pracownik działu należności

sprawdź też:

pracownik

artykuł sponsorowany

Zaplanuj swoją karierę

Zaplanuj swoją karierę

Śląsk czeka na finansistów. Można dobrze zarobić

Z raportu firmy doradztwa personalnego Michael Page "Finanse i księgowość. Przegląd wynagrodzeń 2012/2013" wynika, że pracownicy działów finansowych, którzy mieszkają na Śląsku lub zamierzają się tam przeprowadzić, mogą liczyć nie tylko na zatrudnienie, ale również bardzo dobre warunki finansowe.

Jak długo będziemy potęgą?

Jak długo będziemy potęgą?

stworzonego na podstawie danych zebranych przez firmę TEST, księgowy zajmujący się księgą główną może liczyć średnio na wynagrodzenie rzędu 5 tys. zł brutto miesięczne. Tymczasem na tym samym stanowisku w dziale zobowiązań lub dziale należności kwota ta nie przekracza 4200 zł. Jak widać, szeregowi pracownicy

Urzędnicy poznają tajniki samoobrony

Urzędnicy poznają tajniki samoobrony

Ankieta - na ile znasz swoje prawa? Urzędnicy podczas 40 godzin lekcyjnych dowiedzą się jak rozpoznawać zagrożenie, łagodzić konflikty i reagować w przypadku ataku ze strony klientów. - Pracownik Działu Egzekucji Należności Pieniężnych podejmuje czynności egzekucyjne w godzinach od 7 do 21 w

Zarobki pracowników "skarbówki"

stanowiskach koordynujących mogą liczyć na płace rzędu od 1 874 do 7 870 PLN. Zaliczają się do nich m.in. naczelnik wydziału izby skarbowej i urzędu kontroli skarbowej, a także kierownik działu oraz komornik skarbowy. Wynagrodzenia na tym samym poziomie otrzymują osoby zajmujące stanowiska samodzielne - w

Praca w Dziale Operacyjnym (Logistyki)

pracowników magazynu towaru do klientów oraz rozliczenie należności. Stanowiska pracy Kierowców są przypisane do lokalizacji naszych 23 punktów przeładunkowych (depo), których geografia odpowiada rozmieszczeniu biur handlowych. Są to następujące miasta: Białystok, Bydgoszcz, Ciechanów, Częstochowa, Ełk

Kiedy pracownikowi można obniżyć wynagrodzenie?

Kiedy pracownikowi można obniżyć wynagrodzenie?

pracę,świadczenia kompensacyjne mające na celu zrekompensować pracownikowi wydatki poniesione w czasie trwania stosunku pracy, które obciążają pracodawcę np. należności z tytułu kosztów podróży służbowej. Warunki wynagradzania za pracę oraz przyznawanie innych świadczeń związanych z pracą należy do

BHP i ochrona zdrowia pracowników

zdrowotnej, oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy.Wykazać należy, iż profilaktyczne badania lekarskie pracowników jest to wyodrębniony dział w przepisach bhp. Według kodeksu pracy, obowiązki zapisane w art. 229. w pierwszym rzędzie kładą nacisk na pracodawcę. Toteż

Dział Trzeci - Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia. Rozdział I - Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą

Art. 77-1.  Warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą ustalają układy zbiorowe pracy, zgodnie z przepisami działu jedenastego, z zastrzeżeniem przepisów art. 77-2 - 77-5. Art. 77-2.  § 1. Pracodawca zatrudniający co najmniej

Bujając w obłokach

Bujając w obłokach

kurs nurkowaniaObecnie pracowników potrzebuje m.in. Ryanair, który proponuje umowy zarówno na pół roku, jak i na trzy lata. - Każdy steward oraz stewardesa ma przydzieloną bazę postojową, czyli lotnisko, z którego rozpoczyna i na którym kończy pracę. W naszej ofercie jest to Stansted (ok. 50 km od

Pracuj w wakacje, może to początek kariery

Operatorzy wózków widłowych; 6-6,3 zł/godz. Pracownicy fizyczni; 5 zł/godz. Szwaczka; 849-1400 zł Łódź Adecco, www: www.adecco.pl Asystent działu jakości nr ref.171/1813; 7 zł brutto/godz. Asystent działu logistyki nr ref. 171/1855; 7 zł brutto/godz. Dystrybutor ulotek nr ref. 171/1815; 7 zł brutto/godz

