sąd pracy

Małgorzata Kolińska-Dąbrowska

Kancelaria Prezydenta RP niesłusznie zwolniła stolarza. Mimo wyroku sądu, nie chce go przyjąć ponownie do pracy

Kancelaria Prezydenta RP niesłusznie zwolniła stolarza. Mimo wyroku sądu, nie chce go przyjąć ponownie do pracy

Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP nie przyjęło do pracy na to samo stanowisko zwolnionego stolarza, mimo prawomocnego wyroku sądu. Pracownik znów walczy o swoje prawa

Pracownik będzie miał dalej do sądu pracy

Minister sprawiedliwości planuje zlikwidować część wydziałów sądów pracy. Czy po zmianach będzie trudniej sądzić się z pracodawcą?

Nie bój się sądu pracy

Wyrzucili cię z pracy, nie zapłacili pensji, jesteś ofiarą mobbingu i chcesz walczyć o swoje racje. W głowie kłębi ci się szereg pytań, a ty nie wiesz, jak wystąpić do sądu pracy. Pomożemy ci.

Organista kontra proboszcz - rozstrzygnie sąd pracy

Organista kontra proboszcz - rozstrzygnie sąd pracy

pierwszej kolejności powinien udać się do sądu pracy. Sąd miałby określić, czy granie w kościele miało charakter stosunku pracy. Portal zaznacza jednak, że urzędnicy z ZUS nie mieli żadnych wątpliwości, że praca Lisa miała charakter kodeksowy, a proboszcz musi zwrócić zaległe składki. Łącznie 18 tys

Duński Sąd Pracy ukarał polską firmę budowlaną

, którego sekcja budowlana skierowała sprawę do sądu pracy. W wyniku rozprawy Ampol został obarczony obowiązkiem wypłacenia swoim byłym polskim pracownikom równowartości ponad 1,36 mln zł jako rekompensaty za zaniżone płace. Ponadto firma ma zapłacić karę równowartości ponad 126 tys. zł na konto 3F. W

"Gazeta Prawna": Pracownicy rzadziej skarżą się do sądu pracy

W 2004 roku do sądów pracy trafiło ponad 326 tys. pozwów. Według najnowszych danych Ministerstwa Sprawiedliwości, w tym roku ich liczba może nie przekroczyć 160 tys. Zdecydowanie skraca się również czas oczekiwania na pierwszą rozprawę. Na przykład w warszawskich sądach klika lat temu wynosił ponad

Ławnik o pracy w sądzie

Paweł Nosowski: - Czy zdarzyło się, że wchodzi Pani na salę sądową, a oskarżoną okazuje się osoba, którą Pani zna, np. sąsiad? Halina Gniadek: - Nie, choć zdarza się, że z widzenia znam świadków. Aby uniknąć takich spotkań, zostałam ławnikiem w sądzie w Warszawie, a nie w Pruszkowie, gdzie mieszkam

Urzędnik wygrał proces w sądzie pracy z ministerstwem

wydziale komunikacji społecznej zatrudniono trzy nowe osoby. - Zajmują się tym samym, a nie mają lepszych kwalifikacji ode mnie. Jeden nowy pracownik jest nawet studentem - denerwuje się Żak. Trzy dni po otrzymaniu wypowiedzenia odwołał się do sądu pracy. Swoich interesów postanowił bronić sam

Nie tylko pracodawca jest winny, gdy wręcza wypowiedzenie

Nie tylko pracodawca jest winny, gdy wręcza wypowiedzenie

W takiej sytuacji - dodał sąd - nie można uznać, że winny wypowiedzeniu umowy o pracę jest tylko pracodawca. Wyrok dotyczył jednego z wydawnictw, w którym po ponad dziewięciu latach pracy szef wręczył redaktorce propozycję zmiany warunków pracy za porozumieniem stron. Zaproponował jej nowe

Dział dwunasty - Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy. Rozdział III - Sądy pracy

Art. 262. § 1. Spory o roszczenia ze stosunku pracy rozstrzygają: 1) sądy pracy - stanowiące odrębne jednostki organizacyjne sądów rejonowych oraz 2) sądy pracy i ubezpieczeń społecznych - stanowiące odrębne jednostki organizacyjne sądów wojewódzkich, zwane sądami pracy. §

Z sądu pracy. Proces o zaległe wynagrodzenie

zaległej pensji, gdy rozstawała się ze swoją firmą. Okazało się, że Gromada nie ma zamiaru zapłacić, bo wyjazd do Augsburga traktowano jak urlop bezpłatny. W 1995 roku pani K. zdecydowała się wnieść sprawę do sądu pracy. Proces trwa już siedem lat. Od OST Gromada była pracownica domaga się 16 tys. zł (3

Został niesłusznie zwolniony z Kancelarii Prezydenta RP. Nie stać go na proces przeciw pracodawcy

Został niesłusznie zwolniony z Kancelarii Prezydenta RP. Nie stać go na proces przeciw pracodawcy

współpracowaliśmy od lat. Ale kierownik uznał, że zrobiłem manko. Sekuła został zwolniony. Trzy lata temu Piotr Sekuła wytoczył powództwo przeciwko Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP o bezprawne zwolnienie. - Wyrok zapadł pod koniec maja 2014 r. Sąd nakazał przywrócenie mnie do pracy na dotychczasowych

Dla Gazety komentuje Teresa Romer, sędzia Izby Pracy Sądu Najwyższego w stanie spoczynku:

Przez lata mojego orzekania w sądach pracy, jeśli nie było dokumentów, ustalaliśmy godziny nadliczbowe na podstawie zeznań świadków. Przy dobrej woli sądów to da się zrobić w ten sposób. Jest tylko jeden problem: od czasu pierwszego wyroku w sprawie pani Łopackiej [sąd orzekł, że skoro pracodawca

