praca ochrona legnica

redPor

Dolnośląska Lista Płac

Dolnośląska Lista Płac

W Dolnośląskiej Liście Płac nie podajemy przeciętnych pensji. Pytamy konkretne osoby o ich dochody. Jeśli nie jest napisane inaczej, są to pensje brutto

praca ochrona legnica - ogłoszenia z GazetaPraca.pl

Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa

Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa – zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymiHenryk Markiewicz, Instalacje elektryczne

Ochrona przyrody w Bydgoszczy

Ochrona przyrody w Bydgoszczy – ogół działań służących zachowaniu różnorodności biologicznej ekosystemów na terenie miasta i w jego otoczeniu oraz zachowaniu ich dla przyszłych pokoleń. Przyroda Bydgoszczy Położenie fitogeograficzneBydgoszcz jest węzłem

Tajemnica pomocy społecznej

Tajemnica pracownika socjalnego – termin prawniczy wprowadzony ustawą z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej znowelizowany ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w art 119 ust. 2 pkt 5: „Przy wykonywaniu zadań Pracownik socjalny jest obowiązany zachować w tajemnicy

Napięcie uziomowe

Napięcie uziomowe (ang. earthing-conductor voltage (to earth)IEV ref 195-05-07) U_{E} – napięcie przewodu uziemiającego, czyli napięcie między przewodem uziemiającym a ziemią odniesienia. Wyznacza się go jako spadek napięcia na uziemieniuPraca zbiorowa: Słownik terminologiczny elektryki

Ziemia lokalna

Ziemia lokalna (ang. (local) earthIEV ref 195-01-03IEV ref 826-13-02) – część ziemi będąca w kontekście elektrycznym z uziomem, której potencjał elektryczny może być różny od zeraPraca zbiorowa: Słownik terminologiczny elektryki : Aparaty elektryczne wchodzące w skład urządzeń rozdzielczych

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.