rencistów

Michał Świech

Rencista nie idzie do pracy

Rencista nie idzie do pracy

Nawet połowa rencistów może pracować w szarej strefie. Do legalnego zatrudnienia zniechęcają ich przepisy.

Solidarność chce wyższych świadczeń dla emerytów i rencistów

W ocenie Solidarności poziom życia emerytów i rencistów pogarsza się. Dlatego związkowcy zwrócili się do rządu o podniesienie m.in. minimalnych świadczeń emerytalno-rentowych i wypłatę dodatku "drożyźnianego".

Liczba emerytów i rencistów w styczniu spadła o 1,5 tys. mdm

Liczba emerytów i rencistów na koniec stycznia 2011 r. spadła do 7 mln 456,7 tys. osób z 7 mln 458,2 tys. osób w grudniu - poinformował w środę w komunikacie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Rencista płaci składkę dwa razy

zasady pobierania rent. Wprowadziła jednak także przepis, który mówi, że od czerwca wszyscy renciści prowadzący firmy zapłacą pełną składkę na ZUS - ponad 717 zł, a nie jak do tej pory 170 zł. Renciści dołożą do interesu... Pani Teresa (na rencie od siedmiu lat) dorabia jako agentka ubezpieczeniowa

Gdy rencista (emeryt) dorabia

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 1998 r., Nr 162, poz. 1118 z późn. zm.; ostatnia zmiana: Dz. U. z 2001 r., Nr 27, poz. 298) Większość rencistów i emerytów nie może osiągać dodatkowych przychodów bez negatywnych

"GP": Niższa renta za odmowę pracy

Duda.W jego opinii, wprowadzenie takich przepisów na pewno zmobilizuje rencistów do podjęcia zatrudnienia. Pełnomocnik zapewnia jednocześnie, że rząd nie zamierza wprowadzać jeszcze bardziej restrykcyjnych rozwiązań.Dzięki takiej zmianie wzrosłaby liczba zatrudnionych niepełnosprawnych, a tym samym

Pracownicy ZUS grożą strajkiem, mogą być problemy

powiedział na antenie TVN24.pl, że jest przygotowany na każdą ewentualność. Zapewnił, że emeryci i renciści są zabezpieczeni i mogą być spokojni, że dostaną pieniądze na czas. - Nawet w przypadku strajku naszym beneficjentom nie grozi to, że w lutym nie dostaną swoich emerytur i rent. - zapewnił Rypiński

Jak będą weryfikowane renty?

weryfikacja, a komu nie? Kiedy może się ona zacząć? I co, jeśli już będą chcieli zweryfikować twoją rentę? Ilu zweryfikują Uspokajamy! Weryfikacja dotyczyć będzie góra 450 tys. osób z 2,2 mln rencistów. W dodatku nie wszyscy będą wzywani osobiście, niektórym ZUS sprawdzi tylko papiery. Ministerstwo szacuje

Świadczenia socjalne w krajach UE

W zależności od skali występujących problemów, mentalności mieszkańców czy ekipy rządzącej, większą wagę przywiązuje się do jednych świadczeń, a pomija znaczenie innych.W Hiszpanii na zasiłki dla bezrobotnych wydaje się niemal 12% wszystkich dostępnych świadczeń. W Polsce ich udział w puli świadczeń

Chcesz zarządzać emeryturami milionów Polaków? Teraz jest szansa, ZUS szuka prezesa

Chcesz zarządzać emeryturami milionów Polaków? Teraz jest szansa, ZUS szuka prezesa

. - Oczekiwania są jak najwyższe, bo to wielka firma, która nie tylko zatrudnia prawie 50 tys. osób, ale odpowiada za podstawową sferę bezpieczeństwa Polaków: dostarczanie świadczeń dla emerytów i rencistów oraz zbieranie składek. To jedna z najważniejszych instytucji, gwarantujących bezpieczeństwo społeczne

Pracownicy warszawskiej komunikacji stracą darmowe przejazdy w 2014 r.

