umowa zlecenie a składki

bsn, pap

Od stycznia zarobki członków rad nadzorczych - ozusowane

Od stycznia zarobki członków rad nadzorczych - ozusowane

Od 1 stycznia od pensji członków rad nadzorczych muszą być odprowadzane składki na ZUS - przewiduje nowela ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. W przyszłym roku obowiązek odprowadzania składek obejmie wszystkie umowy zlecenia do wysokości minimalnego wynagrodzenia

Więcej ozusowanych wynagrodzeń

Od początku stycznia od wynagrodzeń członków rad nadzorczych odprowadzane są składki do ZUS. To skutek nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Ta sama nowela wprowadza także oskładkowanie umów-zleceń, ale ono wejdzie w życie dopiero za rok

Od 1 stycznia 2016 r. umowy zlecenia będą ozusowane

Od 1 stycznia składki do ZUS zapłacimy od wszystkich umów zleceń do wysokości minimalnego wynagrodzenia. Oskładkowane zostaną także dochody członków rad nadzorczych i to już od stycznia 2015 r. Tak w czwartek zadecydował Sejm.

Zlecenia pod obstrzałem: etatu nie masz, a składkę do ZUS płacisz

Zlecenia pod obstrzałem: etatu nie masz, a składkę do ZUS płacisz

będzie mógł płacić składek od tej niższej. Jak dokładnie to będzie? Tego jeszcze nie ogłoszono.Jeśli natomiast pan Jacek wykonywał swoje zadania na rzecz jednego zleceniodawcy przez pół roku, potem przez dwa miesiące nie pracował, a potem przyjął zlecenie od kolejnej firmy, to od każdej z tych umów

MPiPS: oskładkować umowy zlecenia i wynagrodzenia rad nadzorczych

MPiPS: oskładkować umowy zlecenia i wynagrodzenia rad nadzorczych

pracodawca płaci składki jedynie od najniższej z umów.Efektem, jak podkreśla ministerstwo, jest "niski poziom składek emerytalnych wpływających na konto pracownika, a co za tym idzie - w przyszłości - niższa emerytura".Dlatego resort chce, by pracownik pracujący na kilku umowach zleceniach

Umowy zlecenia: oskładkować czy nie? [WASZE OPINIE]

umowami zlecenie wydaje się tematem zastępczym. Należy zamienić 90 proc. tych umów - aktualnie istniejących - na umowy o pracę, a pracodawców obciążyć wysokimi karami i koniecznością zwrotu składek ZUS na rachunki swoich pracowników. - Grażyna- Z tymi umowami śmieciowymi i nie płaceniem składek na ZUS

Umowy śmieciowe: studenci nie zapłacą od nich ZUS

Umowy śmieciowe: studenci nie zapłacą od nich ZUS

- Sytuacja zawodowa studentów polega na uzupełnianiu dochodów i to nie jest jeszcze realny start zawodowy. Dlatego myślę, że te umowy nie będą ozusowane - wyjaśniał minister.Tłumaczył, że rządowe plany odnoszą się do "momentu realnego startu zawodowego", już po ukończeniu studiów. Jego

Trwają prace nad projektem ustawy o oskładkowania umów zleceń

Trwają prace nad projektem ustawy o oskładkowania umów zleceń

W środę w komisji odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu, który zakłada m.in. większą ochronę ubezpieczeniową pracujących na umowy zlecenia: osoby pracujące na takich umowach - niezależnie, na ilu, ale co najmniej na dwóch - będą opłacały składki przynajmniej od wysokości płacy minimalnej

Zlecenie kontra etat: czytelnicy komentują

umowach są śmiesznie małe, śmiało można takiego pracownika nazwać niewolnikiem. Do tego wszystkiego dochodzi fakt, że na rynku pracy jest sporo nieuczciwych pracodawców, a pracownik-niewolnik nie ma gdzie zwrócić się ze skargą. Państwowa Inspekcja Pracy nie obsługuje skarg dotyczących umów-zleceń. Może

Rząd zajmuje się oskładkowaniem umów zlecenia

Rząd zajmuje się oskładkowaniem umów zlecenia

Dziś pracodawcy mogą opłacać składki na ZUS - m.in. emerytalną, rentową i wypadkową - jedynie od jednej wybranej umowy zlecenia. Od pozostałych nie muszą płacić już nic. To prowadzi do sytuacji, w których składki odprowadzane są od umów opiewających na niskie sumy, np. 200 zł. O tym, że nie jest to

Umowy śmieciowe: jak radzi sobie z nimi Europa?

Umowy śmieciowe: jak radzi sobie z nimi Europa?

Plany rządu dotyczące oskładkowania umów cywilnoprawnych stają się coraz bardziej klarowne. Wiadomo, że zmiany w pierwszej kolejności odczują osoby zatrudnione na kilku umowach-zleceniach, które płaciły składki tylko od jednej, często opiewającej na bardzo niską kwotę. Zlikwidowanie tzw. zbiegów

Za dużo błędów w umowach cywilnoprawnych

Za dużo błędów w umowach cywilnoprawnych

, wynagrodzenie się należy. Nawet jeśli zlecenie nie zostanie ukończone. Zaś umowa o dzieło to umowa rezultatu. Wykonawca zobowiązuje się do osiągnięcia wyniku działań, a zamawiający do wypłaty wynagrodzenia. Przykład czynności do wykonania: umową-zlecenia jest zlecenie malowania ozdób choinkowych przez miesiąc

Oskładkowanie zleceń: rząd na "tak"

