umowa na czas określony ciąża

bsn

Kiedy szef nie może zwolnić?

Kiedy szef nie może zwolnić?

W środę 8 stycznia zorganizowaliśmy dla naszych czytelników telefoniczny dyżur ekspertów z Departamentu Prawnego Państwowej Inspekcji Pracy. O co tym razem pytali dzwoniący?

Po dyżurze ekspertów PIP: o co pytaliście najczęściej?

W środę 8 stycznia zorganizowaliśmy dla naszych czytelników dyżur ekspertów z Departamentu Prawnego Państwowej Inspekcji Pracy. O co tym razem pytali dzwoniący?

Zlecenia pod obstrzałem: etatu nie masz, a składkę do ZUS płacisz

Premier zapowiedział, że składki ZUS od umowy-zlecenia będziemy płacić od kwoty równej pensji minimalnej na etacie. Ma to ukrócić patologie i zagwarantować wyższe emerytury. Sprawdzamy, co tak naprawdę się zmieni i jakie prawa mają dziś osoby wykonujące swoje obowiązki na podstawie takich umów?

Ciąża w pracy: co się należy?

przywrócić cię do pracy. Podobnie, gdy zaszłaś w ciążę na wypowiedzeniu. Uwaga! Jeśli jesteś zatrudniona na umowę na czas określony i niedługo mija termin rozwiązania umowy, na wszelki wypadek poczekaj z zawiadomieniem szefa do końca trzeciego miesiąca ciąży. Wtedy firma będzie musiała przedłużyć z tobą

Kogo nie można zwolnić

Kogo nie można zwolnić

nieokreślony. Na okresie próbnym (nie krócej niż miesiąc) lub zatrudnione na czas określony kobiety objęte są ochroną przed zwolnieniem od trzeciego miesiąca ciąży. Gdy umowa kończy się po pierwszym trymestrze ciąży, pracodawca musi ją przedłużyć do dnia porodu. Przykład: Pani Paulina we wrześniu ubiegłego

Gdy boisz się zwolnienia

Gdy boisz się zwolnienia

życie od pierwszego dnia kolejnego miesiąca. Oznacza to, że jeżeli ktoś otrzyma wypowiedzenie np. 10 maja, a inny pracownik 31, obydwie osobny będą traktowane na takich samych zasadach i tego samego dnia wygasną ich umowy.Przy umowie na czas określony obowiązują inne okresy wypowiedzenia. Po pierwsze

Ciąża a kodeks pracy

Ciąża a kodeks pracy

. Jeżeli kobieta zatrudniona jest na czas określony, na czas wykonywania konkretnej czynności lub okres próbny dłuższy niż jeden miesiąc - jest objęta ochroną od 3 miesiąca ciąży. W przypadku kiedy koniec umowy wypada po upływie 3 miesiąca ciąży, zostaje ona automatycznie przedłużona do dnia porodu. Prawo

Oswoić Kodeks pracy - relacja z dyżuru prawników

Oswoić Kodeks pracy - relacja z dyżuru prawników

odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy - w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni. Pracownik powinien rozwiązać umowę pisemnie, z podaniem przyczyny uzasadniającej jej rozwiązanie. Należy

Dyżur ekspertów z Państwowej Inspekcji Pracy: relacja

Dyżur ekspertów z Państwowej Inspekcji Pracy: relacja

powyższa nie obowiązuje jednak w sytuacji, gdy przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę stanowią powody leżące po stronie pracodawcy, a do rozwiązania stosunku pracy dochodzi na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z

Prezydent podpisał ustawę chroniącą związkowców przed zwolnieniem z pracy

- rozszerza krąg pracowników, którzy mogą zgłaszać takie roszczenie, o związkowców zatrudnionych na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony oraz na podstawie innego rodzaju kontraktu terminowego, tzn. umowy zawartej na czas wykonywania określonej pracy.Podobna ochrona przysługuje pracownicom w

Kiedy można wypowiedzieć umowę o pracę?

Kiedy można wypowiedzieć umowę o pracę?

