pracodawca nie płaci składek zus

sprawdź też:

zus

borow

ZUS. Gdy pracodawca nie płaci pensji, składek zdrowotnych i emerytalnych

ZUS. Gdy pracodawca nie płaci pensji, składek zdrowotnych i emerytalnych

Co się dzieje, jeśli pracodawca nie płaci nam wynagrodzenia i nie odprowadza składek do ZUS? Czy przestajemy być ubezpieczeni? A może wysokość naszej emerytury maleje z miesiąca na miesiąc?

Na saksy z ZUSem

Od lipca niemieccy pracodawcy będą płacić składki za pracowników sezonowych z Polski w polskim ZUS

Nadchodzi era 1,5 tys. zł

Wielu pracodawców wykorzystuje kryzys do własnych korzyści. Oferty płacy dla specjalistów są o połowę niższe. Firmy nie tylko proponują gorsze stawki, coraz częściej rezygnują z płacenia składek do ZUS

Od stycznia zarobki członków rad nadzorczych - ozusowane

wysokości minimalnego wynagrodzenia zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2016 r. Przedłużone vacatio legis tej ustawy ma pozwolić pracodawcom dostosować się do nowych przepisów. Nowela ma też uniemożliwić zawieranie podwójnych umów, w taki sposób, aby unikać ozusowania. Dotychczas unikanie płacenia składek

Zlecenia pod obstrzałem: etatu nie masz, a składkę do ZUS płacisz

Zlecenia pod obstrzałem: etatu nie masz, a składkę do ZUS płacisz

płaconych składek. Różnicą jest natomiast składka chorobowa - ją od umowy-zlecenia płaci się dobrowolnie. Dzięki niej, gdy w wyniku choroby nie możemy pracować, ZUS wypłaca zasiłek chorobowy. Kobiety w ciąży, które opłaciły tę składkę, mają prawo do zasiłku macierzyńskiego.Rządowe propozycje nie zmieniają

Więcej ozusowanych wynagrodzeń

Więcej ozusowanych wynagrodzeń

umów-zleceń wprowadzi system bardziej uczciwej konkurencji - unikanie kosztów związanych z obowiązkowymi składkami do ZUS nie będzie już takie proste, a koszty pracy na etacie i w oparciu o umowę-zlecenia staną się zbliżone - uważa wiceminister pracy i polityki społecznej Jacek Męcina. Przypomina

Umowy zlecenia: oskładkować czy nie? [WASZE OPINIE]

umowami zlecenie wydaje się tematem zastępczym. Należy zamienić 90 proc. tych umów - aktualnie istniejących - na umowy o pracę, a pracodawców obciążyć wysokimi karami i koniecznością zwrotu składek ZUS na rachunki swoich pracowników. - Grażyna- Z tymi umowami śmieciowymi i nie płaceniem składek na ZUS

MPiPS: składki od umów o dzieło mają chronić pracujących

MPiPS: składki od umów o dzieło mają chronić pracujących

naszą emeryturę - uważa rzecznik "S" Marek Lewandowski. Dodał, że właściwą opinię jego organizacja przedstawi, gdy otrzyma pomysły resortu na piśmie. Zaznaczył, że składki powinny być płacone od pełnej kwoty umowy, a nie tylko od kwoty wynagrodzenia minimalnego. Pomysł popiera też

Polacy na fikcyjnych zwolnieniach chorobowych. Kogo może skontrolować ZUS?

Polacy na fikcyjnych zwolnieniach chorobowych. Kogo może skontrolować ZUS?

. Ubezpieczeni są także uczniowie i studenci do 26. roku życia - najczęściej podlegają ubezpieczeniu jednego z rodziców, jeśli jednak rodzice lub opiekunowie są nieaktywni zawodowo, to składki płaci za nich uczelnia lub pracodawca. Prawo do zasiłku mają także przedsiębiorcy, którzy sami płacą za siebie składki

Emerytura na zleceniu

konsultacje Komisji Trójstronnej w sprawie oskładkowania wszystkich umów- zleceń (dziś tylko od pierwszej płaci się ZUS) zaczęły się już w marcu 2013 r. Inicjatorem było Ministerstwo Finansów, które chciało, aby składki na ubezpieczenie społeczne były płacone do wysokości płacy minimalnej, dzięki czemu nie

MPiPS: oskładkować umowy zlecenia i wynagrodzenia rad nadzorczych

MPiPS: oskładkować umowy zlecenia i wynagrodzenia rad nadzorczych

pracodawca płaci składki jedynie od najniższej z umów.Efektem, jak podkreśla ministerstwo, jest "niski poziom składek emerytalnych wpływających na konto pracownika, a co za tym idzie - w przyszłości - niższa emerytura".Dlatego resort chce, by pracownik pracujący na kilku umowach zleceniach

Zlecenie kontra etat: czytelnicy komentują

i płacą sobie ubezpieczenie samodzielnie. W Polsce jest to niemożliwe, ponieważ haracz na ZUS wynosi 1100 zł miesięcznie niezależnie od dochodów, co przekracza możliwości większości takich osób. Dla porównania - w UK najniższa obowiązkowa składka na tamtejszy odpowiednik ZUS-u wynosi w przeliczeniu

Rząd zajmuje się oskładkowaniem umów zlecenia

Rząd zajmuje się oskładkowaniem umów zlecenia

Dziś pracodawcy mogą opłacać składki na ZUS - m.in. emerytalną, rentową i wypadkową - jedynie od jednej wybranej umowy zlecenia. Od pozostałych nie muszą płacić już nic. To prowadzi do sytuacji, w których składki odprowadzane są od umów opiewających na niskie sumy, np. 200 zł. O tym, że nie jest to

