pracownik konserwacji zabytków

sprawdź też:

pracownik

Marta Piątkowska

Studia podyplomowe - trwają zapisy, co nowego w ofercie?

Studia podyplomowe - trwają zapisy, co nowego w ofercie?

Dobra wiadomość dla tych, co chcą się uczyć, zdobywać kolejne kompetencje. Uczelnie rozpoczęły nabór na studia podyplomowe w semestrze letnim 2014/2015. Nie trzeba czekać do jesieni, żeby rozpocząć naukę

Co robisz po pracy? Jestem wolontariuszem

Wolontariat przestaje być tylko sposobem na zdobycie pierwszych zawodowych doświadczeń. Coraz chętniej wolontariuszami zostają pracujący 30-latkowie. Dlaczego?

Informator o pracy za Odrą i Nysą

delegowaniu pracowników na kontrakty w ramach tzw. umów o dzieło. Pracuje się głównie na budowach, przy konserwacji zabytków, ale też w branży metalowej, elektrycznej, mięsnej itp. W takim wypadku wszystkie formalności załatwia za pracownika polski pracodawca. Jednak po co korzystać z pośrednictwa firmy

Ludzie z biedaszybów

własną firmę budowlaną. Specjalizuje się w konserwacji zabytków. Zatrudnia 73 osoby w całym kraju. Teren dzisiejszych biedaszybów kupił w połowie lat 90. od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Chciał tam zbudować tanie, nowoczesne osiedle. - Kiedy nikt nie reagował na moje apele - wspomina

pracownik konserwacji zabytków - ogłoszenia z GazetaPraca.pl

Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków

Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków (Przedsiębiorstwo Państwowe Pracownie Konserwacji Zabytków, Pracownie Konserwacji Zabytków, PP PKZ) – przedsiębiorstwo państwowe powołane zarządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z 25 sierpnia 1950 r. w celu prowadzenia badań zabytków, ich dokumentacji

Konserwacja zabytków

zabytkową, zasadą odwracalności interwencji polegająca na tym, że zawsze winna istnieć możliwość zlikwidowania skutków zabiegu konserwatorskiego, gdyby zaistniała potrzeba powrotu do stanu sprzed interwencji. Rzadko stosowanym określeniem na tę dziedzinę jest konserwatorstwo.Dziedzina konserwacji zabytków

Władysław Zalewski (konserwator zabytków)

Władysław Zalewski (ur. 12 maja 1931 we Lwowie) – konserwator zabytków, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, specjalista z dziedziny konserwacji malowideł ściennych i zabytków gipsowych wczesnego średniowiecza. Potomek rodziny lwowskich cukierników, Ludwika i jego syna Władysława

Ochrona zabytków w Polsce

ujęciu pojęcie ochrony zabytków może być utożsamione z pojęciem konserwacji zabytków.Mały słownik ochrony zabytków definiuje ochronę zabytków jako ogół działań mających na celu zapewnienie zabytkom: trwanie dum mundus durat (jak długo będzie istniał świat); uczestnictwa w kształtowaniu świadomości

Generalny konserwator zabytków

nad zabytkami; sprawowanie nadzoru nad działalnością wojewódzkich konserwatorów zabytków; promowanie badań naukowych w zakresie konserwacji zabytków; organizowanie szkoleń dla służb konserwatorskich; organizowanie konkursów promujących opiekę nad zabytkami, w tym przyznawanie wyróżnień, nagród pieniężnych

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.