SN o umowach o pracę zawieranych na podstawie ustawy antykryzysowej

SN o umowach o pracę zawieranych na podstawie ustawy antykryzysowej

Ustawa z lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców - zwana potocznie ustawą antykryzysową - pozwalała na zawieranie kilku umów o pracę na czas określony. Obecnie większość jej przepisów już nie obowiązuje, ale przed sądami nadal toczą się spory

Na stażu musisz zostać do końca. Za wszelką cenę

Na stażu musisz zostać do końca. Za wszelką cenę

się od tej decyzji do wojewody świętokrzyskiego, a gdy ten nie przyznał jej racji, złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach. W sądzie wygrała.Zdaniem WSA pracownicy powinni być traktowani równo w zakresie warunków zatrudnienia, czyli jeżeli pracują w tym samym zakładzie pracy

Pracownik wysłany za granicę musi być wcześniej ubezpieczony w polskim ZUS

Pracownik wysłany za granicę musi być wcześniej ubezpieczony w polskim ZUS

Skargę do SN złożyła spółka z Wrocławia, która chciała, by ZUS wydał jej zaświadczenie potwierdzające, że pracownik, którego wysłała w 2009 r. na kilka miesięcy do pracy we Francji, jest objęty ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w Polsce. Dzięki zaświadczeniu spółka mogłaby opłacać za niego składki

PO i PSL przeciwne zwiększeniu uprawnień inspektora pracy

PO i PSL przeciwne zwiększeniu uprawnień inspektora pracy

sędziowie orzekający w zakresie prawa pracy oraz Główny Inspektor Pracy. - PIP powołana jest tylko do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, nie może zaś wkraczać w zakres kompetencji zastrzeżonych przez ustawodawcę dla sądów powszechnych, sądów pracy - posłanka przytoczyła opinię

Paragraf Matysiakowej

Paragraf Matysiakowej

właśnie zawiesił jej emeryturę), czy policjantem przywróconym do pracy przez sąd (nie została ponownie zatrudniona). 9 marca Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie ma rozpatrywać jej skargę na KG Policji, że nie chce - mimo wyroku sądu - przywrócić jej do służby. Historia jest zagmatwana jak urzędowe

Mediacja przed sądem pomaga

Mediacja przed sądem pomaga

oraz Państwowa Inspekcja Pracy.Zdaniem organizatorów początkiem każdego konfliktu jest łamanie prawa pracy.- Tylko w tym roku do Okręgowej Inspekcji Pracy w Warszawie wpłynęło 2 tys. skarg na pracodawców - powiedziała Elżbieta Lipińska z warszawskiej OIP. - Inspektorzy rozpoczęli w województwie

Wekslem w pracownika

Wekslem w pracownika

weksla przez pracodawcę wystawcom trudno uniknąć egzekucji zobowiązania. Osoby zatrudnione na umowę o pracę są chronione przed nadużyciami wekslowymi. - Bardzo ważny dla ograniczenia stosowania weksli przy umowach o pracę jest wyrok Sądu Najwyższego z 26 stycznia 2011 r. Wynika z niego, że pracodawca nie

Jak chronić demaskatorów

Jak chronić demaskatorów

zwrócić. I co najważniejsze, taka osoba ma ochronę prawną przed represjami ze strony pracodawcy. Bardzo mnie to zainteresowało, bo właśnie prowadziłam w sądzie pracy podobną sprawę.Jaką dokładnie?Nie mogę jako sędzia prowadzący jej komentować. Powiem bardzo ogólnie: pracownik został zwolniony z pracy i

Statystyka może zabić

Statystyka może zabić

To przełomowy wyrok, kilka dni temu dostaliśmy jego uzasadnienie. - Sąd eleganckimi słowami napiętnował dwa straszne zjawiska: nacisk na statystykę i niegodne traktowanie podwładnych - mówi mec. Mikołaj Pietrzak, pełnomocnik wdowy. Śmierć przy biurkuRano 14 sierpnia 2007 r. koledzy znaleźli asp

Nauczyć się wracać po walce

Nauczyć się wracać po walce

dyrektorki, twierdząc, że to nie ona powinna być wytypowana do zwolnienia. Postanowiła walczyć w sądzie pracy w Wadowicach. Przegrała. Odwołała się do sądu drugiej instancji w Krakowie, gdzie przyznano jej rację. Sędzia w ustnym uzasadnieniu wyroku zaznaczyła, że nie znalazła obiektywnych kryteriów, którymi

Zwycięstwo Matysiakowej

. Argumentowała, że zwalnianie wyłącznie ze względu na wiek to dyskryminacja, i w zeszłym roku Wojewódzki Sąd Administracyjny nakazał "niezwłoczne" przywrócenie jej do pracy. 16 lipca zeszłego roku wyrok się uprawomocnił i pani Renata zgłosiła gotowość do pracy, ale komenda nie powierzyła jej żadnego

Wystawiał fałszywe zaświadczenia pracownikom. Co za to grozi?

do pracy i potwierdzających przeprowadzenie odpowiedniego badania.Przedstawione specjaliście zarzuty dotyczą okresu od maja 2005 r. do kwietnia 2012 r.- Dowody wskazują, iż lekarz w zamian za łapówki od 20 do 200 zł wydawał zaświadczenia o zdolności do pracy bez przeprowadzenia stosownych badań

Studencki sposób na zarobek?

władze Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, które podejrzewały, że za pośrednictwem ogłoszenia ktoś sprzedaje prace magisterskie i licencjackie. Prokuratura zajęła się sprawą, jednak okazało się, że student nie stanie przed sądem, bo jak wytłumaczył- zbierał jedynie materiały do