Prawo pracy przewiduje generalną zasadę swobody wypowiadania umów o pracę na czas nieokreślony. Zasada ta doznaje jednak ograniczeń. Mamy więc powszechną ochronę przed wypowiedzeniami, obejmującą ogół pracujących, która polega głównie na tym, że pracodawca wypowiedzenie musi uzasadnić, a przyczyny

Gdy pracodawca zwalnia

Gdy pracodawca zwalnia

. Z jednym wyjątkiem - jeśli pracownica, z którą zawarto umowę, jest w ciąży, zostaje ona przedłużona do dnia porodu.Uwaga! Umowa na czas określony może być rozwiązana w każdej chwili za porozumieniem stron.Umowa o zastępstwo wygasa wraz z upływem terminu, na który ją zawarto, lub gdy do pracy wraca

Praca w upały: Panie kierowniku, woda mi się należy

Praca w upały: Panie kierowniku, woda mi się należy

tego nie udało się zapewnić odpowiednich warunków pracy, pracodawca może zaproponować zmianę pomieszczenia, w którym wykonywana jest praca, na takie, które spełnia określone normy. Jeśli nie jest to możliwe, powinien skrócić czas pracy, np. zarządzając przerwę w czasie największego upału w ciągu dnia

Umowa o pracę na okres próbny

Umowa na okres próbny ma na celu sprawdzenie kompetencji i umiejętności pracownika do pracy oraz zapoznanie się pracownika z warunkami pracy w danym zakładzie pracy. Zatrudnienie pracownika na podstawie umowy na czas próbny jest nieobowiązkowe. W praktyce jednak umowa ta stosowana jest bardzo

Ciąża to nie choroba

Ciąża to nie choroba

O tym, że jest w ciąży, Agnieszka dowiedziała się w czwartym tygodniu. Kiedy tylko przestała szaleć z radości, do głowy przyszło pytanie: co z pracą? W firmie pracowała od trzech lat, miała umowę na czas nieokreślony.Na początku planowała pracować do samego porodu. Ale kiedy na spotkaniu szef

Umowa na czas określony

przypadku pracownicy w ciąży. Kobieta w ciąży zatrudniona na jeden miesiąc, której umowa na czas określony uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży - przedłuża się do dnia porodu (art. 177 § 3 k.p). Kobieta otrzymuje uprawnienie do zasiłku macierzyńskiego, ale nie ma prawa do urlopu

Umowa na zastępstwo

dni, jak i kilka miesięcy. Okres wypowiedzenia tego rodzaju umowy wynosi 3 dni robocze i liczy się od dnia następującego po dniu wypowiedzenia umowy. W przeciwieństwie do innych umów terminowych, umowa na zastępstwo nie chroni pracownicy w ciąży przed rozwiązaniem stosunku pracy. Do umów na czas

Ciąża to nie choroba

szaleć z radości, do głowy przyszło pytanie: co z pracą? W firmie pracowała od trzech lat, miała umowę na czas nieokreślony. Na początku planowała pracować do samego porodu. Ale kiedy na spotkaniu szef opowiadał o nowym projekcie, jakim mają się zająć za pół roku, myślała tylko o tym, że w zasadzie jej

Im większa ochrona, tym trudniej o pracę

Im większa ochrona, tym trudniej o pracę

własne przedsiębiorstwa. - zaznacza.Dyskusje dotyczą również sensu zatrudniania kobiet na umowy zastępstwo. W świetle nowych przepisów, jeśli pracownica w trakcie umowy zawartej na ściśle określony czas, zajdzie w ciążę, znajdzie się pod ochroną. Pracodawca, musi zatem stworzyć kolejne miejsce pracy w

Polacy na fikcyjnych zwolnieniach chorobowych. Kogo może skontrolować ZUS?

Polacy na fikcyjnych zwolnieniach chorobowych. Kogo może skontrolować ZUS?

lekarskie jako dodatkowy urlop. Zrobiła tak pani Justyna (imię zmienione). Ma 46 lat. Pracuje w banku. I od lat uskarżała się na bóle kręgosłupa. Ostatni raz zwolnienie lekarskie wzięła dwa lata temu. Ale - podobnie jak wielu Polaków - czasu nie spędzała, leżąc w łóżku. - Dawno nie byłam na urlopie. Uznałam

Etat na zlecenie

Etat na zlecenie

cywilnoprawnych, czyli o dzieło i na zlecenie, którymi pracodawcy coraz chętniej zastępują etaty. W przeciwieństwie do zatrudnionych na umowach o pracę na czas określony tak pracujący nie są chronieni przez kodeks pracy. Żyją m.in. bez prawa do urlopu, zwolnienia lekarskiego, płatnych nadgodzin, ochrony w czasie

Umowa o dzieło i zlecenie: sprawdź, jak je podrasować

Umowa o dzieło i zlecenie: sprawdź, jak je podrasować

strony formalnej to przecież tylko drobna zmiana w umowie.Urlop macierzyński na zleceniuAnna z Krakowa pracowała na umowie-zleceniu. Zaszła w ciążę. Nie miała prawa do zwolnienia lekarskiego ani urlopu macierzyńskiego. Mogłaby mieć, gdyby opłaciła składki na ubezpieczenie chorobowe. To ubezpieczenie

