie od tego, czy jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę, o dzieło, czy prowadzi własną działalność gospodarczą - przysługiwałoby 18 lub 20 tygodni w pełni płatnego urlopu, natomiast mężczyznom - dwa tygodnie. Po powrocie z urlopu obowiązywałby 6- lub 12-miesięczny okres

Urlop wypoczynkowy w świadectwie pracy

Co do zasady, pracodawca w świadectwie pracy, wskazuje wyłącznie liczbę dni i godzin urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi w roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy, wykorzystanego w naturze lub za które przysługuje ekwiwalent pieniężny; odrębnie wskazuje się liczbę dni i

Przywileje budżetówki

podlegają pod Kodeks pracy, tylko Kartę nauczyciela, która poza obowiązkami jasno określa przywileje tej grupy. Nauczycielom przysługują m.in. po siedmiu latach pracy roczne, płatne urlopy dla poratowania zdrowia, które na obecnych warunkach nauczyciel może wziąć nawet trzy razy w trakcie kariery. Sztywny

Wagary od pracy - urlop sabbatical

urlopu bądź dwa semestry wolnego z 50% wynagrodzeniem. W świecie korporacji pierwsze ścieżki w dziedzinie sabbatical przecierał McDonald's. Do dziś płatny ośmiotygodniowy urlop przysługuje tam pracownikom związanym z przedsiębiorstwem przez ponad dekadę. Po sieci McDonald's przyszła kolej na innych

Kiedy szef nie może zwolnić?

Prawnego Państwowej Inspekcji Pracy.Tym razem dzwoniący najczęściej pytali o to, kiedy pracodawca może ich zwolnić.Zastanawiało ich, czy ochrona przed zwolnieniem przysługuje pracownicy, która zaszła w ciążę, ale jest zatrudniona na zastępstwo. Niestety nie. Pracodawca może rozwiązać taką umowę bo - choć

Wypowiedzenie a dwa dni na szukanie pracy

Odpowiedź ekspertaZ opisu sytuacji nie wynika, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi. Zakładamy, że urlop ten nie wyczerpuje całego miesiąca (tzn. jest krótszy). Zgodnie z art. 37 § 1 kodeksu pracy w okresie co najmniej dwutygodniowego wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przez pracodawcę

Czytelnicy "Gazety" pytali prawnika

Najwięcej pytań zadały osoby pracujące w nienormowanym lub zadaniowym czasie pracy, jak sprzedawcy czy przedstawiciele handlowi. - Dzwoniła do mnie pracownica centrum handlowego i chciała się dowiedzieć, w jakie dni przysługuje jej urlop - mówi mec. Szczesna. - Czy jeśli wzięła tydzień urlopu, to

Najwięcej odpoczywają Brazylijczycy

wypoczynek mają Kanadyjczycy, którym przysługuje jedynie 10 dni urlopu.

Szef nie puszcza na urlop? Poradź się prawnika

Zastanawiacie się, ile dni wolnych możecie wykorzystać jednorazowo; czy szef musi się zgodzić na proponowany przez was termin wypoczynku? A może chcecie wiedzieć kiedy pracodawca ma prawo odwołać was z urlopu, albo w jakich przypadkach przysługuje wam ekwiwalent finansowy za niewykorzystane dni

Krótka historia urlopu

gospodarkach rozwiniętych jest tendencja do wydłużania tego czasu - prym wiedzie Szwecja, gdzie pracownikom przysługuje 6 tygodni wolnego.Więc urlop spowodował zmiany społeczne?Upowszechnienie urlopów budziło spory sprzeciw i niechęć klas wyższych - nagle okazało się, że miejsca, w których spędzali oni swój

Matka, ojciec, pracownik

, dlaczego wszystko muszę robić sama? - pyta smutno.Prawo ojcaTacie, który pracuje na etacie, ma dziecko nie starsze niż rok, przysługują dwa tygodnie pełnopłatnego urlopu. Kuszące, jednak w pierwszym kwartale tego roku skorzystało z tego zaledwie 7 tys. ojców. Biorąc pod uwagę, że w Polsce rodzi się rocznie