Oskładkowanie zleceń: rząd na "tak"

podstawie takich umów Polakom z jednej strony gromadzić składkę, chociaż na minimalną emeryturę, a z drugiej strony nie podniosą znacząco kosztów pracy. - Rzeczywiście nie ma uzasadnienia, aby osoba, która uzyskuje wynagrodzenie 1500 zł za jedną umowę zlecenia płaciła składkę trzy razy większą niż osoba

Po dyżurze ekspertów PIP: odpowiadamy na najpopularniejsze pytania

Po dyżurze ekspertów PIP: odpowiadamy na najpopularniejsze pytania

zlecenia, czy o dzieło są regulowane przepisami Kodeksu cywilnego. W przeciwieństwie do umowy o pracę, przedmiotem umowy zlecenia jest wykonanie określonych umownie czynności, a w przypadku umowy o dzieło wykonanie oznaczonego dzieła. Takie umowy nie stwarzają stosunku podporządkowania, bo zleceniobiorca

Umowa zlecenie

Umowa zlecenie

Pracujący na podstawie umowy zlecenie może wymagać od szefa, aby zapewnił mu bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Od wynagrodzenia, które wypłaca zleceniodawca, naliczane są składki ZUS. Pokrywa je zleceniodawca. Zleceniobiorca może wykonywać swoją pracę samodzielnie lub z pomocą innych

Oskładkowanie umów o dzieło: "Solidarność": - Tak. Pracodawcy: - To zwiększy szarą strefę

Oskładkowanie umów o dzieło: "Solidarność": - Tak. Pracodawcy: - To zwiększy szarą strefę

(zlecenia i o dzieło). Za oskładkowaniem umów najczęściej opowiadają się osoby między 25. a 34. rokiem życia. - Widać, że szczególnie młodzi ludzie, nawet kosztem swojego niższego wynagrodzenia, chcą mieć płacone składki na fundusz emerytalno-rentowy. Ale to jest dopiero początek drogi do stabilnego

Ile o swoich prawach w pracy wiedzą młodzi?

Ile o swoich prawach w pracy wiedzą młodzi?

umowie-zleceniu przysługuje ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne. To znaczy, że takie składki są od tej umowy odprowadzane. Dobrowolne jest natomiast tzw. chorobowe. Jeśli zaś chodzi o urlop, to prawo do niego nie wynika wprost z Kodeksu cywilnego. Ale nie ma żadnych przeszkód, aby

Emerytura na zleceniu

umów-zleceń. Zauważył, że według projektu, to pracownicy samodzielnie obliczaliby podstawę odprowadzanej składki. Jednak odpowiedzialność za błędy, a nawet oszustwa, będzie już spoczywać na pracodawcy. Zdaniem Derdziuka nowe przepisy mogą doprowadzić "do eskalacji sporów między płatnikiem a

Tusk: nie dla oskładkowania wszystkich umów

Tusk: nie dla oskładkowania wszystkich umów

sytuację, w której z osobą jest podpisanych kilka umów-zleceń, a składki są odprowadzane tylko od najniższej z nich. Jednak pomysł ten jak dotąd nie doczekał się realizacji.Do pomysłu oskładkowaniu wszystkich form zatrudnienia premier wrócił w trakcie poniedziałkowego spotkania "Forum dla Rodziny"

Zleceń i dzieł przybywa

Zleceń i dzieł przybywa

obejmowały firm, które zatrudniają mniej niż 9 osób. A to właśnie mali przedsiębiorcy liczą w kryzysie każdą złotówkę najbardziej. I takich niewielkich firm jest w Polsce najwięcej.Co to jest umowa-zlecenie?Agnieszka z Chodzieży ma 25 lat, pracuje na recepcji w agencji PR. Podpisała z pracodawcą umowę

Rodzic dorabia na urlopie

Rodzic dorabia na urlopie

. Uwaga! Podpisywanie umowy-zlecenia czy też umowy o dzieło ze swoim pracodawcą podczas przebywania na urlopie rodzicielskim jest możliwe jedynie w szczególnych wypadkach. Muszą zostać spełnione wszystkie zasady dotyczące różnic pomiędzy umową o pracę a umową-zleceniem, m.in. pracownik nie może wykonywać

Porządek w umowach śmieciowych

Porządek w umowach śmieciowych

Nowe przepisy mają zlikwidować sytuację, w której zbiegają się umowy zlecenia. Chodzi o to, że z jedną osobą jest podpisanych kilka umów zleceń, a składki są odprowadzane tylko od najniższej z nich. Zmiany wprowadzają też oskładkowanie członków rad nadzorczych. Jak mówił Kosiniak-Kamysz, projekt

Druga twarz śmieciówek

Druga twarz śmieciówek

Rafał, 29-letni specjalista ds. marketingu z Warszawy jest jednym spośród 1,35 mln Polaków pracujących jedynie w oparciu o umowę cywilnoprawną. - Pierwsze zlecenie podpisałem na studiach. Zaczynałem na infolinii. Potem miałem coraz poważniejsze zajęcia, ale forma umowy się nie zmieniała. W końcu

MPiPS: składki od umów o dzieło mają chronić pracujących

MPiPS przygotował już projekt ustawy o oskładkowaniu tzw. zbiegu umów zleceń do kwoty minimalnego wynagrodzenia, a obecnie pracuje nad oskładkowaniem umów o dzieło - miałaby być od nich odprowadzana składka emerytalna, w sytuacji, gdy jest to jedyne źródło dochodu. Składka emerytalna wynosi obecnie

Zmiany: na lepsze?

