służba cywilna

Bartosz Sendrowicz

Urzędnicy jednak z "trzynastkami"

Urzędnicy jednak z "trzynastkami"

Zapowiadana, w ubiegłym miesiącu, przez Dziennik Gazetę Prawną nowelizacja ustawy o Służbie Cywilnej miała radykalnie zmienić strukturę wynagrodzenia urzędników zatrudnionych w administracji rządowej. Miały im. m.in. zostać odebrane tzw. trzynastki. Okazuje się jednak, że nie ma jeszcze żadnego projektu zmian.

Sejm za zwiększeniem zatrudnienia niepełnosprawnych w urzędach

Sejm przyjął w piątkowym głosowaniu zmiany w ustawie o służbie cywilnej, o pracownikach urzędów państwowych i pracownikach samorządowych, dotyczące pierwszeństwa w zatrudnieniu dla osób niepełnosprawnych w urzędach.

Zarobki pracowników "skarbówki"

Pracownicy izb i urzędów skarbowych oraz kontroli skarbowej zaliczają się do korpusu służby cywilnej. Poza nimi zaliczają się do niej osoby zajmujące stanowiska urzędnicze m.in. w ministerstwach, urzędach statystycznych, kuratoriach oświaty czy też urzędach wojewódzkich i centralnych. Ile zarabiają osoby zatrudnione w "skarbówce"?

Praca za biurkiem

i zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. A kiedy zostaniesz już urzędnikiem - pamiętaj o życzliwości dla petentów! Poniżej zamieszczamy kilka ofert dostępnych na stronach internetowych Urzędu Służby Cywilnej. Znacznie więcej propozycji, nie tylko z województwa łódzkiego, ale

Opiekun, przewodnik, czyli oficer

Opiekun, przewodnik, czyli oficer

- Oficera łącznikowego będzie miała każda delegacja, która w czasie półrocznej prezydencji Polski w Unii Europejskiej przyjedzie do Polski. To nie jest tłumacz, ale opiekun, przewodnik. Musimy towarzyszyć delegacji od momentu odebrania z lotniska po pożegnanie - mówi Karina Hübsch. Jest student

Biurokracja pasa nie zaciska

Biurokracja pasa nie zaciska

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń - ile zarabiają Polacy?Od stycznia, kiedy to administracja rządowa ma pełną swobodę zarządzania kadrami, urzędy nie zwalniają słabych, nie nagradzają najlepszych, nie zlecają firmom zewnętrznym zadań. Pracują, jak pracowały. Każdemu po równo i "chronić swoich&q

Rząd zamrozi pensje urzędników

Rząd zamrozi pensje urzędników

Płace nie wzrosną nawet o wskaźnik inflacji, chociaż wcześniej rząd zakładał ich wzrost na poziomie 3,3 proc. (inflacja plus 1 proc.). Cięcia mają przynieść budżetowi 800 mln zł.W najlepszej sytuacji są nauczyciele, którzy otrzymać mogą nawet 10 proc. podwyżki. Ministerstwo Edukacji Narodowej potwie

Urzędnicy

Pensja przez mnożenie Wynagrodzenie pracownika służby cywilnej składa się z tzw. podstawy, dodatku stażowego oraz - to już przywilej urzędników służby cywilnej - tzw. dodatku służby cywilnej. Wysokość wynagrodzenia ustala się przez przemnożenie wskaźnika odpowiedniego dla danego stanowiska oraz tzw

Policjanci będą pikietować

Policjanci będą pikietować

zapowiedzieli przedstawiciele Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, Forum Związków Zawodowych oraz Europejskiej Konfederacji Policji EuroCOP. Do manifestacji ma przyłączyć się także grupa związkowców ze śląsko-dąbrowskiej "Solidarności". - Do Warszawy pojedzie 25 pracowników Zakładu

Dla kogo praca w mundurówce?

Dla kogo praca w mundurówce?

Praca w służbach mundurowych: policji, w wojsku, Straży Granicznej, służbie więziennej czy w straży pożarnej na pewno nie należy do łatwych. Ale jest stabilna i daje szanse awansu. Dlatego chętnych do pracy jako policjanci czy strażacy nie brakuje. Jakie trzeba spełnić warunki? Policja: trudny test

Bank Światowy przyjrzał się pensjom w sektorze publicznym

Bank Światowy przyjrzał się pensjom w sektorze publicznym

publicznych - mówił w trakcie prezentacji raportu główny ekonomista Ministerstwa Finansów Ludwik Kotecki. Dodał, że w przyszłości, poza służbą cywilną, planowane jest przyjrzenie się również praktykom wynagradzania pracowników agencji rządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego. - Dążymy do tego, żeby

Ciężkie życie sygnalisty

Ciężkie życie sygnalisty

Eksperci Instytutu w ramach międzynarodowego badania przeanalizowali 12 przypadków polskich sygnalistów z różnych sektorów i typów instytucji, m.in. z administracji państwowej i samorządowej, służby zdrowia, wyższych uczelni, służb mundurowych, organizacji pozarządowych i firm prywatnych

Stopa bezrobocia rejestrowanego

Wyrażony w procentach stosunek liczby osób zarejestrowanych jako bezrobotne w powiatowych urzędach pracy do liczby cywilnej ludności aktywnej zawodowo (suma zarejestrowanych bezrobotnych i pracujących, z pominięciem osób odbywających czynną służbę wojskową oraz pracowników jednostek budżetowych

