praca dla ukraińców

mf, PAP

Częściowo otworzymy rynek pracy dla Rosjan, Białorusinów i Ukraińców

Częściowo otworzymy rynek pracy dla Rosjan, Białorusinów i Ukraińców

W przyszłym tygodniu wejdą w życie przepisy zezwalające na zatrudnianie Rosjan, Białorusinów i Ukraińców do prac sezonowych w różnych sektorach gospodarki - zapowiedziała w środę w Brukseli minister pracy i polityki społecznej Anna Kalata.

Dla kogo polski rynek pracy jest atrakcyjny?

W 2011 roku polski rynek pracy powiększył się o tysiące pracowników ze Wschodu. Prawie połowa imigrantów przybyła do nas z Ukrainy. Pojawia się zatem pytanie: co mają Polacy, czego Ukraińcom brak?

Czy boimy się ukraińskiego hydraulika?

Przeciwników otwarcia rynku pracy dla Ukraińców jest tyle samo co zwolenników. Ale entuzjazm Polaków dla przyjęcia Ukrainy do Unii jest nadal duży

Rośnie liczba nielegalnie zatrudnianych cudzoziemców

Rośnie liczba nielegalnie zatrudnianych cudzoziemców

". Wśród nielegalnie zatrudnionych pracowników przeważają obywatele b. ZSRR (59 proc.), w tym - przede wszystkim Ukraińcy. Jak mówił Zając, druga pod względem liczebności grupa to obywatele krajów dalekowschodnich - w ubiegłym roku byli to głównie Chińczycy (dla porównania - w 2008 r

Będzie łatwiej o pracowników z zagranicy

w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę pracodawcy". Resort podkreśla, że możliwość pracy bez zezwolenia dla Rosjan, Ukraińców i Białorusinów obejmuje wszystkie sektory gospodarki, a nie - jak obecnie - tylko rolnictwo. - To rozporządzenie nie

"Wolę zatrudnić Ukraińca niż Polaka. To bardzo prosta decyzja"

"Wolę zatrudnić Ukraińca niż Polaka. To bardzo prosta decyzja"

odzieżą, która od pięciu lat zatrudnia u siebie Ukrainkę.Tanio i dobrzeZ badań Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w roku 2009 ponad 186 tys. polskich przedsiębiorców zgłosiło chęć zatrudnienia u siebie pracowników ze wschodu. Od 1 lutego 2008 r. Od Ukraińców, Białorusinów i Rosjan nie

10 tysięcy pozwoleń na pracę dla obcokrajowców

roku o zezwolenie nie muszą się starać też obywatele Ukrainy, Rosji i Białorusi, pracujący w rolnictwie. Wiceminister pracy i polityki społecznej Kazimierz Kuberski powiedział na posiedzeniu komisji, że trwają prace nad regulacją, umożliwiającą podejmowanie pracy Ukraińcom, Rosjanom i Białorusinom

Coraz więcej cudzoziemców pracuje nielegalnie

przetwórstwa przemysłowego, budownictwie, handlu i usługach, transporcie, hotelarstwie i restauracjach. A które przepisy są nagminnie łamane? - Najczęściej zatrudnieni cudzoziemcy nie mieli zezwolenia na pracę. Zdarzały się przypadki niedotrzymywania przez pracodawców umów w związku z wynagrodzeniami i

Polska ziemia obiecana

Polska ziemia obiecana

Ukraińcy od lat są najliczniejszą grupą migrantów zarobkowych w Polsce. Ale po wybuchu konfliktu w ich kraju liczba ukraińskich pracowników w Polsce rośnie szybciej niż kiedykolwiek. W rekordowym 2011 roku pracodawcy złożyli w Powiatowych Urzędach Pracy niemal 260 tys. deklaracji o zamiarze

Bezrobotny informatyk? Nie w ciągu najbliższych kilku lat. Kogo szukają pracodawcy?

Bezrobotny informatyk? Nie w ciągu najbliższych kilku lat. Kogo szukają pracodawcy?

informatycznych, zabezpieczeń. I oczywiście informatyków. Przyszłościowy zawód Czego oczekują pracodawcy od pracowników IT? Nie wystarczy smykałka do programowania. Liczą się umiejętności uniwersalne, których ciężko się nauczyć, i które są ważne w każdym zawodzie. Chodzi o umiejętność organizacji swojej pracy

Jak zatrudnić Ukraińca

Wolę zatrudnić Ukraińca niż Polaka, To bardzo prosta decyzja Pracownicy ze wschodu są bardziej zmotywowani do pracy. Nawet jak popiją w niedzielę, to w poniedziałek są gotowi do roboty. Z Polakami bywa różnie, jak dostaną wypłatę, to potrafią zniknąć na tydzień. Poza tym są nieprzewidywalni

Ukraińcy wyjadą, budowy staną?