Zwolnienia i wypowiedzenia

Zwolnienia i wypowiedzenia

firmy, a także radę pracowników, jeśli jest w firmie.Jesteś kobietą w ciąży albo rodzicem?Jeśli tak, to jesteś dodatkowo chroniona. Kobiety w ciąży pracujące na etacie nie mogą być zwolnione z pracy. Jeśli pracują na czas określony, szef ma obowiązek przedłużyć z nimi umowę do momentu porodu, pod

Umowa na zastępstwo

w celu zastąpienia nieobecnego pracownika. W istocie rozwiązanie współpracy następuje samoczynnie z upływem zawartego terminu - z chwilą powrotu do pracy nieobecnego stałego pracownika. Pomimo, iż umowa na zastępstwo jest odmianą umowy na czas określony to pamiętać należy, że trzecia z kolei umowa

Jak przeżyć ciążę w pracy?

przez ZUS zasiłek macierzyński. Niestety, jeśli twoja umowa na czas określony kończy się przed upływem trzeciego miesiąca ciąży - pracodawca nie musi jej przedłużać.Jesteś w ciąży? Powiedz!Spodziewasz się dziecka i to dla ciebie dobra wiadomość. Masz jednak obawy, jak zareaguje twój pracodawca. Ale

Kiedy i w jakich okolicznościach można zwolnić z pracy kobietę w ciąży?

terminowych (umowa na czas określony bądź na czas wykonywania określonej pracy) zawartych na dłużej niż miesiąc. Jeśli twoja umowa wygasa po trzecim miesiącu ciąży, pracodawca musi ją przedłużyć do dnia porodu (art. 177 par. 3 kp). Jednak pamiętaj, nawet przy takiej umowie jesteś chroniona od momentu poczęcia

Kiedy przyszła mama może stracić pracę

pracy zaświadczenie od lekarza). Jeśli tego nie zrobi - zwróć się do sądu pracy. A oto wyjątki: Upływ trzeciego miesiąca ciąży ma znaczenie tylko w umowach terminowych (umowa na czas określony bądź na czas wykonywania określonej pracy) zawartych na dłużej niż miesiąc. Jeśli umowa wygasa po trzecim

Cel: utrzymać etat

Barometru Pracowniczego wynika, że rodzaj umowy w nieznacznym stopniu wpływa na poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia. Wśród osób pracujących na etacie na czas nieokreślony zagrożonych czuje się 36 proc., zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych 41 proc., a umów o pracę na czas określony najwięcej

Jak się nie dać zwolnić

czasie urlopu albo innej usprawiedliwionej nieobecności, chyba że upłynął okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, tzn. dobiegła końca umowa na czas określony (art. 41 Kodeksu Pracy, rozdz. II). Usprawiedliwioną nieobecnością jest też odosobnienie ze względu na podejrzenie

Prawa kobiet w ciąży - informator "Gazety Praca"

;przy pracy i w wymiarze określonym w umowie o pracę", czyli na stanowisku, które zajmowała przed zajściem w ciążę (art. 179 par. 6 kp).Pamiętaj: Szef nie zmienił warunków pracy na bezpieczne dla twojego zdrowia? Masz prawo odmówić pracy (art. 210 par. 1 kp). Pracodawca nie może cię za to ani

Relacja z dyżuru prawnika w "Gazecie Praca" i "Poradniku Domowym"

nieokreślony przekształci się w umowę na czas określony do czerwca 2004 r. Czy pracodawca postąpił prawidłowo? Nie. W ten sposób można zmienić jedynie warunki pracy i płacy. Nie wolno dokonać w tym trybie zmiany rodzaju umowy o pracę, np. umowy na czas nieokreślony na umowę na czas określony. Takie

Zwolnienia grupowe od A do Z

wypowiedzieć pracownikom jedynie warunki pracy i płacy. W takim przypadku jest to dopuszczalne nawet w czasie zwolnienia lekarskiego. Nie jest jednak dopuszczalne zastosowanie procedury definitywnego zwolnienia grupowego wobec pracowników w ciąży i w okresie urlopu macierzyńskiego.Jakie korzyści lub straty

Masz prawo być mamą i nie bać się zwolnienia z pracy

zrobi - zwróć się do sądu pracy. A oto wyjątki: Upływ trzeciego miesiąca ciąży ma znaczenie tylko w umowach terminowych (umowa na czas określony bądź na czas wykonywania określonej pracy) zawartych na dłużej niż miesiąc. Jeśli twoja umowa wygasa po trzecim miesiącu ciąży, pracodawca musi ją

