protokół wypadku przy pracy

PAP

Inspekcja Pracy wykryła nieprawidłowości w fabryce Cadbury

Inspekcja Pracy wykryła nieprawidłowości w fabryce Cadbury

Opolska Inspekcja Pracy wykryła nieprawidłowości w fabryce koncernu Cadbury w Skarbimierzu pod Brzegiem. Zapowiada doniesienie do prokuratury.

Choroba zawodowa wejdzie do kodeksu pracy?

Sejmowa komisja Polityki Społecznej przyjęła projekt zmian w kodeksie pracy, wprowadzających do kodeksu pracy pojęcie choroby zawodowej i regulujące m.in. zasady zgłaszania chorób zawodowych.

Wypadki przy pracy

Z roku na rok rośnie liczba wypadków przy pracy. Co robić, jeśli ulegniesz takiemu wypadkowi? Sprawdź, na jakie świadczenia możesz liczyć i jak załatwić formalności.

Etat, zlecenie, dzieło

trzecia pracowników?- Więcej niż im się wydaje. Z prawnego punktu widzenia spoczywa na nich odpowiedzialność za wszystkie czynności, jakie wykonują w trakcie pracy. Przykładowo, jeżeli budowlańcowi na umowie - zleceniu przydarzy się wypadek, w którym pokrzywdzona zostanie osoba trzecia, to jest to tylko i

Policyjny program e-Posterunek: zmniejszy biurokrację i przyspieszy pracę

. Program generuje protokoły, zaświadczenia, postanowienia i inne druki, które dotychczas policjanci wypełniali oddzielnie, wpisując wielokrotnie te same informacje i dane."Szacujemy, że e-Posterunek skróci pracę papierkową policjanta o 30-40 proc. Dane wpisywane na miejscu zdarzenia przez

Dział dziesiąty: Bezpieczeństwo i higiena pracy. Rozdział VII - Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmioty właściwe w tych sprawach. § 2. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, wzór protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy zawierający dane dotyczące poszkodowanego

Nie bój się sądu pracy

, o odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, jeśli w pracy jesteś ofiarą mobbingu. 2. Czy z pozwem muszę się spieszyć i do którego sądu pisać? Tak. Generalnie nasz 7 dni. Termin, w jakim należy go złożyć, zależy od charakteru sprawy. Na złożenie odwołania od wypowiedzenia umowy

Agent jest bardziej doradcą niż sprzedawcą

Agent jest bardziej doradcą niż sprzedawcą

późnym wieczorem, bo ktoś miał wypadek i trzeba mu powiedzieć krok po kroku, co powinien robić.Klienci dzwonią o każdej porze dnia i nocy?- Ostatnio odebrałam telefon o trzeciej rano, bo pan zapomniał wykupić zieloną kartę, czyli ubezpieczenie OC dla kierowców wyjeżdżających do krajów, w których jest

Polak po szkodzie

Polak po szkodzie

. Zatrudniający grają na zwłokę i po wypadku nie wzywają inspekcji pracy, która mogłaby sporządzić wymagane protokoły - tłumaczy prawnik Biura Dochodzenia Odszkodowań Campter. Po tym, jak zaakceptujesz wysokość rekompensaty, pozostaje jedynie czekać na pieniądze, które trafiają do poszkodowanych średnio w ciągu

Zatrudnię bodyguarda na Euro 2012

Zatrudnię bodyguarda na Euro 2012

być silnie zmotywowany do wykonywania tego zawodu. - To praca niezwykle wymagająca. Nie ma tu miejsca dla indywidualistów, ludzi niepunktualnych i niezdyscyplinowanych, bo zawsze trzeba być w stanie najwyższej gotowości na wypadek zagrożenia - mówi Bartosz Bryl z European Security Academy. - Nigdy nie