obowiązkowymi składkami emerytalnymi i rentowymi będą także wynagrodzenia członków rad nadzorczych. Rząd chce w ten sposób wyeliminować przypadki, w których osoba wykonująca zlecenie zawarła kilka umów z tym samym zleceniodawcą, np. na 500 zł i 2 tys. zł, a składki odprowadza tylko od tej opiewającej na niższą

Tusk: ograniczenie umów śmieciowych nie może zwiększyć bezrobocia

umów-zleceń w sytuacji, gdy pierwsza umowa jest na bardzo niską wartość, a kolejne na znacznie wyższe kwoty, ale tylko od tej pierwszej odprowadzane są składki

Polska bez etatów. Ponad milion osób ma tylko umowy o dzieło lub zlecenia

fragment. Wszystkich pracujących poza etatem ma bronić założona w weekend przez obecnego szefa "S" Piotra Dudę Platforma Oburzonych. Związkowcy "umowami śmieciowymi" nazywają te o dzieło, zlecenia, a nawet o pracę na czas określony. - W spowolnieniu gospodarczym są one receptą na

Waszym zdaniem: zlecenie kontra etat

obowiązki i siedzieć tyle ile każe ci pracodawca, bo to on określa, czy to ważna sprawa. Na zleceniu masz określony zakres - nikt do nadgodzin zmusić cię nie może - nikt nie może dać wilczego biletu w postaci dyscyplinarki! Po prostu wielu zapomina, że umowa zlecenie oznacza równość stron, umowa o pracę

Jaka praca, taka umowa

o dzieło i zlecenia. W przeciwieństwie do umowy o pracę, mogą zostać zawarte ustnie. Umowa-zlecenie podpisywana jest wtedy, kiedy pracownikowi zleca się wykonywanie określonej czynności. Może to być np. aktualizacja bazy danych, prace biurowe, sprzedaż w sklepie, pełnienie roli kierowcy itd. W

Będą zmiany w urlopach dla rodziców

zasiłku macierzyńskiego. Również osoby zatrudnione na umowę zlecenie mogą skorzystać z zasiłku za czas urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego, jeżeli od umowy odprowadzane są składki na ubezpieczenie chorobowe. Tata na urlopie Szef MPiPS pytany o to, w jakim kierunku będą zmierzały zmiany, wskazał na

Ciąża w pracy: co się należy?

- do tego ma prawo każda kobieta w ciąży, niezależnie od tego, czy składki są opłacane na bieżąco, czy nie. Zwolnienie na zleceniu W lepszej sytuacji są kobiety w ciąży pracujące na umowę - zlecenie. Przykładem jest Maria, która była lektorką języka obcego. Gdy zaszła w ciążę, nie miała prawa do

Postulaty związkowców - za i przeciw [ANALIZA]

Tusk wspominał dwa lata temu, ale wycofał się z tego w październiku 2012 r. Teraz pomysł wraca. Minister pracy chce zlikwidować sytuację, w której z osobą jest podpisanych kilka umów-zleceń, a składki są odprowadzane tylko od najniższej z nich. 30 sierpnia przekazano projekt do zaopiniowania

Umowy "śmieciowe": Duda chce rozmawiać z Tuskiem

Duda wielokrotnie podnosił temat tzw. umów śmieciowych. Ten rodzaj kontraktów jest bardzo popularny na polskim rynku pracy. Jak wynika z danych Eurostatu, na różnego rodzaju umowach czasowych - w tym umowach o dzieło i zlecenia - pracuje już 27 proc. wszystkich Polaków. Odsetek ten jest jednak tym

Zmieńmy kodeks pracy!

dyrektora - od początku kariery do emerytury - są za nami. I nie wrócą. Dziś pracuje się tu, za chwilę gdzie indziej. Praca na etacie przeplatana jest okresami pracy na zleceniu, a czasem ma się kilka zleceń naraz. Problem z umowami cywilnoprawnymi nie polega tylko na tym, że omija się dzięki nim płacenie

Umowa o dzieło i zlecenie: sprawdź, jak je podrasować

strony formalnej to przecież tylko drobna zmiana w umowie. Urlop macierzyński na zleceniu Anna z Krakowa pracowała na umowie-zleceniu. Zaszła w ciążę. Nie miała prawa do zwolnienia lekarskiego ani urlopu macierzyńskiego. Mogłaby mieć, gdyby opłaciła składki na ubezpieczenie chorobowe. To ubezpieczenie

Na zlecenie. Umowa stoi?

umowę-zlecenie, choć tak naprawdę pracował jak jego etatowi koledzy. Pozwał pracodawcę i wygrał w pierwszej instancji, a sąd orzekł: "To był etat, nie zlecenie". Teraz zamierza wystąpić o zapłatę zaległych składek na ZUS i fundusz pracy. Wyrok ma znaczenie dla pracowników masowo zatrudnianych

Europa pod opieką

lub umowy-zlecenia, a następnie oddelegowują je za granicę. O pracę mogą się starać osoby, które mówią po niemiecku w stopniu komunikatywnym. Nieznajomość języka nie jest problemem, ponieważ większość agencji organizuje bezpłatne szkolenia językowe przed wyjazdem. Ważne jest też doświadczenie

Nianie chcą być legalne

specjalną umowę uaktywniającą pozwalającą zatrudnić nianie na umowę-zlecenie. Poza tym państwo opłaca teraz za legalną opiekunkę składki ZUS. Płaci je od pensji minimalnej, która wynosi 1,5 tys. zł brutto - czyli opłaci maksymalnie 542,85 zł (składka emerytalna, rentowa, wypadkowa, zdrowotna). Mimo to w