wstyd iść, a jakoś trzeba przetrwać. Jak nas po Schengen deportują, i tak wylądujemy pod mostem, bo na Ukrainie nie mamy nic. Piaseczno przyzwyczaiło się już do Ukraińców. - Są potrzebni. Dzięki nim miasto się rozwija - mówi Joanna Krukowska, jedna z mieszkanek. Inna popularna giełda pracy dla Ukraińców

Łatwiejsze zatrudnianie Ukraińców

Łatwiejsze zatrudnianie Ukraińców

Na etapie konsultacji społecznych sa już dwa rozporządzenia przygotowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Nowe przepisy miałyby obowiązywać na stałe, bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych. Pierwszy projekt dotyczy procesu zatrudniania Ukraińców, ale też Rosjan, Białorusinów

Pracodawcy preferują kandydatów z polskim obywatelstwem

Pracodawcy preferują kandydatów z polskim obywatelstwem

ISP przeprowadził pierwsze w Polsce badania występowania zjawiska dyskryminacji wobec grup mniejszościowych przy użyciu tzw. testów dyskryminacyjnych. Zbadał dyskryminację cudzoziemców - Ukraińców i Wietnamczyków - na polskim rynku pracy. Test wykazał różnice w traktowaniu Polaków i cudzoziemców

Pracowity jak Polak

Pracowity jak Polak

Janek, informatyk: Ukraińcy? Na budowie - OK. W mojej pracy? Nie, dziękujęW 2009 roku statystyczny Kowalski przepracował 2 015 godzin rocznie. Na pierwszym miejscu zestawienia z wynikiem 2 074 godzin znaleźli się mieszkańcy Korei Południowej, którzy od 5 lat próbują przystosować się do 5-dniowego

Surowe kary za zatrudnianie nielegalnych imigrantów

Surowe kary za zatrudnianie nielegalnych imigrantów

domniemanie trzymiesięcznego okresu pracy i określonej wysokości wynagrodzenia. Ilu nielegalnych imigrantów pracuje w Polsce? Nie wiadomo. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy za pierwszy kwartał 2011 wykazała, że nielegalnie zatrudnionych było ok. 20 tys. osób. Dla porównania - w pierwszej połowie ub.r. w

Ilu pracuje u nas obcokrajowców

Jak informuje wojewódzki urząd pracy, najliczniejszymi grupami cudzoziemców pracujących na Mazowszu są: Ukraińcy, Białorusini, Turcy, Rosjanie oraz obywatele Mołdawii. Jeśli chodzi o mieszkańców krajów azjatyckich, najchętniej odwiedzają nas w celach zarobkowych Wietnamczycy, Chińczycy, Hindusi i

I kto tu wpuści Ukraińców

Pracujący u nas Ukraińcy bali się, że od wejścia Polski do Schengen (21 grudnia) trudniej będzie im przekroczyć granicę. I na razie to się potwierdza.Skomplikowały się procedury wizowe. Ukraińcy, zwłaszcza jadący do pracy, muszą dostarczyć więcej dokumentów, ich sprawdzanie zajmuje więcej czasu. W

Młodzi zapłacili za spowolnienie gospodarcze

Janek, informatyk: Ukraińcy? Na budowie - OK. W mojej pracy? Nie, dziękujęAutorzy raportu dyrektor Instytutu Studiów Społecznych Raymond Torres i ekonomista z MOP Steven Tobin przeanalizowali szanse młodych ludzi na znalezienie pracy od początku 2007 roku, biorąc pod uwagę sytuację globalną, ze

Błędne koło emigracji zarobkowej

Błędne koło emigracji zarobkowej

staliśmy się dla zaledwie 100 tys. obcokrajowców. Stanowią oni jedynie 0,2 proc. mieszkańców naszego kraju. To najniższy wskaźnik w całej Unii Europejskiej. Na tak fatalną sytuację największy wpływ mają bariery prawne, które muszą pokonać cudzoziemcy, którzy chcą podjąć u nas pracę. Wiele przepisów

OPZZ przeciw pracownikom sezonowym z zagranicy

: rolnictwa - Andrzeja Leppera i pracy - Anny Kalaty. Zaproponowali oni, by przy pracach sezonowych w rolnictwie (do trzech miesięcy w roku) mogli legalnie pracować obcokrajowcy, np. Ukraińcy. Ich postulaty popierają związki i organizacje rolnicze (m.in. Kółka Rolnicze i "Solidarność" Rolników

Nielegalni pracownicy w Polsce

Nielegalni pracownicy w Polsce

zezwolenia na pracę cudzoziemca (wykazano go podczas 136 kontroli w stosunku do 282 cudzoziemców). Najliczniejszą grupę nielegalnie zatrudnionych stanowili Ukraińcy, Rosjanie, Wietnamczycy i Białorusini.Z agencjami pracy nie lepiejPrzeprowadzono także kontrole w agencjach zatrudnienia - w 64 proc. z nich

