rada nadzorcza

bsn, pap

Od stycznia zarobki członków rad nadzorczych - ozusowane

Od stycznia zarobki członków rad nadzorczych - ozusowane

Od 1 stycznia od pensji członków rad nadzorczych muszą być odprowadzane składki na ZUS - przewiduje nowela ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. W przyszłym roku obowiązek odprowadzania składek obejmie wszystkie umowy zlecenia do wysokości minimalnego wynagrodzenia

MPiPS: oskładkować umowy zlecenia i wynagrodzenia rad nadzorczych

Wprowadzenie składki emerytalnej i rentowej od wynagrodzeń członków rad nadzorczych oraz zmiany w oskładkowaniu umów zleceń - to nowe rozwiązania, proponowane przez MPiPS. Resortowy projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach społecznych trafił do konsultacji.

Rady nadzorcze pod ostrzałem zarządów

Prezesi największych spółek giełdowych coraz lepiej oceniają pracę rad nadzorczych. Bardziej krytyczni są szefowie spółek średniej wielkości. Wszyscy jednak zgadzają się, że w radach powinno być więcej członków niezależnych, a jednym z głównych kryteriów doboru do pracy w radzie musi być doświadczenie w zarządzaniu spółką.

W czwartek posiedzenie rady nadzorczej PKO BP

Do końca stycznia rada miała wybrać prezesa i dwóch wiceprezesów PKO BP. Jednak po rezygnacji z funkcji członka rady nadzorczej przez prof. Jerzego Osiatyńskiego (31 stycznia) pojawiły się wątpliwości, czy skład rady nadzorczej jest wystarczający do podejmowania ważnych uchwał. Chodziło o

Więcej ozusowanych wynagrodzeń

Więcej ozusowanych wynagrodzeń

Celem noweli jest poszerzenie kręgu osób objętych obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym. Od początku tego roku wynagrodzenia z tytułu zasiadania w radach nadzorczych są ozusowane. Nie ma znaczenia, czy członkowie rad nadzorczych podlegają ubezpieczeniom, bo pracują gdzie indziej albo

Od 1 stycznia 2016 r. umowy zlecenia będą ozusowane

Od 1 stycznia 2016 r. umowy zlecenia będą ozusowane

PiS pytał przedstawicieli rządu, czemu dzielą tą ustawą Polaków na lepszych i gorszych. - Czym różni się członek rady nadzorczej, rolnik i mały przedsiębiorca. Dlaczego członek rady nadzorczej ma płacić miesięczne składki na ZUS wyliczane od dochodu, rolnik, który posiada gospodarstwo rolne do 50 ha

Skarb państwa zatrząsł radą nadzorczą PKO BP

"Gazecie" Paweł Szałamacha, wiceminister skarbu. - NBP sprawuje wiodącą rolę w nadzorze bankowym. Jej przedstawiciel nie powinien zasiadać w radzie nadzorczej jednego z nadzorowanych banków. Wysocy urzędnicy amerykańskiego banku centralnego FED też nie zasiadają we władzach banków komercyjnych

Trwają prace nad projektem ustawy o oskładkowania umów zleceń

Trwają prace nad projektem ustawy o oskładkowania umów zleceń

(obecnie to 1680 zł). Rządowa propozycja zakłada też nałożenie obowiązku odprowadzania składek emerytalnych i rentowych od wynagrodzeń członków rad nadzorczych. Góra urodziła mysz? Jak mówił wiceminister pracy i polityki społecznej Marek Bucior, to projekt kompromisowy, nierozwiązujący problemów wszystkich

Oskładkowanie zleceń: rząd na "tak"

Oskładkowanie zleceń: rząd na "tak"

MPiPS projekt zakłada dwie rzeczy: obłożenie obowiązkowymi składkami emerytalnymi i rentowymi wynagrodzeń członków rad nadzorczych oraz wprowadzenie obowiązku, by osoby pracujące na umowę zlecenie (niezależnie od liczby takich umów) opłacały składki przynajmniej od wysokości płacy minimalnej (obecnie

Szykują się zmiany w zarządzie Banku Gospodarstwa Krajowego

Rada nadzorcza Banku Gospodarstwa Krajowego może dziś dokonać zmian w zarządzie - dowiedzieliśmy się nieoficjalnie. BGK to jeden z najważniejszym polskich banków, bo obsługuje państwowe programy wykorzystujące pieniądze z UE. Rząd PiS dokonał na razie tylko jednej zmiany w zarządzie państwowego BGK

Suchy chleb dla prezesa PKO BP

Suchy chleb dla prezesa PKO BP

Minister skarbu (ma ponad 51 proc. akcji PKO BP) na wczorajszym zgromadzeniu akcjonariuszy zmienił sześciu członków rady nadzorczej. Siódmego, prof. Jerzego Osiatyńskiego, rekomendowało PZU Asset Management (drugi znaczący akcjonariusz). Osiatyński, b. minister finansów w rządzie Hanny Suchockiej

Nowi ludzie Ministerstwa Skarbu w radzie PZU

Majeranowski pełni obowiązki zastępcy dyrektora departamentu zastępstwa procesowego Ministerstwa Skarbu. Eryka Pyra pracował w Fabryce Platerów Hefra, ministerstwie prywatyzacji, ARP i NFOŚiGW. Od listopada 2002 r. jest dyrektorem Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta st. Warszawa.

