ubezpieczenie zdrowotne

Jacek Pawlicki, Bruksela

Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego

Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego

Po euro do portfeli obywateli UE może trafić kolejny "kawałek Europy": jednolita w całej Unii elektroniczna karta ubezpieczenia zdrowotnego

Leczenie w UE tylko z europejską kartą ubezpieczenia zdrowotnego?

Leczę tylko za okazaniem europejskiej karty - informują Polaków niektórzy medycy z krajów Unii Europejskiej. Problem w tym, że Polacy takie karty dostaną za rok

Będzie reforma urzędów pracy

Reforma urzędów pracy, przygotowywana przez MPiPS, zakłada m.in. współpracę ośrodków pomocy społecznej z urzędami pacy oraz oddzielenie ubezpieczenia zdrowotnego od statusu bezrobotnego - zapowiedział we wtorek minister Władysław Kosiniak-Kamysz.

Nie chciała sortować śmieci, zabrali ubezpieczenie

Urbańską i jej dzieci ubezpieczenia ZUS, bo zasiłku dla bezrobotnych nie dostawała od dawna. Urbańska odwołała się do wojewody śląskiego, który kontroluje powiatowe urzędy pracy. Jej skargę będzie rozpatrywać Monika Błaszczyk z wydziału polityki społecznej. - Sortować odpady można po podstawówce

MPiPS: oskładkować umowy zlecenia i wynagrodzenia rad nadzorczych

MPiPS: oskładkować umowy zlecenia i wynagrodzenia rad nadzorczych

Niedawno pisaliśmy, że minister pracy i polityki społecznej zamierza uporządkować kwestie oskładkowania niektórych umów cywilnoprawnych.Ministerstwo pracy szacuje, że gdyby nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków

Trwają prace nad projektem ustawy o oskładkowania umów zleceń

Trwają prace nad projektem ustawy o oskładkowania umów zleceń

pozostałych umów odprowadzane są tylko składki na ubezpieczenie zdrowotne. Niejednokrotnie dzieje się to wbrew woli pracowników, którzy jako słabszy podmiot na rynku pracy nie mają możliwości wyboru wyższego ubezpieczenia. Proponowane regulacje dotyczyć będą osób posiadających co najmniej dwie umowy zlecenia

Lojalny pracownik z planem emerytalnym

Lojalny pracownik z planem emerytalnym

atrakcyjny benefit, ale przy założeniu, że część kosztów ponosiłby pracodawca. W przypadku dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych i opieki medycznej poziom podobnych deklaracji wyniósł 76 proc. W przypadku dodatkowych ubezpieczeń na wypadek inwalidztwa poziom tych deklaracji wyniósł 25 proc. *Metodologia

W Portugalii dług wobec odpowiednika ZUS będzie karany więzieniem

kwotę powyżej 3,5 tys. euro traktowane jest jako defraudacja środków publicznych. Autorzy nowelizacji wskazują, że zaostrzenie prawa pozwoli przeciwdziałać coraz częstszym w Portugalii przypadkom unikania przez przedsiębiorców uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla swoich

Nasze zdrowie coraz droższe

Nasze zdrowie coraz droższe

publicznych placówkach służby zdrowia za skrócenie terminu oczekiwania na zabieg. Powinien się także rozwinąć system prywatnych polis zdrowotnych. Wykupując takie ubezpieczenie, obywatel będzie miał prawo do ulgi podatkowej.

Rząd ogranicza biurokrację w pracy

Rząd ogranicza biurokrację w pracy

. Rozwiązanie to powinno zwiększyć dostęp osób mniej zamożnych do bezpłatnych porad prawnych. Bez zaświadczenia o składkach zdrowotnych Nowe przepisy zakładają zwolnienie płatników składek, opłacających za ubezpieczonych jedynie składkę na ubezpieczenie zdrowotne, z obowiązku przekazywania im raportów

Umowa o dzieło

bezrobotnych, ubezpieczenia zdrowotnego (nie ma prawa do korzystania z bezpłatnej służby zdrowia), ubezpieczenia emerytalnego (nie odkłada kapitału do emerytury), ubezpieczenia rentowego, ubezpieczenia chorobowego (nie przysługują mu zasiłki), ubezpieczenia wypadkowego (nie ma prawa do odszkodowania za wypadek

Polki - "brakujące córki" Niemców

Polki - "brakujące córki" Niemców

wyjazdów do pracy przy opiece nad seniorami odbywa się za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej (APT). Oprócz pensji (od 1000 euro miesięcznie) dla Polek liczy się bezpieczeństwo: regularne odprowadzanie składki ZUS, Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Tego typu gwarancje dają agencje pracy

Czy urzędy pracy wreszcie będą lepsze?

Czy urzędy pracy wreszcie będą lepsze?

zdrowotnych dla bezrobotnych. Osoba bez pracy sama ma decydować, czy zależy jej tylko na składce zdrowotnej, czy też chce się aktywizować zawodowo. Dla pierwszej grupy ma zostać wydzielone osobne okienko w urzędach pracy, gdzie będzie można uzyskać samo ubezpieczenie. Projekt ma być częścią pakietu ustaw

50-latek w urzędzie pracy: na co może liczyć? Nie tylko na zasiłek

50-latek w urzędzie pracy: na co może liczyć? Nie tylko na zasiłek

zarejestrowaniu Jako pełnoprawna osoba bezrobotna zyskujemy nie tylko bezpłatne ubezpieczenie zdrowotne i prawo do zasiłku, ale również dostęp do pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w pełnym zakresie. W praktyce oznacza to możliwość zostania skierowanym na specjalistyczne badania lekarskie lub

Etat, kontrakt czy samozatrudnienie?