"Dziennik": Odebrano jej pracę i godność

, bez podania przyczyn, pierwszego dnia po powrocie ze zwolnienia lekarskiego po poronieniu, jest najzupełniej legalne. Według kodeksu sądowi wystarcza bowiem argument pracodawcy, że kobieta pracowała w ramach umowy na czas określony. A taka umowa nie chroni przed zwolnieniem. Jednak ze środowym

Z jak zadanie specjalne

niekorzystny sposób - młodym wkraczającym na rynek bardzo trudno dostać pracę na umowie innej niż "śmieciowa". Krótko mówiąc, pracodawcy wykorzystują słabości tego pokolenia na swoją korzyść.Co się musi zmienić, żeby pracodawcy zaczęli ich lepiej traktować?- Pomijając sytuację gospodarczą

Zgoda na zmianę warunków zatrudnienia

porozumienie zmieniające wiąże się z pogorszeniem warunków zatrudnienia pracownika np. obniżka wynagrodzenia, zmiana stanowiska pracy lub zmiana czasu trwania umowy z okresu nieokreślonego na określony. Porozumienie nie podlega żadnym ograniczeniom, ale nie można zawierać postanowień mniej korzystnych dla

Ciąża ratuje w kryzysie

płaciła pracownikom. Grażyna nie jest wyjątkiem. Fala wypowiedzeń zalewa małe i duże firmy. Tylko w styczniu urzędy pracy zarejestrowały ponad 160 tys. bezrobotnych. Bezrobocie wynosi już 10,5 proc. Pracę w pierwszej kolejności tracą zatrudnieni na czas określony, ludzie z PR i marketingu, księgowości i

Zadaniowy czas pracy - nadgodziny

umowa o pracę została zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy - w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni (tak przepis art. 55 § 1 kp).

FAQ: eksperci odpowiadają na Wasze pytania

firmie na umowę o pracę na czas określony. Dostałam wypowiedzenie, ale okazało się, że jestem w ciąży, więc zostałam przywrócona do pracy i umowa została mi automatycznie przedłużona do dnia porodu. Czy będę miała prawo do zasiłku macierzyńskiego? - Do zasiłku macierzyńskiego będzie Pani miała prawo, bo

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

o pracę z pracownikiem dopuszczalne jest tylko w razie spełnienia przesłanek określonych wyczerpująco w przepisach (art. 52 k.p). Przesłankami tymi są: ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych (art. 100k.p), popełnienie przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę

Jakie uprawnienia przysługują pracownikowi w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia?

pojawić się z obliczeniem prawidłowej wysokości odszkodowania. Jak je obliczyć? Odszkodowanie, przysługuje w wysokości wynagrodzenia (jakie by otrzymał w dniu wydawania wyroku jeśli okres orzekania jest długi) za okres wypowiedzenia. Przy czym, jeżeli rozwiązano umowę o pracę, zawartą na czas określony

Ciąża i praca

doprowadziło do upadku firmy.Twoje prawaJeśli masz umowę na czas nieokreślony, pracodawca nie może cię zwolnić (jedynie dyscyplinarnie - za rażące niedopełnienie podstawowych obowiązków - lub w przypadku upadłości firmy). Jeżeli jesteś zatrudniona na czas określony albo na okres próbny, a rozwiązanie umowy o

Co chcielibyście wiedzieć o prawie pracy? - odpowiedzi

świadczenie spełniało warunki umowy o pracę np. określony czas pracy, praca pod nadzorem. W przypadku umowy cywilno prawnej zabezpieczenie wekslem jest możliwe, natomiast w przypadku umowy o pracę nie. Weksel powinien być zwrócony po upływie czasu, na który została zawarta umowa o zakazie konkurencji.kasel

Tymczasowo, a potem na stałe

pośrednikiem zatrudnić sprawdzonego pracownika. Często tak właśnie się dzieje. Szanse na pozostanie w firmie na stałe daje też praca na zastępstwo. Może się okazać, że po zakończeniu umowy na czas określony w firmie pojawi się zapotrzebowanie na dodatkowy etat. Zdarzają się też zupełnie niespodziewane

Kiedy pracownikowi można obniżyć wynagrodzenie?

w każdym miesiącu zatrudnienia otrzymuje tę samą, ustaloną umownie kwotę, bez względu na to, jaka wielkość normatywnego czasu pracy ma być przez niego, zgodnie z umową o pracę, przepracowana.Wynagrodzenie określone stawką godzinową charakteryzuje się tym, że pracownik otrzyma w każdym miesiącu

