przykład umowy o pracę

oprac. borow

Uważaj na te paragrafy!

Uważaj na te paragrafy!

Wiele umów z pośrednikami to kilka stron zapisanych drobnym maczkiem. Trudno się oprzeć wrażeniu, że celowo sformułowano je tak szczegółowo, aby przemycić wygodne dla pośrednika postanowienia. Poniżej zamieszczamy przykłady niedopuszczalnych zapisów z prawdziwych umów, które agencje przedstawiają do podpisania osobom chętnym do pracy za granicą. Nasze komentarze oznaczyliśmy tłustym drukiem

Za dużo błędów w umowach cywilnoprawnych

W Polsce na podstawie umów cywilnoprawnych pracuje ponad milion osób. Ale nawet ponad połowa z nich może być niezgodna z prawem

Polska potrzebuje bardziej elastycznego rynku pracy

Umowy cywilnoprawne są nadużywane, a ich stosowanie wynika głównie z niższych kosztów pracy, a nie z nietypowego charakteru samej pracy. Prowadzi to do rozwoju tzw. dualnego rynku pracy, czyli podziału podobnych miejsc pracy na lepsze i gorsze. Rozmowa z Mariną Wes, menedżerem Banku Światowego dla Polski i krajów bałtyckich

Unia Europejska: jak nie stracić na wyjeździe do pracy

się na wyjazd z konkretną firmą, sprawdź, czy ma ona certyfikat. Po drugie - umowa z pośrednikiem Twoją szpadą w walce o swoje prawa będzie Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004 r. Najważniejszym obowiązkiem pośrednika, wynikającym właśnie z tej ustawy, jest

Praca sezonowa: po pierwsze - umowa

Praca sezonowa: po pierwsze - umowa

- Coraz częściej mamy do czynienia z przypadkami zatrudniania "na próbę", bez umowy i zapłaty - mówi Danuta Rutkowska, rzecznik prasowy głównego inspektora pracy. - Ktoś pracuje dzień, dwa czy dłużej, po czym mówi mu się, że nie nadaje się do tej pracy. I podaje przykład przedsiębiorcy z

[3 - 4.12.2014] XV Ogólnopolskie Forum Prawa Pracy

dyscyplinujących z pracownikami, - skuteczne i zgodne z prawem karanie pracowników, - skuteczne rozwiązywanie stosunku pracy, w tym rola przełożonego w rozwiązywaniu umowy o pracę, - przykłady zachowań mobbingowych managerów. Udział w konferencji jest bezpłatny, natomiast koszt udziału w warsztacie wynosi 570 zł

Zlecenie kontra etat: czytelnicy komentują

zarabiam więcej." Czytelnik: "W dzisiejszej gospodarce w wielu przypadkach umowa o pracę nie ma sensu. Na przykład mój znajomy ma warsztat stolarski, w którym zatrudnia na stałe kilka osób, ale jeśli dostanie większe zlecenie, które musi szybko zrealizować, to potrzebuje co najmniej drugie tyle

Ile o swoich prawach w pracy wiedzą młodzi?

Ile o swoich prawach w pracy wiedzą młodzi?

m.in. o prawa, które im przysługują, gdy otrzymują umowę zatrudnienia na zastępstwo. Kodeks pracy dopuszcza zatrudnienie kogoś na zastępstwo w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności. Najczęściej nieobecność ta jest spowodowana długotrwałą chorobą, ciążą, urlopem macierzyńskim czy urlopem

Praca tymczasowa: rynek kwitnie, ale czy poprawiają się warunki?

Praca tymczasowa: rynek kwitnie, ale czy poprawiają się warunki?

np. hipermarketu. Zasady takiej pracy reguluje Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Zakłada, że Kowalski powinien mieć umowę o pracę, ale nie może pracować tak dłużej niż 18 miesięcy (w ciągu 36 miesięcy). Pracodawca - czyli agencja - opłaca za niego wszystkie składki, a sama umowa powinna

Waszym zdaniem: zlecenie kontra etat

Waszym zdaniem: zlecenie kontra etat

składek wszelakich stać mnie było na przykład na opłacenie wypasionej opieki medycznej dla rodziny, gdzie zdarzyły się też hospitalizacje i zabiegi operacyjne. No i co ważne, na umowie o pracę nie zarobię więcej, nie wezmę dodatkowych projektów, bo mi nie wolno, a i czasu nie mam. Drugi powód: na umowie o

Umowa zlecenie

Umowa zlecenie

odpłatna, powinien wypłacić odpowiednią do wykonanej pracy pensję. Jeśli umowę odpłatną wypowiada zleceniobiorca i nie podaje ważnego powodu, zlecający może zażądać pokrycia ewentualnych szkód, które może ponieść w związku z zerwaniem umowy. Przykład : Marek jest modelem. Podpisał umowę zlecenie z agencją

Elastyczne zatrudnienie - na czym polega?

Zawieranie z pracownikami umów o pracę na czas nieokreślony to najczęściej stosowana w Polsce forma zatrudnienia. Zapewnia pracownikom największą stabilizację oraz najpełniejszą ochronę spośród przewidzianych przez prawo umów o pracę. Jednak z drugiej strony ogranicza możliwość dopasowania poziomu

Umowa o dzieło

przy pracy), wypłat z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na wypadek niewypłacalności pracodawcy. W razie wyrządzenia szkody pracodawcy czy osobie trzeciej, wykonawca odpowiada całym swoim majątkiem w pełnej wysokości, bez ograniczeń. Przykłady umów o dzieło: uszycie ubrania, wybudowanie

Samozatrudnienie w Europie. Polska w czołówce

Samozatrudnienie w Europie. Polska w czołówce

przeciętny samozatrudniony zarabiał o jedną piątą mniej niż przeciętny pracownik na etacie. W tej chwili zarabia prawie o połowę mniej. Jeszcze większy spadek w tym względzie zanotowano we Francji, gdzie wynagrodzenia spadły z poziomu porównywalnego z pracownikami na umowach o pracę do poziomu o ponad jedną

Chiny: emigranci ze wsi pracują w miastach bez umowy o pracę

Chiny: emigranci ze wsi pracują w miastach bez umowy o pracę

, bowiem mają zaufanie do swoich krewnych, którzy w razie choroby lub innych zdarzeń losowych są zobowiązani do pomocy.Brak umowy o pracę jest również przyczyną nieregularności wypłacanych honorariów. Według raportu PUS w 2012 około 0,5 proc. pracowników migrujących ze wsi nie otrzymało w odpowiednim

Wszyscy chcą zmieniać kodeks pracy. A może napisać go od nowa?

