renta chorobowa

bsn

Rząd zajmuje się oskładkowaniem umów zlecenia

Rząd zajmuje się oskładkowaniem umów zlecenia

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych oraz wyższe emerytury, renty, zasiłki chorobowe i macierzyńskie - takie mają być efekty zmian w oskładkowaniu umów zleceń. Stosownym projektem ustawy przygotowanej przez resort pracy zajmuje się we wtorek rząd

Kłopoty z ciążą i choroby układu oddechowego to główne powody zwolnień lekarskich

Ciąża, połóg, choroby układu oddechowego, a także choroby układu ruchu. Głównie z tych powodów korzystamy ze zwolnień lekarskich. Tak wynika z raportu "Praca. Zdrowie. Ekonomia. Perspektywa 2009-2013"*

Choroba zawodowa i co dalej?

Masz chorobę zawodową? Staraj się o pieniądze z ZUS. Jeżeli pracowaliśmy w trudnych warunkach i zachorowaliśmy, mamy prawo do renty albo odszkodowania

RPO ws. osób, które pobierały świadczenia i są bez prawa do zasiłku

RPO ws. osób, które pobierały świadczenia i są bez prawa do zasiłku

zasiłku dla bezrobotnych mają osoby, które wcześniej pobierały renty z tytułu niezdolności do pracy lub służby, renty szkoleniowe, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński czy też urlop wychowawczy przyznawany na podstawie przepisów kodeksu pracy.Prawo do zasiłku przysługuje również bezrobotnym zwolnionym

Chory przez pracę

Chory przez pracę

separacji. Renty i zasiłki Po stwierdzeniu przez lekarza choroby zawodowej możesz się jeszcze starać o dodatkowe świadczenia. Zasiłek chorobowy - w wys. 100 proc. twojej pensji (na pół roku, ale można to przedłużyć - nie więcej jednak niż o dalsze trzy miesiące). Świadczenie rehabilitacyjne - 100 proc

Bezrobotny zarejestrowany

lat,nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, nie pobiera świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego;nie jest właścicielem lub posiadaczem nieruchomości rolnej o

Praca w ZUS: jak się tam dostać i ile można zarobić

Praca w ZUS: jak się tam dostać i ile można zarobić

pracujących Polaków pobiera składki (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe), i - korzystając ze zgromadzonego kapitału - wypłaca mi. in. emerytury tym rodakom, którzy już "zeszli" z rynku pracy oraz renty. Do tego ZUS realizuje także umowy i porozumienia międzynarodowe w dziedzinie ubezpieczeń

Gdy pracownik często choruje...

Gdy pracownik często choruje...

jest o wiele trudniejsze.Gdy lekarz potwierdzi, że twoja przypadłość to choroba zawodowa, możesz za to dostać różne świadczenia. Najważniejsze z nich to jednorazowe odszkodowanie, renta z tytułu niezdolności do pracy i renta rodzinna. Są też inne: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek

Wypadki przy pracy

Wypadki przy pracy

zbyt krótkiego okresu odprowadzania składek nie należałaby się zwykła renta, mogą dostać rentę wypadkową. Ta przysługuje niezależnie od długości okresu ubezpieczenia wypadkowego oraz bez względu na datę powstania niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy.Co nam przysługuje?W zależności od

Choroby zawodowe: chory dostanie więcej

Choroby zawodowe: chory dostanie więcej

wiele trudniejsze.Od kilku miesięcy mam uporczywy katar. Myślę, że to dlatego, że pracuję w miejscu, gdzie jest dużo pyłu. Widziałam, że alergiczny nieżyt nosa znajduje się na liście chorób zawodowych. Czy wystarczy, że pójdę do lekarza i potem mogę się starać o rentę?Sprawa jest dużo bardziej