Praca tymczasowa krok po kroku

informator o tym co powinien wiedzieć praocownik tymczasowy Zasady pracy tymczasowej reguluje ustawa obowiązująca od 1 stycznia 2004 r. Zgodnie z nią "czasownik" podpisuje z agencją pracy tymczasowej umowę o pracę na czas określony (w niektórych wypadkach umowę cywilną, czyli zlecenie

Mamo, poznaj swoje prawa - odpowiedzi na pytania czytelników

zwolnić pracownicę bez takiej zgody - prawo nie chroni kobiet zatrudnionych na okres próbny krótszy niż jeden miesiąc; - upływ trzeciego miesiąca ciąży ma znaczenie tylko w umowach terminowych (czyli na okres próbny, na czas określony i na czas wykonywania określonej pracy) zawartych na dłużej niż

10 zasad flexi-pracownika

określonych godzinach. Pamiętaj - będąc flexi-pracownikiem nie jesteś ciągle w pracy.4. Pamiętaj o regularnych przerwach w pracy. Najlepiej kilkuminutowych co godzinę lub kilkunastominutowych co dwie godziny. Jeśli jesteś kobietą w ciąży masz prawo do 5-minutowych przerw co godzinę. 5. Pomyśl o

Wypowiedzenie umowy o pracę

czas określony, jeśli została zawarta na okres przekraczający sześć miesięcy i zawiera zastrzeżenie o możliwości jej wypowiedzeniana okres próbnyWypowiedzenie umowy o pracę jest łatwiejsze zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy, lecz kosztowniejsze z uwagi na obowiązujący okres wypowiedzenia, który

Prawa kobiet w ciąży

kp). A co po urodzeniu dziecka? Pracodawca jest obowiązany zatrudnić pracownicę "przy pracy i w wymiarze określonym w umowie o pracę", czyli na stanowisku, które zajmowała przed zajściem w ciążę (art. 179 par. 6 kp). Pamiętaj: Szef nie zmienił warunków pracy na bezpieczne dla twojego

Nagrodzono firmy przyjazne matkom w pracy

urlop po urodzeniu dziecka (trwający 30 dni) oraz mają zapewnioną kompleksową opiekę medyczną w czasie ciąży i po urodzeniu dziecka. Firma Nike Poland umożliwia kobietom w ciąży pracę w domu przed i po porodzie, a jej pracownice na czas urlopu macierzyńskiego i wychowawczego zachowują wszystkie benefity

Kodeks pracy 2012: zmiany w nowym roku

pójścia na tacierzyński. Warunki są trzy: trzeba być zatrudnionym na umowę o pracę, mieć dziecko, które nie skończyło roku i złożyć wniosek o urlop ojcowski nie później niż siedem dni przed jego rozpoczęciem. Na tacierzyński można pójść nawet wtedy, gdy żona opiekuje się dzieckiem na macierzyńskim. I

Kiedy i kogo nie można zwolnić

miejsce już przy 10 pracownikach. Niestety, przy zwolnieniach grupowych bezpieczni nie są nawet pracownicy z umowami o pracę na czas określony. Tak było w przypadku pana Kazimierza. Mimo że w umowie zawartej na okres sześciu miesięcy miał wpisaną klauzulę mówiącą, że nie można go zwolnić przed upływem pół

Podpisać umowę o pracę w sądzie

Pracownicy warszawskiej firmy Centrum Usługa, która sprząta w Białymstoku pociągi, rozpoczęli sądowy bój z jej właścicielem. Chcą, by zatrudnił ich na umowy o pracę, a także zapłacił nadgodziny - Do pracy przychodziłam na godzinę 8 i zgodnie z grafikiem powinnam wychodzić o godz. 16. Faktycznie

Negocjowanie umów

zazwyczaj w postaci zapisów o zróżnicowanym znaczeniu prawnym. Zapisy uporządkowane według przyjętej przez strony hierarchii ważności wyznaczają porządek prowadzenia negocjacji oraz, będąc objętymi wolą stron, składają się na określoną konstrukcję umowy Obie strony winny jednak pamiętać o tym, iż nie każdy

Praca tymczasowa - najczęściej zadawane pytania

. A jeśli agencja podpisuje umowę cywilną? Wtedy bezrobotny traci swój status, ponieważ podejmuje się zajęć zarobkowych. Co to jest praca tymczasowa? Praca tymczasowa to praca na określony czas np. dwa tygodnie, trzy miesiące, itp. Zazwyczaj chodzi o prace sezonowe, lub zastępstwo w