Praca w Polsce? Nie ma mowy

Praca w Polsce? Nie ma mowy

Uproszczenie przepisów dotyczących zatrudniania obcokrajowców jest to pomysł Ministerstwa Pracy. Miał rozwiązać problem coraz większych luk kadrowych w polskich firmach. Nie jest żadną tajemnicą, że na wyjazdach rodaków na Wyspy i do innych państw, gdzie hojniej płacą, ucierpiała głównie branża

150 tys. Ukraińców pracuje na czarno w budownictwie

Chodzi o otwarcie naszego rynku pracy, które w pierwszym etapie dotyczyłoby budowlańców. - To były robocze rozmowy. Przedstawiliśmy propozycje, czekamy na odpowiedź - mówi Kazimierz Kuberski, wiceminister pracy.- Obecnie w branży budowlanej pracuje 350-400 tys. osób. Według resortu pracy, drugie

Czy lojalność pracowników to przeszłość?

opinią nie zgodziło się 41 proc badanych w Rumunii, 31 proc. ankietowanych w Bułgarii i w Singapurze oraz 29 proc. badanych w Czechach. PSYCHOTEST: Sprawdź jakim jesteś pracownikiem?Najczęściej zmieniają pracę w Rosji i na UkrainiePracę w ciągu ostatniego roku zmieniał, co czwarty Rosjanin i Ukrainiec

Miliard zł na walkę z bezrobociem i kształcenie

Janek, informatyk: Ukraińcy? Na budowie - OK. W mojej pracy? Nie, dziękujęDzięki tym pieniądzom pomoc otrzymują bezrobotni, a także pracownicy zainteresowani podnoszeniem swoich kwalifikacji, finansowane są programy rozwoju szkół, powstają nowe przedszkola. "W ramach programu Kapitał Ludzki na

Polska szuka za granicą budowlańców i lekarzy

. pielęgniarek. Rumuni i Bułgarzy - nowi w Unii - mogą u nas pracować od początku roku, ale raczej nie należy spodziewać się ich masowych przyjazdów. W 2005 r. Bułgarzy złożyli 102 wnioski o pozwolenie na pracę, a Rumuni - 66. Ratunkiem dla nas są Ukraińcy. - W lutym rozpoczynamy z Ukrainą rozmowy w sprawie

Po ręce do pracy sięgają na Wschód

różnych regionach Ukrainy naborów dla polskich przedsiębiorstw chętnych nie brakuje. Pieniądze, które mogą zarobić w Polsce Ukraińcy są kuszące. - Nie chodzi tylko o zarobki. Ważne jest doświadczenie. Tutaj Ukraińcy mają możliwość pracy w firmach z zagranicznym kapitałem, w których są technologie, które

Będzie łatwiej niż teraz

Wiele państw, np. Holandia, zapowiada, że formalności związane z legalizacją pracy będą rozpatrywane w ekspresowym tempie. W niektórych, np. w Niemczech, Finlandii czy Norwegii, papiery będzie można załatwić już na miejscu, a nie w konsulacie w Polsce. Włosi chcą wpuścić dodatkową grupę pracowników

Imigranci w Polsce? Tak, ale z umiarem

częściej Polacy postrzegają też pracę Białorusinów, Rosjan czy Ukraińców w Polsce jako niekorzystną dla ogółu pracowników i kondycji polskiej gospodarki. Co ciekawe, taką opinię tylko w niewielkim stopniu wpływa to, czy ktoś ma znajomego z któregoś z tych krajów albo sam zatrudniał cudzoziemców. - To

Za mało rąk do pracy

, a to daje większe szanse na rozwinięcie działalności czy znalezienie dobrej pracy - mówi Aziz. - Widzę tu potencjał, za dziesięć lat Warszawa może wyglądać i zarabiać lepiej niż Londyn. - A na dodatek Polacy są sympatyczni, otwarci i kreatywni - dodaje Yusif.Ile pozwoleń dla cudzoziemców?Jak

W budownictwie mieszkaniowym brakuje 200 tys. ludzi

wykwalifikowanych pracowników jest duży problem. Firmy zaczynają rozglądać się za robotnikami nawet w Chinach. Tymczasem wzrost inwestycji na Wschodzie powoduje, że ludzie coraz częściej tam pozostają czy wybierają Rosję. W poszukiwaniu pracy udaje się tam coraz więcej Ukraińców, gdyż zarobki wykwalifikowanych

Polska otwarta na pracę ze Wschodu

Resort pracy przygotowuje rozporządzenie, którym mielibyśmy częściowo otworzyć rynek pracy na Wschód: dla Ukraińców, Białorusinów, Rosjan. Już w ub.r. "Gazeta" pisała, że w niektórych sektorach polskiej gospodarki brakuje rąk do pracy i rząd ma zająć się sprawą ich "importu" ze