FAQ: eksperci odpowiadają na Wasze pytania

poinformować, że musi Pani wystąpić o świadczenie rehabilitacyjne (tak nazywa się świadczenie, które można otrzymać, gdy chorujemy ponad 182 dni i skończy się nam prawo do zasiłku chorobowego, a nasz stan rokuje poprawę zdrowia i możliwość powrotu do pracy, czyli nie będziemy musieli iść na rentę). Lekarz

Kogo nie można zwolnić

Kogo nie można zwolnić

, czyli przesunąć pracownika na inne stanowisko. W przypadku obniżenia pensji będzie musiał jednak przez sześć miesięcy płacić dodatek wyrównawczy. Inaczej sprawa wygląda, jeśli pracownik w wieku przedemerytalnym nabył prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, bo np. uległ poważnemu wypadkowi przy

Jak zarejestrować się w urzędzie pracy?

przypadkach takich jak przebywanie na rencie czy zasiłku chorobowym lub macierzyńskim.Kto pracował na zasadzie umowy-zlecenia czy umowy agencyjnej będzie musiał przedstawić zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek w rozbiciu na poszczególne miesiące oraz zaświadczenie o

Chory przez pracę i co dalej?

którego stwierdzono chorobę zawodową?Z tytułu chorób zawodowych przysługują różnego rodzaju świadczenia, m.in. zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, jednorazowe odszkodowanie, renta z tytułu niezdolności do pracy, renta rodzinna czy dodatek pielęgnacyjny, pokrycie kosztów leczenia z zakresu

Jak starać się o odszkodowanie lub rentę z powodu choroby zawodowej?

. uszczerbku, ale nie więcej niż 7466 zł. Uwaga! To odszkodowanie jest przyznawane na innych zasadach niż np. zasiłek chorobowy (jak o nie wystąpić, piszemy za chwilę). Renta z tytułu niezdolności do pracy (jak się o nią postarać, wyjaśnimy dokładnie poniżej). Jak się starać o odszkodowanie Wniosek składasz w

Nie jestem śmieciem

chorobową, więc mogę iść na zwolnienie. Najgorsze są umowy o dzieło. Tak pracującej osobie nie opłaca się żadnych składek: * zdrowotnej, więc nie może korzystać ze służby zdrowia; * emerytalnej -nic jej się nie odkłada na emeryturę; * rentowej, czyli w razie choroby nie ma prawa do renty; * chorobowej, a

Czy górnicy będą musieli odpracować wszystkie dni L-4?

trzeba będzie wszystkie dni chorobowego, z wyjątkiem wypadków przy pracy oraz choroby zawodowej. I tu pojawia się problem, jak interpretować nowe przepisy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych chce, aby górnicy odrabiali L-4 od 14 listopada 1991 r., a więc 16 lat wstecz. Wtedy zmieniły się zasady naliczania

Naciąganie na L4

- 583,33 = 666,67 zł brutto - wynagrodzenie za dni przepracowane w sierpniuJeżeli przeciętne wynagrodzenie miesięczne z poprzednich 12 miesięcy wynosi 1250 zł, to za okres zwolnienia lekarskiego wynagrodzenie chorobowe (lub zasiłek chorobowy) będzie przysługiwać w kwocie: 14 dni x (1250/30) x (100% - 18,71

Gdy rencista (emeryt) dorabia

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 1998 r., Nr 162, poz. 1118 z późn. zm.; ostatnia zmiana: Dz. U. z 2001 r., Nr 27, poz. 298) Większość rencistów i emerytów nie może osiągać dodatkowych przychodów bez negatywnych

Ile zarabiają księża? Zarobki, emerytury i podatki duchownych

Ile zarabiają księża? Zarobki, emerytury i podatki duchownych

może warto przyjrzeć się rozwiązaniom, które u naszych sąsiadów funkcjonują od lat.We Włoszech zarządzaniem składkami społecznymi od księży Kościoła katolickiego oraz duchownych innych wyznań i wypłatą emerytur, a także rent, zajmuje się specjalny Fundusz Kościelny (Fondo clero), który działa w ramach

