rozwiązanie umowy o pracę wzór

Marta Piątkowska

Za dużo błędów w umowach cywilnoprawnych

Za dużo błędów w umowach cywilnoprawnych

W Polsce na podstawie umów cywilnoprawnych pracuje ponad milion osób. Ale nawet ponad połowa z nich może być niezgodna z prawem

Ile sprzedawcy w opiekunie klienta

Wiele stanowisk wymaga zdolności sprzedażowych, chociaż ich przedstawicieli nie nazywa się handlowcami. Jednym z nich jest opiekun klienta, czyli osoba odpowiedzialna za podtrzymywanie relacji, przedłużanie umów i proponowanie nowych rozwiązań. Na czym dokładnie polega ta praca i kto się w niej najlepiej sprawdzi?

Jak podnosić płacę minimalną?

Co zrobić, by płace rosły w Polsce szybciej niż do tej pory? Związkowcy jako rozwiązanie wskazują na szybszy wzrost płacy minimalnej. Budzi to jednak opór pracodawców

Lubię to! Ale wracam do Polski

Lubię to! Ale wracam do Polski

przybliżeniu, ile piłeczek zmieści się w wiaderku, a potem policzenie, ile wiaderek włożymy do autobusu. Takie pytania sprawdzają, czy potrafimy znaleźć pewien wzór na rozwiązanie problemu - mówi.Trzy miesiące w GoogleplexieW sławnym Googleplexie (kampusie kilkunastu budynków, w którym mieści się siedziba

Praktyczny przewodnik po HR

W nowoczesnym ujęciu prezentuje zagadnienia przydatne pracownikom i menedżerom działów personalnych - od podjęcia decyzji o rekrutacji, poprzez rozwój talentów, zarządzanie płacami, motywowanie, weryfikację i ocenę, aż do rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem. Pozycja jest pomocą dla pracodawców

Kiedy firma nie płaci

. - Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Przez dwa lata powodziło mi się całkiem dobrze, zatrudniałam trzy osoby, jedną na umowę o pracę, dwie na umowę-zlecenie. Ale od początku tego roku jest duży kryzys. Partnerzy biznesowi zalegają mojej firmie z zapłatą ponad 15 tys. zł. A ja muszę odprowadzać

Co teraz rząd zrobi dla młodych

Co teraz rząd zrobi dla młodych

z zapowiadanej podwyżki składki rentowej płaconej przez pracodawców; - skrócić okres wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony z trzech miesięcy do jednego. To pozwoli łatwiej zatrudniać, ale i zwalniać; - uelastycznić prawo pracy, m.in. przepisy o czasie pracy. To pozwoli na wprowadzenie

Młodzi na rynku pracy: są jacyś inni?

Młodzi na rynku pracy: są jacyś inni?

Młodzi, o których piszemy, są gotowi do pracy, wykształceni, znają języki, ale jedyne, na co mogą liczyć w zamian, to bezrobocie, umowy śmieciowe lub bezpłatne staże. Nie są klientami dla banków, odwlekają wejście w dorosłość i plany założenia rodziny. Ta trudna sytuacja nie rozwiąże się sama

Praca, potem studia

Praca, potem studia

. Etatów nie będzie więcej, tylko mniej. Musimy przyzwyczaić się do korzystania z bardzo różnych form zatrudnienia. Umowa-zlecenie, umowa o dzieło czy umowa na czas określony to nie są rozwiązania złe. To są rozwiązania, dzięki którym ludzie mają pracę. Musimy polubić myśl, że sami musimy sobie organizować

Odpowiedzialność za naruszenia

Pracownik ponosi wobec pracodawcy odpowiedzialność za naruszenia zakazu podejmowania dodatkowej działalności zarobkowej na zasadach przewidzianych przepisami Kodeksu pracy. Złamanie zakazu może w szczególności stać się uzasadnioną przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę, a nawet jej rozwiązania bez

BHP i ochrona zdrowia pracowników

wstępnym nie podlegają tylko i wyłącznie osoby przyjmowane ponownie do pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym

Praca za granicą - Tusk ogłasza abolicję podatkową

Praca za granicą - Tusk ogłasza abolicję podatkową

wniosku i dokumentacji do urzędu skarbowego" - dodał. Rostowski zapowiedział, że dla ułatwienia MF przygotuje wzory obu wniosków. Kwotę umorzenia lub zwrotu podatku obliczy urząd skarbowy w decyzji, którą wyda na wniosek podatnika. Polska ma też nadal niekorzystne umowy o unikaniu podwójnego

Składniki treści umowy

Swoboda kontraktowaniaSwoboda stron stosunku pracy w ustalaniu treści umowy o zakazie konkurencji jest niewątpliwie szersza niż przy ustalaniu treści umowy o pracę. Wynika to zarówno z charakteru prawnego tej umowy, która w obecnym stanie prawnym jest umową odrębną od umowy o pracę, jak i natury

