praca ochrona śląsk

Katarzyna Pawłowska-Salińska

Trendsetter i menedżer kultury

Trendsetter i menedżer kultury

Studia dla trendsettera i menedżera sądowego? A może prawo w służbie zdrowia albo marketing kultury? To tylko niektóre kierunki podyplomowe, jakie uczelnie uruchamiają tej jesieni po raz pierwszy.

Czy górnicy zarabiają za mało?

Jak co roku o tej porze przyglądamy się zarobkom w jednym z najbardziej charakterystycznych dla naszego kraju zawodów czyli górnikom. 4 grudnia przypada bowiem tradycyjne święto polskiego górnictwa - "Barbórka". Grudzień to także czas, kiedy w górnictwie wypłaca się wszelkiego rodzaju dodatki, nagrody, deputaty. Ile zarabiają górnicy w naszym kraju?

Coraz więcej inżynierów

Studia techniczne to dziś jedna z niewielu gwarancji zatrudnienia po odebraniu dyplomu. Nie tylko dlatego, że dają tytuł inżyniera, ale przede wszystkim dlatego, że uczelnie techniczne uczą praktycznie, a tego wymagają dziś pracodawcy

Dolny Śląsk - wyboista droga do pracowniczego eldorado

Dolny Śląsk - wyboista droga do pracowniczego eldorado

zatrudnionych w rolnictwie. Za to wprost odwrotnie jest w instytucjach publicznych -jesteśmy jednym z liderów.Szukasz pracy w dolnośląskim? Zobacz oferty pracy w naszym serwisieInwestycje w regionieDolny Śląsk, obok Mazowsza i Wielkopolski, przyciąga najwięcej inwestycji zagranicznych. Liczba nowo utworzonych

Selgros zwalnia związkowców

do wiadomości, ale jeszcze tego samego dnia do domu Krzysztofa Kłaka przyjechała kadrowa z wypowiedzeniem. Kłak go nie przyjął. - W sobotę przyszedłem do pracy, ale ochrona mnie wyprowadziła - opowiada. - Wypowiedzenie było datowane na trzy dni wstecz. Dla mnie to ewidentny dowód na to, że dyrekcja

Prezydent proponuje zmiany w kontrolowaniu przedsiębiorstw

uciążliwe. Podkreślił jednak, że polityka państwa zawsze musi zakładać równoważenie interesów - w tym przypadku interesów związanych z bezpieczeństwem pracy, uczciwością działalności finansowej, zachowaniem reguł ochrony środowiska, a z drugiej strony - z sukcesem przedsiębiorcy. W jego ocenie, jednym z

Kto żyw zrzuca śnieg z dachów

Kto żyw zrzuca śnieg z dachów

Borys-Szopa, wiceprzewodnicząca Rady Ochrony Pracy oraz wiceprzewodnicząca śląsko-dąbrowskiej "Solidarności". - Osoby pracujące na wysokości powyżej 3 m powinny mieć uprawnienia, przejść specjalne badania, także psychologiczne. To może doprowadzić do kolejnej tragedii - ocenia.Po tragedii w

Renta nie dla każdej wdowy

Renta nie dla każdej wdowy

Precyzyjnej liczby wdów, których mężowie zginęli w pracy i które nie mają prawa do renty rodzinnej, nie zna nikt. Nawet ZUS, który renty przyznaje, nie prowadzi statystyk na temat złożonych i odrzuconych wniosków. Urzędnicy wiedzą jedynie, że w 2009 roku przyznali 577 świadczeń rodzinnych

Pan Julio nie chce, żebyś tu pracowała

Pan Julio nie chce, żebyś tu pracowała

, że komisja zakładowa związku objęła je specjalną ochroną. Taką możliwość daje ustawa o związkach zawodowych [z prawa tego korzysta w fabryce sześć osób]. Dyrektor generalna firmy Agnieszka Oćwieja twierdzi, że wszystko odbyło się w świetle prawa. - Pracodawca w momencie rozwiązania umowy o pracę nie

Studia i staże za granicą - jak wybrać?

biura we współpracy z zagranicą. Dwóch szczęśliwców z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie zdobyło miejsca pracy w Japonii w ramach programu Vulcanus. Kilkunastu studentów Uniwersytetu Śląskiego jest w tej chwili w Niemczech na stypendiach DAAD. Do tego dodać można zdobywców stypendiów Fundacji

Majowy strajk rozpaczy

. Zeszłoroczna podwyżka, choć pochłonęła w sumie 4,5 mld zł, nie zmieniła w istotny sposób ich płac. - A w tym roku środowisko lekarskie padło ofiarą medialnej nagonki, która ma służyć zrzuceniu na lekarzy odpowiedzialności za trudną sytuację w ochronie zdrowia - mówili wczoraj związkowcy. W kolejnych

