umiarkowanym

Marta Piątkowska, Bartosz Sendrowicz

To był udany rok na rynku pracy

To był udany rok na rynku pracy

Spadające bezrobocie, reforma urzędów pracy, umiarkowany wzrost wynagrodzeń i korzystne prognozy na kolejne miesiące - to zostawia po sobie 2014 rok

Elastyczny rynek pracy czy wolnoamerykanka?

Z Raportu Wolności Gospodarczej przygotowanego przez Heritage Foundation i "The Wall Street Journal" wynika, że Polska jest krajem "umiarkowanej wolności gospodarczej". Problemy mamy w dwóch dziedzinach - wydatkach publicznych i na rynku pracy. Dlaczego?

Co trzeci Polak obawia się zwolnień

36 proc. Polaków ocenia, że w ciągu najbliższego półrocza jest duże lub umiarkowane ryzyko, iż stracą pracę. Tak wynika z najnowszego Monitora Rynku Pracy firmy Randstad. Sondaż wskazuje też, że Polacy często i chętnie zmieniają pracę

Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych pomaga przy poszukiwaniu pracy

Projekt współfinansuje Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - CKON oferuje m.in. dostęp do ofert pracy, bezpłatne konsultacje prawnika w zakresie spraw związanych z aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych, bezpłatne konsultacje doradcy zawodowego, pomoc w pisaniu CV i lis

Jesteś sceptykiem czy alpinistą?

Jesteś sceptykiem czy alpinistą?

Tym razem respondentów podzielono na cztery grupy (tytanów, alpinistów, umiarkowanych i sceptyków), które miały symbolizować ich podejście do pracy i jej roli w życiu człowieka. Wszystko po to, żeby pracodawcy, którym za moment przyjdzie zatrudnić młodych ludzi, wiedzieli, w jaki sposób skutecznie

Po Targach Turystycznych ITB w Berlinie. Jak znaleźć pracę na wakacje

O praktykę za granicą w firmie turystycznej najlepiej starać się na dwa sposoby - albo wykorzystując kontakty macierzystej uczelni, albo osobiście. Jak przebić się samemu? Wystawcy najczęściej proponowali najprostszą drogę: skontaktować się telefonicznie albo mailowo z firmą, która nas interesuje. -

Styczeń dobry dla rynku pracy - pensje w górę i więcej wakatów

Styczeń dobry dla rynku pracy - pensje w górę i więcej wakatów

kolejny miesiąc z rzędu przyspieszyło, choć w tym przypadku oczekiwania były nieco wyższe - uważa ekspertka. Jej zdaniem w kolejnych miesiącach tego roku sytuacja na rynku pracy powinna się dalej umiarkowanie poprawiać. - W połączeniu z utrzymującą się w Polsce deflacją będzie to istotny czynnik

Turkish Airlines wycofały się z zakazu czerwonej szminki

Turkish Airlines wycofały się z zakazu czerwonej szminki

wyglądu.Nowe zasady wywołały jednak zarzuty pod adresem linii, że ulegają wpływowi wartości religijnych, wspieranych przez umiarkowanie islamistyczny rząd. Wcześniej Turkish Arlines, szybko rozwijający się, czwarty co do wielkości przewoźnik w Europie, zakazały serwowania alkoholu podczas większości rejsów

Ponad trzy czwarte pracowników nie boi się o pracę

zamierzają szukać jej przez znajomych (73 proc.), przeglądając ogłoszenia (62 proc.), samodzielnie wysyłając aplikacje do firm (60 proc. ), poprzez Urząd Pracy (25 proc.), poprzez zgłoszenie się do firmy specjalizującej się w outsourcingu usług personalnych (24 proc.). Umiarkowany optymizm, czy rynek

Polskie firmy tną najwięcej etatów w UE

Gazeta odnotowuje, że rok temu, w tym samym okresie w Polsce przybyło ponad 16 tys. miejsc pracy, co było też najlepszym wynikiem w UE. Raport Eurofound podkreśla umiarkowany wzrost bezrobocia w Niemczech, Austrii, Holandii i Francji. Jest to - zdaniem analityków - efekt przechodzenia na kontrakty

