praca w szkole września

Agnieszka Kępka

Asystenci pomagają w szkole

Asystenci pomagają w szkole

Dzięki asystentom nauczyciela sześciolatki idące od września do pierwszej klasy miały mieć lepszą opiekę, a bezrobotni nauczyciele większe szanse na znalezienie pracy. - Asystenci zdali egzamin na piątkę - oceniają dyrektorzy szkół. Tyle że do tej pory zatrudnionych zostało ich niespełna 300

Niemal 7 tys. nauczycieli straci pracę w tym roku

Z deklaracji dyrektorów szkół złożonych wiosną wynika, że 1 września pracę stracić może 6,8 tys. nauczycieli, czyli 1,2 proc. ogółu. To nieco mniej, niż przed rokiem, gdy pracę straciło 7,3 tys. nauczycieli

Międzynarodowe Targi Pracy - Pracuj bez granic

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie organizuje "Międzynarodowe Targi Pracy - Pracuj bez granic", finansowane z wojewódzkiego grantu EURES 2013/2014. Wydarzenie odbędzie się w dniu 8 października 2014 r. w Szczecinie, w godzinach od 10:00 do 15:00 w Teatrze Polskim w Szczecinie, ul. Swarożyca 5.

[13-14.09.2014] Weekend kreatywności

prosimy przesyłać na maila: warszawatattoo@gmail.com 13.00-15.00 Modeling, jak zaistnieć (Wyższa Szkoła Promocji, Al. Jerozolimskie 44, Warszawa, 8 piętro, sala 828) Jeśli interesują Cię kulisy pracy w modelingu, to nie możesz przeoczyć tego wydarzenia. Spotkaj się z ludźmi z branży, którzy pracują jako

Wynagrodzenie młodocianych a nieobecność w szkole

szkole nie uprawnia więc pracodawcy do obniżenia z tego tytułu wynagrodzenia. Pracodawca może jednak takim pracownikom (opuszczającym zajęcia szkolne) potrącić z pensji karę pieniężną zgodnie z art. 87 kodeksu pracy(kp_. Jest to bowiem rodzaj kary porządkowej (art. 108 kp). Ponadto wolno mu rozwiązać z

Niż uderza w nauczycieli

Niż uderza w nauczycieli

zawsze tak jesteśmy odbierani u nas w kraju - dodaje. Według MEN szansą na zwiększenie liczby miejsc pracy w szkołach jest wprowadzenie od 1 września do szkół podstawowych nowego stanowiska - asystenta nauczyciela. Do jego zadań będzie należało wspieranie nauczyciela prowadzącego zajęcia lub wychowawcy w

Nauczyciele stracą pracę. Co mogą zrobić?

Nauczyciele stracą pracę. Co mogą zrobić?

sytuacją finansową samorządów.- Nie wszystkie wypowiedzenia, które otrzymali nauczyciele, oznaczają, że będą oni od września bez pracy. Część z nich przejdzie na emeryturę, niektórzy z nich otrzymają pracę w szkołach niepublicznych, będą też tacy, którzy po zakończeniu naboru uczniów wrócą do szkół, gdy

Nowa praca dla zwalnianych nauczycieli: asystent rodziny

Nowa praca dla zwalnianych nauczycieli: asystent rodziny

nauczyciele masowo tracą pracę. Przyczyna - niż demograficzny. W ciągu ostatnich pięciu lat ubyło więcej niż milion uczniów. Według szacunków oświatowych związków zawodowych oraz MEN od września zabraknie pracy dla co najmniej 7 tys. belfrów, tyle samo straciło ją w ubiegłym roku. W polskich szkołach pracuje

Nauczyciele są bierni - nie robią nic, żeby zmienić zawód. Bo kto zatrudni "wredną polonistkę"?

Nauczyciele są bierni - nie robią nic, żeby zmienić zawód. Bo kto zatrudni "wredną polonistkę"?

;Lato w mieście", do której zatrudniła, się żeby dorobić na czarną godzinę. 50-letnia Anna uczy muzyki w Warszawie ponad 20 lat. Kiedyś miała półtora etatu, odmawiała brania nadgodzin. Od września ma zarezerwowanych tylko pięć godzin. W drugiej szkole, gdzie dotąd pracowała, dyrektor wolał przyjąć

Dobry zawód technika. Jak zdobyć fach w ręku?

Dobry zawód technika. Jak zdobyć fach w ręku?

Edukacji Narodowej. Pod koniec września ubiegłego roku było prawie 35,5 tys. kursantów. Jest to suma kursantów z poprzedniego roku, którzy jeszcze nie ukończyli szkoleń oraz osób, które dopiero zaczynały kursy. Uczestników kursów można podzielić z grubsza na trzy grupy: absolwenci szkół zasadniczych

[10.10.2014] Szkoła Liderek

Już 10 października rusza IV edycja Szkoły Liderek , unikalnego studium przedsiębiorczości dla kobiet pod hasłem "Liderka własnego życia: Od Pomysłu do Biznesu"! Dołącz do Szkoły Liderek i przygotuj się do otwarcia własnego biznesu z polskimi bizneswomen! W IV edycji Szkoły Liderek

Urlop wypoczynkowy 2012

Urlop wypoczynkowy 2012

Ile dni wolnych? Już po miesiącu pierwszej pracy każdy ma prawo do odpoczynku. Pracownikowi należy się wtedy 1/12 rocznego urlopu (z każdym kolejnym miesiącem liczba dni wolnych rośnie). Przykład. Ewa po obronie pracy magisterskiej poszła do pierwszej pracy. To było 1 września 2010 r. Już 30

