urlop bezpłatny kodeks pracy

red.

Kodeks pracy 2012: urlop bezpłatny

Kodeks pracy 2012: urlop bezpłatny

Czasem zwykły urlop wypoczynkowy nie wystarcza. Co robić? W nagłych wypadkach dobrym wyjściem może być urlop bezpłatny.

Też możesz wziąć roczny urlop

Warto spełniać marzenia. Jeżeli jednym z nich jest podróż po świecie, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zawiesić karierę na kilka, a nawet kilkanaście miesięcy. Jak to zrobić?

Prawnik odpowiadał na pytania

Czytelnicy GazetaPraca.pl mieli możliwość zadawania pytań dotyczących urlopów Adamowi Ambrozikowi - prawnikowi z wieloletnim doświadczeniem, ekspertowi w dziedzinie prawa gospodarczego i handlowego, zastępcy dyrektora generalnego Pracodawców RP. Oto odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Zatrzymał Cię pył? Możesz przedłużyć urlop

Zatrzymał Cię pył? Możesz przedłużyć urlop

już wykorzystał, o urlop bezpłatny. - Pracodawca nie musi jednak udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego, jeżeli uzasadni to ważnym interesem ekonomicznym firmy. W takim wypadku będzie musiał udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego - dodała ekspertka.Gładoch zaznaczyła, że przepisy kodeksu pracy

Urlop wypoczynkowy 2012

Urlop wypoczynkowy 2012

bezpowrotnie. Chcesz wiedzieć więcej na temat urlopów wypoczynkowych, urlopu na żądanie i urlopu bezpłatnego? Już 4 stycznia 2012 o wszystkich zmianach przeczytasz w gazecie Wyborczej, w dodatku gazetapraca.pl i w nowym Kodeksie pracy dołączonym do gazety.

Jaka praca, taka umowa

Jaka praca, taka umowa

pracownik zatrudniony na ich podstawie nie podlega Kodeksowi pracy, tylko Kodeksowi cywilnemu. Oznacza to m.in. brak płatnego urlopu czy okresu wypowiedzenia. Jednak w przypadku pracy sezonowej, która z definicji trwa krótko, nie są to duże ograniczenia. Wśród umów cywilnoprawnych rozróżniamy głównie umowy

Nowości rynku pracy

Nowości rynku pracy

. Sfinansuje go z rezerwy Funduszu Pracy i skieruje do pracodawców. Niestety, nie ma jeszcze szczegółów.Dziś Kodeks pracy daje kobiecie, która wraca do pracy po urlopie macierzyńskim, prawo do zatrudnienia na stanowisku, jakie wcześniej zajmowała, a jeśli nie jest to możliwe - na innym, równorzędnym

Praca młodocianych w czasie przerwy świątecznej

Przepisy kodeksu pracy stanowią, iż młodocianemu uczęszczającemu do szkoły należy udzielić w okresie ferii szkolnych urlopu. Pracodawca ma obowiązek udzielić takiego urlopu. Wymagane jest tu, by młodociany nabył już prawo do urlopu (młodociany uzyskuje z upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej

Po dyżurze ekspertów PIP: odpowiadamy na najpopularniejsze pytania

Po dyżurze ekspertów PIP: odpowiadamy na najpopularniejsze pytania

rzeczywiste warunki wykonywania pracy.Czy pracując na umowie zlecenia mam prawo do urlopu?Umowa zlecenia jest regulowana przepisami Kodeksu cywilnego. W odróżnieniu od Kodeksu pracy, który gwarantuje pracownikom prawo do corocznego urlopu wypoczynkowego, Kodeks cywilny nie przewiduje takiego uprawnienia w

Umowa o dzieło

Umowa o dzieło nie jest tak restrykcyjna, jak ta o pracę. Wykonawca może sam ustalić czas i miejsce, a także sposób wykonania pracy. Nie podlega bezpośrednim poleceniom szefa. Ale, zgodnie z kodeksem pracy, szef musi zapewnić wynagrodzenie, a także bezpieczne i higieniczne warunki pracy