Pracownicy warszawskiej komunikacji stracą darmowe przejazdy w 2014 r.

tys. byłych pracowników spółek (emeryci i renciści) oraz 14,5 tys. członków rodzin pracowników, w tym ich rodzice, małżonkowie i konkubenci, dzieci i teściowie. Darmowy przejazd będzie przysługiwał wdowom i wdowcom po pracownikach komunikacji miejskiej, którzy zmarli w wyniku wypadku przy pracy. Ulgę

Przywileje wybranych grup zawodowych w Polsce

Przywileje wybranych grup zawodowych w Polsce

ministerstw wzrosła w 2012 roku w stosunku do 2005 roku o 15%, z czego w 2012 roku było o 34,8 tys. więcej emerytów i rencistów z MSW niż w roku bazowym (wzrost o 1/5), o 10 tys. z MON (wzrost o 6,5%) oraz o 6,4 tys. więcej z MS (wzrost o 1/4). W tym samym okresie ogólna liczba emerytów i rencistów

Chory przez pracę

Chory przez pracę

tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego; (61 191 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty; (30 596 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest

Choroba zawodowa i co dalej?

Choroba zawodowa i co dalej?

wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, jednorazowe odszkodowanie dla ubezpieczonego, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu oraz dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, -renta z tytułu niezdolności do pracy, -renta

Emeryt poszukiwany

Emeryt poszukiwany

Według danych GUS w 2012 r. w Polsce było ponad 260 tys. pracujących emerytów i rencistów. Powody, dla których emeryci decydują się na pracę, są różne. Czasem wynika to z chęci pozostania aktywnym zawodowo, czy z potrzeby realizacji swoich zainteresowań. Innym razem po prostu zmusza do tego kiepska

Choroby zawodowe: chory dostanie więcej

Choroby zawodowe: chory dostanie więcej

dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty 30 596 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko 61 191 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego

Rynek pracy - jest lepiej, ale...

Rynek pracy - jest lepiej, ale...

dziesiąta osoba (11 proc.) wróży poprawę. Pozostali (27 proc.) obstawiają negatywny scenariusz. W tej grupie przeważają osoby, które nie są zadowolone ze swojej obecnej sytuacji materialnej, głównie renciści, rolnicy i bezrobotni. Pozostaje jeszcze kwestia strachu przed bezrobociem, które od wielu miesięcy

Elastyczne formy zatrudnienia

chcą podjąć pracy w pełnym wymiarze godzin lub w jednym miejscu pracy. Maja zastosowanie przede wszystkim w przypadku: niepełnosprawnych, kobiet w ciąży lub wychowujących dziecko, osób uczących się lub studiujących, emerytów, rencistów, osób już pracujących, ale poszukujące dodatkowego źródła dochodu

Układ nie przetrwa?

obowiązują całą załogę, a więc także osoby wykonujące swoje obowiązki na podstawie umów cywilnoprawnych, emerytów czy rencistów. W praktyce oznacza to, że firma zawierająca takie porozumienie nie musi z każdym pracownikiem renegocjować jego umowy indywidualnie. To z kolei oszczędza czas i redukuje koszty

Najmłodsze szefowe

Najmłodsze szefowe

. spędza czas przed telewizorem, w kolejkach do lekarzy albo do Związku Emerytów i Rencistów, którego jestem szefową. Nie pozwolę wykluczyć nas społecznie. Nie pozwolę moim znajomym myśleć po staremu. Ruszyliśmy w przestrzeń publiczną!".Aż trudno uwierzyć, że to słowa 17-latki. Emilia Wilgucka z

Gdy pracownik często choruje...

Gdy pracownik często choruje...

tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty; 55 853 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty; 27 927 zł, gdy do jednorazowego

TNS OBOP o oszczędnościach Polaków

TNS OBOP o oszczędnościach Polaków

W grupie osób nieposiadających oszczędności są najczęściej: nastolatki, bezrobotni, rolnicy, robotnicy, emeryci i renciści, uczniowie i studenci oraz osoby w wieku powyżej 60 lat oraz osoby z wykształceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym.Wśród respondentów, którzy dysponują oszczędnościami, są

Polacy źle o sytuacji na rynku pracy

Polacy źle o sytuacji na rynku pracy

. proc. więcej niż w zeszłym roku. Tylko co dziesiąty (10 proc.) ma lepsze zdanie na temat rynku pracy i uważa, że sytuacja nie jest "ani dobra ani zła". Do optymizmu więc daleko.Źle o rynku pracy mówią niemal wszyscy. Najczęściej narzekają renciści (92 proc.), osoby biorące udział w praktykach

Co mogą stracić nauczyciele?