Etat, kontrakt czy samozatrudnienie?

pozostaje podobna - nienormowany czas pracy, brak płatnego urlopu, uzależnienie od terminów itd. W przypadku samozatrudnienia trzeba pamiętać jednak o tym, że samemu opłaca się składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz podatki, a także prowadzi księgowość. Prawo do zasiłku chorobowego nabywa

Bezrobocie sięga prawie 40 proc., a pod urząd pracy podjeżdżają mercedesy. Tak się żyje w mieście o największym bezrobociu w Polsce

Bezrobocie sięga prawie 40 proc., a pod urząd pracy podjeżdżają mercedesy. Tak się żyje w mieście o największym bezrobociu w Polsce

nas biedy, zdaję sobie sprawę z tego, że część bezrobotnych pracuje, ale robią to w szarej strefie - mówi. Zasiłek dla bezrobotnych pobierać można - w zależności od sytuacji życiowej, rodzinnej i finansowej - od 6 do 12 miesięcy. Ale ubezpieczenie zdrowotne przysługuje każdemu zarejestrowanemu

Emerytura na zleceniu

oskładkowaniu umów-zleceń (takie jakich chce Ministerstwo Finansów).Ministerstwo Pracy szacuje, że gdyby nowelizacja Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych weszła w życie 1 stycznia 2014 r., wpływy do Funduszu Ubezpieczeń

Jak zmotywować pracownika?

Jak zmotywować pracownika?

podstawowy pakiet opieki zdrowotnej. Na drugim miejscu jest karta uprawniająca do korzystania z fitness klubu, czy pływalni. Inne często oferowane świadczenia to: telefon służbowy do użytku prywatnego, dostęp do szkoleń i kursów zawodowych oraz dodatkowe ubezpieczenie na życie. Firmy dają też pracownikom

Co będzie z nami na starość? [LIST]

Co będzie z nami na starość? [LIST]

Zatrudnieni głównie na śmieciowe umowy i za śmieciowe stawki, nie byli w stanie zabezpieczyć sobie emerytury ani ubezpieczenia zdrowotnego. Nie było ich stać, by kupić mieszkanie na własność, więc tułali się po wynajętych, a na starość nie zawsze mogą liczyć na kwaterunek lub lokal socjalny z

Po dyżurze ekspertów PIP

Po dyżurze ekspertów PIP

związane z oskładkowaniem umów - przywilejami emerytalnymi i ubezpieczeniem zdrowotnym. Chcieli wiedzieć, czy przysługuje im urlop macierzyński i płatne zwolnienie lekarskie. Pytali też o zasady wypowiedzenia obowiązujące na umowach cywilnoprawnych oraz o to, czy korzystanie ze służbowego samochodu i

Został niesłusznie zwolniony z Kancelarii Prezydenta RP. Nie stać go na proces przeciw pracodawcy

Został niesłusznie zwolniony z Kancelarii Prezydenta RP. Nie stać go na proces przeciw pracodawcy

przeszedł badania lekarskie. Orzeczenie: "wobec przeciwwskazań zdrowotnych niezdolny do wykonywania pracy na ww. stanowisku". - Do pracy nie zostałem przyjęty - dodaje Sekuła. Według Kancelarii Prezydenta przyjęcie Sekuły do pracy byłoby złamaniem prawa. "Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta

Jaka praca, taka umowa

Jaka praca, taka umowa

przypadku tej umowy - o ile pracownik ukończył 26. rok życia i nie jest zatrudniony gdzie indziej na etacie - obowiązkowo odprowadzane są składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz składka zdrowotna. Oznacza to, że możemy korzystać nieodpłatnie z państwowej służby zdrowia. Dodatkowo pracownik może

Nowe zasady w urzędach pracy

Nowe zasady w urzędach pracy

bezrobotnego od ubezpieczenia zdrowotnego. - To jest rzecz, która w wymiarze pracy urzędników powiatowych urzędów pracy miałaby bardzo namacalne skutki z kierowaniem tego wsparcia do tych, którzy najbardziej go potrzebują - ocenił Kosiniak-Kamysz. Wiceminister pracy Jacek Męcina zadeklarował wcześniej, że

Umowy śmieciowe: studenci nie zapłacą od nich ZUS

rynku pracy dla tych osób, które może zarabiają mniej więcej tyle samo, ale nie mają ubezpieczenia społecznego i ubezpieczenia zdrowotnego, które jest bardzo ważne dla startu zawodowego. To nie jest tylko polski, ale ogólnoeuropejski problem - wyjaśniał minister administracji i cyfryzacji.Jak powiedział

Coraz więcej Amerykanów niezadowolonych z pracy

niezadowolenia jest to, że wielu ludzi trzyma się nielubianej pracy tylko dlatego, że związana jest z dobrym ubezpieczeniem zdrowotnym (większość Amerykanów korzysta z ubezpieczenia zapewnianego przez zakład pracy).Inne sondaże nie potwierdzają jednak wyników badań Conference Board. Według ankiety Instytutu