Gdy pracodawca zwalnia

niż zatrudniać. Sprawdź, jakie prawa przysługują ci w razie zwolnienia. Na etacie Umowa o pracę to najkorzystniejsza forma zatrudnienia - chroni nas Kodeks pracy, który gwarantuje m.in. płatny okres wypowiedzenia lub - w wyjątkowych przypadkach - ochronę przed zwolnieniem. Umowa na czas nieokreślony

Umowa o dzieło

na umowę o dzieło wykonawca może liczyć na część dodatkowych świadczeń, które przysługują zatrudnionym na umowę o pracę. Np. szef pokrywa koszty związane z podróżą służbową tj. przejazd, zakwaterowanie i wyżywienie. Pracodawca nie odprowadza za zatrudnionego na podstawie umowy o dzieło składki ZUS

Czytelnicy pytają, prawnik odpowiada - cz. 6

jeśli wrócę po np. miesięcznym zwolnieniu, szef może mnie od razu zwolnić, argumentując to np. redukcją etatu?W Pani przypadku należy rozważyć skorzystanie z przywilejów przyznanych art. 1868 KP. Przypuszczam, że przysługuje Pani prawo do urlopu wychowawczego, dlatego przed powrotem do pracy proponuję

Polska na 3. miejscu pod względem dni ustawowo wolnych od pracy

, Austrii, Danii, Szwecji i Norwegii, którym przysługuje 25 dni płatnego urlopu. Większa część krajów europejskich gwarantuje zatrudnionym obowiązkowy wypoczynek w wymiarze 20 dni w skali roku. Są to takie kraje jak Niemcy, Szwajcaria, Włochy, Irlandia, Belgia, Holandia, Czechy, Słowacja, Słowenia i

Rozszyfrować sabbatical

co najwyżej osiem. W tym czasie pracownik musi też wykorzystać dwa tygodnie urlopu wypoczynkowego przysługującego mu z mocy prawa. Firma stawia przy tym konkretne wymagania. - Wielotygodniowa przerwa przysługuje osobom pracującym w naszej firmie przynajmniej dekadę - mówi Dominik Szulowski z MCD

Jaka praca, taka umowa

pracownik zatrudniony na ich podstawie nie podlega Kodeksowi pracy, tylko Kodeksowi cywilnemu. Oznacza to m.in. brak płatnego urlopu czy okresu wypowiedzenia. Jednak w przypadku pracy sezonowej, która z definicji trwa krótko, nie są to duże ograniczenia. Wśród umów cywilnoprawnych rozróżniamy głównie umowy

Praca w ostatnich miesiącach ciąży równie szkodliwa dla dziecka jak palenie

ciąży. Co więcej, zdecydowaną większość (blisko 80%) przyszłych matek, które zdecydowały się na wcześniejsze przejście na urlop macierzyński, zmusił do tego zły stan zdrowia.Polskie prawo zapewnia wprawdzie kobietom w ciąży dobra opiekę (pracodawca nie może ich zwolnić, przysługuje im również 100

Dni wolne od pracy 2012

urlopu. Do pracy wróci 2 stycznia, po ośmiu dniach odpoczynku.Wbrew temu, co się powszechnie uważa, Polacy nie są jednym z najmniej pracujących narodów. Po zliczeniu dni urlopu i tych ustawowo wolnych od pracy na szczycie listy znaleźli się Finowie i Francuzi. Co roku przysługuje im 40 dni płatnego

Ile pracy w pracy polskiego nauczyciela?

zajmować więcej czasu niż przewiduje umowa o pracę. Kolejną kwestią sporną są nauczycielskie urlopy. Według Karty Nauczyciela nauczycielowi przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania. Przykładowo, w roku szkolnym 2010/2011 nauczyciel pracujący w