lokalu mieszkalnego, prawa do osobistego użytkowania działki gruntu szkolnego, prawa do zajmowania mieszkań w budynkach szkolnych i użytkowanych przez szkoły. Wszystko odbywałoby się jednak na zasadzie zachowania praw nabytych. Dzięki temu nauczyciele renciści lub emeryci zachowaliby swoje uprawnienia

"GP": Milion Polaków niepotrzebnie płaci składki

370 tys. pracujących emerytów opłaca składkę rentową, tymczasem emerytura jest przyznawana dożywotnio i emeryt nie może już stać się rencistą. W grę wchodzą niemałe pieniądze, bo składka rentowa wynosi 10 proc. pensji brutto. W jeszcze gorszej sytuacji niż emeryci ZUS jest kilkadziesiąt tysięcy

Tydzień Prawa Pracy

dla pracodawców. Rencista nie idzie do pracy - Nawet połowa z nich może pracować w szarej strefie. Do legalnego zatrudnienia zniechęcają ich przepisy. Praca tylko na próbę - Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) ostrzega przed procederem zatrudniania na próbę bez wynagrodzenia. Wekslem w pracownika

Nauczyciel śpi spokojnie

wprowadzona z zachowaniem ochrony praw nabytych. Oznacza to, że nauczyciele emeryci, renciści lub pobierający nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, zachowają swoje uprawnienia do czasu, do którego im je przyznano. Naliczanie wynagrodzeń Średnie wynagrodzenie nauczycieli na poszczególnych etapach awansu

Przywileje budżetówki

proc. Tak samo jak emerytom i rencistom kolejowym. Wśród podstawowych dodatków mają stażowe w wysokości 1,5 proc. wynagrodzenia za każdy przepracowany rok, które w sumie nie może przekroczyć 30 proc. podstawowej pensji.Do tego należy doliczyć m.in. deputat węglowy (3,6 tony rocznie lub ok. 160 zł

Tysiąc nowych miejsc pracy w Michelin

. Zakończenie inwestycji zbiegło się z tegorocznymi obchodami 40-lecia istnienia OZOS-u. - Z tej okazji odwiedził nas pan Michel Rollier, dyrektor zarządzający Michelin - dodaje rzeczniczka. - Spotkał się z emerytami i rencistami, którzy pracowali przy budowie fabryki. Unowocześnienie fabryki jest efektem

Renty do weryfikacji!

Projekt ustawy dotyczącej weryfikacji rent rząd przyjął w zeszłym tygodniu. Przypomnijmy ogólne zasady weryfikacji: ( ZUS przejrzy renty przyznane na czas nieokreślony, sprawdzając, czy renciści nie mogą wrócić na rynek pracy. Renty czasowe nie będą weryfikowane (po prostu kiedyś dobiegną końca

Praca na emeryturze. Rząd wraca do starych przepisów

z Polskiego Związku Emerytów i Rencistów w rozmowie z serwisem GazetaPraca.pl ostrzega, że zmiana raczej nie przychyli się do poprawy sytuacji emerytów. "Osoba która rozwiązała umowę o pracę w celu otrzymania świadczeń emerytalnych, może powrócić na swoje dawne stanowisko, ale po podpisaniu

Ciężkie życie listonosza

na temat niedoręczonych przesyłek. Każdego ranka w specjalnej przegródce listonosz znajduje listy do segregacji, w dziale ekspedycji czekają na niego przesyłki, na koniec odbiera pieniądze przeznaczone dla emerytów i rencistów i wyrusza w drogę. W zależności od terenu, który obejmują usługi

Okiem pracodawcy: JUWENTUS

, stanowisko agenta ochrony jest atrakcyjne zwłaszcza dla studentów studiów dziennych i zaocznych, emerytów i rencistów oraz osób posiadających lekki stopień niepełnosprawności, a także aktualnie bezrobotnych lub poszukujących dodatkowego zatrudnienia.2. Jak ważne, poza wiedzą i doświadczeniem są dla Państwa

Zamiast etatu

takiej podstawie nie uwzględnia się później przy ustalaniu uprawnień pracowniczych.Propozycja korzystna dla......tych, którzy nie mogą pracować ciągle, a czasami chcą dorobić: emerytów, studentów, rencistów, itp.Zajęcia sezonowePraca okresowa, wykonywana przez określoną część roku, związana z konkretną

