urlop bezpłatny kodeks pracy

red.

Kodeks pracy 2012: urlop bezpłatny

Kodeks pracy 2012: urlop bezpłatny

Czasem zwykły urlop wypoczynkowy nie wystarcza. Co robić? W nagłych wypadkach dobrym wyjściem może być urlop bezpłatny.

Prawo pracy po nowemu

Możliwość zwalniania pracowników przed emeryturą, na urlopach bezpłatnych czy kobiet w ciąży - taką rewolucję w kodeksie pracy proponuje rząd. - To dyskryminacja - protestują związkowcy

Też możesz wziąć roczny urlop

Warto spełniać marzenia. Jeżeli jednym z nich jest podróż po świecie, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zawiesić karierę na kilka, a nawet kilkanaście miesięcy. Jak to zrobić?

Prawnik odpowiadał na pytania

temu dniowi pracy będzie odpowiadało 12 godz. urlopu, czyli półtora dnia. Jeśli zaś w innym dniu, zgodnie z rozkładem czasu pracy, pracownik ma pracować 6 godz., wówczas analogicznie będzie to 6 godz., czyli trzy czwarte dnia urlopu.Ile można wziąć bezpłatnego urlopu i czy w dowolnym terminie?Kodeks

Młodociany pracownik może żądać urlopu na czas ferii

Młodociany pracownik może żądać urlopu na czas ferii

pracownik może zażądać urlopu bezpłatnego. Wystarczy, że składając wniosek uargumentuje go ogólnie względami osobistymi.Okres takiego urlopu jest zaliczany do stażu pracy, m.in. ustalanego na potrzeby emerytalne czy do określenia podstawy wymiaru urlopu wypoczynkowego. Według kodeksu pracy, łączny urlop

Urlop wypoczynkowy 2012

Urlop wypoczynkowy 2012

bezpowrotnie. Chcesz wiedzieć więcej na temat urlopów wypoczynkowych, urlopu na żądanie i urlopu bezpłatnego? Już 4 stycznia 2012 o wszystkich zmianach przeczytasz w gazecie Wyborczej, w dodatku gazetapraca.pl i w nowym Kodeksie pracy dołączonym do gazety.

Zatrzymał Cię pył? Możesz przedłużyć urlop

Zatrzymał Cię pył? Możesz przedłużyć urlop

już wykorzystał, o urlop bezpłatny. - Pracodawca nie musi jednak udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego, jeżeli uzasadni to ważnym interesem ekonomicznym firmy. W takim wypadku będzie musiał udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego - dodała ekspertka.Gładoch zaznaczyła, że przepisy kodeksu pracy

Po dyżurze ekspertów PIP: odpowiadamy na najpopularniejsze pytania

Po dyżurze ekspertów PIP: odpowiadamy na najpopularniejsze pytania

rzeczywiste warunki wykonywania pracy.Czy pracując na umowie zlecenia mam prawo do urlopu?Umowa zlecenia jest regulowana przepisami Kodeksu cywilnego. W odróżnieniu od Kodeksu pracy, który gwarantuje pracownikom prawo do corocznego urlopu wypoczynkowego, Kodeks cywilny nie przewiduje takiego uprawnienia w

Nowości rynku pracy

Nowości rynku pracy

. Sfinansuje go z rezerwy Funduszu Pracy i skieruje do pracodawców. Niestety, nie ma jeszcze szczegółów.Dziś Kodeks pracy daje kobiecie, która wraca do pracy po urlopie macierzyńskim, prawo do zatrudnienia na stanowisku, jakie wcześniej zajmowała, a jeśli nie jest to możliwe - na innym, równorzędnym

Praca młodocianych w czasie przerwy świątecznej

Przepisy kodeksu pracy stanowią, iż młodocianemu uczęszczającemu do szkoły należy udzielić w okresie ferii szkolnych urlopu. Pracodawca ma obowiązek udzielić takiego urlopu. Wymagane jest tu, by młodociany nabył już prawo do urlopu (młodociany uzyskuje z upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej

Umowa o dzieło

Umowa o dzieło nie jest tak restrykcyjna, jak ta o pracę. Wykonawca może sam ustalić czas i miejsce, a także sposób wykonania pracy. Nie podlega bezpośrednim poleceniom szefa. Ale, zgodnie z kodeksem pracy, szef musi zapewnić wynagrodzenie, a także bezpieczne i higieniczne warunki pracy.Zatrudniony

