referendarz

Bartosz Sendrowicz

Ile zarabia się w sądach?

Ile zarabia się w sądach?

Sędzia w Polsce może zarabiać ponad 10 tys. zł, podobnie dyrektor sądu. Ale w polskim wymiarze sprawiedliwości nie brakuje stanowisk, na których wynagrodzenia są poniżej średniej krajowej. A różnice w płacach na podobnych stanowiskach mogą sięgać nawet 80 proc.

Gdzie zatrudniają w Warszawie: wakaty w ministerstwach

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Finansów szukają nowych pracowników do dziewięciu departamentów. Na zgłoszenia czekają tylko do piątku 15 listopada. Z kolei studenci mogą skorzystać z bezpłatnych, miesięcznych praktyk w ministerstwie pracy.

Znasz się na funduszach strukturalnych? Możesz zarobić 5,8 tys. zł

W czerwcu prawie 2 tys. urzędników dostało podwyżki. To pracownicy ministerstw i urzędów wojewódzkich zajmujący się funduszami strukturalnymi i Funduszem Spójności. Ich pensje wzrosły średnio o 30 proc.

Zarobki pracowników "skarbówki"

otrzymują w urzędzie kontroli skarbowej m.in. starszy komisarz skarbowy, referendarz oraz starszy informatyk. Pracownicy wykonujący zadania zaliczające się do wspomagających zarabiają od 1 312 do 5 059 PLN. Wśród nich znajdują się m.in. likwidatorzy czy też poborcy skarbowi zatrudnieni w urzędach

Trudność dostępu do zawodu

innymi sądami i organami orzekającymi w sprawach własności przemysłowej. Rzeczników patentowych jest obecnie 962. Aplikacje państwowe Referendarz sądowy Referendarzem może zostać magister prawa, który ma ukończone 24 lata i odbył roczną aplikację. Po sześciu latach pracy w charakterze referendarza można

Co robisz po... politologii?

-Lewicki, ubiegłoroczny absolwent nauk politycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Adam od miesiąca pracuje jako referendarz w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Niedługo po obronie Adam, który studiuje jeszcze prawo, wyjechał na półroczną wymianę studencką do Paryża. Gdy wrócił zaczął szukać

Budżetówka 2004: Urzędnicy

grup, które wymienimy niżej. ♦ stanowiska specjalistyczne - projektanci, programiści, wizytatorzy, starsi inspektorzy i statystycy, referendarze, referenci prawni, legislatorzy, asystenci wysokich urzędników państwowych, komisarze skarbowi, eksperci, metrolodzy, konstruktorzy, technolodzy

Urzędnicy

statystycy, referendarze, referenci prawni, legislatorzy, asystenci wysokich urzędników państwowych, komisarze skarbowi, eksperci, metrolodzy, konstruktorzy, technolodzy, starsi analitycy, kierownicy zespołów, zastępcy naczelników wydziałów, kontrolerzy, asystenci laboratoryjni, starsi informatycy, starsi

Polska Lista Płac 2004 odc. 3. Zarobki od 2500 zł do 5000 zł

Poznaniu. Dorabia 500 zł za prowadzenie ksiąg rachunkowych zaprzyjaźnionym firmom. 4030 zł referendarz sądowy w Częstochowie. Kobieta, wykształcenie wyższe, zna angielski. 4180 zł początkujący prawnik w kancelarii adwokackiej (aplikant adwokacki). Studiuje na kursach MBA. Pracuje 50 godzin tygodniowo. 4180

Od 1200 zł do 2699 zł

w gimnazjum w Częstochowie. Wykształcenie wyższe, 23 lata stażu zawodowego, pracuje poniżej 40 godzin tygodniowo. W pensję wliczone 2 nadgodziny oraz dodatek motywacyjny 20 zł. 1900 zł - referendarz w ministerstwie w Warszawie. Wyższe wykształcenie, zna język angielski, niemiecki, rosyjski

