uprawnienia i certyfikaty zawodowe

Michał Świech

Ile jest wart certyfikat?

Ile jest wart certyfikat?

Od roku akademickiego 2012/2013 wszystkie dyplomy, świadectwa i certyfikaty mają być wydawane w taki sposób, aby powszechnie było wiadomo, jaką wiedzę i umiejętności potwierdzają.

Kłamstwo ma krótkie nogi

Większość osób szukających pracy kłamie w CV. Wierzą, że "podkrecając" życiorys, mają większą szansę na otrzymanie pracy. Czy na pewno?

Zainwestuj w siebie

Akcja "Gazety" "Projekt: praca". Kursy, szkolenia to dziś obowiązkowe punkty w CV. Warto wybierać takie, których ukończenie pozwoli dostać pracę, awansować w niej lub zmienić ją na lepszą

Szkolenia twarde kontra miękkie

Szkolenia twarde kontra miękkie

trwania i kosztami? - Zdobywanie twardych umiejętności - szczególnie tych, które kończą się certyfikatami dającymi uprawnienia do wykonywania określonych zadań - zajmuje więcej czasu. Niektóre składają się nawet z kilku modułów, gdzie każdy trwa np. po sześć miesięcy. Co więcej, zdobyty na koniec

Doradco, co robić? Przeglądamy CV i pomagamy zdobyć pracę

Doradco, co robić? Przeglądamy CV i pomagamy zdobyć pracę

zaoferować określone wsparcie - w momencie rejestracji w placówce konsultant, przeglądając dokumenty, wskaże ewentualne błędy w CV i podpowie, których umiejętności lub uprawnień brakuje, żeby dostać pracę u jednego z ich klientów.

Powrót złotej rączki

Powrót złotej rączki

zmianie wystarczy, że przejdzie zawodówkę raz - będzie tylko musiał zdać dwa egzaminy, żeby zdobyć uprawnienia do obu działalności. Podobnie, zamiast odrębnych szkolnych karier malarza-tapeciarza i montera suchych tynków oraz kafelkarza - będzie jedna - wspólna. Potem uczeń będzie mógł wybrać, z ilu

Rekruterzy sprawdzą rekruterów

Rekruterzy sprawdzą rekruterów

, egzamin nie daje żadnych uprawnień, jedynie potwierdza jakość konsultantów. - Szkoda, że taki certyfikat będzie wydawany tylko przez jedną organizację. Inni tego nie potwierdzą - mówi. Radzikowski przekonuje, że wkrótce możemy mieć sytuację jak w reklamach, gdzie każdy produkt ma atest innego

Listy czytelników: tak napędza się bezrobocie

Listy czytelników: tak napędza się bezrobocie

raczej procedury ją poprzedzające trzeba słono zapłacić. Są zawody, w których zdobycie uprawnień może kosztować nawet ponad 6 tys. złotych. Oczywiście interes szybko zwietrzyły tu organizacje wydające licencje, stąd znacznie więcej licencjonowanych przedstawicieli określonych profesji, niż miejsc pracy w

Dokąd Polacy jadą za chlebem

Dokąd Polacy jadą za chlebem

świadczenia socjalne, warunki ubezpieczenia społecznego oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób tropikalnych. Opisane powinny być też obowiązki i uprawnienia osoby kierowanej do pracy i samej agencji, a także zakres ewentualnej odpowiedzialności cywilnej stron w przypadku niewywiązania się z umowy.

Inżynier na emigracji - gdzie mu najlepiej?

Inżynier na emigracji - gdzie mu najlepiej?

angielski w stopniu komunikatywnym, ale wszędzie na wyższych stanowiskach niezbędna będzie znajomość miejscowych języków.Co z dodatkowym wykształceniem? Warto robić kolejne uprawnienia i międzynarodowe certyfikaty?- Na pewno warto, jeśli staramy się o pracę na stanowiskach specjalistycznych - kursy nas do

Poszukiwany gaz. I geolodzy

Poszukiwany gaz. I geolodzy

ukończenia studiów oraz zdały pozytywnie egzamin. A taki certyfikat m.in. uprawnia do kierowania pracami geologicznymi czy sporządzania projektów i dokumentacji geologicznej. Dotychczas takie uprawnienia zdobyło w Polsce ponad 7 tys. osób. Wychowują sobie wiertników Firmy coraz chętniej fundują stypendia