Etat, zlecenie, dzieło

odprawa, a po wszystkim w niektórych przypadkach również zasiłek dla bezrobotnych. Zostają z niczym.Ci na umowie-zleceniu przecież płacą składki, dlaczego mieliby nie dostać zasiłku? - Bo jednym z podstawowych kryteriów jego otrzymania jest płacenie składek minimum od 1,5 tys. zł brutto. Tyle wynosi

Elastyczne zatrudnienie - na czym polega?

pracodawcy obniżyć koszty związane z urządzeniem i utrzymaniem stanowisk pracy, a wprowadzenie dla telepracownika zadaniowego systemu pracy - wyeliminować absencję chorobową i koszt opłacenia nadgodzin.- Telepraca może być wykonywana w oparciu o umowę o pracę, umowę zlecenia, umowę o dzieło lub w systemie

SLD ma pomysł na pracę dla młodych

konkretne zapotrzebowania pracodawców. Szkoły wyższe i zawodowe mogłyby otrzymywać dofinansowanie na prowadzenie kierunków nauczania realizujących zapotrzebowanie pracodawców. Ponadto od umów zleceń pobierane byłyby składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. W ten sposób - argumentują politycy SLD

Nie jestem śmieciem

umową o dzieło są spore różnice. Pracujący na umowie-zlecenie ma opłacane składki ZUS: emerytalne, rentowe i zdrowotne. Może więc pójść do lekarza, a na zwolnienie tylko, gdy ubezpieczenie chorobowe opłaci sam. Niestety, nie chroni go kodeks pracy, nie ma więc prawa do: * płatnych urlopów wypoczynkowych

To był udany rok na rynku pracy

zjawiska w mniejszych podmiotach można zatem sprowadzić jedynie do szacunków. Co zatem wiadomo? W 2013 r. na podstawie umowy-zlecenia lub o dzieło pracowało ok. 1,25 mln osób. W porównaniu z 2012 r. przybyło ich blisko 24 proc. Urzędy pracy W kończącym się roku weszła w życie reforma urzędów pracy. Nowe

Polacy na fikcyjnych zwolnieniach chorobowych. Kogo może skontrolować ZUS?

podstawie umowy-zlecenie (o ile jest to jedyne źródło dochodu) czy umowy agencyjnej. Dostaną go też ci, którzy zawarli umowę cywilnoprawną (głównie zlecenia czy o dzieło) z firmą, w której mają już etat. Uwaga! Umowa o dzieło zawarta nie z pracodawcą nie daje prawa do ubezpieczenia oraz do zasiłku

Szara strefa: nianie pracują na czarno

zajmujących się dziećmi pracuje na czarno. Część zawiera z rodzicami np. umowy zlecenie lub o dzieło, jednak przedmiot umowy nie jest precyzyjnie określony.Legalna niania, czyli kto?"Dziennik Gazeta Prawna" zorganizował sondę w oddziałach ZUS, z której wynika, że legalnymi nianiami zostają często

Czy umowy śmieciowe cywilizują pracę

Umowami śmieciowymi powszechnie nazywa się różne typy umów - umowę o dzieło, umowę-zlecenie i na czas określony. One z zasady nie muszą być złe (pisaliśmy o tym ostatnio wiele w "Gazecie Wyborczej" i "Gazecie Praca"). Wszystkie te umowy łączy to, że nie gwarantują stabilności

Gdy boisz się zwolnienia

korzystną formą odejścia z pracy. Na umowie cywilnoprawnej Jeżeli ktoś pracuje na umowie zlecenia lub o dzieło, to nie podlega pod Kodeks pracy, więc żadne ze wspomnianych praw mu nie przysługuje. Takich pracowników chroni Kodeks cywilny, w którego rozumieniu zarówno pracownik, jak i pracodawca są sobie

Forumowicze pytają, "Gazeta" odpowiada

pracy. Jeżeli jednak z pracodawcą wiąże pracownika umowa-zlecenie, to jako student do 26. roku życia nie podlega on ubezpieczeniu i pracodawca nie odprowadza za niego składek. Tytułem do obciążeń nie jest także umowa o dzieło. Ale uwaga! Jeżeli umowę-zlecenie lub o dzieło podpisujemy z pracodawcą, u

Brak pensji za to, że odchodzimy z pracy

pracodawca nie zapłaci, ma Pan prawo domagać się tych pieniędzy w sądzie cywilnym, takie sprawy załatwiane są szybko. Inne rozwiązanie wiąże się z tym, że prawdopodobnie (mam za mało danych) pracował Pan jak pracownik i należało zawrzeć umowę o pracę, a nie umowę zlecenia. W takiej sytuacji ma Pan prawo

Zwolniony zgodnie z prawem

powód, np. zdrowotny. Najlepiej złożyć taki wniosek wraz z pozwem - wtedy po uwzględnieniu go przez sąd sprawie od razu zostanie nadany właściwy bieg. A inne problemy i pytania? - Wielu rozmówców traktuje umowy-zlecenia, od których zleceniodawca odprowadza tylko składki ZUS jak umowy o pracę, co jest

Etat na zlecenie

cywilnoprawnych, czyli o dzieło i na zlecenie, którymi pracodawcy coraz chętniej zastępują etaty. W przeciwieństwie do zatrudnionych na umowach o pracę na czas określony tak pracujący nie są chronieni przez kodeks pracy. Żyją m.in. bez prawa do urlopu, zwolnienia lekarskiego, płatnych nadgodzin, ochrony w czasie

Duda przeciwko "umowom śmieciowym"

