pracownik młodociany

sprawdź też:

pracownik

e-prawnik

Zatrudnienie pracownika młodocianego

Zatrudnienie pracownika młodocianego

Zatrudniam pracownika młodocianego na umowę o pracę na czas określony (nauka zawodu) od 01.09.2004 r. do 31.08.2007 r. Chciałbym dalej pracownika zatrudnić od 01.09.2007 r. Pracownik wykorzystał 26 dni urlopu (208 godzin). Jaką umowę powinienem sporządzić (na czas określony czy nieokreślony) z jakim wynagrodzeniem zasadniczym (wiem, że w pierwszym roku obowiązuje mniej niż 936,00) i czy będzie się należał temu pracownikowi urlop wypoczynkowy do końca roku? Ile mam urlopu wypoczynkowego liczyć od roku 2008?

Firmy sięgają po młodocianych pracowników

W tym roku firmy zatrudniły 122 tys., młodocianych w zamian za refundację ich wynagrodzenia. Z takiej okazji skorzystało 38 tys. przedsiębiorstw.

Kwalifikacje pracodawcy w celu przyuczenia zawodu

Pracodawca, rzemieślnik, chce zatrudnić pracownika młodocianego. Jakie kwalifikacje powinien posiadać pracodawca, lub jego pracownicy aby móc zatrudnić pracownika młodocianego na praktyczną naukę zawodu? Proszę o podanie aktów prawnych.

Wynagrodzenie młodocianych a nieobecność w szkole

Wysokość wynagrodzenia młodocianego ustalają przepisy wykonawcze. Zależy ona od stażu nauki i poziomu przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia. Zgodnie z § 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. 1996 r

Praca młodocianych w czasie przerwy świątecznej

Przepisy kodeksu pracy stanowią, iż młodocianemu uczęszczającemu do szkoły należy udzielić w okresie ferii szkolnych urlopu. Pracodawca ma obowiązek udzielić takiego urlopu. Wymagane jest tu, by młodociany nabył już prawo do urlopu (młodociany uzyskuje z upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej

Polscy nastolatkowie wracają do pracy w fabrykach

Polscy nastolatkowie wracają do pracy w fabrykach

Barbórki i "trzynastki, ale na starcie płacą dużo więcej niż firmy państwowe. Młodzi zarabiają na hamburgerach Na okres tegorocznych wakacji McDonald's Polska zatrudnił ponad 1700 młodocianych, najwięcej w Warszawie (460 pracowników), ale również w Gdańsku, Łodzi i wielu innych miastach. Wymogiem dla

Urlop wypoczynkowy w świadectwie pracy

Co do zasady, pracodawca w świadectwie pracy, wskazuje wyłącznie liczbę dni i godzin urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi w roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy, wykorzystanego w naturze lub za które przysługuje ekwiwalent pieniężny; odrębnie wskazuje się liczbę dni i

Warunki zatrudnienia osoby niepełnoletniej - opinia prawna

zatrudniony tylko w celu przygotowania zawodowego. Jako, że pracownik młodociany jest obowiązany dokształcać się do ukończenia 18 lat, pracodawca jest obowiązany zwolnić młodocianego od pracy na czas potrzebny do wzięcia udziału w zajęciach szkoleniowych w związku z dokształcaniem się. Zatrudnienie

Warunki zatrudniania osób niepełnoletnich

młodocianym (a tylko taką możesz zawrzeć z młodocianym nie posiadającym kwalifikacji zawodowych) to umowa powinna określać sposób dokształcania teoretycznego, czyli wskazywać, czy Twój młody pracownik będzie się uczył w zasadniczej szkole publicznej, w szkole prowadzonej przez pracodawcę, w ośrodku

Praca sezonowa: po pierwsze - umowa

Praca sezonowa: po pierwsze - umowa

- każda firma musi mieć ustalony taki katalog prac, zatwierdzony jeszcze przez inspektora PIP), * z młodocianym zatrudnionym sezonowo też trzeba podpisać umowę o pracę (na czas określony albo na czas wykonywania określonej pracy), * taki pracownik pracuje krócej - jeżeli ma skończone 16 lat i podejmuje