Innym szukają pracy, sami pracują na czarno

To agencje pośrednictwa wyszukują pracodawcom najlepszych pracowników. Organizują spotkania, zachęcają do zapoznania się z wolnymi stanowiskami, umawiają datę badań lekarskich - prowadzą wybranego kandydata na podpisanie umowy o pracę. Tymczasem - jak ustalili inspektorzy PIP - wiele z nich działa

Portugalia

poszczególnych branżach. Kogo szukają Najłatwiej znaleźć pracę w budownictwie (tę branżę zdominowali Ukraińcy, którzy są dziś największą grupą imigrantów w Portugalii), turystyce (szczególnie w sezonie letnim w południowym regionie Algarve). - Teraz pojechała spora grupa kierowców, jeżdżą ludzie na staże np. z

Będziemy błagać Ukraińców: Zostańcie u nas!

ubiegłym roku nasze konsulaty wydały im 635 tys. wiz (tylko 2 tys. z prawem do pracy). Większości Ukraińców, którzy nielegalnie pracują w Warszawie, kończą się za kilkanaście dni. O nowe nie będzie łatwo. 21 grudnia Polska wchodzi do strefy Schengen. Nasza wschodnia granica będzie granicą Unii Europejskiej

Związki nie chcą w Polsce cudzoziemców

domowe. Guz zaznaczył, że "OPZZ nie domaga się zamknięcia granicy np. dla Ukraińców czy Białorusinów". W ocenie eksperta Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Jeremiego Mordasewicza "ograniczenie napływu pracowników spoza UE będzie można rozważyć w sytuacji, gdyby naprawdę wzrosło

Pracodawcy preferują kandydatów z polskim obywatelstwem

Badacze ISP analizowali, czy na polskim rynku pracy dochodzi do dyskryminacji cudzoziemców. W tym celu, w odpowiedzi na oferty pracy umieszczone przez autentycznych pracodawców, wysłali CV fikcyjnych kandydatów o ukraińskich i wietnamskich nazwiskach oraz CV polskich obywateli. Później monitorowali

Czerwona kropka wstydu?

Janek, informatyk: Ukraińcy? Na budowie - OK. W mojej pracy? Nie, dziękuję"Czerwony punkt jest przede wszystkim miejscem spotkań i miejscem kontaktu dla pracowników z przełożonym. W tak oznaczonych miejscach odbywają się codzienne briefingi dla zespołów. Kierownicy spotykają się ze swoim

Zarobki w zawodach po kierunkach zamawianych

Janek, informatyk: Ukraińcy? Na budowie - OK. W mojej pracy? Nie, dziękujęProgram zamawianych kierunków studiów został uruchomiony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w październiku 2008 roku. Efektem realizacji jego założeń ma być wykształcenie dodatkowo kilkudziesięciu tysięcy

Mazowsze. Kontrole legalności zatrudnienia

była zarejestrowana jako bezrobotni, a 38 osób pobierało nawet zasiłek. Praca "na czarno" najczęściej jest praktykowana w handlu (targowiska, bazary, rzadziej sklepy) i na budowach. Spośród zatrzymanych 248 osób to obcokrajowcy. Najwięcej nielegalnych pracowników to Białorusini (78 osób

Obcokrajowcy wolą pracę na czarno

Fachowców brakuje już niemal we wszystkich branżach. Polskie firmy ratują się ludźmi ze Wschodu, by nadążyć z realizacją zamówień. Głównie zatrudniają Ukraińców, Białorusinów i coraz częściej Mołdawian. - Obecnie ważne pozwolenia na pracę ma 400 osób. Wydaliśmy ich dwa razy więcej niż przez cały

Tysiące ofert pracy w Krakowie

codziennie. W tej chwili w Grodzkim Urzędzie pracy leżą ponad 4 tysiące ofert pracy. A chętnych jak na lekarstwo. Mało chętnych na 2 tys. złotych - Propozycje napływają niemal z każdej branży - mówią urzędnicy z GUP. - Są oferty dla specjalistów i dla osób bez specjalnych kwalifikacji. Tylko w kwietniu

Za co cenimy obcokrajowców?

koncernów. Najczęściej współpracuje z przedsiębiorcami ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemiec, a także krajów azjatyckich, m. in. Japonii i Korei. Wśród poszukujących pracy w Polsce są m. in. Włosi, Czesi, Słowacy, a także mieszkańcy dawnego bloku państw komunistycznych: Ukraińcy, Białorusini i

"Dz": Polska otwiera granice, ale tylko dla Słowian

migracyjnej Ministerstwa Pracy. I dodaje: "Chodzi o Ukraińców, Białorusinów i Rosjan".To dla obywateli tych krajów rząd zamierza uruchomić pakiet daleko idących zachęt do osiedlenia się w naszym kraju. Wśród tych, które są rozważane, dyrektor Grzyb wskazuje na możliwość studiowania na