Dodatkowe godziny pracy dla nauczycieli

Dodatkowe godziny pracy dla nauczycieli

Od września nauczycielom szkół podstawowych i gimnazjów dochodzą dwie dodatkowe godziny pracy w tygodniu. Nie będą za nie otrzymywali wynagrodzenia. Wynika to z nowej Kary Nauczyciela, która weszła w życie we wrześniu 2009 r. Może to spowodować redukcję etatów w szkolnych świetlicach, ponieważ

Minister pracy dla "Gazety": Nie ma pracy w szkole dla nauczycieli, to mogą pracować w żłobkach

Minister pracy dla "Gazety": Nie ma pracy w szkole dla nauczycieli, to mogą pracować w żłobkach

Ponad 7,5 tys. nauczycieli ma stracić pracę od września, rząd zajmuje się programem ratowania miejsc pracy dla nich. Jest kilka propozycji, np. praca w żłobkach oraz w roli tzw. asystentów rodziny czy opiekunów rodzin zastępczych. MEN z kolei proponuje im pracę w przedszkolach i przy kształceniu

Młody firmie nie pasuje

Młody firmie nie pasuje

Europejskiego Funduszu Leasingowego. "Młodzi opuszczają szkoły bez odpowiedniego przygotowania do podjęcia pracy. Przedsiębiorcy wskazują przede wszystkim na brak praktyki zawodowej i doświadczenia kandydatów" - czytamy w raporcie EFL. Niedopasowanie edukacji do potrzeb pracodawców wytyka uczelniom co

Doradca w każdej szkole

Doradca w każdej szkole

Od września każde gimnazjum ma zatrudniać doradcę zawodowego, który będzie pomagał uczniom w zaplanowaniu dalszej kariery zawodowej. W przypadku braku takiego specjalisty, dyrektor szkoły musi wyznaczyć nauczyciela, który będzie pełnił rolę doradcy.- Nauczyciele mają przyjrzeć się każdemu uczniowi

Co mogą stracić nauczyciele?

Co mogą stracić nauczyciele?

dyrektora. Największą zmianę odczuliby nauczyciele z najkrótszym stażem zawodowym. Im przysługiwałoby 30 dni urlopu. Byłby on naliczany proporcjonalnie do czasu przepracowanego w szkole. Przykładowo osoba, która rozpoczęła pracę we wrześniu, już po trzech miesiącach miałaby prawo do 7 dni urlopu. Ewidencja

Portret młodego Polaka

Portret młodego Polaka

;. Za trzy lata usłyszą to samo, zdając egzamin i automatycznie stając przed wyborem szkoły średniej. Większość postawi na liceum ogólnokształcące, bo chociaż media krzyczą, że nie ma pracy po studiach i lepiej mieć fach w ręku, to przecież nie po to wkuwają od 7 roku życia, żeby teraz zamiast głową

Zawody, które mogą zniknąć

Zawody, które mogą zniknąć

konieczności uczęszczania do szkoły. Takie kursy zawodowe cieszą się coraz większą popularnością wśród dorosłych. We wrześniu 2012 r. w kwalifikacyjnych kursach zawodowych uczestniczyło 14591 osób, natomiast do marca 2014 r. liczba uczestników wyniosła już 33788 osób. W szkołach policealnych kształci się 40

Czy Polacy pracują "w zawodzie"?

Czy Polacy pracują "w zawodzie"?

wynika z naszych badań, ponad połowa takich pracowników posiada pracę, która nie jest zgodna ze zdobytym wykształceniem - dodaje. Badanie "Wykształcenie a praca zawodowa Polaków" zostało przeprowadzone przez firmę Sedlak & Sedlak w okresie 14 sierpnia - 14 września 2012 roku. Ankietę online

Ile chcą zarabiać młodzi, a ile płacą pracodawcy?

Ile chcą zarabiać młodzi, a ile płacą pracodawcy?

studiach, czy o matkę z dzieckiem po średniej szkole. Oboje powinni za swoją pracę otrzymywać wynagrodzenie, które pozwoli im godnie żyć. Kobieta pracująca w markecie nie jest w niczym gorsza od absolwenta wyższej uczelni. Proszę, nie twórzmy podziałów klasowych, tylko walczmy o godne życie dla każdego

Nauczyciele na bruk. Po wakacjach tysiące stracą pracę

Nauczyciele na bruk. Po wakacjach tysiące stracą pracę

szkół.Władze szkół nie muszą informować o zwolnieniach nauczycieli kontraktowych i stażystów, bo są oni zatrudnieni na umowy czasowe. Wystarczy, że nie podpiszą z nimi nowych umów - dlatego nie wiadomo dokładnie, jak wielu najmłodszych stażem nauczycieli pożegna się od września z pracą.Koniec z długimi

Nauczyciel śpi spokojnie

wykonywania zadań statutowych szkoły lub do doskonalenia zawodowego zgodnego z poleceniem dyrektora. Nauczycielowi, który dopiero rozpoczyna pracę, będzie przysługiwało mniej, bo 30 dni urlopu. Zostanie on naliczony proporcjonalnie do czasu przepracowanego w szkole. Przykład: Jan rozpoczął pracę we wrześniu

Polscy nauczyciele pracują najkrócej na świecie

Etat nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi - podobnie jak w przypadku większości innych zawodów w Polsce - 40 godzin w tygodniu. Jednak ze względu na specyfikę tego stanowiska większość pedagogów nie przebywa w szkole 8 godzin dziennie. Karta Nauczyciela reguluje natomiast