L4 dla zaawansowanych, czyli sposób na długotrwałe zwolnienie znany tylko nielicznym

historia ponadrocznego zwolnienia wydawała się nam nieprawdopodobna. Przepisy mówią, że pracownik, który choruje dłużej niż 182 dni, musi przejść na rentę. Bo ZUS wypłaca zasiłek chorobowy tylko przez pół roku. Jednak renty - i zdecydowanie niższych dochodów - można zgodnie z prawem uniknąć, jeśli to

Kiedy praca psuje zdrowie

Kiedy praca psuje zdrowie

do utraty zdrowia. Gdy ktoś straci zdrowie w pracy, może się starać o odszkodowanie lub rentę. Niezależnie od tego, czy wina leży po jego stronie, czy pracodawcy. Warunki? Schorzenie musi się znaleźć na liście, a choroba zostać potwierdzona przez lekarza.Zmiany na liścieLista chorób zawodowych jest

Ile można dorobić na emeryturze?

Jesteś emerytem lub rencistą? Otrzymujesz świadczenie lub zasiłek przedemerytalny, rentę rodzinną lub socjalną, zasiłek z pomocy społecznej albo dla bezrobotnych? Dorabiasz? Chcesz dorobić? To sprawdź, jak dorabiać bezpiecznie. Wyjaśniamy, kto i kiedy może dorabiać bezkarnie, kiedy mogą zmniejszyć

Jaki zawód, taka choroba - poradnik o chorobach zawodowych

odszkodowanie nie jest przyznawane "z automatu" jak np. zasiłek chorobowy. Musisz sam o nie powalczyć. Jak? O tym w punkcie 3. * Renta z tytułu niezdolności do pracy. Też trzeba się o nią postarać. Jak? O tym w punkcie 4.3. Jak się starać o odszkodowanie* Wniosek składasz w firmie, gdzie obecnie

Statystyka może zabić

. Arkadiusza M. na podłodze obok biurka w pokoju 601 komendy policji w śródmieściu Warszawy. W sekcji kryminalnej kierował referatem zajmującym się ściganiem włamywaczy. Z sukcesami. Lekarz stwierdził u 32-latka zawał. Komenda Stołeczna pomogła w pogrzebie, przyznała rentę. Ale kilka miesięcy później

Praca na czarno, praca na szaro - konsekwencje

taki układ, musi liczyć się z tym, że jeśli ulegnie wypadkowi lub zachoruje, pieniądze dostanie od kwoty zgłoszonej do ZUS-u. Np. jeśli pracownik dostawał "do ręki" 2 tys. zł, a oficjalnie tylko 800, to jego zasiłek chorobowy będzie prawie trzykrotnie mniejszy. Poza tym wysokość emerytury czy

Brakuje pieniędzy na emerytury

Wybierz OFE dla siebie w naszym Centrum Finansowym ZUS przygotował właśnie najnowszą prognozę sytuacji finansowej Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z którego wypłaca świadczenia dla ponad 7 mln osób. To, że wpłacane przez Polaków składki nie pokryją wydatków na emerytury i renty, było do

Choroba nie wybiera

zasiłków chorobowych, rent, wcześniejszych emerytur - mówi Dorota Szymańska, psycholog z Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Szpiczaka. - Zachowania pracodawców potwierdzają niestety powszechne przekonanie, że ludzie z diagnozą nowotworową to, bez względu na stan i zaawansowanie choroby, osoby "

Obniżyć koszty pracy, ale jak?

zatrudnianiem pracownika, a tym, ile dostaje on na rękę), który wynosi około 40 proc. pensji brutto. Część płac pochłaniają składki na ZUS, podatki oraz różnego rodzaju ubezpieczenia, m.in. rentowe czy chorobowe. Głównym punktem reformy byłoby zmniejszenie składki rentowej z 13 do 6 proc. w dwóch etapach