W ministerstwach pracy dla stażystów nie brakuje. Za darmo

W ministerstwach pracy dla stażystów nie brakuje. Za darmo

;Top staż" nie przewiduje dla stażystów żadnej zapłaty. - Stażyści mają możliwość zdobycia praktycznych umiejętności potrzebnych na rynku pracy. Doświadczenie zawodowe zdobyte w KPRM jest szczególnie pomocne w znalezieniu pracy w służbie cywilnej - powiedziano nam w biurze prasowym, gdy

Specjaliści od ochrony lotnisk

W ciągu dwóch lat 12 polskich lotnisk będzie potrzebowało 2 tys. pracowników do wzmocnienia ochrony. Specjalistów w zakresie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego uczyć będzie m.in. Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu. To nowe prawo lotnicze wymusi zmiany w systemie organizacji bezpieczeństwa w

Praca w urzędzie: jak jej szukać?

Praca w urzędzie: jak jej szukać?

Stanowisko w urzędzie można zdobyć w drodze konkursu. Tych rocznie przeprowadza się około 6 tys. O tym, gdzie urzędy muszą umieszczać ogłoszenia, mówią stosowne ustawy. W przypadku urzędów podległych administracji rządowej (np. urzędy wojewódzkie) jest to Ustawa o służbie cywilnej (z listopada 2008

Specjaliści od ochrony lotnisk

Specjaliści od ochrony lotnisk

To nowe prawo lotnicze wymusi zmiany w systemie organizacji bezpieczeństwa w portach lotniczych. Obowiązki straży granicznej ograniczone zostaną do kontroli paszportowej i wizowej. Organizację ochrony lotnisk przejmą ich zarządcy. - Służby bezpieczeństwa lotniska będą odpowiedzialne za

Sejmowa komisja do premiera: podnieść uposażenia w wojsku

Komisja występuje o podniesienie wskaźnika bazowego decydującego o poziomie uposażeń żołnierzy zawodowych. Komisja zauważa, że w latach 1996-2005 wskaźnik ten podnoszono pięciokrotnie, a wskaźnik decydujący o wynagrodzeniach innych służb mundurowych podwyższano w tym samym okresie 10 razy. Komisja

Nowy postrach kierowców

Nowy postrach kierowców

Po fotoradarach i kamerach w nieoznakowanych radiowozach, służby drogowe sięgają po coraz nowocześniejszy sprzęt. Od 1 lipca kierowcy autobusów, ciężarówek, a także aut osobowych z przyczepą o całkowitej wadze powyżej 3,5 tony muszą płacić za przejazd płatnymi odcinkami w systemie elektronicznego

Urzędniku! Przygotuj się na zmiany

Urzędniku! Przygotuj się na zmiany

wydaniu konkretnej decyzji. Innym elementem dyscyplinującym urzędników i jednocześnie dopingującym ich do lepszej pracy jest też rozmowa okresowa, która od tego roku dotyczy wszystkich pracowników służby cywilnej, a nie jak dotychczas jedynie urzędników mianowanych (czyli tych, którzy m.in. zdali

Wypadek w pracy. Co robić?

Wypadek w pracy. Co robić?

wyjaśnienia jego okoliczności. Przyczyny i okoliczności wypadku wyjaśnia zespół powypadkowy powołany przez pracodawcę. Liczy on dwie osoby. Najczęściej są to: pracownik zakładowej służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społeczny inspektor pracy. Osoby przebywające na zwolnieniu lekarskim po wypadku przy

Będzie nowa ustawa o pracownikach samorządowych

, wprowadza też obowiązkową służbę przygotowawczą wzorowaną na istniejącej w Służbie Cywilnej. Nowy pracownik będzie musiał odbyć serię szkoleń zakończonych egzaminem. Rząd zamierza też wprowadzić nowy system wynagradzania. Premier określałby jedynie minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego. Obecnie ustala

Jaka praca, taka umowa

Jaka praca, taka umowa

pracownik zatrudniony na ich podstawie nie podlega Kodeksowi pracy, tylko Kodeksowi cywilnemu. Oznacza to m.in. brak płatnego urlopu czy okresu wypowiedzenia. Jednak w przypadku pracy sezonowej, która z definicji trwa krótko, nie są to duże ograniczenia. Wśród umów cywilnoprawnych rozróżniamy głównie umowy

Kto dostanie trzynastkę

Rząd w czerwcu zeszłego roku zapowiadał nowelizację Ustawy o służbie cywilnej, która miała zmienić wynagrodzenia urzędników. Głównym powodem do wprowadzenia zmian były oszczędności spowodowane zwiększającą się dziurą budżetową. Od tego roku miały zniknąć trzynastki, a pensje miały zostać zamrożone

Straż Graniczna dobrze przygotowana do ME2012

Wiceminister przedstawił informację nt. stanu bezpieczeństwa międzynarodowych portów lotniczych w: Warszawie, Gdańsku, Poznaniu, Łodzi, Wrocławiu, Katowicach i Krakowie.Zdaniem Rapackiego system szkoleń i kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego gwarantuje właściwe zapewnienie