Powstanie największy bank we Włoszech

Nowy bank będzie dysponował siecią 6,3 tys. oddziałów - większą niż UniCredit, dotychczasowy numer jeden na włoskim bankowym rynku detalicznym. U siebie będzie miał około 20 proc. udziału w rynku. W Europie nowy bank będzie szóstym co do wielkości. Nie wiadomo jeszcze jak będzie się nazywać.

PKO BP: Skrzypek za Podsiadłę

Do zarządu PKO weszli też Wojciech Kwiatkowski i Jarosław Myjak. Podsiadło miał odejść z banku dopiero pod koniec października. Z naszych informacji wynika, że odchodzi teraz, bo nie chciał zaakceptować powołania dwóch nowych członków zarządu, a według statutu PKO BP wniosek w sprawie uzupełnienia

Mało kobiet we władzach spółek

Mało kobiet we władzach spółek

ma. W Niemczech też podważono zgodność z zasadą pomocniczości. Koalicja rządząca po miesiącach dyskusji wypracowała jednak kompromis - kwoty dla kobiet w zarządach i radach nadzorczych na poziomie 30 proc. od 2016 roku. Zarządy bez kobiet - Gdyby, sprowadziwszy rzecz do statystyki, spojrzeć na

Bill Gates zawita do Polski

Wiadomo już, że wizyta potrwa jeden dzień - Bill Gates zamierza odbyć kilka spotkań z reprezentantami polskich środowisk politycznych i biznesowych, aby wymienić poglądy na temat rosnącej roli nowych technologii oraz kierunków ich rozwoju. W planie wizyty znalazły się również rozmowy z przedstawicie

VI Konwent Prawa Pracy

zasiłków z ubezpieczenia chorobowego przysługujących ubezpieczonym niebędącym pracownikami - wprowadzenie od 2015r. oskładkowania przychodów członków rad nadzorczych - zwolnienie od 2015r. płatników składek z obowiązku przekazywania niektórych informacji do ZUS - w jaki sposób wprowadzić zakaz konkurencji

Ile zarabia szef "Solidarności" Piotr Duda?

Ile zarabia szef "Solidarności" Piotr Duda?

i dwa służbowe mieszkania - w Gdańsku i Warszawie. No i fundusz reprezentacyjny.Ale to nie jedyne źródło dochodu Piotra Dudy. Jak podaje tygodnik, jest on też przewodniczącym rady nadzorczej spółki Dekom - firmy, której właścicielem jest NSZZ "Solidarność". W rozmowie z tygodnikiem

Pół roku premier Kopacz: na rynku pracy stabilnie

Pani premier stabilnie utrzymuje kurs wyznaczony przez jej poprzednika. Co prawda, to za jej kadencji przyjęto przepisy dotyczące oskładkowania umów cywilnoprawnych (mają obowiązywać od 2016 r.) i pensji członków rad nadzorczych (obowiązują od początku 2015 r.), ale to jedna ze sztandarowych

Związki przeciwne nagrodom dla zarządu TVP

Związki przeciwne nagrodom dla zarządu TVP

Po 50 tys. zł brutto rada nadzorcza TVP przyznała zawieszonym członkom zarządu (Andrzejowi Urbańskiemu, Marcinowi Bochenkowi i Sławomirowi Siwkowi) oraz p.o. prezesowi TVP Piotrowi Farfałowi. - Pracownikom wmawia się, że firma jest w złej kondycji, że nie mogą liczyć na podwyżki, nagrody, awanse

Czym powinien się wyróżniać idealny kierownik

Czym powinien się wyróżniać idealny kierownik

swoisty wzór na idealnego kierownika. Łącznie panel ekspercki przeanalizował odpowiedzi ponad 170 menedżerów z największych polskich firm. Kierownicy oceniali swoich kolegów na każdym szczeblu firmowej hierarchii - menedżerów liniowych, członków zarządów i rad nadzorczych. Brakuje umiejętności zarządzania

GM grozi wcześniejszym zamknięciem zakładów Opla w Bochum

GM grozi wcześniejszym zamknięciem zakładów Opla w Bochum

Nękany kryzysem Opel grozi pracownikom znacznie wcześniejszym zamknięciem zakładów niż pierwotnie ustalono. Szef rady nadzorczej Steve Girsky zażądał we wtorek (22.01) w Bochum szybkiego porozumienia w sprawie wprowadzenia znacznych oszczędności we wszystkich produkujących w Niemczech fabrykach

Po raz piąty dla najlepszych w sprzedaży

: prof. dr hab. Alojzy Nowak, Prorektor UW, prof. Andrzej Blikle, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej A. Blikle, Solange Olszewska, Prezes SOLARIS Bus&Coach, Anna Podniesińska, Członek Rady Głównej Konfederacji Lewiatan, Prezes Zarządu Związku Handlu i Usług oraz Właściciel i Prezes wielu firm w Holdingu

Porządek w umowach śmieciowych

Nowe przepisy mają zlikwidować sytuację, w której zbiegają się umowy zlecenia. Chodzi o to, że z jedną osobą jest podpisanych kilka umów zleceń, a składki są odprowadzane tylko od najniższej z nich. Zmiany wprowadzają też oskładkowanie członków rad nadzorczych. Jak mówił Kosiniak-Kamysz, projekt

Dekada z Kongresem Kadry

- prezes rady nadzorczej Grupy Selena, - prof. Monika Płatek - doktor habilitowany nauk prawnych, wykładowca UW, - prof. Marcus du Sautoy - profesor University of Oxford, czołowy brytyjski naukowiec promujący rolę matematyki w życiu codziennym i biznesie, Drugi dzień kongresu to Dzień Dobrych Praktyk