Zostań średniowiecznym rzemieślnikiem lub postacią z legendy

pogaństwie i chrześcijaństwie.Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania wokół Łysej Góry Anna Łubek powiedziała PAP, że uczestnicy szkolenia - wśród których są osoby długotrwale bezrobotne, a także emeryci i renciści - z zaangażowaniem i zainteresowaniem słuchają wykładów, aby potem - pracując w wiosce

W Warszawie praca wisi na drzewie

osiedlach ogłoszenia o pracy w ochronie pojawiły się na drzewach. - Szukamy studentów, rencistów i emerytów oraz osób, które mają dużo czasu wolnego. To najprostszy sposób dotarcia do nich - mówi przedstawiciel jednej ze stołecznych firm ochroniarskich. Tylko w czerwcu do firmy zgłosiło się kilkunastu

O Polaków stosunku do emigrantów

przyjazdom do Polski obcokrajowców, jest identyczna i wynosi po 39 procent. Nieco ponad co piąty respondent nie ma jednak na ten temat wyrobionego zdania. Kto się boi emigranta? Emeryci, renciści i absolwenci zawodówek - wśród tych grup znajduje się statystycznie największa liczba przeciwników emigracji

Praca sezonowa: odśnieżanie i Mikołaj na telefon

emerytów, rencistów i studentów, a w zamian oferują umowę zlecenie i ok. 10 zł za godzinę. Aby odśnieżać chodniki czy posesje na własną rękę wystarczy założyć działalność gospodarczą. Nie potrzeba żadnych uprawnień, jedynie podstawowy sprzęt (często zresztą zapewnia go zleceniodawca.). Tani i

Praca sezonowa: odśnieżanie i Mikołaj na telefon

emerytów, rencistów i studentów, a w zamian oferują umowę zlecenie i ok. 10 zł za godzinę. Aby odśnieżać chodniki czy posesje na własną rękę wystarczy założyć działalność gospodarczą. Nie potrzeba żadnych uprawnień, jedynie podstawowy sprzęt (często zresztą zapewnia go zleceniodawca.). Tani i

Zrobieni na szaro - czyli pracujący na czarno

wówczas straciliby prawo do świadczeń. Do tej grupy należą też często emeryci i renciści. Wyzysku już nie ma, ale...Tylko 23 proc. deklarowało, że zostali do nielegalnej pracy przymuszeni. Ponad 70 proc. ankietowanych twierdzi, że uzgadniało warunki pracy na czarno z pracodawcą. To oznacza, że ludzie sami

Sondaż CBOS. Polacy o rynku pracy

jego miejscowości nie ma żadnej pracy, co drugi - że jest o nią bardzo trudno. Tylko co setny uważa, że praca jest dostępna bez większych problemów. Na brak jakiegokolwiek płatnego zajęcia w miejscu zamieszkania szczególnie często narzekają osoby słabo wykształcone, bezrobotni, renciści. Im ankietowani

Czy zakazać emerytom dorabiania?

. emerytów i tyle samo rencistów pracuje w niepełnym wymiarze czasu pracy; 200 tys. emerytów i 300 tys. rencistów - na pełnym etacie; osób dorabiających do świadczeń przedemerytalnych jest ok. 20 tys. Bezrobotnych mamy w Polsce już 3,2 mln, z czego 80 proc. nie ma prawa do zasiłku! Dorabianie z

Kryzys. Zaczęło się

małżeństw czy emerytów i rencistów. By znaleźć na to pieniądze, związki żądają zwiększenia deficytu budżetowego. Co na to pracodawcy i rząd? - Chcemy w Komisji Trójstronnej rozmawiać ze związkowcami i pracodawcami o zmianach, które pozwolą uniknąć zwolnień grupowych - mówi Adam Szejnfeld, wiceminister

Ochroniarz

pracy.RzeszówWojtek, 36 lat, od 5 lat jest ochroniarzem w supermarkecie w Rzeszowie. Ma umowę na pełny etat. Zarabia ok. 800 zł miesięcznie, bez premii i dodatków. Nie jest zadowolony z pracy, ale na razie nie szuka innego zajęcia. Nigdzie nie dorabia.ŁódźWaldemar, rencista, jest zatrudniony w zakładzie pracy