, na różnego rodzaju umowach czasowych - w tym umowach o dzieło i zlecenia - pracuje już 27 proc. wszystkich Polaków. Odsetek ten jest jednak tym wyższy, im niższa średnia wieku pracowników. Wśród zatrudnionych między 24. a 30. rokiem życia - taki kontrakt ma ponad 2/3 osób. Jednak w grupie do 24. roku

Od umowy do umowy

takim razie szacunki, przypuszczenia, symulacje i założenia. Konkretów brak. Szara strefa pracownicza w świetle prawa.Etat - to jest to?W Polsce dużą wagę przywiązuje się do stabilności zatrudnienia, a ta w powszechnym rozumieniu oznacza umowę o pracę. Umowy zlecenia lub o dzieło z prawnego punktu

Umowa na czas określony - śmieć czy ratunek

ten sposób w jednym worku znalazły się umowy cywilnoprawne (zlecenia czy o dzieło), które pracownikowi nie gwarantują prawie żadnych praw, i praca na czas określony. Łączy je wszystkie to, że nie gwarantują stabilności zatrudnienia - można je wypowiedzieć w każdej chwili (cywilnoprawne zrywa się od

Życie na fakturze

było w firmie 15, zaproponowano taki układ: zakładacie własne firmy i pracujecie na siebie, a nam odpadają koszty składek i ZUS-u. Wystawimy wam fakturę i święto. My mamy mniejsze koszty, wy zarabiacie, może mniej, ale zawsze - opowiada 35-letni mężczyzna. - To była umowa "pod stołem"

Zamiast etatu

okresy jest limitowana (czyli można podpisać dwie takie umowy, a trzecia musi już być podpisana jako umowa bezterminowa), natomiast umów-zleceń - już nie.KorzyściMożesz w czasie wolnym podjąć pracę u innego pracodawcy. Jeśli masz umowy, od których odprowadzane są składki emerytalnorentowe, to liczą ci

Reforma emerytalna: dłuższa praca to więcej niepewności

zatrudnić.Jednak coś na rynku zdarzyć się musi. - Istnieje prawdopodobieństwo, że wzrośnie odsetek umów cywilnoprawnych, czyli o dzieło lub zlecenia, które nie podlegają pod prawo pracy. Firmy co prawda będą płaciły składki zatrudnionym na umowie zlecenia, ale za to będą mogły zwolnić taką osobę praktycznie z dnia

Chory? Nie zgrywaj bohatera. Zostań w domu, bo i tak nic nie zrobisz

etacie, prowadzi działalność gospodarczą, czy ma umowę zlecenia). Przysługuje wtedy publiczna opieka zdrowotna. Jeżeli nie jest się pewnym, czy ma się ubezpieczenie, wystarczy zweryfikować się w systemie eWUŚ - podając w przychodni lekarskiej numer PESEL. Dostęp do niego mają publiczne, ale też prywatne

Praca rezydentów i pilotów: pobyt w raju czy upalny stres?

stałego zatrudnienia, a każdy sezon oznacza walkę o zlecenia. Bo jeszcze jeden przywilej mojej pracy to sezonowość - dodaje ironicznie. Pilot: odpowiedzialność i refleks Czy pilot w sezonie zarobi tyle, żeby przeżyć resztę roku, kiedy nie jeździ? - To udaje się nielicznym - przyznaje Katarzyna. - Zwykle

Jak zarejestrować się w urzędzie pracy?

przypadkach takich jak przebywanie na rencie czy zasiłku chorobowym lub macierzyńskim.Kto pracował na zasadzie umowy-zlecenia czy umowy agencyjnej będzie musiał przedstawić zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek w rozbiciu na poszczególne miesiące oraz zaświadczenie o

Nowy rządowy kalkulator: obliczy twoją emeryturę. Skutecznie?

, główny ekonomista InvestBanku. - Inaczej trzeba by było wypełniać tyle rubryk, że nikomu nie chciałoby się z niego skorzystać. Nie nadaje się też dla tych, którzy pracują na umowie cywilnoprawnej, np. na zlecenie czy o dzieło.- Trzeba potraktować kalkulator jak kierunkowskaz - tłumaczy Wojciechowski

Sprawiedliwość według ZUS

wygląda - oskarża były prokurator. ZUS upiera się przy swoim. Powołuje się na wyrok Sądu Najwyższego z 8 kwietnia 2004 r., który stwierdził, że sędzia pobierający uposażenie w stanie spoczynku podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego z tytułu wykonywania pracy na umowę-zlecenie. - W wyroku jest

Rozmowy przy "Komandosie"

jakiś mandat wlepić, to nie mam czym zapłacić. - Jak nie chcesz codziennie do roboty chodzić, można pracować na zlecenie lub na umowę taką bez opłacania składek. Jak moja siostra - włącza się do rozmowy blondyn w hawajskiej koszuli. - I po co ci to? Podatki musisz zapłacić. Kupa kasy. Na etacie

Zasiłek dla bezrobotnych i co jeszcze? Co się należy zwolnionym z pracy

zatrudnienia wyraźnie mówi, że prawo do zasiłku ma ten, kto w ciągu 18 miesięcy wstecz od dnia zarejestrowania udokumentuje, że przepracował 365 dni, a w tym czasie były za niego odprowadzane składki na ZUS i Fundusz Pracy. Ale ten rok pracy musi być na umowę o pracę, a nie na umowy cywilnoprawne (zlecenie i o

Młodzi, zdolni i bez pracy

zawieranie umów cywilnoprawnych. Pracodawca nie płaci za osobę uczącą się składek, a ta otrzymuje przez to wyższe wynagrodzenie "na rękę". Przede wszystkim dlatego studenci godzą się na zatrudnienie w ramach umowy-zlecenie, nawet jeśli ich praca nie różni się niczym od tej wykonywanej przez