Wiek emerytalny: do 67. roku życia? Popracujemy jeszcze dłużej

określone prawa i obowiązki (i wyłączające zarazem obowiązywanie prawa pracy) zakładały ograniczenia wiekowe. Oprócz kierowników aptek w grupie zawodów, których takie ograniczenia dotyczyły byli: urzędnicy Służby Cywilnej, komornicy, piloci morscy, kuratorzy sądowi, eksperci Urzędu Patentowego, mianowani

Zwycięstwo Matysiakowej

O sprawie pisaliśmy w "Gazecie Praca" tydzień temu. Przypomnijmy: Renata Matysiak-Siery została zwolniona ze służby w Komendzie Głównej Policji w 2008 r. z powodu wieku i uzyskania wysługi lat uprawniającej do emerytury mundurowej. Poszła na emeryturę, ale walczyła o powrót do policji

Powietrzni szeryfowie czuwają

Jednostka powietrznych szeryfów powstała formalnie w 2004 r. Wszystko co dotyczy jej działalności jest tajne - od liczebności, poprzez sposób szkolenia i działania, kończąc na liczbie lotów, w których uczestniczą funkcjonariusze. O wartach Sky Marshals decyduje prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Bezpłatny staż w kancelarii premiera. Dobry przykład?

opublikowanej ulotce. Osoby, które odbywają praktykę lub staż w Kancelarii Premiera Rady Ministrów, mają możliwość zdobycia praktycznych umiejętności potrzebnych na rynku pracy. Doświadczenie zawodowe zdobyte w KPRM jest szczególnie pomocne w znalezieniu pracy w służbie cywilnej - usłyszeliśmy w biurze prasowym

Urzędnik państwowy

DefinicjaTo profesjonalista zajmujący stanowisko w administracji państwowej, a zatem tej, która jest zarządzana i finansowana centralnie. Może zostać przyjęty do pracy według potrzeb lokalnej jednostki albo skierowany do szkoleń w ramach służby cywilnej i być urzędnikiem

Student żołnierz

z dyplomem mgr zarządzania. Będę mógł kontynuować karierę wojskową lub w przypadku jakiegoś niepowodzenia znaleźć pracę na rynku cywilnym. Co opłaca się studiować?Dzień na mojej uczelni zaczyna się o 6.00. Następnie o 6.07 zaprawa, czyli 3 km biegu, 7.00 śniadanie, 7.40 apel, na którym przedstawiane

Oburzeni do odzysku - piszą czytelnicy Gazety

; z kuzynką prezydenta miasta. Jest nauczycielką w szkole ponadgimnazjalnej, drugi etat ma na uczelni wyższej. Można powiedzieć: widać jest dobra. Ale zaledwie przed dwoma laty była moją studentką.Koleżanka pracuje w służbie cywilnej. Wykonuje banalne czynności administracyjne. Dostaje na rękę 1500 zł

Budżetówka 2004: Urzędnicy

Teoretycznie - bo takie przypadki raczej się nie zdarzają. Z drugiej strony trudno też sobie wyobrazić, by urzędnicy osiągnęli górny pułap zarobków. Wynosi on - dla urzędnika mianowanego na wyższym stanowisku i z 20-letnim stażem - 27 tys. zł. Na początek - pracownicy służby cywilnej (zatrudniani

Mazowiecki Urząd Wojewódzki i UW podpisały umowę o współpracy

konferencje i spotkania dotyczące funkcjonowania administracji rządowej i służby cywilnej. - Już w listopadzie odbędzie się pierwsza konferencja poświęcona wizerunkowi służby cywilnej - zapowiedziała Stachura-Olejniczak. Pracownicy urzędu będą mogli podnosić swoje kwalifikacje zawodowe na studiach

Służba zastępcza: wojsko można odrobić

Wojskowego Komendanta Uzupełnień. Możesz go złożyć w każdym momencie do chwili otrzymania biletu. Do czasu rozpatrzenia wniosku decyzja o wcieleniu do armii jest wstrzymana. Orzeczenie o przeznaczeniu do służby zastępczej podejmuje już jednostka cywilna - wojewódzka komisja ds. służby zastępczej. Zasiada w

Legislator

biurze legislacyjnym.Rekrutacja do kancelarii składa się z kilku etapów. Po zebraniu ofert od kandydatów, najczęściej poprzez ogłoszenia w prasie, następują kilkuetapowe rozmowy kwalifikacyjne. Na samym końcu negocjowane są warunki zatrudnienia.Przypomnijmy, że ustawa o służbie cywilnej nie obejmuje

Szef sygnalistki już nie pracuje

pracę z lekarzem granicznym z Hrebennego. Nie zdecydował się na zwolnienie dyscyplinarne. - Przeprowadzenie postępowania dyscyplinarnego zgodnie z ustawą o służbie cywilnej trwałoby o wiele dłużej niż zgoda na rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron - dodaje Walczak. Sprawa zakończona

Źle gospodarują pieniędzmi na pensje

, niż zakładano. Izba podkreśla, że konsekwencją są niedostatki kadrowe i brak elastyczności przy reagowaniu na pojawiające się nowe zadania. Jak podaje NIK pracownik urzędu wojewódzkiego, będący członkiem służby cywilnej, w roku 2007 zarabiał przeciętnie 2978 zł brutto. Było to o 287 zł więcej niż w