Po dyżurze ekspertów PIP: odpowiadamy na najpopularniejsze pytania

każdym czasie (tak wyrok Sądu Najwyższego z 28 września 2004 r., IV CK 640/03, opubl. w OSNC z 2005, z. 9, poz. 157).Do lutego br. byłem zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Umowa została rozwiązana na mocy porozumienia stron i od tego czasu jestem zatrudniony na umowie zlecenie. Czy pracodawca może

Nauczyciele szukają pracy

ogólnokształcących (zwalniani ze szkół wskutek niżu demograficznego) będą mogli znaleźć pracę w gimnazjach czy szkołach podstawowych. Ale pracy dla nauczycieli nie ma nie tylko w szkołach ponadgimnazjalnych, ale też w gimnazjach i podstawówkach. Nauczyciele mają żal, że miejski wydział edukacji zamiast powiedzieć

Wygrali start do kariery

firmach zbierać będzie 230 studentów. Ale to kropla w morzu potrzeb. Według Głównego Urzędu Statystycznego we wrześniu 2013 roku w Polsce było ponad 1,5 mln studentów. Wielu z nich po studiach nie może znaleźć pracy. Dyplom magistra nie jest już przepustką do kariery zawodowej. Stopa bezrobocia wśród osób

Podwyżek dla nauczycieli ciąg dalszy

Warto przypomnieć, że do 30 września bieżącego roku nauczyciele otrzymają obiecaną siedmioprocentową podwyżkę płacy zasadniczej. Oznacza to, że wynagrodzenie ogólne, w zależności od stopnia zawodowego, będzie się kształtowało na poziomie od 2447 do 4502 zł brutto.Pierwsza tura rozmów ze

Bezrobocie skoczyło do 11 proc.

pracami sezonowymi (np. w turystyce). Wiązało się to również z rejestracją absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. We wrześniu pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 87,1 tys. ofert pracy. Porównując z sierpniem, wzrosła o 8,2 tys. (o 10,4 proc.). Więcej ofert niż miesiąc wcześniej zgłosili pracodawcy w 13

Zawodówki po liftingu nauczą lepiej

trzyletni okres nauki z wyjątkiem języka polskiego i matematyki, bo dla tych przedmiotów dla zasadniczej szkoły zawodowej ustalona została odrębna podstawa programowa - słyszymy w biurze prasowym MEN. Zmiany mają wejść w życie 1 września 2012 r.Szkoły zawodowe nie będą już uczyć konkretnego fachu. Zamiast

[25.04.2013]"Etat Tata. Lubię to!" - zgłoś firmę do konkursu

kampanii. - Dwie, 17 lipca i 30 sierpnia są typowo wakacyjnymi datami, trudnymi często dla pracowników-rodziców małych dzieci, kiedy w szkołach i przedszkolach obowiązuje przerwa letnia, trzecia, 9 września, to początek roku szkolnego, także czas wyzwań organizacyjnych dla rodziców. Chcielibyśmy, żeby

Młodzi na start!

. Udział w programie jest bezpłatny, rejestracja potrwa do 15 września.

MEN: Pracę straci ok. 7 tys. nauczycieli. Co ich czeka?

z nich przejdzie na emeryturę, niektórzy znajdą pracę w szkołach niepublicznych lub wrócą do szkół ponadgimnazjalnych, jeśli okaże się po zakończonym naborze do pierwszych klas, że oddziałów jest więcej, niż pierwotnie zakładano i trzeba zatrudnić dodatkowych nauczycieli. Niech się nimi zajmą

Czytelnicy pytają, prawnik odpowiada - cz. 2

nowy system czasu pracy? Obecnie obowiązuje podstawowy a pracodawca informuje, że od września będą obowiązywały dwa systemy czasu pracy : podstawowy oraz zadaniowy. Czy pracodawca dobrze interpretuje art. 150 kodeksu pracy? - Możliwość wprowadzania poprzez obwieszczenie nowego systemu czasu pracy

Minister pracy: rzucamy koło na ratunek młodym

organizacjach. Byłem aktywny w młodzieżówce partyjnej Polskiego Stronnictwa Ludowego i w samej partii. Byłem wolontariuszem.Młodzi nie wiedzą, jak ważna jest praca w grupie. Może dlatego - jak podaje Eurostat - co czwarty Polak przed 25. rokiem życia nie ma pracy?- Niestety, polska szkoła na żadnym etapie nie

Ile pracy w pracy polskiego nauczyciela?

Etat nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi - podobnie jak w przypadku większości innych zawodów w Polsce - 40 godzin w tygodniu. Jednak ze względu na specyfikę tego stanowiska większość pedagogów nie przebywa w szkole 8 godzin dziennie. Karta Nauczyciela reguluje natomiast

To już ostatnie podwyżki dla nauczycieli

samorządy są zdeterminowane, żeby w oświacie szukać oszczędności. Samorządowcy szukają pomysłów, jak nie łamiąc prawa, oszczędzić na nauczycielach i dorzucić im pracy. Częstym sposobem jest przekazywanie szkół stowarzyszeniom, których Karta przy zatrudnianiu nie obowiązuje. Stowarzyszeniowe szkoły płacą

Raz, dwa, trzy, oficerów dużo

, umundurowanie i zakwaterowanie. Od września MON wprowadzi nowe zasady przyznawania stypendiów. Na I roku studiów każdy dostanie 1 tys. zł, ale stawka stypendium będzie uzależniona od postępów w nauce i ma rosnąć nawet o kilkaset złotych rocznie. - Niektórzy z mniej zamożnych rodzin decydują się na studia