Podatek od integracji

związanych z podejmowaniem ryzykownych decyzji (np. dla członków zarządów i rad nadzorczych czy innych grup pracowników), wykupywanie polis na życie dla pracowników oraz zapewnianie pracownikom dojazdu do pracy poprzez organizowanie zbiorowego transportu. Narazić się pracownikom, czy fiskusowi? Firmy

"Interim Management - innowacyjne rozwiązanie dla firmy i menedżera"

. Konferencje przeznaczone są dla menedżerów, członków zarządów i rad nadzorczych, dyrektorów, właścicieli firm, oraz przedstawicieli działów HR zaangażowanych w budowanie strategii personalnych. Projekt skierowany jest również do organizacji otoczenia biznesu tj. instytucje rynku pracy, agencje zatrudnienia

PKO: rada rozmawiała, ale nikogo nie wybrała

Choć rada nadzorcza PKO BP przeprowadziła w środę rozmowy z dwojgiem kandydatów na stanowisko prezesa banku - Marią Pasło-Wiśniewską i Andrzejem Klesykiem - to znów nie zdecydowała, kto ma rządzić największym polskim bankiem. - Decyzję rada podejmie dopiero w przyszłym tygodniu - ogłosił Marek

Będzie konkurs na prezesa PKO BP

W poniedziałek z funkcji prezesa PKO BP zrezygnował Andrzej Podsiadło; nie podał przyczyny tej decyzji. Na prośbę rady nadzorczej Podsiadło będzie pełnić funkcję prezesa zarządu PKO BP do końca października.

Kilka słów o parytetach

Zarówno w Polsce, jak i w całej Europie wśród osób zasiadających w zarządach największych firm kobiety stanowią zdecydowaną mniejszość. W radach nadzorczych największych europejskich spółek giełdowych panie zajmują 11% miejsc. Wśród przedsiębiorstw notowanych na giełdzie w Warszawie wskaźnik ten

Prezesi zbiednieli w kryzysie

Po raz pierwszy od 2001 r. prezesi największych banków w Polsce zarobili mniej niż rok wcześniej. Największą kasę zgarnął b. szef Pekao Jan Krzysztof Bielecki - 8,7 mln zł, z czego 7 mln zł to odprawa. Dostał prawie połowę z 19,8 mln zł, które rada nadzorcza banku wydała na wynagrodzenia całego

Komisja Trójstronna ciągle bez związków zawodowych

- mówił. Podkreślał, że piątkowe posiedzenie komisji będzie bardzo ważne, weźmie w nim udział minister finansów Jacek Rostowski. - Możemy rozmawiać o formule płacy minimalnej, możemy rozmawiać o oskładkowaniu umów zleceń, o oskładkowaniu wynagrodzeńczłonków rad nadzorczych, o zmianach w zamówieniach

Spór z Unią o kobiety

powinno być takiej prawnej ingerencji zwłaszcza na poziomie Unii - podkreśla.Komisja zaleca też miękkie promowanie udziału kobiet w zarządzaniu, np. przez: wykłady, seminaria, konferencje, publikacje, rekomendacje w kodeksach dobrych praktyk.Według danych KE, w Polsce udział kobiet w radach nadzorczych

Oskładkowanie umów o dzieło: "Solidarność": - Tak. Pracodawcy: - To zwiększy szarą strefę

związane z utrzymaniem służb kontrolujących" - informuje BCC.Ankietowani skrytykowali też pomysł oskładkowania wynagrodzeń członków rad nadzorczych. Według nich osoby zasiadające w radach najczęściej mają inne, podstawowe źródło dochodów, które jest "ozusowane".Sondaż BCC przeprowadzono w

Jak zarabiają prezydenci miast

159 tys. zł. Oprócz tego dostawał wynagrodzenie za zasiadanie w radzie nadzorczej spółki Międzynarodowej Targi Poznańskie jako przedstawiciel miasta, gdzie dostał 36 tys. zł.

Zmiany: na lepsze?

obowiązkowymi składkami emerytalnymi i rentowymi będą także wynagrodzenia członków rad nadzorczych. Rząd chce w ten sposób wyeliminować przypadki, w których osoba wykonująca zlecenie zawarła kilka umów z tym samym zleceniodawcą, np. na 500 zł i 2 tys. zł, a składki odprowadza tylko od tej opiewającej na niższą

Raport WEF: Niemcy w czołówce rankingu konkurencyjności. Polska spadła jedno miejsce niżej

odosobniony przypadek. Do takich akcji dochodzi w całym kraju. To oni trzęsą niemiecką gospodarką - W radach nadzorczych największych koncernów niemieckich zasiada mała grupka bardzo wpływowych menadżerów.

Dekada z Kongresem Kadry

, właściciela paczkomatów i prywatnej poczty InPost, - Krzysztof Domarecki - prezes rady nadzorczej Grupy Selena, - prof. Monika Płatek - doktor habilitowany nauk prawnych, wykładowca UW, - prof. Marcus du Sautoy - profesor University of Oxford, autor programów popularnonaukowych w BBC, czołowy brytyjski

Czy będą zmiany w PKO BP?

informatorów na jednym z najbliższych posiedzeń rady nadzorczej ma być odwołany prezes Andrzej Podsiadło, którego zastąpić ma Jacek Obłękowski.