Więcej pracy niż rok temu, pensje też w górę

Więcej pracy niż rok temu, pensje też w górę

zatrudnienie obniżyło się o ok. 0,5 tys. etatów, co można odczytywać jako lekkie rozczarowanie, jednakże w dalszej części roku oczekujemy kontynuacji dotychczasowego umiarkowanego wzrostu liczby zatrudnionych - mówi. Pensja poniżej oczekiwań Kwietniowy poziom płac był niższy niż spodziewali się ekonomiści z BZ

230 tys. niepełnosprawnych otrzymuje dofinansowanie do zatrudnienia

. Wśród niepełnosprawnych 27,2 proc. ma znaczny stopień niepełnosprawności, 38,4 proc. - umiarkowany i 34,4 proc. - lekki. W ostatnich latach zwiększa się liczba osób ze stopniem znacznym i umiarkowanym, a spada - liczba osób posiadających orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności.Organizacje osób

Idealny lider według naukowców

Idealny lider według naukowców

? Naukowcy dowiedli, że inteligencja, w znaczeniu ogólnej zdolności umysłowej, ma umiarkowany, ale istotny wpływ na wyniki przywódcy. Co ciekawe, istotne znaczenie ma także praktyczna inteligencja, czyli tzw. utajona wiedza, którą nabywamy poprzez konkretne doświadczenie. Choć jest ona często trudna do

Praca w ciąży szkodzi?

Praca w ciąży szkodzi?

pracy w czasie ciąży. - Nadal pokutują mity, że kobiety, które spodziewają się dziecka, powinny tylko leżeć i odpoczywać, tymczasem umiarkowana aktywność fizyczna jest bardzo wskazana - podkreślił.W grudniowym badaniu "Polka w ciąży" udział wzięło 750 kobiet w wieku 25-55 lat.

Zmiana kwalifikacji w zamian za lepszą pracę

całkowite przekwalifikowanie zawodowe w zamian za uzyskanie lepszej pracy. Do grona umiarkowanych zwolenników takiego rozwiązania zalicza się prawie 41,6% ankietowanych. Możliwość przekwalifikowania w większym lub mniejszym stopniu odrzuca jedynie 14,4% osób, które wzięły udział w sondzie. Skłonności

Mniej wyjazdów do pracy na Zachód

Mniej wyjazdów do pracy na Zachód

Udostępnione dane wskazują na słabnącą dynamikę poakcesyjnej migracji zarobkowej Polaków oraz utrwalenie jej kierunków. Potwierdza się spowolnienie tempa przyrostu liczby Polaków podejmujących pracę w Wielkiej Brytanii i w Irlandii, jak również w Niemczech. Umiarkowaną tendencję wzrostową wykazują

Bezrobocie: gorzej już nie będzie

Bezrobocie: gorzej już nie będzie

, dofinansowanie projektów gospodarczych oraz subsydiowanie miejsc pracy. Stabilna praca Poprawę kondycji gospodarki potwierdzają też wyniki opublikowanego we wtorek raportu ManpowerGroup. Polscy pracodawcy planują w najbliższym kwartale umiarkowane zwiększanie zatrudnienia. Rąk do pracy będzie szukać jedna na 7

Optymizm polskich przedsiębiorców najwyższy od 4 lat

, spodziewają się jej wszystkie firmy w podobnym zakresie niezależnie od skali zatrudnienia. Tylko 6 proc. badanych spodziewa się pogorszenia sytuacji finansowej firmy w nadchodzącym półroczu. Będzie praca? Tak jak w minionym kwartale większość firm wskazuje na umiarkowany wzrost zatrudnienia. Bez zmian w

Gdzie będą zatrudniać na początku 2012 r.

z sektora Budownictwo. Prognoza netto zatrudnienia na poziomie +8% wskazuje na nieco bardziej ambitne plany zatrudnienia w tym sektorze, niż w poprzednim sezonie zimowym. Umiarkowanie pozytywne nastroje utrzymują się w sektorze Handel detaliczny i hurtowy (+7%). Perspektywy zatrudnienia w tym