Jak pracowali sławni, zanim zostali sławni

sejm pierwszej kadencji (z ramienia Polskiej Partii Emerytów i Rencistów) i rozpoczął pracę w redakcji młodzieżowej TVP. Miał też wysokorozwinięty zmysł biznesowy, bo założył firmę sprzątającą. Jak sam mówił w wywiadzie polskiego tygodnika Cooltura ukazującego się w Wielkiej Brytanii: - Sprzątałem

Polska na szarym końcu pod względem zatrudniania osób starszych

W krajach Unii Europejskiej pracuje 42,5 proc. osób w wieku 55-64 lat, w Polsce jedynie 28,1 proc. Mamy również najwyższy we wszystkich krajach UE odsetek rencistów (13 proc.) i jednocześnie najniższy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.Starszym trudniejDoświadczenia zachodnioeuropejskie

Wybierz sobie prezydenta

sprzedanie kluczowych z punktu widzenia państwa przedsiębiorstw. Chce współistnienia różnych form własności. Popiera ulgi podatkowe dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy. Chce zwolnienia z podatku dochodowego emerytów i rencistów oraz obniżenia stawek podatkowych zwłaszcza dla najbiedniejszych

Zasiłek dla bezrobotnych i co jeszcze? Co się należy zwolnionym z pracy

Stało się. Zostałeś bez z pracy. Nadal w szoku, szukasz pomysłu na siebie. Zastanawiasz się, z czego będziesz żył, czym spłacisz kredyt, skąd weźmiesz pieniądze na lekarza... Rada jest prosta. Zarejestruj się w urzędzie pracy! Wystarczy, jeśli jesteś pełnoletni i nie jesteś emerytem, rencistą ani

"Solidarność" zapowiada protesty przeciwko kodeksowi pracy

ograniczające dorabianie emerytów i rencistów. - Rządzący brzytwy się chwyta. Do stworzenia nowych miejsc pracy ten projekt się nie przyczyni, wywoła za to konflikt pokoleniowy - skwitował Krzaklewski.

Specjaliści komentują warianty resortu pracy

szans na rynku pracy. Sami się wycofują, zwalniają miejsca pracy. W zamian państwo płaci im świadczenie. Jeśli zaczynają pracować, łamią to porozumienie. Bo skoro jest w stanie pracować, to niech zarabia, a nie dorabia. Podobnie jest w przypadku większości rencistów. Natomiast co do emerytów, to uważam

Jak z emerytami jest u sąsiadów

świadczenia. To, ile mogą dorobić osoby, które dostają emeryturę w niepełnym wymiarze, zależy i od wymiaru świadczenia, i od ostatniej pensji. Także renciści (niezdolność lub ograniczona zdolność do pracy, wdowy) mogą dorabiać, przestrzegając skomplikowanych zasad. Np. przy rencie zdrowotnej w wysokości 1/3

Jest praca dla ministra

likwidacjiprof. Witold Kieżun, ekonomista z Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona KoźmińskiegoTrzeba skończyć z fikcyjnymi rentami w Polsce. Dziś ok. 5 proc. dochodu narodowego idzie na renty. Średnia w krajach UE to 1,2 proc. My mamy wielu fikcyjnych rencistów, którym przyznawano renty na

Statysta: zawód dla cierpliwych

agencji miesięcznie bez trudu zarabia w okolicach tysiąca złotych. Dlatego z Absolwentem związują się często studenci oraz emeryci i renciści chcący dorobić sobie do stypendiów czy emerytur.Statystowanie ma jeszcze jedną zaletę - może być znakomitym wstępem do aktorstwa. Paweł Szwed, dziś

Ile można dorobić na emeryturze?

Jesteś emerytem lub rencistą? Otrzymujesz świadczenie lub zasiłek przedemerytalny, rentę rodzinną lub socjalną, zasiłek z pomocy społecznej albo dla bezrobotnych? Dorabiasz? Chcesz dorobić? To sprawdź, jak dorabiać bezpiecznie. Wyjaśniamy, kto i kiedy może dorabiać bezkarnie, kiedy mogą zmniejszyć

Wypadki przy pracy

ZUS.- Renta szkoleniowa - dla pracownika, który musi się przekwalifikować, gdyż wypadek przy pracy uniemożliwił mu dalszą pracę związaną z jego wykształceniem i kwalifikacjami.- Renta rodzinna - dla członków rodziny zmarłego pracownika lub rencisty uprawnionego do renty z tytułu wypadku przy pracy

Nie daj się nabić w długopis

nawet od listonosza nie przyjmujemy - mówi pani kierownik. Syn marnotrawny Dotarliśmy do rodziny Mariusza W. - Co my z nim mamy... - wzdycha ojciec, rencista, mieszkaniec wrocławskiego blokowiska. - Ciągle ktoś dzwoni albo przychodzi, domagając się pieniędzy... Wstyd ludziom w oczy patrzeć. Mariusz nie

Obniżyć koszty pracy, ale jak?