Godność pracownika pod ochroną

Psychotesty - sprawdź, czy łatwo poddajesz się stresowi Wyrok przed Sądem Apelacyjnym w Gdańsku zapadł w sylwestra. - Zadośćuczynienie zasądzono z tytułu krzywdy za stałe uporczywe powierzanie ciężkiej pracy fizycznej z naruszeniem przepisów bhp. Najważniejsze, że sąd uznał, że warunkiem koniecznym

Chiny: Pracownicy skazani po protestach

otrzymało następujący sygnał: kiedy pracownicy bronią swoich praw i stają się choć trochę radykalni, mogą zostać ukarani - wyjaśniał specjalizujący się w prawie pracy Duan Yi, reprezentujący jednego ze strażników. Z kolei hongkońska organizacja pozarządowa broniąca praw człowieka wyjaśnia, że względnie

Sąd: Jechał do klienta, więc pracował

są w pracy także w sytuacji, gdy nie siedzą przy biurku, ale się przemieszczają - podkreśla mec. Bartosz Kowalak z kancelarii Kacprzak & Kowalak.Przypadkiem informatyka zajęły się poznańskie sądy: okręgowy - przyznaniem renty wypadkowej, rejonowy - jednorazowym odszkodowaniem. Ten drugi szybko uznał

Sędziowie protestują przeciw ocenom okresowym

spotkania mające charakter konsultacji ze środowiskami sędziowskimi. "Na ten tydzień zaplanowane jest spotkanie z przedstawicielami Iustitii oraz Krajowej Rady Sądownictwa" - dodała.Sędziowie krytykują projekt zmian w ustroju sądów szczególnie z powodu wprowadzenia w nim okresowych ocen pracy

Sąd wstrzymuje gilotynę w szkole

Historię Niny i Anny, dwóch nauczycielek ze szkoły w Kleczy Dolnej pod Wadowicami, opisywaliśmy już na łamach "Gazety Praca". Obie straciły zatrudnienie w 2009 r. i od tego czasu walczą o swoje prawa w sądach. Nie zgadzają się z decyzją dyrektorki szkoły. Przekonują, że to nie one powinny

Będą zmiany w systemie oceny sędziów?

pracy. - Najbardziej prawdopodobny będzie nacisk, aby "załatwiać" jak najwięcej spraw - mówi. - Czasami w doniesieniach prasowych czytamy o policjantach, którzy wystawiają mandaty, aby wyrobić miesięczną normę. Tego rodzaju patologiczne zachowania mogą pojawić się teraz także w sądach. Dla

W Peru można pić w pracy

, że zwolnienie go z pracy było reakcją przesadną, gdyż mimo że był pod wpływem alkoholu, nikogo nie obraził ani nie zranił. Decyzja sądu w Limie wydana 14 stycznia br. została skrytykowana przez rząd i określona jako niebezpieczny precedens. Minister pracy, Jorge Villasante określił wyrok jako zły

Pracodawcy pod kontrolą

Wysokość kar nakładanych na pracodawców wzrosła w ubiegłym roku o 40 proc. Państwowa Inspekcja Pracy zgłasza też więcej spraw do prokuratury. Zeszłoroczny wynik to 20 tys. mandatów na łączną kwotę 24 mln zł. O 5,5 mln więcej niż rok wcześniej. Ponadto, PIP coraz częściej przeprowadza powtórne

Jakie uprawnienia przysługują pracownikowi w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia?

odszkodowaniu orzeka sąd pracy. Kiedy sąd pracy może nie uwzględnić żądania pracownika przywrócenia do pracy? Sąd pracy może nie uwzględnić żądania pracownika przywrócenia do pracy, jeżeli ustali, że uwzględnienie takiego żądania jest niemożliwe lub niecelowe. Za niecelowe lub niemożliwe należy uznać

Kiedy usłyszysz albo... albo

Psychotesty - sprawdź, czy jesteś pracoholikiemWiększość pracowników w takiej sytuacji odchodzi z pracy. Nieliczni idą do sądu, by udowodnić, że zostali bezprawnie zwolnieni przy użyciu szantażu. Dlaczego? Bo nie mają siły psychicznej. Bo boją się stresu. Bo trudno udowodnić, że było się obiektem

Za złamanie zakazu konkurencji zwolnisz pracownika

Takie orzeczenie jest bezprecedensowe. Dotychczas sądy zasądzały w tego typu przypadkach wyłącznie odszkodowanie na rzecz byłych pracodawców. Nie rozwiązywały natomiast umów o pracę zawartych przez pracowników z konkurencyjnymi firmami - czytamy w DGP. Siedlecki sąd w imieniu pracownika rozwiązał

A co sądzi rzecznik?

sądu zasiada aktywny sędzia. Ma to swoje słuszne podstawy, ale zarówno sędzia Łochowski jak i sędzia Przymusiński uważają, że warto zastanowić się, czy gdyby rzecznikami zostawali ludzie fachowo wykształceni w tej dziedzinie, nie ułatwiłoby to pracy sędziom i nie pomogłoby w promocji wymiaru

Na zlecenie. Umowa stoi?

tego zmuszone przez pracodawcę? - To prawda, że można się zastanawiać, czy umowy cywilnoprawne nie są zawierane pod przymusem. Dlatego każda sytuacja powinna być zbadana przez sąd pracy - mówi starszy inspektor Agnieszka Dercz. Ale kluczowy jest w tej sprawie wyrok Sądu Najwyższego z 2003 roku: "

Wadliwe wypowiedzenie umowy o pracę

wypowiedział się także Sąd Najwyższy, który w uchwale z 13.12.1990 r. (III PZP 22/90, OSNCP z 1991 r., Z. 5-6, poz. 64) stwierdził, że odprawa pieniężna, przewidziana w ustawie o zwolnieniach grupowych, przysługuje pracownikowi, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn określonych w ustawie niezależnie od