Niemcy przyciągają polskich specjalistów

Niemcy przyciągają polskich specjalistów

podawał, że w ciągu roku do Niemiec przyjechało tylko 79 tys. osób z Polski, a nie jak oczekiwano - nawet kilkuset tysięcy. Umiarkowany wzrost liczby pracowników - według instytutu - spowodowany był kilkoma czynnikami. Przede wszystkimi różnicami w systemie kształcenia (a raczej niedostosowaniem polskiej

Polacy zadowoleni ze swojej pracy, ale nie z powodu pensji

oceniali niżej niż oferowane możliwości rozwoju i samorealizacji. Najmniej zadowoloną grupą są robotnicy niewykwalifikowani. Uważają, że zarówno możliwości samorealizacji, jak i perspektywy finansowe mają umiarkowane. Jest coraz lepiej W ciągu ostatnich dwudziestu lat Polacy polubili swoją pracę. W 1994

Za każdą cenę?

- zauważa. Zaznacza jednak, że trudno o jednoznaczną klasyfikację. - Są kandydaci wyjątkowo ambitni, którzy za swoje poświęcenie oczekują wysokiego wynagrodzenia, ale są i tacy, których poświęcenie i oczekiwania finansowe są, krótko mówiąc, na umiarkowanym poziomie - wyjaśnia. To, że dla kandydatów

Kto szuka pracowników?

Kto szuka pracowników?

. Jedyna różnica to 3 proc. spadek firm planujących redukcję personelu.- Prognoza na najbliższy kwartał jest umiarkowana. Polscy przedsiębiorcy coraz racjonalniej podchodzą do tego, co dzieje się na rynku. Oznacza to, że kiedy następuje pogorszenie, nie ratują się w pierwszej kolejności zwolnieniami, a

Co piąty Polak zmienił pracę w ostatnim półroczu

zaledwie 6 proc. zatrudnionych podejmuje aktywne próby zmiany zatrudnienia, we Francji i w Holandii - 9 proc.Co dziesiąty Polak ocenia ryzyko utraty pracy jako duże, a jedna czwarta określa je jako umiarkowane. Równocześnie jesteśmy optymistami w kwestii oceny własnych szans na znalezienie nowego zajęcia

Eksperci: średnia stopa bezrobocia w strefie euro w 2013 r. - 12 proc.

najniższym poziomem od stycznia 2012 r.- Dane potwierdzają dobry wynik niemieckiego rynku pracy i mogą nawet być oznaką umiarkowanej poprawy w najbliższych miesiącach, mimo iż rynek pracy jest bardzo ciasny. Nasz własny wskaźnik intencji zatrudnienia za grudzień przyrósł o 0,02 pkt. do 0,58 drugi miesiąc z

Zatrudnić niepełnosprawnych po nowemu

otwarty rynek. Utrzymano różne dofinansowanie do zatrudnienia pracownika ze względu na stopień niepełnosprawności - w przypadku osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności wynosi ono 160 proc. najniższego wynagrodzenia, z umiarkowaną niepełnosprawnością - 140 proc., a z lekką - 60 proc. Nowelizacja

Polacy są optymistami, jeśli chodzi o poszukiwanie pracy

Czesi). Aktywnie szuka pracy 11 proc. polskich respondentów (podczas poprzedniego badania - 16 proc.).Jeśli chodzi o ryzyko utraty pracy - 10 proc. ankietowanych Polaków uważa, że jest ono duże, a 24 proc. - że umiarkowane. Pod tym względem Polska plasuje się za Węgrami, Wielką Brytanią i Hiszpanią.W

Niepełnosprawni żalą się do Trybunału

POPON nie zgadza się z tym, że państwo nie będzie już dofinansowywało wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Chodzi o tych, którzy mają orzeczoną niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub lekkim i tych, którzy mają prawo do emerytury.- Takie osoby jak ja nie zarabiają kokosów. Świadczenia z

Mniej poświęceń dla ratowania pracy

budżetów na szkolenia. Ostatnie sześć miesięcy nie przyniosło jednak nasilenia zjawisk kryzysowych. Upłynęło raczej pod znakiem umiarkowanie optymistycznych informacji o sytuacji Polski na tle innych krajów dotkniętych recesją. Takie sygnały powodują, że gotowość pracowników do zaciskania pasa wraz z