Zwolnienia z pracy - szkoła przetrwania

umowę o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika 5. nie zawierając kolejnej umowy o pracę w przypadku, gdy zawarta była umowa na czas określony. POROZUMIENIE STRONJeśli szef zamiast zwolnienia zaproponuje ci rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, pamiętaj, że ta forma rozstania lepiej wygląda w

Strzeż się tych paragrafów!

to się zgodziły. Z drugiej sąd wie, jaka jest sytuacja na rynku pracy, a pracownicy podpisują to czego żąda pracodawca. Jest więc szasna na wygraną. Możliwość wypowiedzenia umowy na czas określony Według ogólnej zasady umów na czas określony nie można wypowiadać (pracownik ma zagwarantowaną

Prawna opieka nad matką w ciąży - przypomnienie

pracujesz na tzw. zastępstwo. Urlop macierzyński. Nie można cię zwolnić (wyjątkiem jest likwidacja lub upadłość firmy). Za to jeśli twoja umowa jest na czas określony i rozwiązuje się w trakcie urlopu macierzyńskiego, to ostatni dzień umowy jest jednocześnie ostatnim dniem urlopu. W czasie tego urlopu

Poradnik dla mamy i taty, czyli prawa, przywileje, urlopy, pomoc i pieniądze dla przyszłych i obecnych rodziców

wolno zlecać niektórych zadań, np. zmuszać do nocnych zmian czy nadgodzin. Najważniejsza ochrona to art. 177 kodeksu pracy, który nie pozwala jej zwolnić (także kiedy przebywa na urlopie macierzyńskim!). Przywileje dotyczą tylko kobiet pracujących na umowę o pracę. Nieważne, czy jest to umowa na czas

Przywileje dla taty i mamy

opieką lekarską i że przynajmniej trzy razy się zgłosiła na badania. Takie zaświadczenie wystawia ginekolog prowadzący ciążę w czasie jednej z ostatnich wizyt. Na nic tłumaczenia, że kobieta później dowiedziała się o ciąży albo że nie mogła dostać się do lekarza - bez zaświadczenia lekarskiego becikowego

Mamy w pracy mogą więcej?

(nawet wolnych i nieplanujących ciąży w ciągu najbliższych kilku lat), wzrost liczby umów na czas określony, dyskryminację kobiet na rynku pracy.Kobiety lubią pracęA przecież... kobiety często deklarują, że lubią swoją pracę. Jeszcze w PRL-u, ale i później, pracującymi kobietami kierowały najczęściej

Co ci przysługuje przy zwolnieniach grupowych

mają oni standardowe umowy o pracę czy np. umowy o dzieło, na czas określony lub nawet w zastępstwie pracownika. Ważne jest jednak, by rozwiązanie umowy terminowej nastąpiło z przyczyn niezależnych od pracownika. Jeśli firma rozpoczęła już działania w ramach zwolnień grupowych, a jednego z objętych

Przewodnik po nowych przepisach o pracy tymczasowej

może cię zatrudnić na trzech zasadach: a) Umowy o pracę na czas określony (np. sześć miesięcy). b) Umowy na czas wykonania określonej pracy (np. rozładowania towaru z magazynu). W obu przypadkach pracownika chroni prawo pracy (poza pewnymi wyjątkami, o czym piszemy w punkcie 6.). c) Czasami

Kłopotliwe dziury w życiorysie

pytania o konkretne terminy zatrudnienia i zakończenia umowy. Niekoniecznie i nie zawsze należy już w CV tłumaczyć przyczynę przerwy, ale trzeba mieć przygotowane wytłumaczenie na spotkanie rekrutacyjne.Jest luka i co dalej?Zadaniem kandydata podczas rozmowy kwalifikacyjnej będzie przekonanie pracodawcy

Prawa matek - wszystko o urlopach i zasiłkach

Czy każdej kobiecie przysługuje urlop macierzyński? Urlop macierzyński przysługuje tylko kobietom zatrudnionym na umowę o pracę. Nie ma natomiast znaczenia staż pracy ani jej wymiar, czyli to, czy pracowałaś na cały etat, czy tylko na część. A jeśli mam umowę na czas określony? Jeśli masz umowę na

Co szef może o Tobie wiedzieć?

funkcjonowanie czy koncentrację, co jest ważne na przykład u kierowców, to pracodawca powinien o tym wiedzieć.A jak z pytaniami o ciążę? Wolno zapytać czy nie?- Pytanie o ciążę można uznać za tzw. pytanie dyskryminacyjne, którego zadawać się nie powinno. Ale jeśli pracodawca zatrudnia kobietę na stanowisko, na