Urlop ojcowski czyli tatusiowe na urlopie

urlopu tacierzyńskiego. Początkowo wynosiła ona 4 tygodnie, dziś jest to aż 10 tygodni. Pula tacierzyńska, jak sama nazwa mówi, przysługuje ojcu dziecka. Jeśli nie zechce on jej wykorzystać, pula przepada. Warto dodać, że Norwegia była pierwszym krajem na świecie, który wprowadził takie rozwiązanie

Po dyżurze ekspertek z GIP: odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania

urlopu. Czy muszę je wykorzystać?W roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy z pracownikiem uprawnionym do kolejnego urlopu, u dotychczasowego pracodawcy pracownikowi przysługuje urlop w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy, chyba że

Na żądanie? Nie biorę!

urlop na żądanie niezgodnie z intencją ustawodawcy - tłumaczy. - Czasem od razu - zgodnie z kodeksem - biorą cztery wolne dni, bo tyle im przysługuje. Jeśli w ten sposób postąpi jednocześnie kilka osób, to paraliżują działalność firmy. Bywa, że ten przepis jest wykorzystywany jako forma strajku

Zleceń i dzieł przybywa

-zlecenie. - Chciałabym mieć etat - przyznaje, ale zaraz dodaje, że: - Zlecenie jest lepsze niż bezrobocie.Wolałaby etat, bo ten gwarantuje jej stabilność i bezpieczeństwo. - Nikt nie mógłby mnie wtedy wyrzucić z dnia na dzień z pracy. Miałabym też płatny urlop i zwolnienie - mówi.Co do zasady nie ma

Ciąża w pracy: co się należy?

masz prawo do wykorzystania co najmniej dwóch tygodni macierzyńskiego przed porodem. Ale nie jest to obowiązek i nikt nie może cię do tego zmusić. Potem, po porodzie, będzie ci przysługiwał urlop krótszy o ten czas, który już wykorzystałaś. W przychodni możesz usłyszeć, że L4 już ci się nie należy, i

UE: czy będą niezależne od macierzyńskiego urlopy ojcowskie?

"Na pewno nasze stanowisko będzie przychylne. Urlopy dla ojców są jak najbardziej potrzebne i zasadne. W tej materii będziemy popierać wypracowane przez partnerów społecznych rozwiązania" - powiedziała minister na konferencji prasowej po spotkaniu unijnych ministrów pracy.Chodzi o pomysły

Jak długo wypoczywają w Europie

pracownik ma prawo do 22 dni urlopu rocznie. Dodatkowo Hiszpanom przysługują urlopy celowe: z okazji ślubu - 15 dni kalendarzowych, z okazji urodzin dziecka, śmierci lub poważnego wypadku członka rodziny lub krewnego - 2 dni (plus 2 dni na podróż), przeprowadzka - 1 dzień, dla kobiet karmiących (dzieci

Samozatrudnienie - własna działalność gospodarcza

samozatrudnionego zwolnione są ze wszelkich obowiązków pracodawcy. Zlecają zadanie, dostają usługę i na koniec miesiąca fakturę do opłacenia. Prowadzący własną firmę sam odprowadza za siebie składki do ZUS, może korzystać z publicznej opieki zdrowotnej, przysługuje mu zwolnienie chorobowe, odkłada też na emeryturę

Praca w upały: Panie kierowniku, woda mi się należy

. Jak wyjaśnia Zedlewska, pracodawcy powinni pamiętać, że w takim okresie pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia i nie traci urlopu. Na szczególne traktowanie w upale mogą liczyć osoby niepełnoletnie oraz kobiety w ciąży i karmiące piersią. Kobiety np. nie mogą pracować w pomieszczeniach, w których

Unia Europejska: Ojcowie do pieluch

cztery tygodnie tylko dla taty, zależnie od rozwiązania, na które zdecyduje się polski rząd, zostaną wygospodarowane z trzech lat urlopu wychowawczego przysługujących dziś dowolnemu z rodziców lub dołożone do tych trzech lat. O wiele większą zmiany mogą nastąpić w tych krajach, gdzie rodzicom przysługuje