Bezrobocie w Polsce znowu w dół

, gdyby wprowadzono możliwość odrębnej rejestracji osób nieposzukujących pracy, które chcą jedynie zostać objęte ubezpieczeniem zdrowotnym. Zresztą nad wprowadzeniem takiej możliwości pracuje resort pracy. Za kilka dni poda on szacunkowe dane dotyczące stopy bezrobocia rejestrowanego w czerwcu

Umowa o dzieło i zlecenie: sprawdź, jak je podrasować

może wynieść przyszła emerytura. Siła nabywcza tych pieniędzy będzie o wiele mniejsza niż obecnie. Zakładając utrzymywanie inflacji w ryzach na średnim poziomie 3,5 proc. rocznie, za 20 lat 1000 zł będzie znaczył tyle, ile dla nas obecne 500 zł. Ubezpieczenie zdrowotne na umowie o dzieło Jedną z

Chory przez pracę

zakaźnych i pasożytniczych; (jednostki zakładów opieki zdrowotnej, w których nastąpiła hospitalizacja - w zakresie rozpoznawania chorób zawodowych u pracowników hospitalizowanych z powodu wystąpienia ostrych objawów choroby. Co zrobić, gdy lekarz nie uzna choroby za zawodową? Możesz się odwołać i zażądać

Do sanatorium wybierz się z ZUS

Większość ubezpieczonych stara się o sanatoria z Narodowego Funduszu Zdrowia, gdzie jednak na wyjazd trzeba czekać dwa lata lub nawet dłużej. Ponadto do rehabilitacji z funduszu trzeba coraz więcej dopłacać - duża część zabiegów jest płatna.Tymczasem Zakład Ubezpieczeń Społecznych kieruje do

Pomoc dla firm w tarapatach

przedsiębiorcy po zawarciu umowy o wypłatę świadczeń i złożeniu wykazu pracowników uprawnionych do pomocy.- Po otrzymaniu pieniędzy, przedsiębiorca powinien niezwłocznie wypłacić świadczenia pracownikom oraz odprowadzić należne składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Środki na opłacenie składek na

Pracownikom oferujemy

oraz kursach specjalistycznych.   Poza wynagrodzeniem zapewniamy:   Pakiet socjalny, w skład którego wchodzą: prywatna opieka medyczna w ramach programu Ubezpieczenia Zdrowotnego Generali, karta Multisport – Benefit Systems, karnety na pływalnię Warszawianka, bilety do Multikina

Na bliskim wschodzie zarobisz "kokosy"

podkreśliła, że w Dubaju i Abu Zabi swoje przedstawicielstwa ma wiele zagranicznych firm i banków. - Dysponują one pakietami socjalnymi, w skład których wchodzi opłata za mieszkanie, szkołę dla dzieci, ubezpieczenie zdrowotne dla całej rodziny, raz w roku bilet do kraju zamieszkania. Niektóre z firm oferują

Po co do urzędu pracy?

spowolnienia gospodarczego warto jednak odwiedzić urząd pracy. Choćby z tego powodu, że ubezpieczenie zdrowotne obowiązuje byłego pracownika przez miesiąc po zwolnieniu. Po tym okresie za leczenie trzeba płacić lub ubezpieczyć się samodzielnie. Wypadnięcie z systemu sporo kosztuje - dobrowolna składka na

Europa zróżnicowana pod względem opodatkowania pracy

kosztów pracy. Największym obciążeniem wynagrodzeń pozostają składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Wyjątkami od tej reguły pozostają Wielka Brytania, Irlandia, Cypr, Malta oraz Dania. Wysokie koszty z tego tytułu ponoszą mieszkańcy Francji, Niemiec oraz państw Europy Środkowo-Wschodniej

Ile o swoich prawach w pracy wiedzą młodzi?

umowie-zleceniu przysługuje ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne. To znaczy, że takie składki są od tej umowy odprowadzane. Dobrowolne jest natomiast tzw. chorobowe. Jeśli zaś chodzi o urlop, to prawo do niego nie wynika wprost z Kodeksu cywilnego. Ale nie ma żadnych przeszkód, aby

Chory? Nie zgrywaj bohatera. Zostań w domu, bo i tak nic nie zrobisz

- podsumowuje Gurszyńska.Dodatkowo lekarze alarmują, że nieleczone przeziębienie bądź grypa mogą doprowadzić do poważniejszych chorób, których leczenie może wymagać nawet pobytu w szpitalu.Do lekarza mogą iść ci wszyscy, którzy opłacają składkę na ubezpieczenie zdrowotne (nieważne, czy jest się zatrudnionym na

Praca sezonowa - jak jej szukać?

bardzo wiem dlaczego muszę wykupywać ubezpieczenie jeśli pracodawca mnie ubezpiecza z dniem podpisania umowy. Posiadam również kartę EKUZ(europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego)~blanco56: O jaki typ ubezpieczenia może chodzić mojemu pracodawcy? Czy przypadkiem nie ma tu próby naciągnięcia mnie na

Samozatrudniony kosztuje pracodawcę 18 proc. mniej niż etatowiec

Przy porównaniu kosztów, jakie musi ponieść pracodawca zatrudniający pracownika na podstawie umowy o pracę, z kosztami związanymi z zawarciem umowy o świadczenie usług z samozatrudnionym, od razu widać różnicę dotyczącą obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz

Baca i juhas na liście oficjalnych zawodów

podlegali obowiązkowym ubezpieczeniom zdrowotnym i emerytalnym. W przypadku bezrobocia będą mogli liczyć zasiłek dla bezrobotnych. Zyskali też prawo do występowania przeciwko swoim pracodawcom czy klientom do sądów powszechnych, np. za niewypłacone wynagrodzenie, przekraczanie norm czasu pracy czy

Jak w Atenach załatwić pozwolenie na legalna pracę i pobyt na ponad trzy miesiące

o miejscu zamieszkania, lub oświadczenie osoby goszczącej- oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia zdrowotnego obejmującego Grecję - oświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu danej osoby, które potwierdziła inspekcja pracy

Zleceń i dzieł przybywa

. 1. Kodeksu cywilnego. Wszystko musi być zgodne z prawem i "zasadami współżycia społecznego".Ważne! Jeśli umowa zlecenie jest jedynym źródłem dochodu, to firma musi odprowadzać składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe i zdrowotne. Jeśli praca jest świadczona w siedzibie zleceniodawcy, to

Jak pomagać bezrobotnym?

sytuacja - mają dostać pracę. Projekt trwa. Ale to nie wszystko. Nyski PUP rozdziela bezrobotnych gotowych podjąć pracę, od tych, którzy potrzebują wyłącznie ubezpieczenia zdrowotnego. Zdaniem Kordiana Kolbiarza nawet 40 proc. bezrobotnych nie jest zainteresowanych podjęciem żadnej pracy. - Dlatego

Co może zyskać samozatrudniony?

ubezpieczenie zdrowotne; w 2010 r. obniżone składki łącznie wynosiły 343,83 zł miesięcznie: 110,51 zł składka na ubezpieczenie społeczne i 233,32 zł składka na ubezpieczenie zdrowotne).Dodatkowo przez okres 24 miesięcy samozatrudniony nie opłaca składki na FP.Możliwość samodzielnej organizacji pracy przez

Zlecenia pod obstrzałem: etatu nie masz, a składkę do ZUS płacisz

obowiązki na podstawie umów-zleceń (o ile nie są studentami lub emerytami, ani nie mają innej umowy) też są objęte ubezpieczeniem społecznym: emerytalno-rentowym i zdrowotnym. Oznacza to, że gdy zachorują, lekarz w szpitalu udzieli im pomocy, a gdy przejdą na emeryturę, to ją dostaną - proporcjonalną do

PIP o łamaniu praw pracowniczych w latach 2010-2012

zatrudnienia - stwierdza PIP.- Ponadto fakt powierzania pracy na podstawie umów cywilnoprawnych, w szczególności umów o dzieło, które nie wiążą się z obowiązkiem odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, skutkuje zaniechaniem przez osoby świadczące pracę na tej podstawie dopełniania

Bezrobotni dostaną... Viagrę

jest wiele osób, które niedawno utraciły pracę i jednocześnie ubezpieczenie zdrowotne - podkreśla jeden z szefów firmy, Jorge Puente.Oferta koncernu farmaceutycznego jest skierowana do osób, które wcześniej przez co najmniej 3 miesiące zażywały leki tej firmy, a po 1 stycznia zostały zwolnione z pracy

Waszym zdaniem: zlecenie kontra etat

, twórczą. Jednak co ma powiedzieć np. pracownik fizyczny, on zarabia 2 tys. maksymalnie i nie ma żadnych bonusów, ubezpieczenia zdrowotnego, pojazdu, sprzętu itp. Jemu starcza akurat na opłaty i michę. Nie ma możliwości odłożenia na emeryturę". I właśnie niepłacenie składek lub odprowadzanie ich od

Polska bez etatów. Ponad milion osób ma tylko umowy o dzieło lub zlecenia

bezrobocie, szczególnie dla młodych. Dzięki nim mogą zdobyć doświadczenie i środki do życia - komentuje Monika Zakrzewska z PKPP Lewiatan. Pracodawcy uciekają od etatów, bo przy umowie o dzieło nie płacą składek na ubezpieczenie społeczne ani zdrowotne pracowników. Podobnie z samozatrudnionymi, czyli

SLD ma pomysł na pracę dla młodych

konkretne zapotrzebowania pracodawców. Szkoły wyższe i zawodowe mogłyby otrzymywać dofinansowanie na prowadzenie kierunków nauczania realizujących zapotrzebowanie pracodawców. Ponadto od umów zleceń pobierane byłyby składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. W ten sposób - argumentują politycy SLD

Elastyczne zatrudnienie - na czym polega?

gospodarczą. Kształt umowy o świadczenie usług, prawa i obowiązki stron, tak jak w przypadku opisanych powyżej innych umów cywilnoprawnych, zależą od woli stron. Samozatrudniony podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu: emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu i zdrowotnemu. Dodatkowo opłaca składkę na Fundusz Pracy

Młodzi mają coraz gorzej

ukończył 34. roku życia. Nie wszyscy chcą zakładać firmy, większość liczy, że przynajmniej będzie mieć opłaconą składkę i ubezpieczenie zdrowotne. W znalezienie pracy wierzą nieliczni.Świadczy o tym chociażby badanie portalu StudentsWatch wykonane w pierwszej połowie tego roku, z którego wynika, że na

Wielka Brytania: jak załatwic sobie studia?