U jak urlop, w jak wolne

U jak urlop, w jak wolne

płatnego wypoczynku gwarantuje kodeks pracy.Na początek zła wiadomość dla zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, czyli o dzieło lub zlecenia. Płatny urlop wypoczynkowy przysługuje jedynie osobom pracującym na umowę o pracę. Brak etatu oznacza, że nie ma się prawa do żadnego rodzaju urlopu

Matka, ojciec, pracownik

dziecko, wówczas dostaje dodatkowe, poza przewidzianym w kodeksie pracy urlopem dla ojca, 10 dni roboczych urlopu lub 30 dni, jeśli zdecyduje się na przejęcie od mamy urlopu macierzyńskiego przyznanego na podstawie kodeksu pracy. W prezencie po urodzeniu dziecka rodzice otrzymują kartę na zakupy w Ikei o

Nauczycielu, co robić, gdy chcą cię zwolnić?

Nauczycielu, co robić, gdy chcą cię zwolnić?

namawiają nauczycieli na taki urlop, grożąc np. zwolnieniem. Ten, kto zgodzi się na takie rozwiązanie, musi wiedzieć, że nie uchroni go to przed utratą pracy. Choć specjaliści prawa pracy uważają, że zgodnie z kodeksem pracy (art. 41) w trakcie usprawiedliwionej nieobecności nie można wręczyć wypowiedzenia

Świadectwo pracy

prawa pracy, należności ze stosunku pracy uznanych i nie zaspokojonych przez pracodawcę do dnia ustania tego stosunku, z powodu braku środków finansowych, okres korzystania z urlopu bezpłatnego i podstawy prawnej jego udzielenia, urlop wypoczynkowy wykorzystany przez pracownika, liczby dni, za które

Gdy pracodawca zwalnia

Gdy pracodawca zwalnia

podczas wykonywania zadań wydatki. Wynagrodzenie powinno zostać wypłacone adekwatnie do wykonanych zadań. Kogo nie można zwolnić? Pracownika na urlopie i na zwolnieniu. Wystarczy zwolnienie lekarskie, urlop wypoczynkowy, szkoleniowy czy zdrowotny. Zgodnie z Kodeksem pracy wypowiedzenie jest skuteczne

Koniec urlopu na studia podyplomowe

Koniec urlopu na studia podyplomowe

od pracy i pouczyć się do egzaminów. Niestety, od niedawna studentom podyplomowym nie przysługuje 21-dniowy urlop szkoleniowy. Dlaczego?Obowiązujące od półtora roku nowe przepisy kodeksu pracy określające, na jakich zasadach ma się odbywać dokształcenie pracowników, były nieprecyzyjne. Nierzadko

Zdaniem prawnika

Zdaniem prawnika

podpisze z pracownikiem porozumienie i na czas zajęć na uczelni przyzna mu bezpłatny urlop. Wydaje się to proste. Zwłaszcza że jeden z nowych przepisów kodeksu pracy przewiduje możliwość podpisania takiego porozumienia dla innych form zdobywania wiedzy niż podnoszenie kwalifikacji. Sądy jednak mogą uznać w

Unia Europejska: Ojcowie do pieluch

Unia Europejska: Ojcowie do pieluch

.) Te dalej idące projekty mają jednak małe szanse na przyjęcie. Na projekt zakładający czterotygodniowe bezpłatne urlopy tylko dla ojców zgodzili się natomiast w zeszłym tygodniu ministrowie krajów UE. Prace legislacyjne potrwają jeszcze zapewne kilka miesięcy, a potem kraje będą miały dwa lata na

Przywileje budżetówki

Przywileje budżetówki

podlegają pod Kodeks pracy, tylko Kartę nauczyciela, która poza obowiązkami jasno określa przywileje tej grupy. Nauczycielom przysługują m.in. po siedmiu latach pracy roczne, płatne urlopy dla poratowania zdrowia, które na obecnych warunkach nauczyciel może wziąć nawet trzy razy w trakcie kariery. Sztywny

Warunki zatrudnienia osoby niepełnoletniej - opinia prawna

prawna Młodociani, czyli w rozumieniu kodeksu pracy, osoby które ukończyły 16 lat ale równocześnie nie przekroczyły wieku lat 18, poddani zostali w Kodeksie Pracy szczególnej regulacji w stosunku do osób pełnoletnich. Te odmienności dotyczą m.in. prawa do urlopów, czasu pracy czy też zasad wynagradzania

Elastyczne zatrudnienie - na czym polega?