Postulaty związkowców - za i przeciw [ANALIZA]

Postulaty związkowców - za i przeciw [ANALIZA]

1600 zł brutto oznacza dla pracownika 1181 zł na rękę. Różnica (ponad 400 zł) to koszt głównie składek ubezpieczeniowych. Pracodawca płaci dodatkowe koszty, np. ZUS; łącznie przy pensji minimalnej 1600 zł pracownik kosztuje go ok. 1931 zł. Tyle że na tle Europy praca w Polsce nie jest droga (patrz

Organista kontra proboszcz - rozstrzygnie sąd pracy

Organista kontra proboszcz - rozstrzygnie sąd pracy

słusznie, w rzeczywistości to jednak on okazał się prawdziwym chytrym lisem. Przeglądając swoje dokumenty organista ustalił, że przez pierwsze 5 lat grał bez umowy o pracę. Lis przyznaje, że proboszcz płacił mu sumiennie - od 300 do 500 złotych miesięcznie, zaznacza jednak, że nie odprowadzał składek

Samozatrudnienie - własna działalność gospodarcza

Samozatrudnienie - własna działalność gospodarcza

samozatrudnionego zwolnione są ze wszelkich obowiązków pracodawcy. Zlecają zadanie, dostają usługę i na koniec miesiąca fakturę do opłacenia. Prowadzący własną firmę sam odprowadza za siebie składki do ZUS, może korzystać z publicznej opieki zdrowotnej, przysługuje mu zwolnienie chorobowe, odkłada też na emeryturę

Zmiany: na lepsze?

Zmiany: na lepsze?

perspektywie sytuacja funduszu nie ulegnie poprawie, bo składka ma charakter świadczenia zwrotnego i państwo będzie musiało ją oddać w postaci rent i emerytur - dokładnie tyle, ile teraz pobiera. A ze względu na przemiany demograficzne za kilkadziesiąt lat zdolność państwa do wywiązywania się z tych zobowiązań

Minimalna w górę, nastroje w dół

Minimalna w górę, nastroje w dół

składki ZUS stanowiłyby maksymalnie 8 proc. podstawy, a podatek dochodowy płacony byłby od zarobków 30 tys. zł rocznie" - Ela"Tematem do dyskusji nie powinno być to, o ile zwiększyć płacę minimalną, a jak stworzyć odpowiednie warunki do rozwoju przedsiębiorstw, aby nikt nawet nie pomyślał, żeby

Duda przeciwko "umowom śmieciowym"

Duda przeciwko "umowom śmieciowym"

dzisiejsi 25, 30-latkowie nie mają co liczyć na emerytury z ZUS lub KRUS. Po co więc płacić ten ZUS? - pytał. Dodał, że jest pracodawcą i często pracownicy sami proszą go o tzw. umowę śmieciową. - Emerytury nie dożyjemy albo nic nie dostaniemy mówią. Co dalej z pomysłami "Solidarności"? Związek

Etat, zlecenie, dzieło

odprawa, a po wszystkim w niektórych przypadkach również zasiłek dla bezrobotnych. Zostają z niczym.Ci na umowie-zleceniu przecież płacą składki, dlaczego mieliby nie dostać zasiłku? - Bo jednym z podstawowych kryteriów jego otrzymania jest płacenie składek minimum od 1,5 tys. zł brutto. Tyle wynosi

50 plus ciągle mają problemy

50 plus ciągle mają problemy

na dzień, ze świadomością, że nie odprowadzasz składek na emeryturę. Tak jest, nawet gdy pracodawca zgłasza ofertę pracy do pośredniaka. Zazwyczaj potem próbuje dogadać się z pracownikiem, by nie płacić składek na ZUS - opowiada. Dziś pani Maria jest w Norwegii. W małej miejscowości pracuje jako

Jak dobrze motywować?

Jak dobrze motywować?

wyżywienia pracowników nie wymaga funduszu socjalnego. Wartość kart żywieniowych jest zwolniona ze składki ZUS dla pracownika oraz pracodawcy do kwoty 190 zł miesięcznie na jedną osobę i jest dla firmy kosztem uzyskania przychodu. Pracodawcy oszczędzają dzięki temu nawet do 460 zł na jednego pracownika

Niemieccy farmerzy walczą o zwolnienie Polaków ze składki ZUS

zobowiązujące od 1 lipca 2005 r. niemieckich pracodawców i polskich robotników sezonowych do opłacania składki na ZUS. Obie strony umówiły się natomiast, że niemieccy rolnicy nie muszą uiścić zaległych składek za miniony rok. Składka na ubezpieczenie emerytalne wynosi 47,85 proc. płacy brutto, z tego 27,2 proc

Od lipca składki do ZUS

niemieccy właściciele gospodarstw rolnych zatrudniających pracowników sezonowych nie odprowadzali składek na ubezpieczenie społeczne do Polski, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), tylko płacili je w Niemczech. Jest to niezgodne z prawem wspólnotowym, które wymaga, by składki były płacone w kraju, w

Umowa o dzieło i zlecenie: sprawdź, jak je podrasować

naliczana jest zależnie od długości czasu, w jakim nie byliśmy ubezpieczeni w NFZ. I tak na przykład osoby, które nie były objęte ubezpieczeniem przez ostatnie trzy miesiące do roku, muszą zapłacić 754,22 zł. Od roku do dwóch lat - 1885 zł. Rekordziści, którzy nie płacili składek przez więcej niż dziesięć