Prokom. Wielki szlem

"Nihonswi bardzo interesuje się inwestycjami w Polsce i jest tu aktywnym inwes-torem. Dla Prokomu to dobry partner". W Polsce pełnomocnikiem Nihonswi jest adwokat Krzysztof Wilski. W latach 50. referendarz śledczy, a potem prokurator w Prokuraturze Wojewódzkiej w Gdańsku. Od 1986 r. bliski

referendarz - ogłoszenia z GazetaPraca.pl

 • Referendarz

  Warszawa i okolice, mazowieckie, Polska

  Oferta archiwalna

  26608 StPr/14/10646 Referendarz 2014-10-09 2014-10-17 2014-10-09 ...

 • Referendarz

  Warszawa, mazowieckie, Polska

  Oferta archiwalna

  dokumentów:Główny Urząd MiarBiuro Obsługi Urzęduul. Elektoralna 200-950 Warszawa lub składać w Recepcji GUM w godz. 800 - 1600 z dopiskiem "Oferta pracy na stanowisko referendarza 2 ...

 • referendarz

  Warszawa, mazowieckie, Polska

  Oferta archiwalna

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: rozpatrywanie wniosków, odwołań i skarg w sprawach dotyczących przekazywania nieruchomości rolnych do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz...

 • referendarz

  Warszawa, mazowieckie, Polska

  Oferta archiwalna

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie spraw dotyczących udziału RP w kształtowaniu i realizacji wspólnotowej zintegrowanej polityki morskiej oraz dwustronnej i wielostronnej...

 • referendarz

  Warszawa, mazowieckie, Polska

  Oferta archiwalna

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przygotowywanie i rekomendowanie zmian oraz aktualizowanie dokumentów strategicznych dotyczących wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS),...

 • referendarz

  Warszawa, mazowieckie, Polska

  Oferta archiwalna

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: administracja infrastrukturą sieciową dla potrzeb systemów eksploatowanych przez Komendę Główną Policji, analizowanie i rozwiązywanie problemów...

 • referendarz

  Warszawa, mazowieckie, Polska

  Oferta archiwalna

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: opracowywanie materiałów na posiedzenia Komitetu do Spraw Europejskich; prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem prawidłowego obiegu dokumentów...

 • referendarz

  Warszawa, mazowieckie, Polska

  Oferta archiwalna

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: kontrolowanie dokumentów w celu sprawdzenia ich pod względem formalno - rachunkowym, uzgadnianie, dekretowanie i księgowanie raportów kasowych oraz...

 • referendarz

  Warszawa, mazowieckie, Polska

  Oferta archiwalna

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań wyjaśniających przed wszczęciem postępowania antymonopolowego, inicjowanie wszczęcia i prowadzenie postępowań w sprawach...

 • referendarz

  Warszawa, mazowieckie, Polska

  Oferta archiwalna

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: elektroniczna rejestracja korespondencji „jawnej” celem jej zaewidencjonowania udzielanie informacji dotyczących obiegu przesyłek...

Referendarz

Referendarz (historia) Referendarz (administracja) Referendarz sądowy

Referendarz sądowy

Referendarz sądowy – stanowisko w sądach powszechnych i administracyjnych w Polsce; sądowy organ jurysdykcyjny posiadający w zakresie powierzonych czynności kompetencje sądu, wykonujący zadania z zakresu ochrony prawnej niebędącej wymiarem sprawiedliwości. Pozycja ustrojowaPowszechnie

Referendarz (administracja)

Referendarz – stanowisko urzędnicze. W Polsce występuje ono: w służbie cywilnej w urzędach ministrów i przewodniczących komitetów wchodzących w skład Rady Ministrów, urzędach centralnych organów administracji rządowej, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz urzędach kontroli skarbowej

Referendarz (historia)

Referendarz (hist.) w dawnej Polsce - urząd ustanowiony na mocy konstytucji sejmowej z 1507 r. w związku z zanikiem urzędu sędziego nadwornego.Powoływano dwóch referendarzy: świeckiego i duchownego (osobne pary dla Korony i Wielkiego Księstwa). Starszeństwo między nimi zależało od długości czasu

Referendarz wielki koronny

Referendarz wielki koronny (łac. referendarius Regni) – urząd centralny niesenatorski I Rzeczypospolitej.Powołany został w 1507 przez króla Zygmunta I Starego. W Koronie było ich dwóch - duchowny i świecki. Byli stale obecni na dworze monarchy, przyjmując osoby prywatne i później referując

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

referendarz

Referendarz (historia)
Referendarz (administracja)
Referendarz sądowy

więcej o referendarz na pl.wikipedia.org