Zasiłek dla bezrobotnych i co jeszcze? Co się należy zwolnionym z pracy

, ćwiczeń, okresowej służby wojskowej oraz zasadniczej służby w obronie cywilnej i służby zastępczej, a także służby w charakterze funkcjonariusza: policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Kto się nadaje na szefa urzędników

umiejętności kierownicze - wyjaśnia dr Petz. Wyniki pierwszego naboru do PZK będą znane do końca tygodnia. Państwowy Zasób Kadrowy wprowadziły uchwalone przez koalicję PiS-LPR-Samoobrona ustawy o służbie cywilnej i o Państwowym Zasobie Kadrowym. Zostały oprotestowane przez opozycję i większość twórców systemu

Stoczniowcy Marynarki Wojennej w Gdyni dostali tylko część pensji

strukturze zatrudnienia w stoczni (według niego za dużo jest pracowników administracyjnych i pomocniczych w stosunku do produkcyjnych) oraz przy zmianie rynku z wojskowego na cywilny, stoczni potrzebni są zupełnie inni pracownicy". Podkreślił, że stocznia Marynarki Wojennej jest nierentowna i

Wszyscy "etatowcy" dostaną podwyżki w 2008 roku

100 tys. członków służby cywilnej. Ich pensje wzrosną o 2,3 proc. Lekarze nie stracą przyznanych im w 2006 roku 30-proc. podwyżek. Co najmniej o 500 zł miesięcznie wzrosną też płace funkcjonariuszy, na przykład policjantów i strażaków. Ponad 20-proc. podwyżkę otrzymają także osoby otrzymujące

Wojsko szuka kierowców

To oferta dla mężczyzn, którzy mają już za sobą służbę zasadniczą w wojsku. Stanowiska nie są bowiem cywilne, ale właśnie dla żołnierzy zawodowych. - Pensja może nie jest ogromna, ale dla kierowców bez wielkiego doświadczenia w firmach transportowych oferty wcale nie są dużo atrakcyjniejsze. Po

Szturmują szkoły wojskowe

miejsc zabiega około 700 osób.Nauka na uczelniach wojskowych trwa cztery-pięć lat. Obok szkolenia wojskowego obejmuje zajęcia ze specjalizacji cywilnych, na ogół politechnicznych. Na przykład w Gdyni szkoli się mechaników i nawigatorów, we Wrocławiu specjalistów od zarządzania, natomiast WAT proponuje

Wiedza na egzamin

Student powinien znać: pojęcie i zakres bezpieczeństwa narodowego i obronności (obrony narodowej), konstytucyjne i ustawowe ujęcie obowiązków obrony Ojczyzny, charakter i zakres zagrożeń bezpieczeństwa narodowego, ogólną organizację wojskową Polski i organizację obrony cywilnej, formy

Zaciągnij się. Do wojska...

komunikacji na terenie kraju lub ekwiwalent finansowy i objęcie żołnierzy w trakcie służby systemem rekonwersji umożliwiającym przygotowanie ich do pracy na rynku cywilnym (uzupełnianie wykształcenia, zdobycie lub podwyższenie kwalifikacji i uprawnień).

Polak marzy o urzędzie

czwarty badany za wymarzone miejsce pracy uznał administrację, co szósty służby mundurowe, a co dziewiąty - państwowe firmy.Co jest ich największym atutem? Stabilność, pensje wypłacane na czas, bezpieczeństwo i przywileje.Plusy pracy w budżetówce Największymi są stała pensja, dodatki i możliwość awansu

Pracownik wywiadu

DefinicjaPracownik służb specjalnych to funkcjonariusz państwowy, zatrudniony w wywiadzie lub kontrwywiadzie. W wywiadzie pracownik ten zajmuje się zdobywaniem tajnych informacji z zakresu wojskowości, polityki i gospodarki innych państw. W kontrwywiadzie jego celem jest

Pierwszy wyjazd bez ryzyka

ubezpieczenia społecznego oraz następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób tropikalnych, - obowiązki i uprawnienia pracownika oraz agencji, - zakres odpowiedzialności cywilnej pracownika i agencji na wypadek niewywiązania się z umowy jednej ze stron, - informację o tym, kto pokrywa koszty dojazdu i powrotu

Poradnik poborowego - jak trafić do dobrej jednostki lub zdobyć zawód

Polska armia się przeobraża. Nasze wejście do NATO narzuca nam zachodnie standardy i zmierza do uzawodowienia wojska. Liczba żołnierzy zasadniczej służby wojskowej będzie systematycznie malała na korzyść żołnierzy zawodowych. W armii coraz mniej potrzeba sprawnych osób, które potrafią jedynie stać

Pierwsza praca za granicą

przez osoby podejmujące pracę z pracodawcami zagranicznymi lub za pośrednictwem publicznych służb zatrudnienia, a także agencji zatrudnienia świadczących usługi".Warto zabrać umowę do domu i dokładnie ją przeczytać. Żeby była zgodna z prawem, musi zawierać wszystkie informacje: - dane zagranicznego

Praca w polskich służbach specjalnych

podróżuje po świecie i zawsze otoczony jest pięknymi kobietami. A do tego zawsze ma walizkę pełną różnej waluty. - Chyba każdy choć raz w życiu marzył, żeby pracować tak jak on. Ja postanowiłem to zrobić, ale z zupełnie innych powodów - śmieje się były oficer służb specjalnych. Ma przenikliwe spojrzenie i