Język obcy na wagę złota

Język obcy na wagę złota

rachunkowości finansowej i zarządczej przez podatki, prawo aż do kwestii związanych z tworzeniem i wdrażaniem strategii przedsiębiorstwa.Egzaminy odbywają się w dwóch sesjach, w czerwcu i grudniu każdego roku, i zawsze, na całym świecie pisane są w tym samym terminie. - Legitymowanie się uprawnieniami

Zawodowo nieobecni

Egzaminatorzy czekający przez trzy godziny na ucznia albo uczeń, który po wylosowaniu zadania uprzejmie dziękuje za egzamin. To obrazki, które często pojawiały się w tym roku podczas egzaminów zawodowych w zawodówkach i technikach. Z danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wynika, że na terenie

Pierwszy wyjazd bez ryzyka

Pierwszy wyjazd bez ryzyka

ubezpieczenia społecznego oraz następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób tropikalnych, - obowiązki i uprawnienia pracownika oraz agencji, - zakres odpowiedzialności cywilnej pracownika i agencji na wypadek niewywiązania się z umowy jednej ze stron, - informację o tym, kto pokrywa koszty dojazdu i powrotu

Coraz więcej inżynierów

Coraz więcej inżynierów

pracodawcy. Nie bez powodu. Uczelnie, podnosząc atrakcyjność studiów na kierunkach zamawianych organizują praktyki i wizyty w polskich i zagranicznych firmach, branżowe szkolenia zakończone zdobyciem zawodowych uprawnień, indywidualne zajęcia z tutorami, poprawiają nowoczesność laboratoriów i pracowni. Efekt

Jesteśmy księgowymi Europy

prostsza, że w naszym kraju zawód księgowego nie jest zawodem licencjonowanym, czyli do jego wykonywania nie potrzeba żadnych specjalnych uprawnień i certyfikatów. Inaczej jest z takimi firmami jak biura rachunkowe i centra księgowe, które rozliczają inne firmy. One muszą mieć certyfikat Ministerstwa

Czego pragną pracodawcy

Czego pragną pracodawcy

, uprawnienia czy certyfikaty, bez wykształcenia pracy się nie dostanie - rozwiewa wątpliwości Agnieszka Górecka. - Pracownicy kierunków bardziej ogólnych braki w wykształceniu mogą nadrabiać doświadczeniem. Często tak jest w przypadku osób, które przerwały studia lub zakończyły je z tytułem licencjata. Samo

Zawodowo cofamy się do średniowiecza

, trzeba należeć do jakiejś korporacji zawodowej, samorządu itp. - i to te organizacje decydują, kogo i pod jakim warunkiem przyjąć w swoje szeregi (tak jest np. z zawodami prawniczymi). Często uprawnienia zawodowe przyznają urzędnicy w postaci obowiązkowych licencji, zezwoleń, dopuszczeń czy wpisów do

Zostań BHP-owcem

Zostań BHP-owcem

szkoleniach. Taki teczkowiec to brzmi dumnie.Podkreśla, że nie wystarczy zdobyć uprawnienia do pracy w zawodzie i od lat prowadzić szkolenia według tego samego schematu. Dobry bhp-owiec musi cały czas się szkolić, zdobywać kolejne uprawnienia i certyfikaty. Na przykład powinien ukończyć kurs pedagogiczny.

Projekt "Bilans kapitału ludzkiego" obnaża zaniedbania pracodawców

Projekt "Bilans kapitału ludzkiego" obnaża zaniedbania pracodawców

utrudniających podjęcie pracy bezrobotni najczęściej wskazywali przyczyny zewnętrzne: brak odpowiednich ofert pracy (61 proc.), brak kontaktów i znajomości (49 proc.), a także niedostatki w zakresie własnych zasobów, czyli niedostateczne doświadczenie (33 proc.), brak certyfikatów i uprawnień (29 proc.) oraz

Komu opłaca się szkolenie pracownika?

Komu opłaca się szkolenie pracownika?