Zrobieni na szaro - czyli pracujący na czarno

legalnie zatrudnionych pracowników finansuje świadczenia społeczne. Im mniej składek, tym mniej pieniędzy na emerytury, zasiłki, renty. Ale na szarej strefie wiele osób zyskuje. - Przede wszystkim są to pracodawcy - przyznaje prof. Kabaj. - W ten sposób omijają dodatkowe koszty pracy i oszczędzają sobie

10% Polaków pracuje w szarej strefie

wynagrodzenia za okres zwolnienia chorobowego" - napisano w raporcie.- W tej chwili są w Polsce legalne miejsca pracy, wprowadzamy narzędzia, które będą ułatwiały elastyczne zatrudnienie, umożliwiamy bezrobotnym przekwalifikowanie się i dokształcanie. Istnieje cały system narzędzi w ustawie o promocji

W pracy z HIV

stałe, niezależne od rodziny źródło dochodu. 21 % zatrudnionych jest na etacie, a kolejne 16% ma rentę oraz pracę dorywczą. Problem z zatrudnieniem osób zakażonych wirusem HIV polega na tym, że ofiarami choroby padają równocześnie osoby prowadzące życie nieodbiegające od przyjętych norm i np. narkomani

Komu wcześniejsza emerytura, komu pomostówka?

wniosku o emeryturę byłeś na rencie (ale przed rentą też powinieneś być pracownikiem, czyli mieć etat i odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne).Uwaga! Chcesz przejść na wcześniejszą emeryturę? Musisz sam wystąpić o rozwiązanie dotychczasowej umowy o pracę. Nikt tego za ciebie nie zrobi! Ani ZUS

Nowy system świadczeń rodzinnych

ucząca się (jeśli oczywiście spełnia kryterium wieku i kryterium dochodowe). Jak liczyć dochód do zasiłku? Musisz wykazać wszystkie dochody (ale bez świadczeń z pomocy społecznej!). Czyli np. wynagrodzenie za pracę, z działalności gospodarczej, emerytury i renty, zasiłki chorobowe, stypendia

Rewolucja w zasiłkach rodzinnych

świadczeń rodzinnych Musisz wykazać wszystkie dochody (bez świadczeń z pomocy społecznej), czyli np. wynagrodzenie za pracę, z działalności gospodarczej, emerytury i renty, zasiłki chorobowe, stypendia, alimenty, ekwiwalenty, ryczałty i diety. Muszą to być dochody netto (czyli - mówiąc najprościej - po

Payroll Manager - kierownik ds. kadrowo-płacowych, menedżer ds. wynagrodzeń

płacami (zasiłki chorobowe, opiekuńcze, rodzinne, pielęgnacyjne, wychowawcze, rehabilitacyjne oraz inne nieobecności; korekty wynagrodzeń, potrącenia komornicze i inne); stworzenie systemu dokumentacji pracowniczej (utrzymywanie i uaktualnianie bazy danych pracowników), sporządzanie listy płac

Aby mieć ładne świadectwo

urzędzie pracy jako bezrobotny, nie otrzymasz świadczeń przedemerytalnych. Na podstawie świadectwa pracy (i zaświadczenia o zarobkach) ZUS oblicza ci rentę i emeryturę. Świadectwo, opinia, referencje W świadectwie pracy znajdują się informacje o tobie, które pracodawca musi zamieścić bez względu na

Zupełnie nowy Kodeks Pracy

odszkodowanie. W założeniach znalazł się też jeden z głównych postulatów pracodawców. Od dawna narzekają oni na obowiązek wypłacania wynagrodzenia pracownikowi za zwolnieniu lekarskim poniżej 35 dni. Twierdzą, że po to płacą składki na ubezpieczenie społeczne, by zasiłki chorobowe wypłacał ZUS. Komisja