Podyplomowe dla wszystkich

Podyplomowe dla wszystkich

MBA). Co dają studia podyplomowe? Przede wszystkim nowe kwalifikacje przydatne w dotychczasowej pracy zawodowej lub otwierające furtki do nowych profesji. Pogłębiają też wiedzę na temat konkretnej, często wąskiej dziedziny i - w większości przypadków - sprawiają studiującemu przyjemność.Kierunków

Minister Gowin się nie ugiął

z osobami odpowiedzialnymi za deregulację, która być może ułatwi nam podjęcie dalszych, poważniejszych rozmów i kroków.Marcin Tomczak, ochroniarz, specjalista ds. pracowników ochrony NSZZ "Solidarność" Dolny Śląsk:- Idea debaty bardzo mi się podobała, szkoda, że nie są one organizowane

W 2011 nie licz na etat w budżetówce

W 2011 nie licz na etat w budżetówce

Jeszcze dwa lata, rok temu etat w budżetówce był jednym z najbardziej pożądanych na rynku pracy. Gwarancja stałej pracy podczas kryzysu kusiła nawet tych, którzy wcześniej nie myśleli o państwowej posadzie. Dla przykładu w 2009 roku na ogłoszenie o pracę na stanowisko sekretarki w Urzędzie

Kto zastąpi poborowych-społeczników?

Kto zastąpi poborowych-społeczników?

pożarnej, opiekują się bezdomnymi, pomagają w instytucjach ochrony środowiska. Są kierowcami, salowymi, posłańcami, pomocą apteczną, ludźmi do wszystkiego. Nie chcieli iść na poligon, bo religia lub światopogląd nie pozwalają im nosić broni. Na rzecz społeczeństwa muszą pracować 18 miesięcy - służba

Kierunek na nowy kierunek

Kierunek na nowy kierunek

Zmieniające się z semestru na semestr wymogi rynku pracy stawiają zarówno przed przyszłym studentem, jak i przed szkolnictwem wyższym pytanie: co robić? Maturzysta analizuje więc własne predyspozycje, zainteresowania i prestiż zawodu, który uzyska wraz z dyplomem. Zadanie nie łatwe, biorąc pod

Rok 2009: Pewny zawód

Rok 2009: Pewny zawód

chodzi o pewność zatrudnienia, to nie ma jak posada państwowa. Z opracowania portalu wynagrodzenia.pl wynika, że zawodem najbardziej poszukiwanym przez urzędy pracy był urzędnik podatkowy. W sytuacji, kiedy dochody państwa spadają, deficyt na tym stanowisku nie powinien dziwić. Na drugim miejscu znalazł

Na ratunek przyrodzie

Na ratunek przyrodzie

, tylko jedna czy dwie twarze. Rozmawiamy z tymi zwierzętami, one się uspokajają.Czy praca z tymi zwierzętami wymaga specjalnego przygotowania?Mieliśmy wcześniej makaki lafundery, które przez 8 lat występowały w cyrku, potem przez kolejnych 8 lat były w ogrodzie zoologicznym. Myślę, że psychikę złamał im

Bankowiec

elektroniczne).Wiadomo też, że bankowość to najbogatsza dziedzina gospodarki, i to najbardziej stabilna. Oczywiste jest również, że stracić pracę w banku nie jest łatwo i zdarza się to tylko w czasach głębokich kryzysów. Nie ulega wątpliwości, w banku można też nieźle zarobić, pod

praca ochrona śląsk - ogłoszenia z GazetaPraca.pl

Praca socjalna

Praca socjalna – interdyscyplinarna działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowiUstawa o pomocy

Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa

Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa – zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymiHenryk Markiewicz, Instalacje elektryczne

Ochrona przyrody w Bydgoszczy

Ochrona przyrody w Bydgoszczy – ogół działań służących zachowaniu różnorodności biologicznej ekosystemów na terenie miasta i w jego otoczeniu oraz zachowaniu ich dla przyszłych pokoleń. Przyroda Bydgoszczy Położenie fitogeograficzneBydgoszcz jest węzłem

Tajemnica pomocy społecznej

Tajemnica pracownika socjalnego – termin prawniczy wprowadzony ustawą z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej znowelizowany ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w art 119 ust. 2 pkt 5: „Przy wykonywaniu zadań Pracownik socjalny jest obowiązany zachować w tajemnicy

Pracownik socjalny

społecznej oraz profesjonalnej pracy socjalnej. Specyfika zawoduZa najstarszą i najbardziej podstawową wartość w pracy socjalnej uznawana jest godność osoby ludzkiej.Praca socjalna jest działalnością o charakterze pomocowym. Podstawowym jej celem jest niesienie pomocy ludziom w znajdującym się w różnych

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.