Są efekty programu "Solidarność pokoleń 50+"

zwolnienie przedsiębiorców zatrudniających osoby powyżej 50. roku życia ze składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. W przypadku choroby takiego pracownika, pracodawca ma płacić pensję jedynie za 14 dni zwolnienia chorobowego w roku, za pozostałe dni - ZUS. Kolejnym

Zamiast etatu

przepracują odpowiednią liczbę lat.PułapkiJeżeli podpisałaś umowę, od której nie są odprowadzane składki na ZUS, nie masz ubezpieczenia zdrowotnego ani emerytalno-rentowego.Propozycja korzystna dla......mieszkańców wsi, studentów, emerytów, mieszkańców miejscowości wypoczynkowych.Job-sharingTo podzielenie

Zwolniony zgodnie z prawem

, najpowszechniejszym zjawiskiem jest naruszanie przez pracodawców prawa w czasie zwalniania. Nie wypłacają wynagrodzeń albo odpraw, które należą się odchodzącym.Dużo osób pytało, co zrobić, gdy pracodawca nie podał uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę albo gdy uzasadnienia te nie odpowiadają sytuacji faktycznej

Na zlecenie. Umowa stoi?

umowę-zlecenie, choć tak naprawdę pracował jak jego etatowi koledzy. Pozwał pracodawcę i wygrał w pierwszej instancji, a sąd orzekł: "To był etat, nie zlecenie". Teraz zamierza wystąpić o zapłatę zaległych składek na ZUS i fundusz pracy. Wyrok ma znaczenie dla pracowników masowo zatrudnianych

Jak wypełnić załączone pismo do ZUS

została podpisana. Datę wpisz w wykropkowanym miejscu. ( Jednocześnie informuję, że... Czy postąpiłeś zgodnie z naszym poradnikiem? Czy sprawdziłeś, że nie ma błędu w danych, które fundusz i pracodawca wysłali do ZUS? Jeśli tak, wypełniaj dalej. ( W tabelce na końcu wpisujesz dane dotyczące twojego

L4 dla zaawansowanych, czyli sposób na długotrwałe zwolnienie znany tylko nielicznym

przypadku firm, które zatrudniają więcej niż 20 osób, zasiłki chorobowe płaci pracodawca. Formalnie - bo to, co wypłaca choremu pracownikowi, potrąca sobie ze składek na ZUS. Taki pracodawca mógłby sprawdzić, czy jego pracownik jest naprawdę chory. Ale jak ma to zrobić, skoro kontrolerem zwolnienia będzie

Wyższe płace, niższe emerytury

sposób. Wicepremier chce, by osoby, które uzyskają uprawnienia do wcześniejszej emerytury, ale chcą nadal pracować, nie musiały płacić składki emerytalnej lub płaciły ją w niewielkiej wysokości. Dzięki temu mogłyby więcej zarabiać, nawet o jedną piątą. Składka emerytalna wynosi dziś bowiem 19,52 proc

Renta nie dla każdej wdowy

Precyzyjnej liczby wdów, których mężowie zginęli w pracy i które nie mają prawa do renty rodzinnej, nie zna nikt. Nawet ZUS, który renty przyznaje, nie prowadzi statystyk na temat złożonych i odrzuconych wniosków. Urzędnicy wiedzą jedynie, że w 2009 roku przyznali 577 świadczeń rodzinnych

Pracujesz na czarno? Donieś na swego szefa

zatrudniania na czarno przyczyniają się ogromne narzuty na płace (składki ZUS) i wysokie bezrobocie - pracownicy nie mają mocnych argumentów, żeby dyskutować z pracodawcą o legalnym zatrudnieniu. Gdzie indziej i tak nie pójdą. W dodatku pracę na czarno nie tak łatwo udowodnić. Firma ma 7 dni na zarejestrowanie

Bezrobotni chcą się czuć potrzebni

bezrobotny.Jakie inne działania można podjąć, aby zwiększyć szanse bezrobotnych na powrót na rynek pracy?Moim zdaniem powinno się jeszcze rozważyć obniżenie składki ZUS dla zatrudniających się w ramach franczyz. Np. prowadzenie kiosku, choć nie przynosi kokosów, przy preferencyjnych składkach przez dwa lata można

Życie na fakturze

firmie.- To idealny układ: pracownik samozatrudniony tak naprawdę mało obchodzi pracodawcę. Wszystkie składki płacę sam, rozliczam się sam, co miesiąc wystawiam firmie fakturę i tyle. Nadal pracuję w branży handlowej, ale pensję mam niższą niż przed zmianami. Zarabiałem ok. 3 tys. zł na rękę plus premia

Wypadki przy pracy

cywilnego.Uwaga! Pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy, może żądać od swego pracodawcy odszkodowania na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. Możemy się o nie ubiegać, jeśli winę za wypadek ponosi pracodawca, a świadczenia wypłacone przez ZUS nie pokryją szkody, której doznaliśmy (np. za obciążające

Polak na zwolnieniu - do kontroli

budują szopy, jedziemy do nich do domu. Ludzie nie mają pretensji, gdy znienacka pojawiacie się u nich w domu? - Często tak. Mówią, że latami płacą składki na ZUS, więc mają prawo do zwolnienia i pobierania zasiłku. Oczywiście zgadzam się z tym. Tyle że my mamy ustawowy obowiązek kontrolowania tych