U jak urlop, w jak wolne

U jak urlop, w jak wolne

płatnego wypoczynku gwarantuje kodeks pracy.Na początek zła wiadomość dla zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, czyli o dzieło lub zlecenia. Płatny urlop wypoczynkowy przysługuje jedynie osobom pracującym na umowę o pracę. Brak etatu oznacza, że nie ma się prawa do żadnego rodzaju urlopu

Matka, ojciec, pracownik

dziecko, wówczas dostaje dodatkowe, poza przewidzianym w kodeksie pracy urlopem dla ojca, 10 dni roboczych urlopu lub 30 dni, jeśli zdecyduje się na przejęcie od mamy urlopu macierzyńskiego przyznanego na podstawie kodeksu pracy. W prezencie po urodzeniu dziecka rodzice otrzymują kartę na zakupy w Ikei o

Nauczycielu, co robić, gdy chcą cię zwolnić?

Nauczycielu, co robić, gdy chcą cię zwolnić?

namawiają nauczycieli na taki urlop, grożąc np. zwolnieniem. Ten, kto zgodzi się na takie rozwiązanie, musi wiedzieć, że nie uchroni go to przed utratą pracy. Choć specjaliści prawa pracy uważają, że zgodnie z kodeksem pracy (art. 41) w trakcie usprawiedliwionej nieobecności nie można wręczyć wypowiedzenia

Gdy pracodawca zwalnia

Gdy pracodawca zwalnia

podczas wykonywania zadań wydatki. Wynagrodzenie powinno zostać wypłacone adekwatnie do wykonanych zadań.Kogo nie można zwolnić?Pracownika na urlopie i na zwolnieniu. Wystarczy zwolnienie lekarskie, urlop wypoczynkowy, szkoleniowy czy zdrowotny. Zgodnie z Kodeksem pracy wypowiedzenie jest skuteczne

Świadectwo pracy

prawa pracy, należności ze stosunku pracy uznanych i nie zaspokojonych przez pracodawcę do dnia ustania tego stosunku, z powodu braku środków finansowych, okres korzystania z urlopu bezpłatnego i podstawy prawnej jego udzielenia, urlop wypoczynkowy wykorzystany przez pracownika, liczby dni, za które

Koniec urlopu na studia podyplomowe

Koniec urlopu na studia podyplomowe

od pracy i pouczyć się do egzaminów. Niestety, od niedawna studentom podyplomowym nie przysługuje 21-dniowy urlop szkoleniowy. Dlaczego?Obowiązujące od półtora roku nowe przepisy kodeksu pracy określające, na jakich zasadach ma się odbywać dokształcenie pracowników, były nieprecyzyjne. Nierzadko

Przywileje budżetówki

Przywileje budżetówki

podlegają pod Kodeks pracy, tylko Kartę nauczyciela, która poza obowiązkami jasno określa przywileje tej grupy. Nauczycielom przysługują m.in. po siedmiu latach pracy roczne, płatne urlopy dla poratowania zdrowia, które na obecnych warunkach nauczyciel może wziąć nawet trzy razy w trakcie kariery. Sztywny

Urlop wypoczynkowy. Wszystko, co powinieneś wiedzieć.

Urlop wypoczynkowy. Wszystko, co powinieneś wiedzieć.

pracujesz na podstawie umowy cywilnoprawnej - o dzieło lub zlecenia - nie masz prawa do urlopu wypoczynkowego ani żadnego innego wynikającego z kodeksu pracy (np. urlopu bezpłatnego, urlopu na żądanie).Ile wolnego?Już po miesiącu pierwszej pracy masz prawo do odpoczynku. Należy ci się wtedy 1/12 rocznego

Zdaniem prawnika

Zdaniem prawnika

podpisze z pracownikiem porozumienie i na czas zajęć na uczelni przyzna mu bezpłatny urlop. Wydaje się to proste. Zwłaszcza że jeden z nowych przepisów kodeksu pracy przewiduje możliwość podpisania takiego porozumienia dla innych form zdobywania wiedzy niż podnoszenie kwalifikacji. Sądy jednak mogą uznać w

Elastyczne zatrudnienie - na czym polega?

