tablica.pl praca

tablica.pl praca - ogłoszenia z GazetaPraca.pl

Grupa Allegro

(dawniej właściciel otoMoto) otoWakacje (dawniej właściciel otoMoto) PayU (dawniej właściciel PayU (spółka); pod marką PayU działają obecnie także dawne serwisy PayGSM i Platnosci.pl) Pit.pl (dawniej właściciel Bankier.pl) prnews.pl (dawniej właściciel Bankier.pl) sendit.pl stendi.pl Tablica.pl (dawniej

Dwór w Pisarowcach

był właścicielem PisarowiecAlojzy Zielecki, Życie gospodarcze, s. 405, w: Sanok. Dzieje miasta, Praca zbiorowa pod redakcją Feliksa Kiryka, Kraków 1995.. Następnie majątek przejął ich syn Henryk, zaś utracił na rzecz państwa w wyniku reformy rolnej z 1944 roku).Budynek był kilkakrotnie remontowany, m.in. po 1918

Mała Synagoga w Sanoku

Mała Synagoga w Sanoku, zwana też Klaus Sadogóra / Sadygierer klojz / Sadogórska lub Dom ModlitwySanok. Dzieje miasta, Praca zbiorowa pod redakcją Feliksa Kiryka, s. 422http://fodz.pl/download/1szlak_chasydzki_sanok_PL.pdf – synagoga w Sanoku. Budynek jest zlokalizowany pod adresem Rynek 10

Władysław Matlakowski

Gimnazjum w Warszawie przy pl. Trzech Krzyży. W tym samym roku rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego.W 1875 ukończył studia ze stopniem lekarza cum eximia laude. Doskonalił swoje umiejętności w Paryżu i Londynie.Od 1880 r. redagował "Gazetę Lekarską".Poślubił w 1885 r. Julię

Zajazd w Sanoku (ul. Zamkowa 2)

, s. 36Budynek został wybudowany w latach 1755-1799http://38500sanok.w.interia.pl/zabytki.htm; [1]. W XIX wieku został przebudowany. W tym czasie był siedzibą odwachu (straży miejskiej).W 1908 roku Jan Górny założył w budynku aptekę (trzecią w historii miasta) (pdf) s. 37.. W 1913 roku aptekę zakupił

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.