Szkolenie "Szansa w Dojrzałości", Warszawa

Szkolenie skierowane jest do osób: powyżej 40 roku życia, posiadających średnie lub wyższe wykształcenie oraz zatrudnionych na umowę o pracę w małym lub średnim przedsiębiorstwie.Szkolenia odbędą się w Warszawie w dwóch terminach (do wyboru):19-21 września 2007 r. oraz 26-28 września 2007 r.W

Polscy młodzi bezrobotni

odgórnie nakazuje doradztwo w szkołach. A niby skąd od 1 września 2011 r. każda szkoła ma wziąć doradcę zawodowego? Efekt jest taki, że zajmuje się tym np. nauczyciel geografii, bo skąd wziąć ekspertów i pieniądze na nich? W propozycji nowelizacji przepisów eksperci FISE i IBS napisali, że takim doradztwem

Staże i praktyki w instytucjach unijnych - zasady rekrutacji

się w okresie: od 16 lutego do 15 lipca (staże wiosenne) oraz od 16 września do 15 lutego (staże jesienne).Nie zatrudnieni stażyści mogą otrzymywać granty w wysokości od około 800 euro miesięczne. Stażyści, którzy są opłacani z innych źródeł nie otrzymują finansowania, z zastrzeżeniem, że jeśli ich

Ile zarabiają w szkole a ile na korepetycjach?

Zobacz pełną listę płac nauczycieliZa 1600 zł miesięcznie musi się utrzymać w drogim Poznaniu bibliotekarka szkolna z 6-letnim stażem. Jej koleżanka z Bydgoszczy za tę samą pracę dostaje tysiąc złotych więcej, ale to m.in. dlatego, że ma za sobą 25 lat w zawodzie. Obie przychodzą do szkoły na sześć

Szansa dla przyszłych hotelarzy

- Pomysł narodził się z obserwacji środowiska hotelarskiego - mówi Marek Urbański, kanclerz Europejskiej Szkoły Hotelarstwa, Turystyki i Przedsiębiorczości w Sopocie. - Brakuje wykwalifikowanych rąk do pracy, a podobne rozwiązania sprawdzają się na Zachodzie. Chodzi o to, by student miał możliwość

Prawie trzy czwarte uczniów pracuje podczas wakacji

niż dziewczęta deklarują stałe lub dorywcze zatrudnienie, częściej również podejmują pracę wakacyjną.Warunki materialne panujące w domu nie wpływają na podejmowanie pracy, natomiast wyraźnie wiąże się to z typem szkoły. Częściej pracują uczniowie szkół zawodowych (87 proc.) i techników (82 proc.) niż

Krawcy nie mają urlopów, ale nie narzekają

Mariusz Staniek, właściciel skoczowskiego zakładu krawieckiego DeŻawi, zajmował się dotąd głównie szyciem odzieży roboczej. Gdy minister Giertych ogłosił, że uczniowie od 1 września będą musieli nosić mundurki, zaczęli dzwonić do niego dyrektorzy okolicznych szkół, pytając, czy w razie wejścia tego

40,8 h na tydzień - tyle pracujemy

zmienną o stosunkowo stabilnej wartości - w latach 2006-2011 lekko się obniżył (z 41,7 h do 40,8 h). Wzrost lub spadek czasu pracy wynikał przede wszystkim z czynników sezonowych. Najdłużej pracowaliśmy zawsze w III kwartale, czyli w miesiącach wakacyjnych: lipiec, sierpień, wrzesień. Wiele osób

Będzie strajk szkolnych sprzątaczek?

Wejdź i wypełnij - Internetowe Badanie Wynagrodzeń 2008Z początkiem września do skrzynek elektronicznych w sekretariatach poznańskich szkół trafił e-mail. "Drogie koleżanki i koledzy pracownicy administracji i obsługi. PYTAMY!!! Czy ta śmiesznie niska podwyżka nas zadowala?! Proponujemy bojkot

Znów uwierzyć w siebie

pytać, pytać i jeszcze raz pytać. Jest wiele osób, które są gotowe wspierać innych. Rok bez pracy? Skorzystaj z pomocy Od września 2013 r. Fundacja Miejsce Kobiet realizuje projekt aktywizacji zawodowej kobiet "W drodze do pracy", kierowany do kobiet z województwa mazowieckiego, które są bez

Wśród młodych bezrobotnych najwięcej osób z wykształceniem średnim

przedsięwzięcia, realizowane przy wsparciu środków unijnych. W ramach projektu "Strefa Pracy - program aktywizacji zawodowej absolwentów szkół wyższych województwa mazowieckiego" około 60 osób do 25. roku życia uczy się aktywnych form poszukiwania pracy, uczestniczy w treningach interpersonalnych i

Co teraz rząd zrobi dla młodych

sprawę ze swoich predyspozycji oraz oczekiwań rynku pracy. Z kolei ustawa o szkolnictwie zawodowym wprowadzi od września 2012 roku skuteczny system kształcenia zawodowego i ustawicznego zgodnego z oczekiwaniami rynku pracy. W trakcie dwuletnich prac nad zmianami MEN prowadził szerokie konsultacje wśród

Nauczyć się wracać po walce

miałaby się kierować dyrektorka szkoły przy zwolnieniu polonistki. Urszula Zmysłowska, dyrektorka szkoły, zapowiada kasację wyroku.1 września Nina znów mogła wrócić na lekcje. - Wyrzucenie z pracy to jedno z najbardziej traumatycznych przeżyć, jakie mnie spotkało. Jak można się było domyślić, powrót po

