tabela płac nauczycieli

sprawdź też:

płaca

PAP

Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli wzrośnie od 133 do 182 zł

Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli wzrośnie od 133 do 182 zł

Od 133 do 182 zł brutto w zależności od stopnia awansu zawodowego i kwalifikacji ma wzrosnąć od 1 września wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli - takie kwoty zaproponowało MEN w projekcie nowelizacji rozporządzenia o minimalnych kwotach wynagrodzenia nauczycieli.

Wynagrodzenia w nauce i szkolnictwie w 2008 roku

Przedstawiamy wyniki największego w Polsce pozarządowego badania płac . W 2008 roku uczestniczyło w nim 58 500 osób. W obliczeniach uwzględniliśmy dane 55 111 osób.

Wynagrodzenia w zależności od wykształcenia

Wykształcenie to niewątpliwie jeden z najważniejszych czynników wpływających na wysokość naszych pensji. Poziom wiedzy i umiejętności determinuje bowiem zakres obowiązków i odpowiedzialności, na podstawie których wyceniana jest praca. Przyjrzyjmy się zatem jak w ubiegłym roku wykształcenie wpływało na wysokość wynagrodzeń.

Nauczyciele

mianowanego ma ok. 80 proc. polskich nauczycieli). Nowak jest wychowawcą. Poza tym opiekuje się stażystą. W miesiącu ma 10 stałych nadgodzin. Mieszka w dość zamożnej gminie. Ile zarabia Nowak i ile dostał podwyżki w tym roku? Krok pierwszy. Spójrzmy do tabeli. Ponieważ Nowak jest nauczycielem mianowanym i

Raport o rynku pracy w USA

terapii). Za lekarzami w tabelach płac plasują się prawnicy zarabiający od 72 840 dol. rocznie w przypadku adwokata, po 62160 dol. dla sędziego. Przyszłościowe specjalizacje prawnicze to wszystko, co jest związane z problemami starszego wieku, z ustawami dotyczącymi ochrony zdrowia i prawami autorskimi

Sędziowie i prokuratorzy - strażnicy sprawiedliwości

określony mnożnik). A co z emeryturą? Tutaj jest inaczej niż np. u nauczycieli. Po osiągnięciu normalnego wieku emerytalnego sędziowie nie przechodzą na emeryturę, ale... w stan spoczynku. Nie dostają więc emerytury (nie płacą zresztą składek emerytalnych), tylko uposażenie w wysokości 75 proc

Czarna lista płac - ile zarabiamy nielegalnie?

60 gr na minutę - lektorka języka francuskiego w prywatnej szkole językowej w Warszawie. Wykonuje pracę, którą wedle dokumentów zajmuje się inny nauczyciel. Dzięki tej "kreatywnej" księgowości szkoła oszczędza na pensjach. 4 zł na godzinę - student fizyki w Warszawie za położenie gładzi

tabela płac nauczycieli - ogłoszenia z GazetaPraca.pl

Marita Petersen

Stowarzyszenia Nauczycieli. Później, w latach 1991-1993 była ministrem edukacji, kultury, spraw kościelnych oraz sprawiedliwości. Po objęciu fotela premiera w 1993 przejęła także obowiązki ministra administracji, podziemi i płac publicznych. Była pierwszą, i jak na razie jedyną, kobietą na stanowisku prezesa

Związek Nauczycielstwa Polskiego

jest Sławomir Broniarz. Kalendarium1 października 1905 w Pilaszkowie doszło do zjazdu nauczycieli, na którym powołano do życia Związek Nauczycieli Ludowych. W krótkim czasie do tego związku przystąpiło ponad 1000 nauczycieli polskich. Przystępujący musieli podpisywać deklaracje, że będą dokładać wszelkich

Program stabilizacyjny

, Neoliberalizm i społeczeństwo obywatelskie, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012, ss. 140, 191. Treść programów dostosowawczych MFW przedstawia poniższa tabela. Treść programów dostosowawczych MFW realizowanych w latach 1983–1985 Obszary dostosowania Zalecane działania Polityka

TEFL

miejscowościach, nie wymagają od kandydatów na nauczyciela certyfikatów metodycznych ani bardzo dobrej znajomości języka. Jednak większość prywatnych szkół językowych zatrudnia tylko tych nauczycieli, którzy posiadają dyplom ukończenia 120-godzinnego kursu metodycznego oraz minimum 6 godzin praktyk pedagogicznych

Witold Janeczek

Przyrodniczego we Wrocławiu.Odbył długoterminowy staż w Republice Federalnej Niemiec (Instytut Anatomii, Biochemii i Higieny Zwierząt Uniwersytetu w Bonn). Był członkiem Senackiej Komisji ds. Badań Naukowych, Rektorskiej Komisji ds. Płac Nauczycieli Akademickich, od 1999 do 2005 roku sprawował stanowisko

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.