Boczna furtka do armii

intensywnie przygotowywała się do służby wojskowej. Na koncie ma dwieście skoków spadochronowych.Anna: - Najbardziej chciałabym służyć w oddziałach desantowych. Mam nadzieję, że po przeszkoleniu znajdę tam miejsce.Mjr Sukiennik: - Z założenia ci żołnierze zostają w rezerwie. Ale oczywiście, jeśli zwolni się

Idealne CV to poświęcenie

Katarzyna Pawłowska-Salińska: Znalazłam ogłoszenie, chcę wysłać CV. Co tam piszę?- Trzeba do tego podejść rozsądnie. Na co dzień znajduję w CV mnóstwo zupełnie zbędnych z mojego punktu widzenia informacji. Np. miejsce zamieszkania, kod pocztowy, liczba dzieci, stosunek do służby wojskowej. Owszem

Idealne CV wymaga poświęceń

, stosunek do służby wojskowej. Owszem, to wskazuje na determinację kandydatów i na to, jak bardzo chcą zakwalifikować się do procesu rekrutacyjnego, ale te informacje zupełnie nam nie pomogą, mogą nawet zaszkodzić. Nie trzeba mówić pracodawcom, jaki jest nasz stan cywilny, ile mamy dzieci itp. Poza tym

Idealne CV wymaga poświęceń

, stosunek do służby wojskowej. Owszem, to wskazuje na determinację kandydatów i na to, jak bardzo chcą zakwalifikować się do procesu rekrutacyjnego, ale te informacje zupełnie nam nie pomogą, mogą nawet zaszkodzić. Nie trzeba mówić pracodawcom, jaki jest nasz stan cywilny, ile mamy dzieci itp. Poza tym

Żołnierz

cywilnej i staranie się o przyjęcie do służby zawodowej lub kontraktowej. Absolwenci szkół wojskowych kierowani są zwykle do pracy w jednostkach wojskowych na stanowiska dowódczo-techniczne i techniczne, w szkolnictwie wojskowym czy w wojskowych placówkach naukowo-badawczych

Zawodowi szeregowi i podoficerowie poszukiwani

funkcjonariuszy zawodowych oraz po 253 osób do korpusu służby cywilnej i na stanowiska pomocnicze. Bardziej wykształceni cywile w straży mogą np. być informatykami czy radcami prawnymi albo wykładowcami w ośrodkach szkoleniowych. Ci z niższymi kwalifikacjami znajdą zajęcie m.in. w kuchni, warsztatach, kotłowniach

Czytanie między wierszami, czyli jak uniknąć zwolnienia z pracy

złośliwie "rzeczpospolitą urzędniczą" naprawdę trudno jest stracić pracę w administracji publicznej. Tymczasem urzędników zatrudnionych w budżetówce dotyczy szereg przepisów regulujących obowiązki pracownika. Oprócz kodeksu pracy, o powinnościach urzędnika mówi też ustawa o służbie cywilnej

Cztery łapy na etacie

przeznaczone do specjalistycznych badań osmologicznych (wykrywają przestępców na podstawie śladów zapachowych). Psy to pracownicy idealni. Nigdy nie narzekają na służbę, pracują zawsze, kiedy tylko ich przełożony wyda im polecenie, i nigdy nie upominają się o podwyżkę. Za swoją wierną służbę otrzymują w

W 2011 nie licz na etat w budżetówce

, pracownicy służby cywilnej, osoby zatrudnione w urzędach skarbowych, wojewódzkich i ministerstwach. Plan oszczędnościowy rządu dotknie też mundurowych. Nie będzie podwyżek dla blisko 100 tys. żołnierzy, a 98 tys. policjantów nadal będzie średnio zarabiać 4 tys. zł. NSZZ "S" Policjantów zapowiada

Sygnalistka na ławie oskarżonych

wszczęto przeciwko niemu śledztwa. Tak stanowi ustawa o służbie cywilnej. Ale by kierownika i księgową zwolnić nie ma na razie podstaw prawnych. - Musieli by być skazani prawomocnym wyrokiem - wyjaśnił "Gazecie" Janusz Związek, główny lekarz weterynarii. "Pani Halinie Malec postawiony został

Ani James, ani Bond

: żony). W samochodzie albo domu kochanki - już nie, ona mogłaby oskarżyć wtedy detektywa o naruszenie jej prywatności.Tak samo nagrań z podsłuchu. Oficjalnie żaden detektyw się do tego nie przyzna, bo podsłuchy mogą zakładać tylko służby państwowe. A nieoficjalnie: można przez mikrofon kierunkowy

Ile się zarabia w budżetówce?

Pracownicy służby cywilnej Z nimi spotykamy się w ministerstwach, urzędach centralnych i wojewódzkich, w archiwach państwowych, urzędach skarbowych i statystycznych, w inspektoratach służb wojewódzkich i powiatowych. Jest ich około 100 tys. Płace podstawowe są bardzo zróżnicowane na poszczególnych

Praca w Niemczech nie wszystkim będzie się opłacać

i wyliczyć swoje wynagrodzenie. W Niemczech podajemy zawsze tylko stawkę brutto, bo stawka netto jest uzależniona od całej palety progów i klas podatkowych, wyliczanych indywidualnie ze względu na stan cywilny, posiadane dzieci itd. Dla przykładu: elektryk zatrudniony w Düsseldorfie zarabia 15