Mniej poświęceń dla ratowania pracy

W mijającym roku większość firm poszukiwała różnych źródeł oszczędności: od redukcji etatów i wstrzymywania procesów rekrutacyjnych, po ograniczanie budżetów na szkolenia. Ostatnie sześć miesięcy nie przyniosło jednak nasilenia zjawisk kryzysowych i upłynęło raczej pod znakiem umiarkowanie

Trojan atakuje MS Office

Engine wykryty został w kwietniu przez firmę HexView - Microsoft do tej pory nie udostępnił usuwającego go uaktualnienia. Firma Secunia, zajmująca się bezpieczeństwem informatycznym, nadała mu status "umiarkowanie krytyczny". Przedstawiciele Microsoftu zalecają użytkownikom kasowanie plików

Przybywa miejsc pracy, koniec kryzysu?

powstało chwilowych miejsc pracy.Na tle pozostałych krajów, które wzięły udział w badaniu (dane do "Barometru" są zbierane na całym świecie) Polska wypada średnio, ale umiarkowanie korzystnie na tle państw europejskich. To dobra wiadomość, ponieważ oznacza, że europejskie rynki pracy również

Kodeks pracy 2012: zmiany w nowym roku

niepełnosprawne będą pracowały osiem godzin dziennie, a nie siedem. Dotyczy to osób ze znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności. Zaostrzono też wymogi dla zakładów pracy chronionej. Od teraz taki status mogą otrzymać firmy, które zatrudniają 50 proc. osób niepełnosprawnych, w tym 20 proc. w

W IT nietrudno o pracę

Według wyników kilku cykli badania Antal Global Snaphot IT jest jedną z branż, gdzie pracodawcy zatrudniają najbardziej dynamicznie. Ostatni rok pokazuje, że deklaracje zatrudnienia specjalistów IT w przeciągu ostatniego roku nie spadały poniżej 50% przy umiarkowanym odsetku deklarowanych zwolnień

Polak drży o pracę

Tezy raportu autorzy przedstawili na poniedziałkowej konferencji. Badanie pokazuje, że 36 proc. ankietowanych dostrzega ryzyko utraty pracy w ciągu najbliższego półrocza, z czego 11 proc. ocenia, że ryzyko to jest duże, a 25 proc. - że umiarkowane. W ostatnim kwartale 2012 r. utraty pracy obawiało

Kariera miała swój dzień!

studentów i wysokiego poziomu pytań. Widzimy, że osoby obecne na targach mogą być bardzo wartościowymi kandydatami na program INTERNS WANTED @NUTRICIA." komentuje stażystka działu HR Nutricia, Monika Kopoczyńska. "W prawdzie w porównaniu z marcową edycją targów frekwencja była umiarkowana, ale

Pokolenie Y chce od pracodawców więcej niż tylko średniej krajowej

lub bardzo dobrą ocenia zaledwie 11 proc. badanych, przeciwnego zdania jest za to aż 55 procent.- Na tle regionu Polaków można uznać za umiarkowanych pesymistów. Daleko im do Litwinów, gdzie odsetek pozytywnych ocen był najwyższy w regionie: co czwarty pozytywnie oceniał rynek pracy. Ale poziom

Nie będzie masowych emigracji z nowych krajów UE

IOM po przeanalizowaniu tendencji migracyjnych w Bułgarii, Czechach, Polsce, Rumunii, Słowacji i Słowenii przewiduje czasowe migracje z niektórych obszarów, i to o umiarkowanym natężeniu. - Dotychczasowe badania nie przewidują scenariusza, w którym należałoby się liczyć z potężną falą emigrantów z

Wzrosła rotacja na polskim rynku pracy

grupy to osoby w wieku 55-64 lat.35 proc. badanych dostrzega duże lub umiarkowane ryzyko utraty pracy w ciągu kolejnego półrocza.Jednocześnie Polaków charakteryzuje "specyficznie wysokie" na tle innych badanych krajów przekonanie o łatwości znalezienia nowego zatrudnienia. Szanse na

105 chętnych na jedno miejsce w izbie celnej

Zawód celnika do niedawna cieszył się umiarkowanym powodzeniem. Zarysowana w 2006 r. tendencja spadkowa utrzymywała się jeszcze dwa-trzy miesiące temu. - W ubiegłym roku podczas rekrutacji na kilka stanowisk na przejściu granicznym w Gołdapi wpłynęło jedynie 20 aplikacji - mówi Anna Hatała-Wanat