Zawód pożądany? Wolny zawód

dla znajomych. Najpierw amatorsko, żeby powiększyć sobie portfolio. Po kilku miesiącach okazało się jednak, że zlecenia pojawiają się coraz częściej, i to płatne. Zacząłem się nimi zajmować. Po pół roku było ich tyle, że nie byłem w stanie połączyć ich z pracą na etat. Zrezygnowałem z niej - mówi. Od

Rejestracja w urzędzie pracy

jest dostarczenie wszystkich decyzji o wykreśleniu z ewidencji tych działalności wraz z zaświadczeniami ZUS o okresach opłacania składek na ubezpieczenia społeczne razem z podstawą wymiaru. Ci, którzy pracowali na pół czy trzy czwarte etatu lub na umowę zlecenie, muszą dostarczyć zaświadczenie o

Kiedy firma nie płaci

. - Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Przez dwa lata powodziło mi się całkiem dobrze, zatrudniałam trzy osoby, jedną na umowę o pracę, dwie na umowę-zlecenie. Ale od początku tego roku jest duży kryzys. Partnerzy biznesowi zalegają mojej firmie z zapłatą ponad 15 tys. zł. A ja muszę odprowadzać

Różnice pomiędzy różnymi rodzajami umów

. Umowa o pracę Umowa zlecenie Umowa o dzieło Praca na czarno Pisemnie czy na gębę Umowę możesz zawrzeć ustnie, ale najpóźniej

Młody, nie daj się wykiwać

pracodawca płaci więcej. "Solidarność" namawia też młodych, by zaczęli żądać wypłaty w cyklu tygodniowym, a nie miesięcznym. Taki system przyjął się np. w Anglii i pozwala szybciej rozpoznać naciągacza.Należy unikać umów o dzieło lub zleceń, gdyż traci się wówczas gwarancję przynajmniej minimalnego

Gdy pracodawca zwalnia

wykonania, a nie wykonywania - czynność musi zostać zakończona. Przy umowie o dzieło nie ma wypowiedzenia - jest natomiast możliwość jej rozwiązania zgodnie z zapisami ustalonymi przez obydwie strony lub zgodnie z Kodeksem cywilnym. Umowa-zlecenie. Osoby zatrudnione na jej podstawie również nie są chronione

Na sezon, a może dłużej

Opala. W jego opinii korzyści odnoszą wówczas obie strony: pracodawca, który ponosi niskie koszty pracy ze względu na możliwość zatrudnienia pracownika w oparciu o umowę zlecenie oraz studenci, dla których jest to okazja by zdobyć doświadczenie zbliżone do kierunku studiów, które ułatwi im start w

Moja złota, szara strefa

. Mąż Marcin pracuje na budowie, jest pomocnikiem. Kilka lat temu skończył zawodówkę. Z wykształcenia jest piekarzem, ale - jak mówi kobieta - w tym zawodzie pracy trzeba szukać ze świecą. Znajomy ma firmę budowlaną, więc daje Marcinowi zarobić. Marcin nie ma umowy o pracę, nie ma nawet umowy-zlecenie

Praca w wakacje. Jaką umowę podpisać?

Masz kilka możliwości pracy w wakacje. Możesz być zatrudniony jako pracownik sezonowy, tymczasowy (na podstawie umów z kodeksu pracy) lub świadczyć pracę na podstawie umowy cywilnej - zlecenie lub o dzieło. Wiele osób pracuje też "na czarno", bez żadnej umowy, ale robią to na własną

Co powinieneś wiedzieć o umowach o pracę

zleceniodawcą. Najchętniej na umowę-zlecenia zatrudniani są studenci, za których firma nie musi płacić składek. Czasu pracy na umowę-zlecenie nie wlicza się do stażu pracy. W razie sporów co do wysokości zapłaty sprawę rozstrzyga sąd cywilny. Postępowanie przed tym sądem jest płatne, możesz napisać wniosek

Pracodawcy wolą tymczasowych

? Pracownik zatrudniany jest przez agencję na umowę o pracę na czas określony (w niektórych wypadkach umowę cywilną, czyli zlecenie albo o dzieło). Agencja wynajmuje daną osobę potrzebującej firmie tylko na czas wykonania zadania. Zwykle chodzi o prace sezonowe, zastąpienie chorego pracownika czy pomoc przy

Nowe urlopy rodzicielskie: dla kogo i jak długi urlop na dziecko

firmę. Rząd ma przyjąć zapowiadany od wielu miesięcy projekt dotyczący opłacania składek ubezpieczeniowych za okres urlopu wychowawczego osób pozostających na samozatrudnieniu, pracujących na umowę zlecenie, ubezpieczonych w KRUS, a także tych bez ubezpieczenia. Dziś państwo płaci składki tylko za

Zasiłek dla bezrobotnych: komu przysługuje zasiłek z urzędu pracy?

dostanie. Dostanie go natomiast ten, kto przez wspomniane 365 dni świadczył usługi na podstawie umowy zlecenia lub współpracował przy wykonywaniu takich umów. Pod jednym warunkiem - składki na Fundusz Pracy odprowadzał od kwoty równej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę (czyli 1126 zł w roku 2008). Zasiłek

Cykl "Oburzeni do odzysku"

24-34 lata. Inni, którzy mają zajęcie, często pracują na umowach-zleceniach czy o dzieło. To takie, z którymi trudno dostać kredyt, usamodzielnić się. Poświęciliśmy im w "Gazecie" akcję "Oburzeni do odzysku". Chcieliśmy pokazać konkretne rozwiązania, by młodzi mogli wejść na rynek

Samozatrudnij się w Unii

można zarabiać za granicą, a w Polsce płacić podatki i składki na ubezpieczenie społeczne. Jak to zrobić? Po pierwsze należy poszukać atrakcyjnego zlecenia. Możesz do zrobić przez internet, przeszukując oferty z gazet polskich i zagranicznych, ale możesz też pojechać szukać samemu i spróbować szczęścia

Kto zarobi na eksporcie usług

procent, a czasem sięga aż 10 proc. wartości zlecenia, które zdobędzie polska firma.