, praca zdalna, tymczasowa, samozatrudnienie i umowy cywilnoprawne. Umowy terminoweRodzaje umów terminowych zostały określone w art. 25 Kodeksu pracy. Istotą tych umów jest, ustalony z góry, określony czas trwania. Do umów terminowych zalicza się: umowę na okres próbny, umowę na czas określony oraz umowę

Unia Europejska: Ojcowie do pieluch

Unia Europejska: Ojcowie do pieluch

.) Te dalej idące projekty mają jednak małe szanse na przyjęcie.Na projekt zakładający czterotygodniowe bezpłatne urlopy tylko dla ojców zgodzili się natomiast w zeszłym tygodniu ministrowie krajów UE. Prace legislacyjne potrwają jeszcze zapewne kilka miesięcy, a potem kraje będą miały dwa lata na

Warunki zatrudnienia osoby niepełnoletniej - opinia prawna

prawna Młodociani, czyli w rozumieniu kodeksu pracy, osoby które ukończyły 16 lat ale równocześnie nie przekroczyły wieku lat 18, poddani zostali w Kodeksie Pracy szczególnej regulacji w stosunku do osób pełnoletnich. Te odmienności dotyczą m.in. prawa do urlopów, czasu pracy czy też zasad wynagradzania

Łatwiej się doszkolisz

przepisach prawa pracy, a są inne niż np. studia, taka osoba może być zwolniona z całości lub części dnia pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia oraz przyznania urlopu bezpłatnego. Zdaniem Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych "Lewiatan" dzięki nowym zmianom pracodawca nie będzie już

Nie jestem śmieciem

zawiera wszystko, co zapisane jest w kodeksie pracy: * ośmiogodzinny dzień i pięciodniowy tydzień pracy; * płatne urlopy wypoczynkowe i rodzicielskie; * ochronę wynagrodzenia; * opłacone składki na ubezpieczenia społeczne. Jedyne ograniczenie umowy na czas określony jest takie, że można ją wypowiedzieć w

Jak przeżyć ciążę w pracy?

Jak kryzys wpłynie na rynek pracy? Wypełnij ankietęKobiety spodziewające się dziecka są objęte specjalną prawną ochroną. Nie zmienia to jednak tego, że boją się o dalsze losy zawodowej kariery. Czy po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego i wychowawczego będą jeszcze miały dokąd wracać? Czy

Z laptopem na plaży

pewnie będzie miał rację. Zwłaszcza, że kodeks pracy mówi wyraźnie: w czasie urlopu pracownik jest zwolniony z obowiązku świadczenia pracy. Tyle że kodeks pracy dotyczy tych, którzy są zatrudnieni na umowę o pracę. A co z innymi, których kodeks nie chroni? Np. gdy ktoś pracuje na własny rachunek?Jedną z

Warunki zatrudniania osób niepełnoletnich

młodocianego udzielić mu dodatkowo urlopu bezpłatnego w okresie ferii szkolnych, jednak okres tego urlopu łącznie z urlopem wypoczynkowym nie może przekroczyć 2 m-cy. Okres urlopu bezpłatnego wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Czy pracownikowi niepełnoletniemu można

Austria szuka Polaków

kodeksu pracyPolacy podejmujący pracę w Austrii podlegają tamtejszemu prawu pracy i zgodnie z obowiązującym prawem unijnym warunki zatrudnienia nie powinny różnić się od tych przewidzianych dla lokalnych pracowników.Umowa o pracę powinna być zawarta w dniu jej rozpoczęcia wraz z potwierdzeniem

Pierwszy wyjazd bez ryzyka

niezwykle atrakcyjnych ofert, lub tych, przy których jest tylko numer telefonu, podchodzić z dystansem. Pamiętajmy, że polski kodeks pracy nie obowiązuje za granicą, dlatego niezbędne jest poznanie podstawowych zagadnień prawa pracy i wymogów dotyczących rejestracji tuż po przyjeździe, aby otrzymać prawo

Urzędnicy w bamboszach

teksty reklamowe, kiedy spało - mówi i dodaje: - Nie należę do osób, które lubią bezczynnie siedzieć, więc dobrze, że miałam zajęcie. Przy tym to możliwość zarobku na bezpłatnym urlopie wychowawczym.W lubelskim urzędzie marszałkowskim pracuje prawie 900 osób. Część z nich już niedługo opuści swoje biurka

Urlop wypoczynkowy. Wszystko, co powinieneś wiedzieć

ani żadnego innego wynikającego z kodeksu pracy (np. urlopu bezpłatnego, urlopu na żądanie).KiedyJuż po miesiącu swojej pierwszej pracy masz prawo do odpoczynku. Należy ci się wtedy 1/12 rocznego urlopu (z każdym kolejnym miesiącem liczba dni wolnych proporcjonalnie rośnie).Przykład. Jesteś

Jak się nie dać zwolnić

czasie urlopu albo innej usprawiedliwionej nieobecności, chyba że upłynął okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, tzn. dobiegła końca umowa na czas określony (art. 41 Kodeksu Pracy, rozdz. II). Usprawiedliwioną nieobecnością jest też odosobnienie ze względu na podejrzenie

Nie bój się Państwowej Inspekcji Pracy!