Zatrudnienie i zwolnienie z pracy: perspektywy na rok 2012

dobre perspektywy czekają branże związane z finansami, ubezpieczeniami, nieruchomościami i usługami (12 proc.). Umiarkowany optymizm mają pracodawcy związani z budownictwem oraz handlem, gdzie wzrost zatrudnienia kształtuje się na poziomie 8 i 7 proc. - Z punktu widzenia przyrostu miejsc pracy

Rozmowa kwalifikacyjna: "specjaliści" ds. rekrutacji

zniechęci się rozmówcę w pierwszych sekundach, może nie udać się tego naprawić. Odpowiedni strój, umiarkowana ilość perfum i stonowane zachowanie znacznie zwiększą szanse kandydata. Jeśli jednak chce się zrobić stuprocentowe dobre pierwsze wrażenie, można je po prostu wyćwiczyć przeprowadzając serię

Is alcohol a tonic or a toxin?

lot of research, but studies so far indicate that an alcoholic drink taken with meals can improve appetite and the consumption of calories and nutrients needed by many elderly people. SŁOWNICZEK tonic or a toxin - lekarstwo, czy trucizna randomized - uśredniony moderate consumption - umiarkowane

Nowy ubogi - czyli Nikt [LIST]

dotycząca narządu ruchu, to już koniec. Jeżeli bezrobotny posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, może starać się o rentę. Gdy jednak jest niepełnosprawny w stopniu umiarkowanym, renta staje się nierealna, podobnie jak praca fizyczna (czasami jedyna oferowana). Bezrobotny 50 plus i w

Wolą wyjechać do innego kraju niż wrócić

zatrudnienia obywateli polskich w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii oraz obywateli państw EOG w Polsce") wynika, że Polacy nie wracają do kraju masowo. "Zjawisko to ma raczej charakter umiarkowany i systematyczny".- Fala powrotów z zagranicy bardziej widoczna była w 2008

Finał Kampanii Zatrudnij Niepełnosprawnego, Warszawa

przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy; prowadzący zakład pracy chronionej. Wysokość dofinansowania dla pracodawcy, to: 130% najniższego wynagrodzenia, gdy zatrudniony ma znaczny stopień niepełnosprawności, 110% najniższego wynagrodzenia, gdy zatrudniony ma umiarkowany stopień niepełnosprawności, 50

O wypełnienie testu na optymizm poprosiliśmy różne znane osoby

niepowtarzalnego. Stefania Grodzieńska, aktorka i pisarka - 1 pkt Wyszło, że jestem umiarkowaną pesymistką? To wszystko przez ten zestaw pytań. Gdyby były inaczej sformułowane, mogło wyjść, że jestem nieumiarkowaną optymistką. Zdaniem autorki naszego testu najlpeszy jest umiarkowany optymizm (4 - 8 punktów wyniku

Jak oceniamy rynek pracy

Nutka optymizmu się pojawia, aczkolwiek jest trudna do wychwycenia: w porównaniu z grudniem mniej osób bardzo poważnie zakłada utratę pracy (spadek z 20 proc. do 13 proc.), a więcej obawia się tego w stopniu umiarkowanym (wzrost z 26 do 35 proc.). Z utratą pracy w ogóle nie liczy się co czwarty

Nowy rok, nowe prawo

na celu zniesienie przywilejów i ulg w zatrudnieniu osób z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Np. od 1 stycznia pensje niepełnosprawnych już nie będą dofinansowane przez PFRON. Zniesiono też niektóre ułatwienia w funkcjonowaniu zakładów pracy chronionej. Mniejszą pomoc dostaną też

Polacy w Barcelonie

. Średnia przyjęć w przychodni: pacjent co pięć minut. Na pogotowiu: sto osób na dobę. A zarobki umiarkowane. - Jako Polak od razu miałem duży minus na starcie. Moimi konkurentami do stanowiska byli lekarze z Ameryki Południowej z biegłą znajomością języka. Ludzie, do których Hiszpanie mają już zaufanie. A