Zatrudnienie i zwolnienie z pracy: perspektywy na rok 2012

słabiej rozwiniętych gospodarczo - wylicza Witold Michałek, ekspert BCC ds. gospodarki. I dodaje: - Jednocześnie tak pożyteczne formy zatrudnienia jak umowa o dzieło czy umowa-zlecenie nie byłyby stosowane na tak szeroką skalę, przez co stały się ostatnio obiektem dość prymitywnej, ideologicznej krytyki

"Większość ryzyka firmy przerzuciły na pracowników"

, umów o dzieło oraz umów zlecenia świadczą niewątpliwie o deficycie społecznego zarządzania kryzysem w Polsce" - ocenili autorzy raportu.W raporcie podkreślono też, że w styczniu br. stopa bezrobocia wyniosła w Polsce 12,7 proc., a liczba nowo rejestrowanych bezrobotnych po raz pierwszy od 10 lat

Jak się cieszyć z dłuższej pracy

, na zlecenia. Mówimy, że wspieramy je, ale ich nie zauważamy. Nawet nie są uznawane za kryterium określające nasze doświadczenia zawodowe. Wystarczy popatrzeć na ogłoszenia o pracę - podstawowy wymóg: ileś lat pracy tylko na etacie. Mało tego. Ktoś, kto przepracował nawet kilka lat na stale

Żłobki, nianie i kluby

zlecić opiekę nad dzieckiem np. sąsiadce. Warunek: będzie się zajmowała maksymalnie pięciorgiem dzieci, w tym najwyżej dwójką własnych. Takiego "opiekuna dziennego" zatrudni gmina na umowę-zlecenie, zapłacą za jego pracę rodzice, ale państwo poniesie koszty ubezpieczenia emerytalnego i

Praca, potem studia

. Etatów nie będzie więcej, tylko mniej. Musimy przyzwyczaić się do korzystania z bardzo różnych form zatrudnienia. Umowa-zlecenie, umowa o dzieło czy umowa na czas określony to nie są rozwiązania złe. To są rozwiązania, dzięki którym ludzie mają pracę. Musimy polubić myśl, że sami musimy sobie organizować

Dopłaty do gosposi - nowy pomysł Ministerstwa Gospodarki

wiadomo jeszcze, jaki byłby limit odliczeń. Według projektu taką gosposią lub nianią mogłyby być osoby długotrwale bezrobotne, bez prawa do zasiłku (zarówno kobiety, jak i mężczyźni). W wyszukiwaniu kandydatów mają pośredniczyć urzędy pracy. Nianie i gosposie będą zatrudniane na umowę zlecenie lub o

Wypadki przy pracy

podstawie umowy agencyjnej, umowy-zlecenia lub umowy o świadczenie usług;- wykonywania zwykłych czynności związanych z prowadzeniem lub współpracą przy prowadzeniu działalności pozarolniczej;- wykonywania przez osobę duchowną czynności religijnych lub czynności związanych z powierzonymi funkcjami

Czarnej roboty czar - dlaczego wielu Polaków nie pracuje legalnie?

absolwentka anglistyki: - Uczę języka angielskiego w prywatnej szkole językowej. Studiuję drugi kierunek, nie mam jeszcze 26 lat - dzięki temu szkoła może zatrudnić mnie na umowę-zlecenie i nie płacić za mnie ZUS. Ale w przyszłym roku powinnam założyć własną firmę. Jeśli wprowadzą te reformy ze składkami, to

Dajemy wędkę, ale ryby niech sobie łowią sami

bardzo ważne jest doradztwo prawnicze i wyszukiwanie zleceń. Dzięki temu można szybciej wejść na rynek i z czasem swobodnie się po nim poruszać, zdobywać kontakty. Jeżeli założyciel zgłosi się do nas, bardzo chętnie nawiążemy z nim współpracę.

A co ty zrobisz, żeby dostać pracę?

pracę czy nawet umowę na zastępstwo na trzy miesiące (byle nie umowa zlecenie!), wynagrodzenie w stawce minimalnej, czyli 1386 zł lub, jak to ma być od przyszłego roku, 1500 zł brutto. Fajnie, gdyby pracodawca powiedział, że to na dobry początek i że jak się sprawdzę, jest możliwość podwyżki. Moje

Własna firma krok po kroku

vatowcami czyli płatnikiem podatku VAT. Ponadto musimy zdecydować czy będziemy prowadzić księgowość sami czy zlecimy ją innej firmie.Krok 5 - ZUSRozpoczynając działalność gospodarczą podlegamy obowiązkowemu ubezpieczeniu: emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu, zdrowotnemu, dodatkowo opłacanie składki na

Jak szukaliśmy pracy od zaraz

szkołą umowę zlecenie i nosisz ulotki. Nie płacisz w ogóle za naukę przez ten semestr (to całkowita fikcja, nikt od nas nie wymaga żebyśmy zjawiali się na zajęciach), a szkoła nie płaci pełnej składki do ZUS-u od naszej pracy. Stawki na ulotkach około 7 zł/h, różnią się w niektórych szkołach o 20 gr