Trudne współpracy początki

, a uczelnie po raz pierwszy od lat do-świadczają niższych naborów i wyników finansowych. Chcę odnotować na koniec, że we wrześniu 2013 r. rozpoczęło działalność pierwsze Biuro Karier przy sieci szkół policealnych kształcących na poziomie technicznym i zawodowym. Ma ono na celu promocję na rynku pracy

Małe dziecko zmniejsza szansę matki na pracę

oświadczeń, że w określonym czasie nie będą decydowały się na dziecko, co jest sprzeczne z prawem. Mężczyźni częściej pytani są o dyspozycyjność i gotowość do pracy po godzinach lub wyjazdów.Według badań Szkoły Głównej Handlowej wejście na rynek pracy kobiet i mężczyzn przebiega podobnie: zdecydowana

Trzydziestu na jedno miejsce pracy

Od marca niewiele się zmieniło. Mamy 402 tys. zarejestrowanych bezrobotnych do 24 lat i ponad pół miliona w wieku 25-34 lata (dane GUS). Prof. Mieczysław Kabaj z Instytutu Pracy i Polityki Socjalnej wyliczył, że o jedną ofertę bije się prawie 30 młodych ludzi: "To totolotek". - A czeka

Dla Gazety

września. Do tego czasu nikt mnie nie przyjął, więc do września 2003 nie mam w zasadzie szans na znalezienie pracy w zawodzie. W ostatnich miesiącach, by nieco zarobić, zrobiłam kurs pielęgnacji paznokci i zaczęłam pracować w salonie kosmetycznym w centrum handlowym. Na jesieni okazało się, że jestem

Wakaty w szkołach - szukaj belfra w banku

poszukujących pracy i szkół, które mają wakaty - zapowiada Małgorzata Korczak. - W ten sposób łatwiej im będzie odnaleźć się nawzajem. Formularz zgłoszeniowy pojawi się na naszej stronie internetowej w połowie września. Żeby skorzystać z bazy ofert, trzeba będzie dostać z Biura Edukacji specjalne hasło. Ratusz

W kropce po zawodówce

wybrałem profil, na którym było dużo fizyki. Nigdy nie żałowałem tego wyboru. Szkoła, do której chodziłem, jest jedną z lepszych tego typu w mieście. A w powiecie to już na pewno. Zdałem maturę, egzamin zawodowy też. Wiem, że teraz nie wszyscy zdają. Jest trudniejszy niż matura.Pierwszą poważną pracę

GUS: najwięcej kobiet pracuje w ochronie zdrowia i opiece społecznej

Ekonomicznych i Prognoz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Jego celem jest propagowanie polityki rodzinnej sprzyjającej godzeniu ról. Badanie zrealizowano w dniach 15 lipca - 15 września 2009 r., z respondentami - wśród których były m.in. rodziny, eksperci oraz przedsiębiorcy.

Gra komputerowa, czyli jak prowadzić biznes

. Uczestnicy mogą zakładać spółki z kilkoma graczami.Przez trzy miesiące przedsiębiorca prowadzi w wirtualnym świecie firmę tak, jakby to był cały rok. - Od września gra będzie dostępna nie tylko dla uczestników projektu, ale dla każdego, kto będzie chciał spróbować sił w prowadzeniu biznesu - zapowiada

Na staż do Europy

Staż to doskonała szkoła dla tych, którzy myślą o pracy w jednej z unijnych instytucji. Gdzie można zdobywać doświadczenie? Choćby w Komisji Europejskiej, gdzie pracuje już 703 polskich urzędników. Staż trwa trzy lub pięć miesięcy. Zaczyna się 1 marca albo 1 października. Stażyści mogą otrzymać

Nasza czwórka na piątkę

Do końca września laureaci tegorocznej 17. edycji konkursu "Grasz o staż" odbywają praktyki w 83 największych i najbardziej znanych firmach. Czworo miało taką szansę w "Gazecie Wyborczej". Staże w "Gazecie" były w rozstrzygniętej w czerwcu edycji konkursu największym

Co robisz po... polonistyce?

odwiedziła ponad trzydzieści szkół w Piotrkowie i okolicach. Bezskutecznie. Pracę w podstawówce, do której sama chodziła, zaczęła we wrześniu. Uczy dzieci w ostatnich klasach. - Jestem bardzo zadowolona. Ta praca sprawia mi dużą przyjemność. Spełniam się. Gdybym zarabiała jeszcze dwa razy tyle, co teraz

Niełatwe początki nauki zawodu w Niemczech

wiedzę, którą zdobywamy na lekcjach. A później spać i na drugi dzień z powrotem do szkoły", opowiada Łukasz Jagiełłowicz. Tak będzie przez cztery miesiące. Nauka musi być intensywna. Do września każdy musi na tyle opanować język, żeby być w stanie podjąć normalną naukę zawodu.Myśleć regionalnie i

Dziekan pisze listy, by u niego studiowali

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego postanowiło zachęcić młodzież do studiowania kierunków technicznych w specjalnościach, których najbardziej brakuje na rynku pracy. Zaproponowało uczelniom: damy 14 tys. zł za każdą dodatkową osobę przyjętą (ponad ustalone limity) na konkretny kierunek i