, ograniczając renty inwalidzkie, które dla wielu osób są sposobem na ucieczkę przed bezrobociem. Polska ma jeden z najwyższych wskaźników rencistów w Europie i często renty dostają osoby, które mogłyby pracować. Trzeba jednak dodać, że w ostatnim czasie nastąpiła tutaj istotna poprawa i system świadczeń

Informator "Gazety Praca" o naborze kandydatów na ławników

warto być ławnikiem? Nie masz pracy, masz dużo wolnego czasu i lubisz uczyć się nowych rzeczy? Zostań ławnikiem! To doskonała okazja, aby nie siedzieć w domu i jeszcze dorobić. Funkcja ławnika to wymarzona firma aktywności dla matek na urlopie wychowawczym, rencistów, osób, które przeszły na

Święto pracy: pochody, protesty, majówki

renciści wszędzie płacą podatki" - tłumaczył marszałek. "To nieprawda, nie płacą" - polemizowała emerytka. "Czy pana Sejm coś będzie robił, żeby renciści nie mieli głodowych racji? Bo teraz są głodowe" - pytał starszy mężczyzna. Od marszałka aż do premiera doszedł ze swym problemem

Z ogłoszenia wzięte: Jak się zatrudnia egzekutora

rekrutacje do EGB, mówi Krzysztof Matela, prezes EGB. Oferty: Najważniejsze są wymogi formalne - jeżeli wymagamy prawa jazdy, to nie ma wyjątków od tej zasady. Szansy u nas nie mają także emeryci i renciści, bo praca w windykacji nie należy do najspokojniejszych. Nie przyjmujemy także byłych policjantów

Junk job - kiedy praca staje się udręką

często tęsknią za stałym zatrudnieniem na całe życie i chcieliby wykonywać dalej wyuczone w przeszłości zawody. Swojej pracy podejmują się z konieczności - albo jest ich pierwszą lub ostatnią pracą w życiu, albo pracą dodatkową (dorabiający renciści i emeryci). Z pewnością nie jest to zajęcie, które

Jak wygląda rekrutacja metodą Assessment Center na telemarketera

centrum rozrywki, mieszkańcy chcą lotnisko wyremontować. Pieniądze potrzebne są na oczyszczalnię ścieków, na ścieżki rowerowe, na remont ratusza, a i o rencistach nie wypada zapomnieć. Jak to pogodzić? Zadaniu nie podołaliśmy. Burza mózgów trwała ok. 20 min. Cztery osoby dyskutowały, a cztery milczały

Kto zarobi więcej w 2008 roku?

granicznej) i urzędników. Podwyżki tych ostatnich będą jednak najniższe. Więcej pieniędzy dostaną też emeryci i renciści. Od 1 marca kwota bazowa emerytury dla wszystkich wynosić będzie 100 procent, co oznacza, że podwyżki dostaną osoby z tzw. starego portfela, czyli ci, którzy pobieranie świadczeń

Płaca minimalna na świecie

(90 proc. stawki), osobom w wieku 18-21 lat (90 proc.), młodocianym (80 proc.) oraz rencistom częściowo (75 proc.) lub całkowicie niepełnosprawnym (50 proc.). Jeśli chodzi o Turcję, to do danych statystycznych wzięto pod uwagę minimalną stawkę dla zatrudnionych, którzy ukończyli 18 lat. W Rosji

Jak się leczyć w Europie

. roku życia, renciści i osoby powyżej 63 lat otrzymają niektóre leki ze zniżką 90 proc. W przypadku dzieci do czwartego roku życia Fundusz pokrywa 100 proc. ceny powyżej opłaty 20 koron.Stomatologia: dorośli - pełny koszt (z wyjątkiem usunięcia zęba i rozcięcia ropnia). Osoby poniżej 19. roku życia