Praca na czarno, praca na szaro - konsekwencje

Ubezpieczenia społeczne są obowiązkowe. Pracodawca musi za każdą zatrudnioną osobę odprowadzać składki do ZUS-u (Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych z 1998 r. - art. 6, 13, 36). Pracodawca nie podpisując z pracownikiem umowy i nie odprowadzając za niego składek na ubezpieczenia (nawet za

Etat na zlecenie

konkurencyjność firm i zniechęcają do zawierania tego typu umów. Za to kontrakty cywilnoprawne to szansa na oszczędności. Nie trzeba płacić chociażby składek na ubezpieczenie społeczne czy wysyłać pracownika na urlop. W razie zwolnienia nie może on podważyć decyzji pracodawcy w sądzie pracy (najpierw musi

Czy saksy będą się opłacać

niemieckim pracodawcą przed 1 lipca, traktować na dotychczasowych zasadach. Oznacza to, że jeżeli w tym czasie Polak pojedzie do pracy i podpisze umowę na okres do 50 dni, to ani on, ani jego pracodawca nie będą musieli płacić składek do polskiego ZUS. Wystarczy przedstawić zaświadczenie o odprowadzaniu

Kto się boi Edwarda Altmana?

pracodawcy zatrudniający niepełnosprawnych? Bo Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych właśnie jego metodą bada płynność finansową firmy. Tym, które nie przejdą testu, wstrzymuje dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych.Czy to źle? Pozornie wszystko jest w porządku, bo po co

Nowe przepisy zmniejszą szarą strefę

Chodzi o zmianę ubezpieczenia polskich pracowników sezonowych w Niemczech. Formalnie dotyczy ona Polaków, którzy pracują w Niemczech podczas płatnych urlopów. Tym, którzy zaczęli pracę po 30 czerwca, niemiecki pracodawca będzie odprowadzał składkę do polskiego ZUS. Koszty zatrudnienia rosną więc o

Ubezpieczenie społeczne w UE

pracujący we Francji będzie płacił francuskie składki, a Francuz pracujący w Polsce - polskie. Nie musisz się martwić o formalności - tak jak w Polsce wszystkim zajmie się twój pracodawca. Uwaga! Powyższa zasada obowiązuje jednak tylko wtedy, gdy pracujesz na podstawie umowy o pracę podpisaną z zagranicznym

Czarnej roboty czar - dlaczego wielu Polaków nie pracuje legalnie?

absolwentka anglistyki: - Uczę języka angielskiego w prywatnej szkole językowej. Studiuję drugi kierunek, nie mam jeszcze 26 lat - dzięki temu szkoła może zatrudnić mnie na umowę-zlecenie i nie płacić za mnie ZUS. Ale w przyszłym roku powinnam założyć własną firmę. Jeśli wprowadzą te reformy ze składkami, to

Zmieńmy kodeks pracy!

składek ZUS. Problemem nie jest tylko to, że związkowcy z "Solidarności" określają pracę na takich umowach jako "codzienne zaczynanie od nowa". Wszak ekspert pracujący na zleceniu może mieć opinię wybitnego fachowca. Problemem umów tego typu jest to, że na rynku pracy dokonuje się

Urzędy pracy bez kasy

Absolwenci traktowali staże jako praktykę zawodową - i do tego płatną - ok. 700 zł miesięcznie. Staże chwalili pracodawcy, bo państwo płaciło składki za stażystę, a wiele firm po zakończeniu stażu oferowało etat. Monika w zeszłym roku skończyła studium projektowania mody. Znalazła wydawnictwo

Pilnie zatrudnię 50-latka. Od zaraz

, która będzie chciała przyjąć starszą osobę, płacimy przez sześć miesięcy część wynagrodzenia. To 530 zł, a także składki ZUS od tej części, razem około 620 zł. Jeśli ktoś będzie chciał skorzystać z dotacji, musi utrzymać nowe stanowisko pracy przez dwa lata. Jeśli pracownik odejdzie wcześniej na

Obniżyć koszty pracy, ale jak?

składkę na ubezpieczenie, poszłoby na podwyżki dla pracowników. Taka sytuacja miała miejsce w Chile w latach 80. Zlikwidowano tam składkę płaconą przez pracodawców, wszystko musieli płacić pracownicy. I wcale nie spowodowało to wzrostu zatrudnienia, wzrosły za to płace. A czy ludzie sami nie lepiej wiedzą

Kapitał początkowy na przyszłą emeryturę

dokumentację Niektóre osoby same muszą zgłosić się do ZUS. To m.in. ci, którzy: ( nigdzie nie pracują i nie płacą składek ( prowadzą działalność gospodarczą (sami są swoim pracodawcą) ( wykonują prace na podstawie umowy agencyjnej, zlecenia ( bezrobotni ( pobierający zasiłki (stałe lub gwarantowane) z pomocy

Kobiety w ciąży kontra ZUS

miesięcy leżenia. Wtedy ZUS uznał, że pracowała fikcyjnie, by wyłudzić świadczenia zdrowotne i macierzyńskie. Choć zarabiała 1,8 tys. zł brutto, a pracodawca płacił składki, została bez grosza. - Kontroler ZUS przyszedł do domu i nalegał, bym wstała z łóżka i jechała do firmy na kontrolę. A ja nawet nie

Nowe urlopy rodzicielskie: dla kogo i jak długi urlop na dziecko

, dwumiesięczne urlopy ojcowskie mogą sprawić, że pracownicy-ojcowie będą je chętniej brali. Dziś dwutygodniowe urlopy ojcowskie nie są w Polsce popularne. Jak podaje ZUS - skorzystało z niego niewiele ponad 30 tys. ojców. Dlaczego? Po pierwsze, jest dobrowolny. A to powoduje, że pracodawcy zniechęcają ojców do

