tabela praca

rynekpracy.pl

Nowo utworzone miejsca pracy na polskim rynku w 2007 roku

Nowo utworzone miejsca pracy na polskim rynku w 2007 roku

Opracowanie zawiera szczegółowe informacje dotyczące nowo powstałych miejsc pracy w Polsce w 2007 roku. Uwzględnia zarówno miejsca pracy w firmach rozpoczynających swoją działalność, jak i stanowiska pracy utworzone w wyniku wszelkich zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwach już wcześniej istniejących. W tabelach zamieszczonych w publikacji przedstawiono między innymi dane na temat ilości nowych miejsc pracy w poszczególnych województwach, regionach oraz zbiorczo - w całym kraju.

Wynagrodzenia absolwentów różnych uczelni wyższych w 2013 roku

W rankingu szkół wyższych, po których absolwenci zarabiali najwięcej zwyciężyła Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Osoby które ukończyły SGH w swojej pierwszej pracy zarabiali przeciętnie 4 200 PLN brutto. Które uczelnie wykształciły najwyżej wynagradzaną kadrę?

Przywileje wybranych grup zawodowych w Polsce

Przywileje grup zawodowych to temat, którego poruszanie zawsze budzi wielkie emocje, a projekty zmian w tym zakresie są szeroko komentowane. Głosy wielu obserwatorów mówią o przywilejach zawodowych jako reliktach poprzedniego systemu, grupy zawodowe żywo argumentują zasadność takich rozwiązań, ekonomiści wskazują na gospodarcze ich skutki, a prawodawcy zdają się lawirować między argumentami wszystkich stron w obawie przed utratą poparcia politycznego.

Alternatywy co najmniej cztery

Alternatywy co najmniej cztery

zrobić, aby niwelować wpływ czynników negatywnych.Zarządzanie obszarem zagrożeń/Threats (np. niska efektywność "handlowa") będzie wyglądać nieco inaczej w zależności od tego, czy budujemy własną firmę, czy też działamy w celu pozyskania nowej pracy etatowej (patrz: tabela: "Przykład

Konkurs "Nietypowa rekrutacja": wyniki

Konkurs "Nietypowa rekrutacja": wyniki

? - pokazując mi tabelę z rozkładem jazdy autobusów- Jaką antykoncepcję pani stosuje?- Jeździ pani na nartach?- Co pani sądzi o koparko-ładowarkach?Dzięki takim pytaniom już nic mnie na rozmowie nie wzruszy i potrafię zachować stoicki spokój w każdej sytuacji...2. Najdziwniejsze pytanie, jakie dostałam w

Dyskryminacja w zakresie wynagrodzenia

Odpowiedź eksperta Jeżeli Pana wynagrodzenie mieści się w widełkach zawartych w zał. nr 1 do rozporządzenia, to powinien Pan sprawdzić, czy odpowiada ono tabeli zaszeregowań stanowisk pracy (zał nr 2 do rozporządzenia). Jeżeli wynagrodzenie odpowiada tej tabeli, to rzeczywiście wydaje się, że

Wynagrodzenia w działach obsługi klienta w 2013 roku

. Wynagrodzenia na różnych poziomach zatrudnienia W tabeli 1. zaprezentowano wysokość wynagrodzeń na poszczególnych szczeblach zatrudnienia. W 2013 roku najniższe płace otrzymywali pracownicy szeregowi. Mediana ich miesięcznych wynagrodzeń brutto wyniosła 2 250 PLN. Duże zróżnicowanie zaobserwowano w

Po tych uczelniach zarobisz najwięcej

Po tych uczelniach zarobisz najwięcej

tendencję można zaobserwować tylko do pewnego momentu. Zwykle zarobki osób o stażu pracy przekraczającym 9 lat były niższe niż tych, którzy przepracowali od 6 do 8 lat. Szczegółowe informacje o wynagrodzeniach kierowników o różnym stażu pracy zaprezentowano w tabeli 2.Sprawdź, ile powinieneś zarabiać! Weź

Specjaliści w przyszłym roku zarobią więcej

Specjaliści w przyszłym roku zarobią więcej

-pomorskie, pomorskie, zachodniopomorskie, warmińsko-mazurskie) oraz Małopolski - tam prognozy ujawniają wzrost podwyżek o mniej niż 3 proc.Jak pokazuje tabela, w regionie Polski wschodniej podwyżki specjalistów mają być w przyszłym roku najwyższe. Dlaczego? Wynagrodzenia w tych województwach są wszelako

Internetowa badanie wynagrodzeń 2006 - podsumowanie

pracy i wieku badanychIstotnymi a stosunkowo rzadko omawianymi czynnikami w polskich badaniach płacowych są staż pracy oraz wiek osoby badanej. Spójrzmy więc jak kształtują się wynagrodzenia w zależności od stażu pracy. Jak wynika z tabeli 8 w początkowym okresie kariery zawodowej stosunkowo nieduży

Wynagrodzenia osób rozpoczynających pracę w 2008 roku

% ankietowanych w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń 2008. Porównując ich zarobki do ogółu badanych widać, że mediana ich płacy była o 34% niższa. Jednocześnie co 10. osoba mająca staż pracy do jednego roku zarabiała mniej niż 1 375 PLN miesięcznie (tabela 1).Ważnym składnikiem wynagrodzenia całkowitego osób ze