, praca zdalna, tymczasowa, samozatrudnienie i umowy cywilnoprawne. Umowy terminoweRodzaje umów terminowych zostały określone w art. 25 Kodeksu pracy. Istotą tych umów jest, ustalony z góry, określony czas trwania. Do umów terminowych zalicza się: umowę na okres próbny, umowę na czas określony oraz umowę

Łatwiej się doszkolisz

Łatwiej się doszkolisz

przepisach prawa pracy, a są inne niż np. studia, taka osoba może być zwolniona z całości lub części dnia pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia oraz przyznania urlopu bezpłatnego. Zdaniem Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych "Lewiatan" dzięki nowym zmianom pracodawca nie będzie już

Nie jestem śmieciem

ograniczenia zawiera wszystko, co zapisane jest w kodeksie pracy: * ośmiogodzinny dzień i pięciodniowy tydzień pracy; * płatne urlopy wypoczynkowe i rodzicielskie; * ochronę wynagrodzenia; * opłacone składki na ubezpieczenia społeczne. Jedyne ograniczenie umowy na czas określony jest takie, że można ją

Z laptopem na plaży

pewnie będzie miał rację. Zwłaszcza, że kodeks pracy mówi wyraźnie: w czasie urlopu pracownik jest zwolniony z obowiązku świadczenia pracy. Tyle że kodeks pracy dotyczy tych, którzy są zatrudnieni na umowę o pracę. A co z innymi, których kodeks nie chroni? Np. gdy ktoś pracuje na własny rachunek?Jedną z

Warunki zatrudniania osób niepełnoletnich

młodocianego udzielić mu dodatkowo urlopu bezpłatnego w okresie ferii szkolnych, jednak okres tego urlopu łącznie z urlopem wypoczynkowym nie może przekroczyć 2 m-cy. Okres urlopu bezpłatnego wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Czy pracownikowi niepełnoletniemu można

Austria szuka Polaków

kodeksu pracyPolacy podejmujący pracę w Austrii podlegają tamtejszemu prawu pracy i zgodnie z obowiązującym prawem unijnym warunki zatrudnienia nie powinny różnić się od tych przewidzianych dla lokalnych pracowników.Umowa o pracę powinna być zawarta w dniu jej rozpoczęcia wraz z potwierdzeniem

Urlop wypoczynkowy. Wszystko, co powinieneś wiedzieć

ani żadnego innego wynikającego z kodeksu pracy (np. urlopu bezpłatnego, urlopu na żądanie).KiedyJuż po miesiącu swojej pierwszej pracy masz prawo do odpoczynku. Należy ci się wtedy 1/12 rocznego urlopu (z każdym kolejnym miesiącem liczba dni wolnych proporcjonalnie rośnie).Przykład. Jesteś

Urzędnicy w bamboszach

teksty reklamowe, kiedy spało - mówi i dodaje: - Nie należę do osób, które lubią bezczynnie siedzieć, więc dobrze, że miałam zajęcie. Przy tym to możliwość zarobku na bezpłatnym urlopie wychowawczym.W lubelskim urzędzie marszałkowskim pracuje prawie 900 osób. Część z nich już niedługo opuści swoje biurka

Pierwszy wyjazd bez ryzyka

niezwykle atrakcyjnych ofert, lub tych, przy których jest tylko numer telefonu, podchodzić z dystansem. Pamiętajmy, że polski kodeks pracy nie obowiązuje za granicą, dlatego niezbędne jest poznanie podstawowych zagadnień prawa pracy i wymogów dotyczących rejestracji tuż po przyjeździe, aby otrzymać prawo

Jak się nie dać zwolnić

czasie urlopu albo innej usprawiedliwionej nieobecności, chyba że upłynął okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, tzn. dobiegła końca umowa na czas określony (art. 41 Kodeksu Pracy, rozdz. II). Usprawiedliwioną nieobecnością jest też odosobnienie ze względu na podejrzenie

Nie bój się Państwowej Inspekcji Pracy!