Wszyscy chcą zmieniać kodeks pracy. A może napisać go od nowa?

. Najnowszy projekt posłów PiS przewiduje, że umowa o pracę będzie musiała być podpisana przed dopuszczeniem pracownika do pracy. A jeśli to nie będzie możliwe pracownik będzie musiał otrzymać pisemne streszczenie warunków umowy. Bez tego streszczenia nie będzie mógł rozpocząć pracy. Cel zmiany? Ochrona

Kogo nie można zwolnić

Kogo nie można zwolnić

wydłużające i zrównujące wiek emerytalny kobiety i mężczyzn - do 67. roku życia). Przykład: Pan Waldemar pracuje w firmie produkującej pokrycia dachowe, po zmianie przepisów na emeryturę odejdzie kilka miesięcy po 65. urodzinach. Ma umowę o pracę i trzymiesięczny okres wypowiedzenia. Wiek przedemerytalny

SLD chce walczyć z bezrobociem wśród młodych

SLD chce walczyć z bezrobociem wśród młodych

, pracownikom (...) dzisiaj jest zamrożonych ręką ministra Rostowskiego - powiedział.Według Kępińskiego minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz jest faktycznie "ministrem bez teki". Jeśli występuje do ministra finansów o 0,5 mld zł z Funduszu Pracy i ciągle czeka na decyzję, to

Kto zostanie "Kreatorem miejsc pracy 2014"?

za przyjęcie do pracy młodych pracowników do 30. roku życia, z grupy 50+ oraz osób niepełnosprawnych. Oceniana będzie także rzetelność pracodawców - m.in. to, czy zatrudniają pracowników na umowach o pracę. Zgłoszenia do konkursu można przesyłać drogą elektroniczną (konkurs@mpips.gov.pl), pocztą lub

Etat, zlecenie, dzieło

wyobrazić, że biurko w biurko siedzą pracownik zatrudniony na umowę o pracę i osoba zatrudniona na umowę o dzieło. Nagle na ich głowy spada kawałek sufitu. Dla pierwszego zostanie powołana komisja, która zbada, co się stało, zostanie spisany protokół powypadkowy, będzie miał szansę na odszkodowanie. Jego

Lepsza praca tymczasowa

Lepsza praca tymczasowa

18 miesięcy w ciągu kolejnych 36 miesięcy. Do tego powinna z nimi podpisać umowy o pracę (dopuszczalne jest też zawieranie umów cywilnoprawnych). W teorii wszystko wygląda więc dobrze... Praktyka daleka od teorii Jak naprawdę może wyglądać życie pracownika tymczasowego, pokazał np. reportaż "

Nie umawiaj się na słowo

Nie umawiaj się na słowo

to robią. Chyba że przepisy prawa wymagają zawarcia umowy na piśmie (na przykład nie możemy sprzedać nieruchomości, zawierając tylko umowę ustną). Również umowy leasingu czy o przejęciu długu powinny być zawarte na piśmie. Jeśli chodzi o umowy o pracę, prawo zezwala na zawieranie umów ustnych

Etat tylko dla wybranych

Etat tylko dla wybranych

W Polsce wciąż najpopularniejszą formą zatrudnienia jest umowa o pracę. Etat ma 12 z 16 mln pracowników, pozostali prowadzą działalność gospodarczą (ok. 3 mln) lub wykonują obowiązki w oparciu o umowy cywilnoprawne, czyli o dzieło lub zlecenia.Zdarza się, że w firmach pracownicy mają różne umowy

Szukasz zatrudnienia? Na to zwróć uwagę

razy, bo "szefowi wypadło ważne spotkanie", a na koniec rozmowę umówiono na godzinę 18. Kiedy chętny do pracy przyszedł na miejsce spotkania, część pracowników ciągle siedziała przy swoich biurkach. Przykład: Na początku wakacji Łukasz starał się o pracę kelnera. - Menedżerka restauracji

Nadchodzi ósma plaga - brak pracy

W grudniu kończą się umowę o pracę na czas określony i ludzie ruszają po zasiłek. Dlatego wiele urzędów pracy przeżywa oblężenie. Gazeta podaje przykłady takiej sytuacji w różnych regionach kraju.Cytowani przez gazetę eksperci uważają, że najtrudniej będzie w lutym, kiedy to stopa bezrobocia może

Jeśli nie związki, to co?

monotonnych i w ustalonym z góry tempie, a także wykazu prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby dla asekuracji, wszelkie działania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, zawieszanie postanowień prawa zakładowego lub umów o pracę, ustalanie warunków telepracy, wprowadzenie rocznego

eLka praca i inne szkoły: jak zostać instruktorem jazdy?

popularna praca to szkolenie na prawo jazdy kategorii B (czyli na samochody osobowe). Instruktor może mieć własną firmę, jak np. ten pytany przez internautów w trakcie AMA. Lub np. dorabiać, jako pracownik w szkole jazdy (rzadko etatowy, najczęściej na podstawie umowy o dzieło). Za kurs kandydaci muszą