Jaka praca, taka umowa

Jaka praca, taka umowa

pracownik zatrudniony na ich podstawie nie podlega Kodeksowi pracy, tylko Kodeksowi cywilnemu. Oznacza to m.in. brak płatnego urlopu czy okresu wypowiedzenia. Jednak w przypadku pracy sezonowej, która z definicji trwa krótko, nie są to duże ograniczenia. Wśród umów cywilnoprawnych rozróżniamy głównie umowy

Zatrudnienie młodocianego poniżej 16 roku życia

Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 5 grudnia 2002r. określa przypadki, kiedy wyjątkowo dopuszczalne jest zatrudnianie młodocianych przed ukończeniem 16 roku życia. Z osobą, która nie ukończyła 16 roku życia i nie ukończyła gimnazjum, może być zawarta umowa o pracę, w celu

Dział dziewiąty - zatrudnianie młodocianych. Rozdział III - Dokształcanie

Art. 197. § 1. Pracownik młodociany jest obowiązany dokształcać się do ukończenia 18 lat. § 2. W szczególności pracownik młodociany jest obowiązany: 1) do dokształcania się w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum, jeżeli szkoły takiej nie ukończył, 2) do

Dział dziewiąty - Zatrudnianie młodocianych. Rozdział I - Przepisy ogólne

) zatrudnianie osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum. Art. 192. Pracodawca jest obowiązany zapewnić młodocianym pracownikom opiekę i pomoc, niezbędną dla ich przystosowania się do właściwego wykonywania pracy. Art. 193. Pracodawca jest obowiązany prowadzić ewidencję pracowników

Praca tymczasowa: rynek kwitnie, ale czy poprawiają się warunki?

Praca tymczasowa: rynek kwitnie, ale czy poprawiają się warunki?

np. hipermarketu. Zasady takiej pracy reguluje Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Zakłada, że Kowalski powinien mieć umowę o pracę, ale nie może pracować tak dłużej niż 18 miesięcy (w ciągu 36 miesięcy). Pracodawca - czyli agencja - opłaca za niego wszystkie składki, a sama umowa powinna

Praca w upały: Panie kierowniku, woda mi się należy

Praca w upały: Panie kierowniku, woda mi się należy

- Temperatura w miejscu pracy przekłada się na wydajność pracownika, jego samopoczucie i zdrowie - tłumaczy Jolanta Zedlewska, rzecznik Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku. Zedlewska dodaje, że pracodawca musi chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych

Dofinansowanie kształcenia młodocianego

pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli: pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia

Regulamin pracy

dodatkowych dni wolnych od pracy oraz porę nocną, termin, miejsce i czas wypłaty wynagrodzenia, wykaz prac wzbronionych pracownikom młodocianym oraz kobietom, rodzaje prac i wykaz stanowisk pracy dozwolonych pracownikom młodocianym w celu odbywania przygotowania zawodowego, obowiązki dotyczące bezpieczeństwa

Sezon na pracę tymczasową

Sezon na pracę tymczasową

. Np. zbierając truskawki w Norwegii pracownik, który nie ukończył 18 roku życia ma zagwarantowaną stawkę wynoszącą w przeliczeniu około 39 zł za godzinę.Bez kwalifikacji i od zarazW okresie letnim pracy szukają nie tylko młodociani. Rolnictwo, budownictwo, sadownictwo to tylko niektóre branże, które

Praca sezonowa - jak jej szukać?

Praca sezonowa - jak jej szukać?