Wszedł na komin, żeby protestować

pieniądze z kasy zapomogowo-pożyczkowej, później zwolnił ludzi. To mnie doprowadziło do desperacji - tłumaczył. Pozostali hutnicy chcieli dołączyć do protestu, jednak nie pozwolili im na to policyjni negocjatorzy. Według Andrzeja Kołciubińskiego z rady nadzorczej huty, winę za ogłoszenie upadłości zakładu

Nasi drodzy zawieszeni prezesi TVP

publicznych. Poseł zapytał o to ministra skarbu (właściciela TVP). Rada nadzorcza TVP przygotowała odpowiedź: wyliczała koszty zawieszonych od połowy grudnia do końca kwietnia. Z danych wynika, że pensje trzech prezesów do końca kwietnia pochłonęły z kasy telewizji publicznej 250 tys zł. Na samochody

Duda do Tuska: wysokie bezrobocie to wina rządu

Solidarności, bo myśmy go złożyli w maju ubiegłego roku u pana premiera, dotyczący oskładkowania pewnych umów zleceń i o dzieło. Oraz ozusowania wynagrodzeń rad nadzorczych, bo to też jest patologia. I to jest już - można powiedzieć - jakiś pozytywny kierunek. Ale dla nas najważniejsze są dwa postulaty i

Marcinkiewicz potwierdza: Nie chcę do PKO

radą nadzorczą banku. Przedstawiciela Polski w EBOiR desygnuje prezes NBP na trzyletnią kadencję. Obecnie w radzie dyrektorów z ramienia Polski zasiada Tadeusz Syryjczyk, były wiceszef Unii Wolności. Jego kadencja upływa w maju 2008 r. Jednak może być też odwołany w trakcie kadencji. Marcinkiewicz

Paliwa w ręce ekipy z MSW Macierewicza

Naftobazy, która należy całkowicie do Nafty Polskiej i zarządza strategicznymi rezerwami paliw. Nowym szefem rady został Adam Taracha, prawnik z Lublina. Na początku lat 90. był szefem lubelskiej delegatury UOP, a w 1992 r. został zastępcą szefa UOP Piotra Naimskiego. W poniedziałek nowa rada nadzorcza

Będą pieniądze na pomoc bezrobotnym

zmierzałaby w kierunku wyłączenia Funduszu Pracy z finansów publicznych oraz wprowadzenia przepisów ustanawiających organ kontroli, np. Radę Nadzorczą Funduszu Pracy.W ubiegłym tygodniu minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że do połowy lipca resort skieruje do ministra finansów wniosek o

Premie w PL.2012. Za "sukces końcowy"

wynagrodzenia podstawowego (Herra zarabia ok. 26 tys. zł miesięcznie, Bogucki niecałe 500 zł mniej). O tym, czy ta premia się należy, rozstrzyga rada nadzorcza spółki. Resort sportu zapewnia jednak, że póki co wszystko idzie zgodnie z planem. Po drugie premie uzależnione są od tego, jak wypadną całe mistrzostwa

Dziś otwarcie ofert do PKO BP

Dziś rada nadzorcza otworzy oferty w konkursie na prezesa i siedmiu członków zarządu największego polskiego banku detalicznego. Zwycięzców poznamy pewnie po 11 kwietnia, kiedy zakończą się przesłuchania chętnych. Na razie jest jeden pewny kandydat w wyścigu o fotel prezesa - Rafał Juszczak

Spółki ZChN-u i pampersów

Trwa wymiana kadr w państwowych spółkach. Pojawiają się nowe postacie w radach nadzorczych, rozpoczynają się konkursy na prezesów. Decyzje kadrowe nie są łatwe. O fotele w kluczowych spółkach walczą dwa środowiska. Pierwsze to dawne Porozumienie Centrum braci Kaczyńskich oraz ludzie z ratusza z

Szykują się kolejne roszady kadrowe w Nafcie Polskiej

akcjonariuszem koncernów PKN Orlen i Grupy Lotos. Na początku roku obowiązki prezesa Nafty objął Piotr Woyciechowski, który jest też szefem rady nadzorczej tej spółki. Wcześniej Woyciechowski nie kierował tak ważną państwową firmą. Był znany z polityki, jako szef zespołu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, który

Rząd umacnia wpływy w ochronie środowiska

mln, inne przeciętnie po 5 mln zł. NFOŚ chce, aby fundusze kupiły co najmniej 10 proc. akcji, czyli wydały ponad 120 mln zł z pieniędzy przeznaczonych na inwestycje ekologiczne. Statuty z datą wsteczną To nie koniec nacisków polityków na fundusze. Nieoficjalnie wiemy, że szefowie rad nadzorczych w

Firmy wykorzystywane przez pracowników

, Sopotu, Szczecina, Poznania, Wrocławia, Katowic, Krakowa, Rzeszowa, Łodzi i Warszawy. W badaniu wzięli udział prezesi, członkowie zarządów i rad nadzorczych, kadra kierownicza oraz właściciele przedsiębiorstw.