Gdy pracodawca zwalnia

, jeżeli dojdzie do adresata w taki sposób, że będzie on mógł zapoznać się z jego treścią. Przykład. Alicja była na urlopie i nie odbierała poczty. Nie czytała też maili. Pracodawca nie mógł jej więc wypowiedzieć umowy o pracę. Podobnie jest w przypadku każdej innej usprawiedliwionej nieobecności. Nie bój

PIP i Prokuratura Generalna zawarły porozumienie. Będą lepiej chronić prawa pracowników?

prokuraturze szczegółową dokumentację z kontroli określonego pracodawcy. PIP ma też, na wniosek prokuratora, niezwłocznie kontrolować firmy podejrzane o popełnianie przestępstw przeciwko prawom pracowniczym. Nawet jeśli załoga firmy ma umowy cywilnoprawne. W Głównym Inspektoracie Pracy oraz w każdym z

Umowa agencyjna

pośredniczenia przy zawieraniu umów na rzecz lub w imieniu dającego zlecenie. Typowym przykładem działalności prowadzonej w oparciu o umowę agencyjną są czynności wykonywane przez agenta ubezpieczeniowego. Przedmiotem umowy agencyjnej są jedynie działania o trwałym i powtarzającym się charakterze. Agent

Trudne życie na proficie

firmie z branży pośrednictwa finansowego, do dziś nie otrzymał umowy o pracę. Pracodawca zaoferował mu umowę-zlecenie z wynagrodzeniem stałym w wysokości 500 zł miesięcznie i dodatkowymi profitami, jak ubezpieczenie zdrowotne. Daniel ofertę przyjął. To było jego pierwsze zajęcie po zakończeniu studiów

Wybierz siebie

obszarach życia społecznego pośrednicy powoli tracą rację bytu. Nikt nam już nie proponuje pracy, nie inwestuje w nasze firmy, nie chce z nami podpisywać umowy, nie chce nas wybrać. Musisz zatem podjąć najważniejszą decyzję w swoim życiu: musisz wybrać siebie. Pojawiły się nowe narzędzia i siły gospodarcze

W tym kraju nie opłacam się nawet na umowie "śmieciowej" [LIST]

(...)Od czasu studiów minęło już parę lat, a nie zliczę przykładów złego traktowania przez pracodawców i wykorzystania kryzysu jako argumentu. Przykład? Ledwo tydzień temu zostałam zwolniona z powodu zlikwidowania stanowiska pracy, z najlepszymi referencjami i w przyjaznej atmosferze, mimo że w

Umowa na czas wykonania określonej pracy

Rodzaj terminowej umowy o pracę zawieranej w celu wykonania konkretnej pracy. Moment zakończenia powierzonego zadania nie jest w tym przypadku ściśle określony. Umowa rozwiązuje się z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania została zawarta. Umowę taką zawiera się w przypadku prac dorywczych i

Więcej pracy na święta

popularnych w okresie świątecznym, głównie artykułów spożywczych - dodaje Dagmara Chudzińska-Matysiak, menedżer regionu agencji doradztwa personalnego i pracy tymczasowej Randstad. - Firmy często zwracają się z prośbą o pomoc do agencji pracy tymczasowej, ale też bardzo wiele z nich prowadzi nabór

Oswoić umowy lojalnościowe

przypadku umów o zakazie konkurencji muszą być dodatkowo zachowane zdroworozsądkowe ograniczenia. Z reguły zwraca się uwagę na to, jaki jest termin wypowiedzenia dla danej osoby i odpowiednio ustala się okres zakazu pracy. W ten sposób na przykład unika się sytuacji, w której osoba mająca trzymiesięczny

Praca sezonowa: Polska również atrakcyjna

nierealnie wysokie zarobki. Nawet w przypadku pracy wykonywanej przez krótki czas, należy pamiętać o umowie. Ustna jest tak samo ważna, najlepiej jednak mieć ją na piśmie. Powinny znaleźć się w niej informacje o rodzaju, miejscu i czasie wykonywanej pracy, informacje o wysokości wynagrodzenia i obowiązkach

Plusy i minusy 2012 roku

tylko tym, którzy mają umowę o pracę); (oddaniu miesiąca z 3-letniego urlopu wychowawczego wyłącznie ojcu; (dofinansowaniu i uelastycznieniu przepisów ustawy żłobkowej. Te decyzje, warte w skali każdego roku budżetowego miliardy złotych, to przełom w polityce rodzinnej, najważniejsze, najbardziej

Rok 2013 w cytatach: co powiedzieli nam eksperci?

staż za 700 czy 800 zł miesięcznie. Powiedzmy szczerze, dla młodych ludzi to żadna oferta".Marek Lewandowski, rzecznik NSZZ "Solidarność""Chcemy, aby osoby, które wykonują pracę w znaczeniu kodeksowym, miały umowę o pracę. Chodzi o tych, którzy wykonują swoje obowiązki m.in. pod

OPZZ: skrócić tydzień pracy, podnieść pensje

przewodniczącego organizacji, Jana Guza takie rozwiązanie jest korzystne dla pracowników. Do tego jest powszechnie stosowane w wielu państwach, np. w silnych gospodarczo Niemczech. Poza tym miałoby ono poprawić sytuację osób wykonujących swoje obowiązki w oparciu o umowy cywilnoprawne. One także nie mogłyby

Wyższe zarobki niskim kosztem

. Przyjmowałem zgłoszenia o wypadkach, stłuczkach, kradzieżach itd. Pracowałem na podstawie umowy o pracę, zarabiałem 1,8 tys. zł netto. Ponieważ nie miałem szans na podwyżkę, wziąłem udział w rekrutacji na stanowisko opiekuna klienta w jednym z banków. Doceniono umiejętności, które zdobyłem u poprzedniego

Na zleceniu lepiej?