. Jak załatwić mieszkanie, konto, ubezpieczenie Ubezpieczenie zdrowotne. Potrzebny będzie druk E-111 z Narodowego Funduszu Zdrowia potwierdzający ubezpieczenie w Polsce. Na jego podstawie można korzystać z usług placówek brytyjskiej National Health Service. Aby uzyskać zwrot kosztów leczenia w Wielkiej

1,4 miliona Polek to pełnoetatowe matki

dostają za swoją pracę ani złotówki i nie mogą z jej tytułu liczyć na emeryturę czy ubezpieczenie zdrowotne. Osobnym zagadnieniem są kobiety, dla których domowe obowiązki to dodatek do stanowiska wykonywanego zawodowo. Dla nich utrzymanie domu to niemal drugi etat. Z badań GUS wynika bowiem, że zamężne

Praca w Bułgarii

siebie i członków swojej rodziny, aby nie stanowić podczas swego pobytu obciążenia dla systemu pomocy społecznej państwa członkowskiego, oraz mający pełne ubezpieczenie zdrowotne- przybyłych do Bułgarii w celu podjęcia nauki, w tym szkolenia zawodowego, oraz mających pełne ubezpieczenie zdrowotne i

Trudne życie na proficie

firmie z branży pośrednictwa finansowego, do dziś nie otrzymał umowy o pracę. Pracodawca zaoferował mu umowę-zlecenie z wynagrodzeniem stałym w wysokości 500 zł miesięcznie i dodatkowymi profitami, jak ubezpieczenie zdrowotne. Daniel ofertę przyjął. To było jego pierwsze zajęcie po zakończeniu studiów

Resort pracy chce zlikwidować lukę w przepisach o zasiłkach macierzyńskich

ubezpieczenie chorobowe. Dla przedsiębiorców lub osób współpracujących z rodziną przy prowadzeniu firmy nie jest to składka obowiązkowa, w przeciwieństwie np. do składek: emerytalnych, rentowej, czy zdrowotnej, które płacić trzeba.Obecnie przedsiębiorca, który zdecyduje się płacić składkę chorobową, może sam

Kosztowne zwolnienia chorobowe

podstawie polskiego prawa pracownikom przebywającym na zwolnieniu chorobowym przysługuje 80% ich pensji płacone przez pracodawcę lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Więcej, bo całość należnego wynagrodzenia, otrzymują kobiety, których nieobecności w pracy wynikają z ciąży czy połogu. Z danych ZUS wynika

Kogo szukają firmy z Krzemowej Doliny?

programistów jest znacznie większe niż ich dostępność. Dlatego kandydatów kuszą m.in. darmowym jedzeniem, członkostwem w fitness clubach, czy ubezpieczeniem zdrowotnym. No i pensją wynoszącą około 120 tys. dolarów rocznie.Na czwartym miejscu uplasowali się analitycy danych. Wraz z rosnącą potrzebą

Wynagrodzenie "do wypłaty"

odejmujemy wartość składki na ubezpieczenie zdrowotne. Tak otrzymana różnica jest odprowadzana na konto US.Wysokość podatku ogółem - suma kwoty przekazywanej do US i składki na ubezpieczenie zdrowotne

"GP": Milion Polaków niepotrzebnie płaci składki

. Przepisy nakładają bowiem obowiązek opłacania składki zdrowotnej z każdego tytułu. Jeśli ktoś jest ubezpieczony w NFZ, bo jest pracownikiem lub emerytem, to prowadząc firmę, musi opłacać składkę po raz kolejny. Takich osób jest 439 tys. Eksperci podkreślają, że takie przepisy są niezgodne z konstytucją

XXVI KONFERENCJA W CYKLU KONWENT HR

Zdrowotnych Ubezpieczeń Korporacyjnych, SIGNAL IDUNA Prawne i organizacyjne aspekty wdrażania procedury antymobbingowej w dużej firmie sieciowej na przykładzie Real Polska, Magdalena Stalpińska, Dyrektor Pionu Personalnego REAL POLSKAZapraszamy Państwa do zapoznania się z programem konferencji

Microsoft chce pomóc w leczeniu?

Internet & American Life Project pokazują bowiem, iż ok. 80% amerykańskich internautów regularnie szuka w Intermecie informacji o chorobach, leczeniu, lekach, szpitalach oraz ubezpieczeniach zdrowotnych. Wiadomo już, że Medstory stanie się częścią utworzonego niedawno w Microsofcie działu Health Solutions

Co oprócz pensji?

sportowe jest jednym z najpopularniejszych świadczeń pozapłacowych. Częściej pracownicy dostają tylko podstawową opiekę zdrowotną. Inne często otrzymywane świadczenia to: telefon służbowy do użytku prywatnego, dostęp do szkoleń i kursów zawodowych, ubezpieczenie na życie, imprezy integracyjne, komputer do

Ile kosztuje legalne zatrudnienie gosposi?