Sezon wakacyjny to świetny sposób na zarobek. Wiele firm poszukuje osób zastępujących stałych pracowników, organizowane są wyjazdy do prac sezonowych, firmy z kilku branż (jak np. gastronomia) zwiększają w tym czasie zatrudnienie. Jak w gąszczu ogłoszeń znaleźć rzetelne propozycje pracy? Na co

Praktyki zawodowe dla uczniów a pracodawca

pracodawcom dodatku dewizowego i świadczeń, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 8 i 9. Zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, pracownik podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu. Pracownikiem jest również młodociany zatrudniony na podstawie umowy o pracę, w celu przygotowania

"Młodzi Polacy wyjadą uczyć się zawodu w Niemczech"

"Młodzi Polacy wyjadą uczyć się zawodu w Niemczech"

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń - ile zarabiają Polacy?"W 2011 r. na rachunku Funduszu Pracy ma być zamrożone ponad 4,5 mld zł, które powinny być wykorzystane na aktywne formy walki z bezrobociem, w tym przynajmniej część na refundację wynagrodzeń młodocianych pracowników (w wieku od 15 do

Przerwy w pracy: co zrobić, żeby miały sens?

Przerwy w pracy: co zrobić, żeby miały sens?

Jak długo i jak często odpoczywać?Prawo gwarantuje kwadrans przerwy każdemu, kto w ciągu doby przepracuje min. 6 godz. Kodeks Pracy nakłada również na pracodawcę obowiązek zapewnienia dodatkowej przerwy dla kobiet karmiących piersią, a także dla osób niepełnosprawnych, młodocianych oraz dla tych

Na wakacje zarobię sam

, artystyczną i reklamową. I za każdym razem niezbędna jest zgoda inspekcji pracy na zatrudnienie 14-15-latka. By ją otrzymać, potrzebne są: badanie psychologiczne dziecka, pisemna zgodą rodziców (wymagana jest przy zatrudnianiu każdego młodocianego) i wiele innych zezwoleń. Z nieletnim pracownikiem trzeba

Zadaniowy czas pracy

można stosować wobec pracowników młodocianych. Przy zadaniowym czasie pracy pracownik ma wpływ na rozkład swojego czasu pracy. Rozkład czasu pracy może być samodzielnie ustalony przez pracownika bądź wynikać z ogólnych wskazań pracodawcy, ale nie może zostać ściśle określony przez pracodawcę

Dział czwarty - Obowiązki pracodawcy i pracownika. Rozdział IV - Regulamin pracy

) termin, miejsce, czas i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia, 6) wykazy prac wzbronionych pracownikom młodocianym oraz kobietom, 7) rodzaje prac i wykaz stanowisk pracy dozwolonych pracownikom młodocianym w celu odbywania przygotowania zawodowego, 7a) wykaz lekkich prac dozwolonych pracownikom młodocianym

Pracownik szyty na miarę

szkolenie teoretyczne...- Ustawy regulują wiele formalności, np. jak ma wyglądać umowa z młodocianym pracownikiem. Nasi firmowi prawnicy musieli zacząć specjalizować się w prawie oświatowym. Odwiedziliśmy też Volkswagena, który kształcił już mechatroników - pokazali, jak to u nich działa, ale i tak

Młodzież zarobi na wakacje

mogą się wahać w granicach 1,8-2,2 tys. zł brutto. Wszystkie oferty pracy są na stronie www.wup.mazowsze.pl, a także w siedzibie WUP w Warszawie przy ul. Ciołka 10 a, pok. 310. Młodociany pracownik może pracować do 8 godz. na dobę. Pracodawca powinien podpisać z nim umowę o pracę z określeniem terminu

Chory przez pracę i co dalej?

starać się o przyznanie świadczeń z tytułu choroby zawodowej.Czy w określonych środowiskach zawodowych pracownicy są bardziej narażeni na choroby, niż w innych?Oczywiście, że tak. Zwłaszcza tam, gdzie pracownicy są narażeni na czynniki fizyczne, chemiczne, biologiczne i psychofizyczne szkodliwe dla