Niepełnosprawny pracuje

bezrobotnych, ale mogą korzystać z pomocy w znalezieniu pracy. jako "osoby bezrobotne", jeśli nie nabyły prawa do renty (emerytury). Oprócz dowodu osobistego należy przedstawić jeden z dokumentów: - odpowiednio orzeczenie o: znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności (wydane przez

Wsparcie psychologiczne dla pracowników w sytuacjach kryzysowych

; - wysokie zaangażowanie, niskie kompetencje; 2) "student bez iluzji" - niskie zaangażowanie, niskie lub ewentualnie umiarkowane kompetencje; 3) "pracownik o zmiennym

Szkoccy politycy zabiegają o głosy polskich wyborców

mieszkają w okręgach, gdzie konkurujące partie idą łeb w łeb. SNP myśli też, jakie punkty programu wyborczego mogą się okazać szczególnie ważne dla przybyszów z Polski. - Poważnym problemem jest dostępność mieszkań po umiarkowanych cenach. Druga sprawa to nauka angielskiego dla dzieci przybyszów. Także

Znajdź mnie!

umiarkowaną wdzięcznością, bo czemu tutaj pusty, jak zgubiony z dokumentami? Patrzę, na ścianie wiersz:"Można je pogubić jak wiele/ innych przedmiotów w sprawach/ w tłumie wspomnień/ w biurze rzeczy znalezionych uśmiechają się / zasuszone kwiaty pustych portfeli/ kalendarzy i zdjęć/ te ostatnie zwłaszcza

Szczęściu słońce pomaga

podróży to najlepiej nie szkodzić genom, czyli nie używać narkotyków, pić umiarkowaną ilość alkoholu, prowadzić zdrowy tryb życia i być maksymalnie aktywnym. Badania pokazują, że umiarkowana ilość wypijanych drinków zwiększa szanse na wyższe zarobki. Namawiamy do alkoholizmu? - Skądże. Parę drinków

Polska interwencja u komisarza w Brukseli

Charlie'go McCreevy'go interweniował wicepremier Jerzy Hausner. Jego zdaniem Bruksela nie zajmuje się sprawą zbyt energicznie: "Postęp jest umiarkowany, podobnie jak i stopień zrozumienia naszych racji". Dlaczego atakują naszych rzeźników Od dwóch tygodni niemiecka prasa bije na alarm w sprawie

Oszczędzają na szkoleniach

nieliczne firmy gdzie sięgnie on do poziomu około 4 proc. Z badania jednoznacznie wynika, że zmiany rynkowe, które miały miejsce w ciągu ostatnich miesięcy (do lutego), nie pozostały bez wpływu na decyzje w obszarze zarządzania personelem. Wciąż widać umiarkowany optymizm polskich menedżerów, który wskazuje

Europeistyka i zmywanie garów

umiarkowaną wiarygodność. Polskie media powtarzają, że ponad połowa Polaków w Wielkiej Brytanii deklaruje chęć powrotu. Gdyby zadać to samo pytanie mieszkającym od 20 lat w Londynie obywatelom np. Zimbabwe, też połowa powie, że chce wrócić. I wielu zostanie tam następne 20 lat. To jeden z elementów budowania

Przeczytaj rady zwycięzców konkursu

: konkretny problem, konkretna firma. Wiedza teoretyczna pomogła mi tylko w umiarkowanym stopniu. Po praktyce w Philip Morrisie zostałam koordynatorką konkursu "Grasz o staż", miałam więc też okazję dowiedzieć się, co pomaga zdobyć większą liczbę punktów z zadań. Wysoko punktowane jest indywidualne

Przeczytane na forum

, dwie, że zachowują moje papiery. Liczę na to, że w styczniu coś ruszy... Ekonomista. Moje doświadczenie: lobbing - umiarkowany, do trzech-czterech DG, gdzie mam jakieś doświadczenie (niestety raczej specyficzne), na razie bez sukcesu tj. bez kontraktu. Bobo. Zapewne na początku zaproponowali pracę