Związkowiec z Media Markt nie wróci do pracy

W obronie Rosińskiego w październiku demonstrowali działacze Zarządu Regionu Gdańskiego "Solidarności", a Komisja Krajowa związku porównała traktowanie związkowców w gdańskim Media Markt do metod "rodem ze stanu wojennego".Oprócz powrotu do pracy Rosiński domagał się przed sądem

Inspekcja pracy będzie skuteczniejsza?

zakładu bez specjalnego zezwolenia. W praktyce oznacza to, że zanim zdąży uzyskać specjalne pozwolenie pracodawca, który np. zatrudnia pracowników na czarno, zdąży z nimi podpisać umowy. 24 godzinne sądy. Posłowie chcieliby także wprowadzić takie usprawnienia do postępowania przed sądem pracy, aby

Nieodebranie z poczty wypowiedzenie uznaje się za doręczone

pracownika nie ma w pracy a także, kiedy nie odbiera wysyłanej do niego korespondencji zawierającej oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu stosunku pracy. W tej kwestii swoje stanowisko wyraził Sąd Najwyższy.Wyrok Sądu NajwyższegoDyrektorka Szkoły Podstawowej powiadamia nauczycielkę o rozwiązaniu współpracy z

SN: lekarzom należy się wolne, a nie pieniądze

ze Szpitala im. Śniadeckiego w Białymstoku, którego sprawę rozpatrywało wczoraj siedmiu sędziów SN. Dr Gromkowski zażądał 30 tys. zł wyrównania, bo za jego pracę na dyżurach nie zapłacono jak za godziny nadliczbowe. Sąd rejonowy w I instancji uznał to roszczenie za niezasadne, ale - powołując się na

"DZ": Honor strażaka

" - mówi wiceszef zarządu krajowego ZZ Florian, Jarosław Nowak.W 2005 roku w ustawie o straży pożarnej znalazł się zapis, że tygodniowy czas pracy wynosi 40 godzin. Może być jednak wydłużony o maksymalnie 8 godzin, jeśli uzasadnia to konieczność zapewnienia ciągłości służby. Na Śląsku ta

Pracownicy supermakretów walczą o swoje prawa

9 miesięcy pracy nie zapłacono mi za 1200 przepracowanych nadgodzin - opowiada. - Na moim biurku leży 15 kompletów dokumentów złożonych przez byłych pracowników Biedronek - mówi Michał Rościszewski z bydgoskiej Kancelarii Radców Prawnych Chojnacki i Wspólnicy. - Do 10 stycznia złożę do Sądu Pracy

W pracy lubiany, po pracy ścigany

Hard Core City to jest do tego samego portu co my. Z tym samym towarem co my. Tyle, że ich towar jest połowę tańszy. I że według jego danych będą w porcie trzy dni przed nami.Ofiary w wieku od 20 do 35 lat zeznały, że były tak zszokowane napaściami, iż skorzystały z lekarskiego zwolnienia z pracy na

Dwóch Polaków skazanych za oszustwa wobec rodaków

wykwaterowani z pubu przez osobników uzbrojonych w kije baseballowe i znaleźli się na ulicy bez środków do życia.Ponieważ sprawa dotyczyła sprowadzania ludzi do W. Brytanii pod pozorem legalnej pracy, dochodzenie prowadziła agencja ochrony granic UKBA. Jej regionalny dyrektor Jeremy Oppenheim powiedział sądowi

Matury sprawdzi księgowy

Proces jest precedensowy. Polonistka Renata Jarosz domaga się 27 zł za każdą z 91 godzin przepracowanych przy maturze, czyli blisko 2,5 tys. zł. Podobne pozwy złożyły inne nauczycielki z Krakowa. W sumie jest ich ponad 20. W lipcu sąd zażądał szczegółowych wyliczeń pracy nauczycielki. W środę

Samozatrudniony jest pracownikiem

Polmos kazał mu założyć działalność gospodarczą. W październiku 2004 r. Dobrzański i wielu innych w kraju przedstawicieli handlowych producenta alkoholu straciło pracę. Mieszkaniec Rzeszowa skierował pozew do sądu pracy przeciwko Polmosowi. Domagał się ponad 30 tys. zł odszkodowania i uznania go za

Za te pieniądze nie protokołuję

800 zł brutto - tyle może dostać na rękę świeżo upieczony pracownik administracyjny sądu w Warszawie. Chętni do pracy są jednak szybko z niej rezygnują, kiedy okazuje się, że wbrew obiegowej opinii praca protokolanta to nie tylko bezmyślne siedzenie na rozprawie i wpisywanie do akt tego, co

Proces gangu wyzyskującego pracowników

Polak miał być członkiem gangu, którego działalność, według prokuratora Jonathana Kirka, polegała na ściąganiu pracowników z Polski i innych nowych państw unijnych i zmuszaniu ich do niewolniczej pracy oraz praniu pieniędzy za pośrednictwem kilku firm. Akt oskarżenia zarzuca G., mieszkającemu w

Samozatrudnienie przedstawicieli handlowych: w sądzie możesz wywalczyć etat

Lesław Dobrzański z Rzeszowa walczył w sądzie pracy o to, by Polmos Wrocław uznał go za swojego pracownika, a nie przedsiębiorcę. Dobrzański od marca 2003 r. do października 2004 r. był na Podkarpaciu przedstawicielem handlowym producenta alkoholu. Przez pierwszy miesiąc pracował na umowę-zlecenie