Kodeks pracy

, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405, Nr 154, poz. 1805 Dz.U. 2000 - Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127, Nr 120, poz. 1268 Dz.U. 1999 - Nr 99, poz. 1152 Dz.U. 1998 - Nr 106, poz. 668, Nr 113, poz. 717 Preambuła (skreślony) Dział pierwszy. Przepisy ogólne

Pracownik ochrony

szeregowym pracownikiem ochrony, może trafić do działu konwojowania, do działu patrolowego (ochrona w terenie - tzw. monitoring), do ochrony imprez masowych, do stałej ochrony obiektów lub do stałej ochrony konkretnych osób.Pracownicy ochrony mogą także szukać zatrudnienia zarówno w policji

Dział siódmy - Urlopy pracownicze. Rozdział I - Urlopy wypoczynkowe

części urlopu udzielanego pracownikowi zgodnie z art. 167-2. § 1-1. Pracodawca nie ustala planu urlopów, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wyraziła na to zgodę; dotyczy to także pracodawcy, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa. W takich przypadkach pracodawca ustala

Z firmowego na polski

- sieciowy arkusz kalkulacyjny, gdzie każdy z pracowników rozlicza się codziennie z każdej godziny, wpisując spędzony czas: na poszczególne projekty i poszczególnych klientów, na pracę dla własnego działu, szkolenie, urlop etc.; zaczardżować (ang. charge) - wpisać czas na kod danego klienta, jak i obciążyć

Co w ostatnich tygodniach zmieniło się na rynku szkoleń

być oznaką, że zbliża się koniec kryzysu i firmy szykują się do marketingowej ekspansji i walki o klienta. Większość firm przeprowadziła już podstawowe szkolenia w działach sprzedaży, teraz zdecydowała się na inwestycje w ludzi. Stąd duże zainteresowanie zaawansowane kursami z budowy więzi z klientem

Dział piętnasty - Przepisy końcowe

porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej, określą, w drodze rozporządzeń, zakres stosowania do tych osób przepisów działu dziesiątego w razie wykonywania określonych zadań lub prac na terenie zakładu pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę. Art. 304-1. Obowiązki, o których mowa w art

Co zrobić, kiedy pracodawca nie płaci

w firmie są związki zawodowe, to sprawa jest prostsza. Związki zawodowe powinny ci pomóc nawet wtedy, gdy nie należysz do związku. Ale co robić, jeśli nie ma związków? W każdej chwili masz prawo pójść do działu płac, kadr czy szefa (w zależności od wielkości twojej firmy) i spytać, dlaczego nie

Co zrobić, kiedy pracodawca nie płaci

zawodowe powinny ci pomóc nawet wtedy, gdy nie należysz do związku. Ale co robić, jeśli nie ma związków? W każdej chwili masz prawo pójść do działu płac, kadr czy szefa (w zależności od wielkości twojej firmy) i spytać, dlaczego nie płacą pensji. Nasza rada: na początku rozmowy nie stawiaj sprawy na

Jakie masz prawa, kiedy pracodawca ci nie płaci

). Jest ono tej samej wysokości co to, które przysługuje pracownikowi. Jeśli w firmie są związki zawodowe, to z reguły one biorą sprawy w swoje ręce. Kiedy związków nie ma, to każdy pracownik w każdej chwili ma prawo pójść do działu płac, kadr czy szefa firmy (w zależności od wielkości tej firmy

Ci niemoralni pracodawcy...

Ci niemoralni pracodawcy...

je w sekretariacie i poprosić o pieczątkę i podpis - to dowód, że pismo wpłynęło. Naprawdę działa!A na pocieszenie...Pracodawcy coraz rzetelniej wypłacają wynagrodzenia. W sądach pracy znacząco spada liczba spraw o wypłatę należności ze stosunku pracy (czyli po prostu o zaległe wynagrodzenia). W 2003

Rady jak przetrwać na rynku pracy

działania swojego działu. Jak? - Szukając w każdej sytuacji możliwości realizacji celów firmy, patrząc na swoje działania oczami klienta (zewnętrznego i wewnętrznego), dbając, by zespół uwzględniał tę perspektywę, inspirując podwładnych do realizowania wizji i celów firmy, wzmacniając ich zaangażowanie