Bez imigrantów Wrocław nie pociągnie

, bo niby dlaczego my, podatnicy, mamy bezrobotnym finansować zasiłek i dodatkowo jeszcze sprowadzać Chińczyków, skoro jest nadmiar miejsc pracy?Masz problem za znalezieniem pracownika? Zamieść ogłoszenie w naszym serwisie.Sęk jednak w tym, że tego problemu nie da się rozwiązać tylko odmową udzielenia

Chińczycy pospawają w Zabrzu

. Jak przewiduje, być może wkrótce Daleki Wschód stanie się popularnym zagłębiem importowym pracowników. - Wciąż mówi się o Rosjanach i Ukraińcach, ale Polska wcale nie jest dla nich takim atrakcyjnym rynkiem pracy. Już teraz Moskwa zamieniła się w jeden z największych placów budowy na świecie. Dlatego

Z budowlańcem grzecznie, proszę

lekarstwo - potwierdza pracownica Remo-Budu. Przyznaje też, że firma zastanawia się nad przyjęciem do pracy Ukraińców. Najbardziej brakuje w Łodzi specjalistów. Trzy czwarte ogłoszeń o pracę dotyczy fachowców w określonych dziedzinach. Ale nie brak też pracy osób bez żadnych kwalifikacji - wynika z badań

Kogo dziś Pani szuka do pracy?

miesięcznie.A informatycy?- Stawki dla niech są bardzo zróżnicowane. Problem jednak w tym, że informatyków nie ma. Z handlowcami jest zresztą podobnie. Spójrzmy w ogłoszenia o pracę - dziś na jedno stanowisko rekrutacja trwa kilka miesięcy, te same anonse drukuje się w gazetach co tydzień. Brakuje ludzi o

Pracownicy z Nepalu przybywają z odsieczą

chcęPierwsza grupa tapicerów z Nepalu przybyła na początku marca do Słupska. Powód? Brak w Polsce rąk do pracy. - Wydaliśmy majątek na ogłoszenia. Nie było chętnych ani wśród Polaków, Ukraińców, a nawet w Korei. W całym kraju znaleźliśmy tylko trzech kandydatów. Tymczasem mamy coraz więcej zamówień z zagranicy

Nie staniemy się krajem budowlańców

, którzy by się tego podjęli.To kto nam zbuduje stadiony i drogi na Euro 2012?- Ukraińcy albo Chińczycy. Powinniśmy teraz szybko ściągnąć do pracy Ukraińców, którzy są nam bliżsi kulturowo. Ale problem polega na tym, że zabiera nam ich Moskwa, która w tej chwili jest wielkim placem budowy. A w Moskwie

Headhunting robotników, czyli jak się zmienił rynek pracy

, spawaczem albo szwaczką. Wtedy pracę dostaje się bez problemu, bo w tych zawodach jest taki deficyt pracowników, że polskie firmy szukają pracowników za granicą, a rząd coraz poważniej myśli o otwarciu naszego rynku pracy dla Ukraińców, Białorusinów, Rosjan i imigrantów z Azji. Po pracę niekoniecznie do

Jak migrują Polacy

- rozwiązaniem było znalezienie polskiej asystentki. Powszechnie znanym zjawiskiem jest niechęć Irlandczyków do podejmowania pracy na stanowiskach słabo opłacanych i nie wymagających kwalifikacji. Jeżeli nawet zdecydują się pracę podjąć, to zazwyczaj oferowane zarobki sa dla nich niewystarczające. Żądają

Praca dzięki Euro 2012 - póki co jest marnie

zamiaru wracać. A do zbudowania są nie tylko drogi. Czekają też stadiony - w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu mają powstać od podstaw, poznański jest modernizowany i rozbudowywany. Kto więc je zbuduje?- Ukraińcy albo Chińczycy. Powinniśmy teraz szybko ściągnąć do pracy Ukraińców, którzy są nam bliżsi

Sprawdź, który polityk odradzałby swojemu dziecku wyjazd z Polski

otworzyć rynek pracy np. dla Ukraińców?Zarówno wielkoduszność narodowa jak i pragmatyka gospodarcza prowadzą do decyzji o otwarciu rynku pracy. Jednak to otwarcie powinno mieć charakter kierunkowy - tzn. dotyczyć bliskich narodów słowiańskich. Ułatwi to komunikację kulturową i integrację społeczną.Grzegorz

Wielka Brytania

Bezrobocie: 4,8 proc. Ilu Polaków pracuje: 4,5 tys. Ilu Polaków wyjedzie: 25-91 tys. Ograniczenia Zjednoczone Królestwo może okazać się jednym z najatrakcyjniejszych miejsc pracy dla Polaków w najbliższych latach. Brytyjskie władze nie skorzystały z okresu przejściowego, ale zapowiadają, że będą