Oskarżeni nadkierownicy Biedronek

dowody, że kierownicy podżegali szefów sklepów do fałszowania czasu ewidencji pracy. W efekcie na oficjalnych listach obecności pracowników wpisywano sześć lub osiem godzin, choć w rzeczywistości ludzie pracowali nawet dwa razy dłużej.Akt oskarżenia trafił już do Sądu Rejonowego w Białymstoku. Proces

W Polsce w pracy dzieci ma tylko kobieta

, drugi raz kobiety nie zatrudni, a wydłużanie urlopu macierzyńskiego tylko utrudni kobietom zdobycie pracy. Szczególne wymagania - mężczyznaCzy pomysł prezesa Kaczyńskiego coś na problemy kobiet pomoże? A która z nas będzie miała czas i pieniądze, by biegać po sądach? Chyba że jest tak jak w ogłoszeniu

Masowe skargi pracowników na nieuczciwych szefów

Długów (KRD) trafiło ponad 450 takich zgłoszeń. Ponad połowa skarg pochodzi od osób, które odeszły z pracy, ale coraz śmielej nadużycia szefów wskazują również pracownicy nadal zatrudnieni - zauważa "Dziennik Gazeta Prawna" w swojej środowej publikacji.

Sprawa Biedronki: ''pozew stu'' trafił do sądu

Lech Obara. - Uważam, że zatrudnieni w tej firmie zostali pozbawieni ludzkiej godności. Naruszano ich prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, na co mamy bezsprzeczne dowody - pracownicy nie mieli robionych badań lekarskich, a kasjerzy-sprzedawcy pracowali w praktyce jako tragarze. Dlatego

Raport o prywatnym pośrednictwie pracy

oczywiście nie sposób zdobyć. Oszuści przed sądem Policjanci rozpoczęli naloty na te firmy. Przez ponad rok śródmiejska prokuratura prowadziła śledztwo, dwa tygodnie temu akt oskarżenia trafił do sądu. Oskarżono sześć osób, właścicieli i równocześnie pracowników agencji pośredniczących w znalezieniu pracy

Konflikt w pracy? Można rozwiązać

Seminarium organizują: Markert Mediacje - firma specjalizująca się w zarządzaniu konfliktami, Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego oraz Państwowa Inspekcja Pracy. Odbędzie się 17 czerwca w Warszawie. - Zapraszamy zwłaszcza kadrę menedżerską z sektora prywatnego i publicznego, specjalistów od HR i

Powództwo o zapłatę wynagrodzenia

Termin wypłaty wynagrodzenia za pracę określa art. 85 kodeksu pracy. Wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie. Jest ono wypłacane z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10

Skrócenie okresu wypowiedzenia - art. 36[1] kp

Odpowiedź ekspertaCo do zasady okres wypowiedzenia zalicza się do okresu pracy pracownika, a w związku z tym przysługują mu wszelkie świadczenia związane ze świadczeniem pracy. W związku z tym za okres wypowiedzenia przysługuje pracownikowi prawo do urlopu wypoczynkowego (proporcjonalnego

Kiedy warto iść do sądu i jak to zrobić, aby odzyskać pieniądze

, dokumenty świadczące o wysokości naszego wynagrodzenia, pokwitowania od pracodawcy. Przygotujmy dowody potwierdzające, że nie otrzymywaliśmy pensji, np. wyciągi z konta. Znajdźmy także świadków, którzy podobnie jak my nie otrzymują wynagrodzenia. Jak kończą się podobne sprawy przed sądem pracy? W znakomitej

Krakowski sąd: mężczyzn nie wolno dyskryminować

To pierwszy taki wyrok w Polsce. - Uprzywilejowanie kobiety przy dostępie do zatrudnienia jest krzywdzące dla mężczyzny znajdującego się w takiej samej sytuacji - nie miał wątpliwości sąd. Jego zdaniem Beata P. złamała nie tylko zapisy kodeksu pracy, ale też Konstytucji RP i prawa wspólnotowego

Biedronka będzie apelować

Ponad miesiąc temu Sąd Pracy w Elblągu przyznał rację Bożenie Łopackiej, która domagała się 35 tys. zł za 2,6 tys. godzin nadliczbowych. Była to pierwsza wygrana przed polskim sądem sprawa przeciwko portugalskiej spółce Jeronimo Martins - właścicielowi sieci Biedronka. Do tej pory pani Bożena nie

Biedronka nie chce uznać racji byłych pracowników

za pośrednictwem olsztyńskiej kancelarii przesłali do sądów pracy w Elblągu, Olsztynie, Ostródzie, Warszawie oraz Poznaniu w sumie 9 pozwów. Jedna z byłych pracownic domaga się od właściciela Biedronek 130 tysięcy złotych m.in. za straty moralne i zadośćuczynienie za utratę zdrowia, bo w jej opinii

Czy za pracę przy maturze nauczycielom należą się ekstra pieniądze

obowiązki nauczycieli nie wykraczają poza 40-godzinny tydzień pracy zapisany w Karcie nauczyciela. Innego zdania są sami nauczyciele. Uważają, że egzaminowanie maturzystów to ogromna praca intelektualna, którą należy docenić. Jeden z pierwszych pozwów trafił już do sądu w Krakowie, nauczycielka żąda ponad

Proces o utratę pracy wskutek mobbingu

Precedensowy proces toczy się przed białostockim sądem pracy. W środę sąd przesłuchał informacyjnie powódkę oraz kilkoro pierwszych świadków. - Jeżeli sąd uzna, że podana przez pracodawcę przyczyna wypowiedzenia (brak kwalifikacji) nie jest prawdziwa - i my się tylko do tego odnosimy - powódce

Przedszkolne nauczycielki walczą o 2,5 tys. zł

się jednak z tą opinią i w kilku polskich miastach złożyły pozwy sądowe. Kwestia przedszkolnego dodatku trafiła już do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który za każdym razem przyznawał im rację. Wyroki te nie dotyczyły jednak kieleckich nauczycielek. O sprawie pisaliśmy w październiku br. Po naszej

Sędzia o pracy ławników

Aneta Borowiec: Jak jest rola ławnika w sądzie? Włodzimierz Czechowicz, wiceprezes Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi nadzorujący wydział pracy i ubezpieczeń społecznych: Są tacy, którzy uważają, że instytucja ławnika to zaszłość ze starych czasów i obecnie nie jest potrzebna, ale ustawodawca

Ile zarabia się w sądach?