Wynagrodzenia osób rozpoczynających pracę - IBW 2006

obliczeniach uwzględniliśmy dane 56014 osób. W artykule zaprezentowano szczegółowe dane dotyczące wynagrodzeń osób wkraczających dopiero na rynek pracy.Wynagrodzenie w pierwszym roku pracyW tabeli 1. znajdują się dane na temat wynagrodzeń, jakie otrzymywały osoby w pierwszym roku pracy. Dla porównania

Wynagrodzenia handlowców w 2005 roku

całkowitego pracowników szeregowych wynosi 1500 PLN. Mediana wynagrodzenia specjalistów jest znacznie wyższa i wynosi 2900 PLN. Kierownicy zarabiają 3400 PLN, a dyrektorzy działu/oddziału 8000 PLN. Najwyższe dochody osiągają prezesi i dyrektorzy generalni - 11250 PLN.Zobacz tabelę 1. Wynagrodzenia całkowite

Podsumowanie Internetowego badania wynagrodzeń 2005

pracy. Jak wynika z tabeli 7 w 2005 roku osoby z 10-14 letnim stażem pracy zarabiały prawie dwa razy więcej (3157 PLN) w porównaniu z osobami ze stażem nie dłuższym niż rok (1700 PLN). Tendencja wzrostu wynagrodzeń wraz ze wzrostem stażu pracy występuje tylko u osób pracujących nie dłużej niż 14 lat. W

Jakie wymagania na typowe stanowiska

Jakie wymagania na typowe stanowiska

osób do zwolnienia. Przełożony będzie cię oceniał, korzystając z kryteriów dostarczonych przez dział kadr. A te opracowano właśnie na podstawie cech zwartych w opisie twojego stanowiska.Co w tabeliW tabeli poniżej przedstawiamy wymagania wobec pracowników 16 przykładowych stanowisk. Podzielone są na

Wschód i Zachód - czego pragną pracownicy?

(tabela nr 1).Studenci na rynkach wschodzących chcą zostać menedżerami i zarządzać ludźmi (średnio 2. miejsce) oraz być niezależnymi w pracy (4. miejsce), w przeciwieństwie do swoich rówieśników z krajów zachodnich, dla których te cele znalazły się na niższych miejscach (odpowiednio 4. i 8. miejsce). Za

Złoty stołek w samorządzie. Dlaczego warto się "załapać" w wyborach

Złoty stołek w samorządzie. Dlaczego warto się "załapać" w wyborach

ponad 40 mln ton surowca rocznie, czyli około 60 proc. krajowego wydobycia. Ale wójt najbogatszej gminy - Sławomir Chojnowski - wcale nie jest najlepiej zarabiającym samorządowcem. W 2013 r. zadeklarował w oświadczeniu majątkowym dochód z pracy jako wójt w wysokości niespełna... 54 tys. zł (to dochód z

Wynagrodzenia osób rozpoczynających pracę w 2005 roku

roku pracy po studiach 25% najlepiej zarabiających specjalistów zarabiało powyżej 3000 PLN, 10% powyżej 4250 PLN. Ponad 25% wszystkich osób z wykształceniem wyższym, niezależnie od piastowanego stanowiska zarabiało poniżej 1200 PLN.Zobacz tabelę 1. Wynagrodzenia całkowite w pierwszym roku pracyRzecz

Wynagrodzenia w sektorze publicznym w 2005 roku

w całym badaniu, wciąż rośnie, aż do 2800 PLN w przypadku stażu powyżej 20 lat.Zobacz wykres 6. Mediany wynagrodzeń a staż pracy Wykształcenie i wynagrodzeniaWykształcenie nie jest czynnikiem, który jednoznacznie wpływa na wzrost wysokości wynagrodzenia w sektorze publicznym. Ilustruje to tabela 5

Internetowe Badanie Wynagrodzeń 2007 - podsumowanie

W przypadku naszego badania obejmującego głównie młodych ludzi z wyższym wykształceniem różnica wynosi aż 20%. W 2006 roku mediana wynagrodzenia wynosiła 2500 PLN, w 2007 roku 3000 PLN (tabela 1). Warto podkreślić, że zmiany te nie dotyczą wszystkich. Okazuje się, że do największych beneficjentów

Wynagrodzenia w mediach, reklamie, wydawnictwach i PR w 2008 roku

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń pokazało, że w 2008 roku wynagrodzenia w wydawnictwach, mediach, firmach zajmujących się reklamą i PR były determinowane przede wszystkim przez szczebel w organizacji. (tabela 1). Tendencja była taka, że im wyżej w hierarchii organizacyjnej, tym wyższe zarobki

Wynagrodzenia pracowników szeregowych w 2005 roku

stanowisko, na którym procentowy wzrost wysokości wynagrodzenia w stosunku do 2004 roku wyniósł 4%. 25% pracowników szeregowych zarabiało powyżej 2400 PLN, a kolejne 25% - poniżej 1170 PLN. Udział premii w wynagrodzeniu całkowitym na tym stanowisku wyniósł 2%.Zobacz tabelę 1. Wynagrodzenia całkowite na