Jak zalegalizować panią Nadię

promocji zatrudnienia obowiązująca od 1 czerwca. Niestety, procedura nie jest ani prosta, ani tania, i trwa nawet kilka miesięcy. Dotychczas tylko kilkanaście osób z Mazowsza zalegalizowało pracę swoich niań i gospoś z Ukrainy. Dla porównania: mazowieckie firmy postarały się o zezwolenia dla 700 Ukraińców

Zrobieni na szaro - czyli pracujący na czarno

pięćdziesiątce i przed dwudziestką, Polacy, Białorusini, Ukraińcy. Pracują w domach, gospodarstwach, prywatnych firmach, na roli. Łączy ich to, że nie mają umowy o pracę i że pracodawcy nie płacą za nich podatków ani świadczeń. Jak wynika z ostatniego raportu Państwowej Inspekcji Pracy, na czarno zatrudnia w

Portugalia zezwoli pracować Polakom

możliwością przedłużenia do pięciu lat. Według szacunków portugalskiego resortu pracy od stycznia 2001 do Portugalii przyjechało "za chlebem" 89 tys. cudzoziemców. Aż 35 proc. stanowili Ukraińcy, resztę obywatele Brazylii, przybysze z byłych afrykańskich kolonii portugalskich oraz Rumuni i

Sezon na pracownika sezonowego

względu na, chociażby, brak bariery językowej, coraz atrakcyjniejsza jest dla nich Rosja. Po drugie: jeżeli już zdecydują się na zarobkowy wyjazd do Polski o wiele atrakcyjniejszy jest dla nich sektor budowlany. Nie ma się czemu dziwić. Czas pracy jest tu dłuższy, a co najważniejsze, stawki są dużo wyższe

Wszyscy tracimy na braku fachowców

środków komunikacji miejskiej. Ale ukraińscy robotnicy nie kwapią się do podejmowania pracy w Polsce, co potwierdzają statystyki GUS. Tylko w pierwszym półroczu 2007 r. o zgodę na pracę wystąpiło 1,7 tys. Ukraińców (ogółem wydano tylko 7 tys. wniosków dla obcokrajowców).Prof. Krzysztofek przewiduje, że

Wielka walka o małe sprawy

Janek, informatyk: Ukraińcy? Na budowie - OK. W mojej pracy? Nie, dziękujęWedług organizatorów ponad połowa pracowników handlu narzeka na złe warunki pracy: niskie płace, wymuszanie bezpłatnych nadgodzin, ograniczanie przerw, pracę ponad siły. Robiąc zakupy warto zapytać pracownika sklepu, ile

Jak szkoły radzą sobie z deficytem polksich anglistów

gazety. Po kilku miesiącach nie miałam już żadnego problemu z polskim. Do Włodzimierza Wołyńskiego z Grabowca jest 67 kilometrów. Po anglistę Józef Pociennik, dyrektor szkoły, pojechał tam przed pięciu laty. - Miałem nóż na gardle - wspomina. - Co roku składam w urzędzie pracy zapotrzebowanie na

Na blogu przeczytane

, aby jak najwięcej lekarzy wykształciły Ukraina i Białoruś. Może dla nich praca w Polsce będzie atrakcyjna finansowo. www.ewamilewicz.blox.pl

Aaa... budowlańca chętnie przyjmę

. tamtejszy rynek pracy jest otwarty dla Polaków i oferuje im legalne zatrudnienie na tych samych prawach co obywatelom holenderskim. A popyt na pracowników budowlanych na Wyspach ostatnio się załamał. Masowe zwolnienia w tym sektorze to wynik pogarszającej się sytuacji na rynku i alarmujących prognoz

Polscy budowlańcy chcą Ukraińców

wyjeżdżać do pracy w Anglii, Irlandii czy krajach skandynawskich. Szefowie firm alarmują, że brakuje im m.in. murarzy, tynkarzy i cieśli. Kłopot mają także firmy deweloperskie, bo wskutek przestojów na budowach grożą im kary za niedotrzymanie terminu oddania mieszkań. Nasi do UE, Ukraińcy do Rosji Ale czy

Pod prąd, w białym fartuchu

, że o pozwolenie na pracę najczęściej starają się Ukraińcy i Białorusini. - Często to osoby z polskimi korzeniami - zaznacza. - Najrzadziej natomiast spotykamy lekarzy ze starej części Unii Europejskiej - dodaje. Chirurg Vangelis Kartatsoptoulos przez wiele lat pracował w Miejskim Szpitalu w Poznaniu

O Polaków stosunku do emigrantów

Na dole tabeli, wśród narodowości, których obawiamy się najmniej znaleźli się (od końca): Czesi, Estończycy, Łotysze i Litwini. Aż połowa respondentów, którzy obawiają się napływu obywateli innych państw chciałaby ograniczenia przyjazdów Cyganów, 47 proc. Rumunów, a Ukraińców 41 proc. Co trzecia