koniecznością osobistego świadczenia pracy, tak jak ma to miejsce w przypadku zawarcia umowy o pracę. Inną zaletą umowy zlecenia jest w pewnych sytuacjach możliwość świadczenia pracy w sposób i w miejscu jakie wykonawca uzna za właściwe. Zleceniobiorca nie jest związany czasem pracy, tak jak ma to miejsce w

Niż uderza w nauczycieli

nauczycielom. W województwie kujawsko-pomorskim, gdzie od początku 2013 roku pracę straciło 400 nauczycieli i 80 pracowników administracji w oświacie, właśnie podpisywane są umowy między Urzędem Marszałkowskim a placówkami realizującymi projekty. Wystartować mają trzy o łącznej wartości 8 mln zł. - Każdy z

Drugi zawód w garści. Praca po godzinach: jak dorobić do pensji?

plasuje nas w czołówce (średnia dla UE to 4 proc.). Bardziej obrotni są jedynie mieszkańcy Skandynawii. Przykładowo w Szwecji na podwójnym etacie pracuje 9 proc. zatrudnionych. Na dorabianie najczęściej decydują się osoby pracujące w oparciu o umowy cywilnoprawne oraz zatrudnione w niepełnym wymiarze

Praca sezonowa wzywa chętnych

produktów spożywczych. Zatrudnienie znajdą hostessy, osoby do promocji towarów w marketach i dużych sieciach spożywczych. Jeżeli chodzi o zasięg terytorialny tego typu prac, to przede wszystkim są to supermarkety w dużych aglomeracjach. Z nadejściem wakacji akcje promocyjne i możliwości zatrudnienia

Komu przeszkadza doktorat w CV

się utrzymają, i na studiach, które dadzą im rozwój. Dzisiejsza sytuacja na rynku pracy sprzyja takiemu modelowi. Skoro pracodawcy nie chcą nam, młodym, dawać umów o pracę, a zastępują je elastycznymi rozwiązaniami, też bądźmy elastyczni. Projekt się nie rozsypie, jeśli ogarniemy go przez maila, a nie

PJN złożył projekt ustawy umożliwiającej łączenie pracy z emeryturą

Komorowski zapowiedział, że wystąpi z inicjatywą ustawodawczą, która ma ponownie umożliwić łączenie emerytury z zatrudnieniem bez konieczności rozwiązywania stosunku pracy.Od 8 stycznia 2009 r. można było łączyć pobieranie świadczenia z ZUS z pracą zarobkową, bez konieczności rozwiązywania umowy o pracę

Zatrzymać najlepszych

Talent w rozumieniu obecnego rynku pracy to osoba o dużym potencjale rozwojowym, która albo osiąga ponadprzeciętne wyniki w swojej dziedzinie, albo zapowiada się na wybitnego menedżera. Wymaga się od niej wiedzy, doświadczenia, gotowości do podejmowania nowych wyzwań i ciągłego pogłębiania wiedzy

Bezpłatny staż w kancelarii premiera. Dobry przykład?

projektu byłby ".Zgodnie ze wzorem umowy o staż zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej praktykant będzie zobowiązany do pracy przez 8 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku, przez co najmniej 8 tygodni. W ten sposób przepracuje minimum 320 godzin na rzecz Kancelarii Premiera Rady

Branżowy język obcy zwiększa szanse na pracę

podstawowym młodzież uczy się obecnie w podstawówce, gimnazjum i szkole średniej. Idąc na studia, powinni mieć to już opanowane. Ale nie wszyscy mają. A o tym, że jest to problemem, dowiadują się, szukając pracy. Wtedy jest już za późno na naukę? - Na naukę nigdy nie jest za późno, tym bardziej że

Trzeba mieć odwagę mówić

kobiet. Ale nawet taka szczególna ostrożność nie gwarantuje bezpiecznej i legalnej pracy. Często mimo wiarygodnego ogłoszenia po przyjeździe na miejsce okazuje się, że są inne warunki, niż ustalono. Jeśli do tego pracodawca zwleka z podpisaniem umowy o pracę, to proponuję jak najszybciej się wycofać

Menedżer powinien zarabiać więcej niż prezydent

Bartosz Sendrowicz: Czym jest kontrakt menedżerski? Waldemar Gujski: To umowa wzajemna dwóch równorzędnych podmiotów o ekwiwalentnych świadczeniach. Taki kontrakt jest nienazwaną umową cywilnoprawną - nie jest więc umową o pracę. Nie powinno być w nim postanowień o podległości wynikającej ze

Pracoholiku! Weź sobie wolne

(równowaga praca-życie), która opiera się na koncepcji zarządzania czasem, które umożliwia zdrowe funkcjonowanie bez konieczności rezygnacji z kariery czy życia rodzinnego. Jej przesłanie skierowane do pracodawców brzmi - doceniaj swojego pracownika i dbaj o jego dobre samopoczucie oraz zadowolenie z pracy

MPiPS: prywatne agencje pomogą w aktywizacji bezrobotnych

Forum HR, "rolą agencji może być przekierowanie bezrobotnych do właściwych miejsc pracy, zarówno na etapie szkolenia, jak i aktywizacji zawodowej". "Mamy znakomite europejskie przykłady, że partnerstwo może dać dobre efekty oraz być dużo tańsze"- stwierdziła.Dodała, że w drugim

Pierwszy wyjazd bez ryzyka

znajdziemy ofertę, która nas zainteresuje, upewnijmy się, czy agencja ma podpisaną umowę z zagranicznym pracodawcą, u którego oferuje zatrudnienie. Najlepiej poprosić o numer telefonu firmy, lub skontaktować się z nią e-mailem. Warto zapytać, czy proponowane stanowisko pracy rzeczywiście

Dla kogo będzie praca

, będzie coraz więcej. Jak uważa dr Męcina, za tymi zmianami powinny pójść legislacyjne: - Warto wprowadzić nową formułę odnawialnej umowy sezonowej, czyli umowy projektowej, która podlegając reżimowi kodeksu pracy, jednocześnie byłaby alternatywą dla umów cywilnoprawnych.Kluczowa siódemkaWskazanie

Na co skarżą się pracownicy tymczasowi?