Elastyczny system wynagradzania w Volkswagen Poznań

Volkswagen Poznań przywiązuje dużą wagę do zróżnicowania świadczeń i do związanych z tym składników wynagradzania ukierunkowanych na wydajność. Jednocześnie mocna podstawa płacowa daje każdemu pracownikowi wiarygodne bezpieczeństwo.   Wynagrodzenie zasadnicze jest ustalone w tabeli wynagrodzeń

Jak zarobić przed świętami?

od miejsca i warunków pracy godzinowe stawki ich płac wahają się od 9 do 12 PLN. Atrakcyjność tego typu ofert pracy zwiększa wyżywienie i zakwaterowanie finansowane przez niektórych pracodawców, które rekompensuje konieczność pracy na zewnątrz w ciężkiej zimowej aurze.Choinkę należy uzupełnić o

Wynagrodzenia pracowników o różnym poziomie wykształcenia w 2008 roku

Niniejszy artykuł dotyczy zróżnicowania wynagrodzeń pod kątem wykształcenia pracowników. Tabela 1 przedstawia mediany wynagrodzeń całkowitych brutto dla osób zatrudnionych na różnych szczeblach zarządzania, posiadających różne wykształcenie.Na podstawie tych danych można stwierdzić, iż zdecydowanie

Automatyczny wzrost płac. Czy warto zastosować taki mechanizm w Polsce?

niewielkie kraje, w których mnogość interesów różnych grup zawodowych nie jest tak zróżnicowana, jak w gospodarkach o dużych rynkach pracy i silnej pozycji związków zawodowych. Najważniejsze informacje na temat automatycznej indeksacji płac w tych czterech krajach europejskich przedstawiono w tabeli

Liczba polskich imigrantów w UK spadła o 38 proc.

550).Z innego zestawu danych wynika, że rośnie liczba dzieci urodzonych w W. Brytanii, których matki nie są rodowitymi Brytyjkami. W ub.r. takich dzieci, w tym dzieci z polskich matek, było 24,6 proc. W tabeli rozrodczości cudzoziemek Polki były w ub.r. na drugim miejscu po Pakistankach, ale przed

Zawody, których nazwy nic ci nie mówią...

dla papierów wartościowych i banknotów. Jednak praca giloszera nie polega jedynie na upiększaniu pieniądza papierowego - skomplikowane "ozdoby" mają zabezpieczać walutę przed podrabianiem. Osoby zatrudnione na tym stanowisku mogą liczyć na przyzwoitą pensję - nawet ponad 5 tys. złotych

Wynagrodzenia kierowników w 2008 roku

/3 Polaków zarabia poniżej średniej, co może być przyczyną błędów interpretacyjnych. Mediana natomiast jest wartością dzieląca badaną populację na pół. Jeżeli w tekście nie zaznaczono inaczej, to wartości zawarte w tabelach i wykresach należy traktować jako mediany.Dane ogólneJak wynika z tabeli 1 co

Jaką karierę wybrać? Znajdź rozwiązanie!

? Rodziny?A teraz narysuj tabelę z trzema kolumnami:- Uwielbiam to!- Co łączy moje zainteresowania.- Chciałbym/-ałabym polubić moją pracę, ponieważ... Postępuj według naszych instrukcji:1. W pierwszej kolumnie wypisz wszystkie te czynności, które uwielbiasz wykonywać i które motywują Cię do działania.2

Wynagrodzenia w działach sprzedaży w 2007 roku

posiadane przez pracowników oraz staż ich pracy. Zależności te obrazują poniższe tabele. Pierwsza z nich - tabela 6, przedstawia, jak kształtują się wynagrodzenia w zależności od posiadanego wykształcenia. Tradycyjnie już, najgorzej opłacaną grupą są osoby posiadające wykształcenie podstawowe i zawodowe

Musisz się wyróżnić, lanie wody nie pomoże

współpracownikom. Zaczęłam od wyręczania innych w prostych, organizacyjnych czynnościach. Uzupełniałam tabele, pisałam krótkie raporty, tłumaczyłam teksty. Z czasem zaczęłam uczestniczyć w spotkaniach mających na celu wybór dostawców szkoleń dla pracowników banku. Czułam, że moja praca jest doceniana, a ja jestem

Wynagrodzenia w zależności od wykształcenia w 2006 roku

obrazuje tendencje i zależności między poziomem wynagrodzenia, a wykształceniem zaobserwowane w roku 2006.Wynagrodzenie całkowiteZobacz tabelę 1. Wykształcenie a wynagrodzenie całkowite.Jak wynika z tabeli 1 wraz z kolejnymi poziomami wykształcenia wzrasta wysokość zarobków. Najmniej zarabiają osoby z

Wynagrodzenia pracowników szeregowych w 2008 roku

zauważyć, iż wraz ze wzrostem poziomu zarządzania rośnie udział premii w wynagrodzeniu całkowitym. 21% dochodów dyrektorów i zarządu to wynagrodzenie zmienne. Jak wynika z danych ujętych w tabeli 2, pracownicy szeregowi mogą liczyć na najbardziej atrakcyjne płace w branży IT. Zarobki co dziesiątego