Zarobki członków zarządów. Średnio 65 tys. zł

. Średnio członek zarządu tego banku zarobił 82 tys. zł miesięcznie.- Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu ustalana jest przez Radę Nadzorczą PKO Banku Polskiego.- wyjaśnia zespół prasowy PKO BP - Rada bierze pod uwagę m.in. zarobki szefów innych instytucji finansowych działających w Polsce, a także

Umowa Kaplera zgodna z prawem

mówić o przetargu na prezesa, najwyżej o konkursie, w trakcie którego członkowie rady nadzorczej analizują aplikacje i kompetencje kandydatów. Jednocześnie przyznaje: - Kontrakt Kaplera może być umową podlegającą rygorowi prawa pracy, ale jednoznacznie nie da się tego ustalić bez poznania jego treści

Emerytura na zleceniu

doszłoby do gwałtownego podwyższenia kosztów pracy. Następnie, na początku września, minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że projekt jego resortu - który także jest konsultowany - zakłada wprowadzenie składki emerytalnej i rentowej od wynagrodzeń członków rad nadzorczych oraz zmiany w

Czy można zwolnić za wpis na Facebooku?

wizerunku firmy. - To przelało czarę. MPT jest spółką, która musi walczyć o klientów i wozić ich bez względu na poglądy.- dodała.Była prezes uważa, że kara jest nieadekwatna do czynu. - Odwołanie odbyło się w sposób natychmiastowy. Zwołano specjalne posiedzenie Rady Nadzorczej, którego nie było w planach

Optymalizowanie wynagrodzeń menedżerów

menedżerowie zasiadający jednocześnie w radach nadzorczych. Jeśli już uda im się tam dostać, odpowiednio wyższą wypłatę dostaną, jeżeli rada nadzorcza jest duża. Im dłuższy staż posiada menedżer jako członek zarządu oraz w im większej liczbie rad nadzorczych działa, tym jego pensja jest wyższa. Większe zarobki

Związkowcy z KK Zabrze negocjują z JSW pakiet gwarancji

, gwarancje dla spółek-córek oraz zapewnienie, że podmioty działające w kombinacie nie zostaną przekształcone w spółki. Chcą również zapewnienia załodze akcji pracowniczych oraz tego, by pracownicy mieli swojego przedstawiciela w radzie nadzorczej.Kombinat Koksochemiczny Zabrze to trzeci pod względem

Posłowie chcą wstrzymać wymianę szefa Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych

r. Bronili go związkowcy, przypominając, że Flemming wyprowadził firmę z problemów finansowych. Komisja zainteresowała się PWPW z powodu raptownych zmian, wprowadzanych w tej firmie przez rząd. W kwietniu - na dwa miesiące przed upływem kadencji - wymieniono czterech członków rady nadzorczej firmy

Połączenie Pekao SA i BPH do końca 2006 r.

grupie UniCredito". UCI zapewni też, aby co najmniej połowę składu zarządu połączonego banku (w tym prezes) i połowę składu rady nadzorczej (w tym przewodniczący) stanowiły osoby, które dobrze znają rynek bankowy w Polsce, "tj. stale zamieszkałe w Polsce, władające językiem polskim i

Nawet znani tracą pracę

Do piątku 17 kwietnia Niezgoda pełniła funkcję wiceprezesa banku Pekao SA. Według Super Ekspressu rada nadzorcza banku zdecydowała o jej zwolnieniu. "Puls Biznesu" wyliczył, że roczne zarobki byłej wiceprezes za ubiegły rok wyniosły 1,334 mln zł. Odprawa może być równie wysoka. Podobny

Marcinkiewicz zweryfikuje prezesów

Kazimierz Marcinkiewicz przygotowuje specjalny projekt dotyczący zasad obsady stanowisk w zarządach i radach nadzorczych spółek skarbu państwa. Projekt jest już na ukończeniu. Współtworzyli go eksperci ekonomiczni PiS, ale kandydat na premiera nie chce zdradzić ich nazwisk. Według założeń projektu

Raport KE: coraz więcej kobiet w polityce

regulacjom dotyczącym sektora bankowego. "Warto przypomnieć, że te regulacje zostały wprowadzone w czasie kadencji pani Hanny Gronkiewicz-Waltz w NBP" - powiedział socjolog.Raport KE pokazuje ponadto, że udział kobiet w radach nadzorczych firm notowanych na giełdach nigdzie w UE nie przekracza 25

Znów iskrzy między Ministerstwem Skarbu a Eureko

Ministerstwo Skarbu zwróciło się do przewodniczącego rady nadzorczej PZU o pilne zwołanie posiedzenia rady. Ma ono wyjaśnić "praktyki przekazywania Eureko specjalnie przygotowywanych danych finansowych dotyczących PZU". "Rada nadzorcza powinna sprawdzić, kto podjął decyzję o

Pachowski odchodzi z Polkomtela

Według naszych nieoficjalnych informacji dziesięcioosobowa rada nadzorcza długo nie była w stanie dojść do porozumienia w sprawie wyboru następcy Pachowskiego. Co prawda polscy akcjonariusze - spółki z udziałem skarbu państwa (KGHM, Orlen, PSE i Węglokoks) - dysponują większością głosów, ale nie

Miasto bez cukrowni?

na ręce wojewody lubelskiego i marszałka województwa. Domagają się zachowania produkcji w zakładzie. To rada nadzorcza Krajowej Spółki Cukrowej zdecydowała się zamknąć lubelską cukrownię - z powodu limitów, jakie na Polskę nałożyła Unia Europejska. Unia nakazała zmniejszenie produkcji cukru wszystkim

Dlaczego niektórzy prezesi zarabiają 1 dolara?