Zatrudnionemu legalnie pracownikowi musimy zapłacić minimalną pensję (760 zł brutto plus ZUS, razem 1096,99 zł). Po opłaceniu wszystkich składek (składka emerytalna, rentowa, ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie zdrowotne) pracownikowi zostaje 558,96 zł. Osoby prowadzące działalność gospodarczą

Rodzic dorabia na urlopie

. Trzeba jednak pamiętać, że nie może ona wyłączać możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Jeżeli rodzic zdecyduje się na założenie działalności gospodarczej, będzie musiał odprowadzać zarówno składki na ubezpieczenia społeczne, jak i składkę zdrowotną samodzielnie. Pracodawca nie będzie

Formalności: Pobyt we Francji

poszukują pracy i, że w krótkim czasie mają realną szansę na je znalezienie.Osoby nieaktywne - mogą przebywać we Francji pod warunkiem posiadania ubezpieczenia zdrowotnego (prywatnego francuskiego lub zagranicznego, lub ubezpieczenia społecznego w kraju pochodzenia), jak również wystarczających środków na

To był udany rok na rynku pracy

odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy w kieszeniach najmniej zarabiających pozostawało 1237 zł. Najniższą krajową zarabiał średnio co 25. Polak. Wynagrodzenie minimalne w 2015 roku wyniesie 1750 zł i będzie o 70 zł wyższe od tegorocznego. Pracownik na

Choroby zawodowe: chory dostanie więcej

zakaźnych i pasożytniczych;jednostki zakładów opieki zdrowotnej, w których nastąpiła hospitalizacja - w zakresie rozpoznawania chorób zawodowych u pracowników hospitalizowanych z powodu wystąpienia ostrych objawów choroby.Od dwóch lat mam pylicę płuc, ale lekarz nie uznał mojej choroby za zawodową. Czy mogę

Po dyżurze ekspertów PIP: odpowiadamy na najpopularniejsze pytania

świadczenie pracy polegającej na nauczaniu języka obcego.Jestem zatrudniona na podstawie umowy zlecenia. Czy i jakim składkom na ubezpieczenie podlega moja umowa?Obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu wypadkowemu i zdrowotnemu podlegają osoby, które wykonują pracę m.in. na

Przydatne linki - Wielka Brytania

zatrudnieniaAmbasada Wielkiej Brytanii Program Rejestracji pracowników Opieka zdrowotna w Wielkiej BrytaniiRecruitment and Employment Confederation (brytyjskie agencje pośrednictwa pracy) Izby Handlowe w Wielkiej Brytanii Prawa wynikające z umowy, warunki pracy, płaca minimalna Opodatkowanie i składki na ubezpieczenie

Czym pracodawcy nas dopieszczają

- kinie, filharmonii czy teatrze. Najmniej popularne benefity - otrzymuje je mniej niż jeden na 10 pracowników, to m.in. dofinansowanie studiów i dojazdów do pracy, dodatkowe dni wolne czy indywidualne ubezpieczenia emerytalne opłacone przez firmę. Zdecydowanie najmniej rozpowszechnionym świadczeniem

Zawód: matka

zdecydowanej większości nie dostają za swoją pracę ani złotówki i nie mogą z jej tytułu liczyć na emeryturę czy ubezpieczenie zdrowotne. Osobnym zagadnieniem są kobiety, dla których domowe obowiązki to dodatek do pracy wykonywanej zawodowo. Dla nich utrzymanie domu to niemal drugi etat. Z badań GUS-u wynika

Nianie chcą być legalne

ankietowanych to przede wszystkim ubezpieczenie zdrowotne dla niani (tak odpowiedziało 77,5 proc.), opłacone składki emerytalne (75 proc.), a także zwolnienie rodzica z konieczności płacenia ubezpieczenia za nianię (62 proc.). Dalej wymieniano: gwarancję stabilnego zatrudnienia (49 proc.), większe

Bezrobocie spadło ale nie jest tak dobrze, jak przewidywali eksperci

pracy trwa dłużej niż się spodziewali i tracą prawo do ubezpieczenia zdrowotnego - tłumaczy.Czego możemy spodziewać się w najbliższej przyszłości? - W ustawie budżetowej przewidywane bezrobocie to 12,3 proc. myślę jednak, że po tradycyjnych spadkach w lecie, na koniec roku będzie ono trochę wyższe i

19 i 26 czerwca, Dowiedz się, zanim wyjedziesz, Słupsk

systemu EURES), - jak bezpiecznie wyjechać do pracy za granicą, - jak wyglądają warunki życia i pracy w Irlandii i Wlk. Brytanii, - jakie formalności obowiązują w powyższych krajach (min. dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego, podatków, założenia konta w banku). ""Dowiedz się zanim wyjedziesz

Normy po drugiej stronie kasy

W hipermarketach kasjer na zeskanowanie jednego produktu ma średnio ok. 2 sekund. Wyliczył to związkowiec Alfred Bujara, szef sekretariatu krajowego banków, handlu i ubezpieczeń NSZZ "S". Średnio, czyli nie wszędzie. W Tesco np. związkowcy protestują przeciw wyśrubowanym normom - 1,5 tys

Nie opłacał ZUS-u

został skierowany do sądu - poinformował PAP rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp., Janusz Walczak. Jego zdaniem, zarząd nie przekazywał obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz na fundusz pracy i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych. Zawiadomienie o

Praca nakładcza

pracowniczych np. prawo do urlopu, ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, z drugiej - otrzymuje wynagrodzenie wyłącznie za faktycznie wykonaną pracę. Ponadto, odmiennie niż przy stosunku pracy - wykonawca nie podlega bezpośredniemu kierownictwu nakładcy, może wykonywać pracę w domu w dogodnym dla niego czasie. W