Rencista płaci składkę dwa razy

zasady pobierania rent. Wprowadziła jednak także przepis, który mówi, że od czerwca wszyscy renciści prowadzący firmy zapłacą pełną składkę na ZUS - ponad 717 zł, a nie jak do tej pory 170 zł. Renciści dołożą do interesu... Pani Teresa (na rencie od siedmiu lat) dorabia jako agentka ubezpieczeniowa

Prezydencka inicjatywa ws. emerytur - związki za, pracodawcy podzieleni

zatrudnić się w szarej strefie, a wtedy nie będą płacić podatków i składek na ZUS. Popieramy więc prezydencki pomysł powrotu do dotychczasowych zasad - zaznaczył.Przewodniczący NSZZ Solidarność Piotr Duda powiedział PAP, że jego związek poprze korzystną dla pracowników inicjatywę. Zaznaczył jednak, że na

Karta z kasą - najlepszy bonus dla pracownika

przedpłacone karty podarunkowe finansowane ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych są zwolnione z podatku dochodowego do kwoty 380 zł w roku podatkowym i nie powodują zwiększenia podstawy wymiaru składki ZUS. Wartość zasilenia kart podarunkowych nie jest objęta podatkiem VAT. Pracodawcy nie muszą

Po publikacji "Gazety": Ministerstwo Pracy skontroluje ZUS

zatrudnienie było fikcyjne. W uzasadnieniu odmowy napisał, że samo figurowanie pracownika na listach płac, opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczek na podatek dochodowy nie może stanowić wystarczającego dowodu wykonywania pracy. Według ZUS umowę o pracę zawarto po to, by "stworzyć podstawy

Blaski i cienie prowadzenia jednoosobowej firmy

, które chciałoby uzależnić składki płacone przez przedsiębiorców od ich dochodów. Na razie ustawa nie ma szans w Sejmie, ale co będzie później... A płacić składki do ZUS trzeba co miesiąc, nawet jak się nie ma zleceń. Oblicza się je od deklarowanego dochodu - najniższy to 60 proc. przeciętnego

Nie jestem śmieciem

umową o dzieło są spore różnice. Pracujący na umowie-zlecenie ma opłacane składki ZUS: emerytalne, rentowe i zdrowotne. Może więc pójść do lekarza, a na zwolnienie tylko, gdy ubezpieczenie chorobowe opłaci sam. Niestety, nie chroni go kodeks pracy, nie ma więc prawa do: * płatnych urlopów wypoczynkowych

Zasiłek dla bezrobotnych i co jeszcze? Co się należy zwolnionym z pracy

miesięcy przed dniem rejestracji pracowałeś i odprowadzałeś składki na ZUS i Fundusz Pracy co najmniej przez 365 dni. Uwaga! W tym okresie nie uwzględnia się okresów urlopów bezpłatnych trwających łącznie dłużej niż 30 dni. Jeżeli odszedłeś z pracy z winy pracodawcy, np. zlikwidowano twoje stanowisko, masz

Na saksy z ZUS: będą zmiany?

będzie obowiązywała polsko-niemiecka umowa, na mocy której niemieccy pracodawcy i pracownicy będą musieli płacić składkę ubezpieczeniowa wg polskich zasad do polskiego ZUS. Oznacza to, że koszty pracy Polaków wzrosną o 47 proc. Niemiec będzie musiał odprowadzić do polskiego ZUS około 21 proc., resztę

PO chce ulg, aby zatrzymać zarobkową emigrację

Gospodarstwa Krajowego do 100 tys. zł; - dwuletnie zwolnienie ze składek ZUS (płaciłby tylko składkę chorobową); - dwuletnie zwolnienie z podatku dochodowego; - zwolnienie z podatku od nieruchomości (jeśli zgodzi się samorząd lokalny). Państwo wspierałoby też debiutujących pracowników. Oni i ich pracodawcy

Od umowy do umowy

ma ani słowa. ZUS dysponuje danymi zbiorczymi w tej kategorii, w liczbie niecałych 600 tys. płatników (stan na drugi kwartał 2010 r.). Czyli niepoliczalni pozostają pracownicy przed ukończeniem 26 roku życia, na których nie spoczywa obowiązek płacenia świadczeń oraz wszyscy zatrudnieni na podstawie

Zawód pożądany? Wolny zawód

zmianie całkiem dobrze. Są miesiące gorsze i lepsze, ale ogólnie jest lepiej niż na etacie. No i przeraża mnie wizja tego, że za kilka miesięcy będę musiała płacić prawie tysiąc złotych miesięcznie na ZUS - uśmiecha się. Nie chce zdradzić, ile zarabia, ale mówi, że minimum dwa razy tyle, ile na etacie. A

Uwaga, przyszli emeryci! Pilnujcie kapitału początkowego

, oraz tych, którym składki odprowadzał pracodawca). * Co to jest kapitał początkowy? Jest to swoista rekompensata dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. za składki ubezpieczeniowe wpłacane do grudnia 1998 r. W tym czasie pieniędzy odliczanych co miesiąc z pensji z ZUS nie zapisywano na indywidualnych

