ubezpieczenie zdrowotne na urlopie wychowawczym

Marta Piątkowska

Rodzic dorabia na urlopie

Rodzic dorabia na urlopie

Obowiązujące prawo stoi po stronie rodziców: nawet pobierając zasiłek macierzyński, mają możliwość dorabiania. Mogą to jednak robić na ściśle określonych zasadach. Jakich?

Ile o swoich prawach w pracy wiedzą młodzi?

Podczas warsztatów w ramach akcji Projekt: praca organizujemy także dyżur ekspertów z Państwowej Inspekcji Pracy. O co pytali młodzi w Warszawie?

Praca tymczasowa - zalety i wady

Czym jest praca tymczasowa i jakie są podstawowe różnice miedzy nią, a pracą stałą z punktu widzenia pracownika?

Nowe urlopy rodzicielskie: dla kogo i jak długi urlop na dziecko

Nowe urlopy rodzicielskie: dla kogo i jak długi urlop na dziecko

firmę. Rząd ma przyjąć zapowiadany od wielu miesięcy projekt dotyczący opłacania składek ubezpieczeniowych za okres urlopu wychowawczego osób pozostających na samozatrudnieniu, pracujących na umowę zlecenie, ubezpieczonych w KRUS, a także tych bez ubezpieczenia. Dziś państwo płaci składki tylko za

Nowości rynku pracy

Nowości rynku pracy

Najbardziej zadowoleni będą rodzice małych dzieci - ich przywilejów dotyczy duża część planowanych zmian. Najpierw wejdą w życie przepisy wydłużające urlopy wychowawcze. Teraz mama i tata będą mieli o miesiąc więcej na opiekę nad dzieckiem. Ale coś za coś: każdy z rodziców lub opiekunów dziecka

Nauczycielu, co robić, gdy chcą cię zwolnić?

Nauczycielu, co robić, gdy chcą cię zwolnić?

, pozwala na to Karta nauczyciela. Sąd Najwyższy w 2006 roku uznał, że urlop zdrowotny nie uchroni nauczyciela przed zwolnieniem, ale kilka lat później przyznał, że choć akceptuje tezę z 2006 r., wypowiedzenie nauczycielowi stosunku pracy po rozpoczęciu urlopu jest sprzeczne z jego celem i bezskuteczne

Rząd wpisał politykę prorodzinną do kodeksu pracy

do 36 miesięcy - na czas opieki nad małym dzieckiem. Miałoby być to równoważne z urlopem wychowawczym dla pracowników i za ten okres składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i zdrowotne opłacałby za przedsiębiorcę budżet państwa. "W tej chwili mamy taką sytuację, że w Polsce jest bardzo dużo

Elastyczne zatrudnienie - na czym polega?

chorobą, urlopem macierzyńskim, wychowawczym lub bezpłatnym, czy sprawowaniem funkcji społecznej. - Ten model zatrudnienia pozwala na związanie się pracodawcy z pracownikiem zastępczym jedynie na okres, w którym działalność pracodawcy tego wymaga. Kluczowym atutem umowy na zastępstwo jest też krótki, bo

Zamiast etatu

przepracują odpowiednią liczbę lat. Pułapki Jeżeli podpisałaś umowę, od której nie są odprowadzane składki na ZUS, nie masz ubezpieczenia zdrowotnego ani emerytalno-rentowego. Propozycja korzystna dla... ...mieszkańców wsi, studentów, emerytów, mieszkańców miejscowości wypoczynkowych. Job-sharing To

Prawa matek - wszystko o urlopach i zasiłkach

ubezpieczenie zdrowotne w trakcie urlopu wychowawczego? Tak, przysługuje wam bezpłatna opieka medyczna. Czy okres urlopu nie wypadnie mi z ubezpieczenia emerytalnego? Okres urlopu wychowawczego jest okresem składkowym. Kiedy jesteś na urlopie, składkę opłaca budżet państwa. Składka jednak będzie niewielka, bo