? Czy tak niskie zarobki mają za zadanie odwrócić uwagę od horrendalnie wysokich części zmiennych wynagrodzenia (premii, akcji, opcji na akcje)? Czy pensje te są wynikiem długotrwałych negocjacji pomiędzy kadrą zarządzającą a radą nadzorczą, której celem jest zmniejszenie kosztów przedsiębiorstwa, czy

Kobiety! Uwierzcie w siebie

- tłumaczy Georgijew. - Chcemy być perfekcyjne. Uważamy, że aby zająć stanowisko kierownicze, wejść do zarządu firmy, czy rady nadzorczej, musimy być przygotowane na 110 proc. Mężczyzna czuje się przygotowany już na poziomie 50 proc. A tak naprawdę nikt nie jest w stanie być w 100 proc. przygotowany do

Zarobki samorządowców i prezydentów miast

Szczecina (11 895 PLN), Tadeusz Truskolaski z Białegostoku (11 620 zł) oraz Janusz Kubicki z Zielonej Góry (10 902 zł).Sama pensja za przewodzenie miastu to nie wszystko. Wielu z prezydentów prowadzi własną działalność gospodarczą, pełni funkcje członków zarządu czy zasiada w radach nadzorczych spółek

Zarobki samorządowców i prezydentów miast

zasiada w radach nadzorczych spółek. Część z nich czerpie również dochody z wynajmu mieszkań czy wykładania na uczelniach wyższych. Przeprowadzona przez nas analiza dochodów za 2009 rok pokazuje, że z tytułu wykonywanych różnych funkcji najlepiej wiedzie się prezydentowi Krakowa. Przeciętnie miesięcznie w

Tylko 38 proc. kierowników w Polsce to kobiety

administracji państwowej oraz w radach nadzorczych wielkich firm kobiety stanowią zaledwie 2 proc. Wśród źródeł nierówności kobiet na rynku pracy Agnieszka Lenartowicz-Łysik ze śląsko-dąbrowskiej "S" wymieniała macierzyństwo; pracodawcy z dystansem podchodzą zarówno do matek małych dzieci, jak i

Menedżer powinien zarabiać więcej niż prezydent

odpowiedzialność. Nie jest tak, że kontrakt nakłada na menedżera całą odpowiedzialność, przecież jest nad nim np. rada nadzorcza? - Zarządca ma wytyczony cel - sprawne strategiczne i operacyjne zarządzanie spółką - a sposób realizacji to jego sprawa. Po to zatrudnia się menedżera, bo on wie, co, kiedy i gdzie ma

PZU ma nowego prezesa

radzie nadzorczej Dalmoru, gdyńskiej firmy zajmującej się połowami i przetwórstwem ryb. Wcześniej jako prawnik pracował m.in. w PKO BP. Poza tym wiadomo o nim niewiele. Wybór Netzela na to stanowisko zaskoczył nawet posłów PiS. - Jestem zaskoczony i zaszokowany. Słyszałem o nim w Gdyni negatywne opinie

Axel Springer Polska ma nowego prezesa

miał wielkiego wpływu na operacyjną działalność firmy, ale wizja i strategia pozostaną jego domeną - mówi Michał Fijoł, rzecznik zarządu Axel Springer Polska. Według niego stanowisko honorowego prezesa może przypominać radę nadzorczą, ale jako prokurent Wiesław Podkański nie może być członkiem rady. 51

TK: Poprawcie emerytury, równe prawa dla obu płci

, gdy kobietom zabierze się superprzywilej, albo gdy wszyscy mężczyźni będą mogli przechodzić na wcześniejszą o pięć lat emeryturę. Oczywiście, z odpowiednim, co najmniej 35-letnim stażem pracy. Według Jeremiego Mordasewicza z rady nadzorczej ZUS przywileje trzeba ciąć, a nie rozszerzać. - Co roku

Przepis na dobrego prezesa

lepszy. A potem przyszło mi do głowy, że zarząd składający się z profesjonalistów najlepszych w swoich dziedzinach, bez względu na płeć, będzie najlepszy. I tak też zrobiłem. Wśród uczestników zapadła cisza. Przed radą nadzorczą taka zgrabna metoda się sprawdza?- Inteligentna i błyskotliwa riposta zawsze

Nie ma kapitalizmu bez etyki

finansów na łopatki spoczywa u drzwi wielkich instytucji finansowych, a na ile rządu?Rząd zdecydowanie zawiódł, jeśli idzie o nadzór, lecz bezpośrednim powodem było nieodpowiedzialne zachowanie zarządów i rad nadzorczych spółek. Upadek etyki zawodowej na wyższych szeblach firm pogłębiał się niemal z roku

Prezesi spółek będą więcej zarabiać?

brutto). "Kominówka" dotyczy ok. 700 spółek, m.in.: PKO BP, PZU, Lotosu, Ruchu SA czy Kompanii Węglowej (dla porównania prezes Pekao SA zarabia ok. 300 tys. zł miesięcznie, a Orlenu ok. 170 tys. zł). - Chcemy, aby pensje zarządów spółek skarbu państwa ustalały rady nadzorcze - mówi minister

Patowa sytuacja pracowników Zakładów Mięsnych

pracowników, że 14 stycznia odbyło się posiedzenie rady nadzorczej m.in. w sprawie uzupełnienia składu zarządu. Ponieważ nikt się nie zgłosił, rada zawiesiła postępowanie konkursowe na prezesa zakładów i dodatkowego członka zarządu. - Zostawiliśmy otwartą furtkę inwestorowi - tłumaczyli wczoraj. Grzegorz

Netzel zostaje w PZU

opiniował merytoryczne przygotowanie kandydatów, ich kompetencje i kwalifikacje - powiedział premier. Decyzje w sprawie ich powołania pozostaną jednak w rękach ministra skarbu i rad nadzorczych spółek.