Kto się nie boi Inspekcji Pracy

Kto się nie boi Inspekcji Pracy

faksem (wzór dokumentu znajduje się np. na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie pod adresem http://www.warszawa.oip.pl/?q=skargi). Trzeba podać imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon. Do tego napisać, o jaką firmę nam chodzi, gdzie się mieści oraz opisać nieprawidłowości, np. złe

Jak założyć własną firmę

umowy o pracę, których zarobki przekraczają wartość minimalnego wynagrodzenia.Jak podaje ZUS na takie upusty nie mogą liczyć "(...)wspólnicy spółek jawnych, komandytowych lub partnerskich oraz jednoosobowy wspólnik spółki z o.o., a także twórcy i artyści." Jednak przywileje wynikające z

Rozw. umowy bez wypowiedzenia bez winy pracownika

Podajemy wzór Rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika (format pdf) (program Acrobat do ściągnięcia).Zgodnie z art. 53 § 1 KP pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia:1) jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:a) dłużej niż 3 miesiące

Wypowiedzenie ogólnie

Podajemy Wzór rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem - pdf (program Acrobat do ściągnięcia). 1.1.1. Zgodnie z art. 30 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy umowa o pracę rozwiązuje się przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Akademickie biuro pomoże

Akademickie biuro pomoże

bezpośrednio do naszych studentów. Oprócz tego stali partnerzy coraz częściej zgłaszają się z prośbą o wskazanie konkretnych kandydatów na dostępne w ich firmie stanowiska. W ten sposób wiele osób, którym doradzamy, znajduje pracę - opowiada Julita Mucha, koordynator ABK z Uczelni Heleny Chodkowskiej. Marta

Dlaczego Polska nie jest flexi

osoby), telepraca (praca zdalna), częściowa praca zdalna, praca tymczasowa, samozatrudnienie, system Kopovaza (pracodawca i pracownik w umowie o pracę określają jedynie ogólną liczbę godzin pracy w danym okresie), praca dorywcza, indywidualny czas pracy ROWE (results only work environment), czyli

Oświadczenia woli o wypowiedzeniu

. Bieńka i uchwałę z 16.10.1991 r., I PZP 48/91, OSNCP z. 4/1992, poz. 60). Oświadczenie woli pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę jest złożone pracownikowi z chwilą, gdy doszło do niego w taki sposób, że mógł się zapoznać z jego treścią, chociaż tego nie uczynił (wyrok z 16.3.1995 r., I PRN 2/95

Okres wypowiedzenia

Wzór rozwiązania umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia - pdf (program Acrobat do ściągnięcia).1.4.6. Zgodnie z art. 49 KP w razie zastosowania okresu wypowiedzenia krótszego niż wymagany, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu wymaganego, a pracownikowi przysługuje

Haczyki z notatnika prawnika

korespondencji okaże się nieaktualny. Wystarczy zwrócone przez pocztę świadectwo pracy złożyć w aktach osobowych (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28.09.1976 r. I PZP 41/76, OSPiKA 1977 r., z. 2, poz. 21). - Po rozwiązaniu umowy o pracę pracodawca powinien natychmiast wydać pracownikowi świadectwo pracy (art. 97

Dział dziesiąty - Bezpieczeństwo i higiena pracy. Rozdział VI - Profilaktyczna ochrona zdrowia

wstępnym nie podlegają jednak osoby przyjmowane ponownie do pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą. § 2

Co zrobić, kiedy pracodawca nie płaci

dokumentów, na podstawie których obliczono twoje wynagrodzenie (art. 85 par. 5 kodeksu pracy). Bez wypowiedzenia Jeśli wypłata wynagrodzenia ciągle się opóźnia i czujesz, że pracodawca coś kręci, masz prawo rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia. Ile musisz czekać? To zależy od ciebie, kiedy poczujesz

Jak się sprawdza ustawa o promocji zatrudnienia

inną pracę zarobkową (np. umowa-zlecenie, o dzieło) - dostanie dodatek nie większy niż 30 proc. zasiłku, ale niezależnie od wysokości otrzymywanego wynagrodzenia. Urzędy pracy chętniej finansują osoby, które same znalazły zatrudnienie - tak jest np. w Warszawie, gdzie dodatek otrzymuje jedynie

Dział jedenasty - Układy zbiorowe pracy. Rozdział I - Przepisy ogólne

obowiązującym w dniu przejścia zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę. Pracodawca może stosować do tych pracowników korzystniejsze warunki niż wynikające z dotychczasowego układu. § 2. Po upływie okresu stosowania dotychczasowego układu wynikające z tego układu warunki umów o pracę