Pracownik, który ma wątpliwości dotyczące, np. legalności jego zatrudnienia czy przestrzegania praw pracowniczych, zapisanych w kodeksie pracy, może zwrócić się o bezpłatną poradę prawną do Państwowej Inspekcji Pracy. Adresy i telefony, pod które należy się zgłosić, znajdują się na stronie

Co chcielibyście wiedzieć o prawie pracy? - odpowiedzi

. Jeżeli jest to niemożliwe, pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi urlopu do końca pierwszego kwartału roku następnego. Z przepisów Kodeksu Pracy wynika wprost, że jedna cześć urlopu nie może być krótsza niż 14 dni. Małgorzata: Pracuję w Domu Dziecka. Jestem zatrudniona na 40 godzin tygodniowo

Umowa o dzieło i zlecenie: sprawdź, jak je podrasować

Jak wynika z danych Ministerstwa Finansów (rozliczenie PIT 2010), w Polsce blisko 800 tys. osób pracuje na umowach cywilnoprawnych. Ilu z nich tą formę zatrudnienia narzucono - nie wiadomo. Pewne jest natomiast, że w pierwszej kolejności odczuwają brak ochrony ze strony kodeksu pracy, który

Kto się nie boi Inspekcji Pracy

lat nie byłam na urlopie, a wynagrodzenie dostaję w kratkę. Co robić? Do kogo się zgłosić?" - pyta.Do Państwowej Inspekcji Pracy - odpowiadają chórem forumowicze.Świadomość tego, że jest coś takiego jak PIP - instytucja powołana w celu sprawowania nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem prawa

Dyskryminacja po polsku

pracowników oraz zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu to dwie podstawowe zasady prawa pracy, które gwarantują nam art. 112 i 113 kodeksu pracy. Oznacza to tyle, że dyskryminacja w zatrudnieniu w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne

Umowa na zastępstwo

określony, obejmujący czas tej nieobecności. Przez usprawiedliwioną nieobecność w pracy rozumie się w tym przypadku wszystkie okresy zawieszenia obowiązku świadczenia pracy niezawinione przez pracownika np. urlop wypoczynkowy, macierzyński, wychowawczy, bezpłatny, z powodu choroby.Treść umowy powinna być

Poradnik dla mamy i taty, czyli prawa, przywileje, urlopy, pomoc i pieniądze dla przyszłych i obecnych rodziców

się ono najpóźniej z dniem wygaśnięciem mandatu czy upływem kadencji. Oczywiście, jeśli na czas sprawowania takiej funkcji kobieta wzięła urlop bezpłatny i po upływie kadencji wraca do swojego pierwotnego zakładu pracy (gdzie ma umowę o pracę), odzyskuje wszelkie przywileje zapewniające ciężarnej

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o urlopach

co, jeśli wykorzystałaś (-łeś) już cały urlop, a tu nagle musisz wziąć parę dni wolnego? Na szczęście możesz poprosić szefa o urlop bezpłatny, który jest jakby zawieszeniem pracownika. Nie dostaje za ten okres pieniędzy i zatrzymuje się czas pracy, od którego zależą jego uprawnienia. WAŻNE: Szef może

Młodzi, zdolni i bez pracy

pracowników etatowych. Agnieszka Sieńko przypomina jednak, że różnica w rzeczywistości jest znacząca.- Zleceniobiorca nie jest pracownikiem w myśl kodeksu pracy - podkreśla. - Nie korzysta więc np. z prawa do płatnego urlopu wypoczynkowego czy przerwy w pracy. Nie otrzyma też wynagrodzenia za czas choroby ani

O czym powinnaś wiedzieć, zanim zostaniesz mamą

zatrudnienia w zakładzie. - jeśli podejrzewasz, że chcą Cię zwolnić po powrocie z urlopu macierzyńskiego, złóż przed przyjściem do pracy wniosek o urlop wychowawczy. Od tego momentu jesteś chroniona przed zwolnieniem - jednak pamiętaj o konsekwencjach - to urlop bezpłatny. - musisz rozważyć, czy propozycja

Na zlecenie. Umowa stoi?