Dokumenty, formalności i porady dla wyjeżdżających do pracy w Hiszpanii

Wyjeżdżając z Polski do Hiszpanii należy mieć ze sobą:ważny paszport i dowód osobisty, najlepiej nowego typu (stary ze względu na brak daty ważności często bywa kwestionowany); w przypadku utracenia jednego dokumentu będzie można legitymować się drugimEuropejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego

Oni pomogą za darmo

Jeśli nie masz pracy, to prawdopodobnie byłeś już w Urzędzie Pracy. Dzięki temu masz prawo do bezpłatnego ubezpieczenia zdrowotnego, dostępu do szkoleń, kursów, staży i pomocy doradcy zawodowego.Poprawią życiorysWolisz działać na własną rękę? Nie ma problemu, z pomocą przyjdzie ci rządowy portal

Podejmowanie pracy za granicą, Gdańsk

(Europejskie Służby Zatrudnienia) - co to są służby EURES - działanie służb EURES na europejskim rynku pracy - sposoby poszukiwania pracy przez sieć EURES2) Warunki życia i pracy w Szwecji i Norwegii - informacje ogólne - prawa pracownicze - system podatkowy - ubezpieczenia społeczne - opieka

Dodatek do pensji? Na czym nam najbardziej zależy

, przecież to też ogromne firmy, a motywować jakoś trzeba.Maciej, lat 31, project manager w miejskiej spółce inwestycyjnej- Bonusami są ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 34 zł miesięcznie, z czego nigdy nie skorzystałem, służbowy telefon i karta na siłownię. Pierwsza niemal darmowa, musimy zapłacić tylko

Sejm uchwalił ustawę podwyższającą uposażenie b. prezydentów

zł i dodatek za wysługę lat, w sumie 20 137,64zł brutto.Uposażenie byłych prezydentów traktuje się w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz przepisów podatkowych tak jak wynagrodzenie za pracę. Ponadto była głowa państwa otrzymuje środki finansowe na prowadzenie biura w wysokości i na zasadach

10% Polaków pracuje w szarej strefie

ubezpieczenie społeczne (60 proc. przeciętnego wynagrodzenia) i na ubezpieczenie zdrowotne (75 proc. przeciętnego wynagrodzenia) osób prowadzących działalność gospodarczą i zróżnicowanie tych podstaw zależnie od osiąganych dochodów. Mobilizacja osób ubezpieczonych w KRUS i pracujących w szarej strefie powinna

Własna firma krok po kroku

vatowcami czyli płatnikiem podatku VAT. Ponadto musimy zdecydować czy będziemy prowadzić księgowość sami czy zlecimy ją innej firmie.Krok 5 - ZUSRozpoczynając działalność gospodarczą podlegamy obowiązkowemu ubezpieczeniu: emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu, zdrowotnemu, dodatkowo opłacanie składki na

Ludzi trzeba przytulać

funkcjonowania systemu emerytalnego.To prawda, z tym też jest problem. Być może trzeba działać w taki sposób, żeby wartość oszczędności emerytalnych była wyższa? Jakkolwiek by na to patrzeć, o pracowników trzeba dbać, bo to się po prostu opłaca. Ludzie muszą wiedzieć, że mają ubezpieczenie zdrowotne, że wartość

Praca za granicą receptą na bezrobocie?

agencja? Pomoc agencji pośrednictwa daje nam większe bezpieczeństwo i zmniejsza ryzyko, że na miejscu spotkają nas przykre niespodzianki. Dodatkowo umożliwia ona w pełni legalną formę zatrudnienia, z prawem do świadczeń socjalnych i pełnym ubezpieczeniem zdrowotnym. Umowa zawarta przez agencję pozwala na

Druga twarz śmieciówek

niewiele warte. Jakie są główne umowy cywilnoprawne? Umowa o dzieło To tzw. umowa rezultatu, czyli podpisywana w konkretnym celu, np. stworzenia bazy danych czy napisania tekstu. Taka umowa nie daje prawa do ubezpieczenia społecznego. To znaczy, że nie są od niej odprowadzane składki. Opłaca się od niej

Gdy pracownik często choruje...

uszczerbku na zdrowiu; 621 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych; 10 860 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego; 10 860 zł z

Francja: ministerstwo zdrowia chce drzemania w pracy

drzemki? To nie może być tematem tabu" - powiedział w ubiegłym tygodniu minister zdrowia Xavier Bertrand i wezwał do dalszych badań. Zapowiedział, że będzie propagować zwyczaj drzemek w pracy, jeśli badania wykażą ich przydatność.Wkrótce państwowa firma ubezpieczeń zdrowotnych zacznie rozsyłać

Jak dobrze motywować?

jak najbardziej. Często w zamian za wydajną pracę oferuje się im samochody służbowe, szeroki pakiet ubezpieczeń zdrowotnych, wyjazdy integracyjne, darmowe szkolenia czy sesje coachingowe. Takich ofert nie daje się pracownikom szeregowym.Jak najlepiej dobierać pozapłacowe świadczenia motywujące w

Przydatne linki - Irlandia

prywatne ubezpieczenie zdrowotne www.vhi.ie www.bupa.ie www.vivas.ieJeśli znacie jakieś ciekawe linki dotyczące pracy w Irlandii prosimy podzielcie się nimi z innymi wpisując adresy w komentarzach

Polsko-niemieckie porady ZUS

będą przedstawiciele ZUS i NFZ oraz ich niemieckich odpowiedników. Uzyskać więc będzie można szczegółowe informacje nie tylko na temat ubezpieczeń emerytalno-rentowych, ale także wypadkowych oraz zdrowotnych.