Pan Krzysztof ma 37 lat. Jest sędzią w jednym z warszawskich sądów rejonowych, orzeka w sprawach gospodarczych. Czyli np. rozstrzyga spory między firmami. Swoją pracę lubi. Ceni w niej niezależność, swobodę i stabilność. To, co mu przeszkadza, to przede wszystkim nadmiar pracy. - Warszawskie sądy

Z Sądu Najwyższego

; uznał Sąd Pracy w Kędzierzynie Koźlu, gdzie rozegrała się ta historia. Ustalił, że strony łączył stosunek pracy. Sprawa dotarła do Sądu Najwyższego. Uwadze sądów nie uszła np. dominująca pozycja właściciela stacji wobec Anety D. Kobieta była młoda, bezrobotna, nie mogła stawiać warunków. Zgodziła się

Oszukiwali bezrobotnych - odpowiedzą przed sądem

Oskarżonym grozi do ośmiu lat więzienia. Oskarżeni małżonkowie przedstawiali się jako pośrednicy pracodawców z Niemiec. Obiecywali osobom, zainteresowanym podjęciem pracy zarobkowej, legalne zatrudnienie za granicą i pobierali za swoją usługę pieniądze. Zobowiązań nie dotrzymywali; od 2000 roku

Polska opiekunka wygrała ze szwajcarskim pracodawcą w sądzie. Dostanie 17 tys. franków

. Przy pomocy szwajcarskiego związku zawodowego VPOD/SSP zwróciła się o to do sądu cywilnego w Bazylei. Ten (wyrok z 12 marca 2015 r.) uznał, że za gotowość do pracy, w tym nocne czuwanie, należy się połowa normalnej stawki godzinowej określonej w umowie o pracę. Decyzją sądu pracodawca musi zapłacić

Prawa matek pracujących na umowę zlecenie lub tzw. samozatrudnieniu

bez przerwy, wykonywał te same obowiązki co inne osoby w firmie, ale zatrudnione na umowę o pracę, otrzymywał to samo wynagrodzenie, to ma dużą szansę na wygranie procesu. Sąd przy ustalaniu istnienia umowy o pracę nie kieruje się tym jaką umowę podpisał pracownik z pracodawcą, ale jakie były

Kobiety w ciąży kontra ZUS

Przed poznańskim sądem okręgowym toczy się blisko 500 procesów z powództwa kobiet. M.in. 31-letniej Natalii, którą ZUS zostawił bez środków do życia w czasie patologii ciąży. Jako zdrowa ciężarna zatrudniła się do specjalistycznych tłumaczeń. Kiedy pojawiły się komplikacje, lekarz nakazał pięć

Umowa o pracę nie chroni przed łamaniem prawa

W piątek Sejm wysłuchał informacji Hickiewicz o działalności PIP w 2013 r. Inspektorzy pracy przeprowadzili w tym czasie 89,8 tys. kontroli u ponad 69 tys. pracodawców i innych podmiotów, w których pracowało 4 mln osób. Ponad połowę skontrolowanych firm stanowiły mikroprzedsiębiorstwa

Otyłość może być uznana za niepełnosprawność

zawodowym. Takie osoby podlegają ochronie przed dyskryminacją. Zwolniony, bo za gruby? Unijny trybunał wypowiedział się na prośbę duńskiego sądu, mającego orzec w sprawie Karstena Kaltofta, opiekuna dziecięcego, który po 15 latach pracy dla gminy Billund w 2010 r. dostał wypowiedzenie. Jako powód zwolnienia

Akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie, który oszukał ponad 8 tys. osób

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Krakowie, Bogusława Marcinkowska poinformowała w środę, że oskarżony mężczyzna od 2002 roku zamieszczał w mediach ogłoszenia o możliwości podjęcia pracy chałupniczej przy składaniu długopisów czy biżuterii. Zainteresowane osoby były najpierw obligowane do

Kampania: Zanim podejmiesz pracę

pracy. Gdy np. pracodawca nie wypłaci ci pensji, swoich praw możesz dochodzić tylko w sądzie. 5.Jeżeli pracujesz bez umowy to pracujesz na czarno i nie jesteś chroniony żadnymi przepisami prawa. 6.Zadbaj, aby pracodawca przeszkolił cię na danym stanowisku pracy, również w zakresie BHP. Jest to

Jak chronić pracowników?

zgłaszać naruszenia Kodeksu pracy, składać wnioski do sądu pracy, reagować na wszelkie formy naruszeń praw pracujących, w tym mobbing, inwigilację czy molestowanie. - Miałby docierać tam, gdzie nie dociera Państwowa Inspekcja Pracy - mówili organizatorzy konferencji. Ich zdaniem największym problemem

W 2014 r. firmy płaciły rzetelniej niż rok wcześniej

od lat odzyskuje lwią część zaległości. W minionym roku inspektorzy pracy przeprowadzili 90,1 tys. kontroli. Ukarali pracodawców 19,5 tys. mandatów, zastosowali 16,9 tys. środków wychowawczych a także skierowali 3,3 tys. wniosków do sądów pracy. Podziel się z nami opinią o tym artykule