Co warto wiedzieć

francuskiego 4500 zł - asystentka prezesa zarządu dużej międzynarodowej firmy z bardzo dobrą znajomością angielskiego i dobrą niemieckiego. Zakres obowiązków: rezerwacje, organizacja spotkań, protokołowanie posiedzeń zarządu (jęz. angielski), tworzenie budżetu dla biur zarządu i rady nadzorczej, kontrola

Prezes za dzień pracy dostaje twoją roczną pensję

25 punktów najbardziej kontrowersyjny jest ten, mówiący o ograniczeniu przez głosowanie akcjonariuszy łącznych sum przeznaczonych na płace członków zarządu, rady nadzorczej i doradców. Gdyby jego propozycja przeszła, szwajcarscy akcjonariusze mieliby najwięcej w Europie do powiedzenia w sprawie płac

Kobiety na rynku pracy

sprzedawców.Jak wynika z raportu Sedlak & Sedlak, wśród 1 286 menedżerów zasiadających w 2009 roku w zarządach spółek giełdowych były tylko 152 kobiety (11,8 proc.). Podobnie było w przypadku rad nadzorczych, gdzie udział kobiet oscylował w granicach 12 proc.Kobiet nie tylko było zdecydowanie mniej, ale również

Emerytura umrze razem z tobą

małżeńskich jest też Jeremi Mordasewicz z konfederacji pracodawców Lewiatan, członek rady nadzorczej ZUS. - Niech bogaty mąż, który nie chce zostawić żony w nędzy, już teraz opłaca jej składkę na dobrowolną emeryturę w tzw. III filarze - proponuje.- Duża część pensji mojego męża idzie dziś na OFE. I po co

Nauczyć Polaka patrzeć w oczy

miał konieczności budowania do siebie zaufania.A pana klienci?- To zwykle menedżerowie, członkowie rad nadzorczych, młodzi specjaliści. Często członkowie zarządów firm kupionych przez zagranicznego inwestora - ich wiceprezydenci przyjeżdżają z zagranicy odpytywać lokalne zarządy z wyników i planów na

Ile zarabiają prezesi giełd:

dymisji, bo na jaw wyszła wysokość nagrody przyznanej mu przez radę nadzorczą giełdy oraz wysokość jego pensji. Wynagrodzenie, nagroda, przyznana odprawa i ubezpieczenie emerytalne Grasso sięgnęły astronomicznej kwoty 140 mln dol. (ok. 560 mln zł). John Reed, obecny prezes NYSE Ten były szef Citigroup

Zarząd PZU był dobry, ale będzie zły

rady nadzorczej PZU - skarży się Nastula. Prawnicy mają wątpliwości, czy można cofnąć przyznane absolutorium. Resort skarbu nie podziela tych wątpliwości. Poprosił już zarząd PZU, któremu od czerwca szefuje Jaromir Netzel, o zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia akcjonariuszy. To kolejna odsłona

Polak marzy o urzędzie

Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz zarobiła przez ostatni rok (w urzędzie i na Uniwersytecie Warszawskim) 290 tys. zł. To o blisko 30 tys. zł więcej niż w 2010 r. Jeszcze więcej zarobił skarbnik miasta Mirosław Czekaj - 323 tys. zł na posadzie państwowej, 186 tys. zł - w radach nadzorczych spółek

Elana zamyka wydział chemiczny. Co z ludźmi?

Wydział chemiczny toruńskiego zakładu zostanie zamknięty w styczniu przyszłego roku. Jak twierdzi zarząd spółki Boryszew, do której należy Elana, to jeden z elementów planu naprawczego firmy. Zatwierdziła go już rada nadzorcza. Władze spółki twierdzą, że nie miały innego wyjścia: - Musimy podjąć

Kominy płacowe pójdą z dymem

zależeć będą tylko od gmin i powiatów, a w spółkach skarbu państwa - od ich rad nadzorczych. Uchwalona jeszcze pod rządami AWS ustawa ogranicza pensje prezesów firm, w których państwo ma ponad 50 proc. udziałów, do sześciokrotnej średniej krajowej (około 19 tys. zł miesięcznie brutto). Dotyczy to ok. 700

W jaki sposób liderzy budują i wykorzystują sieci kontaktów

przedsiębiorstwie, który został niespodziewanie awansowany na stanowisko dyrektora finansowego i mianowany członkiem rady nadzorczej. Alistair był najmłodszym i najmniej doświadczonym członkiem rady. Jego instynktowną reakcją na powierzenie mu nowej funkcji była chęć potwierdzenia swoich zawodowych referencji

Przejrzysty bank

prowizji i opłat może wynosić 5 proc. ich wartości), üterminy kapitalizacji odsetek, üstosowane kursy walutowe, übilans wraz z opinią biegłego rewidenta za ostatni okres podlegający badaniu (co do zasady roczny), üskład zarządu i rady nadzorczej banku. Banki spółdzielcze są zobowiązane

Kto dowiezie kierowcę MPK do pracy

do prokuratury. Ta prowadzi postępowanie wyjaśniające. Sprawą jest również zbulwersowany Witold Borowiec, radny, członek komisji gospodarki komunalnej i były przewodniczący rady nadzorczej MPK. - Oczywiście, dowożenie pracowników to są jakieś koszty, ale nie powinno się ich ciąć za wszelką cenę

Albo awans, albo urlopy na dzieci

wspinać na samą górę. I dodaje: - Jeśli jednak nadal marzą o awansach, organizują swoje życie tak, aby radzić sobie w obu tych sferach. I bardzo często odnoszą podwójny sukces.W Polsce wśród najlepiej zarabiających menedżerów na najwyższych stanowiskach w administracji państwowej oraz w radach nadzorczych

Będzie kolejna, dobra dla pracowników, zmiana w kodeksie pracy

wyznaczonych do dokonywania za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, a także członków rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych następuje nie wcześniej niż wypłata wynagrodzeń dla pracowników zakładu pracy".