Co powinieneś wiedzieć o umowach o pracę

zlecenia na co najmniej 15 dni, jest to twoja jedyna praca i wykonujesz ją w siedzibie pracodawcy, jesteś objęty ubezpieczeniem społecznym. Dzięki temu masz prawo m.in. do bezpłatnego leczenia i zasiłku chorobowego (po 30 dniach nieprzerwanej choroby). Składkę na ubezpieczenie opłacacie po połowie razem ze

Jak pracować legalnie w Wielkiej Brytanii i Irlandii

). Te stawki mogą się zmienić tylko z powodu opłat za zakwaterowanie lub kosztów szkoleń. Dobra wiadomość! Od 1 września 2004 roku stawki wzrosną: odpowiednio do 4,10 i do 4,85 funta na godzinę. Zgodnie z prawem zasiłki chorobowe wypłacane są po czwartym dniu choroby. Niektóre firmy wydłużają ten okres

renta chorobowa - ogłoszenia z GazetaPraca.pl

 • Agent Ochrony

  miasta nie podano, dolnośląskie, Polska

  Oferta archiwalna

  : emeryta/ rencisty z rentą chorobową i rodzinną, student studiów niestacjonarnych, licencja POF I° lub II° niekaralność: warunek konieczny prezencja Oferujemy: ...

 • PRACOWNIK / AGENT OCHRONY

  Gdańsk, pomorskie, Polska

  Oferta archiwalna

  KONTAKT: Gdańsk, ul. Szara 35, tel. (58) 321 26 26 e-mail: Wymagania: emeryt, rencista z rentą ...

 • PRACOWNIK / AGENT OCHRONY

  Poznań, wielkopolskie, Polska

  Oferta archiwalna

  reprezentowanie firmy KONTAKT: Poznań, ul. Bałtycka 24/26, tel. (61) 887 92 26 e-mail: Wymagania: emeryt, rencista z ...

 • PRACOWNIK / AGENT OCHRONY

  Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie, Polska

  Oferta archiwalna

  reprezentowanie firmy KONTAKT: Bydgoszcz, ul. Fordońska 21, tel. (52) 325 89 26 e-mail: Wymagania: emeryt, rencista z ...

 • PRACOWNIK / AGENT OCHRONY

  Katowice, śląskie, Polska

  Oferta archiwalna

  KONTAKT: Katowice, ul. Pukowca 15, tel. (32) 200 01 11 e-mail: Wymagania: emeryt, rencista z rentą ...

 • PRACOWNIK / AGENT OCHRONY

  Rzeszów, podkarpackie, Polska

  Oferta archiwalna

  reprezentowanie firmy KONTAKT: Rzeszów, ul. Przemysłowa 1, tel. (17) 857 14 40 e-mail: Wymagania: emeryt, rencista z ...

 • Specjalista ds. Kadr

  Nowy Sącz, małopolskie, Polska

  Oferta archiwalna

  wypoczynkowych, absencji chorobowych) naliczanie stażu pracy, ustalanie wymiaru urlopu wypoczynkowego wystawianie umów o pracę, zleceń i o dzieło, świadectw pracy, ...

 • PRACOWNIK / AGENT OCHRONY

  Szczecin, zachodniopomorskie, Polska

  Oferta archiwalna

  reprezentowanie firmy KONTAKT: Szczecin, ul. Żubrów 3, tel. (91) 432 56 26 e-mail: Wymagania: emeryt, rencista z rentą ...

 • PRACOWNIK / AGENT OCHRONY

  Wrocław, dolnośląskie, Polska

  Oferta archiwalna

  reprezentowanie firmy KONTAKT: Wrocław, ul. Miechowity 1, tel. (71) 323 17 26 e-mail: Wymagania: emeryt, rencista z ...

 • PRACOWNIK / AGENT OCHRONY

  Łódź, łódzkie, Polska

  Oferta archiwalna

  KONTAKT: Łódź, ul. Piotrkowska 273, tel. (42) 680 88 26 e-mail: Wymagania: emeryt, rencista z rentą ...