Stocznia Gdynia rozdaje młodym posady

automatycznie, z chwilą rozpoczęcia nauki, status pracowników młodocianych Stoczni Gdynia - informuje Zbigniew Drozdowicz, dyrektor ZSBO. Warunki przyjęcia? Niezbyt wygórowane. W praktyce wystarczy ukończone gimnazjum i dobry stan zdrowia - m.in. brak lęku wysokości. Pracownicy młodociani będą każdego tygodnia

Płace w Wielkiej Brytanii w 2009 roku

tygodniowo zarabiali oni na poziomie 550,6 GBP. Natomiast zdecydowanie najniżej opłacani byli pracownicy młodociani. Osoby pomiędzy 16 a17 rokiem życia otrzymywały płace ponad 3 krotnie niższe niż osoby po 40-tce. Sytuacja ta wynika zarówno z braku doświadczenia zawodowego, jak i faktu, że zarobki takich

Nie umawiaj się na słowo

pracy, czego powinni oczekiwać od pracodawcy. - Chcemy zachęcić pracowników i pracodawców do podnoszenia wiedzy na temat praw i obowiązków w pracy, zasad zawierania umów, pracy tymczasowej i sezonowej, pracy młodocianych, zakazu dyskryminacji, zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy

Przepisy dotyczące wakacyjnej pracy nieletnich

Możesz zatrudniać młodocianych (wg kodeksu pracy to osoby w wieku od 15 do 18 lat), ale tylko przy lekkich pracach sezonowych i dorywczych, czyli właśnie zrywaniu owoców czy warzyw. Przy innych pracach młodociany może być zatrudniony tylko w celu przygotowania go do zawodu. Masz prawo podpisać z

Umowa o pracę na okres próbny

takowa umowa nie ma zastosowania w przypadku stosunku pracy na podstawie: spółdzielczej umowy o pracę, mianowania, naboru czy powołania. Ponadto według kodeksu pracy art. 194 nie wolno zawierać umów na okres próbny z pracownikami młodocianymi, w ramach umowy o pracę w z celu przygotowania zawodowego.

Dział drugi - Stosunek pracy. Rozdział IIa - Warunki zatrudnienia pracowników skierowanych do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa będącego członkiem Unii Europejskiej

, 7) zatrudniania młodocianych, 8) zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu, 9) wykonywania pracy zgodnie z przepisami o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. § 2. Do pracowników, o których mowa w art. 67-1, wykonujących wstępne prace montażowe lub instalacyjne poza budownictwem przez okres

Zakres podmiotowy, przedmiotowy

robocze oraz w środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej, systemy i rozkłady czasu pracy, terminy dodatkowych dni wolnych od pracy, porę nocną, termin, miejsce i czas wypłaty wynagrodzenia, wykazy prac wzbronionych pracownikom młodocianym oraz kobietom, rodzaje prac i wykaz stanowisk pracy

Wakacje. Sezon na zarabianie

przetwórnie pracują pełną parą. Branża turystyczna, gastronomiczna i hotelarska odbija sobie martwy okres. Do tego w firmach są urlopy i trzeba zastąpić nieobecnych pracowników - wylicza ekspertka.Jeżeli ktoś chce pracować - to najlepszy moment. I to nie tylko na zdobywanie pierwszych doświadczeń, ale również

Młody, nie daj się wykiwać

przykrości spotykają najczęściej młodych pracowników? Zaniżone zarobki, czas pracy wydłużany do 12 godzin na dobę, bezprawne zatrudnianie młodocianych przy ciężkich pracach, bez przerw, tzw. praca na próbę, gdzie po trzech dniach zatrudniony zwalniany jest bez wynagrodzenia, znikający pracodawcy, czyli firmy

Moje piękne, przepracowane wakacje

zarobić na wyjazd nad morze ze znajomymi w sierpniu. Koledzy tak pracują, pomyślałem, że i ja spróbuję - przyznaje uczeń jednego z krakowskich liceów, dodając, że za godzinę pracy dostaje 9 zł. Najbardziej popularne wśród młodocianych pracowników zajęcia wakacyjne to roznoszenie ulotek i praca przy