Wynagrodzenia w zależności od wykształcenia

rozwój polskiego rynku pracy i zapotrzebowanie na wykształconą, wykwalifikowaną siłę roboczą sprawiły, że w ostatnich latach mieliśmy wzmożone zainteresowanie studiami wyższymi. Przyjrzyjmy się zatem dla absolwentów jakich kierunków wynagrodzenia w 2007 roku były najwyższe (tabela 2). Z danych wynika, że

Zarobki w Niderlandach

). Wtedy warunki pracy i wynagrodzenia określa tzw. CAO - układ zbiorowy zawierający tabele płac, minimalne i maksymalne stawki godzinowe, a także koszty nadgodzin. Warto się z nim zapoznać przed rozpoczęciem jakiejkolwiek pracy za pośrednictwem biura. Jeśli zostałeś oddelegowany do pracy w Holandii przez

Szkolnictwo wyższe a wyzwania rynku pracy

zawodów i specjalności to wynik niedopasowania oferty edukacyjnej do potrzeb stale zmieniającego się rynku pracy. W raporcie "Szkolnictwo wyższe a wyzwania rynku pracy" dokonano analizy współczesnej edukacji pod kątem jej dopasowania do wymagań stawianych przez rynek.Coraz mniej studentów

Wynagrodzenia specjalistów w 2005 roku

Mediana miesięcznego wynagrodzenia specjalistów w 2005 roku wyniosła 2644 PLN, co widać na tabeli 1. Oznacza to wzrost w stosunku do poprzedniego, 2004 roku, o 13%. Przy tym wynagrodzenia młodszych i starszych specjalistów były mocno zróżnicowane: młodsi zarabiali średnio 2500 PLN, czyli 78% płacy

Wynagrodzenia w działach księgowości w 2008 roku

, chorwacki. Znacznie mniejszy nacisk kładzie się z kolei na wykształcenie kierunkowe.Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2009 - ile zarabiają Polacy?Tabela 1 przedstawia wynagrodzenia całkowite osób zatrudnionych w księgowości na różnych poziomach zarządzania. W 2008 roku najmniej zarabiali pracownicy

Więcej pracy - również w wakacje

procentem pracodawców deklarujących spadek całkowitego zatrudnienia w ich oddziale w najbliższym kwartale. Wynik ze znakiem dodatnim wskazuje planowany wzrost zatrudnienia, ze znakiem ujemnym - jego redukcję. Poniższa tabela pokazuje ilu pracodawców planuje zatrudnienie w najbliższym kwartale:Najwięcej

"Moim ulubionym błędem jest pozwalanie ludziom ciężko pracować"

Na początku Pańskiej książki można przeczytać, że człowiek nie jest stworzony do pracy zespołowej. Czy możliwe jest zatem satysfakcjonujące i efektywne funkcjonowanie w zespole?Większość z nas pracuje w grupie, nie w zespole. Jest na przykład szef sprzedaży i grupa sprzedawców. I to funkcjonuje jak

Wielka kariera w małym mieście

(co najmniej 500 tys. ludności) i wyniósł 54%. Ten tzw. wskaźnik zatrudnienia dla mniejszych miejscowości miejskich okazał się o kilka punktów procentowych niższy (tabela 1).Powyższa analiza dowodzi, że miasto miastu nierówne. Bywa, że podstawowe wskaźniki rynku pracy na wsi są korzystniejsze niż te

Wynagrodzenia kierowników w 2005 roku

zatrudnionych na tym stanowisku, a 10% zarabia powyżej 9100 PLN.Zobacz tabelę 1. Wynagrodzenia całkowite na różnych szczeblach zarządzania.Jak wynika z wykresu 1, 52,3% kierowników zarabia w przedziale 2000 - 5000 PLN, przy czym aż 18% pomiędzy 3000 a 4000 PLN. Zarobki jedynie niecałych 8% przekraczają 10000

Regionalne zróżnicowanie poziomu wynagrodzeń w 2008 roku

. Natomiast w regionach południowo - zachodnim i północno zachodnim wynagrodzenia nie odbiegały od siebie znacznie.W tabeli 1 zestawiono dane o wynagrodzeniach w regionach dla różnego szczebla zarządzania. Dla każdego z wyszczególnionych poziomów najniższe zarobki otrzymywali pracownicy zatrudnieni na terenie

Czy górnicy rzeczywiście zarabiają za mało?

2007 roku to 4685 zł i w porównaniu do analogicznego okresu z 2006 roku było wyższe o 9,3%.To jednak nie wszystko, co otrzymują górnicy. Dzięki Karcie Górnika mają ponad 20 dodatkowych przywilejów - m.in. 13 i 14 pensje, skrócony czas pracy, co najmniej 6 ton deputatu węglowego rocznie (cena węgla

Brytyjczycy werbują Polaków do pracy w Polsce

- podkreśla senator Urszula Gacek (PO), wiceprzewodnicząca polsko-brytyjskiej grupy bilateralnej. - Mając przedstawicielstwa w Polsce, cierpią w nich na deficyt rąk do pracy. Oferują warunki płacowe, które określają mianem "godziwych". Nie są one identyczne, jak w Anglii, bo przelicznik nie ten, ale