Tego typu agencje zatrudniają pracowników na umowy o pracę tymczasową i kierują ich do pracy w innych firmach i zakładach. Formalnie pracodawcą jest więc agencja, ale zatrudnieni pracują dla kogoś innego. Agencja Work Express postanowiła zbadać, co jej pracownicy myślą o firmach, w których pracują

Warto być odpowiedzialnym społecznie

celem jest możliwie najwyższy zarobek. - Całą sztuką jest i zarabiać, i być odpowiedzialnym. Na przykład nie inwestować w firmy, które wykorzystują pracę niewolniczą lub nieracjonalnie korzystają z zasobów naturalnych. Polska giełda od niedawna ma Respect Index, który grupuje obecnie 23 spółki o

Ciąża w pracy: co się należy?

umowę do dnia porodu. Do końca pierwszego trymestru takiego obowiązku nie ma. Niestety, umowa nie zostanie przedłużona, jeśli zaszłaś w ciążę na okresie próbnym, w czasie pracy na umowę na zastępstwo lub pracując na umowie o dzieło czy zlecenie. Bez nadgodzin ani nocek Ciężarna na etacie nie może

Społeczni inspektorzy pracy - sposób na stabilny etat?

inspektor otrzymuje gwarancję, że firma nie wypowie mu umowy w czasie trwania kadencji oraz w okresie roku po jej wygaśnięciu. Wyjątek stanowią sytuacje, w których inspektor ewidentnie przekroczył swoje uprawnienia lub np. przyszedł do pracy pod wpływem alkoholu.Pod koniec lipca Rzeczpospolita napisała, że

Młodzi biorą dziś, co dają

umów o dzieło to nie najważniejszy problem młodych w Polsce. Recenzowałem ostatnio kilka prac doktorskich i magisterskich o tym zagadnieniu. Z badań przeprowadzonych na ich potrzeby wynika, że młodzi nie wzbraniają się przed tego typu umowami. Jeżeli coś budzi ich sprzeciw, to brak pracy.W 2008 r

Kiedy firma nie płaci

. - Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Przez dwa lata powodziło mi się całkiem dobrze, zatrudniałam trzy osoby, jedną na umowę o pracę, dwie na umowę-zlecenie. Ale od początku tego roku jest duży kryzys. Partnerzy biznesowi zalegają mojej firmie z zapłatą ponad 15 tys. zł. A ja muszę odprowadzać

Umowy na czas niepewny

Ania to 24-latka ze stolicy zatrudniona za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej w jednym z call-centres. Oczywiście na umowę zlecenie. - Od zawsze pracuję na umowy zlecenia, albo umowy o dzieło. Dlatego nigdy nie wiem, czy za miesiąc nadal będę miała pracę. - opowiada. Michał, 27-letni mechanik

Praca rezydentów i pilotów: pobyt w raju czy upalny stres?

Większość pilotów zagranicznych wycieczek nie ma etatu. - Biura podróży bardzo rzadko podpisują umowy o pracę - mówi Katarzyna z Łodzi, pilotka jeżdżąca z turystami do Niemiec. - W naszym zawodzie prowadzi się własną działalność albo pracuje na umowach śmieciowych. Przez to nikt nie ma gwarancji

Praca w McDonald's sposobem na kryzys?

20 restauracji, każda z nich to miejsce pracy dla 50, czy nawet 60 osób. Warto też dodać, że firma nie zatrudnia na tzw. umowach śmieciowych, które są prawdziwą plagą polskiego rynku pracy. Zatrudnionych w ten sposób jest ponad 800 tys. Polaków (umowy o dzieło i umowy zlecenia), tymczasem firma

Młodzi, zdolni i bez pracy

, zwraca uwagę, że pracodawca powinien weryfikować kwalifikacje pracownika wyłącznie w oparciu o umowę o pracę na okres próbny, nieprzekraczający trzech miesięcy. Polskie prawo nie przewiduje pracy za darmo, nawet kilkugodzinnej.Na zlecenie, czyli bez prawWobec młodych pracowników nadużywane jest także

Innowacyjność na polskim rynku pracy

zatrudnienia wzrosła o ponad 20 proc., dodając jednocześnie, że taka forma zatrudnienia jest popularna w gospodarkach wysokorozwiniętych. - Szacuje się, że w Stanach Zjednoczonych zatrudnienie w ten sposób znajduje około 30 proc. pracowników - podkreślał. Zaznaczył też, że umowa o pracy tymczasowej nie jest

Pobudka! Jedziemy do pracodawcy

Siemianowic mają świetne wyniki. W Siemianowicach Śląskich spośród 36 bezrobotnych kobiet 25 podpisało po metamorfozie umowy o pracę. W elbląskim projekcie udział wzięły 32 osoby. Wszystkie miały powyżej 45 lat, a trzy czwarte uczestników było niepełnosprawnych. Pracę znalazły 22 osoby, a ponad rok po

Windykator to nie osiłek?

najgorszą z możliwych strategii. Ale historii o takich zachowaniach nie brakuje. Pani Jadwiga jest pielęgniarką. Trzy lata temu wzięła kredyt dla córki na urządzenie kuchni. Córka jednak straciła pracę i pani Jadwiga musiała utrzymywać ją przez kilka miesięcy, nie płaciła wtedy rat, a bank jej kredyt