Dział jedenasty - Układy zbiorowe pracy. Rozdział I - Przepisy ogólne

podstawie niż stosunek pracy; układem mogą być również objęci emeryci i renciści. § 3. Układu nie zawiera się dla: 1) członków korpusu służby cywilnej, 2) pracowników urzędów państwowych zatrudnionych na podstawie mianowania i powołania, 3) pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie

Co ty wiesz o pomostówkach - informator emerytalny "Gazety"

mają staż uprawniający do emerytury (35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn), ale nie osiągnęły jeszcze wieku emerytalnego (65 lat mężczyźni i 60 lat kobiety). Rencistom, którzy stracą prawo do renty. Warunek: pobierają rentę nieprzerwanie od co najmniej pięciu lat, spełniają kryteria wiekowo-stażowe

Nowy system świadczeń rodzinnych

emerytom i rencistom oraz pobierającym rentę socjalną bądź świadczenie pielęgnacyjne (więcej piszemy o nim za chwilę). Zapamiętajcie! Nie można pobierać równocześnie tego dodatku i dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka. Trzeba wybrać jeden z nich. ( Na edukację i rehabilitację dziecka

Rewolucja w zasiłkach rodzinnych

przysługuje osobie, która zrezygnowała z pracy (lub została zwolniona z własnej winy). Dodatek nie należy się także emerytom i rencistom oraz pobierającym rentę socjalną bądź świadczenie pielęgnacyjne (więcej piszemy o nim poniżej). Uwaga! Nie można pobierać równocześnie tego dodatku i dodatku alimentacyjnego

Ludzie z biedaszybów

dwa razy taniej. Wałbrzyszanie dobrze o tym wiedzą. Najwięcej kupują detaliści (biorą kilka worków na miesiąc): emeryci i renciści wywożą węgiel na wózkach z zespawanych z gazrurek, gospodynie domowe na pordzewiałych spacerówkach, z których dawno wyrosły ich dzieci, właściciele osiedlowych

Rodaku, zrób to sam

pod kontrolą instytucji państwowych, o wiele bardziej efektywnie wydają pieniądze - fundusze państwowe bardzo często padają łupem wyłudzaczy. W Polsce świadczenia socjalne "należą do najwyższych w Europie (w proporcji do dochodu narodowego), podobnie jak liczba rencistów, z których wielu oszukuje

rencistów - ogłoszenia z GazetaPraca.pl

Forum Emerytów i Rencistów

Forum Emerytów i Rencistów (FER) – polskie ugrupowanie polityczne zrzeszające emerytów i rencistów, działające w pierwszej połowie lat 2000. HistoriaForum Emerytów i Rencistów zostało powołane wiosną 2000 (zarejestrowane 28 kwietnia). Partię utworzyli byli działacze Krajowej Partii Emerytów

Krajowa Partia Emerytów i Rencistów

Krajowa Partia Emerytów i Rencistów (KPEiR) to polska partia polityczna o lewicowym programie, która opowiada się m.in. za zmniejszeniem długu publicznego oraz walką z monopolami. Nadrzędnym celem partii jest obrona ludzi starszych, emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych przed obniżaniem

Krajowe Przedstawicielstwo Emerytów i Rencistów

Krajowe Przedstawicielstwo Emerytów i Rencistów (właśc. Krajowe Przedstawicielstwo Emerytów, Rencistów i Osób Niepełnosprawnych "Związek Stowarzyszeń) – stowarzyszenie powstałe w 1991 r., będące związkiem 26 organizacji zrzeszających emerytów, rencistów, kombatantów oraz wiele osób

Partia Emerytów i Rencistów "Nadzieja"

Partia Emerytów i Rencistów "Nadzieja" – koło poselskie działające w Sejmie I kadencji i mała polska kanapowa partia polityczna istniejąca w latach 90.Koło poselskie zostało założone pod tą nazwą w 1993 przez dwóch posłów z dotychczasowego Koła Poselskiego "Spolegliwość" (wybranych z listy

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - powstały 5 czerwca 1975 r. w miejsce Zjednoczonego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, największy krajowy związek seniorów, działania organizacji obejmują: działalność socjalno-bytową, czy kulturalną. Organizacja posiada 2.600 kół, oddziałów

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.