, i mówią, , cytuję "Art. 17. Pracodawca jest obowiązany ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych." Jednocześnie, przepisy mówią, że pracodawca nie może ograniczać dostępu do szkolenia, bo to nosi znamiona dyskryminacji. ~zkowalczyk: Czy pracodawca może nas zmusić

Przegląd polonijnej prasy w Londynie

Jak zostać nauczycielem w Anglii? "Goniec Polski" przekonuje, że jeśli masz uprawnienia do nauczania w Polsce, nie ma przeszkód, byś znalazł pracę na Wyspach. Trzeba tylko potwierdzić kwalifikacje zawodowe - zdobyć certyfikat QTS (Qualified Teacher Status). Podobno to formalność. Jakie są

Rzemieślnicy ugotowani

bezpieczeństwo klientów zakładów rzemieślniczych i o ukrócenie szarej strefy. Zdaje pan sobie przecież sprawę, że w takich fachach jak np. murarz czy mechanik samochodowy często pracują ludzie, którzy ileś lat temu przyuczyli się do zawodu u swojego wuja, nie mają żadnych uprawnień i eksperymentują sobie na

Certyfikaty językowe

poświadczający bardzo dobrą znajomość języka. Daje m.in. uprawnienia do nauczania w szkołach. Także egzamin Cambridge. CPE (Certificate in Proficiency English) - dokument potwierdzający umiejętność posługiwania się angielskim na poziomie bardzo zaawansowanym, aby go zdać, należy doskonale znać język, kulturę i

Zawody przyszłości

zadań należy też czuwanie nad budżetem wykonania oraz jakością. Drogę do kariery otwiera kandydatom dyplom magistra inżyniera budownictwa. Na stanowisku wymagana są znajomość specjalistycznego oprogramowania (np. typu CAD), a także posiadanie uprawnień budowlanych. Znajomość angielskiego i umiejętność

Pierwsza praca za granicą

pracodawcy, - okres zatrudnienia, - rodzaj oraz warunki pracy i wynagrodzenia, - świadczenia socjalne, - warunki ubezpieczenia społecznego oraz następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób tropikalnych, - obowiązki i uprawnienia pracownika oraz agencji, - zakres odpowiedzialności cywilnej pracownika i agencji

W Niemczech bez języka ani rusz

jest wykwalifikowanym ślusarzem, operatorem wózka widłowego i ma uprawnienia elektryka, a i z budowlanki co nieco potrafi. Chciałby zarabiać 10 euro na rękę za godzinę (8 euro to dolna granica, poniżej której nie zejdzie). Na razie jednak pośrednicy proponują mu 4 czy 5 euro za godzinę - o takich

Kursy zawodowe

, zostając odrzuconymi z powodu braku brytyjskich licencji i certyfikatów. Kursy zawodowe, czyli tzw. Professional Training oraz licencje i certyfikaty nabyte w Wielkiej Brytanii dają nam całkowicie nowe i świeże spojrzenie na zawód; to nie to, że nasze dyplomy nic nie znaczą, one po prostu muszą być

Jak udowodnić swoje kompetencje zawodowe

Irlandii.BTEC - Za udział w programie i uzyskanie certyfikatu zapłacimy do 150 funtów. Więcej o Edexcelu - www.edexcel.org.ukInformatycyTo branża, w której szczególnie ważne są uzyskane certyfikaty. Te związane są jednak z bardzo konkretnymi umiejętnościami, choćby uprawnieniami do wdrażania programów

Zaplanuj swoją karierę

; tworzeniem i wdrażaniem strategii działania, zwiększaniem efektywności, procesami restrukturyzacyjnymi, pozyskiwaniem funduszy na rozwój, doradztwem regulacyjnym, doradztwem dotyczącym uprawnień funkcji finansowej, analizą opłacalności i modelowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych, ? Lean

Kto może zostać inspektorem BHP

miesiąca do trzech, kosztują od 2 do 3 tys. zł. Podczas kilkudziesięciu godzin zajęć uczestnik przyswaja wiedzę m.in. o systemie ochrony pracy, ergonomii pracy, chorobach zawodowych. Kurs kończy się egzaminem i uzyskaniem uprawnień inspektora BHP. Ale tak będzie tylko do 1 lipca przyszłego roku, kiedy w w

Ranking zawodów: kto ma największe szanse na pracę w Europie

certyfikaty - przypomina Joanna Wargin. Zdarza się, że należy przedstawić uprawnienia do wykonywania zawodu wydane za granicą. Wiele na ten temat mogą powiedzieć np. elektrycy pragnący zarabiać w Norwegii. Niekiedy trzeba posiadać prawo jazdy kategorii B i własny samochód. Standardowo od "fizycznych"

Pomarańczowa alternatywa

odpowiednie kwalifikacje zawodowe, ale również był zmotywowany, uczciwy, rzetelny i nie miał nałogów. Liczy się też gotowość do szybkiego wyjazdu z kraju i jak najdłuższego pobytu w Holandii - wylicza Beata Terechowicz z agencji pracy Hands To Work. Na wybrane stanowiska trzeba okazać zaświadczenia o