Wypowiedzenie umowy o pracę

kodeks postępowania cywilnego, który dopuszcza możliwość wykazania ustnie złożonego wypowiedzenia. Sąd Najwyższy wielokrotnie podkreślał, że wypowiedzenie umowy dokonane ustnie nie jest z tego powodu nieskuteczne.  Przykład: Jan Kowalski zatrudniający Adama Nowaka wypowiedział mu umowę o pracę. Nie

Dokąd Polacy jadą za chlebem

nostryfikacji dyplomów. Ci, którzy zdecydują się na wyjazd za pośrednictwem agencji pracy, powinni pamiętać o zawarciu z taką agencją pisemnej umowy. Musi ona zawierać dokładne informacje, jak: nazwa pracodawcy, okres zatrudnienia, warunki pracy i wysokość wynagrodzenia. Do tego muszą być w niej określone

Jak łatwiej znaleźć pracę w UE?

pracownika chętnego do podjęcia pracy w innym kraju unijnym oraz niedostateczna znajomość języka. O ile języka można się nauczyć, o tyle zniesienie, lub ograniczenie, przeszkód natury formalnej wymaga działań ze strony kraju, którego rynek pracy jest atrakcyjny dla innych. Naturalnie w zgodzie z przepisami

Mediacja przed sądem pomaga

, dyskryminacja; - rozwiązywanie z pracownikiem umowy o pracę z zupełnie innego powodu niż rzeczywisty; - łamanie zasad bhp, naruszanie przepisów dotyczących ochrony rodzicielstwa i błędy w umowach o pracę.- Większość tych problemów może być rozwiązywana jeszcze w zakładzie pracy - wyjaśniał Jerzy Wiśniewski z

Zwolnili i co teraz?

nie słyszeli o ciekawej rekrutacji. Wielu rekruterów przyznaje, że większość ofert pracy nigdy nie znajduje się w oficjalnym obiegu (pracodawcy szukają na własną rękę lub proszą pracowników/znajomych o polecenie odpowiednich osób).Ważne jest również umiejętne wyszukiwanie okazji. Przykład. Znajomy

Jakie uprawnienia przysługują pracownikowi w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia?

. Przykład: Jan Kowalski wypowiedział swojemu pracownikowi umowę o pracę, która miała się rozwiązać 31 marca. W okresie wypowiedzenia (25 stycznia) pracodawca rozwiązał umowę o pracę z pracownikiem z uwagi na nagminne naruszanie regulaminu zakładu pracy. Uczynił to jednak po upływie 1 miesiąca od dowiedzenia

Idą zmiany. Koniec z przywilejami i urlopami nauczycieli?

w czasie ich trwania". Jeżeli jest konieczność, dyrektor może skrócić go o tydzień, angażując pedagogów na przykład w prace związane z przyjęciem do szkoły nowego rocznika. Jeżeli jednak chciałby zorganizować w szkole półkolonie lub ferie, musiałby im zapłacić dodatkowo. Uregulowanie kwestii

Sześć grzechów głównych menedżera

manipulował klientami, naciągając ich i wciskając towar, którego nie potrzebują. Angażował do tego pracowników, którzy musieli realizować jego wytyczne, a następnie uspokajać zdenerwowanych klientów i odkręcać sytuacje. Do centrali wysyłał nieważne umowy, by podnieść statystyki.Inny przykład dotyczy szefa

Okiem pracodawcy: Orbium

1. Osoby, o jakich umiejętnościach mają największą szansę na pracę w Państwa firmie?Aby zostać konsultantką/konsultantem w Orbium należy posiadać umiejętności IT połączone z bardzo dobrymi zdolnościami komunikacyjnymi. Specyficzna rola konsultantki/konsultanta polega na komunikowaniu się z zespołem

Belfer na czas określony

Nauczycielstwa Polskiego. Celina Stasiak krytykuje dyrektorów, którzy nie dają stałych umów pedagogom z dużym stażem. Podaje przykład nauczyciela kontraktowego, który w szkole uczy cztery lata i podpisał już trzecią umowę o pracę. - To obchodzenie Karty Nauczyciela, która zakłada, że jeśli w szkole jest etat, to

Zwolnienia grupowe od A do Z

umowy o pracę w ramach zwolnienia grupowego podczas zwolnienia lekarskiego jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy upłynęły już terminy wynikające z art. 53 § 1 kodeksu pracy uprawniające pracodawcę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia chyba, że pracodawca zamierza w ramach zwolnienia

Dokąd pomaszerują związki?

związkami zawodowymi polskie wypadają raczej mizernie. Mogłoby się to zmienić, gdyby w ich struktury wkraczali również pracownicy kontraktowi, a nie tylko ci zatrudnieni na umowach o pracę. Ważne, aby wzmocniły swoją pozycję w sektorze usług. Przydałaby się również wymiana liderów. Część osób zasiadająca we

Doktor uboższy od inżyniera

się nie zarabia ani dużo, ani adekwatnie do wiedzy i umiejętności. W zamian dostaje się stałą i pewną pracę. Zobacz wykres o zarobkach inżynierów i doktorów Pewność zatrudnienia - to nie za mało jak na elitę intelektualną? - Jestem daleki od narzekania. Stabilne zatrudnienie to poważna oferta w dobie

Cel: utrzymać etat

Barometru Pracowniczego wynika, że rodzaj umowy w nieznacznym stopniu wpływa na poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia. Wśród osób pracujących na etacie na czas nieokreślony zagrożonych czuje się 36 proc., zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych 41 proc., a umów o pracę na czas określony najwięcej

Wypadki przy pracy

Dane GUS-u są alarmujące. Z roku na rok wypadków przy pracy jest coraz więcej. W 2010 roku było ich ok. 80 tys. To 15 proc. więcej niż rok wcześniej! Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła w 2010 r. o prawie 40 proc. (96 osób zmarło w wyniku wypadku przy pracy). Najczęściej do wypadków dochodzi w

Elastyczne formy zatrudnienia - szansa czy zagrożenie?