Czekając na drugą falę

(stopa bezrobocia we wrześniu 2010 r. to 11,7 proc.). Ale w tym czasie liczba ofert pracy spadła o ponad 30 tys. - z prawie 100 tys. rok temu do 68,5 tys. pod koniec września. Czyli na jedno wolne miejsce pracy przypada teraz ponad 27 osób. A rok temu - "tylko" trochę więcej niż 18.O

Powrót złotej rączki

dzieci mają w firmie swobodę i dobre zarobki, chociaż pracy po 20 godzin dziennie. Ale senior Miazga podkreśla też, że szkoły techniczne źle przygotowują do zawodu: - Absolwenci nie mają umiejętności, bo w szkołach nie ma praktyk w firmach, a wiedzę mają na poziomie gimnazjum. O kryzysie polskich szkół

Emigracja nam spowszedniała

, że nie kłamały i miały perspektywę pracy - twierdzi Roguska.*Badanie CBOS "Praca Polaków za granicą" opracowano na podstawie danych zebranych między 29 września a 5 października 2011 r. na grupie 1099 osób

Fachowca wyszkolą na zlecenie

produkować kolejnych bezrobotnych. Taka powinna być oświata - reagująca na potrzeby rynku - podkreśla Barwinek. W przyszłym tygodniu zaplanowane jest spotkanie dyrektora Iwańczyka z władzami starostwa oraz dyrekcją szkoły. - Chcemy działać szybko, tak by nowy kierunek powstał już od września tego roku

Zostały własnymi szefowymi

Klaudia Krajewska w połowie września startuje z własną szkołą tańca Salsa stars. - Nie, nie inspirowałam się "Tańcem z gwiazdami". Zajmuję się tańcem od dawna. Zaczynałam w zespole Harnam, potem wyjechałam do USA i tam poznałam salsę - opowiada. - Pracowałam wcześniej w innych szkołach

Listy do "Gazety"

Nasz adres: Listy@agora.pl lub ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, z dopiskiem "Listy". Czekam na anglistów Wrocław, 13 września 2010 r. Szanowny Panie Profesorze! Z zainteresowaniem przeczytałem Pana artykuł w "Gazecie Wyborczej" - "Gazecie Praca" z dnia 30

Zostań e-wolontariuszem

do 14 września. Dzień po dniu poszczególne rodzaje wolontariatu prezentują tam swe osiągnięcia i perspektywy rozwoju. Swoje dni miały m.in. wolontariat młodzieżowy, wolontariat w kulturze i sztuce, wolontariat ratowniczy, e-wolontariat.

Polscy nastolatkowie wracają do pracy w fabrykach

Na początku września LG zamieścił ogłoszenie w prasie, dotyczące zatrudnienia nowych pracowników. Wymogi: musi być absolwentem gimnazjum, mieć ukończone 16 lat, aktualne zaświadczenie lekarskie i zgodę rodziców na pracę. Jak powiedziała portalowi Gazeta.pl Joanna Prasznic z LG Electronics Wrocław

Angliści powinni zarabiać więcej

W ubiegłym roku absolwentka naszego kolegium otrzymała pracę w niemieckiej szkole jeszcze zanim zrobiła dyplom. Będąc na trzecim roku znalazła ogłoszenie, wysłała swoje CV, przeszła pozytywnie rozmowę kwalifikacyjną i od września uczy angielskiego w Berlinie. Nauczyciel stażysta po Nauczycielskim

Stocznia Gdynia rozdaje młodym posady

. Co prawda koszt noclegów i wyżywienia to 320 zł, ale pieniądze za pracę w stoczni mogą to w jakiejś części zrekompensować. Cel projektu to zapełnienie pięciu nowych klas - czyli przyciągnięcie we wrześniu do gdyńskiej zawodówki 150 uczniów. To dużo - bo dziś na wszystkich poziomach szkoły jest tylko

Warunki zatrudniania osób niepełnoletnich

pracownik po przepracowaniu całego roku, ulegnie zmniejszeniu o te dni, które pracownik wykorzystał po nabyciu prawa do pierwszego w swoim życiu urlopu, czyli po przepracowaniu 6 m-cy. Np. Jasiu rozpoczął pracę 1 września, 29 lutego nabył prawo do pierwszego w swoim życiu urlopu w wymiarze 12 dni. W marcu

Ubywa bezrobotnych po studiach

4889. Teraz jest o prawie 10 proc. mniej - mówi Czesla. - To cieszy tym bardziej, że w 2008 roku przybyło absolwentów szkół wyższych.I wylicza przyczyny spadku: młodzi ludzie są bardziej mobilni, ekonomiści, politolodzy czy socjolodzy nawet jeśli nie znajdują pracy w swoim zawodzie, decydują się na

Potrzebni marynarze, a szkoły nie ma

września będą więc mogli w technikach uczyć się 20 zawodów. Brakuje wśród nich specjalistów w dziedzinie budownictwa wodnego, stoczniowców i marynarzy. Dlatego marynarze protestują. Oświadczenie w tej sprawie wysłali do urzędników i mediów. Lilla Jaroń, dyrektorka Wydziału Edukacji UM, tłumaczy: - Nasze

Rodzice nie wiedzą jak pomóc dzieciom w wyborze kariery

Niestety rodzice nie do końca wiedzą co doradzić w kwestii wyboru szkoły i kariery - tylko 35 proc. z nich śledzi rozwój branż i zawodów, a zdecydowana większość nigdy nie miała styczności z doradztwem zawodowym. Jak mają więc pomagać dzieciom w wejściu na trudny obecnie rynek pracy?Uniwersytet

Jak z lekarza zrobić menedżera?