Czy zdrożeją ubezpieczenia OC?

nieznany albo nie miał wykupionego OC). Jego zdaniem ubezpieczyciele nie mogą zgodzić się na pełne pokrywanie kosztów leczenia, bo ofiary wypadków drogowych same opłacają składkę zdrowotną i wypadkową. Gdyby jednak obciążyć każdą polisę np. w kwotą 2 euro, to przy około 13 mln polis, dałoby to kwotę ponad

Forumowicze pytają, "Gazeta" odpowiada

ubezpieczeniom społecznym (emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu, wypadkowemu) oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Część tych składek (tj. składkę emerytalną, chorobową i pół składki rentowej) pracodawca potrąca z pensji pracownika i odprowadza do ZUS. Tak samo jest w przypadku umowy na czas wywołania określonej

Zamiast etatu

przepracują odpowiednią liczbę lat.PułapkiJeżeli podpisałaś umowę, od której nie są odprowadzane składki na ZUS, nie masz ubezpieczenia zdrowotnego ani emerytalno-rentowego.Propozycja korzystna dla......mieszkańców wsi, studentów, emerytów, mieszkańców miejscowości wypoczynkowych.Job-sharingTo podzielenie

Kłopoty z leczeniem sezonowych pracowników, czyli doktor na własny rachunek

pośrednictwa pracy w WUP w Krakowie. Wtedy musiał się wyrejestrować z listy bezrobotnych, a tym samym stracił prawo do ubezpieczenia zdrowotnego. Tym samym wpadł w ubezpieczeniową pułapkę: w Polsce już nie miał prawa do bezpłatnego leczenia, w Niemczech jeszcze go nie miał. - Wiedziałem, że jadę do legalnej

Młodzi biorą dziś, co dają

umowie o dzieło płacić składki emerytalno-rentową i zdrowotną tak jak przy umowie-zleceniu.Prof. Mieczysław Kabaj: Wspaniale, tylko kto miałby to robić? Zabrakło odpowiedzi. To skłania do myślenia, że koszty przerzuci się na pracownika, bo nie sądzę, żeby pracodawcy wzięli je na siebie.Brak składek od

Praca w Luksemburgu

połowę podatku mniej niż osoby samotne, ale tylko w sytuacji, gdy druga połowa nie pracuje. Poza podatkiem trzeba jeszcze zapłacić ubezpieczenie (NNW, ok. 1 proc.), ubezpieczenie zdrowotne (ok. 7 proc.), emerytalne oraz fundusz bezrobotnych (tzw. chemage). Osoby, które chcą osiedlić się na terenie

Pracodawcy wydają fortunę na bezrobotnych

Bezrobotni nie płacą składek na ubezpieczenie zdrowotne. Robi to za nich budżet państwa, a właściwie przedsiębiorcy, bo składki są odprowadzane z Funduszu Pracy. W przyszłym roku dotacja do Narodowego Funduszu Zdrowia na bezrobotnych będzie wyższa o blisko 215 mln złotych i to pomimo spadku

ubezpieczenie zdrowotne - ogłoszenia z GazetaPraca.pl

Ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotneubezpieczenie, w którym osobie ubezpieczonej przysługują świadczenia zdrowotne mające na celu zachowanie zdrowia, ochronę przed skutkami chorób oraz leczenie. Wyróżnia się obowiązkowe oraz dobrowolne (prywatne) ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczenia zdrowotne

Składka

Składka ? pieniężne świadczenie okresowe członka stowarzyszenia bądź ubezpieczonego, m.in.: składka na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) składka na ubezpieczenie zdrowotne składka na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe) inna składka ubezpieczeniowa Składka

Płaca brutto

Płaca brutto (ang. gross salary) to płaca całkowita, przed odliczeniem podatków formalnie opłacanych przez pracownika. Płaca bruttoW Polsce płaca brutto składa się z następujących elementów: pensja netto ("na rękę"); podatki (składki) na ubezpieczenie społeczne ? emerytalne, rentowe

Wartość netto

po potrąceniu obciążeń (składki na ubezpieczenie społeczne (w Polsce ZUS), podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne); potocznie wynagrodzenie "na rękę"; wartość netto środków trwałych - wartość środków trwałych z uwzględnieniem dokonanych odpisów amortyzacyjnych; aktywa

Polityka humanizująca

ubezpieczenie zdrowotne, składki emerytalne, ubezpieczenie od bezrobocia oraz różne instytucje świadczące pomoc społeczną. humanizowanie i demokratyzacja świata pracy, których celem jest zapewnienie równouprawnienia oraz godnych warunków pracy, poprzez tworzenie przepisów BHP (oraz instytucji kontrolujących

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne

Obywatele państwa obciążeni są obowiązkową składką ubezpieczeniową stanowiącą 9% dochodów osobistych (7,75% odliczane jest od podatku dochodowego, zaś 1,25% pokrywa ubezpieczony), która odprowadzana jest do instytucji ubezpieczenia zdrowotnego (NFZ)