Telepraca

Forma zatrudnienia polegająca na regularnym wykonywaniu obowiązków zawodowych poza siedzibą zakładu pracy. Telepraca jest specyficznym rodzajem umowy o pracę - telepracownikowi przysługują wszystkie prawa wynikające ze stosunku pracy, takie jak zwolnienie chorobowe, urlop wypoczynkowy czy urlop

Po dyżurze ekspertów PIP: odpowiadamy na najpopularniejsze pytania

odniesieniu do zleceniobiorców. Co do zasady osoby świadczące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych nie mają zatem prawa do urlopu, chyba że co innego wynika z zawartej przez nich umowy. Strony umowy zlecenia mogą się umówić, że zleceniobiorcy przysługuje określonej długości płatny urlop.Czy lektorzy w

Druga twarz śmieciówek

płatnego urlopu, niewykorzystany czas przechodzi na kolejny rok. - Ponieważ opłacam składkę chorobową, mogę iść na zwolnienie lekarskie. Cały czas na moje konto w ZUS spływają środki, które zapewnią mi emeryturę. Mam taki sam jak etatowcy dostęp do szkoleń, służbowego sprzętu i zabezpieczenia socjalnego, w

Polacy na fikcyjnych zwolnieniach chorobowych. Kogo może skontrolować ZUS?

lekarskie jako dodatkowy urlop. Zrobiła tak pani Justyna (imię zmienione). Ma 46 lat. Pracuje w banku. I od lat uskarżała się na bóle kręgosłupa. Ostatni raz zwolnienie lekarskie wzięła dwa lata temu. Ale - podobnie jak wielu Polaków - czasu nie spędzała, leżąc w łóżku. - Dawno nie byłam na urlopie. Uznałam

Gdy boisz się zwolnienia

- na czas nieokreślony, określony, okres próbny czy zastępstwo.Umowę na czas nieokreślony można rozwiązać poprzez wręczenie wypowiedzenia lub rozwiązania jej za porozumieniem stron. Wypowiedzenie oznacza, że pracownikowi przysługuje ściśle wyznaczony przez prawo pracy okres wypowiedzenia, który wynosi

Pytanie do prawnika: urlop na ćwierć etatu

Jestem zatrudniony na jedną czwartą etatu. Wiem, że przysługuje mi mniej dni urlopu niż osobom, które pracują na cały etat. Ale ile? I czy fakt, że chodzę do pracy tylko trzy razy w tygodniu ma wpływ na dni, w których będę miał urlop? - pyta czytelnik. Wymiar przysługującego urlopu jest

Tydzień Prawa Pracy

Prawnicy będą radzić czytelnikom - Szef zmusza cię do pracy po godzinach albo odmawia urlopu? Nie wiesz, jakie masz prawa pracując na umowę zlecenie? Zadzwoń do nas!Książka Kodeks pracy w poniedziałek 29 sierpnia z "Gazetą Wyborczą" - To lektura obowiązkowa zarówno dla pracowników, jak i

Czytelnicy pytają, prawnik odpowiada - cz. 2

przepisy art. 102 i n. KP. W opisanym przypadku może Pani przysługiwać 21 dni dodatkowego urlopu płatnego na przygotowanie pracy dyplomowej, jeżeli jest Pani na ostatnim roku studiów.

Co przyszługuje młodej mamie (lub tacie) w pracy

(również mężczyznom), którzy zdecydowali się na adopcję lub prowadzą rodzinę zastępczą, przysługuje 16-tygodniowy urlop, jednak mogą z niego korzystać tylko do czasu, aż dziecko skończy rok. Co jeszcze warto wiedzieć o macierzyńskim: część urlopu kobieta może wykorzystać dwa tygodnie przed porodem; na

Austria szuka Polaków

pracy, która definiuje podstawowe kwestie zatrudnienia.W Austrii czas pracy wynosi 8 godzin dziennie, czyli 40 godzin w tygodniu. Różnice w porównaniu z Polską są w wymiarze urlopu - w Austrii przysługuje 25 dni roboczych przy pięciodniowym tygodniu pracy i 30 dni przy sześciodniowym, a po

Umowa zlecenia

uprawnienia jak prawo do urlopu wypoczynkowego czy innych przerw w pracy. Takie uprawnienia mogą jednak przysługiwać, gdy zapisano je w umowie. Rozwiązanie umowy zlecenia może nastąpić w każdym momencie przez którąkolwiek ze stron.