Polska inwestuje w urodę, naszych specjalistów chcą na Zachodzie

Do polskich pośredników pracy dotarły oferty wyspiarzy. - To praca w salonach kosmetycznych i hotelach. Wymagana jest znajomość angielskiego i odpowiednie doświadczenie. Warunki? Od 15 do 18 tys. euro rocznie. Do tego prowizja od sprzedaży kosmetyków. W przypadku pracy w hotelu pracodawca oferuje

Nie chcą tu obcych

Migracyjnej (IOM), podkreśla, że Brytyjczycy obawiają się fali emigrantów, jednak większość zdaje sobie sprawę z tego, że dla gospodarki brytyjskiej emigranci są bezcenni.- Jednym z powodów właśnie jest brak nowych, "rodzimych" rąk do pracy. Społeczeństwo brytyjskie z jednej strony się kurczy, ale z

Rumuni niewolnikami w Czechach

najczęściej Ukraińcy. W Czechach i Rumunii toczą się już w tej sprawie równoległe śledztwa. Zaangażowany jest też Interpol - wyjaśnia Constantin Nica.Skalę zjawiska trudno oszacować, ale wiadomo, że oszukanych Rumunów są co najmniej setki. - W marcu w ciągu jednej nocy zgłosiło się do nas 67 osób. W święta

Cudzoziemcy wpadli w próżnię

Sprawdź ofertę staży i praktykSerhij jest Ukraińcem i od 15 lat mieszka w Krakowie. Skończył filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ożenił się z Polką. Małżeństwo się rozpadło, związał się z Martą. Półtora roku temu urodził im się syn. Serhij nie chciał kłamać, że jego małżeństwo istnieje

Kraje starej UE nie chcą pracowników z nowej

Dokładnie rok temu rząd belgijski z dumą ogłosił, że częściowo otwiera belgijski rynek pracy dla obywateli nowych państw członkowskich. Dziś już wiadomo, że więcej było w tym pompy niż faktycznego otwarcia. - Według najnowszych statystyk od 1 czerwca 2006 r. do 31 maja 2007 r. legalną pracę w

Ilu cudzoziemców mieszka w Polsce

mężowie dobrze zarabiają, firmy wynajęły atrakcyjne mieszkania, zapłaciły za kursy językowe dla żon i dobre szkoły dla dzieci. Pobyt tutaj traktują jednak tymczasowo, odliczają dni powrotu do domu. Większość cudzoziemców przebywających w Polsce "do siebie" wracać jednak nie chce. Ukraińcy

Polacy na europejskich uczelniach: Unia dodała nam skrzydeł

do Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch i Irlandii. Naukę zazwyczaj łączą z pracą. Wkrótce poznamy pierwsze pełne dane mówiące o tym, ilu studentów z Polski po 1 maja 2004 r. zdecydowało się na studia na europejskich uczelniach. Na razie mamy tylko szczątkowe informacje. Ale i te dane, którymi teraz

Leżak zmienia się w surfing

Janek, informatyk: Ukraińcy? Na budowie - OK. W mojej pracy? Nie, dziękuję Przez wódkę załatwić można wszystko, nawet budowę zakładowego ośrodka wczasowego. Kto ma dojście do władz położonej w atrakcyjnej turystycznie okolicy, może dla swojego zakładu zdobyć miejsce pod domki kempingowe lub coś w

Praca na wakacje dla uczniów, studentów i nie tylko. Gdzie szukać ofert?

dostaniemy jakąś ofertę pracy, będziemy musieli postarać się jeszcze o zaświadczenie lekarskie potwierdzające naszą zdolność do wykonywania danego zawodu. Do pracy w gastronomii potrzebne są zaświadczenia z sanepidu. Pośrednictwo pracy świadczone przez OHP jest nieodpłatne zarówno dla szukających pracy, jak

Jak oceniają nas pracujący w Polsce obcokrajowcy?

gdy się zorientowałem było już za późno.Stereotypowe myślenie - główna wada PolakówDla Phonethipa najgorszy w Polakach jest brak tolerancji. - Dla nas Europa to cywilizacja. Nie spodziewałem się, że ludzie mieszkający tutaj mogą być nietolerancyjni. Być może też dlatego, że u nas takie zachowania w

Szwecja - nie tylko na jagody

. Ale górna granica nie jest tu określona. Gospodarze, którzy są bardzo zadowoleni z pracownika, umawiają się na wypłatę wyższych pensji. Ostatnio często z najcięższych prac "wypychają" Polaków Bałtowie Ukraińcy i Azjaci. Polacy szukają stanowisk, na których potrzebne są bardziej