Jak skutecznie obijać się w pracy

kamuflażu. - Po zainstalowaniu przez naciśnięcie jednego przycisku zamkną gry czy wszystkie strony internetowe z rozrywką i zamiast nich wyświetlą np. specjalnie spreparowane zdjęcie arkusza kalkulacyjnego Excel z wykresami i tabelami. To stworzy pozory intensywnej pracy nad jakimś projektem. Inne programy

Promocja zatrudnienia - aktywne formy walki z bezrobociem

w związku z tym skierowany decyduje się na zakwaterowanie w miejscowości, w której podejmuje pracę). Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy Ustawa wyróżnia sześć grup, do których kierowane są specjalne formy wsparcia. Wyróżnione grupy przedstawia tabela

Zarobki w Warszawie w 2007 roku

kobiety. Płace są również mocno uzależnione od stażu pracy (tabela 5). Jak widać, zarobki rosną wraz ze wzrostem doświadczenia zawodowego, jednak tylko do poziomu, w którym staż pracy wynosi 11-15 lat. Mediana dochodów w tym wypadku wynosi 6 700 PLN i jest ponad 2-krotnie wyższa niż u osób

Wynagrodzenia w bankowości w 2006 roku

PLN.Świadczenia dodatkoweWażnym składnikiem wynagrodzeń z punktu widzenia motywacji i podnoszenia atrakcyjności pracy stają się obecnie wszelkiego typu świadczenia dodatkowe. Jak widać w tabeli 3, w bankowości określone dodatki uzależnione są przede wszystkim od szczebla zarządzania. Pracownicy szeregowi

Wynagrodzenia w logistyce, transporcie, spedycji i komunikacji w 2007 roku

badań GUS wynika bowiem, iż 2/3 Polaków zarabia poniżej średniej co może być przyczyną błędów interpretacyjnych. Mediana natomiast jest wartością dzieląca badaną populację na pół. Jeżeli w tekście nie zaznaczono inaczej, to wartości zawarte w tabelach i wykresach należy traktować jako mediany.W tabeli 1

Znajdź pracę przez EURES

Co to jest EURES? EURES to sieć urzędów pracy z Unii i Szwajcarii. Stworzono ją, by ułatwiać wolny przepływ pracowników w obrębie Europejskiego Obszaru Ekonomicznego. Jej działalność koordynuje Komisja Europejska. W każdym z krajów członkowskich działają doradcy EURES, którzy pełnią funkcję

Wynagrodzenia w branży handlowej w 2006 roku

63000 osób. W obliczeniach uwzględniliśmy dane 56014 osób. Niniejszy artykuł jest podsumowaniem najważniejszych wyników. (weź udział w Internetowym Badaniu Wynagrodzeń 2007 - wypełnij ankietę)Tabela 1 prezentuje wynagrodzenia całkowite w branży handlowej ze względu na rodzaj zajmowanego stanowiska. Jak

Pracownicy cenią sobie prywatną opiekę medyczną

. Prowadziliśmy też akcje profilaktyczne i na spotkaniach z lekarzem medycyny pracy namawialiśmy pracowników do rzucenia palenia i zrzucenia zbędnych kilogramów - mówi. Zestawienie różnego rodzaju korzyści z wprowadzenia prywatnej opieki medycznej dla pracowników zawarte jest w tabeli:

Wynagrodzenia w bankowości w 2005 roku

, kierownika i prezesa oraz dyrektora generalnego.Udział premii w wynagrodzeniu jest różny na poszczególnych stanowiskach i waha się od 9% u pracowników szeregowych do 33% u prezesów i dyrektorów generalnych (patrz tabela 2). Zależność przebiega liniowo: im wyższe stanowisko, tym wyższy udział premii w

Wynagrodzenia w służbie zdrowia w 2008 roku

(mediana 2 450 PLN) i 112% wynagrodzenia, jakie otrzymywały osoby o najdłuższym stażu pracy (mediana 2 855 PLN).Jak wynika z tabeli 7, dłuższy staż pracy na danym stanowisku niekoniecznie wiązał się z istotnie wyższym zarobkami. W przypadku pracowników szeregowych, osoby w pierwszym roku pracy otrzymywały

Wynagrodzenia w nauce i szkolnictwie w 2008 roku

/3 Polaków zarabia poniżej średniej, co może być przyczyną błędów interpretacyjnych. Mediana natomiast jest wartością dzieląca badaną populację na pół. Jeżeli w tekście nie zaznaczono inaczej, to wartości zawarte w tabelach i wykresach należy traktować jako mediany.Wynagrodzenie podstawowe i

Wynagrodzenia w branzy usługowej w 2008 roku

przysługują natomiast dyrektorom operacyjnym - w tej grupie pracowników, mediana zarobków wynosi 15 000 PLN.Osoby pracujące na różnych szczeblach zatrudnienia otrzymują także różne rodzaje i pakiety świadczeń dodatkowych. Ponadto, wśród benefitów wyszczególnionych w tabeli 1 wyróżnić można zarówno takie