Praca, potem studia

uzyskamy wyższego wynagrodzenia niż w swojej firmie.Własna firma kojarzy się z dużym ryzykiem: trzeba mieć na opłacanie ZUS, płacić podatki. Etat to jednak ciepły fotel...- Po pierwsze - dla rozpoczynających prowadzenie działalności są zniżki na składki, więc zamiast się bać, lepiej sobie wszystko policzyć

Moja złota, szara strefa

na czarno wcale nie jest praca legalna, tylko brak pracy. Zdecydowana większość osób pracujących w szarej strefie nie znalazłaby pracy, gdyby szara strefa została zlikwidowana, a pracodawcy musieli płacić wszystkie tak zwane składki, które są de facto podatkami, obciążające wynagrodzenie pracownika

Nianie i gosposie wychodzą z szarej strefy

razie stracimy ulgę. Z kandydatem musimy podpisać umowę aktywizacyjną. A potem, za zatrudnioną w ten sposób pomoc domową, trzeba co miesiąc płacić składki: emerytalną i rentową (po pół zleceniodawca i gosposia), wypadkową (w całości opłaca zleceniodawca) oraz chorobową (płaci pracodawca z pieniędzy

Zwolnienia w małych firmach

okresie zeszłego roku. Andrzej Sadowski z Centrum im. Adama Smitha: Nie wszyscy szefowie małych firm są źli. Zdarzają się tacy, którzy zwalniają pracownika z dnia na dzień, wbrew przepisom prawa pracy. Ostatnio słyszałem o pracodawcach, którzy wyrejestrowują swoich pracowników z ZUS-u, by nie płacić

Na wakacje zarobię sam

zatrudnione bez umowy dzieciaki nie płaci składek ZUS-owskich, za ubezpieczenie w razie wypadku oraz nie odprowadza podatków. Jedynie nieletni, którzy pracę znaleźli za pośrednictwem Ochotniczych Hufców Pracy, mają zagwarantowaną ochronę prawną. Pozostali mogą liczyć jedynie na uczciwość pracodawców. Na taką

Zrobieni na szaro - czyli pracujący na czarno

- zapewnia Bartek. Jego pracodawca nie opłaca też składek na ubezpieczenie społeczne i emerytalne. Ale i tym Bartek się nie przejmuje. - Przecież ja mam dopiero 20 lat! Jeszcze zdążę sobie na wszystko uskładać. Takich jak on według szacunków GUS jest w Polsce półtora miliona. Mężczyźni i kobiety, po

Prawo pracy po polsku

Czy Polacy wiedzą, jakie mają prawa w pracy i jak powinni być traktowani przez pracodawcę? Może nie wszyscy, ale zdecydowana większość tak i w razie potrzeby stara się walczyć z pracodawcą tyranem - takie wnioski nasuwają się po lekturze corocznego raportu Głównego Inspektora Pracy. Danuta

Na saksy z ZUS - cd.

przepisów Chodzi o ubezpieczenie Polaków, którzy pracują w Niemczech podczas płatnych urlopów. Jeżeli zaczną pracę po 30 czerwca, niemiecki pracodawca będzie odprowadzał za nich składkę do polskiego ZUS. Koszty zatrudnienia wzrosną o 47- proc. składkę (pracodawca zapłaci 21 proc. pensji pracownika, a Polak

Zasiłki rodzinne w UE

. Jeżeli potrwa dłużej niż rok, Nowak zacznie podlegać prawu kraju, w którym pracuje.By pracodawca Nowaka mógł stosować polskie przepisy (np. polską wysokość składek na ubezpieczenie społeczne), musi uzyskać w ZUS formularz E 101. Formalności załatwia pracodawca (bo to on musi złożyć oświadczenie o

Różnice pomiędzy różnymi rodzajami umów

ubezpieczeń to obowiązek pracodawcy. Podlegasz obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu (jeśli jest to twoja jedyna praca). Zleceniodawca musi płacić składkę wypadkową, jeśli zlecenie wykonujesz w jego siedzibie. Składka chorobowa jest opłacana tylko na twój wniosek

Jaki zawód, taka choroba - poradnik o chorobach zawodowych

nieskładkowych, dokumenty potwierdzające te okresy, zaświadczenia pracodawcy o tym, ile zarabiałeś. Ufff... Jeśli nie wiesz, skąd wziąć te wszystkie kwity, jak je wypełnić, powinni ci bezpłatnie doradzić w ZUS. * Znów do lekarza. ZUS skieruje cię do lekarza orzecznika, który oceni "trwałość twojej

Jak starać się o odszkodowanie lub rentę z powodu choroby zawodowej?

swojej firmie po zakończeniu leczenia i rehabilitacji (trzeba ustalić tzw. uszczerbek, a w trakcie leczenia nie miałoby to sensu). Twój pracodawca kompletuje wymagane dokumenty (m.in. decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej, zaświadczenie o stanie zdrowia) i przekazuje je do ZUS. Lekarz orzecznik z ZUS

W Polsce w pracy dzieci ma tylko kobieta

kobieta mniej płaci (i pracodawca jej też), bo urodziła przyszłych składkowiczów ZUS, a pracodawcy szukaliby takich osób do pracy - tańsza praca - korzyść obopólna. Nie jest to mój pomysł, ale mi się spodobał - proponuje nikt (czy to znaczy, że nikt nie wierzy, że kiedyś nadejdzie starość, a z nią

Jak zadbać o pogodną jesień

wysokość przyszłych świadczeń od pieniędzy, jakie zgromadzimy na naszym koncie emerytalnym w okresie pracy zawodowej oraz od statystycznego dalszego trwania życia. Emerytury wypłacane według nowego systemu będą niższe od tych, które ZUS wylicza jeszcze według starych zasad. Nie jest to jednak żadne