Ale Allah wie najlepiej

przyjacielskimi, dbać o swoją rodzinę - wymienia spokojnym głosem. - Ludzie skupiają się na innych rzeczach: czy mogę mieć trzy żony, czy jedną, piękny samochód, czy jakiś umiarkowany. Oczywiście możesz mieć samochód, ale nie zapominaj skąd go masz, kto ci go dał. Allah jest potężny i może zrobić tak - klika

Poradnik "Gazety Praca": Jak rozwijać w sobie optymizm

W ubiegłym tygodniu publikowaliśmy w "Gazecie Praca" test mierzący poziom optymizmu (można go rozwiązać w internecie www.gazeta.pl/praca ). Po raz kolejny sprawdziła się zasada, że niebezpieczne są wszelkie skrajności. Ideałem był wynik ze środka skali, czyli umiarkowany optymizm

Wynagrodzenia w sektorze publicznym w 2008 roku

pracowników sektora publicznego. Podsumowując, pensje w tym sektorze wiązały się w dużym stopniu z wielkością jednostki organizacyjnej. Z kolei w umiarkowany sposób wiązały się z lokalizacją. Na wysokość wynagrodzenia wpływ miało także wykształcenie badanych. Fakt ukończenia studiów podyplomowych miał istotny

The reluctant dieter

sałatki wydają sie bardziej na miejscu the fear of baring your flesh - strach przed odsłonięciem swego ciała is a spur to that dread concept: moderation - stanowi motywację do tego okropieństwa: umiarkowania consumed while swaddled in duvet - konsumowane w kokonie z kołdry keeping it off is a trial too

Gdy rencista (emeryt) dorabia

zmniejszeniu. Świadczenie jest zmniejszane o kwotę przekroczenia - maksymalne zmniejszenie (wszystkie podane poniżej kwoty maksymalnych zmniejszeń obowiązują od 1 czerwca 2002 r.) wynosi: dla renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (dawna I i II

Nowy system świadczeń rodzinnych

niepełnosprawnego. To nowy dodatek. Wynosi 50 zł miesięcznie na dziecko do 5 lat lub 70 zł miesięcznie na dziecko w wieku od 6 do 24 lat (z orzeczoną niepełnosprawnością lub co najmniej umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, uczące się w szkole lub studiujące). ( Na wydatki związane z rozpoczęciem nauki w

Ile ci się należy za dziecko

starsze (powyżej 75. roku życia). Takie świadczenia to: Zasiłek pielęgnacyjny 144 zł miesięcznie. Należy się: dziecku do lat 16 z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobie w wieku powyżej 16 lat, jeśli ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o umiarkowanym stopniu

Rewolucja w zasiłkach rodzinnych

do tego zasiłku mają niepełnosprawne dzieci, osoby powyżej 16. roku życia niepełnosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym (jeżeli niepełnosprawność powstała przed 21. rokiem życia) oraz wszyscy powyżej 75. roku życia. Ważne! Nie trzeba spełniać żadnych kryteriów dochodowych (to jedyny wyjątek

Dlaczego Szwedki chcą mieć dzieci?

(umiarkowanych) - także nie widzi sensu odwoływania się do "tradycyjnego" modelu rodziny. "Podstawą nowoczesnej polityki prorodzinnej musi być zrozumienie dwóch istotnych kwestii. Zarówno mężczyźni, jak i kobiety pracują i chcą pracować. Zarówno oni, jak i one pragną łączyć życie zawodowe z

Kto ma problem z internetem?

fiaskiem całego projektu. Broniliśmy się argumentem, że przecież Internet nie generuje części kosztów właściwych dla wydania papierowego... Na szczęście czarny scenariusz nigdy się nie ziścił i skończyło się na umiarkowanej podwyżce ceny. Portal Prawno-Gospodarczy Infor.pl powstał w 2000 roku, Gazeta

Jak hartuje się dialog - analiza Rafała Kalukina

federacjami branżowymi OPZZ, trudno jest zrezygnować z roszczeniowej retoryki i przyjąć niezbędną do zawierania porozumień postawę umiarkowania i kompromisu. Jeśli plan Manickiego powiedzie się, OPZZ - ten "gorszy związek" z nieprawego łoża PRL - stanie się pierwszą w Polsce, odpowiadającą nowym

umiarkowanym - ogłoszenia z GazetaPraca.pl