Po lekcjach idą do pracy

dziennie.Według agencji pośrednictwa nieletni najczęściej jest zatrudniany na umowę-zlecenie i dostaje za godzinę od 5 do 7 złotych na rękę. Łatwo obliczyć, że licealista pracujący za najniższą stawkę w soboty i niedziele przez cztery kolejne tygodnie zarobi 320 zł. Małgorzata Rusewicz, Polska Konfederacja

Znajdź pracę na wakacje

, firmy nie muszą płacić za nich składek na ZUS. Po skończeniu nauki młodzi tracą ten przywilej i powiększają szeregi bezrobotnych. Z powodu tej konstrukcji przepisów w wyścigu o umowy-zlecenia czy o dzieło młodzi są nie do pobicia. Gorzej z zatrudnieniem na stałą umowę o pracę. Ale jest też inna

Duże zamieszanie w drobnych ogłoszeniach

wysokości oczekiwanych zarobków. Odpowiadam, że potrzebuję 1 800 zł netto, żeby się utrzymać. Kobieta zapisuje kwotę na moim "CV" i wyjaśnia, że zarobki kształtują się na poziomie 1 200 zł - 3000 netto. Informuje mnie, że firma podpisuje z pracownikiem umowę zlecenie ze wszystkimi świadczeniami

Od samozatrudnienia do etatu. Czy to możliwe?

wyraźnie, że zatrudnienie na warunkach z par. 22, czyli gdy wykonujesz określoną pracę, w umówionym miejscu, czasie i pod kierownictwem pracodawcy, staje się umową o pracę, nawet jeśli podpisałeś umowę cywilną (zlecenie, o dzieło)! A więc nawet gdy prowadzisz działalność, ale spełnione są warunki z art. 22

Zrobieni na szaro - czyli pracujący na czarno

Socjalnych, jeden z autorów raportu "Przyczyny pracy nierejestrowanej w Polsce" wykonanego na zlecenie Ministerstwa Pracy. A stawki są wyższe, bo pracodawcy oszczędzają na tzw. kosztach pracy, czyli podatkach i świadczeniach, które trzeba opłacać przy legalnym zatrudnieniu. Ponad 50 proc. nie ma

Spisek dla pracy

zapłaci zaliczkę na podatek, ale jeżeli będzie miał w 2002 roku dochód mniejszy niż 2727 zł, fiskus mu ją zwróci w całości. Kłopot jest z bezrobotnym zatrudnianymi na umowę-zlecenie, bo i sam bezrobotny i GUS musieliby opłacić składki ubezpieczeniowe (patrz rysunek obok). Jeżeli wśród rachmistrzów byłoby

Jak inni wychodzą z kryzysu

prawa pracy. Kolejne nowelizacje przepisów wykorzystały do tego, aby odpowiedzialność za pracowników przenieść na firmy podległe. Do czego to doprowadziło? Wszystkich pracowników zatrudniali pośrednicy, którzy następnie "wypożyczali" ludzi np. wielkim międzynarodowym korporacjom. Zlecenie

umowa zlecenie a składki - ogłoszenia z GazetaPraca.pl

Umowa śmieciowa

nieokreślony. W szczególności jako "śmieciowe" traktują one następujące stosunki pracy: umowa cywilnoprawna (np. umowa zlecenie, o dzieło), jeśli są używane do opisywania prac o charakterze ciągłym i na rzecz jednego pracodawcy; samozatrudnienie, z powodów jak wyżej; umowa o pracę zawarta na czas określony

Umowa agencyjna

Umowa agencyjna – polska umowa nazwana, na podstawie której przyjmujący zlecenie („agent”) zobowiązuje się do stałego pośredniczenia przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie („zleceniodawcy”) albo do zawierania ich w imieniu zleceniodawcy

Umowa ubezpieczenia

Umowa ubezpieczenia – uregulowana w kodeksie cywilnymArt. 805 kc i nast. umowa, na podstawie której ubezpieczyciel, w zakresie działania swojego przedsiębiorstwa, zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje

Umowa zlecenia

Umowa zlecenia – umowa cywilnoprawna uregulowana w kodeksie cywilnym (art. 734–751). Przedmiotem umowy zlecenia jest wykonanie określonej czynności prawnej (odpłatnie lub nieodpłatnie). Ścisła definicja kodeksowa nie obejmuje zleceń dotyczących wykonania czynności faktycznych, choć

Umowa o dzieło

Umowa o dzieło – umowa cywilnoprawna określona Kodeksem cywilnym art. 627-646. Zakres tej umowy określa Art. 627. Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Umowa o dzieło jest umową: zobowiązującą

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Umowa zlecenie

Umowa zlecenie

Umowa zlecenie to umowa cywilnoprawna uregulowana w kodeksie cywilnym. Przedmiotem umowy zlecenia jest wykonanie określonej czynności prawnej. Ścisła definicja kodeksowa nie obejmuje zleceń dotyczących wykonania czynności faktycznych, choć niektórzy prawnicy rozszerzają znaczenie umowy zlecenia także na takie umowy, poprzez odniesienie do art. 750 K.C. dotyczącego umów o świadczenie usług gdzie indziej nieuregulowanych, których przedmiotem może być także wykonanie czynności faktycznych.

Stronami umowy zlecenia mogą być dowolne osoby fizyczne lub osoby prawne (pod warunkiem posiadania zdolności do czynności prawnych ). Strony umowy zlecenia tradycyjnie nazywa się zleceniodawcą (zlecający wykonanie określonych czynności) i zleceniobiorcą (wykonującym zlecenie).

Zobacz więcej