Menedżer powinien zarabiać więcej niż prezydent

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Jeśli warunek ten jest spełniony, to wolno wyjść poza ograniczenia ustawy kominowej i nie jest to żadne obchodzenie prawa. Powtarzam jednak, że podpisywanie takiego kontraktu ma sens, jeśli uzależnia się część wynagrodzenia od wyników. Jeśli tak nie jest, to taka

Pilot

pilota liniowego transportowego (ATPL) - muszą się o nią dopiero postarać. W ten sposób przygotowany pilot pełni służbę w lotnictwie cywilnym transportowym, zgodnie ze standardami Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO) oraz wymaganiami Europejskiej Wspólnej Władzy Lotniczej

Policjant

, mimo afer korupcyjnych, jest znaczący.Jak zostać policjantem?Kandydat ma przed sobą dwie ścieżki. Może najpierw zostać przyjęty do służby i zacząć pracę oraz szkolenia lub też może ukończyć studia cywilne i dopiero wtedy pomyśleć o karierze w policji. Każda z dróg ma swoje wady

Kiedy firma nie płaci

zezwala na pracę po godzinach, ale konieczna jest wtedy ewidencja twojego czasu pracy. Od pracodawcy możesz żądać wglądu w nią, możesz też domagać się wynagrodzenia. Podwójna praca Firmy stosują też podwójne zatrudnianie. Zdarza się to zwłaszcza w górnictwie i służbie zdrowia. To świadczenie pracy w dni

Co zrobić z armią z KUP

Rząd chce, by nieliczne już zadania KUP przenieść do dwóch-trzech departamentów Ministerstwa Pracy. W ślad za tymi zadaniami miałaby przejść do resortu część urzędników. A co z resztą? To zmartwienie szefa korpusu służby cywilnej, do którego należą wszyscy pracownicy urzędów centralnych. Dzięki

Gdzie możesz praktykować

Papierów Wartościowych i Giełd, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Środowiska, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, stowarzyszenie Willa Decjusza, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Urząd Miasta i Gminy w Bornem Sulinowie, Urząd Służby Cywilnej

Celnicy: zawodowi tropiciele kontrabandy

weszły w życie przepisy unijne dotyczące dotacji do towarów żywnościowych eksportowanych poza Unię. Co pół roku początkujący celnik jest oceniany, a po trzech latach zdaje egzaminy: z języka obcego, praktyki zawodowej i przepisów. Jeśli je zaliczy, przyjmowany jest do służby stałej, na różne stanowiska

Jak mogą cię zwolnić?

organizacyjnej. Jest to przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę (skutki w sferze stosunków pracy określa art. 231 par. 1 K.P.)zmiany formy prawnej działalności (np. zmiany osobistej działalności gospodarczej na spółkę cywilną czy wniesienie przedsiębiorstwa jednej spółki do drugiej itp

Dział piętnasty - Przepisy końcowe

których za czas nieobecności lub zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Art. 298-3. (uchylony). Art. 299. (skreślony). Art. 300. W sprawach nie unormowanych przepisami prawa pracy do stosunku pracy stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli nie są one

Wyjść poza PKB

oni 75 proc. składu sędziów, 70 proc. dyrektorów finansowych i 45 proc. najważniejszych urzędników służby cywilnej. Raport pokazuje również, że jeśli obecny trend się utrzyma w niedługim czasie najlepsze zawody będą "dziedziczone" w niemal 100 proc. przez jedną trzecią uprzywilejowanych i

Pielęgniarka

. Za złamanie zasad etyki zawodowej czy zawinione naruszenie prawa związek z wykonywaniem zawodu, można zostać ukaranym. Przewidziane kary to upomnienie, nagana, zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w zakładach służby zdrowia do 5 lat oraz pozbawienie prawa wykonywania zawodu.Istnienie samorządu

Niezbędnik pracownika. Najważniejsze daty w 2004 roku

Metalowca kwiecień 1 kwietnia - Prima Aprilis 7 kwietnia - Dzień Zdrowia, Pracownika Służby Zdrowia oraz Dzień Leśnika i Drzewiarza 12 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Lotnictwa I Kosmonautyki 16 kwietnia - Dzień Sapera i Włókniarza 25 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Sekretarki 28 kwietnia - Dzień Drogowca i

Armie robotów? Terroryści też będą je mieli

nim żołnierz. Od lat policje na całym świecie używają robotów do wydobywania i przenoszenia w bezpieczne miejsce podłożonych przez przestępców bomb. W Iraku i Afganistanie armia USA używa ich często. Wiele robotów kończy służbę w eksplozji miny-pułapki domowej roboty, ale z ich części składa się

Położna

, zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w zakładach służby zdrowia do 5 lat oraz pozbawienie prawa wykonywania zawodu.Istnienie samorządu zawodowego nie wyklucza możliwości zakładania związków zawodowych pielęgniarek i położnych. Największe znaczenie ma Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i

Adwokat

DefinicjaAdwokat (łac. advocator - przyzwany na pomoc) to zawód prawniczy, polegający na udzielaniu pomocy prawnej, na obronie oskarżonych w sprawach karnych (za popełnienie przestępstwa) oraz występowanie w zastępstwie stron przed sądami w sprawach cywilnych (np. 