O czym powinnaś wiedzieć, zanim zostaniesz mamą

dniach ciąży zostaniesz zwolniona - masz prawo żądać od pracodawcy przywrócenia cię do pracy (ale powinnaś przedstawić w pracy zaświadczenie od lekarza). Jeśli tego nie zrobi - zwróć się do sądu pracy. Sprawę o przywrócenie do pracy masz wygraną. Przy umowie na czas nieokreślony pracę możesz stracić

Zwolnienia - poradnik dla pracowników i pracodawców

. Wypowiedzieć może ją zarówno pracodawca, jak i pracownik, ale po spełnieniu określonych warunków, np. wypowiedzenie musi być na piśmie (o tym niżej). Ile trwa wypowiedzenie? To zależy od tego, jak długo pracujesz i czy masz umowę na czas nieokreślony, określony czy próbny. Wypowiedzenie umowy na okres próbny

Jak będąc na samozatrudnieniu wygrać etat

wiąże cię z szefem, twoja umowa automatycznie staje się umową o pracę! Z przepisu (par. 22, punkt 1 (1)) jasno wynika, że zatrudnienie na warunkach z par. 22, czyli określona praca, umówione miejsce, czas i kierownictwo pracodawcy sprawia, że każda umowa staje się umową o pracę! A więc Marię, mimo tego

Co jest w znowelizowanym kodeksie pracy

także ekwiwalentu pracownik, któremu kończy się umowa o pracę na czas określony (a nie wykorzystał urlopu), lecz podpisuje kolejną z tym samym pracodawcą. Wtedy zaległy urlop z poprzedniej umowy będzie można przenieść na nową; Jeśli pracodawca przeżywa trudności finansowe, będzie mógł zawrzeć ze

Zmiany w kodeksie pracy podpisane

rozliczany w dłuższym okresie, niższe będą stawki za nadgodziny i łatwiej będzie zawierać umowy na czas określony. Większość zmian wejdzie w życie od przyszłego roku. - To moment historyczny. Pierwszy raz kodeks pracy został zmieniony na drodze dialogu związków z pracodawcami - mówiła w środę Henryka

Obowiązki pracodawcy

pozyskiwaniem od kandydatów w czasie negocjacji informacji i danych różnego rodzaju na ich temat, czy to w formie ustnej, czy pisemnej (kwestionariusze osobowe, życiorysy, listy motywacyjne, dokumenty kwalifikacyjne, testy itd.), na pracodawcy ciąży obowiązek starannego obchodzenia się z tymi informacjami

Dziesięć najważniejszych zmian w kodeksie pracy

punktu widzenia pracodawcy wygodniejsza. Bo długości zwolnienia lekarskiego często nie sposób od razu określić. A kobietę przyjętą na czas określony, jeśli zajdzie w ciążę, trzeba przyjąć na umowę stałą. Przy pracy na zastępstwo tego nie będzie. Nie ma tu ochrony macierzyństwa, nie ma odpraw, nie ma

Przewodnik po zmianach w kodeksie pracy

też informować pracowników o możliwości zatrudnienia nowych osób, a pracowników zatrudnionych na czas określony - o wolnych miejscach pracy. A co się zmieni 1 maja, gdy Polska znajdzie się w Unii Europejskiej? Trzecia umowa na czas nieokreślony. Przywrócona zostanie zawieszona rok temu zasada, że

Od samozatrudnienia do etatu. Czy to możliwe?

? Poniżej najważniejsze informacje - obszerny poradnik w portalu Gazeta.pl/praca. Pamiętaj: Art. 22 par. 11 kodeksu pracy mówi wyraźnie, że zatrudnienie na warunkach z par. 22, czyli gdy wykonujesz określoną pracę, w umówionym miejscu, czasie i pod kierownictwem pracodawcy, staje się umową o pracę, nawet

Zupełnie nowy Kodeks Pracy

pracy. W nowym kodeksie samozatrudniający się pracownicy mają mieć podstawową ochronę - określony czas pracy, zagwarantowane bezpieczeństwo i higienę pracy, a kobiety w ciąży i młodociani mają być specjalnie chronieni. Autorzy opracowania zastrzegają, że najważniejsza nadal będzie stała umowa o pracę

Zanim cię zwolnią. Co każdy pracownik wiedzieć powinien

Pisząc o dręczeniu w pracy, mamy oczywiście w tzw. tyle głowy kwestię równie przykrą - stratę pracy. Gdy zatem chcą z ciebie zrezygnować - jakie właściwie masz prawa? Czas określony - bez szans Jeśli jesteś zatrudniony na okres określony (np. próbny) i umowa kończy się, a pracodawca nie