Aby mieć ładne świadectwo

poprzedniej firmie np. 30 dni, to w nowym miejscu pracodawca zapłaci tylko za trzy dni choroby. Uwaga! Nie wolno wpisywać w świadectwie informacji, ile dni pracownik przebywał na chorobowym, należności, których nie dostałeś od pracodawcy z powodu braku środków finansowych (do dnia ustania stosunku pracy

Jak odzyskać pensję

W 2011 r. kłopoty z otrzymaniem pensji miało 71,5 tys. pracowników, w zeszłym - już 107,6 tys. Przybyło też firm, które płacą nieregularnie. Ich liczba wzrosła z 2,7 tys. w 2011 r. do 2,9 tys. w 2012 r. W ubiegłym roku inspektorzy PIP nałożyli 200 mandatów więcej i wydali o 2 tys. decyzji

Dział trzeci - Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia. Rozdział II - Ochrona wynagrodzenia za pracę

stanowi układ zbiorowy pracy lub pracownik uprzednio wyrazi na to zgodę na piśmie. Art. 87. § 1. Z wynagrodzenia za pracę - po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - podlegają potrąceniu tylko następujące należności: 1)sumy

Czy z Twoim kontem emerytalnym wszystko w porządku?

jeszcze sprawdzać stan konta w OFE? Spokojnie! Jeśli na twoim koncie w OFE wszystko jest w porządku, możesz nie przejmować się składkami w ZUS, bo... tam też MUSI się wszystko zgadzać. Niestety - odwrotnie już to tak nie działa, tzn. nawet jeśli dostałeś już kwit z ZUS (więcej o nim w ramce pod tekstem) i

Dział dziesiąty - Bezpieczeństwo i higiena pracy. Rozdział VI - Profilaktyczna ochrona zdrowia

kontrolne badania lekarskie przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy. Za czas niewykonywania pracy w związku z przeprowadzanymi badaniami pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, a w razie przejazdu na te badania do innej miejscowości przysługują mu należności na pokrycie kosztów przejazdu

Z ogłoszenia wzięte: Jak się zatrudnia egzekutora

pytania pracownika działu sprzedaży. I tak po kolei wszystkie działy. Na końcu trafił do prezesa. - Po jego pierwszym pytaniu poczułem pot na plecach. Wszedłem do niego lekko zmachany i zarumieniony. A on spojrzał na mnie poważnie i zapytał: Nie zamierza mi tu pan dostać zawału, prawda? Zero uśmiechu. A

pracownik działu należności - ogłoszenia z GazetaPraca.pl

O sztuce oraz sposobach usidlenia kierownika działu w celu upomnienia się o podwyżkę

sobie wybierasz (znana też po polsku jako Bajeczka na twoją modłę) Raymonda Queneau – baśni, w której czytelnik sam wybiera przebieg akcji spośród przedstawionych możliwości. Z kolei schemat dotyczącego drogi, jaką przebyć musi pracownik, aby rozmówić się z kierownikiem swojego działu dostarczył Perecowi

Jerzy Dziewicki

także kolega jeszcze z lat wileńskich, Wincenty Kraśko.W 1951 ze względów rodzinnych przeniósł się do Warszawy, gdzie pracował najpierw jako kierownik działu społecznego w „Głosie Pracy”, potem w dziale społecznym „Trybuny Ludu”. Po październiku 1956 ponownie na Wybrzeżu, w zespole

System zarządzania należnościami

należności Dostosowanie i optymalizację schematów obsługi klienta, windykacji, monitoringu kontrahentów do profilu przedsiębiorstwa Zwiększenie efektywności i wydajności pracowników działu kontroli należności poprzez lokowanie ich zasobów w klientach najbardziej wątpliwych Skutecznej reakcji na nagłe zmiany

Hirohide Hamashima

– japoński pracownik działu zajmującym się interakcją między samochodem a oponami w Scuderia Ferrari. KarieraHirohide Hamashima studiował na uniwersytecie fizyki polimerów. W 1977 roku rozpoczął pracę w Bridgestone Corporation, w 1980 rozpoczął pracę w programie rozwoju opon samochodu

Między kasą a zapleczem

Posada Aktor/ka Lata Julie Zastępca kierownika Jane Horrocks 2011-nadal Andy Kierownik działu mięsnego Mark Addy 2011-nadal Lorraine Store Manager Stephanie Beacham 2012-nadal Gavin Area Manager Jason Watkins 2011-nadal Kieran Pracownik działu mięsnego Nick Blood 2011-nadal Katie

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.