Małgorzata Kruk z Centrum Kształcenia Podyplomowego AM w Warszawie.- Takie studia naprawdę się przydają. Dzięki nim poczułem się w pracy pewniej - podsumowuje Radomyski.Wygraj studia MBAJesteś lekarzem, chcesz iść na MBA, ale nie masz pieniędzy na czesne? Wygraj bezpłatne studia MBA w Wyższej Szkole

Prawo jazdy to za mało

. Otóż 10 września wchodzą w życie nowe przepisy prawa transportowego. Od tego dnia każdy kierowca, który zdobędzie uprawnienia do prowadzenia samochodów ciężarowych (wymagana jest kategoria C), będzie musiał ukończyć szkolenie i zdać egzamin z kwalifikacji wstępnej. Kurs będzie trwał 280 godzin i

Biuro podróży - biznes dla każdego?

turystyki, prawa lub ekonomii było niezbędne w przypadku zaledwie rocznego stażu pracy w turystyce. Szkoły policealnej i matury wymagano w przypadku - odpowiednio dwu,- i czteroletniego doświadczenia w przemyśle turystycznym. W tej chwili nie ma już żadnych formalnych ograniczeń. Od wrześnie biuro podróży

Kurator do polonistki: praca jest, ale nie na Śląsku

czasie na świat przyszło drugie dziecko. Żurek cały czas szukała pracy. - Jeździłam z podaniami do szkół wszystkich typów, od podstawówek po szkoły ponadgimnazjalne. Byłam m.in. w Będzinie, Katowicach, Siemianowicach Śląskich, Tarnowskich Górach. Wszędzie słyszałam to samo: etatów brak. Większość

Gotowi na Euro 2012 

. Wytrwale do celu Pierwsza tura zajęć w ramach Akademii Euro rozpoczęła się 22 sierpnia w Gdańsku. Od 29 sierpnia trwają szkolenia w regionie dolnośląskim, a od 5 września w mazowieckim. Zajęcia potrwają do grudnia 2011 r. Drugi cykl realizowany będzie od stycznia do maja 2012. Połowa miejsc w Akademii Euro

Praca a la française

Natalia Zakrzewska i Agnieszka Nowak za cztery miesiące kończą studia na Uniwersytecie Warszawskim. I chociaż już od września rozglądają się za ofertami pracy, to jak same przyznają, atrakcyjnych propozycji jest jak na lekarstwo. Na kilkaset wysłanych CV oddzwoniło kilkanaście firm, odbyły kilka

Konkurs Ministerstwa Pracy dla szkół średnich

ministerstwa http://www.1praca.gov.pl i Ochotniczych Hufców Pracy www.ohp.pl . Do wniosku należy dołączyć m.in. projekt działalności SzOK-u oraz zobowiązanie do kontynuowania działalności ośrodka. Wnioski należy składać do 22 września w wojewódzkich oddziałach OHP do godz. 15. Liczy się data wpływu wniosku

Studenci do szkół, bo nauczyciele wyjechali

, który jest także wykładowcą NKJO. - W Lubuskiem wydaliśmy do tej pory 10 pozwoleń na prowadzenie lekcji angielskiego i niemieckiego przez studentów. Ale ta procedura dopiero się rozpoczęła i potrwa do końca września. Pozwoleń będzie więc na pewno więcej - mówi Ewa Drozd z Lubuskiego Kuratorium Oświaty

Panika na rynku pracy

najwyższa średnia liczba ogłoszeń została opublikowana we wrześniu (73 216). W listopadzie zanotowaliśmy 20 proc. spadek liczby publikowanych ogłoszeń (59 114) w stosunku do września.Zmniejszyła się także liczba ofert pracy we wszystkich niemal kategoriach stanowiskowych. Najbardziej jest to widoczne w

W polskich bankach pracują głównie kobiety

Według danych Narodowego Banku Polskiego, na koniec września ub.r. w sektorze bankowym zatrudnionych było 155 tys. 430 osób. 75 proc. z nich to kobiety. Ten odsetek zmniejszył się w ciągu ostatnich lat - w 2003 r. kobiety stanowiły 78 proc. pracowników banków. Wykształcenie wyższe ma 58 proc

Blisko połowa pracodawców za zakładaniem przyzakładowych żłobków

propagowanie polityki rodzinnej sprzyjającej godzeniu ról, wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn w dostępie do zatrudnienia oraz budowanie wartości ekonomicznej pracy kobiet i wartości społecznej rodzicielstwa.Badanie zostało zrealizowane w dniach 15 lipca - 15 września 2009 r., z respondentami - wśród których

Lubisz matematykę? Rząd zapłaci ci za studia

sprawę, że z wiedzą zdobytą na matematyce stosowanej z łatwością znaleźliby pracę na dobrym stanowisku w bankowości czy wielkim przemyśle - przekonuje rektor.Wrześniowy nabór na licencjackie studia z matematyki zacznie się 1 września i potrwa do końca przyszłego tygodnia. Kierunki zamówione na innych

Uczniu, zapytaj o kasę i wystąp w telewizji

udziału w debacie. Wypełnione formularze zgłoszeniowe dostępne na stronie internetowej www.kat.tvp.pl należy dostarczyć do 22 września do godz. 14. pod adres: Telewizja Katowice, Biuro Reklamy, Marketingu i Promocji, ul. Telewizyjna 1, 40-953 Katowice, z dopiskiem: "Rekrutacja do programu FEST"