"S" namawia do bojkotu Lidla, bo zwolnił związkowców

Rzecznik prasowy związku - Marek Lewandowski - zapowiedział w poniedziałek, że sprawa bezprawnego zwolnienia władz związku w Lidlu trafi do sądu. Komisja Krajowa związku z kolei rozważa skargę na władze Lidla do Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

"Nie" dla weksli pracowniczych

pieniądze zainwestowane w szkolenie pracownika, gdy ten postanowi odejść z pracy, czy też koszty uszkodzonego lub zniszczonego sprzętu służbowego.Co ważne, to pracodawca sam szacuje, jakie szkody poniósł i nie musi przed sądem udowadniać winy pracownika ani zasadności swoich roszczeń. Wypełnia weksel

Pracownica banku przez sen przelała 222 mln euro emerytowi

jednak z tą decyzją szefostwa i zwróciła po pomoc do sądu pracy w Hessen. Ten stanął po jej stronie i nakazał bankowi przywrócenie jej do pracy. Kobieta pracowała w banku od 1986 roku, zdaniem sądu właściwsze byłoby upomnienie, a nie zwolnienie z pracy. Jak podają niemieckie media, nie wiadomo, czy

PIP i Prokuratura Generalna zawarły porozumienie. Będą lepiej chronić prawa pracowników?

współpracują od dawna w zwalczaniu nieuczciwych pracodawców. W 2012 r. inspektorzy pracy ujawnili łącznie 88,6 tys. wykroczeń przeciwko prawom pracowniczym. Sprawcy dostali niemal 19 tys. mandatów karnych na kwotę 22,5 mln zł, a do sądów inspektorzy skierowali 3,8 tys. wniosków o ukaranie. Sądy ukarały

Wypadek w pracy. Co robić?

Pan Zbigniew ma 52 lata, pracuje w firmie produkującej wkłady kominkowe i tunele wentylacyjne. W maju tego roku urządzenie do cięcia blachy uszkodziło mu rękę. Nie była to jego wina. Zepsuła się maszyna i spadła mu na rękę, przez co złamał trzy palce. To typowy wypadek przy pracy - czyli nagłe

Szef nie musi dać płatnego zwolnienia na dni protestów

układu zbiorowego pracy podejmowane codziennie w okresie tygodnia, czy szkolenie związkowe przewidziane na 3 lub 5 dni - wyjaśnia.Eksperci posiłkują się także wyrokami Sądu Najwyższego. Ten 6 czerwca 2001 r. (sygn. I PKN 460/00) orzekł, że doraźna jest czynność niecierpiąca zwłoki, której nie można

Resort pracy: nie dla weksli pracowniczych

Chodzi o sytuacje, w których pracodawca zmusza pracownika do podpisania weksla, aby zabezpieczyć swoje interesy. Czyli np. odzyskać pieniądze zainwestowane w szkolenie zatrudnionego, gdy ten postanowi odejść z pracy. I - co ważne - to pracodawca sam szacuje, jakie koszty poniósł, a przed sądem nie

Kiedy szef nie może zwolnić?

pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy. Uwaga: W poprzednim numerze GazetaPraca.pl podaliśmy informację, że kobiety zatrudnione na zastępstwo objęte są ochroną przed zwolnieniem od trzeciego miesiąca ciąży. To błąd. Przepraszamy.

Praca sezonowa: po pierwsze - umowa

niewypłaconego wynagrodzenia osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych - przypomina Rutkowska. - Spory dotyczące tej kwestii rozstrzygają sądy cywilne.Gdy ktoś ma wątpliwości co do warunków zatrudnienia, może skonsultować się z miejscowym inspektoratem pracy - w całym kraju inspekcja świadczy

Jak odzyskać pensję

sprawy przybierają obrót mniej korzystny dla obu stron: pracowników - bo muszą na swoje pieniądze czekać dłużej, i pracodawców - bo grożą im m.in. finansowe sankcje. Co jeszcze mógł zrobić pan Waldemar? Mógł zwrócić się o pomoc do Państwowej Inspekcji Pracy lub bezpośrednio do sądu pracy. Uwaga! Pan

Grecja: Strzelali do pracowników na plantacji truskawek, pójdą do więzienia

Sąd w portowym miasteczku Patras położonym w północno-zachodniej Grecji postawił mężczyznom zarzut napadu z bronią w ręku i bezprawne użycie broni palnej. Jak podaje agencja AP jeden z pracowników plantacji został skazany na 14 lat i siedem miesięcy więzienia, a drugi na osiem lat i siedem miesięcy

Terroryści w krawatach. Kto, kogo i dlaczego mobbuje?

statystyk. Co może zrobić prześladowany pracownik? Poskarżyć się PIP albo iść od razu do sądu pracy. Problem w tym, że inspektor PIP nie może tak naprawdę zrobić nic. Co najwyżej przeprowadzić ankietę wśród pracowników, za pomocą której ustali, czy zachowania mobbingowe faktycznie mają miejsce w danej

Polacy na fikcyjnych zwolnieniach chorobowych. Kogo może skontrolować ZUS?

wysokości kosztów przejazdu najtańszym środkiem komunikacji publicznej. Od decyzji ZUS wstrzymującej wypłatę świadczenia można się odwołać. W pierwszej kolejności należy zwrócić się do komisji lekarskiej ZUS, dopiero później do sądu pracy. Ostatecznie wszelkie niejasności rozstrzygnie sąd, ale odwołanie

Jaka praca, taka umowa

mamy prawa do płatnego urlopu czy zwolnienia chorobowego, ponieważ nie obowiązuje nas Kodeks pracy. A jeżeli pracodawca okaże się nieuczciwy, swoich praw będziemy musieli dochodzić w sądzie cywilnym. Agencja pracy tymczasowej Zanim zaczniemy myśleć o podpisaniu umowy czy chociażby rejestracji w danej