Obowiązki pracownika

Obowiązek udzielania niezbędnych informacjiKandydat powinien w zasadzie bez wezwania poinformować pracodawcę o wszelkich wiadomych mu przeszkodach, które uniemożliwiają lub utrudniają pracę na określonym stanowisku (także w określonym miejscu lub czasie), w szczególności zaś o braku odpowiednich

Jak się leczyć w Europie

pełną cenę, potem ubiegasz się o zwrot części poniesionych kosztów w lokalnej kasie chorych (składasz zaświadczenie, na co się leczyłeś i ile to kosztowało) - wg stawek uzgodnionych w umowach ze świadczeniodawcami (nawet gdy otrzymałeś droższe świadczenia). Koszty, które ponosisz sam: w przypadku porad

Wystarczy jedno zadanie, żeby wygrać superstaż

prośbą o poradę prawną. Przygotuj odpowiedzi na pytanie, jakie ciążą na spółce obowiązki prawne, w jaki sposób można zawierać umowę na świadczenie tej usługi, na jakich warunkach można przeprowadzić akcję promującą usługę i konkursu dla klientów.mec. Tomasz Zalewski - Wierzbowski EvershedsPrawo III

Sprawdź, ile pracujesz i co się Ci należy za pracę w nadgodzinach

wynagrodzenia. Kogo dotyczą przepisy o czasie pracy? Niestety, przepisy o czasie pracy dotyczą tylko osób zatrudnionych na umowę o pracę. Nieważny jest rodzaj umowy, czy jest to np. umowa na czas nieokreślony, czy na okres próbny. Ale prawo nie chroni osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnych albo na

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o urlopach

iść na urlop Wszystko zależy od rodzaju umowy, jaką podpisałeś z pracodawcą. Urlop przysługuje tylko zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Jeśli umowa jest podpisana na czas określony, to przysługuje ci odpowiednia część urlopu. Np. każda umowa na trzy miesiące daje 25 proc. rocznego wymiaru

Pięć patentów na ugotowanie frajera w Anglii

z Bydgoszczy: - Facet spotkany przypadkiem w marcu zapewniał, że ma robotę w hotelowej kuchni. Stawka - 7 funtów za godzinę. Mówił też, że oddaje pracę, bo musi wyjechać do Polski. Podobno okazało się, że dziewczyna jest w ciąży. Pytał, czy nie mam kogoś na jego miejsce. Powiedziałem, że mam siebie

Mówimy zgoda, stawiamy warunki

przyczyniło się to do zmniejszenia bezrobocia. Możliwość dowolnego zawierania umów o pracę na czas określony? - Trzeba to przeanalizować, by nie pozwolić na zatrudnianie wszystkich tylko na czas określony. Mogłoby to dotyczyć np. osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze albo tych, które podejmują pierwszą

umowa na czas określony ciąża - ogłoszenia z GazetaPraca.pl

Umowa na czas określony

Umowa na czas określony należy do najpopularniejszych umów terminowych. Strony zawierają umowę o pracę na czas określony, gdy zamierzają pozostawać w stosunku pracy przez z góry określony czas.Oznaczenie czasu trwania umowy może nastąpić poprzez wskazanie: konkretnej daty kalendarzowej

Ciąża

Ciąża, brzemienność – proces fizjologiczny samic ssaków trwający od zapłodnienia do porodu. Ciężarna klaczWystępuje u u samic ssaków łożyskowych oraz torbaczy. Trwa od zapłodnienia komórki jajowej do porodu. Obejmuje całokształt zmian zachodzących w tym okresie w organizmie zapłodnionej

Umowa na czas wykonania określonej pracy

Umowa na czas wykonania określonej pracy jest rodzajem umowy terminowej zawieranej na czas określony - wykonania przedsięwzięcia, zrealizowania zadania, np. wykonanie remontu instalacji budynku, zbiór owoców sezonowych itp. Czas trwania takiej umowy jest ściśle powiązany z czasem realizacji zadania

Umowa śmieciowa

nieokreślony. W szczególności jako "śmieciowe" traktują one następujące stosunki pracy: umowa cywilnoprawna (np. umowa zlecenie, o dzieło), jeśli są używane do opisywania prac o charakterze ciągłym i na rzecz jednego pracodawcy; samozatrudnienie, z powodów jak wyżej; umowa o pracę zawarta na czas określony

Umowa o pracę

przez niego określonym, a pracodawca do zapłaty umówionego wynagrodzenia. Rodzaje umów o pracęUmowy bezterminowe: na czas nieokreślony Umowy terminowe: na czas określony na okres próbny na czas wykonania określonej pracy na zastępstwo Elementy umowy o pracę data zawarcia umowy określenie rodzaju umowy określenie

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.