Co przyszługuje młodej mamie (lub tacie) w pracy

wychowawczego mają też ubezpieczenie zdrowotne; na wychowawczym można pracować u dotychczasowego lub innego pracodawcy (lub założyć jednoosobową firmę), pod warunkiem że nie koliduje to z opieką nad dzieckiem; ważne: przez trzy miesiące matka i ojciec mogą jednocześnie korzystać z urlopu wychowawczego. Powrót

Jak się nie dać zwolnić

Jak się nie dać zwolnić

Prawo pracy bez tajemnic Po pierwsze: na chwilę zniknij z pracy W jakikolwiek sposób, byle uzasadniony i usprawiedliwiony. Weź zwolnienie lekarskie, pójdź na urlop wypoczynkowy, szkoleniowy albo zdrowotny. Nie odbieraj poczty, zwłaszcza poleconych (ale pamiętaj o tym, że dwukrotnie wysłany list

O czym powinnaś wiedzieć, zanim zostaniesz mamą

wychowawczego podlegacie ubezpieczeniu zdrowotnemu. Jeśli Twoje dochody są niskie - gdy wynoszą na osobę 548 zł w rodzinie możesz ubiegać się o zasiłek wychowawczy. Jak podaje ZUS od 1.06.2002 r. - wynosi on 318,10 zł. Dla osób samotnie wychowujących dzieci oraz wychowujących trójkę i więcej dzieci jest nieco

Prawna opieka nad matką w ciąży - przypomnienie

zalicza ci ten czas do okresów składkowych. Ale pamiętaj - składka emerytalna będzie niewielka. Ty i twoje dziecko w trakcie urlopu wychowawczego podlegacie ubezpieczeniu zdrowotnemu. Jeśli Twoje dochody są niskie - wynoszą 548 zł na osobę - możesz ubiegać się o zasiłek wychowawczy. Jak podaje ZUS, od

Zasiłek dla bezrobotnych i co jeszcze? Co się należy zwolnionym z pracy

Zasiłek dla bezrobotnych i co jeszcze? Co się należy zwolnionym z pracy

, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej; - urlopu wychowawczego; - pobierania rent i zasiłków, jeżeli podstawę wymiaru tych zasiłków i świadczenia, z uwzględnieniem kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne

Dla Gazety

wymiaru składek dla osób przebywających na urlopie wychowawczym. Wszelkie symulacje pokazują, że osoby prowadzące działalność gospodarczą przez cały okres swej aktywności "uzbierają" emeryturę wyższą niż emerytura minimalna - a więc budżet nie będzie dopłacał.

Opiekunka do pary

Opiekunka do pary

rodzina życzy sobie z naszej strony wykonywania dodatkowych zadań), ubezpieczenie zdrowotne, pełne utrzymanie, wyżywienie i w miarę możliwości samodzielne zakwaterowanie, dostęp do kursów zawodowych i językowych (niestety, opłacanych z własnej kieszeni). W niektórych krajach udział w kursie jest warunkiem

Co powinieneś wiedzieć o umowach o pracę

18 dni, po sześciu latach do 20 dni, a po dziesięciu latach do 26 dni. - Kodeks gwarantuje ci też zasiłek na czas choroby, wynagrodzenie za nadgodziny oraz odprawa. - Firma płaci wszystkie obowiązkowe ubezpieczenia - emerytalne, rentowe, zdrowotne, wypadkowe, a staż pracy liczy się do emerytury

Ile ci się należy za dziecko

urlopu wychowawczego. Taką kwotę pobierasz niezależnie od liczby dzieci (bliźniaki, trojaczki). Jak długo? Do 24 miesięcy na jedno dziecko, do 36 miesięcy przy bliźniakach i większej liczbie dzieci urodzonych podczas jednego porodu, do 72 miesięcy na dziecko niepełnosprawne. Ważne! Nie dostaniesz dodatku

Śląska lista płac

prowadzi małą firmę w Mikołowie - zatrudnia cztery osoby (po odliczeniu rachunków telefonicznych, transportu, ZUS-u, ubezpieczenia zdrowotnego) 3000 zł - nauczycielka w szkole języka angielskiego dla dzieci na Śląsku (własna działalność gospodarcza) 3000 zł - szeregowy pracownik Państwowej Agencji