? Taką sytuację pogłębia dodatkowo polityka kredytowa różnego rodzaju instytucji finansowych i banków, które niejednokrotnie odmawiają przyznania kredytów osobom zatrudnionym na umowy tymczasowe, zlecenie bądź o dzieło. Według danych z Open Finance i Home Brokera, aż co dziesiąta osoba ubiegająca się o

Młody, nie daj się wykiwać

sezonowa jest specyficznym rodzajem pracy, pracownicy sezonowi najczęściej zatrudniani są na podstawie terminowych umów o pracę: umowy na czas określony, umowy na czas wykonywania określonej pracy oraz umowy na zastępstwo.Umowa o pracę wymaga badań lekarskich. Warto je zrobić, a także przejść szkolenie z

Artyści przeciwko zmianom w ustawie o działalności kulturalnej

Projekt ustawy, przygotowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wprowadza nowy model umów o pracę dla artystów zatrudnionych w instytucjach kultury m.in. w filharmoniach i teatrach. Rząd chce, by dyrekcje tych placówek zawierały umowy z artystami na czas określony - dopiero

Nie smakuje mi cudza krew

Pierwszą pracę podjęła pani w dziale logistyki w dużym koncernie i...?- Sytuacja w firmie była specyficzna. Podstawę rozliczenia większości umów o pracę stanowiła liczba przepracowanych godzin. Gdy musiałam zostać dłużej, bo czekałam na pilną dostawę, to słyszałam, że trzeba pracować bardziej

Reforma emerytalna: dłuższa praca to więcej niepewności

zatrudnić.Jednak coś na rynku zdarzyć się musi. - Istnieje prawdopodobieństwo, że wzrośnie odsetek umów cywilnoprawnych, czyli o dzieło lub zlecenia, które nie podlegają pod prawo pracy. Firmy co prawda będą płaciły składki zatrudnionym na umowie zlecenia, ale za to będą mogły zwolnić taką osobę praktycznie z dnia

Umowa o dzieło i zlecenie: sprawdź, jak je podrasować

sprzeczna z obowiązującymi przepisami prawa. Znaczy to tyle, że kwestia wypowiedzenia umowy pozostaje do uznania stron - tłumaczy Lidia Szczesna, radca prawny, ekspert prawa pracy z kancelarii prawnej LSJ w Warszawie. - W mojej umowie-zleceniu jest punkt o dwutygodniowym okresie wypowiedzenia. Zarówno ja

PIP vs TVP

Nierówne traktowanie pracowników, zatrudnianie np. operatorów na umowę zlecenie zamiast umowy o pracę, nieprzestrzeganie czasu pracy czy brak wynagrodzenia za godziny nadliczbowe - to niektóre naruszenia przepisów, jakie ujawniła w TVP kontrola Państwowej Inspekcji Pracy. Inspekcja zawiadomiła

Tymczasowe koło ratunkowe

pracodawcom i wygląda dobrze w oczach przedsiębiorców, nie zawsze jest na rękę pracownikom.- Przez ostatnie sześć lat pracowałam na etacie w jednym z marketów na Śląsku. Teraz robię dokładnie to samo co kiedyś, w tym samym sklepie, ale jestem zatrudniona przez agencję. Umowę o pracę zastąpiono umową-zleceniem

Kłopoty z wypłatą. Co robić?

wynagrodzeniu. Przykładowo jeszcze w 2011 roku najniższa krajowa wynosiła 1386 zł brutto. Ale od pierwszego stycznia 2012 r. wszystkim pracownikom zatrudnionym na podstawie umów o pracę podniesiono pensję do kwoty 1500 zł brutto, ponieważ taka kwota wynikała z ustawy. Jednak w przypadku większości pracowników

Kogo i gdzie szukają pracodawcy

pozapłacowe (27 proc.). Część, bo 34 proc., winą obarcza dużą konkurencje między pracodawcami o tych samych pracowników, a jedna czwarta (25 proc.) uważa, że znaczenie ma słabnący prestiż pracy w danej branży.Poza wskazaniem problemów znalazło się również miejsce na wskazanie rozwiązania. Zdaniem badanych w

Trudna sztuka doradzania

Okazuje się, że we wszystkim jest trochę prawdy. Michał ma 32 lata i dekadę doświadczenia. Zajmował się sprzedażą ubezpieczeń, chemii gospodarczej, dziś sprzedaje ogłoszenia i powierzchnię reklamową w dużej firmie. O mitach o swojej pracy - agenta i sprzedawcy mówi: - Zdarzają się wysokie prowizje

"Nie uważam, że staż powinien być płatny. Czy za chodzenie na uniwersytet ktoś nam płaci?" [WYWIAD]

odkrywają, że to jednak nie jest zajęcie dla nich, nie wracają już do danej branży. Sam jestem tego przykładem. Po kilku tygodniach pracy na stanowisku analityka w banku obiecałem sobie, że nie spędzę życia wpatrzony w rubryki Excela. Nie wysyłałem CV na podobne stanowiska, nie chodziłem na rozmowy

Ciężkie życie HR-owca

: specjaliści od zarządzania zasobami ludzkimi wprowadzili nowy, kontrowersyjny system premiowy, z którego zasadami nie zgadzała się część menedżerów. Ponieważ zaangażowanie w pracę i wyniki pracowników znacząco się poprawiły, menedżerowie poinformowali o tym dział kadr. Ten, widząc efekty swojej pracy

Nie taka franczyza straszna

zrezygnować, dotyczą zwrotu prasy, ekspozycji określonych towarów czy sposobu przechowywania żywności. Kreatywność może się pojawić, gdy lokalny rynek będzie miał jakieś szczególne zapotrzebowanie, czy warto będzie wzbogacić ofertę na przykład o ciepłe i zimne napoje, przekąski, artykuły papiernicze, upominki