Regulamin Konkursu Perły HR

uhonorowanie osób i agencji zatrudnienia, wyróżniających się jakością i efektywnością realizowanych usług w zakresie rekrutacji, doradztwa personalnego, pracy tymczasowej i outsourcingu, odpowiedzialnych za najważniejszy kapitał każdego przedsiębiorstwa - ludzi. 7. Nagrody w Konkursie przyznawane są za

Jak będąc na samozatrudnieniu wygrać etat

podejmując pracę, zobowiązujesz się do: określonej pracy, np. zostajesz kasjerką, księgową czy lekarzem; na rzecz konkretnej firmy, czyli pracodawcy; w umówionym miejscu, który pracodawca dokładnie określa, a więc wiesz, że musisz stawiać się do pracy w sklepie przy ul. Warszawskiej 8 lub siedzibie

Co zrobić, kiedy pracodawca nie płaci

Pracodawca powinien wypłacać wynagrodzenie swoim pracownikom co najmniej raz w miesiącu (inny wariant to np. tygodniówka - cztery razy w miesiącu) w stałym, z góry określonym terminie (zapisanym w regulaminie pracy). Jeśli dostajesz pensję co miesiąc, to - zgodnie z przepisami - nie później niż do

Czy studia medyczne gwarantują pracę w medycynie

punktów niż w protokole, a moje nazwisko figurowało przy innym numerze. Nic się nie zgadzało. Punkty mojej koleżanki i jej numer także były inne. O wszystko musiałam się wykłócać. Po kłótni dowiedziałam się, że jednak się dostałam. Teraz czekam na pisemne zawiadomienie. Ale jaką ja mam pewność, że znowu

Co zrobić, kiedy pracodawca nie płaci

Za pomoc w przygotowaniu poradnika dziękujemy departamentowi prawnemu Głównego Inspektoratu Pracy oraz dr. Sebiastianowi Samolowi z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, wspólnikowi kancelarii adwokackiej Kryścio-Samol-Wawrzyniak w Poznaniu. Pracodawca powinien wypłacać wynagrodzenie swoim pracownikom co

protokół wypadku przy pracy - ogłoszenia z GazetaPraca.pl

Protokół STP

Protokół drzewa rozpinającego (ang. Spanning-Tree Protocol – STP), sporządzony przez IEEE (ang. Institute of Electrical and Electronics Engineers) opisany w dokumencie (IEEE 802.1d). Jest to protokół wykorzystywany przez sieci komputerowe (np. LAN) w drugiej warstwie modelu sieciowego ISO/OSI

Protokół Milwaukee

Protokół Milwaukee – eksperymentalna forma leczenia objawowej wścieklizny u człowieka. Polega on na wprowadzeniu pacjenta w śpiączkę za pomocą leków oraz równoczesną administracje leków antywirusowych. Protokół został stworzony i nazwany przez dra Rodneya Willoughby Jr. po tym, jak poprzez

Czwarty protokół (powieść)

Czwarty protokół – powieść sensacyjna brytyjskiego pisarza Fredericka Forsytha z roku 1984. Tytuł oryginalny: The Fourth Protocol. Pierwsze wydanie polskie ukazało się w 1990 nakładem wydawnictwa Amber. W okresie PRL powieść nie mogła się ukazać w Polsce ze względu na zawarty w niej negatywny

Protokół meczu FIBA

Protokół meczu FIBA – protokół używany na wszystkich meczach, zawodach i turniejach koszykarskich odbywających się na zasadach koszykarskiej federacji FIBA, zatwierdzony przez Komisję Techniczną FIBA. Obecnie istnieje tylko jedna zatwierdzona wersja protokołu, określona w przepisach FIBA

Miejsce pracy

. Może być ono określone na stałe, bądź jako miejsce zmienne, przy czym w tym ostatnim wypadku zmienność miejsca pracy może wynikać z samego charakteru (rodzaju) pełnionej pracy. Ogólnie pod pojęciem miejsca pracy rozumie się bądź stały punkt w znaczeniu geograficznym, bądź pewien oznaczony obszar, strefę określoną

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.