Pięć patentów na ugotowanie frajera w Anglii

Londynie znajomemu, skołowanemu lotem itp., że mamy dla niego pracę. A nie mamy. Inkasujemy kilkadziesiąt funtów na konto kosztów powiadomienia. I rozpływamy się w londyńskiej mgle. Wersja oboczna: inkasujemy pieniądze za możliwość "wskoczenia" na nasze miejsce. Michał Markowski, 22-letni student

"Rzeczpospolita": Zielona Wyspa pracy i dobrej płacy

porad mają też wszystkie polskie tytuły. Po polsku w banku i urzędzie Iwona Słabuszewska-Krauze, socjolog i autorka książki "Hotel Irlandia", na Wyspie osiedliła się pięć lat temu, gdy mąż architekt dostał tu pracę. Zaczynała od angielskiej szkoły; potem była kelnerką. Irlandia jest dla niej

Oligarcha lubi Polaków

ruszenie, wielką improwizację.Nieraz miałem obawy - przyznaje Dziki - że program telewizyjny nie ma prawa się udać. Ale się udaje. Zmiana takiego trybu pracy wymaga czasu.Improwizacja ma też zalety. Zachodni specjaliści gubią się, gdy procedura zawodzi. Tymczasem Polacy, podobnie jak Ukraińcy, wtedy się

Studia kupię. Najchętniej ekonomiczne

jedynakach na tle społeczności w młodszych klasach szkoły podstawowej, przygotowywał ankiety dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Rozdawał je w szkołach, potem opisywał ciekawsze przypadki i analizował. Po siedmiu latach ma dobrze zorganizowany warsztat pracy: znajome nauczycielki pozwalają mu prowadzić

Czerwony zarabia więcej

nie ma. Pomyślałam, żeby naszym członkom jakoś załatwić pracę za granicą, przecież nie potrzebują pozwolenia. Kiedy wyjeżdżałam do Niemiec, pytałam wszędzie o pomoc dla naszych. Pierwsi odezwali się pracodawcy z Hamburga, Berlina i Kilonii. Busami przyjeżdżali po ludzi, brali naraz po kilkadziesiąt

Każda minuta to stracona skóra

sztucznymi jukami. Rano przyjechały z Tarnopola na Ukrainie. Żeńka, z dużą złotą kokardą we włosach, jeszcze dziś umocuje swój bagaż na metalowym nosidełku z kółkami i przesiadając się cztery razy, wróci do domu. Kiedyś była farmaceutką. Teraz, tak jak wielu jej rodaków, nie ma pracy. Towar, który dwa razy w

praca dla ukraińców - ogłoszenia z GazetaPraca.pl

  • pracownik fizyczny

    Czechy, Słowacja, Czechy

    Oferta archiwalna

    Agencja zatrudnienia "Kantol" atrakcyjna legalna praca dla Polaków i Ukraińców z ważną kartą pobytu na terenie Czech i Sło-wacji ...

Historia Ukraińców w Aleksandrowie Kujawskim

Centralnego. Obóz internowaniaNieokreślona grupa Ukraińców zamieszkiwała w Aleksandrowie Kujawskim (ówcześnie Pogranicznym) już w II poł. XIX wieku, gdy miasto należało do Imperium Rosyjskiegoks. J. Dębiński, Szkic do dziejów Aleksandrowa Kujawskiego [w:] Aleksandrów Kujawski. Obozy jeńców i internowanych

Jarosław Moklak

Jarosław Adam Moklak (ur. 1959Virtua-Katalog UJ Wystąpił błąd systemowy) – dr hab., polski historyk pracujący w Instytucie Historii UJ, specjalizuje się w historii Europy Środkowej i Wschodniej XIX-XX w.Praca doktorska na temat "Orientacje polityczne na Łemkowszczyźnie w Drugiej

Baudienst

Der Baudienst im Generalgouvernement (Służba Budowlana w Generalnym Gubernatorstwie) – jedna z form pracy przymusowej zorganizowana przez niemieckie władze okupacyjne dla Polaków i Ukraińców w Generalnym Gubernatorstwie.Utworzono ją na podstawie zarządzenia Generalnego Gubernatora Hansa

Lalin

w średniowieczu dzieliła się na dwie osady Lalin Ruski oraz Lalin Niemiecki. W 1905 Paweł Tyszkowski posiadał we wsi obszar 128,8 haAlojzy Zielecki, Życie gospodarcze, W epoce autonomii galicyjskiej, w: Sanok. Dzieje miasta, Praca zbiorowa pod redakcją Feliksa Kiryka, Kraków 1995. s. 405..Od maja 1945 w Lalinie

Omelan Konstantynowycz

moskalofilstwa, zwolennikiem odrębności narodowej Ukraińców od Rosjan. W czasie jego urzędowania miały powstać podziały polityczne wśród parafian greckokatolickichAlojzy Zielecki, Społeczeństwo Sanoka u progu XX wieku. Życie kulturalne. W epoce autonomii galicyjskiej, w: Sanok. Dzieje miasta. Praca zbiorowa

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.