Polska młodzież startuje z opóźnieniem

lata po ukończeniu gimnazjum nauka musi być kontynuowana w szkole typu ponadgimnazjalnego. Tymczasem w większości krajów Europy obowiązek szkolny kończy się w wieku 16 lat.W wielu krajach wczesny start na rynku pracy ułatwia także przyjazne młodzieży prawo pracy. W Polsce zatrudnianie tzw. młodocianych

Umowa na czas określony

granicę). Umowa na czas określony może być stosowana, w zakresie dopuszczonym prawem, w zasadzie ze wszystkimi pracownikami. Wyjątek stanowią pracownicy młodociani nieposiadający kwalifikacji zawodowych, których wolno zatrudniać tylko na podstawie umów w celu przygotowania zawodowego. Warunki pracy takich

Renesans specjalisty ds. bhp

do pracy na szkoleniu bhp. - Do tej pory zarówno szefowie, jak i pracownicy traktowali przymusowe szkolenia jako zło konieczne - mówi Przemysław Ł. Siemiątkowski, redaktor naczelny pism "BHP w firmie", "Specjalista ds. bhp" oraz "BHP w pytaniach i odpowiedziach"

Dział trzynasty - Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika (oznaczenie oraz tytuł rozdziału I skreślone).

rodzicielstwem i zatrudnianiu młodocianych, 6) nie prowadzi dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników - podlega karze grzywny. Art. 282. § 1. Kto, wbrew obowiązkowi: 1) nie wypłaca w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia

Praca dla młodzieży: kiedy nastolatki mogą ruszyć do pracy?

na brak zajęcia nie mogą narzekać. Najczęściej pracodawcy zatrudniają ich do ogródków kawiarnianych, do pracy w sklepach, do roznoszenia ulotek, pomocy przy organizacji imprez kulturalnych i sportowych. Młodociany pracownik nie może pracować dłużej jak 6 godzin, nie może brać nadgodzin ani pracować w

Praca w wakacje. Jaką umowę podpisać?

Masz kilka możliwości pracy w wakacje. Możesz być zatrudniony jako pracownik sezonowy, tymczasowy (na podstawie umów z kodeksu pracy) lub świadczyć pracę na podstawie umowy cywilnej - zlecenie lub o dzieło. Wiele osób pracuje też "na czarno", bez żadnej umowy, ale robią to na własną

Co nowego w prawie pracy?

przeprowadzaniu z nimi konsultacji. Zmiany w przepisach są niezbędne, ponieważ obowiązujące w Polsce regulacje dotyczące rad pracowniczych są niezgodne z regulacjami obowiązującymi w Unii Europejskiej. ETS uznał za niezgodny z prawem fakt nie wliczania pracowników młodocianych do ogólnej liczby zatrudnionych. Na

"Starzy" i "młodzi" w firmie - bitwa nieunikniona

praktycznie nie do ruszenia, spokojnie dotrwają do emerytury, zaś młodzi w przypadku redukcji etatów czy szeroko rozumianej reorganizacji firmy polecą pierwsi. "Starych" drażni bezczelność i pewność siebie młodych. Także traktują ich protekcjonalnie (chyba, że młody pracownik wejdzie dobrowolnie w

Dział dziesiąty - Bezpieczeństwo i higiena pracy. Rozdział VI - Profilaktyczna ochrona zdrowia

. 229. § 1. Wstępnym badaniom lekarskim podlegają: 1) osoby przyjmowane do pracy, 2) pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe. Badaniom

Zawodówki świecą pustkami

trakcie nauki odbywali praktyki - mówi Barbara Macieik.Uczniowie szkół przyzakładowych są tak zwanymi pracownikami młodocianymi. Za praktyki dostają pieniądze i podpisują umowy z firmami, w których je odbywają. - Ja takiego komfortu swoim uczniom zapewnić nie mogę. Nawet jeśli podczas nauki pracują w