Pracownik ochrony

wykonywania zawodu, usługi w zakresie ochrony - organizacja i funkcjonowanie, podstawy kryminologii, ekonomii i zarządzania, zagadnienia z prawa cywilnego i różne rodzaje prawa - karne i procesowe, handlowe, finansowe i administracyjne.Szlify ochroniarskie nadają jednak

Co szef może o Tobie wiedzieć?

wykorzystać, ani przetwarzać.A kryminalna przeszłość? Czy pracodawca może kandydata do pracy poprosić o zaświadczenie o niekaralności?- Tylko w przypadku niektórych zawodów, takich jak radca prawny, pracownicy służby cywilnej, pracownicy ochrony, brokerzy ubezpieczeniowi Ale to jest wskazane w ustawach o

Jak znaleźć pracę w policji

można pracować jako policjant i pracownik cywilny. Dla cywili. Zasady rekrutacji osób cywilnych są takie jak w "normalnych" zakładach pracy: wystarczy złożyć standardowe podanie z kompletem dokumentów (CV, kopia dyplomu). Cywile, którzy pracują w policji, to np. radcy prawni, księgowi

Brukselskie posady dla Polaków

Francuzów (najwyższych rangą urzędników kategorii A aż 1124, podczas gdy Niemców 900, a Brytyjczyków 796). - We Francji pracę w instytucjach Unii traktuje się jako awans - tłumaczy Jacek Czaputowicz, wiceszef Służby Cywilnej. Inaczej jest w Wielkiej Brytanii, gdzie zainteresowanie integracją europejską jest

Wychowawca kolonijny - praca dla ludzi o mocnych nerwach

. Aż tu nagle przy podwieczorku okazało się, że brakuje dwóch chłopców. Przeszukaliśmy cały ośrodek, pobliski lasek i nic, ani śladu. Wcięło ich jak kamień w wodę. Z sercem w gardle zawiadomiliśmy policję, postawili na nogi wszystkie służby w okolicy. I co się okazało? Dzieciaki znalazły się we wsi

Teraz wielcy i znani, a kiedyś...

inżynierów wojskowych, a nawet na wojskowe studia, gdzie mógłby poznać meandry nowoczesnej techniki. Ulokowany w małym, cywilno-wojskowym laboratorium we wschodniej Japonii Morita poznał swojego przyszłego partnera biznesowego i przyjaciela - młodego cywilnego inżyniera Masaru Ibukę.Przyjaźń ta zaowocowała

Rozmowa z Markiem Nowickim, prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

umowie? - Żaden pracodawca nie ma prawa inwigilować bez naszej wiedzy. Podsłuchiwać, robić zdjęcia z ukrycia, nagrywać, przeglądać naszą korespondencję mogą jedynie policja i służby specjalne i to tylko w szczegółowo określonych sytuacjach. Żadna ustawa nie upoważnia do tego pracodawcy! Każdy z nas ma

Marcinkiewicz zweryfikuje prezesów

byli to pracownicy służby cywilnej. PO nie popiera pomysłu obniżania wynagrodzeń zarządom i radom nadzorczym. - Pensje powinny być uzależnione od liczby zatrudnianych pracowników, wielkości obrotów i zysków przedsiębiorstwa - mówi Chlebowski. - Im większa firma i większy zysk, tym większe pensje dla

Informator "Gazety Praca" o naborze kandydatów na ławników

wcześniejszą emeryturę, albo pracujących na część etatu. 2. Kto może zostać ławnikiem? Dobra wiadomość - przepisy nie stawiają zbyt wysokich wymagań. Ławnikiem może nim zostać każdy Polak, który ma pełne prawa cywilne i obywatelskie (czyli sąd nie pozbawił go tych praw) i spełnia następujące warunki

Urzędnik samorządowy

 płace w instytucjach samorządowych są nie gorsze niż w państwowych. Trudniej tu jednak o stabilizację ze względu na związek miejsc pracy z aktualnie rządzącą w danej gminie orientacją polityczną, urzędnik samorządowy nie jest zaś członkiem korpusu służby cywilnej, która

Obowiązki pracodawcy

) przekonania (zwłaszcza polityczne lub religijne) oraz 7) przynależność związkową. Obowiązujące na świecie lub w poszczególnych krajach standardy dodają tutaj jeszcze takie kryteria, jak: 8) stan cywilny, 9) planowanie rodziny, 10) zdrowie, 11) miejsce urodzenia, 12) nazwisko, 13) fotografię, a także w pewnych

Molestowanie po polsku: przypadek Magdy X

stron", z trzymiesięcznym wypowiedzeniem. Magda z nerwicą trafiła do szpitala. Gdy zaczęła się domagać od Winterthuru odszkodowania (7 mln zł), towarzystwo skierowało przeciw niej dwa pozwy cywilne o "naruszenie renomy i dobrego imienia spółki". Wówczas Magda powiadomiła prokuraturę o

Linie lotnicze szukają stewardesss i stewardów

. wyjątkowo niezadowolonego pasażera. Zanim przyjęci rozpoczną pracę, będą musieli jeszcze przejść trzytygodniowe szkolenia w Polsce i za granicą. Poznają nie tylko standardy obsługi pasażera, ale także procedury awaryjne, medycynę lotniczą, zasady współpracy ze służbami naziemnymi, przepisy celne. Zajęcie

Marynarz - nawigator

 wszystkich służb, ale także na sprawowaniu funkcji urzędnika państwowego podczas rejsu (np. urzędnika stanu cywilnego i władz policyjnych poza granicami kraju - wobec członków załogi i pasażerów). Reprezentuje on interesy armatora wobec załogi i instytucji, współpracuje ze