Pracownik, który ma wątpliwości dotyczące, np. legalności jego zatrudnienia czy przestrzegania praw pracowniczych, zapisanych w kodeksie pracy, może zwrócić się o bezpłatną poradę prawną do Państwowej Inspekcji Pracy. Adresy i telefony, pod które należy się zgłosić, znajdują się na stronie

Co chcielibyście wiedzieć o prawie pracy? - odpowiedzi

, pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi urlopu do końca pierwszego kwartału roku następnego. Z przepisów Kodeksu Pracy wynika wprost, że jedna cześć urlopu nie może być krótsza niż 14 dni.Małgorzata: Pracuję w Domu Dziecka. Jestem zatrudniona na 40 godzin tygodniowo. Zdarza się, że kończę zmianę o

Kto się nie boi Inspekcji Pracy

lat nie byłam na urlopie, a wynagrodzenie dostaję w kratkę. Co robić? Do kogo się zgłosić?" - pyta.Do Państwowej Inspekcji Pracy - odpowiadają chórem forumowicze.Świadomość tego, że jest coś takiego jak PIP - instytucja powołana w celu sprawowania nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem prawa

Umowa o dzieło i zlecenie: sprawdź, jak je podrasować

Jak wynika z danych Ministerstwa Finansów (rozliczenie PIT 2010), w Polsce blisko 800 tys. osób pracuje na umowach cywilnoprawnych. Ilu z nich tą formę zatrudnienia narzucono - nie wiadomo. Pewne jest natomiast, że w pierwszej kolejności odczuwają brak ochrony ze strony kodeksu pracy, który

Dyskryminacja po polsku

pracowników oraz zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu to dwie podstawowe zasady prawa pracy, które gwarantują nam art. 112 i 113 kodeksu pracy. Oznacza to tyle, że dyskryminacja w zatrudnieniu w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne

Umowa na zastępstwo

określony, obejmujący czas tej nieobecności. Przez usprawiedliwioną nieobecność w pracy rozumie się w tym przypadku wszystkie okresy zawieszenia obowiązku świadczenia pracy niezawinione przez pracownika np. urlop wypoczynkowy, macierzyński, wychowawczy, bezpłatny, z powodu choroby.Treść umowy powinna być

Młodzi, zdolni i bez pracy

pracowników etatowych. Agnieszka Sieńko przypomina jednak, że różnica w rzeczywistości jest znacząca.- Zleceniobiorca nie jest pracownikiem w myśl kodeksu pracy - podkreśla. - Nie korzysta więc np. z prawa do płatnego urlopu wypoczynkowego czy przerwy w pracy. Nie otrzyma też wynagrodzenia za czas choroby ani

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o urlopach

W kodeksie pracy jest napisane - każdy pracownik ma prawo do corocznego urlopu wypoczynkowego, i to płatnego. Wprawdzie za półtora miesiąca kilka przepisów zmieni się na korzyść pracodawcy, ale nikt nie zabierze nam ani jednego dnia wolnego. Powiedz mi, jak pracujesz, a powiem ci, czy możesz

Poradnik dla mamy i taty, czyli prawa, przywileje, urlopy, pomoc i pieniądze dla przyszłych i obecnych rodziców

wolno zlecać niektórych zadań, np. zmuszać do nocnych zmian czy nadgodzin. Najważniejsza ochrona to art. 177 kodeksu pracy, który nie pozwala jej zwolnić (także kiedy przebywa na urlopie macierzyńskim!). Przywileje dotyczą tylko kobiet pracujących na umowę o pracę. Nieważne, czy jest to umowa na czas

Na zlecenie. Umowa stoi?

zasiłek. Czy rzeczywiście twórcy prawa myślą, że ja chętnie pracuję bez prawa do urlopu, do bezpłatnej opieki zdrowotnej i bez zasiłku chorobowego?W zeszłym roku "Gazeta Praca" wraz z posłanką Joanną Kluzik-Rostkowską, byłą minister pracy w rządzie PiS, opracowała poprawkę do ustawy o promocji