Most wanted

odnotowano, zanim kryzys ekonomiczny dotarł do kolejnych państw. - Im dłużej starsi ludzie żyją, tym bardziej są schorowani i potrzebują wsparcia w codziennych czynnościach. Ich dzieci muszą same pracować zawodowo, często mieszkają w innych miastach i nie mają czasu dla rodziców - tłumaczy Arleta Wirhanowicz

W jakich branżach, zawodach i na jakich stanowiskach najlepiej sprawdzają się ludzie po czterdziestce, mówią specjaliści:

dzisiaj niestosowanych narzędzi. Jednak wszędzie tam, gdzie zasady i kultura pracy niezbyt się zmieniły, doświadczenie jest nie do przecenienia. Chodzi np. o wszystkie zawody, do wykonywania których potrzebne są uprawnienia, certyfikaty zdobywane nieraz przez lata. Tak pracują architekci, konstruktorzy

Projekt Wyższej Szkoły Europejskiej "Kompetentnie ku przyszłości" - przemyślany rozwój

ćwiczenia, techniki twórczego myślenia, aktywizująca prezentacja, mini wykład. Dodatkowym atutem był fakt, że szkolenia prowadzili trenerzy SKiTZ MATRIK. MATRIK to jedyną organizacja w Polsce uprawniona do przyznawania Międzynarodowego Certyfikatu Trenera w zakresie treningu, uczenia się i rozwoju opartego

Zaplanuj swoją karierę

, zwiększaniem efektywności, procesami restrukturyzacyjnymi, pozyskiwaniem funduszy na rozwój, doradztwem regulacyjnym, doradztwem dotyczącym uprawnień funkcji finansowej, analizą opłacalności i modelowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych, ? Lean Manufacturing – wdrażaniem procesów eliminujących

Jak udowodnić swoje kwalifikacje i znaleźć pracę w UE

chciał założyć firmę w Unii. Np. architekt, który chce świadczyć usługi projektowe w ramach tzw. samozatrudnienia, musi należeć do izby branżowej, samorządu czy związku architektów (w zależności od kraju). A te organizacje nikogo nie przyjmą bez potwierdzenia wykształcenia i uprawnień zdobytych w Polsce

Rynki pracy 2010

etatu mają kandydaci posiadający kilka lat doświadczenia zawodowego oraz aktualne certyfikaty spawalnicze. Stawki wynoszą przeważnie 10-13 euro (41-54 zł) brutto za godzinę. Ponadto część pracodawców zapewnia bezpłatne zakwaterowanie oraz bilety lotnicze z/do Polski. - Będą kolejne propozycje dla

Wojsko? A może to się opłaca?

dostarczyć stosownych argumentów. Staraj się zrobić na członkach komisji dobre wrażenie - przygotuj się do rozmowy, ułóż sobie w głowie listę własnych dokonań i umiejętności (także tych nabytych w szkole średniej, np. dyplom technika, uprawnienia do obsługi maszyn), przedstaw zaświadczenia o ukończonych

Nasze dyplomy w Europie

potwierdzenia wykształcenia i uprawnień zdobytych w Polsce. Inaczej jest w przypadku polskiej firmy, która podpisuje kontrakt np. z firmą francuską na remont elewacji jakiegoś wieżowca w ramach tzw. eksportu usług. Polski przedsiębiorca wysyła do Francji swoich, polskich pracowników (m.in. architekta). Ci

Marynarz - nawigator

;uprawnieniami do sprawowania funkcji oficerskich i kierowniczych na statkach w dziale pokładowym. Kiedyś z pracą nie było żadnego problemu, dziś na szybkie stanowiska mogą liczyć najlepsi - np. z dobrą znajomością języka angielskiego. Najwięcej szans na etaty mają u obcych

Poradnik o tym, jak wyjechać do pracy na Cypr

, zasady ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, chorób i ewentualnie emerytalnego, obowiązki i uprawnienia pracownika oraz pośrednika, wykaz wszystkich pobranych od pracownika opłat, zakres odpowiedzialności cywilnej stron w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Ten

Wojsko? Tak, poproszę!