Walka o odprawę emerytalną

Dwa lata temu pod koniec sierpnia Marianowi Fluncie z Brzegu Dolnego pracodawca wypowiedział umowę o pracę, choć był w tak zwanym okresie ochronnym. O tym, że nie mógł tego zrobić, mówi art. 39 Kodeksu pracy: "Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie

Kogo nie można zwolnić

utrata pracy czy pogorszenie jej warunków. Ale może ona skutkować także tym, że nieprzychylny pracodawcy zarząd związku będzie utrudniał działanie firmy, nie godząc się na zwolnienia działaczy. Związkowiec, który mimo braku zgody zarządu związku otrzymał wypowiedzenie, może udać się do sądu pracy. I

Alkohol na cenzurowanym

Jeden maluje, trzech innych popija piwo i patrzy. Dwóch układa chodnik, a pięciu pali i opiera się o płot z puszkami w rękach. To dzień pracy na budowie? Nie - stereotyp. Dziś na większość budów "wczorajsi" pracownicy nie mają wstępu i są natychmiast odsyłani do domu. - Na dużych

Zaprotestował i trafił do psychiatryka

mu, podpisanej do 30 grudnia 2013 r., umowy o pracę. - Dlaczego? - pytam dyrektora Kacalaka. - Z wielu powodów. Pierwszy: zamierzałem przekształcić aptekę w dział farmacji medycznej szpitala. On się sprzeciwiał. Po drugie: konieczne były oszczędności. Nowa kierownik pracuje za część wynagrodzenia

To pracodawca odpowiada za molestowanie w pracy. Firmy, które ukrywają patologie, mogą wiele stracić

do sądu pracy. W Kodeksie pracy, w art. 18 jest zapis o przeniesieniu ciężaru dowodowego na pozwanego. Oznacza to, że pracownik musi jedynie uprawdopodobnić, że doszło do molestowania seksualnego, które w Kodeksie pracy traktowane jest jako rodzaj dyskryminacji. To na pracodawcy spoczywa obowiązek

sąd pracy - ogłoszenia z GazetaPraca.pl

Sąd

rzędu jest przykładowo jeden wydział cywilny I instancji i drugi wydział cywilny, ale odwoławczy.Następujące wydziały tworzy się w sądach: W sądach apelacyjnych: wydział cywilny (sąd cywilny II instancji dla sądów okręgowych) wydział karny (sąd karny II instancji dla sądów okręgowych) wydział pracy

Federalny Sąd Pracy (Niemcy)

Federalny Sąd Pracy (Bundesarbeitsgericht, BAG) – najwyższa instancja wyspecjalizowanego sądownictwa pracy w Niemczech. Jest razem z Federalnym Trybunałem Sprawiedliwości, Federalnym Sądem Administracyjnym, Federalnym Sądem Socjalnym i Federalnym Trybunałem Finansowym jednym z pięciu

Sąd (ujednoznacznienie)

sąd (prawo) sąd apelacyjny sąd boży sąd grodzki sąd koleżeński Sąd Najwyższy (Polska) Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych sąd okręgowy Sąd Pierwszej Instancji sąd rejonowy sąd pracy sąd skorupkowy Sąd szczegółowy (religia) Sąd Ostateczny (religia) sąd w filozofii sąd w logice

Sąd rejonowy

) oraz pracownicy obsługi.Sąd rejonowy dzieli się na wydziały (w zależności od potrzeb): cywilny, karny, rodzinny i nieletnich (sąd rodzinny), pracy (pracy i ubezpieczeń społecznych w sądach rejonowych mieszczących się w miastach będących siedzibami sądów okręgowych, w których utworzono wydziały ubezpieczeń

Sąd okręgowy

oraz karny odwoławczy), penitencjarny i nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń sądowych, pracy. ubezpieczeń społecznych, (jeśli liczba spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, rozpatrywanych przez sąd okręgowy jest niewielka to zamiast tego wydziału i odrębnego wydziału pracy, tworzy się wspólny wydział pracy

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

sąd pracy

Sąd pracy

Sąd pracy to instytucja, która pozwala pracownikom (a także pracodawcom) dochodzić swoich praw w przypadku wszelkich niedociągnięć wynikających zazwyczaj z niedotrzymania warunków umowy.

W jakich sytuacjach pracownik udaje się do sądu pracy? Kiedy pracodawca regularnie nie wypłaca pensji, zwalnia, łamiąc jednocześnie umowę o pracę, dopuszcza się mobbingu oraz wielu zaniedbań niezgodnych ze standardami umowy o pracę. Do sądu pracy udajemy się zawsze, gdy w spór wchodzą zagadnienia z zakresu prawa pracy. Czy z napisaniem pozwu należy zwrócić się do prawnika? Można, ale pozew można również napisać samodzielnie, zgodnie z wytycznymi, które odnaleźć możemy bez pomocy adwokata. Należy uwzględnić: nazwę i adres sądu, dane pozywającego i pozwanego, dane pełnomocnika oraz dołączenie pełnomocnictwa, określenie swoich żądań, opisanie okoliczności zajścia, podanie listy świadków.

Czy adwokat jest konieczny?Na pewno jest pomocny, ale w sądzie pracy można bronić się samodzielnie, jeśli tylko uznamy, że nasza potyczka ma szansę powodzenia. Należy pamiętać, że jeśli nie stać nas na adwokata, to zawsze przysługuje nam adwokat z urzędu, jeśli tylko skutecznie udowodnimy, że nasza sytuacja materialna nie pozwala na wynajęcie osoby prywatnej.

Zdjęcia - sąd pracy