Zupełnie nowy Kodeks Pracy

się wymuszać taką formę pracy. W nowym kodeksie samozatrudniający się pracownicy mają mieć podstawową ochronę - określony czas pracy, zagwarantowane bezpieczeństwo i higienę pracy, a kobiety w ciąży i młodociani mają być specjalnie chronieni. Autorzy opracowania zastrzegają, że najważniejsza nadal

Kodeks pracy

Rozdział I. Przepisy wstępne Art. 1. [Przedmiot regulacji] Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Art. 2. [Pojęcie pracownika] Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Art. 3. [Pojęcie

Z kodeksem do Europy

, zatrudniania młodocianych, bezpieczeństwa i higieny pracy, uprawnień związanych z rodzicielstwem, zatrudniania pracowników czasowych, zakazu dyskryminacji w zatrudnianiu. Zgodnie z przepisami zakazującymi dyskryminacji cudzoziemiec nie może być jednak ani lepiej, ani gorzej traktowany niż Polak na tym

Płaca minimalna na świecie

W krajach Unii Europejskiej zagwarantowana przez prawo płaca minimalna jest najwyższa w Luksemburgu i wynosi w przeliczeniu 8,59 dol. za godzinę. Jest to stawka dla pracowników wykwalifikowanych. Minimalna płaca dla pracownika niewykwalifikowanego lub poniżej 18. roku życia wynosi w przeliczeniu

Nieletnim programistom wstęp wzbroniony?

ceni się najbardziej takie cechy jak odpowiedzialność, sumienność, terminowość, samodzielność - a to również rozwija się z wiekiem. Statystycznie rzecz biorąc można się spodziewać, że z młodocianymi pracownikami może być więcej nieprzewidzianych problemów niż z ich starszymi kolegami (np. którzy już

pracownik młodociany - ogłoszenia z GazetaPraca.pl

Pracownik młodociany

Pracownik młodociany - pracownik niepełnoletni zatrudniony na podstawie umowy o pracę i uczęszczający równocześnie do zasadniczej szkoły zawodowej.

Bartłomiej Firlet

. 248) 2006: Warto kochać – jako Maciek młody piekarz 2006: Czeka na nas świat 2006: Fala zbrodni – jako Kostek młodociany przestępca (odc. 54) 2007: Seks FM – jako kurier 2007: Dywersant II – jako młodszy lejtnant 2009: Wojna polsko-ruska – jako Kacper 2009: Hel

Jeżycjada

męża, Grzegorza Stryby. Młodociany intelektualista, sypie łacińskimi cytatami. Wygrywa wszystkie olimpiady i konkursy. Ciężko przeżywa okres dorastania. Zakochany w Magdusi. Jest głównym bohaterem powieści Czarna Polewka Józef Pałys (Józinek, Pepe) urodzony w listopadzie 1994 roku, syn Idy i Marka

Lista bohaterów Prison Break

. Firma, chcąc pozbyć się Veroniki szantażuje Nicka. Grozi śmiercią jego ojca. Gdy Nick pozwala Veronice odejść, pracownik Firmy zabija obu, i Nicka i jego ojca. David "Tweener" Apolskis: Sierotka. Trafił do Fox River za kradzież karty baseballowej. Michael zabrał go ze sobą ze współczucia. Został złapany

Ted Bundy

oraz zdjęcia zwłok i gwałtów.Bundy bardzo wcześnie rozpoczął działalność kryminalną. Jeszcze jako uczeń szkoły podstawowej dopuszczając się drobnych kradzieży w sklepach; interesował się narciarstwem, w związku z tym zawłaszczał sprzęt i fałszował bilety na wyciągi. Był dwukrotnie aresztowany jako młodociany

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

pracownik młodociany

Pracownik młodociany - pracownik niepełnoletni zatrudniony na podstawie umowy o pracę i uczęszczający równocześnie do zasadniczej szkoły zawodowej.

więcej o pracownik młodociany na pl.wikipedia.org