O czym powinnaś wiedzieć, zanim zostaniesz mamą

macierzyńskiego, złóż przed przyjściem do pracy wniosek o urlop wychowawczy. Od tego momentu jesteś chroniona przed zwolnieniem - jednak pamiętaj o konsekwencjach - to urlop bezpłatny. - musisz rozważyć, czy propozycja Twojego szefa, który chce zwolnić Cię z pracy, a zatrudnić na umowę cywilną jest dla ciebie

Kiedy i kogo nie można zwolnić

najbardziej drastyczną formą jest tzw. dyscyplinarka, czyli zwolnienie z art. 52 kodeksu pracy. Szef może nam ją wręczyć tylko za ciężkie naruszenie obowiązków, np. kradzież, przyjście do pracy w stanie nietrzeźwym lub nieuzasadnione niestawienie się w pracy. Takie rozwiązanie można zastosować tylko w ciągu

Zwolnienia z pracy - szkoła przetrwania

Jak można cię zwolnić? Najczęstszy sposób to rozwiązanie umowy o pracę bez podania prawdziwej lub jakiejkolwiek przyczyny zwolnienia. Bywa też, że pracodawca zwolni cię z pracy z naruszeniem kodeksu pracy, np. w czasie ciąży czy urlopu macierzyńskiego. Czasem pracownik, zanim odejdzie sam, jest

Praca w wakacje. Jaką umowę podpisać?

wysyłania go na urlop. Zamiast wolnych dni dostanie wtedy pieniądze (np. za cztery dni urlopu należą się cztery dniówki). Na zastępstwo To nowy typ umowy o pracę, został wprowadzony do kodeksu pracy (art. 25 kp) w 2003 r. Pracodawca może cię zatrudnić na określony czas, gdy jego stały pracownik przebywa

Prawo pracy - kodeks, który można złamać

pracowników na urlopy. Ale starają się trzymać się kodeksu pracy.Fikcyjne zwolnieniaMimo dobrych chęci, przypadki naruszania prawa wciąż się zdarzają. Michał (handlowiec), w obecnej pracy od trzech lat, wie o tym dobrze. - Niecały rok temu firma została przejęta przez nowych właścicieli - opowiada. - Zostałem

Zmiany w kodeksie pracy

zwolnień lekarskich nie przekracza w Polsce tygodnia, a więc za absencję płacą na ogół pracodawcy. Pierwszy dzień - z urlopu Projekt nowelizacji kodeksu pracy, nad którym pracuje obecnie Sejm, przewiduje, że pracownik nie otrzyma żadnego wynagrodzenia za każdy pierwszy dzień choroby. Ma to ograniczyć

Powrót do pracy

nad niemowlęciem, a jak świetnie dałaś sobie potem radę. Za parę miesięcy wszystko, co teraz nowe, stanie się normą.Mimo że prawo każe ci powiadomić pracodawcę o zakończeniu urlopu na miesiąc przed datą powrotu do pracy, lepiej porozmawiaj z nim wcześniej. Od razu zacznij też poszukiwania opiekunki

Co powinieneś wiedzieć o umowach o pracę

przeczytaj, co ci się należy i jakie masz prawa. Umowa o pracę Regulują ją art. od 25 do 67 kodeksu pracy. Jako pracownik masz najwięcej przywilejów, chroni go prawo, związki zawodowe czy inspekcja pracy. - Należą się ci płatne urlopy wypoczynkowe i macierzyńskie. Nieważne, czy pracujesz na umowę

Różnice pomiędzy różnymi rodzajami umów

do stażu. Choć często dużo zarabiasz, musisz oszczędzać na czarną godzinę. Zazwyczaj nie masz urlopu, bezpłatnej pomocy lekarskiej, czas pracy nie wlicza się do emerytury Gdy pali ci się grunt pod nogami, możesz wyjść na prostą.Ale to nie jest sposób na życie.

Blaski i cienie prowadzenia jednoosobowej firmy

. Samozatrudnieni są postrzegani jako osoby samodzielne, niebojące się ryzyka, które dopasowały się do - niełatwego przecież - rynku pracy. A koszty? Nie jest się pracownikiem w rozumieniu kodeksu pracy, a co za tym idzie - nie ma się wielu przywilejów: płatnych urlopów (wypoczynkowych, macierzyńskich

Aby mieć ładne świadectwo

korzystałeś z urlopu bezpłatnego (wraz z podstawą prawną jego udzielenia). Pracodawca nie może jednak napisać np., że nie było cię pół roku w pracy bo pojechałeś na wyprawę w Himalaje, czy wykorzystałeś urlop wychowawczy (jeśli tak, to ile dni), liczba dni urlopu dodatkowego albo inne uprawnienia