Nowa kampania Fundacji MaMa - o problemach kobiet prowadzących firmy

kobiet wie na przykład, że przysługuje im zasiłek macierzyński, jeśli płaciły wcześniej składkę. Niestety zasiłek wychowawczy nie dotyczy osób samozatrudnionych - tak więc osoba mająca swoją firmę, jeśli decyduje się na +urlop na opiekę+, jest to dla niej okres bezskładkowy" - powiedziała Dołowy.W

RPO ws. osób, które pobierały świadczenia i są bez prawa do zasiłku

zasiłku dla bezrobotnych mają osoby, które wcześniej pobierały renty z tytułu niezdolności do pracy lub służby, renty szkoleniowe, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński czy też urlop wychowawczy przyznawany na podstawie przepisów kodeksu pracy.Prawo do zasiłku przysługuje również bezrobotnym zwolnionym

Uelastycznienie czasu pracy - fakty i mity

. Pracownikom nadal będzie przysługiwało wynagrodzenie za nadgodziny. Zamiast dodatku do wynagrodzenia pracownik może otrzymać czas wolny. Uelastycznienie czasu pracy to "rozwiązanie tymczasowe na czas kryzysu i nie powinno znaleźć się na stałe w Kodeksie pracy"Rozwiązania zapisane w ustawie

Im większa ochrona, tym trudniej o pracę

rozpatrywane przez Parlament Europejski w październiku, każdej kobiecie, bez względu rodzaj umowy jaki posiada (umowa o pracę, dzieło, zlecenie, własna działalność gospodarcza oraz umowa zastępstwo) przysługiwałoby 18 lub 20 tygodni w 100% płatnego urlopu, natomiast mężczyznom - dwa tygodnie. Po powrocie do

Krótko o urlopach

obliczyć urlop, trzeba wiedzieć ile przysługiwałoby go, przy pracy na pełnym etacie (20 dni przy stażu pracy krótszym niż dziesięć lat lub 26 dni przy stażu 10-letnim lub dłuższym). Niepełny dzień urlopu (wynikający z przeliczenia wymiaru - o tym poniżej) zaokrągla się w górę do pełnego dnia. A oto

Zasady szkoleń powinien ustalać pracownik z pracodawcą

należało sześć dni pełnopłatnego urlopu. "Co więcej, często w takich wypadkach certyfikat uzyskuje się natychmiast po szkoleniu i nie trzeba już zdawać żadnych egzaminów, a wolne miałoby i tak przysługiwać" - dodała.Według ekspertów Lewiatana, polscy pracodawcy są zainteresowani podnoszeniem

Zdaniem prawnika

płatnego urlopu. O ile egzamin wynika z przepisów. Natomiast urlop szkoleniowy nie przysługuje za egzaminy sesyjne na studiach.Dodatkowym problemem dla pracodawców i pracowników jest to, że kodeks pracy zakazuje im według własnego uznania regulować zasady płacenia za podnoszenie kwalifikacji. Tzn. mogą je

Mama wraca do pracy

pracy (po urlopie wychowawczym) w ciągu danego roku kalendarzowego urlop ten przysługuje ci w wymiarze proporcjonalnym za ten rok. Okres urlopu wychowawczego jest liczony jako czas, w którym nie jest świadczona praca. Tym samym wpływa on na nabywany przez pracownika w danym roku wymiar urlopu

Przywileje wybranych grup zawodowych w Polsce

zawodowych są przywileje związane z zabezpieczeniem społecznym, w szczególności przywileje emerytalne. Prawo wcześniejszego przejścia na emeryturę przysługuje kilku grupom zawodowym. Poniżej tabela 1., podsumowująca zakres przywilejów emerytalnych wybranych grup. Służby mundurowe są przykładem próby