Poradnik o pracy sezonowej za granicą

truskawek pracują zwykle od 5 rano. Kogo najchętniej zatrudniają pracodawcy? Tych, za których nie muszą płacić składek na ubezpieczenia, czyli: studentów, osoby pracujące, które biorą urlop i wyjeżdżają na saksy, osoby prowadzące własną działalność gospodarczą. rolników ubezpieczonych w polskim KRUS, A

Praca na czarno

firmy sprzątającej. Po pół roku okazało się, że pracuje na czarno, pracodawca nie płaci za nią składek ZUS. - A przecież na tym głównie mi zależało - mówi Maria. Odeszła, a na pracodawcę złożyła skargę do pośredniaka. Tylko w Warszawie jest ponad 3,5 tys. firm, które w rejestrze działalności

Przewodnik po rządowym programie pomocy absolwentom

! Urząd zwróci Ci koszty zatrudnienia absolwenta! Każdy pracodawca, który zatrudni skierowanego przez powiatowy urząd pracy absolwenta, może zwrócić się o refundację przez rok kosztów jego wynagrodzeń oraz płaconych na niego składek społecznych. Urząd nie odda więcej niż 587,28 zł, czyli sumy zasiłku dla

Furtka usługowa

wyłącznie swoich, polskich przełożonych. Umowy o pracę pracownicy mają podpisane z polskim przedsiębiorcą według polskiego prawa. To polska firma płaci swoim ludziom pensje i składki na ubezpieczenie w polskim ZUS. I to ona ponosi całe ryzyko wynikające z kontraktu, np. chorób pracowników. - Kluczem jest

Poradnik dla mamy i taty, czyli prawa, przywileje, urlopy, pomoc i pieniądze dla przyszłych i obecnych rodziców

. 61. Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Zgodnie z nim - w zakładach, które zgłosiły do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 osób, taki zasiłek płaci pracodawca, czyli tzw. płatnik składek. Natomiast ZUS wypłaca je: pracownikom zakładów

Naciąganie na L4

%) x 80% = 379,35 zł brutto (od tej kwoty nie odlicza się składek ZUS E+R+Ch).Razem netto to ok. 800,68 złNatomiast przy 12 dniach zwolnienia lekarskiego dostaniesz netto ok. 876,22 zł.PepeCzemu twierdzisz, że na weekend nie opłaca się brać L4??!! Oczywiście że się opłaca, zawsze jak mam możliwość

Polska interwencja u komisarza w Brukseli

, jak i polskich firm. Zachodni pracodawca ma wykonaną robotę np. za 5, a nie 15 euro na godzinę. Poza tym polski przedsiębiorca, który i tak zarabia więcej niż w kraju, dodatkowo oszczędza, płacąc składki na ubezpieczenie społecznie swoich ludzi w polskim ZUS, nie za granicą. Państwa "starej"

Prawa matek - wszystko o urlopach i zasiłkach

pracuję na umowę zlecenie? Kobieta pracująca na podstawie umowy zlecenia czy o dzieło, nie ma prawa do urlopu, ale ma prawo do zasiłku macierzyńskiego, pod warunkiem, że przystąpiłaś do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.Charakter umowy nie ma tu znaczenia, ważne jest, by pracodawca płacił składki ZUS

Aby mieć ładne świadectwo

urzędzie pracy jako bezrobotny, nie otrzymasz świadczeń przedemerytalnych. Na podstawie świadectwa pracy (i zaświadczenia o zarobkach) ZUS oblicza ci rentę i emeryturę. Świadectwo, opinia, referencje W świadectwie pracy znajdują się informacje o tobie, które pracodawca musi zamieścić bez względu na

Jak szukaliśmy pracy od zaraz

szkołą umowę zlecenie i nosisz ulotki. Nie płacisz w ogóle za naukę przez ten semestr (to całkowita fikcja, nikt od nas nie wymaga żebyśmy zjawiali się na zajęciach), a szkoła nie płaci pełnej składki do ZUS-u od naszej pracy. Stawki na ulotkach około 7 zł/h, różnią się w niektórych szkołach o 20 gr

Co powinieneś wiedzieć o umowach o pracę

Z powodu kryzysu firmy oszczędzają w pierwszej kolejności na etatowych pracownikach, bo należą się im przywileje takie jak płatne urlopy, zwolnienia lekarskie, odprawy. Pracodawca musi też opłacać za nich składki na ZUS. Pracownika nie jest też łatwo zwolnić. Stąd popularność innych rodzajów

Od samozatrudnienia do etatu. Czy to możliwe?

płaci składki na ZUS, nigdy nie bierze urlopu i boi się zachorować, bo nikt mu nie zapłaci za nieobecność w pracy (nawet usprawiedliwioną). Jak walczyć o swoje w takiej sytuacji? Poniżej najważniejsze informacje - obszerny poradnik w portalu Gazeta.pl/praca. Pamiętaj: Art. 22 par. 11 kodeksu pracy mówi

Informator o nowych przepisach pomocy dla bezrobotnych

;na rękę"). Ważne (dla pracodawców): Stypendium płaci stażyście urząd pracy. Państwo opłaca mu też składki - emerytalno-rentową i wypadkową. Jak zostać stażystą? Chęć przyjęcia stażysty pracodawca deklaruje w PUP. Urząd podpisuje z nim umowę i kieruje młodego bezrobotnego. PUP może wyznaczyć

Interwencje "Gazety Praca"