Jak się pracuje w branży IT

odłożyć. Pracodawcy również preferują umowy o pracę, zamiast np. zlecenia, bo chcą mieć pewność, że nie znikniemy im z dnia na dzień.Wbrew obiegowej opinii w firmie nie spędzamy całego życia. Jak dzień jest luźniejszy, można go poświęcić np. na kursy on-linie lub inny sposób rozwoju osobistego. Zdarzają

Polska praca nie jest chora

liczbą umów na czas określony. Zapominają, że w porównaniu do innych krajów elastyczność polskiego rynku pracy nadal istotnie odbiega od standardów europejskich.Wiele nieścisłości zawiera także rozdział dotyczący wynagrodzeń. Autorzy raportu stwierdzają na przykład: "W 2009 minimalne wynagrodzenie w

przykład umowy o pracę - ogłoszenia z GazetaPraca.pl

 • Architekt Systemów

  Wrocław, dolnośląskie, Polska

  od: dzisiaj

  Szkolenia zawodowe i językowe Możliwość elastycznego dostosowania czasu pracy Przyjazną atmosferę w pracy Wsparcie w relokacji* Umowę ...

 • Spawacz tworzyw sztucznych (Niemcy)

  Erlangen, Niemcy

  Oferta archiwalna

  ,
  - Dokładność, sumienność,
  - Chęć do podjęcia pracy na dłuższy okres czasu   Oferujemy:
  - Pracę w renomowanej międzynarodowej firmie, ...

 • Projektant - Programista R & D

  Wrocław, dolnośląskie, Polska

  Oferta archiwalna

  wyjazdy na konferencje (33rd Degree, 4Developers, GeeCON, JDD) szkolenia wewnętrzne prywatną opiekę medyczną wyjazdy integracyjne pakiet benefitów zatrudnienie na umowę ...

 • Doradca klienta

  Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie, Polska

  Oferta archiwalna

  zaangażowaną i masz wysoką motywację do pracy - zapraszamy, złóż swoją ofertę, na pewno rozpatrzymy również Twoją kandydaturę! CO MOŻEMY CI ZAOFEROWAĆ: Zatrudnienie na ...

 • Doradca klienta

  Wrocław, dolnośląskie, Polska

  Oferta archiwalna

  motywację do pracy - zapraszamy, złóż swoją ofertę, na pewno rozpatrzymy również Twoją kandydaturę! CO MOŻEMY CI ZAOFEROWAĆ: Zatrudnienie na podstawie umowy ...

 • Doradca klienta

  Łódź, łódzkie, Polska

  Oferta archiwalna

  pracy - zapraszamy, złóż swoją ofertę, na pewno rozpatrzymy również Twoją kandydaturę! CO MOŻEMY CI ZAOFEROWAĆ: Zatrudnienie na podstawie umowy ...

 • Doradca klienta

  Łuków, lubelskie, Polska

  Oferta archiwalna

  zaangażowaną i masz wysoką motywację do pracy - zapraszamy, złóż swoją ofertę, na pewno rozpatrzymy również Twoją kandydaturę! CO MOŻEMY CI ZAOFEROWAĆ: Zatrudnienie na ...

 • Doradca biznesowy

  Ełk, warmińsko-mazurskie, Polska

  Oferta archiwalna

  dobrej organizacji pracy MOŻEMY CI ZAOFEROWAĆ: Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę Program adaptacyjny - profesjonalne ...

 • Doradca klienta

  Chojnów, dolnośląskie, Polska

  Oferta archiwalna

  zaangażowaną i masz wysoką motywację do pracy - zapraszamy, złóż swoją ofertę, na pewno rozpatrzymy również Twoją kandydaturę! CO MOŻEMY CI ZAOFEROWAĆ: Zatrudnienie na ...

 • Doradca klienta

  Opalenica, wielkopolskie, Polska

  Oferta archiwalna

  zaangażowaną i masz wysoką motywację do pracy - zapraszamy, złóż swoją ofertę, na pewno rozpatrzymy również Twoją kandydaturę! CO MOŻEMY CI ZAOFEROWAĆ: Zatrudnienie na ...

Wypowiedzenie umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę – jednostronna czynność prawna skutkująca rozwiązaniem stosunku pracy. Wypowiedzenie dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy zezwala na to odpowiedni przepis prawa. Wypowiedzenie umowy o pracę w PolsceWypowiedzenie musi mieć formę pisemną; może je złożyć zarówno

Umowa o pracę

przez niego określonym, a pracodawca do zapłaty umówionego wynagrodzenia. Rodzaje umów o pracęUmowy bezterminowe: na czas nieokreślony Umowy terminowe: na czas określony na okres próbny na czas wykonania określonej pracy na zastępstwo Elementy umowy o pracę data zawarcia umowy określenie rodzaju umowy określenie

Umowa o pracę na czas nieokreślony

stałych więzów z cenionym pracownikiem. Umowa za czas nieokreślony powinna zawierać wszystkie elementy umowy o pracę, tj.: określać rodzaj pracy, miejsce jej wykonywania, wymiar czasu pracy, wynagrodzenie i jego elementy, termin rozpoczęcia pracy.

Konwencja wiedeńska o ruchu drogowym

jest to, że policja drogowa nie ma prawa nakładania mandatu na kierowców samochodów zagranicznych, wyposażonych zgodnie z wykazem wynikającym z rodzimego prawa o ruchu drogowym, ale niewystarczająco z punktu widzenia kraju, przez który przejeżdżają. W szczególności na przykład policja niemiecka nie może w Niemczech

Pracownik młodociany

Pracownik młodociany - pracownik niepełnoletni zatrudniony na podstawie umowy o pracę i uczęszczający równocześnie do zasadniczej szkoły zawodowej.

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.