Bankowa komisja śledcza rodzi się w bólach

, gorący zwolennik prześwietlenia banków. Zawisza jest historykiem i filozofem. Ale podkreśla, że zna się na bankach. PiS wystawi jego kandydaturę mimo zarzutów mediów. "Newsweek" wytknął Zawiszy, że firma, w której radzie nadzorczej zasiadał, prowadziła niejasne interesy ze spółkami skarbu

HR jako właściciel i strażnik procedur

:- statut spółki,- uchwały zgromadzenia wspólników, rady nadzorczej i zarządu,- regulamin organizacyjny, pracy i wynagradzania (premiowania),- zatwierdzony budżet,- zarządzenia wewnętrzne,- poszczególne procedury,- decyzje osób posiadających określone pełnomocnictwa.Regulaminy są tworzone przede wszystkim w

Ile zarabiają szefowie krajowych i zagranicznych spółek giełdowych?

. Ale to nie wszystko. Rada nadzorcza spółki dorzuciła im jeszcze premię za "zyskowny rok 2001" - po ok. 550 tys. zł na łebka (łącznie 3,8 mln zł). Również zarządy pozostałych banków kontrolowanych przez zagranicznych inwestorów nie powinny narzekać. Według naszych szacunków na członka zarządu

Sąd wstrzymał strajk w kopalni Budryk

oficjalnym powodem odłożenia protestu jest zaplanowane w tym tygodniu spotkanie działaczy z radą nadzorczą kopalni. Nieoficjalnie jednak przyznają, że postanowienie sądu miało znaczny wpływ na decyzję działaczy. Czym grozi nieprzestrzeganie prawa Pozytywnie wniosek zarządu i postanowienie sądu ocenia Michał

Jak mogą cię zwolnić?

laboratoryjnym pełniącym funkcję z wyboru w organach samorządupracownikiem służby zdrowia skierowanym do zwalczania epidemii,członkiem rady nadzorczej spółdzielnipracownikiem PKP zasiadający w radzie nadzorczejczłonkiem rady pracowniczej w przedsiębiorstwie państwowym oraz w przedsiębiorstwie mieszanym

Uznawanie dyplomów medycznych

, radiolodzy, patomorfolodzy, onkolodzy kliniczni, W Szwecji - lekarze rodzinni i psychiatrzy, W Holandii - anestezjolodzy i onkolodzy Dla Gazety komentują Adam Ringer, członek rad nadzorczych Paragony i Medeny, firm od dawna rekrutujących polskich lekarzy do pracy za granicą. Po 1 maja wszystkie procedury

rada nadzorcza - ogłoszenia z GazetaPraca.pl

Rada nadzorcza

Rada nadzorcza – organ osoby prawnej powołany do wykonywania czynności nadzoru, działający w oparciu o właściwe przepisy regulujące funkcjonowanie osoby prawnej oraz jej statut (bądź umowę – akt założycielski).Do obowiązków rady nadzorczej należy pełnienie funkcji nadzoru

Rada dyrektorów

dyrektorów spółek w Stanach Zjednoczonych twoja-firma.pl.. Rada dyrektorów a rada nadzorczaAnaliza popularności obu systemów (jednopoziomowego z radą dyrektorów i dwupoziomowego z radą nadzorczą) wskazuje na większą częstotliwość stosowania modelu jednopoziomowego. System jednopoziomowy i rada dyrektorów

Rn

Rn lub RN radon (Rn) – pierwiastek chemiczny Rn (RN) – Rada nadzorcza, Rada Nadzorcza Royal Navy - RN Ruch Narodowy - RN Rada Narodowa - RN RN, Regia Nave - włoski okręt Regia Marina (1861-1946)

Nina Foch

Nina Foch, właśc. Nina Consuelo Maud Fock (ur. 20 kwietnia 1924 w Lejdzie, zm. 5 grudnia 2008 w Los Angeles) ? amerykańska aktorka, nominowana do Oscara za rolę drugoplanową w filmie Rada nadzorcza.

Nadzór korporacyjny

Nadzór korporacyjny (ang. corporate governance) - to instytucja w spółkach publicznych której zadaniem jest niezależna ocena, kontrola oraz wprowadzanie korekt w działanie zarządów. Podstawowym elementem nadzoru korporacyjnego jest rada nadzorcza. Spółki będące prywatną własnością wprowadzają

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

rada nadzorcza

Rada nadzorcza - organ osoby prawnej powołany do wykonywania czynności nadzoru, działający w oparciu o właściwe przepisy regulujące funkcjonowanie osoby prawnej oraz jej statut (bądź umowę - akt założycielski). Do obowiązków rady nadzorczej należy pełnienie funkcji nadzoru - rozumianego zazwyczaj jako sprawowanie bieżącej pieczy nad funkcjonowaniem osoby prawnej, nie może jednak bezpośrednio

więcej o rada nadzorcza na pl.wikipedia.org