O Super Błysku dowiedziałam się z telefonu czytelnika. - Firma zatrudnia ok. 60 osób, większość na czarno, od lat nie płaci składek ZUS. Za nadgodziny obiecali mi 6 zł, dostałem 4 zł, pensji z listopada jeszcze nie wypłacili - wyliczał mój rozmówca. Postanowiłam ztrudnić się Super Błysku. Firma

Rozmowa o obawach Niemców przed pracownikami z Polski

firmy, aby składki na ubezpieczenie społeczne za pracowników płaciły na miejscu, a nie w Polsce (czyli znacznie wyższe). Jeśli im się to uda, wykonywanie usług za granicą może być nieopłacalne dla polskich firm. Dlaczego polskim firmom opłaca się płacić składki na ubezpieczenie społeczne za pracowników

Ile można dorobić na emeryturze?

rodzinie) lub 461 zł (dla osób samotnych). Uwaga! Chodzi tu o sumy netto - czyli już bez podatku i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Jeżeli płacisz alimenty, możesz je również odliczyć (a jeśli je otrzymujesz, nie musisz ich doliczać). Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą - dodatkowo

Znaleźć pracę po wyroku

szanse na zatrudnienie?Ponad 60 proc. potencjalnych pracodawców skusiłaby refundacja składek ZUS i dotacje; dla ponad 50 proc. ważna byłaby współpraca byłego więźnia z kuratorem. Ceniono również ukończenie kursów komputerowych, posiadanie prawa jazdy czy znajomość języka angielskiego. Mimo wszystko

Biznesmeni bez kapitału

- może być jednak nadużywany. - Zamiast zatrudniać kogoś na etat sieć zawiera umowę z agentem. Wtedy pracodawcy odchodzą koszty składek ZUS i nie obowiązuje go kodeks pracy, który gwarantuje np. 8-godzinny dzień pracy - dodaje Wiśniewski. To zachęca firmy do zmuszania agentów do pracy po kilkanaście

Przychodzi baba do pośredniaka, czyli...

odprowadza się składki ZUS. Za mnie nikt nie płacił składek. - Oj, te wolne zawody. Was zatrudniają na niekorzystnych zasadach, najczęściej na umowę o dzieło - westchnęła urzędniczka zajmująca się moją sprawą. Oprócz statusu bezrobotnej dostałam życiową nauczkę. Wiem jedno: dla państwa nie liczy się to, że

Mamy w pracy mogą więcej?

ZUS, podatki itp.) sprawiają, że aż jedna czwarta wszystkich pracujących osób związana jest ze swoim pracodawcą nie umową na czas nieokreślony, lecz umową zleceniem czy umową o dzieło. Z dobrodziejstw prorodzinnej polityki rządu najbardziej korzystają kobiety zatrudnione w sektorze publicznym, głównie

Unia Europejska: jak założyć firmę

swoim ludziom pensje i składki na ubezpieczenie w polskim ZUS (można płacić też w miejscu, gdzie firma wykonuje usługę). Francja Jaką formę wybrać? We francuskim systemie prawnym istnieją dwie kategorie spółek: posiadające osobowość prawną i jej nieposiadające. Spółki posiadające osobowość prawną to

Praca na czarno: opinie czytelników

małej firmy sprzątającej. Szybko okazało się, że pracuję na czarno, a pracodawca nie płaci za mnie składek ZUS. A przecież na tym głównie mi zależało. Odeszłam, skargę na pracodawcę złożyłam do urzędu pracy i będę walczyć dalej, aż dostanę, co mi się należy. Nie rozumiem ludzi, którzy

pracodawca nie płaci składek zus - ogłoszenia z GazetaPraca.pl

Rynek pracy

rynków pracy podział według „statusu prawnego” pracy: rynek oficjalny – gdy osoba pracuje zgodnie z prawem, a z jej płacy pobiera się składki ZUS, składki zdrowotne itp. szara strefa (tzw. „praca na czarno”): uzyskiwanie dochodów bez odpracowania żadnych składek

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

do pracy. Stawki składek ubezpieczeniowychStawki składek ubezpieczeniowych na rok 2011: Ubezpieczenia emerytalne: 19,52% podstawy wymiaru składki (płatnik i ubezpieczony opłacają po połowie). Ubezpieczenia rentowe: 8% przy czym ubezpieczony płaci 1,5%, płatnik 6,5% (obowiązuje od 02.2012 r

Klin podatkowy

" Trzeba pamiętać, że w Polsce pracodawca wydaje na pracownika więcej niż wynosi płaca brutto, bo część składek jest dzielona między pracownika a pracodawcę.Klin podatkowy w Polsce w 2006 roku wynosił około 44%. Wysokość klina podatkowego wykazuje tendencje do pokrywania się z udziałem wydatków sektora publicznego

IMBIR

gotówkowej oraz formularza z tytułu wpłaty składek na rzecz ZUS), co wpływa również na zmniejszenie pracochłonności i kosztów działania. System IMBIR przyczynia się również do efektywniejszego wykorzystania systemu ELIXIR i upowszechniania rozliczeń międzybankowych w formie elektronicznej.

Podmiot opodatkowania

biernym są osoby prawne i fizyczne zobowiązane do zapłacenia podatku. Szczególnym podmiotem stosunku podatkowego jest płatnik. W jego roli może występować np. pracodawca, który na mocy przepisów jest zobowiązany do odprowadzania zaliczek z tytułu podatku dochodowego (płac) oraz ZUS z tytułu wypłacania

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.