Jaki zawód, taka choroba - poradnik o chorobach zawodowych

chorób zawodowych (zobacz w naszej tabeli). Po trzecie, musi ją potwierdzić lekarz medycyny pracy (gdzie się zgłosić, kiedy - o tym już za chwilę).1. Zbieraj kwity* Do lekarza jak najwcześniej! Spójrz na naszą tabelę. Jeśli podejrzewasz, że twoje dolegliwości związane są z pracą, idź jak najszybciej do

Wynagrodzenia w gospodarce chińskiej

przy ustalaniu płac przez pracodawców. Ponadto, rząd chiński nie podaje do wiadomości części danych. Przykładowo, dane odnośnie płac za godzinę pracy są dostępne od 2002 roku. Dodatkowo, niektóre dane nie są w ogóle zbierane przez żaden urząd statystyczny.Z tabeli 1 oraz wykresu 1 wynika, że płaca

Wynagrodzenia w sektorze publicznym w 2008 roku

W tabeli 1 znajdują się dane na temat zarobków w sektorze publicznym na poszczególnych szczeblach zarządzania.Połowa pracowników szeregowych zatrudnionych w sektorze publicznym zarabiała w przedziale pomiędzy 1 700 PLN a 3 050 PLN. Co dziesiąty z nich zarabiał poniżej 1 400 PLN. W przypadku

Wynagrodzenia w przemyśle lekkim w 2007 roku

. Z badań GUS wynika bowiem, iż 2/3 Polaków zarabia poniżej średniej co może być przyczyną błędów interpretacyjnych. Mediana natomiast jest wartością dzieląca badaną populację na pół. Jeżeli w tekście nie zaznaczono inaczej, to wartości zawarte w tabelach i wykresach należy traktować jako

Stres nasz powszedni

Stres, presja - to nadużywane słowa? Być może nie są to słowa nadużywane, lecz na pewno bardzo dobrze już zadomowione w naszym codziennym języku. O presji - to słowo ciągle wydaje się nieco zbyt "książkowe", mówimy zdecydowanie rzadziej. Natomiast o stresie w pracy - bardzo często. Mówimy

Wynagrodzenia finansistów w 2005 roku

całkowite w działach finansów i controllingu a wynagrodzenia we wszystkich działach (podane wartości to mediany).Patrząc na dane w tabeli 1 zobaczymy, że grupa 25% najlepiej opłacanych specjalistów finansowych zarabiała w roku 2005 powyżej 5000 PLN, 10% powyżej 7500 PLN. Jest to nie mało, szczególnie jeśli

TOP 10 najlepiej wynagradzanych członków zarządów spółek giełdowych

wynagradzanych menedżerów znalazł się Sławomir Lachowski, były prezes BRE Bank S.A. Jego wynagrodzenie za 2008 rok wyniosło 6 955 147 PLN, z czego 4 300 000 PLN stanowił bonus za rok 2007, a 2 000 000 PLN - odprawa z tytułu rozwiązania umowy o pracę. Trzecie miejsce zajął Józef Wancer - prezes Banku BPH S.A

"Psychologia współczesna" Spencera Rathusa

Walory dydaktyczne pracy w połączeniu z licznymi ilustracjami sprawiają, że czytelnik otrzymuje podręcznik bardzo atrakcyjny zarówno intelektualnie, jak i wizualnie. Tekst książki jest ciekawy i można się z niego wiele dowiedzieć, nawet jeśli już się jest psychologiem. Z recenzji wydawniczej prof

Ranking miast: gdzie najlepiej dba się o lokalnych pracowników

wychodzą poza organizację targów pracy, szkoleń dla bezrobotnych i sponsorowanie doradztwa personalnego.Co zatem robią włodarze miast na drugim krańcu tabeli? Pomysł władz Białegostoku (trzecie od dołu miejsce w naszym rankingu): wybudować w mieście park naukowo-technologiczny, który ma być magnesem dla

Ile zarabiają unijni urzędnicy w Polsce

pensje w instytucjach europejskich są jednak jawne. Na stronach internetowych Unii można znaleźć tabelę płac (patrz obok). Wiadomo więc, że ambasador Dethomas jako urzędnik wysokiej kategorii (A3) otrzymuje między 8 tys. 951 a 12 tys. 731 euro miesięcznie. Do tego, jak powiedziano nam w ambasadzie

Budżetówka 2004: Nauczyciele

stopniu awansu). Im wyższe stopień awansu zawodowego i grupa kwalifikacji, tym wyższe wynagrodzenie zasadnicze. Wynagrodzenia zasadnicze ustala co roku minister edukacji. Poniżej zamieszczamy tabelę z nowymi, już podwyższonymi wynagrodzeniami (w nawiasach wysokość tegorocznej podwyżki). To ważne

Od Hong Kongu do porządku na biurku: Feng Shui w pracy

diagramem ba-gua, chińskim kompasem lo-pan, kwadratem lo-szu i wieloma innymi skomplikowanymi tabelami. Żmudny proces projektowania wnętrza według Feng Shui wymaga zatem wiedzy szerszej niż "gazetowa".Przede wszystkim każdy potrzebuje do pracy określonej przestrzeni. - Optymalna powierzchnia dla