Tydzień Prawa Pracy

Kodeks Pracy już w sprzedaży! - Kiedy możesz podać pracodawcę do sądu? Czy mogą Cię zwolnić na urlopie? Ile wolnego może wziąć ojciec na dziecko? Czy można dostać kredyt, pracując na umowę-zlecenie? Nowy rok, nowe prawo - Jakie nowości są w tym roku w prawie pracy? Sprawdź! Zwolnienia i

Pracowniku, czy znasz swoje prawa?

zadowalający. Im dłuższy czas pracy, tym większa świadomość w tym zakresie. 96 proc. respondentów z wyższym wykształceniem i stażem powyżej pięciu lat wie, że przysługuje im 26 dni urlopu w roku.Niepokoją za to wyniki dotyczące podstawowego zagadnienia związanego z prawem pracy. Jedynie 74 proc. badanych wie

Prawa matek - wszystko o urlopach i zasiłkach

Czy każdej kobiecie przysługuje urlop macierzyński? Urlop macierzyński przysługuje tylko kobietom zatrudnionym na umowę o pracę. Nie ma natomiast znaczenia staż pracy ani jej wymiar, czyli to, czy pracowałaś na cały etat, czy tylko na część. A jeśli mam umowę na czas określony? Jeśli masz umowę na

Zimno? Odmów pracy, masz prawo!

. - Jeżeli z powodu niskich temperatur pracownicy mają problem z dostaniem się do pracy, niech umówią się z szefem, że stracone w ten sposób godziny odpracują w dogodniejszym terminie.Warto dodać, że rodzicom, których przynajmniej jedno dziecko ma mniej niż 14 lat, przysługują dwa dni płatnego urlopu

Odpoczywać po nowemu

, jak nie pogubić się w nowych przepisach i jak przypilnować kadrową, aby dobrze wyliczyła urlop, czytaj poniżej. Ile urlopu dla "niepełnoetatowca"? Tak było do tej pory: Bez względu na to, czy pracowałeś na część, czy na cały etat, przysługiwał ci taki sam wymiar urlopu (jego wysokość

urlop ile przysługuje - ogłoszenia z GazetaPraca.pl

Urlop

swych władców lennych o pozwolenie na "Urlaub" aby zaciągnąć się do bitwy. Prawo do urlopu w Polsce Urlop wypoczynkowyPodstawowym rodzajem urlopu jest urlop wypoczynkowy. Zgodnie z przepisem art. 152 kodeksu pracy, pracownikowi przysługuje prawo do: corocznego, nieprzerwanego – w zasadzie

Urlop macierzyński

Urlop macierzyński – urlop przyznawany kobietom, które w trakcie zatrudnienia urodziły dziecko. Ma on na celu pomoc w odzyskaniu sił po porodzie i opiece nad małym dzieckiem. Urlop macierzyński w PolsceUrlop ten jest urlopem pełnopłatnym, a czas jego trwania jest zależny od liczby urodzonych

Absencja pracownicza

– kodeks pracy. Reguluje on zasady oraz wymiar nieobecności pracownika. Urlop wypoczynkowy – okres mający na celu regenerację sił pracownika Urlop bezpłatny – okres nieobecności w pracy gwarantujący pracownikowi zatrudnienie. Prawo do takiego urlopu przysługuje danemu pracownikowi za zgodą

Praca tymczasowa

, jeśli wykonuje on pracę na rzecz pracodawcy użytkownika w okresie dłuższym niż 6 tygodni, prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze dwóch dni za każdy miesiąc pozostawania do dyspozycji jednego pracodawcy użytkownika lub więcej niż jednego pracodawcy użytkownika – urlop nie przysługuje za okres

Płaca

w godzinach nadliczbowych, dodatek stażowy, dodatek funkcyjny, dodatek za pracę w warunkach szkodliwych itp.), płace uzupełniające (za czas nieprzepracowany np. wynagrodzenie za czas choroby), ekwiwalenty za niewykorzystany urlop. Do wynagrodzeń nie zalicza się w rozumieniu przepisów: świadczeń wypłacanych

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Zdjęcia - urlop ile przysługuje