po zasiłek. Czy rzeczywiście twórcy prawa myślą, że ja chętnie pracuję bez prawa do urlopu, do bezpłatnej opieki zdrowotnej i bez zasiłku chorobowego? W zeszłym roku "Gazeta Praca" wraz z posłanką Joanną Kluzik-Rostkowską, byłą minister pracy w rządzie PiS, opracowała poprawkę do ustawy o

Zwolnienia z pracy - szkoła przetrwania

Jak można cię zwolnić? Najczęstszy sposób to rozwiązanie umowy o pracę bez podania prawdziwej lub jakiejkolwiek przyczyny zwolnienia. Bywa też, że pracodawca zwolni cię z pracy z naruszeniem kodeksu pracy, np. w czasie ciąży czy urlopu macierzyńskiego. Czasem pracownik, zanim odejdzie sam, jest

Kiedy i kogo nie można zwolnić

niezdolności do pracy. Bezpieczni za to są pracownicy na zwolnieniu lekarskim (ale nie chroni ono przed dyscyplinarką!), urlopie bezpłatnym, wypoczynkowym, szkoleniowym lub zdrowotnym. I na zwolnieniu, i na urlopie ochrona nie obowiązuje w przypadku likwidacji, upadłości lub zwolnień grupowych. Pracodawcy nie

Praca w wakacje. Jaką umowę podpisać?

płatny urlop. Nieważne, czy pracujesz na umowę terminową, czy bezterminową. Firma płaci wszystkie obowiązkowe ubezpieczenia, staż pracy liczy się do emerytury. Masz zagwarantowaną płacę minimalną - obecnie wynosi ona 824 zł brutto. W razie sporu z pracodawcą masz zapewniony bezpłatny dostęp do sądu

Co powinieneś wiedzieć o umowach o pracę

zatrudnienia. Jeśli nie masz wyboru, zanim cokolwiek podpiszesz przeczytaj, co ci się należy i jakie masz prawa. Umowa o pracę Regulują ją art. od 25 do 67 kodeksu pracy. Jako pracownik masz najwięcej przywilejów, chroni go prawo, związki zawodowe czy inspekcja pracy. - Należą się ci płatne urlopy

Powrót do pracy

nad niemowlęciem, a jak świetnie dałaś sobie potem radę. Za parę miesięcy wszystko, co teraz nowe, stanie się normą.Mimo że prawo każe ci powiadomić pracodawcę o zakończeniu urlopu na miesiąc przed datą powrotu do pracy, lepiej porozmawiaj z nim wcześniej. Od razu zacznij też poszukiwania opiekunki

Dział drugi - Stosunek pracy. Rozdział III - Stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę

, chyba że nastąpiło z przyczyn niezależnych od pracownika. Art. 75. Pracownikowi, który nie pozostawał w związku z wyborem na urlopie bezpłatnym, przysługuje odprawa w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Oddział 3- Stosunek pracy na podstawie mianowania Art. 76. Stosunek pracy

Różnice pomiędzy różnymi rodzajami umów

słuchać poleceń szefa, wykonywać obowiązki w wyznaczonym miejscu i czasie. Ponosisz ryzyko swoich błędów, niedotrzymania terminu, czas pracy nie jest wliczany do stażu. Choć często dużo zarabiasz, musisz oszczędzać na czarną godzinę. Zazwyczaj nie masz urlopu, bezpłatnej

Praca w Polsce - co się zmieni po wejściu do Unii

lub gdzie upada tradycyjny przemysł. Minimum 20 dni urlopu Członkostwo w Unii wymusiło zmianę niektórych przepisów polskiego kodeksu pracy dotyczących bhp i niedyskryminacji. Większość weszła już w życie. Unii zawdzięczamy np. obowiązujące już przepisy o konieczności wyposażenia komputerów w monitory

Blaski i cienie prowadzenia jednoosobowej firmy

co za tym idzie - nie ma się wielu przywilejów: płatnych urlopów (wypoczynkowych, macierzyńskich), nadgodzin. Nie można dochodzić swoich praw (np. do wynagrodzenia) przed bezpłatnym sądem pracy. Większość samozatrudnionych płaci minimalne składki na emeryturę, co będzie miało negatywne skutki w