Praca w Polsce - co się zmieni po wejściu do Unii

musiały zostać wyposażone w osłony pomagające unikać wypadków. Z konieczności dostosowania się do unijnych przepisów w proponowanej właśnie nowelizacji kodeksu pracy znalazło się wydłużenie minimalnego urlopu z 18 do 20 dni. Jeśli ktoś już teraz ma 20 lub więcej dni urlopu, to nic się dla niego nie

Czytelnicy "Gazety" pytali prawnika

Najwięcej pytań zadały osoby pracujące w nienormowanym lub zadaniowym czasie pracy, jak sprzedawcy czy przedstawiciele handlowi. - Dzwoniła do mnie pracownica centrum handlowego i chciała się dowiedzieć, w jakie dni przysługuje jej urlop - mówi mec. Szczesna. - Czy jeśli wzięła tydzień urlopu, to

Rządowy program ograniczania bezrobocia

Rząd odkrył karty: zaproponował liberalizację kodeksu pracy, obniżenia kosztów pracy oraz udogodnień w zatrudnianiu absolwentów. Pracodawcy są bardzo zadowoleni. Związki zawodowe - mniej. Rząd obiecał, że przedstawi własne propozycje nowelizacji kodeksu pracy, wtedy gdy rozmowy między Polską

Uwaga! Praktyki!

płatny urlop, zasiłek na czas choroby, płatne nadgodziny. Firma płaci wszystkie obowiązkowe ubezpieczenia, staż pracy liczy się do emerytury. Masz zagwarantowaną płacę minimalną (obecnie 824 zł brutto). W razie sporu z pracodawcą masz zapewniony bezpłatny dostęp do sądu pracy. Zazwyczaj firmy podpisują

Zwolnili mnie z pracy!

zwolnienia, załatw sobie długie zwolnienie lekarskie. Jesteś nie do ruszenia przez jakiś czas, ale każde zwolnienie lekarskie kiedyś się kończy... Umożliwienie powrotu do pracy, aby zaraz zwolnić z czystym sumieniem (kobieta na urlopie macierzyńskim jest chroniona przez prawo - ale tuż po jego zakończeniu

Zwalniają i łamią prawo

przebywające na urlopach macierzyńskich lub wychowawczych. Odebraliśmy telefony od osób zwolnionych z pracy, ale też i od takich, które spodziewają się zwolnienia.O co najczęściej pytali czytelnicy?- Pytano głównie o uprawnienia związane z rozwiązaniem umowy o pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy

urlop bezpłatny kodeks pracy - ogłoszenia z GazetaPraca.pl

Urlop

, okresy pozostawania bez pracy za które pracownik otrzymuje odszkodowanie, okres za który przyznano odprawy z tytułu zwolnień grupowych. Urlop bezpłatnyW przeciwieństwie do urlopu wypoczynkowego, urlop bezpłatny nie ma na celu regeneracji sił pracownika. Za okres tego urlopu pracownik nie otrzymuje

Urlop macierzyński

, Uprawnienia pracującej matki, w: Kodeks pracy. długości stażu pracy, rodzaju umowy o pracę, wymiaru czasu pracy. Ochrona prawna podczas trwania urlopu macierzyńskiegoWraz z chwilą rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego pracownicy przysługuje specjalna ochrona prawna trwałości stosunku pracy. Znaczy

Kodeks Pracy (RFSRR)

Kodeks pracy (?????? ??????? ? ?????) – jeden z najważniejszych aktów prawnych po rewolucji październikowej i pierwszy kodeks pracy w historii Rosji. Został zastąpiony kodeksem pracy z 1922 r.Kodeks ten został przygotowany przez specjalną komisję Ludowego Komisariatu Sprawiedliwości

Kodeks pracy

Kodeks pracy – akt normatywny stanowiący zbiór przepisów regulujących prawa i obowiązki objęte stosunkiem pracy w odniesieniu do wszystkich pracowników, bez względu na podstawę prawną ich zatrudnienia (w niektórych przypadkach tylko w zakresie nieuregulowanym przez ustawodawstwo szczególne

Stosunek pracy

zobowiązuje się do zapłaty odpowiedniego wynagrodzenia. Cechy stosunku pracyW Polsce stosunek pracy oraz prawa i obowiązki wynikające z niego dla pracodawcy i pracownika regulowane są przede wszystkim przez Kodeks pracyUstawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy ().Stosunek pracy może powstać na podstawie

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.