Niemcy, otwórzcie rynek pracy!

przekroczyliby progu rzeźni - w Niemczech ich legitymacje nie obowiązują. Mobbingiem i oszukiwaniem przy wypłatach powinna zająć się niemiecka policja, ale polscy pracownicy mało niemieckich stróżów prawa interesują.Polski konsulat w Kolonii zwrócił się do służby celnej w Wilhelmshaven, która ściga m.in

Do rezerwy marsz - Jak odrobić wojsko na studiach

tzw. rezerwy bez szkolenia, ale to nie znaczy, że tak będzie zawsze. Jeśli odrobisz wojsko na studiach, możesz się już potem szkoleniem wojskowym nie przejmować. Po drugie - jednym z częstszych problemów przy staraniu się o pracę (oraz o kredyt!) jest pytanie o "stosunek do służby wojskowej"

Dział jedenasty - Układy zbiorowe pracy. Rozdział I - Przepisy ogólne

podstawie niż stosunek pracy; układem mogą być również objęci emeryci i renciści. § 3. Układu nie zawiera się dla: 1) członków korpusu służby cywilnej, 2) pracowników urzędów państwowych zatrudnionych na podstawie mianowania i powołania, 3) pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie

Zupełnie nowy Kodeks Pracy

przejrzysty. Ma zawierać podstawowe rozwiązania, a nie drobiazgowe, bo te mają być regulowane w odrębnych rozporządzeniach (choć i te trzeba ograniczać). Poza tym wiele kompetencji sądów pracy ma zostać przesuniętych do kodeksu cywilnego, a same sądy mają też mieć więcej swobody. Obecny kodeks nie uwzględnia

Konsultant w dziedzinie integracji europejskiej

internetowych wielu instytucji zazwyczaj podawane są wyczerpujące i aktualne informacje (np. ogłoszenia o pracę w administracji publicznej, także w CIE, są w Biuletynie Służby Cywilnej). Niektóre instytucje organizują praktyki (np. Centrum Informacji Europejskiej w Warszawie, Centra Euro Info), które są dobrym

Planowanie kariery

. Możliwości rozpoczęcia kariery są coraz bardziej różnorodne. Można iść do pracy w konsultingu czy bankowości, można rozpocząć karierę na uczelni, można iść do marketingu, można założyć własny biznes, można iść do służby cywilnej - często podjęcie tej pierwszej decyzji kształtuje życiorys zawodowy na wiele

służba cywilna - ogłoszenia z GazetaPraca.pl

Służba cywilna

Służba cywilna – zespół pracowników polskiej administracji rządowej. Służba cywilna działa w celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa w urzędach administracji rządowej. Zwierzchnikiem korpusu służby cywilnej jest Prezes Rady

Służba Cywilna Narodu

Służba Cywilna Narodu (SCN) – konspiracyjna organizacja cywilna obozu narodowego na ziemiach polskich podczas okupacji niemieckiej. Geneza i powstaniePowstanie SCN było związane z rozłamem w Narodowej Organizacji Wojskowej na tle scalenia z Armią Krajową, kiedy w połączeniu z Związkiem

Francuska służba cywilna

Służba cywilna we Francji - podstawy służby cywilnej we francuskim porządku prawnym zostały ustanowione w 1789 roku w Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela. W myśl tej deklaracji każdy obywatel ma identyczne szanse w dostępie do władzy publicznej.Idee rewolucji francuskiej zostały wprowadzone

Dyrektor generalny (służba cywilna)

Dyrektor Generalny - wyższe stanowisko w służbie cywilnej tworzone w niektórych urzędach administracji, przewidziane przez ustawę z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505 z późn. zm.). Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy, stanowisko dyrektora generalnego tworzy się w Ka

Służba

Służba Biała Służba Celna służba cywilna Służba Cywilna Narodu służba domowa ? służący służba dyżurna operacyjna Służba Geodezyjna i Kartograficzna Służba kontroli ruchu lotniczego Służba Leśna służba materiałów pędnych i smarów służby mundurowe Służba Ochrony Kolei Służba Ochrony Metra służby

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Służba cywilna

Służba cywilna

Służba cywilna to zespół pracowników polskiej administracji rządowej.

Służba cywilna działa w celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa w urzędach administracji rządowej. Zwierzchnikiem korpusu służby cywilnej jest Prezes Rady Ministrów (art. 153 Konstytucji RP). W jego skład wchodzą urzędnicy szczebla centralnego (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, ministerstwa, urzędy centralne), jak również przedstawiciele rządowej administracji terenowej - niezespolonej i zespolonej (urzędy wojewódzkie, wojewódzkie i powiatowe inspektoraty weterynarii, regionalne dyrekcje ochrony środowiska, wojewódzkie i powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego, komendy policji, komendy państwowej straży pożarnej, kuratoria oświaty, urzędy skarbowe, izby skarbowe, urzędy kontroli skarbowej, urzędy statystyczne, wojskowe komendy uzupełnień, wojewódzkie sztaby wojskowe, urzędy górnicze itp.). W skład służby cywilnej nie wchodzą pracownicy samorządu terytorialnego.

Korpus służby cywilnej dzieli się na pracowników służby cywilnej i mianowanych przez Szefa Służby Cywilnej urzędników służby cywilnej. Pojęcie członka korpusu służby cywilnej oznacza zarówno pracowników jak i urzędników służby cywilnej.