Aby mieć ładne świadectwo

świadczeń pracowniczych - wynikających z kodeksu pracy (dni urlopu) i tych przysługujących na podstawie wewnętrznych regulaminów firm (np. premia za staż pracy, nagroda jubileuszowa). Potwierdza również twoje uprawnienia związane z ubezpieczeniem społecznym. Bez tego dokumentu nie zarejestrujesz się w

Kodeks pracy

Rozdział I. Przepisy wstępne Art. 1. [Przedmiot regulacji] Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Art. 2. [Pojęcie pracownika] Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Art. 3. [Pojęcie

Uwaga! Praktyki!

ubezpieczenie wypadkowe. Praktyka musi być płatna (nie można się zrzec wynagrodzenia). Jednak jeśli student nie wykona zadania, firma mu nie zapłaci. Umowy o pracę Regulują je art. od 25 do 67 kodeksu pracy. Wielka rzadkość - na sto firm prawdopodobnie jedna będzie gotowa zatrudnić cię na praktyki w ten sposób

Czytelnicy "Gazety" pytali prawnika

Najwięcej pytań zadały osoby pracujące w nienormowanym lub zadaniowym czasie pracy, jak sprzedawcy czy przedstawiciele handlowi. - Dzwoniła do mnie pracownica centrum handlowego i chciała się dowiedzieć, w jakie dni przysługuje jej urlop - mówi mec. Szczesna. - Czy jeśli wzięła tydzień urlopu, to

Rządowy program ograniczania bezrobocia

Rząd obiecał, że przedstawi własne propozycje nowelizacji kodeksu pracy, wtedy gdy rozmowy między Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych i Związkiem Rzemiosła Polskiego a OPZZ zakończą się fiaskiem. I tak zrobił: założenia zmian w kodeksie znalazły się w pakiecie "Przede wszystkim

Zwolnili mnie z pracy!

zwolnienia, załatw sobie długie zwolnienie lekarskie. Jesteś nie do ruszenia przez jakiś czas, ale każde zwolnienie lekarskie kiedyś się kończy... Umożliwienie powrotu do pracy, aby zaraz zwolnić z czystym sumieniem (kobieta na urlopie macierzyńskim jest chroniona przez prawo - ale tuż po jego zakończeniu

urlop bezpłatny kodeks pracy - ogłoszenia z GazetaPraca.pl

Urlop

, okresy pozostawania bez pracy za które pracownik otrzymuje odszkodowanie, okres za który przyznano odprawy z tytułu zwolnień grupowych. Urlop bezpłatnyW przeciwieństwie do urlopu wypoczynkowego, urlop bezpłatny nie ma na celu regeneracji sił pracownika. Za okres tego urlopu pracownik nie otrzymuje

Urlop macierzyński

tygodniNowelizacja ustawy Kodeks Pracy z dnia 28 maja 2013r. (Dz.U. poz. 675) urlopu macierzyńskiego przed przewidywaną datą porodu, wtedy urlop macierzyński po porodzie jest skrócony o ten czas, który został wykorzystany wcześniejArt. 180 § 3 i § 4 Kodeksu pracy.. Inny wymiar urlopu macierzyńskiegoIstnieją

Kodeks Pracy (RFSRR)

Kodeks pracy (?????? ??????? ? ?????) – jeden z najważniejszych aktów prawnych po rewolucji październikowej i pierwszy kodeks pracy w historii Rosji. Został zastąpiony kodeksem pracy z 1922 r.Kodeks ten został przygotowany przez specjalną komisję Ludowego Komisariatu Sprawiedliwości

Kodeks pracy

Kodeks pracy – akt normatywny stanowiący zbiór przepisów regulujących prawa i obowiązki objęte stosunkiem pracy w odniesieniu do wszystkich pracowników, bez względu na podstawę prawną ich zatrudnienia (w niektórych przypadkach tylko w zakresie nieuregulowanym przez ustawodawstwo szczególne

Stosunek pracy

zobowiązuje się do zapłaty odpowiedniego wynagrodzenia. Cechy stosunku pracyW Polsce stosunek pracy oraz prawa i obowiązki wynikające z niego dla pracodawcy i pracownika regulowane są przede wszystkim przez Kodeks pracyUstawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy ().Stosunek pracy może powstać na podstawie

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.