Wynagrodzenia w miastach różnej wielkości w 2008 roku

charakteryzuje populację badaną. Z badań GUS wynika bowiem, iż 2/3 Polaków zarabia poniżej średniej, co może być przyczyną błędów interpretacyjnych. Mediana natomiast jest wartością dzieląca badaną populację na pół. Jeżeli w tekście nie zaznaczono inaczej, to wartości zawarte w tabelach i wykresach należy

Z ogłoszenia wzięte: Z uśmiechem do pracy

Ewa Drozdowska, 23 lata, skończyła Wyższą Szkołę Zawodową w Legnicy Do Warszawy przyjechała miesiąc temu z Legnicy. Jej chłopak został służbowo przeniesiony do stolicy, dla miłości zostawiła pracę sprzedawcy i zaczęła się pakować. W pierwszy poniedziałek kupiła "Gazetę" i od razu trafiła

Wynagrodzenia w zależności od płci w 2007 roku

zarabiają o 6,3% więcej niż kobiety - oraz w dziale logistyki i transportu - tam ich zarobki są wyższe jedynie o 3,3% niż zarobki kobiet.Zróżnicowanie wynagrodzeń w zależności od stażu pracyW tabeli 6 zaprezentowano wysokość wynagrodzeń całkowitych według stażu pracy na zajmowanym stanowisku. Małe różnice w

Jak starać się o odszkodowanie lub rentę z powodu choroby zawodowej?

chorób zawodowych (to ta tabela po prawej stronie). Po trzecie, musi ją potwierdzić lekarz medycyny pracy (gdzie go szukać, wyjaśnimy już za chwilę). Historia choroby Idź jak najszybciej do lekarza (zakładowego albo pierwszego kontaktu), jeśli podejrzewasz, że twoje dolegliwości związane są z pracą. Im

Wynagrodzenia Polaków w różnym wieku

, najczęściej przyznawanym benefitem był telefon komórkowy (tabela 2). Z tej formy gratyfikacji korzystało między 23% a 43% osób. Drugą i trzecią najliczniej występującą pozycją były kolejno: laptop oraz dodatkowa opieka medyczna. Grupami najczęściej korzystającymi ze świadczeń dodatkowych byli pracownicy w

Czarna lista płac - ile zarabiamy nielegalnie?

. Przygotowanie jednej fryzury zajmuje 8-12 godzin. 1000 zł - student socjologii za skład książki (ponad 300 stron w tym tabele, rysunki i wzory matematyczne). Pracę dostał po znajomości, musiał nauczyć się obsługiwać programu do łamania publikacji PageMaker. Zajęło mu to cztery tygodnie. Normalna stawka - ok

Nie ma sianka, nie ma granka - czyli o zarobkach piłkarzy

nic. Zarobki zależą od humoru sponsora klubu. Bywa, że ufunduje tylko stroje ze swoim logo i sfinansuje drużynie przejazdy na mecze. Jeśli chcesz tam grać - szukaj sobie innego zajęcia. Płatnego i z elastycznym czasem pracy. Po prostu - szkoda gadać.IV liga - starczy na bułki......ale trzeba dorabiać

Wynagrodzenia w różnych regionach Polski w 2007 roku

badań GUS wynika bowiem, iż 2/3 Polaków zarabia poniżej średniej co może być przyczyną błędów interpretacyjnych. Mediana natomiast jest wartością dzieląca badaną populację na pół. Jeżeli w tekście nie zaznaczono inaczej, to wartości zawarte w tabelach i wykresach należy traktować jako mediany.Dane

O Polaków stosunku do emigrantów

Na dole tabeli, wśród narodowości, których obawiamy się najmniej znaleźli się (od końca): Czesi, Estończycy, Łotysze i Litwini. Aż połowa respondentów, którzy obawiają się napływu obywateli innych państw chciałaby ograniczenia przyjazdów Cyganów, 47 proc. Rumunów, a Ukraińców 41 proc. Co trzecia

Raport o rynku pracy w USA

Raport to 240-stronicowy dodatek do tygodnika poświęcony pracy. Przedstawia trendy na amerykańskim rynku, radzi, jak wybrać studia, jak się przygotować do rozmowy z przyszłym szefem. Ważniejsze jest myślenie Na największym światowym rynku pracy dziś pracownik, nie pracodawca, stawia warunki. Już na

Wynagrodzenia w sektorze publicznym w 2007 roku

zaznaczono inaczej, to wartości zawarte w tabelach i wykresach należy traktować jako mediany. W artykule przedstawiono szczegółowe dane dotyczące wynagrodzeń oferowanych w sektorze publicznym. Przeanalizowano wpływ różnych zmiennych na poziom płac pracowników tu zatrudnionych.Wśród pracowników sektora

Urzędnicy

wydziałów w urzędach wojewódzkich i ich zastępcy. Na tych stanowiskach zarabiać można od 1007 zł 29 gr do 18094 zł 54 gr (pomiędzy 0,604 a 10,850 kwoty bazowej). I teraz wszystkie dodatki Stażowy, czyli za wysługę lat. Przysługuje ci, jeśli przepracowałeś co najmniej pięć lat. Liczy się tu każda praca