- przygotuj się do rozmowy, ułóż sobie w głowie listę własnych dokonań i umiejętności (także tych nabytych w szkole średniej, np. dyplom technika, uprawnienia do obsługi maszyn), przedstaw zaświadczenia o ukończonych kursach, o sukcesach sportowych (szczególnie w uprawianiu sportów obronnych i siłowych

Audytor

usługi jako niezależni biegli rewidenci, zwykle z pozycji osoby współpracującej z firmami audytorskimi. Muszą jednak wcześniej zdobyć odpowiednie uprawnienia (do zdobycia stanowiska i tytułu rewidenta konieczny jest państwowy egzamin i minimum 5 lat praktyki, a do stanowiska

Przewodnik po nowych przepisach o pracy tymczasowej

, Pracy i Polityki Społecznej. Aby zdobyć taki dokument, powinny wykazać się m.in. zabezpieczeniem finansowym w wysokości co najmniej 50 średnich miesięcznych pensji (ponad 100 tys. zł). Uwaga! Bez certyfikatu nie można prowadzić agencji pracy tymczasowej (za naruszenie tego zakazu grozi co najmniej 3 tys

Polska Lista Płac 2003 odcinek czwarty: pensje powyżej 7000 zł

średniej wielkości kancelarii w Poznaniu. Służbowa komórka i laptop, ubezpieczenie. Robi studia podyplomowe, aby zdobyć uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych. 39 lat. 9300 zł - brokerka ubezpieczeniowa (dyrektorka oddziału) w dolnośląskim oddziale warszawskiej firmy energetycznej. 38 lat, wyższe

Gdzie potrzebują wolontariuszy

, ptsm@free.ngo.pl. Pomoc na zimowiskach i obozach wędrownych w ferie zimowe (1-15 luty 2004 r.) i wakacje (lipiec-sierpień 2004 r.). Wymagane uprawnienia wychowawcy placówki wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej zgodne z rozporządzeniem MENIS, członkostwo PTSM. Podlaskie Białostockie Stowarzyszenie

Adwokat

poinformuje zainteresowanego. Polska adwokatura należy do dwu międzynarodowych organizacji adwokackich: Internationale Bar Association (IBR) i Union Internationale des Advocats (UIA), zajmujących się oprócz spraw zawodowych również propagowaniem idei praw człowieka i obywatela, w tym ochroną

uprawnienia i certyfikaty zawodowe - ogłoszenia z GazetaPraca.pl

Uprawnienia i certyfikaty zawodowe

Certifikat zawodowy (także: Uprawnienia zawodowe, Licencja zawodowa, w wersji skróconej certyfikat, licencja, uprawnienia) – dodatkowe kwalifikacje zawodowe zdobywane na drodze procesu certyfikacji, dodatkowych szkoleń, egzaminów lub często także po udowodnieniu przebycia wymaganej praktyki

Uprawnienia budowlane w Polsce

Uprawnienia budowlane – uprawnienia nadawane na podstawie przepisów szczególnych, stanowiące podstawę prawną dającą możliwość pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa oraz Okręgowe Izby Architektów Źródła prawnePodstawowe regulacje

Vocational Competence Certificate

Vocational Competence Certificate (VCC) - system kształcenia i certyfikacji kompetencji zawodowych wprowadzony przez Instytut VCC prowadzony przez zarejestrowane w Polsce Stowarzyszenie Humaneo. Jego idea narodziła się z myślą o współdziałaniu i integracji wiedzy, umiejętności zawodowych z potrzebam

EUCIP

EUCIP Europejski Certyfikat Zawodu Informatyka (ang. European Certification of Informatics Professionals) jest programem certyfikowania z zakresu informatyki, zawierającym wiele różnych, wyspecjalizowanych modułów kompetencyjnych. Przystąpić do takich egzaminów mogą studenci, specjaliści z branży I

Certified Novell Engineer

Certified Novell Engineer (CNE) – dokument potwierdzający wiedzę i zdolności odnośnie do administracji i utrzymania systemu Novell NetWare. CeleKurs CNE ma na celu szkolenie administratorów systemu NetWare, w zakresie używania narzędzi systemowych, instalacji systemu, zarządzaniu: eDirectory,

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

uprawnienia i certyfikaty zawodowe

Certifikat zawodowy, Uprawnienia zawodowe, albo Licencja zawodowa, pojęcia często skracane tylko do słów licencja, certyfikat czy uprawnienia są dodatkowymi kwalifikacjami zawodowymi zdobywane w drodze dodatkowych szkoleń, egzaminów lub często także po udowodnieniu przebycia wymaganej praktyki. Niektóre z certyfikatów uprawniają do używania dodatkowych tytułów czy też skrótów tychże tytułów,

więcej o uprawnienia i certyfikaty zawodowe na pl.wikipedia.org