renowator zabytków architektury zator

sprawdź też:

zator

renowator zabytków architektury zator - ogłoszenia z GazetaPraca.pl

Klasy zabytków

Klasy zabytków – obowiązująca w Polsce w latach 1961-1973 pięciostopniowa klasyfikacja obiektów zabytkowych, określająca ich wartość artystyczną, historyczną i naukową oraz stopień ochrony przez państwowe instytucje.Klasyfikacja zabytków nieruchomych, wprowadzona została w Polsce instrukcją

Ośrodek Dokumentacji Zabytków

Ośrodek Dokumentacji Zabytków – instytucja założona w 1962 roku w Warszawie, podlegająca Ministerstwu Kultury i Sztuki, mająca na celu inwentaryzację i dokumentację zabytków architektury, urbanistyki i zabytków ruchomych. Ośrodek wydaje pisma: "Ochrona Zabytków", "Teka konserwatorska

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków

o zachowanie zabytków. W ramach obchodów tego święta Generalny Konserwator Zabytków przyznaje nagrody w konkursie "Zabytek zadbany". Maksymalnie cztery równorzędne nagrody mogą są przyznawane w czterech następujących kategoriach: Zabytki sakralne Zabytki architektury i budownictwa mieszkalnego

Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

. Struktura Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Instytut Projektowania Architektonicznego Instytut Projektowania Urbanistycznego Instytut Projektowania Budowlanego Instytut Projektowania Miast i Regionów Zakład Geometrii Wykreślnej, Rysunku Technicznego i Grafiki Inżynierskiej Zakład

Szlak Architektury Drewnianej

– województwo małopolskie.. Kilka lat później, w latach 2008-2009, oznakowany został także Szlak Architektury Drewnianej w województwie świętokrzyskimSzlak Architektury Drewnianej – województwo świętokrzyskie..Projekt ten to sposób na ocalenie przed zapomnieniem zabytków architektury dawnej wsi, głównie

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.