PRL ubierał się u Hoff

zaroiło się od dziewczyn w trumniakach i domowej roboty koszulkach z głębokim dekoltem na plecach. - Wyglądały jak modne Włoszki - wspomina z dumą Hoff. Wtedy postanowiła, że zamiast o modzie pisać, będzie ją tworzyć, chociaż nie miała pojęcia o krawiectwie. - Jestem dziennikarką, z prac ręcznych zawsze

Tajny poradnik wzorowego sprzedawcy

;napakowanych" kolegów. O etykę i zgodność z prawem takiego sposobu konwojowania pieniędzy zapytaliśmy Piotra Wojciechowskiego, zastępcę dyrektora Departamentu Prawnego Głównego Inspektora Pracy: - Obowiązki pracownika powinny być wyraźnie określone w umowie. Jeśli ktoś zatrudniany jest na stanowisku

2006: Co tam, panie, w komputerach?

na tych, według których Maki stracą swój niepowtarzalny charakter. Minął rok, i śmiało można powiedzieć, że - jak zwykle - prawda leży po środku. Macintoshe wciąż ujmują swoją stylistyka, ciekawymi rozwiązaniami i niezawodnością. Ich użytkownicy mają jednak wybór - wybór pracy z innym, niż Mac OS X

Wyjazdy typu Work & travel do USA

rozmowę kwalifikacyjną. Do dokumentów należy dołączyć referencje pochodzące od dwóch niespokrewnionych osób (biura organizujące takie wyjazdy zwykle udostępniają wzór dokumentu). Uczestnik, gdy ma już zagwarantowaną pracę, ubiega się o wizę studencką J-1 (taka sama procedura jak w przypadku W&T). Za

Prawnika dostaniesz w pakiecie

załatwić wszystko na podstawie wymiany korespondencji telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną. Ma to na celu nie tylko pomóc w szybkim rozwiązaniu problemu, ale i zaoszczędzić nasz czas. Prawnik będzie dalej monitorował sytuację i powiadamiał nas o dalszych krokach postępowania. Przygotowuje również

Mój zawód - ten sam, a jednak inny

zostałam mile zaskoczona. Do pierwszego dyżuru przygotowywałam się przez pół dnia. Miałam m.in. powiedzieć coś na temat pokazywanego wieczorem filmu. Po dyżurze zadzwoniła do mnie przyjaciółka i powiedziała: "Tak ciekawie mówiłaś o tym Bondzie, że go obejrzę wieczorem". Moja praca odbywa się

Wzór pozwu o zapłatę zaległych wynagrodzeń

(przypis 4) 3) o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu. Nadto wnoszę o przeprowadzenie dowodów wskazanych w uzasadnieniu niniejszego pozwu na okoliczności tam powołane (przypis 9). UZASADNIENIE Jestem zatrudniony w pozwanej XYZ sp. z o.o. na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony od

rozwiązanie umowy o pracę wzór - ogłoszenia z GazetaPraca.pl

Wypowiedzenie umowy o pracę

– ostatniego dnia miesiąca.Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem złożonym przez pracownika, jeśli nie było związane ze zmianą jego miejsca zamieszkania, skutkuje tym, że ewentualny zasiłek dla bezrobotnych przysługiwać będzie tej osobie dopiero po 90 dniach od zarejestrowania się w Urzędzie Pracy

Umowa o pracę

przez niego określonym, a pracodawca do zapłaty umówionego wynagrodzenia. Rodzaje umów o pracęUmowy bezterminowe: na czas nieokreślony Umowy terminowe: na czas określony na okres próbny na czas wykonania określonej pracy na zastępstwo Elementy umowy o pracę data zawarcia umowy określenie rodzaju umowy określenie

Lista odcinków serialu Wzór

Lista odcinków serialu Wzór Sezon 1 N/o Tytuł Data premiery Scenarzysta Reżyser Numer w serii 1 Pilot 23 stycznia 2005 Nicolas FalacciCheryl Heuton Mick Jackson 1,01 Charlie pomaga Donowi w sprawie seryjnego gwałciciela, wyznaczając z miejsc ataku przestępcy prawdopodobne miejsce

Umowa o pracę na czas nieokreślony

stałych więzów z cenionym pracownikiem. Umowa za czas nieokreślony powinna zawierać wszystkie elementy umowy o pracę, tj.: określać rodzaj pracy, miejsce jej wykonywania, wymiar czasu pracy, wynagrodzenie i jego elementy, termin rozpoczęcia pracy.

Wzór użytkowy

Wzór użytkowy – nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy i zestawienia przedmiotu o trwałej postaci, przy czym użyteczność takiego rozwiązania wyraża się możliwością osiągnięcia celu mającego praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu lub korzystaniu

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.