Nauka zawodu w rzemiośle

szkolnej. Związek Rzemiosła Polskiego (pismo znak:NO-I-130/58/03, dnia 9 września 2003 r. wraz z wykazem zawodów pozaszkolnych, odpowiadających danemu rodzajowi rzemiosła) - przyjął zasadę, iż dwu- lub trzyletni cykl nauczania w zawodach pozaszkolnych wynika z logiki struktury klasyfikacji gospodarczej

Praca za granicą: oferty otrzymane z Ministerstwa Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej:

r. (kandydat musi być dyspozycyjny do września 2004 r). Wynagrodzenie: 1138,39 euro miesięcznie Zakwaterowanie: dwuosobowe pokoje z czynszem w wysokości 230 euro miesięcznie za osobę Wyżywienie: w stołówce (1,98-3,35 euro) Dodatki: zwrot połowu kosztów biletu miesięcznego uprawniającego do

Projekt Wyższej Szkoły Europejskiej "Kompetentnie ku przyszłości" - przemyślany rozwój

                            Projekt rozwojowy Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Jozefa Tischnera w Krakowie „Kompetentnie ku przyszłości”, realizowany jest od września 2008 r. w ramach konkursu

Szkoły mają problem, brakuje anglistów

Ania Kaczmarek od pięciu lat uczyła w szkole języka angielskiego. Była nauczycielem kontraktowym, co miesiąc dostawała 960 zł. Mieszkała z mamą, także nauczycielką, bo sama nie byłaby w stanie się utrzymać. W końcu nie wytrzymała. Z dnia na dzień rzuciła pracę i wyjechała za granicę. Miała dosyć

Z Opola do pracy za granicę wyjeżdżają także seniorzy

wierzę, że nie będę musiała zastanawiać się nad tym, czy mam z czego zapłacić rachunki - mówi. Zamieszkają w Anglii, choć mają obawy, czy w nowym miejscu zostaną zaakceptowani. Wyjeżdża coraz więcej starszych i młodszych Z danych Powiatowego Urzędu Pracy wynika, że pod koniec września bez pracy w Opolu

Miksologia daje zawód

Urszula Murawska, pracownik urzędu.Nauka sztuki kelnerskiej może trwać również dłużej - rok, a nawet dwa lata. - Od 29 września ruszamy z nowym kierunkiem nauczania dla przyszłych kelnerów. Nauka w studium potrwa rok, a jej koszt to 150 zł miesięcznie - mówi Michał Polak z Business School. Przyszli

Czytanie między wierszami, czyli jak uniknąć zwolnienia z pracy

to jednak grupa, którą można "zmotywować", stosując choćby wzmożony dozór ich aktywności. Trudniejsze przypadki to osoby, które nie asymilują się z zespołem, w którym pracują. Dobra atmosfera w miejscu pracy jest ważna - zauważa dr Hanna Hamer, psycholog z Niepaństwowej Wyższej Szkoły

Krawcowe na zamówienie

Zespół Szkół Zawodowych w Goleniowie podpisał umowę z miejscową spółką Falcon szyjącą ubrania na eksport. Skojarzył ich Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie. Falcon, rodzinna firma Kazimierza Chomonta i jego trzech synów, działa od 1992 r. Chomont był przed laty głównym mechanikiem w miejscowych

Nauczyciele z Unii wizytują lekcje w kieleckich szkołach

problemach edukacji w swoich krajach. Podczas spotkania eurobelfrzy rozmawiali m.in. z wójtem Morawicy o sytuacji szkół i nauczycieli w jego gminie. Największe dysproporcje w pracy nauczyciela to niestety pensje. Polski nauczyciel rozpoczynający pracę w szkole dostaje około 220 euro na rękę. Jako

praca w szkole września - ogłoszenia z GazetaPraca.pl

Praca Ręczna w Szkole

Praca Ręczna w Szkole – czasopismo metodyczne, wydawane jako kwartalnik w Warszawie w latach 1927-1939.Kwartalnik „Praca Ręczna w Szkole” powstał w 1927 z inicjatywy inż. Władysława Przanowskiego – dyrektora Państwowego Instytutu Robót Ręcznych w Warszawie (PIRR). Pismo

Powściągliwość i Praca

Powściągliwość i Praca – polskie czasopismo wydawane jako miesięcznik w latach 1898-2006 (z przerwami) przez zgromadzenie michalitów. Założycielem pisma był bł. ks. Bronisław Markiewicz (zm. 1912, bł. w 2005), michalita (i założyciel zgromadzenia) z Miejsca Piastowego. Historia pismaW 1892 r

10 września

. 1963 – Afroamerykańscy uczniowie po raz pierwszy rozpoczęli naukę w szkole państwowej w stanie Alabama. 1967 – Mieszkańcy Gibraltaru opowiedzieli się w referendum za pozostaniem nadal częścią Wielkiej Brytanii. 1969 – Premiera francuskiej komedii filmowej Hibernatus w reżyserii

Otoczna

Otoczna – wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie wrzesińskim, w gminie Września.W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa poznańskiego. PołożenieOtoczna położona jest na Równinie Wrzesińskiej, około 100 m n.p.m. w dorzeczu Warty

Niepełnosprawność

o prawach osób niepełnosprawnych Prezydent RP Bronisław Komorowski ratyfikował Konwencję 6 września 2012. Rada Europy podjęła dwie rezolucje (o roli nowych technologii we włączaniu osób niepełnosprawnych do życia społecznego i o projektowaniu uniwersalnym) a Komitet Ministrów Rady Europy wydał cztery

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.