Jak unikać manipulacji w negocjowaniu wynagrodzeń

zerwania rozmów dotyczących pracy chętnie zgodzi się na takie "małe ustępstwo" nawet jeśli oznaczałoby to znaczne zaniżenie wynagrodzenia. Z reguły, bowiem rozmowa nigdy nie kończy się na jednym ustępstwie. Sytuacja może oczywiście wyglądać odwrotnie. Strategiczny sprzedawca, wypracowujący

Bunt w placówkach Dominet Banku

informator twierdzi, że jego prowizja od kredytów samochodowych (to najpopularniejszy produkt banku) spadła z 6 do 3 proc. Wiceprezes Dominet Banku Dorota Cacek przyznaje, że bank zmienił tabelę wynagrodzeń, bo obowiązująca od wiosny ustawa antylichwiarska ustala limit prowizji związanych z kredytem na 5

Nauczyciele

rok w szkole dostaje się jeden procent wynagrodzenia zasadniczego. Zapamiętaj! Dodatek stażowy może wynieść maksymalnie 20 proc., nawet jeśli nauczyciel przepracował w szkole więcej niż 20 lat. Wypłacany jest od czwartego roku pracy. Praca po godzinach. Wielu nauczycieli pracuje więcej, niż wynosi

Ja w sprawie Polskiej Listy Płac

wynagrodzenia. Wojciech S. Kaczorowski, rzecznik prasowy Banku Millennium Nie ma gadżetów -To ja jestem prawdopodobnie tym agentem ubezpieczeniowym firmy Allianz, który znalazł się w ostatnim odcinku Polskiej Listy Płac. Zarabia tyle, co ja - 10 tys. zł, też zmienił ostatnio miejsce pracy, ma 40 lat i wyższe

Branża zdrowotna to też pomysł na biznes

Małgorzata pracowała w państwowej przychodni w poznańskiej dzielnicy Wilda. Była tam pediatrą, dostawała pensję i nie musiała zawracać sobie głowy pracą i modernizacją poradni. Zawsze jednak miała wielkie plany. Gdy pojawiła się szansa zdania egzaminu z medycyny rodzinnej, szybko się zdecydowała. - Byłam

Sędziowie i prokuratorzy - strażnicy sprawiedliwości

dostaje (jak wynika z tabeli obok) od 1084 zł 60 gr do 2711 zł 40 gr. Czyli miesięczne wynagrodzenie Katarzyny Kowalskiej mieści się w przedziale od 10 113 zł 40 gr do 11 740 zł 20 gr. Dodatkowa praca? Tylko za zgodą prezesa... Sędzia (prokurator) "po godzinach" może co najwyżej pracować

Jak przygotować się do negocjowania wynagrodzenia

efektywnej pracy. Rośnie u nich poczucie współodpowiedzialności za budowanie wizerunku i jakości usług firmy, lepiej się z nią identyfikują. Po drugie, pracodawca musi sobie zdawać sprawę z tego, że konkurencyjne firmy tylko czyhają na dobrych, rzetelnych, doświadczonych pracowników. Jeśli ktoś jest

Zarządzanie czasem

wykonane o minutę krócej. - No to jeszcze raz - mówi. Tym razem uczestnicy robią więcej miejsca i dzielą się pracą. Połowa wybiera fistaszki, druga - pistacje, a pestki z dyni zostają po prostu zgarnięte ze stołu wprost do odpowiedniej miski. Według trenerki realizacja tym razem zabrała tylko 3 min, ale

Zadbaj o pieniądze za granicą

konta walutowego. Wystarczy złotowe - bank automatycznie przeliczy walutę na złotówki. Inna sprawa, że kurs niekoniecznie będzie korzystny, więc warto zawczasu sprawdzić tabele kursów i porównać stawki z kantorowymi - w wielu przypadkach bardziej się opłaca założyć konto walutowe i przerzucić pieniądze

Łyknąć z karnetu, oddać na ciągłych

graczy, którzy potrafili w pewnym momencie powiedzieć "dość!" - mówi Rudolf. - Dzięki temu zatrzymał całą kasę. Innych takich twardzieli nie znam. Wykład o gotyku czy nadwyżka Indykpolu Rudolf skończył 30 lat i nigdy nie miał stałej pracy. Siedzimy w luksusowym mieszkaniu, które wynajmuje na

Różnice pomiędzy różnymi rodzajami umów

. Umowa o pracę Umowa zlecenie Umowa o dzieło Praca na czarno Pisemnie czy na gębę Umowę możesz zawrzeć ustnie, ale najpóźniej

Recenzenci o "Psychologii współczesnej"

, elementy psychologii stosowanej, psychologii zdrowia i psychoterapii).Książka jest bogato ilustrowana zdjęciami, rycinami i tabelami, ułatwiającymi przyswojenie materiału, oraz opatrzona obszerną bibliografią i słownikiem terminów.

Streszczenie zadań konkursowych

70. (retro, sexy, pin up...). Prace powinny zawierać: zdjęcia przedstawiające atmosferę tematu (maks. pięć zdjęć) - mogą być zaczerpnięte z dowolnych źródeł (czasopisma, pokazy mody itp.), kartę kolorystyczną tematu (maks. sześć kolorów), projekty odzieży z dowolnych tkanin i dzianin na sezon wiosna

tabela praca - ogłoszenia z GazetaPraca.pl